Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Svetimas vienuolynas pavadinimu „Kosmosas"  

Taip pat skaitykite Gigantiški objektai

Link žemės artėja trys gigantiški kosminiai laivai - jie jau kirto Plutono orbitą...
Apie tai taip pat rašoma Eskadrilės sutiktuvės?

Susitikimas su kosmosu - tai pažintis su nežinomybe. Prie antgamtinių reiškinių priskiriami vadinamosios skraidančios lėkštės ir neatpažinti skraidantys objektai (NSO). Nuo 20 a. vidurio šie susitikimai tapo taip dažni, kad jau nebegalima buvo nekreipti į juos dėmesio. Specialiosios tarnybos jau seniai pradėjo vesti slaptus formuliarus priešlėktuvinei gynybai, kuria slaptas laboratorijas, kuriose studijuoja susitikimų su NSO statistiką ir, galimas daiktas, tyrinėja nežinomų objektų konstrukcijų nuolaužas.

Ir štai jau ir mokslas pradėjo kalbėti draudžiama tema. Ir dar kaip!.. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), nepriklausoma nekomercinė organizacija ieškanti Alien Object nežemiškos kilmės proto, 2010 m. sensacingai pareiškė: „Link Žemės juda trys gigantiški kosminiai laivai. Pats didžiausias - 240 km, kiti du mažesni, apskritimo ir cilindro formos. Laivai atrasti Saulės sistemos pakraštyje, jie jau kirto Plutono orbitą. Neramumą kelia tas faktas, kad trys dideli objektai greitai artėja prie Žemės“. Kitų planetų laivai buvo surasti HAARD (aukštadažnių aktyvių aurorinių tyrinėjimų programa) paieškos sistemos, kuri randasi Aliaskoje ir skirta Šiaurės pašvaisčių tyrinėjimui. Šie objektai, SETI bendradarbių nuomone, be abejonės kitų planetų laivai. Nurodytos kūnų koordinatės dangaus sferoje. Jie bus gerai matomi per optinius teleskopus, kai pasieks Marso orbitą. JAV valdžia apie šį įvykį informuota. Prie Žemės laivai priskris 2012 m. gruodžio mėnesį.

Ieškojome - ir radome. Laukėme - ir sulaukėme. Kas bus Naujųjų Metų naktį, 2012 metų?.. Kaip čia neprisiminti, kad nuostabiai tikslus majų kalendorius baigiasi 2012 metų gruodžio 21 dieną. Iš kur toks sutapimas? Tarp kitko laukti liko neilgai. Matomai - bet gal ir tikriausiai - tyrinėtojai iš SETI skuba perduoti tai ką jie norėtų, kaip realybę: penkiasdešimt metų nepertraukiamo kosmoso monitoringo, ieškant išorinio proto signalų, nedavė jokių rezultatų; kantrybė senka ir kita.

Kita vertus žmonija tik pradeda kosmoso pažinimą. Mes naujokai šiame didžiuliame ir nežinomame pasaulyje. Bus teisingiau, jei mes priprasime prie minties, kad kosmosas jau seniai įsisavintas kitų planetų civilizacijų, kad tai „svetimas vienuolynas" ir kur su savais įstatais geriau nelįsti. Reikia priimti svetimo žaidimo taisykles.

Žinomi gandai apie užslaptintus amerikiečių radinius Mėnulyje. Apie juos dar 1988 m. Pekine papasakojo pripažintas kinų kosminės programos autoritetas Mao Kan'as. Jis parodė ... basų žmogaus kojų atspaudus Mėnulio grunte (regolite) fotografijas. Mao Kan'as apkaltino amerikiečius svarbios informacijos slėpimu, kurią jis gavo iš patikimo šaltinio. Nuotraukos datuotos 1969 m. rugpjūčio 3 d., tai yra dvi savaitės po to, kai 1969 m. liepos 20 d. Armstrong'as ir Oldrin'as žengė pirmuosius žingsnius Mėnulyje. Reiškia, kad medžiaga buvo NASA bendradarbių peržiūrėta sugrįžus ir užslaptinta.

2009 m. kovo 15 dieną „New York Times“ laikraštis pateikė naują sensaciją. Tas pats Mao Kan'as pareiškė, kad turi daugiau kaip tūkstantį slaptų NASA fotografijų, kuriuose be minėtų basų kojų atvaizdų ant grunto guli... žmogaus skeletas. Kai kurių kaulų trūksta. Tai leidžia manyti, kad žmogaus lavonas buvo išmestas iš NSO, o dalis audinių buvo pasilikta tyrimams. Nuotraukos darytos iš Mėnulio palydovo. Šiuolaikinė aparatūra gali išryškinti labai smulkias detales, todėl kad Mėnulyje nėra oro. Pvz., iš orbitos galima perskaityti laikraščių pavadinimus. Todėl skeletų nuotraukos gavosi labai ryškios ir aiškios. Koks nusikaltimas slepiasi po šiuo faktu? Ar ne laikas kelti baudžiamą bylą ateiviams. Cosmos Objects

Buvęs Mėnulio laboratorijos foto tarnybos prie NASA vadovas Ken'as Džonston'as10) neseniai papasakojo apie tai, kad amerikiečiai astronautai „... Mėnulyje rado ir nufotografavo dirbtinės kilmės griuvėsius ir užfiksavo kokių tai būtybių veiklą gravitacijos srityje“. Pirmieji kosmonautai Mėnulyje matė „didelius nežinomus mechanizmus“. Šiuos duomenys JAV vadovybė griežtai užslaptino.

Ekipažo „Apollo-16“ nariai Č. Diuk'as ir Jang'as 1972 m. balandį stebėjo keistus objektus, judančius stačiais kalnų šlaitais. Turimi ir kosmonautų pokalbių įrašai: „Diuk'ai, žiūrėk, jie juda į viršų. Aš nieko panašaus nemačiau!“. Iš skridimų centro pranešė: „Mes taip pat gerai matom du objektus!“ Žinomas kosmoso tyrinėtojas S. Henderson'as mano, kad visi Mėnulio programos amerikiečių astronautai matė NSO, kurie pastoviai juos lydėdavo skrendant ir Mėnulyje. Jiems buvo griežtai įsakyta tylėti apie visą tai, bet dalis nuotraukų pateko į atvirą spaudą.

Kaip vertinti šią informaciją: kai spamą ar kaip fantastinę tiesą? Turime nepamiršti: kosminiai laivai gigantai jau kirto Plutono orbitą. Jie juda link Žemės. Prisiminkim dar vieną skaičių: tik Rusijoje kasmet dingsta 80 tūkstančių žmonių. Panašu, kad abiems pusėms norint, pažintis su kosmoso gyventojais prasidėjo.

Pastaba: Šios informacijos vėlesnis aptarimas puslapyje Eskadrilės sutiktuvės?

Pradinį variantą parengė Narimantas U. 

Skraidantys „Tic Tac“ saldainiai

AATIP paskelbė oficialią ataskaitą (13 psl.) apie tai, kaip JAV Jūrų pajėgų lėktuvnešio Nimitz smogiamosios grupės laivai ir lėktuvai 2004 m. lapkričio 10-16 d. triskart bandė persekioti manevruojantį NSO virš Deividas Frevoras duoda interviu akvatorijos prie Meksikos Bachos (Baja California) pusiasalio (rytinėje pakrantėje). Objektas buvo pramintas „Tic Tac“ ir informacija apie incidentą prasismelkė tik 2017 m. gruodį (apie tai skaitykite ir >>>>>).

NSO perėmimo operacijoje dalyvavo raketinis kreiseris Princeton, tolimojo radiolokacinio aptikimo lėktuvas Grumman E-2 Hawkey ir McDonnell Douglas F/A-18 Hornet naikintuvai. Keli NSO pasižymėjo dideliais greičiais ir menevringumu: galėjo pakibti maždaug 18 km aukštyje, o tada staigiai greitėti ir manevruoti. Tačiau tame rajone buvęs povandeninis laivas Louisville nepastebėjo jokių neįprastų reiškinių.

NSO radaruose pasirodydavo neįprastai – iš 18 km aukščio vandens paviršių pasiekdavo per kelias sekundes, o ten pakibdavo vietoje. Net turint visą galingą kovinę įrangą, gebančią sekti balistines raketas, nesugebėta objektus sekti visą laiką.

Vizualus kontaktas įvyko lapkričio 14 d., kai apie 10:00 Princeton paprašė aukštai skrendantį E-2C savo galindu radaru patikrinti taikinį tam tikroje dangaus srityje. Pradžioje atrodęs tik kaip banga, vėliau pasirodė labai neaiškiu taikiniu be judėjimo požymių. Tada Princeton pasiuntė prie taikinio pora mokamųjų naikintuvų E-2 Hawkeye, ginkluotų tik mokamaisiais užtaisais.

Objektas iš kai kelių kilometrų atstumo atrodė esąs baltas, be jokių išorinių detalių, apie 14 m (45 pėdų) ilgio ir primenantis pailgą „Tic Tac“ dražė (todėl taip ir pramintas) - neturintį jokių sparnų ar variklių požymių. Pilotas D. Frevoras apibūdino „Tic Tac” paviršių „tarsi balta lenta“ (whiteboard). Anot jo, kai NSO nusileido prie vandens, šis ėmė putoti po juo. Tada NSO dideliu greičiu (per 900 km/val.) nuskrido 150-300 m aukštyje. Tuo tarpu paties naikintuvo AN/APG-73 radaras nematė objekto net iš artimo atstumo. Pilotai taikinio vietą sekė tik pagal Link16 duomenis. Kai D. Frevoras pabandė jį perimti leisdamasis žemyn, tačiau tas staigiai išsisuko ir viršgarsiniu greičių nulėkė aukštyn. D. Frevoras užklausė Princeton, ar jie jį tebemato, ir gavo atsakymą „Ekranas švarus“. O po kelių akimirkų pranešė: „nepatikėsi, bet jis už tavęs“. NSO ne tik nulėkė dideliu greičiu, jis dar ir grįžo.

Grįžę į laivą pilotai buvo apklausti, ir incidentuose dalyvavę pilotai nesiskundė sveikatos pokyčiais. Įgulos nebuvo verčiamos pasirašyti neatskleidimo dokumentus.

Netrukus kitas F/A-18C naikintuvas buvo nukreiptas į tą vietą, taip pat vėl skrido ir du anksčiau minėti „Hornets” naikintuvai, kurie mate objektą. Šįkart pilotas nematė jokio balto objekto, tik pastebėjo, kad jūros paviršius 150-300 pėdų plote buvo smarkiai sujudintas („putojo“).

Ataskaita įtraukė išvadas apie tuos objektus, kad a) jie nežinomos kilmės ir naudoja Žemėje neturimas technologijas; b) turi priemones slepiančias nuo radarų ir nuo „plikos akies“; c) turi puikias manevravimo galimybes; d) po vandeniu yra nepastebimi (kitaip Louisville būtų jį pastebėję).
Pasisakydamas 2019 m. D. Frevoras pranešė, kas juostos su Princeton radarų įrašais yra dingusios.

JAV kariškių dėmesys NSO

Taip pat skaitykite Kas tie „prakeikti dalykai“?  

Paskutiniais dešimtmečiais, nuo 1987 m., medijos mažiau skelbė apie NSO, tačiau per paskutinius pora metų (nuo 2017-ųjų pabaigos) ši tema naujienose ėmė šmėkščioti dažniau. Tai paskatino keli, nors ir nesusiję įvykiai. Pirmiausia, 2017 m. gruodį JAV spauda paskelbė, kad 2007-12 m. Pentagonas finansavo slaptą programą (22 mln. 5-iem metams), skirtą pranešimų apie NSO tyrimui. Toji programa tikrai nebuvo pirmąja tokio pobūdžio – keletas vyriausybės bandymų tai tirti vyko nuo pat 5-ojo dešimtmečio. Tačiau ši, paskutinė, niekada nebuvo atskleista viešai.

AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) programa nagrinėjo liudijimus (daugiausia kariškių) ir sprendė, ar bet kuris minėtas objektas galėjo kelti pavojų JAV saugumui. Programa pradėta reikalaujant Nevados senatoriui Harry Reid‘ui1), ilgus metus rodžiusiam susidomėjimą NSO ir tuo metu buvusiu Senato daugumos vadovu. Palaikant kitiems dviems įtakingiems senatoriams, Aliaskos Ted Stevens‘ui2) (turėjusiam susidūrimą su NSO, kai buvo pilotu Antrojo pasaulinio karo metu) ir Havajų Daniel Inouye‘ui3), H. Reidas pasiekė, kad būtų skirtos lėšos Gynybos departamentui nepaaiškinamų oro reiškinių tyrimui. Tai nieko nauja ar neįprasta politikams, - klausimas „kas iš tikro ten vyksta?“ buvo keliamas nuo Gerald Ford‘o4) iki Jimmy Carter‘io5) (kuris kartą kaip Džordžijos gubernatorius užpildė pranešimą apie NSO) bei Hillary Clinton.

Daliai tyrimų Gynybos departamentas sudarė sutartį su Las-Vegas‘e įsikūrusią „Bigelow Aerospace“ (nenuostabu, nes R. Bigelow yra H. Reido draugas, taip pat besidomintis NSO), - bet kurio pastebėto ar perimto NSO re-inžineringo galimybės išnagrinėjimui. Kaip H. Reidas aiškino „New York“ žurnalo reporteriui Eric Benson‘ui 2018-ais, R. Bigelow laimėjo kontraktą, nes jau ilgus metu tuo užsiėmė ir tam „išleido savus pinigus“. Ir tikrai, paskutinį 20 a. ketvirtį jis buvo giliai paniręs į NSO ir paranormalių reiškinių nagrinėjimą – savo „National Institute dor Discovery Science“ institute bei 480 akrus užimančioje Skinwalker rančoje Jutos valstijoje.

2017 m. medijos pranešimus lydėjo du video, o trečias buvo prijungtas vėliau. Juose parodoma, kaip naikintuvas susiduria su neįprastos formos greitai judančiu objektu. Video sparčiai išplito ir tapo daugelio spekuliacijų objektu. JAV karinis laivynas patvirtino šių video datas – jie buvo atlikti pilotų 2004 m. (vadinamasis „Tic Tac“) ir 2015 m., pakilusių iš lėktuvnešių „Nimitz“ ir „Theodore Roosevelt“ prie Kalifornijos ir Floridos pakrančių. Luis Elizondo

Pagrindine figūra medijoje buvo Luis Elizondo6) (vadinamas Lue), žvalgybininkas karininkas, reporteriams prisistatęs kaip buvęs AATIP vadovu, pateikęs detalių apie AATIP programą ir padėjęs išslaptinti minėtus video. Kaip ir ankstesni NSO entuziastai (Donald Keyhoe, David Saunders7), J. Allen Hynek...) jis save pateikia kaip patriotiškas atskleidėjas. Iš Gynybos departamento pasitraukė 2017 m. spalį, nes, atseit, pasigedo Pentagono dėmesio personalo saugumui.

Be L. Elizondo duomenų, žinių apie NSO programą mažoka. 2019 m. sausį Gynybos departamento Žvalgybos agentūra atsakė į Senato užklausą apie savo darbą, patvirtindama, kad „AATIP tikslu buvo tirti svetimų pažangių ginklų grėsmes dabar ir būsimiems 40 m.“ ir pateikdama visas 38-ias su programs susijusias ataskaitas. Kai kurios jų verčia suklusti: aukštų energijų lazeriniai ginklai ir pažangios erdvėlaivių pavaros, antigravitacija, kirmgraužos, žvaigždžių portalai ir nematomumo apdangalai ir pan. Visai iš fantastikos srities... NSO entuziastai visai suglumę – ir visai nepaminėti atvejai, tokie kaip „Tic Tac“...

Antruoju žiniasklaidos dėmesį patraukusiu įvykiu buvo naujos ne pelno siekiančios kompanijos „To the Stars Academy of Arts and Sciences“ įkūrimas 2017 m. spalį. Ji savo misija paskelbė „tirti mokslo paribius ir netradicinį mąstymą“, o jos vienu steigėjų buvo buvęs „Blink-182“ grupės gitaristas Tom deLonge8), o saugumo ir specialių programų direktoriumi tapo ... Luis Elizondo. 2019 m. gegužės 31 d. pradėta „Unidentified: Inside America's UFO Investigation“ 6-ių epizodų transliacija, kurios prodiuseriu buvo T. DeLonge, o juose dalyvavo L. Elizondo ir kiti pagrindiniai kompanijos vadovai, o taip pat „Politico“ korespondentas Bryan Bender‘is. Vietoje rimtos dokumentikos buvo bandoma šou pateikti kaip bandymus atskleisti nežemiečių vizitus dengiantį vyriausybinį šydą.

Aišku, netrūko ir skeptikų. Pvz., Mick West‘as9) parodė, kad NSO pagreitėjimas „Tic Tac“ atveju buvo kameros didinimo lygio (zoom) pakeitimu. Tačiau Gynybos departamentas mažai padėjo paaiškinant tas mįsles – palikdamas atviras duris įvairioms spekuliacijoms. Tad ufonautų bendruomenė sukluso, kai „Politico“ korespondentas B. Bender‘is, padėjęs proveržio apie AATIPpasirodymą 2017-ais, 2019 m. balandį pranešė, kad JAV Karinis jūrų laivynas parengė naujus nurodymus personalui, skatinančius pranešti apie pastebėtus NSO. Atrodo, kad Laivynas netgi priėmė santrumpą UAP (NAR, nepaaiškinti atmosferos reiškiniai), - kaip neseniai padarė ir Britanijos Gynybos ministerija. Laivyno atstovas spaudai Joseph Gradisher‘is patvirtino „Washington Post“, kad nurodymai atnaujinti siekiant surinkti daugiau duomenų analizei, tačiau perspėjo, kad duomenys nėra skirti viešinimui. Iš J. Gradišerio pasisakymo galima spėti, kad pagrindine pilotų suklaidinimo priežastimi yra dronai.

Taigi staiga kariškių dėmesys NSO tapo labiau žemiškas nei mįslingas. Tačiau dėmesį NSO išlaikė kitos, nesusiję naujienos. Maždaug tuo pačiu metu mokslininkai pranešė apie pirmo svečio iš tarpžvaigždinės erdvės, Oumuamua, apsilankymą (2017 m. spalis), kai kuriems iškėlus spėjimą, kad jis gali būti dirbtinės kilmės - kas iškart tapo memu.

O tada atėjo eilė garsios slaptos bazės, „Area 51”, kurioje, atseit, laikomos ir sudužusio NSO nuolaužos bei nežemiečių kūnai, „šturmo“ temai. Koledžo studentas Matty Roberts‘as 2018 m. birželį kaip pokštą „Veidaknygėje“ tinkle paskelbė apie „Area 51 šturmą: jie negali mūsų sustabdyti“. Nors tai sumąstyta kaip pokštas, tačiau rugsėjį jau buvo apie 2 mln. asmenų, paskelbusių, kad pasiryžę dalyvauti. Valdžia pyko, - ir Roberts‘as nusprendė pakeisti įvykio paskirtį - į muzikos festivalį „Alienstock“ Rachel‘io miestelyje dykumoje, kurį vėliau perkėlė į Las Vegasą su „Budweiser“ kaip rėmėju, pardavinėjusiu nežemiečių temos alų. Tačiau greta „Alien 51” (įtraukiant Hiko, kur įsirengęs Ateivių tyrimų centras) buvo suplanuoti ir kiti renginiai. Artėjant renginio datai, Oro pajėgos pradėjo perspėdinėti galimus dalyvius apie galimą jų suėmimą ar net ginklo panaudojimą. Galiausiai prie „Area 51” vartų pasirodė apie 100 asmenų, o dar apie 40 – prie mažiau žinomų Tikaboo slėnio vartų. Jie pastoviniavo ir išsiskirstė.

Tai kas sumažino pamišimą dėl NSO? Liudijimų apie juos visame pasaulyje liko tiek pat ar net pagausėjo... Kariškiai nemažai atsakingi dėl dėmesio šiai temai padidėjimo dėl savo selektyvaus detalių atskleidimo, kas sustiprino įtarimus, kad valdžia žino daugiau nei sako (kaip rodo 2019 m. rugsėjo mėn. apžvalga, 69% amerikiečių tuo tiki). Ir NSO ne tik pasirodydavo 2019-ais, bet ir buvo aktyviai propaguojami, kaip matome iš pateiktų atvejų žiniasklaidoje.

Taip pat skaitykite Kas tie „prakeikti dalykai“?...  


Trumpos biografijos:

1) Haris Reidas (Harry Mason Reid, 1939-2021) – amerikiečių teisininkas ir politikas, buvęs JAV demokratų senatoriumi nuo Nevados valstijos (2004-17). Savo politinės karjeros laikais pasisakė už Nevados žemių išsaugojimą; jo dėka per 5 mln. akrų federalinės žemės buvo išsaugota nuo panaudojimo.
2021 m. balandį H. Reidas pareiškė, kad už NSO pasirodymą 2019 m. virš JAV laivo atsakinga Rusija.

2) Teodoras Stivensas (Theodore Fulton Stevens Sr., 1923-2010) – amerikiečių teisininkas ir respublikonų politikas, senatorius nuo Aliaskos (1968-2009). Žuvo aviakatastrofoje.

3) Danielis Inouje (Daniel Ken Inouye, 1924-2012) – amerikiečių demokratų politikas, senatorius nuo Havajų (1963-2012), buvo „Watergate“ skandalo tyrimo komisijos narys.

4) Džeraldas Fordas (Gerald Rudolph Ford Jr., 1913-2006) – amerikiečių respublikonų politikas ir JAV prezidentas (1974-77). Buvo masonu, „Maltos“ ložės nariu. Kongrese G. Fordas stengėsi laikytis nuosaikios pozicijos vidaus politikos klausimais ir būti internacionalistu užsienio politikos srityje. Jis paprastai balsuodavo prieš vidaus programų finansavimą, bet pritardavo karinių išlaidų didinimui ir programoms, skirtoms pagalbai Amerikos sąjungininkėms. Jo prezidentavimo laikotarpiu mažėjo įtampa su TSRS; į jį buvo dukart pasikėsinta.

5) Džimis Karteris (James Earl Carter Jr., g. 1924 m.) – amerikiečių demokratų politikas, filantropas ir JAV prezidentas (1977-81), Nobelio taikos premijos laureatas (2002). Buvo senatoriumi nuo nuo Džordžijos valstijos (1963- 67). Santykiai su TSRS buvo nevienareikšmiai, tačiau išgarsėjo bučiniu su L. Brežnevu 1979-ais pasira6ant sutartį dėl strateginės ginkluotės mažinimo. Jo prezidentavimo metu įvyko Irano islamiškoji revoliucija, ajatola Chomeinis JAV paskelbė esant “Didžiuoju Šėtonu”…

6) Luis Elizondo - buvęs JAV Gynybos departamento Gynybo sekretoriato darbuotojas. Jis vadovavo AATIP programai tiriančiai NAR (NSO). Jis tvirtino, kad vyriausybė iš tų objektų išėmė „metalo lydinių ir kitų medžiagų“.

7) Deividas Saundersas (David R. Saunders) – amerikiečių psichologas, Kolorado un-to profesorius. Labai stipriai domisi NSO tema, yra NICAP narys. Dalyvavo NSO pranešimus tyrusiame „Colorado“ projekte (Kondono ataskaita), iš kurio pašalintas parašė knygą „NSO? Taip! Kur suklydo Kondono komitetas“ (1969). Buvo sukūręs UFOCAT DB, nuo 1980 m. apie 10 m. nepalaikomą, tačiau vėliau D. Johnson‘o atgaivintą.

8) Tomas Delongas (Tom DeLonge, g. 1975 m.) – amerikiečių muzikantas, dainininkas, dainų autorius, aktorius. Buvo pank-roko grupės „Blink-182“ nariu (1992-2005), vėliau sukūrė grupę „Angels & Airwave“. Šiuo metu užsiima ufologija (kuria domėjosi nuo pat jaunystės), knygų rašymu ir filmavimu; įsteigė ufologijai skirtą kompaniją „To the Stars Academy“. Išleido net knygutą vaikams „Vienišas astronautas per Kalėdas“ (2013). 2019 m. parengė TV šou apie „TicTac“ atvejį.

9) Mikas Vestas (Mick West) – amerikiečių rašytojas, video žaidimų programuotojas. Domisi konspiracijos teorijomis: chemtrails, rugsėjo 11-os teorijomis, „netikromis vėliavomis“ (klaidinimu), NSO, plokščios žemės teorija ir pan. Parašė knygą „Pabėgimas iš triušio olos“ (2018).

10) Kenas Džonstonas (Ralph Kennedy Johnston, g. 1942 m.) – buvęs jūrų pajėgų pilotas (iki 1966 m.), aeronautikos darbuotojas, vėliau tapęs konspirologu apie NASA ir tvirtina, kad atsisakė sunaikinti nemažai nuotraukų iš „Apollo“ misijų. „Apollo“ programos metu (1969-72) dirbo „Brown & Root“, kuris buvo NASA kontraktorius, kur jo darbas buvo supakuoti ir išsiųsti Mėnulio mėginius mokslinėms laboratorijoms kartu su nuotraukomis, parodančiomis tikslią mėginių vietą. Tad jis turėjo daug astronautų Mėnulyje padarytų nuotraukų. Kai jo vadovas Bud Laskawa liepė nepanaudotas nuotraukas sunaikinti, jis vieną rinkinį pasiliko sau. 1977 m. jis kandidatavo į astronauto vietą „šatlams“, bet nepraėjo atrankos dėl akademinio pasirengimo stokos. Vėliau dirbo „Boeing“ kompanijoje kaip žmogiškųjų veiksnių inžinierius. Pasitraukęs į pensiją, gyvena Nju Meksikos valstijoje ir augina ponius. 2013 m. aplikavo į „Mars-One“ misiją.
K. Džonsonas yra dažnas svečias TV, kur smerkia NASA, pvz., teigdamas, kad matė, kaip technikai redaguoja nuotraukas ir video, pvz., kad „Apollo-14“ praskrendant virš Ciolkovskio kraterio, kur buvo matomi šviesos žybsniai, tačiau kitą dieną jų juostoje jau nebuvo (tačiau iš tikro „Apollo-14“ negal4jo matyti Ciolkovskio kraterio). Apie NASA „klastotes“ Mėnulyje išleido pora knygų.

Papildomai skaitykite:
Saulės kreiseriai
Fermi paradoksas
Ar ten ieškome?
Juodasis riteris
Kas dedasi Mėnulyje?
Tinklelio žvaigždynas
Gigantiški objektai
SETI instituto užgimimas
Tolimų planetų nuotraukos
Bredberis prieš Azimovą
Apie NSO – JAV Kongrese
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Išilginės bangos ir kelionės laike
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Ar galimas ryšis su protingomis kitų planetų būtybėmis?
Planetų kolonizavimo būdai ir kova dėl gyvybinės erdvės
Majų daugiamatis Visatos modelis
Kosmoso širdis: Gyvatnešis
Saulė yra dvinarė žvaigždė?
Antrasis marsiečių antplūdis
Ateitis - elektrinės raketos
Mano planeta artėja
Greičiau už šviesą!
Antigravitacijos paieškos
Lygiagrečios visatos
Slibino žvaigždynas
"Pioneer" anomalijos
Marso spinduliai
Saulės ateitis
Fotonų juosta
"Wow" signalas

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis