Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Svetimas vienuolynas pavadinimu „Kosmosas"  

Taip pat skaitykite Gigantiški objektai

Link žemės artėja trys gigantiški kosminiai laivai - jie jau kirto Plutono orbitą...
Apie tai taip pat rašoma Eskadrilės sutiktuvės?

Susitikimas su kosmosu - tai pažintis su nežinomybe. Prie antgamtinių reiškinių priskiriami vadinamosios skraidančios lėkštės ir neatpažinti skraidantys objektai (NSO). Nuo XX amžiaus vidurio šie susitikimai tapo taip dažni, kad jau nebegalima buvo nekreipti į juos dėmesio. Specialiosios tarnybos jau seniai pradėjo vesti slaptus formuliarus priešlėktuvinei gynybai, kuria slaptas laboratorijas, kuriose studijuoja susitikimų su NSO statistiką ir, galimas daiktas, tyrinėja nežinomų objektų konstrukcijų nuolaužas.

Ir štai mokslas pradėjo kalbėti draudžiama tema. Ir dar kaip!.. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), nepriklausoma nekomercinė organizacija ieškanti Alien Object nežemiškos kilmės proto, sensacingai pareiškė: „Link Žemės juda trys gigantiški kosminiai laivai. Pats didžiausias - 240 km, kiti du mažesni, apskritimo ir cilindro formos. Laivai atrasti Saulės sistemos pakraštyje, jie jau kirto Plutono orbitą. Neramumą kelia tas faktas, kad trys dideli objektai greitai artėja prie Žemės". Kitų planetų laivai buvo surasti HAARD (aukštadažnių aktyvių aurorinių tyrinėjimų programa) paieškos sistemos, kuri randasi Aliaskoje ir skirta Šiaurės pašvaisčių tyrinėjimui. Šie objektai, SETI bendradarbių nuomone, be abejonės kitų planetų laivai. Nurodytos kūnų koordinatės dangaus sferoje. Jie bus gerai matomi per optinius teleskopus, kai pasieks Marso orbitą. JAV valdžia apie šį įvykį informuota. Prie Žemės laivai priskris 2012 m. gruodžio mėnesį.

Ieškojome - ir radome. Laukėme - ir sulaukėme. Kas bus Naujųjų Metų naktį, 2012 metų?.. Kaip čia neprisiminti, kad nuostabiai tikslus majų kalendorius baigiasi 2012 metų gruodžio 21 dieną. Iš kur toks sutapimas? Tarp kitko laukti liko neilgai. Matomai - bet gal ir tikriausiai -tyrinėtojai iš SETI skuba perduoti tai ką jie norėtų, kaip realybę: penkiasdešimt metų nepertraukiamo kosmoso monitoringo, ieškant išorinio proto signalų, nedavė jokių rezultatų; kantrybė senka ir kita.

Kita vertus žmonija tik pradeda kosmoso pažinimą. Mes naujokai šiame didžiuliame ir nežinomame pasaulyje. Bus teisingiau, jei mes priprasime prie minties, kad kosmosas jau seniai įsisavintas kitų planetų civilizacijų, kad tai „svetimas vienuolynas" ir kur su savais įstatais geriau nelįsti. Reikia priimti svetimo žaidimo taisykles.

Žinomi gandai apie užslaptintus amerikiečių radinius Mėnulyje. Apie juos dar 1988 metais Pekine papasakojo pripažintas kinų kosminės programos autoritetas Mao Kan'as. Jis parodė ... basų žmogaus kojų atspaudus Mėnulio grunte (regolite) fotografijas. Mao Kan'as apkaltino amerikiečius svarbios informacijos slėpimu, kurią jis gavo iš patikimo šaltinio. Nuotraukos datuotos 1969 metų rugpjūčio 3 d., tai yra dvi savaitės po to, kai 20 liepos 1969 metų Armstrong'as ir Oldrin'as žengė pirmuosius žingsnius Mėnulyje. Reiškia, kad medžiaga buvo NASA bendradarbių buvo peržiūrėta sugrįžus ir užslaptinta.

2009 metais kovo 15 dieną „New York Times" laikraštis pateikė naują sensaciją. Tas pats Mao Kan'as pareiškė, kad turi daugiau kaip tūkstantį slaptų NASA fotografijų, kuriuose be minėtų basų kojų atvaizdų ant grunto guli... žmogaus skeletas. Kai kurių kaulų trūksta. Tai leidžia manyti, kad žmogaus lavonas buvo išmestas iš NSO, o dalis audinių buvo pasilikta tyrimams. Nuotraukos darytos iš Mėnulio palydovo. Šiuolaikinė aparatūra gali išryškinti labai smulkias detales, todėl kad Mėnulyje nėra oro. Pvz., iš orbitos galima perskaityti laikraščių pavadinimus. Todėl skeletų nuotraukos gavosi labai ryškios ir aiškios. Koks nusikaltimas slepiasi po šiuo faktu? Ar ne laikas kelti baudžiamą bylą ateiviams. Cosmos Objects

Buvęs Mėnulio laboratorijos foto tarnybos prie NASA vadovas Ken Džonston'as neseniai papasakojo apie tai, kad amerikiečiai astronautai „... Mėnulyje rado ir nufotografavo dirbtinos kilmės griuvėsius ir užfiksavo kokių tai būtybių veiklą gravitacijos srityje". Pirmieji kosmonautai Mėnulyje matė „didelius nežinomus mechanizmus“. Šiuos duomenys JAV vadovybė griežtai užslaptino.

Ekipažo „Apollon-16" nariai Diuk'as ir Jang'as 1972 metų balandį stebėjo keistus objektus, judančius stačiais kalnų šlaitais. Turimi ir kosmonautų pokalbių įrašai: „Diuk"ai, žiūrėk, jie juda į viršų. Aš nieko panašaus nemačiau!“. Iš skridimų centro pranešė: „Mes taip pat gerai matom du objektus!“ Žinomas kosmoso tyrinėtojas Genderson'as mano, kad visi Mėnulio programos amerikiečių astronautai matė NSO, kurie pastoviai juos lydėdavo skrendant ir Mėnulyje. Jiems buvo griežtai įsakyta tylėti apie visą tai, bet dalis nuotraukų pateko į atvirą spaudą.

Kaip vertinti šią informaciją: kai spamą ar kaip fantastinę tiesą? Turime nepamiršti: kosminiai laivai gigantai jau kirto Plutono orbitą. Jie juda link Žemės. Prisiminkim dar vieną skaičių: tik Rusijoje kasmet dingsta 80 tūkstančių žmonių. Panašu, kad abiems pusėms norint, pažintis su kosmoso gyventojais prasidėjo.

Pastaba: Šios informacijos vėlesnis aptarimas puslapyje Eskadrilės sutiktuvės?

Aleksandr Michailovič Portnov - geologijos-mineralogijos mokslų daktaras, profesorius  
Versta iš www.ng.ru/science/2010-12-22/12_space.html  
Parengė Narimantas U. 

Skraidantys „Tic Tac“ saldainiai

AATIP paskelbė oficialią ataskaitą (13 psl.) apie tai, kaip JAV Jūrų pajėgų lėktuvnešio Nimitz smogiamosios grupės laivai ir lėktuvai 2004 m. lapkričio 10-16 d. triskart bandė persekioti manevruojantį NSO virš Deividas Frevoras duoda interviu akvatorijos prie Meksikos Bachos (Baja California) pusiasalio (rytinėje pakrantėje). Objektas buvo pramintas „Tic Tac” ir informacija apie incidentą prasismelkė tik 2017 m. gruodį.

NSO perėmimo operacijoje dalyvavo raketinis kreiseris Princeton, tolimojo radiolokacinio aptikimo lėktuvas Grumman E-2 Hawkey ir McDonnell Douglas F/A-18 Hornet naikintuvai. Keli NSO pasižymėjo dideliais greičiais ir menevringumu: galėjo pakibti maždaug 18 km aukštyje, o tada staigiai greitėti ir manevruoti. Tačiau tame rajone buvęs povandeninis laivas Louisville nepastebėjo jokių neįprastų reiškinių.

NSO radaruose pasirodydavo neįprastai – iš 18 km aukščio vandens paviršių pasiekdavo per kelias sekundes, o ten pakibdavo vietoje. Net turint visą galingą kovinę įrangą, gebančią sekti balistines raketas, nesugebėta objektus sekti visą laiką.

Vizualus kontaktas įvyko lapkričio 14 d., kai apie 10:00 Princeton paprašė aukštai skrendantį E-2C savo galindu radaru patikrinti taikinį tam tikroje dangaus srityje. Pradžioje atrodęs tik kaip banga, vėliau pasirodė labai neaiškiu taikiniu be judėjimo požymių. Tada Princeton pasiuntė prie taikinio pora mokamųjų naikintuvų E-2 Hawkeye, ginkluotų tik mokamaisiais užtaisais.

Objektas iš kai kelių kilometrų atstumo atrodė esąs baltas, be jokių išorinių detalių, apie 14 m (45 pėdų) ilgio ir primenantis pailgą „Tic Tac“ dražė (todėl taip ir pramintas) - neturintį jokių sparnų ar variklių požymių. Pilotas D. Frevoras apibūdino „Tic Tac” paviršių „tarsi balta lenta“ (whiteboard). Anot jo, kai NSO nusileido prie vandens, šis ėmė putoti po juo. Tada NSO dideliu greičiu (per 900 km/val.) nuskrido 150-300 m aukštyje. Tuo tarpu paties naikintuvo AN/APG-73 radaras nematė objekto net iš artimo atstumo. Pilotai taikinio vietą sekė tik pagal Link16 duomenis. Kai D. Frevoras pabandė jį perimti leisdamasis žemyn, tačiau tas staigiai išsisuko ir viršgarsiniu greičių nulėkė aukštyn. D. Frevoras užklausė Princeton, ar jie jį tebemato, ir gavo atsakymą „Ekranas švarus“. O po kelių akimirkų pranešė: „nepatikėsi, bet jis už tavęs“. NSO ne tik nulėkė dideliu greičiu, jis dar ir grįžo.

Grįžę į laivą pilotai buvo apklausti, ir incidentuose dalyvavę pilotai nesiskundė sveikatos pokyčiais. Įgulos nebuvo verčiamos pasirašyti neatskleidimo dokumentus.

Netrukus kitas F/A-18C naikintuvas buvo nukreiptas į tą vietą, taip pat vėl skrido ir du anksčiau minėti „Hornets” naikintuvai, kurie mate objektą. Šįkart pilotas nematė jokio balto objekto, tik pastebėjo, kad jūros paviršius 150-300 pėdų plote buvo smarkiai sujudintas („putojo“).

Ataskaita įtraukė išvadas apie tuos objektus, kad a) jie nežinomos kilmės ir naudoja Žemėje neturimas technologijas; b) turi priemones slepiančias nuo radarų ir nuo „plikos akies“; c) turi puikias manevravimo galimybes; d) po vandeniu yra nepastebimi (kitaip Louisville būtų jį pastebėję).

Papildomai skaitykite:
Saulės kreiseriai
Fermi paradoksas
Ar ten ieškome?
Juodasis riteris
Kas dedasi Mėnulyje?
Tinklelio žvaigždynas
Gigantiški objektai
SETI instituto užgimimas
Tolimų planetų nuotraukos
Bredberis prieš Azimovą
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Išilginės bangos ir kelionės laike
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Ar galimas ryšis su protingomis kitų planetų būtybėmis?
Planetų kolonizavimo būdai ir kova dėl gyvybinės erdvės
Majų daugiamatis Visatos modelis
Kosmoso širdis: Gyvatnešis
Saulė yra dvinarė žvaigždė?
Antrasis marsiečių antplūdis
Ateitis - elektrinės raketos
Mano planeta artėja
Greičiau už šviesą!
Antigravitacijos paieškos
Lygiagrečios visatos
Slibino žvaigždynas
"Pioneer" anomalijos
Marso spinduliai
Fotonų juosta
"Wow" signalas

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis