Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Planetų kolonizavimo būdai ir kova dėl gyvybinės erdvės, I dalis
Parengta Inkognito

inkognito žinučių archyvas pratęstas: ANTROJI dalis >>>>

Taip pat skaitykite "inkognito pagrobimo istorija":
Pirma dalis  |  Antra dalis  |  Trečia dalis  |  Ketvirta dalis  |  Penkta dalis

07 16, 2006 7:54 am

Kadangi mano ankstesni pranešimai buvo ištrinti kartu su visais trumpai atnaujinsiu temos įvadą.

Mūsų Paukščių tako galaktiką sudaro virš 1 milijardo žvaigždžių, mes randamės gigantiškos spiralės pakraštyje ir gyvename, taip sakant, periferijoje arba galaktikos kaime. Tačiau per savo gyvenimą ir mūsų žemės planeta matė geresnių laikų ir net buvo galaktikos lyderė, jos maksimalus pakilimas įvyko Atlantų valdymo laikais; tada žemę buvo užplūdusi trečioji civilizacijos pakilimo banga po MŪ ir LEMŪRIJOS civilizacijų. Atlantida nebuvo iš kažkur atsiradusi nauja civilizacija, - ji buvo natūralus dviejų ankstesniųjų tęsinys. Gabiausi mokslininkai ir kūrėjai gyveno jos sostinėje, ji buvo įvaldžiusi saulės energiją, termobranduolinę sintezę, jos informacinės technologijos bent 500 kartų viršijo mūsiškes.

Buvo įvaldytas skrydis kreivojoje erdvėje ir tarpžvaigždiniai skrydžiai trukdavo tik kelias dienas ir mėnesius. Žemės planeta tada neturėjo mėnulio ir visoje planetoje vyravo švelnus atogrąžų klimatas, žemės darbus atlikdavo galinga robotizuota technika ir jos derliaus užteko pamaitinti 12 milijardų tuometinių jos gyventojų. Žmonės - Atlantai dirbo tik tai, kas juos traukdavo ir teikdavo jiems malonumą, daugelis iš jų nepasirinkę jokios darbinės veiklos tapdavo galaktikos kariais - Arijais.

Atlantidos žvaigždžių flotilė buvo viena iš grėsmingiausių galaktikoje, apie ją sklido legendos ir daugelis karinių konfliktų tarp civilizacijų išblėsdavo išgirdus vien gandus apie tai jog vieną ar kitą pusę palaiko Atlantai ir atvyksta Arijų erdvėlaiviai.

Tuo metu buvo daugybė galaktikos žvaigždžių, apie kurias sukosi planetos ir kuriose civilizacija tebuvo pažengusi iki mūsų dabartinio lygio, jos buvo puikus masalas kolonizavimui arba dominijai ir visos išsivysčiusios civilizacijos stengėsi užsiimti kuo patogesnes strategines pozicijas nuožmioje kovoje, kuri vyko ir dabar tebevyksta dėl tarpgalaktinės erdvės, prekybinių kelių bei natūralių gamtos turtų planetose.

Kai kurioms anksčiau išsivysčiusioms civilizacijoms sekėsi geriau ir jos negailestingai engė ir išnaudojo silpnesniąsias dar negalinčias pasipriešinti jų ekspansijai. Tad jos sudarė tarpgalaktinę tarybą, kurios sudėtin greitai prisijungė dešimtys tūkstančių silpnesniųjų civilizacijų ir jos tapo rimta ir grėsminga jėga AC –anarchistinėms, tepripažįstančioms tik grubią karinę jėgą civilizacijoms.

Atlantai seniau priklausę AC civilizacijų grupei greitai sumojo, kad naudingiau prisijungti prie GT ir turėdami milžinišką karinį autoritetą tapo gerbiama Galaktikų tarybos nare. Jiems tai buvo naudinga, nes jie jau buvo pakankamai prisigrobę ir mintys sukosi kaip lengviau išlaikyti tai, ką jie jau turi, nes nuolat kylantys išsivadavimo judėjimai reikalavo milžiniškų karinių išlaidų, kurios jų turimą turtą jau darė nerentabilų, o pavydūs konkurentai, bijodami stoti į atvirą kovą su jais, siuntinėjo savo šnipus į aneksuotas planetas ir kurstydavo gyventojus sukilti bei materialiai paremdavo separatistų grupuotes. Tokia kova tesėsi gan ilgai ir ji sekinte sekino galingos tarpžvaigždinės Atlantų imperijos jėgas, tad GT atsiradimas jiems buvo labai naudingas,- juo labiau jos paskelbtas statusas jog jos narės išlaiko esamas dominijas ir įsipareigoja daugiau nevykdyti ekspansijos kitų planetų atžvilgiu....

(Thorno žemesniųjų civilizacijų ugdymo universiteto, ankstyvojo amžiaus istorijos kurso medžiaga...)

07 16, 2006 7:45 pm

Aš įtariu kieno darbas ištrinti ankstesnio forumo medžiagą ir jiems atkeršydamas temą dar labiau išplėtosiu, tad klausykite:

Labiausiai Atlantų nekentė Prunsų rasė, nes jie atėmė iš jų apie 40 tinkamų planetų Cegre ir Cerza žvaigždžių sistemose, Thorniečiai praradę Cegre žvaigždės sistemoje P-3 ir P-10 planetas (šios sistemos randasi 30-50 šviesmečių atstumu nuo žemės skriejant galaktikos centro link) ir Biztekų rasė Pina žvaigždės sistemoje praradusi 12 planetų. (Žvaigždžių pavadinimai Thorniečių kalba). Nors ir jie patys ekspansiniais metodais buvo užgrobę tas ir dar daugiau gyvybinei erdvei tinkamų plėsti planetų.

Šios trys civilizacijos sudarė aljansą prieš Atlantus ir pradėjo puolimą tuo metu, kai pastarieji dar ne visai baigė tvarkyti Įstojimo į GT formalumus, tad galaktikos pajėgos dar negalėjo įsikišti į prasidėjusius karo veiksmus, tačiau Atlantams nebuvo baisūs šie priešininkai net ir kartu sujungus savo pajėgas.

Lemiamame mūšyje jie gana nesunkiai nugalėjo priešą ir žiauriai sutriuškino jo pajėgas, sunaikindami apie 60 proc. jo turimos technikos, likusioji skubiai traukėsi iš mūšio lauko palikdama žuvusiuosius ir sužeistuosius likimo valiai. Atlantai, pasidalinę į tris dalis, nusivijo priešo likučius, pakeliui dar naikindami jų erdvėlaivius ir tikėdamiesi užgrobti jų civilizacijų centrus kaip teisėtą karo grobį.

Tačiau jie nenumatė priešo klastos ir tai, jog ženkli dalis jo pajėgų nestojo į mūšį, o pasinaudodama sumaištimi nuskriejo link žemės - Atlantų civilizacijos centro, kur juos pasitiko ne itin gausios, tačiau karingos gynėjų gretos, kurios pradėjo gynybinio pobūdžio karo veiksmus. Prunsams pavyko smogti keliolika galingų termobranduolinių smūgių, bet ir patys prarado daugybę erdvėlaivių.

Tada buvo griebtasi senos kaip pasaulis taktikos, - pasinaudojant saulės sistemos mechanika išsprogdinti Fajetono planetą, ir išlaisvinti iš gravitacijos gniaužtų mėnulio planetą tokiame jo kelionės taške, kad jis pakeistų trajektoriją ir kaktomuša smogtų į žemę.

Atlikę savo juodą darbą, jie atitraukė nuo žemės apgulties pajėgas ir dingo iš saulės sistemos.

07 17, 2006 9:28 pm

Atlantida skendėjo atominėse liepsnose, kai kurie praleisti priešo atominio ginklo smūgiai viršijo 100 megatonų jie išmušė kilometro gylio ir virš 100 km pločio kraterius, daugybė civilių atlantų žuvo, išlikusieji slėpėsi požeminėse galerijose. Nuo smūgio atšlijęs vandenynas plūstelėjo atgal suteikdamas planetai naują sukimosi pagreitį, bet jo poveikyje griuvo pastatai ir gamyklos, miestai pavirto griuvėsiais. Bet siaubingiausia dar buvo prieš akis - į juos tiesiu taikymu skriejo nežmonišku greičiu atitrūkusi planeta, kuri mažiausiai po pusmečio (nors pagal naują paros ciklą ir sunku buvo susigaudyti) turėjo visiškai pribaigti žemę.

Turtingieji Atlantai sėdo į savo nuosavus erdvėlaivius ir pabėgo į metropolijos kolonijas, tačiau didžioji dalis negalėjo to padaryti ir su baime laukė lemtingos dienos. Jie neturėjo komunikacijos priemonių, kad galėtų pasiekti didesniu nei šviesos greičiu skriejančių karo erdvėlaivių, kurie tuo metu jau buvo kirtę priešo civilizacijų centrų ribas ir savo ruožtu įnirtingais atominiais smūgiais griovė jų planetas, žudydami jų piliečius ir griuvėsiais versdami miestus. Tad nuo žemės atskrieję pasiuntiniai pranešė karo vadams siaubingąsias naujienas.

Po neilgų dvejonių (priešas jau buvo parklupdytas ir nesinorėjo pasitraukti nepribaigus jo), vis tik buvo nutarta pagrindines pajėgas atitraukti ir grįžus namo pabandyti išgelbėti nors tai, ką dar buvo galima.

Kadangi gręžiniui padaryti artėjančioje planetoje ir ją užminavus susprogdinti jau nebeliko laiko, o termohiliniai užtaisai tuo laiku dar nebuvo išrasti, teliko vienintelė išeitis - kryptiniu galingu sprogimu pagreitinti planetos judėjimą ir tokiu būdu apeinamosios gravitacinės jėgos poveikiu šiek tiek pakeisti jos judėjimo trajektoriją, kad ji pavirstų žemės palydovu.

Planetoje (žemės) buvo paskelbta masinė evakuacija ir visi pageidaujantys buvo iškeliami karinių laivų pagalba į kolonijas, tačiau turėjo žemėje palikti visą savo užgyventą turtą. Todėl dalis Atlantų pasiryžo susieti savo lemtį su žemės likimu ir atsisakė pasinaudoti galimybe išsikelti.

Planeta arba pralėkė labai arti žemės arba dalinai net ją užkabino slystančiu smūgiu, tačiau to pasėkoje persiformavo žemės paviršius – ten, kur buvo vandenynai, iškilo kontinentai - Atlantida gi buvo užklota storu vandens sluoksniu, palaidojusiu vienos iš didingiausių Galaktikos civilizacijos galybę.

Žuvus metropolijai, Atlantai persikėlė į kolonijas, kur greitai neteko realios valdžios.....

07 19, 2006 5:43 pm

Atlantidos gyventojai nežuvo visiškai,- jie tik ištirpo galaktikos platybėse, dar ir dabar klesti galinga Ariatrijos civilizacija, kurios kalbinį pagrindą sudaro nemodernizuota senovinė Lietuvių kalba, tad bet kuris iš mūsų, patekęs ten, jaustumės beveik kaip namuose. Tos kalbos dialektinis atspalvis yra išlikęs kažkur kaimuose apie Vilkijos miestelį. Aš pirmą kartą, kai išgirdau tų žmonių tarseną, supratau, jog ji jau man kažkur labai girdėta ir tik po kurio laiko prisiminiau kur.

Žemėje gi Atlantų liko labai mažai, jie slėpėsi nuo radiacijos požeminėse galerijose; prasidėjus masiniam tvanui kai kuriems iš jų pavyko išlikti ir jų ainiai dar gyvuoja iki šiol sudarydami Indo- Europiečių grupę. Gryno kraujo jie neturi labai daug, nes amžių tėkmėje jų kraujas sumišo su Enhart rasės krauju, atgabentų į žemę pagal Thorniečių kolonizavimo programą, nes tiesiogiai kolonizuoti žemė netiko dėl gerokai padidėjusios radiacijos, tad Enhart rasė turėjo būtinus genetinius pakeitimus, kad galėtų įsitvirtinti tokioje planetoje. Jų pagrindinė paskirtis buvo atstatyti civilizaciją ir sukurti tinkamą infrastruktūrą tolimesniam kolonizavimo etapui. Asimiliuodamiesi su jais, ir Atlantai irgi įgavo savybes, kad jų ainiai galėtų normaliai gyventi žemėje, tačiau prarado vieną dovaną, jie jau nebegali gyventi nuo 400 iki 1200 metų amžiaus.

Bet Atlantų buvimas planetoje padarė žemės kolonizavimą labai jau probleminį, nes politiškai tiek Ariatrijiečiai tiek kitos senos civilizacijos turinčios politinį svorį ir galinčios GT daryti nemenką įtaką sukliudė Thorniečiams "nuimti derlių" žemėje, o pyktis su tokia galinga struktūra dabar jau niekas nedrįsta, tad bandoma savo tikslų pasiekti aplinkiniais keliais...

Problema dingtų, jei išnyktų 3,5 mln. gyventojų turinti tauta, naudojanti Lietuvių kalbą, - protingai peržvelgę istorijos vadovėlį pamatysite, jog per pastaruosius 300 metų tai padaryti buvo bandoma ne kartą.....

O mėnulis, pralėkęs žemę tikrai mažu atstumu, pakluso gravitacijos dėsniams ir dabar yra jos palydovas; jo neigiama įtaka ta, jog jis sukliudė žemei suktis apie dvi ašis vienu metu, o tai sukūrė klimato juostas ir gana atšiaurų klimatą, kur vienoje vietoje per karšta, o kitoje per šalta, tokios planetos išrankių Atlantų daugiau nebedomina, be to sukelia liūdnus prisiminimus.....

07 21, 2006 3:14 pm

Jau rašiau, jog Atlantai tai ankstesniųjų civilizacijų Lemūrijos ir MŪ tęsinys. Jie gyveno ir išvystė savo kultūras žemėje; jie yra mūsų proprotėviai ir kalbėjo senovine Lietuvių kalba,- arba mes kalbame sumoderninta jų kalba. Pasižiūrėkite į veidrodį ir suprasite, kaip jie atrodė.

Mano manymu GT argumentas derybose su Thorniečiais, jog mus apginkluos naujosiomis technologijomis ir šiuolaikine ginkluote padarė Thorniečiams didžiulį įspūdį, nes jie dar iki šiol nepamiršo sunkios Atlantų rankos ir mus norėtų sunaikinti daugiau iš baimės dėl savo ateities, nei dėl realios naudos.

Tiktai keista Ariatrijos logika: jie į šį reikalą visiškai nesikiša, tarsi jų tai visiškai neliestų. O gal įsikiš, kai to prireiks? Juk jie taipogi GT nariai.

07 22, 2006 7:33 am

Na apie Atlantus kaip ir viskas tik galime paanalizuoti kai kurias silpnas jų vietas.

1. Metropolija randasi vienoje planetoje, ji turi civilizacijos centro statusą, tai karinio konflikto metu tampa silpnąja vieta, nes kolonijos paklusnios tik tuomet, kai metropolija galinga. Jai subyrėjus, netenka reikšmės net galinga armija, nes ir ji gali veikti tik turėdama nuolatinius logistinius ryšius su metropolija.

2. Būtina lanksti politika kaimynų atžvilgiu, nes tokia kuri remiasi grubia karine galia nėra saugumo garantas.

07 22, 2006 1:21

Tie gerieji tai mes- žemės gyventojai. Kiek žinau, paskutinėmis žiniomis GT pajėgos atrems pirmąją invazijos bangą, sukaustys priešo pajėgas į išsidriekusį frontą, lygiagrečiai pradės veikti mokomieji centrai, kur dabar esančiose bazėse instruktoriai pradės apmokyti savanorius ir reguliarias žemiečių pajėgas naudotis technika bei suteiks šiuolaikinę ginkluotę joms tame lygyje, kad būtų lygiavertė atsvara Thorniečiams. Tačiau manoma jog ji bus daug pranašesnė už juos, nes iš mūsų civilizacijos tikimasi galingiausio indėlio kare, dėl mumyse esančios karingosios Atlantų dvasios.

Būtent šis dalykas ir kutena Thorniečiams nervus; galimas daiktas, kad jų entuziazmas jau gerokai išblėsęs ir po kiek laiko jie išsinešdins iš mūsų saulės sistemos, atsisakę savo planų. Galaktikoje niekas neskuba su kariniais veiksmais prieš tai neišbandę visų diplomatijos priemonių. Daug šansų, kad ir šis konfliktas išsispręs taikiai ir GT nereikės daug lėšų, kurių Thorniečiai reikalauja už savo bazių perkėlimą iš mėnulio,- jiems iš ten išsinešdinus jų bazės atitektų mums žemiečiams.

Čia buvo pradžia... ANTROJI dalis >>>>>        

Papildomai skaitykite:
Atlantida
Biržuose - pamėklė
Pagrobimo anatomija
Keletas dokumentuotų NSO pasirodymų Lietuvoje
Mysterious Circles in Lithuania, 2002
NSO Molėtuose ir Juodkrantėje
Baltų kosmologija
Baubas, maumas ir babaušis
Anomalios zonos Baltijos jūroje
Naujasis kolonizavimo protokolas
Birutės kalno kalendorius
Datos ir Atlantida
Žemė: pirmasis kraujas
Mano planeta artėja
Paslaptingieji javų ratai
Slaideriai - kas jie?
Etnokosmologija

 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis