Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Tinklelis    

Tinklelis (Reticulum) – žvaigždynas, matomas Pietų pusrutulyje. Jo žvaigždės nėra ryškios, ik dvi siekia 5-o ryškumą. Lietuvoje jis nematomas.

Reticulum constellation Žvaigždyną pirmąkart į žvaigždėlapį 1621 m. įtraukė Izaokas Habrechtas II*) jį pavadindamas „Rombu“. Jį vėliau į „le Réticule Rhomboide“ pervadino Nicolas Louis de Lacaille, vėliau lotynizavęs į „Reticulum“. Toks pavadinimas oficialiai patvirtintas 1922-ais. Indas C. Ragoonatha Chary Tinklelyje aptiko aptiko kintančią Mira klasės raudonąją žvaigždę „Reticulum R“.

2000 m. buvo pranešta, kad prie „Reticulum A” yra planeta. „Reticulum Dzeta“ yra dvinarė žvaigždė, kurios narės, į Saulę panašios žvaigždės, yra dideliu atstumu. Sistema yra už 39 šviesmečių ir ji labai populiari tarp ufologų, kurie iš ten kildina „pilkųjų“ rasę. Ši žvaigždė paminima R. Skoto filme „Svetimas“ (1979).
Aplink dvinarę „Reticulum Epsilon“ žvaigždę sukasi baltoji nykštukė. Ji yra maždaug už 50 šviesmečių. 2005 m. Tinklelio žvaigždyne esančioje spiralinėje galaktikoje NGC 1559 nustatyta 1a klasės supernova.


Pirmas rimtesnis „žmonių grobimo“ tyrimas (1961 m.) susijęs su šiuo žvaigždynu, tad laikoma, kad ateiviai atkeliauja iš šio deimanto formos žvaigždyno (Zeta Rediculi – dvinarė „fiksuota žvaigždė“, esanti maždaug už 39 šviesmečių; dzeta – šeštoji raidė graikų abėcėlėje). Specialistai laiko, kad gyvybės buvimas ten „labai tikėtinas“.

1961 m. rugsėjo 19 m. sutuoktinius Hill’us - Betty, kuriai tuo metu buvo 41-eri, ir Barney (39) – sustabdė lankytojai iš Tinklelio Dzeta, klausdami kelio. Jie Betei parodė žvaigždėlapį (kurį ji teprisiminė tik hipnozės metu – ir taip nustatyta, kad tai buvo Tinklelio žvaigždynas). Šis atvejis perteiktas filme „NSO incidentas“ (1975) bei J.G. Fuller‘io knygoje „Nenutraukta kelionė“ (1966).

Netrukus po to, kai Hill‘ų istorija buvo išspausdinta laikraščiuose, daugelis kitų asmenų Jungtinėse Valstijose ėmė tvirtinti, kad jie čenelingo būdu bendravo su tinkleliečiais ir Hill‘ų istorija tapo populiaria ufologijos folkloro dalimi. Tačiau nė vienas „čenelendžerių“ nepateikė ypatingų technologinių ar mokslinių žinių, o astronomai nerado jokių įrodymų, kad apie Dzeta-1 ar Dzeta-2 suktųsi planetos, nors tai ir yra labai tikėtina.

Iš tikrųjų, patys Hill‘ai nesiekė viešumos ir nenorėjo pasipelnyti iš savo istorijos. Jie tai priėmė „kaip faktą“. Ją išpūtė turintys lakią vaizduotę, sukurdami visą tinkleliečių civilizaciją.

Betės ir Barnio Hill‘ų pagrobimas buvo pirmasis aprašytas ir ištirtas žmonių pagrobimo atvejis. Ir pirmasis pagrobimas, kurio tyrime panaudota hipnozinė regresija. Kai kas laiko, kad tai vienintelis autentiškas atvejis ankstyvuoju laikotarpiu. Tuo labiau, Pease Oro pajėgų bazė patvirtino, kad tuo metu ir ten stebėjo NSO skrydį.


*) Izaokas Habrechtas II (Isaac Habrecht II, 1589-1633) – vokiečių astronomas ir matematikas. Sukūrė dangaus gaublį ir pora dangaus planisferų. Į juos įtraukė kelis olando Plancijaus sukurtus žvaigždynų pavadinimus bei įvedė naują Rhombus žvaigždyną, vėliau pervadintą į Tinklelį.


Dzetai - ateiviai iš Tinklelio

Daugiau apie dzetus skaitykite Pilkieji: spekuliatyviosios mintys    

Taikūs dzetai, matyt, įsikūrę Dzeta-1 trečiojoje planetoje. 1965-ais astronomijos dėstytoja Madžori Fiš įrodė, kad Hill‘ų matyto žvaigždėlapio žvaigždžių išsidėstymas galimas tik iš planetos prie Tinklelio Dzeta žvaigždės. Haineko centre patvirtino Fiš paskaičiavimus.

Ir JAV 5-me dešimtm. sudužę laivai irgi atvykę iš Tinklelio žvaigždyno. Slaptoje ataskaitoje prezidentui, su kuria buvo supažindanti prodiuserė Linda Haue ir ufologas U. Muras, kaip ir TV laidoje „NSO atskleidimas vyksta“, transliuotai 1989 m., sakyta, kad ketvirtoje dvinarės žvaigždės planetoje esanti civilizacija pasiek labai aukštą technologijos lygį, ir skraido į Oriono ir Didžiojo Šuns žvaigždynus.

Į Žemė jie pirmąkart atskrido prieš 45 tūkst. m. ir sukryžminimo su primatais būdu sukūrė dabartinę žmonių rasę. Vėliau jie valdė žmonijos evoliucija, per paskutinius 10 tūkst. m. padarydami 65 genetines korekcijas.

Tinklelio gyventojų gyvenimo trukmė 300-400 m., jų protinis išsivystymas labai aukštas ir jie nusiteikę taikiai žemiečių atžvilgiu. Šių „taikiųjų dzetų“ aprašymai yra slaptuosiuose JAV vyriausybės dokumentuose ir juos patvirtina kontaktuotojai.

Jie atrodo kaip žmogaus pavidalo būtybės, kurių ūgis 100-130 cm, jų pilka oda, labai didelės plikos galvos, plačios juodos akys (be baltymų), skylės vietoje nosies ir ausų, labai ilgos rankos, o rankos ir turi po 4 pirštus. Jie vienos lyties ir su žmonėmis bendrauja tik telepatiškai, o tarpusavio pakalbiai primena paukščių čiauškėjimą.

Video siužete „Ateivio apklausa Zonoje-51” būtybė irgi 130 cm ūgio, didelėmis, iškilomis, juodomis akimis, skylėmis vietoje nosies ir su 4-iais pirštais. O kino medžiagoje apie ateivio skrodimą jo išvaizda kiek skiriasi nuo prieš tai aprašytos. Jis panašesnis į žmogų, galūnės su 6 pirštais ir nėra lyties organų. Matyt, tai galėtų būti kokia atmaina ar hibridas.

Tuo tarpu negatyvieji dzetai iš Tinklelio žvaigždyno priskiriami agresyvioms civilizacijoms. Jie susitelkę Apekso planetoje prie Dzeta-1 žvaigždės. Savo išvaizda jie labai panašūs į taikiuosius dzetus, - o tai trukdo juos atskirti.

Jie grobia žmones ir su jais atlieka eksperimentus kurdami hibridus. Pateikiamuose liudijimuose ateiviai nesakė iš kur jie atvykę, tačiau sprendžiant iš prievartos veiksmų, kuriuos darė mažo ūgio būtybės pilka oda, didelėmis plikomis galvomis ir ilgomis rankomis, leidžia spėti buvus dzetais. Alien Autopsy

1950-ais Niu-Meksiko valstijoje tokios būtybės prievarta įsitempė į laivą besipriešinančią moterį su sūnumi ir juos tyrė, o tada paveikė traumuojančiomis elektros iškrovomis.

1984 m. Švedijoje 6-ios tokios būtybės jėga į laivą įsitempė E. Jonsoną ir su juo atliko keistas manipuliacijas, po kurių jis vos nenumirė plyšus širdžiai.

1990 m. Italijoje dviem dienom dingęs darbininkas A, Provenzano regresinės hipnozės metu papasakojo, kad tokios būtybės jį veikė elektros iškrovomis, nardino į karštą skystį ir odą veikė kenksmingomis medžiagomis.

1996 m. prie Dencerio 4-iom dienom dingęs komivojažeris D. Kvori papasakojo (taip pat regresinės hipnozės metu), kad kažkokios būtybės laive jį panardino į ėdrų skystį, į petį įbedė dvi ilgas adatas ir per jas leido elektrą, o jis rėkė iš baisaus skausmo.

1991 m. Peru 6-ios tokios būtybės į laivą nusitempė šachtininkus S. Rozari ir F. De Pozo, o Meksikoje – S. Anseno su dukra – ir abiem atvejais iš jų paėmė didelį kraujo kiekį.

1969 m. su karinės policijos kariu Žosė Antonijumi iš Brazilijos Minas Žerais valstijos ateiviai, kurių ūgis nesiekė 120 cm, elgėsi labai grubiai. Jie įkišo jį į laivą, o po skrydžio vilko žeme. Vyriausias ateivis iš policininko rankų taip grubiai išplėšė kryželį ir rožančių, kad jie pabiro ant žemės.

Ir garsiojoje Megan Leiker istorijoje (žr. >>>>>) pagrobėjais greičiausia buvo agresyvieji dzetai.

Dukart dzetų pagrobtam Brajanui Skotui iš Arizonos (žr. >>>>>), jie pareiškė, kad žmonių rasės sukūrimas genetinių manipuliacijų pagalba nepavyko ir žmonija patyrė dvasinį nuosmukį.

O yra žinoma atvejų, kai patys ateiviai (matyt, iš „gerųjų“ civilizacijų) perspėdavo žmones apie kontaktų su dzetais pavojų ir išsakydavo paso pasirengimą ateiti į pagalbą. Pvz., Tiraspolyje 10-metės Inos motina papasakojo, kad 1990-ais jos dukrą dukart aplankė labai aukšti (iki lubų) ateiviai ilgomis, žemiau kelių rankomis ir galvomis, panašiomis į apverstas kriaušes, kurie liepė Inai saugotųsi mažų žalsvų būtybių, kurios ruošiasi ją paimti bandymams. Ir jei tie „mažyliai” ryšis tam, tai “aukštieji” juos aplenks ir ją pasiims pas save, o vėliau gražins motinai.

Kalbant apie taikiuosius dzetus, negalima nutylėti apie didelį informacijos apie juos kiekį, kurį nuo 1995 m. svetainėje „Zeta Talk“ tarpino Nancy Leader. Nancy tvirtino, kad kasdien telepatiškai bendrauja su taikiaisiais dzetais. Pradėjusi žiniomis, kurias TV laidoje „NSO atskleidimas vyksta“ pateikė „Sakalas“, ji nuolat jas papildo detalėmis, kurios visiškai prieštarauja žinomoms ufologijai.

Leader teigia, kad dzetai būna ne tik 90-120 cm, bet ir 183 cm ir net 244 cm ūgio – ir kad egzistuoja 127- ios dzetų atmainos. Visi jie, atseit, gyvena „Ketvirtame tankyje“ Marse arba po vandeniu Žemėje. Ir vienas toks „vandens“ dzetas su plaukmeniu ant nugaros ir kojų gyveno 3 savaites jos bute, kol buvo išvykęs jos vyras.

Javų ratus, atseit, irgi daro „vandens“ dzetai, kurių laivai užpildyti vandeniu, o gyvūnus luošina dzetai, kad „pagąsdintų“ žmones.

O „Majestic-12“ buvo sukurtas tam, kad nuslėptų jų buvimą Žemėje. Dzetai užtikrina momentalią nepastebimą JAV vyriausybės atstovų perkėlimą susitikimams su nežemiečiais.

Dar dzetai savo „mirusią“ planetą iš Oriono ėmė tempti arčiau Žemės. 2003-ais ji (Nibiru?) turėjo „atvykti“ ir Žemėje sukelti katastrofas, nuo kurių turėjo žūti 2/3 Žemės gyventojų. Tačiau tai, laimei, neįvyko.

Taip pat skaitykite: Berenikės garbanos  
Slibino žvaigždynas    
Arktūro žvaigždė    
Pilkieji: spekuliatyviosios mintys    
Žmonių rasės tyrinėjimas    
Įsiveržimas į Žemę    

Papildomai skaitykite:
Šiaurinė žvaigždė
Gyvatės žvaigždynas
Andromedos ūkas
Kam turime rengtis?
Svetimųjų rūšys
Agresyviosios civilizacijos
Mįslingasis Krabo ūkas
Kosmoso širdis: Gyvatnešis
Tolimų planetų nuotraukos
Vežėjo žvaigždynas su ožiukais
Ateivių rasės: driežažmogiai
Oriono ūkas: vieta, kur gimsta žvaigždės
Saturno keisčiausio palydovo paslaptys
Skambiausioji dangiškosios Lyros styga
Kometos: dangaus ženklai
Saulė yra dvinarė žvaigždė?
Juodųjų skylių portretas
Mitologija Visatos masteliu
Kai susiduria galaktikos...
Žvalgantis po dangų
Saulė ir jos dėmės
Apnuoginti singuliarumai
Pakeliui į Saturną
Hubble teleskopas
Marso emisaras
Planeta X

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis