Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Kur jie slepiasi?  

Taip pat skaitykite SETI instituto užgimimas  

Kaip plačiai kosmose gali būti paplitę civilizacijos?
Jill C. Tarter*), SETI tyrimų vadovė, pareiškė (Astronomical J., July 2000), kad Paukščių tako galaktikoje yra ne daugiau 10 tūkst. civilizacijų, pasiekusių maždaug mūsų išsivystymo lygį (bet kodėl jų nepastebime? ... apie tai skaitykite Didžioji tyla).

Taip pat skaitykite Keistai įtartinos žvaigždės bei Nežemiškos civilizacijos buveinė?

Seniausias gyvybės Žemėje yra 3,5 mlrd. metų senumo bakterijų fosilijos Vakarų Australijos uolose (apie jas 1993 m. pranešė J.W. Schopf'as***) ). Tie organizmai yra gana išsivystę ir patys turėjo praeiti netrumpą evoliucijos kelią. Tad gyvybė, laikant ją žemiškos kilmės, atsirado maždaug prieš 4 mlrd. metų. Pati Žemė yra 4,6 mlrd. m. amžiaus, tad tai reiškia, kad gyvybė joje atsirado gana greitai - matyt, kai tik sąlygos pakankamai stabilizavosi. Nobelio premijos laureatas biochemikas Christian de Duve netgi pareiškė: „Gyvybė linkusi atsirasti... kai fizinės sąlygos yra panašios į tas, kurios buvo mūsų planetoje maždaug prieš 4 mlrd. metų“. Tad yra priežastis tikėti, kad mūsų galaktikoje knibžda daugybė gyvų būtybių.

Ar tai reiškia, kad joje gausu ir technologiškai išsivysčiusių civilizacijų? Ar būtinai atsiradusi primityvi gyvybė vystosi iki protingų būtybių? Branduolinės fizikos atstovas Enrico Fermi**) 1950 m. suformulavo vadinamąjį Fermi paradoksą: Jei civilizacijų atsiradimas yra įprastas dalykas, kur jos? Argi tada jų buvimas neturėtų būti akivaizdus?

Aptarsime du šios problemos aspektus: a) Nežemiško proto paieškos (SETI) nerado kitų civilizacijų radijo signalų; b) nėra neginčijamų įrodymų, kad nežemiečiai (ET) kada nors būtų aplankę Žemę. Pirmąkart galimybę surasti kitas civilizacijas naudojant radijo perdavimus aptarė Giuseppe Cocconi ir Philip Morisson'as 1959 m. „Nature“ žurnale (jį skaitykite >>>>>). Jau kitais metais buvo atlikta pirmoji paieška (OZMA projektas, kurio metu Frankas D. Dreikas su kolegomis klausėsi signalų iš dviejų artimiausių žvaigždžių). Nuo to laiko buvo daug SETI paieškų, tačiau nė vienas tų projektų neužfiksavo signalų. Tai dar nėra įrodymas, kad ET neegzistuoja, nes paieškos vykdomos trumpą laiką, o ir jos apima tik mažą dalelę „parametrų erdvės“ (žvaigždžių, dažnių I pan.). Tačiau jau dabar galima kai ką spėti apie radijo signalus galinčių skleisti civilizacijų pasiskirstymą.

Labiausiai ištirtas dažnių kanalas artimas 1,42 GHz, atitinkantis gausiausio Visatoje elemento, vandenilio, emisijos liniją. Tai sekė iš prielaidos, kad jei ET nori atkreipti dėmesį, tai būtų labiausiai tinkantis pasirinkimas. EY signalų nepagavimas reiškia, kad arba kitos civilizacijos yra pernelyg toli arba jų signalai per silpni, kad mūsų įranga galėtų juos priimti. Kartu neigiami paieškos rezultatai eliminuota tam tikro tipo civilizacijas - primityvias (artimas žemiškajai) ir labai pažangias.

7 dešimt. pradžioje rusų SETI pionierius Nikolajus Kardaševas pasiūlė ET civilizacijų skirstymą į tipus (vėliau išplėstą Karlo Sagano). I tipo civilizacijos gali siųsti signalus galingumo, atitinkančio saulės šviesos kiekį krentantį į Žemės tipo planetą, t.y. apie 1016 W. II tipo civilizacijos siunčiamas galingumas gali prilygti visos Saulės tipo žvaigždės galiai, t.y. apie 1027 W. III lygio civilizacijos disponuoja galaktikos galia, t.y. apie 1038 W (apie tai plačiau skaitykite >>>>>). Pagal šią tipologiją Žemė yra maždaug 0,7 lygio. Pavara

Paul Horowitz'ius spėja, kad 1000 šviesmečių atstumu yra bent viena radijo signalus siunčianti civilizacija. Tada mūsų galaktikoje turėtų egzistuoti apie 1000 tokių civilizacijų. Tai gana daug, ir, jei tik civilizacijos negyvuoja ypač ilgai, per galaktikos amžių (12 mlrd. metų) jų turėjo atsirasti ir žlugti labai didelis skaičius (jei civilizacijos gyvuoja labai ilgai ir išvengia natūralių arba vidinių katastrofų - tai sukelia kito tipo problemas). Visa tai daro Fermi paradoksą ypač aštrų - juk tas nepaprastas gyvavusių civilizacijų kiekis turėjo palikti kažkokius pėdsakus?!

Civilizacijų migracijos klausimą pirmąkart 1975 m. nepriklausomai vienas nuo kito aptarė Michael H. Hart'as ir David Viewing'as, o vėliau išvystė Frank J. Tipler'is ir Ronald N. Bracewell'is. Visi jie pradiniu tašku ėmė faktą, kad nėra tikrų įrodymų, kad ET būtų lankęsi Žemėje. Jei taip būtų atsitikę, nes tai būtų nutraukę mūsų nuosavą evoliuciją.

Yra 4 tikėtini paaiškinimai, kodėl nėra ET buvimo požymių. Gali būti, kad tarpžvaigždiniai skrydžiai nėra įmanomi. O gal kitos ET tiesiog nepasiekė mūsų. Arba nusprendė, kad tarpžvaigždiniai skrydžiai neapsimoka. Gal ET jau lankėsi (o ir yra čia) Žemėje, tačiau nusprendė nesikišti.

Pirmas paaiškinimas atkrinta. Nėra jokio žinomo fizikos ar inžinerijos principo, kuris neleistų atlikti tarpžvaigždinių skrydžių. Net mūsų civilizacijos mokslininkai turi pasiūlymų, kaip būtų galima pasiekti 10-20% šviesos greičio - ir per kelis dešimtmečius pasiekti artimiausias žvaigždes. Dėl tos pačios priežasties ir antrasis aiškinimas yra probleminis. Bet kuri civilizacija, turinti išvystytą kosminių skrydžių technologiją, gali kolonizuoti visą galaktiką per gana trumpą laiką. Tarkim, kažkuri civilizacija pasiunčia kolonistus į artimiausias kitų žvaigždžių planetas. Įsikūrusios ir išsiplėtusios kolonijos pradeda skristi toliau ir t.t. Tarkim, vidutiniškai kolonijos yra kas 10 šviesmečių, laivo greitis 10% šviesos greičio ir 400 m. periodas, kada kolonijos pradeda plėstis į kitas planetas. Tada kolonizacijos banga sklinda 0,02 šviesmečio per metus greičiu. Tada visa galaktika bus kolonizuota per 5 mln. metų. Tai tikrai trumpas laikas kosmoso masteliais.

Tada aišku, kad pirmoji aukštą lygį pasiekusi civilizacija turėtų kolonizuoti visą galaktiką kitoms net nespėjus išsivystyti. Tai turėjo nutikti dar prieš milijardus metų, kai Žemėje tebegyvavo tik mikroorganizmai. Tačiau nėra jokių fizikinių artefaktų, jokių cheminių pėdsakų, jokio akivaizdaus biologinio poveikio. Ir net jei Žemėje buvo pasėta gyvybės „sėkla“, kaip teigia kai kurie, ji vėliau buvo palikta pati sau.

Matyt Fermi paradoksą galime išspręsti tik aptardami galimą kitų civilizacijų elgesį. Pvz., jos gali susinaikinti anksčiau, nei nuspręs kolonizuoti galaktiką arba turėti griežtą etikos kodeksą primityvių gyvybės formų atžvilgiu. Tačiau tokie aiškinimai tiktų, jei ET civilizacijų būtų vos keletas. Jei galaktikoje gyvavo milijonai (ar net milijardai) civilizacijų, atrodo neįtikėtina, kad jos visos susinaikintų arba priimtų vienodas elgesio taisykles. Ir bent jau viena žinoma civilizacija, būtent mūsų, rodo tendenciją būti ekspansionalistine. Klaustukai

Ir pagaliau, yra viena rimta priežastis, galinti priversti civilizacijas migruoti. Nes žvaigždės nėra amžinos! Per galaktikos amžių šimtai milijonų žvaigždžių sudegino savo kurą ir baigė savo dienas kaip raudonosios milžinės arba baltosios nykštukės. Jei prie tų žvaigždžių buvo civilizacijos, kur jos pasidėjo? Negi leido sau žūti?

Tariamas ET civilizacijų nebuvimas prašosi būti paaiškinamas. Vienas atsakymų galėtų būti cheminės galaktikos struktūros pokytis. Visa žemiškoji gyvybė remiasi cheminiais elementais, sunkesniais nei helis - daugiausia anglimi, azotu ir deguonimi. Susidarydami žvaigždžių branduolinėse jėgainėse šie elementai pamažu kaupiasi tarpžvaigždinėje erdvėje, kurioje gimsta naujos žvaigždės (ir planetos). Praeityje tų elementų koncentracija buvo mažesnė - ir, galbūt, nepakankama gyvybei atsirasti. Tarp kitų mūsų srities žvaigždžių Saulė turi santykinai didelį tų elementų kiekį. Gal mums tiesiog nusišypsojo laimė?!

Rusijos MA Žemės magnetizmo, jonosferos ir bangų sklidimo instituto Helio fizikos laboratorijos vedėjas fiz.-mat. Mokslų dr. V. Obriadko: "Žemės unikalumo esmė ta, kad joje išsivysčiusi gyvybė, įskaitant protingąją, atsirado labai ribotomis, beveik neįmanomomis sąlygomis. Šia prasme Žemė unikali. Sunku įsivaizduoti, kad kitokiomis sąlygomis kitose planetose būtų įmanoma kažkas panašaus..."

Tačiau šis argumentas nėra toks įtikinamas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Pirma, mokslininkai nežino, koks turi būti sunkiųjų elementų kiekis, būtinas gyvybei atsirasti. Jei bent šimtosios jų dalies lyginant su Saulės sistema pakanka, tai gyvybė galėjo atsirasti prie daugelio gerokai senesnių žvaigždžių. Be to, mūsų Saulė nėra unikali galaktikoje aukštu tų elementų kiekiu. Pavyzdžiui, netoli esanti Saulės tipo 47 Ursae Majoris (Didžiuosiuose Grįžulo ratuose), prie kurios rasta Jupiterio tipo planeta, turi tokį pat cheminių elementų kiekį, tačiau jos amžius yra apie 7 mlrd. metų. Joje atsiradusi gyvybė galėjo mus lenkti 2,5 mlrd. metų.

Ko gero įtikimiausią paaiškinimą duoda gyvybės evoliucijos Žemėje istorija. Joje gyvybė atsirado vos ne pačioje pradžioje, tačiau daugialąsčiai organizmai pasirodė tik prieš 700 mln. metų. Tad beveik 3 mlrd. metų Žemėje tebuvo tik vienaląsčiai. Galbūt, tiek truko laikas, kad bakterijų fotosintezė pagamintų pakankamai deguonies sudėtingesnėms gyvybės formoms. O ir atsiradus daugialąsčiams, nebūtinai gyvybė turi evoliucionuoti iki protingų būtybių. Tai gali priklausyti nuo daugybės aplinkos veiksnių.

Tai neblogai iliustruoja dinozaurų likimas. Jie viešpatavo planetoje per 140 mln. metų, tačiau netapo technologine civilizacija, o jiems neišnykus (galbūt, tiesiog per atsitiktinumą), tolimesnė evoliucija Žemėje būtų visai kitokia. Pati protingų būtybių evoliucija rėmėsi daugybe atsitiktinių įvykių, ir kai kurių tikimybė buvo labai maža.
Apie tai skaitykite ir Gal mes iš tikro vieniši Visatoje?!

1853 m. William Whewell'as, ET gyvybės egzistavimo šalininkas, pastebėjo: „Tos diskusijos yra ties pačia mokslo riba, ties kuria pažinimas baigiasi ir prasideda nežinojimas“. Tai tinka ir mūsų dienoms. Ir vienintelis būdas išsklaidyti tą nežinią, - tęsti tyrinėjimus. Todėl ir SETI programos neturi būti nutrauktos.

Literatūra

  1. C. Sagan, F. Drake. The Search for Extraterrestrial Intelligence// Sci. Am., May 1975
  2. F. Drake, D. Sobel. Is Anyone Out There, 1992
  3. G.A. Lemarchand. Is There Intelligent Life Out There?// Sci. Am. "Exploring Intelligence", Winter 1998
  4. G. Musser. Here Come Suns// Sci. Am., May 1999
  5. S.J. Gould. Wonderful Life
  6. B. Zuckerman, M. H. Hart. Extraterrestrials: Where Are They?, 1995
  7. S. Shostak. Sharing the Universe, 1998

Ar ten ieškome?

„Mes ieškome svetimų civilizacijų visai kaip girtuoklis raktų – būtent po žibintu“, - kartą pastebėjo F. Dreikas.

SETI programa neaptiko nė vieno „svetimųjų“ signalo. Beveik visų nežemiškos kilmės signalų paieškos programų pagrindas buvo Herco radijo bangų priėmimas. Radijui gimstant 20 a. priešaušryje, daugelis šiandien neminimų išradėjų kūrė savas, šiandien nenaudojamas, radijo technologijas. Vienas jų buvo Nikola Tesla, sakęs, kad Herco radijo fizika yra „suklydimas“, fikcija. Jis sukūrė teorija apie elektros perdavimą eterio bangomis. 1888-90 m. H. Hercas sukūrė aparatą, išgaunantį efektą, aprašytą „London Electrician“ 1888 m. Tunzelmann'o publikuotuose straipsniuose. Hercas suprato rezonanso svarbą siūstuvus ir imtuvus nustatydamas tuo pačiu dažniu.

Lodge, „London Electrician“ rašęs 1894 m., toliau vystė H. Herco idėjas. 1892 m. W. Crookes išspausdino straipsnį „Fortnightly Review“, pasiūlęs Herco bangas naudoti bevieliam telegrafui. Po metų N. Tesla bevieliui ryšiui pasiūlė aukšto dažnio bangas. 1889 m. rudenį šiam klausimui jis sutelkė dėmesį.

1892 m. sukurta pirmasis elektroninis vamzdis.1894 m. seras Oliver Lodge Herco kibirkštį išgavo variniame cilindre su atviru galu ir parodė, kad gali perduoti signalus bet kuria kryptimi. Jis Morzės žinutę perdavė tarp dviejų pastatų Londone. 1895 m. Italijoje pradėjęs tirti bevielį ryšį, Marconi po metų persikėlė į Londoną. Jo prietaiso pagrindinės idėjos buvo kaip Lodge, tik jis naudojo parabolinį reflektorių. Kartu jis sukūrė alternatyvų būdą – imtuvą sujungtą su gruntu, t.y. oro liniją. Tai tiksliai tai, ką N. Tesla aprašė prieš 3 m. 1901 m. St.John, Newfoundland, buvo priimti signalai, pasiųsti iš Poldha, Anglijos. Marconi 1909 m. gavo Nobelio premiją, 1937 m. liepos 20 d. mirė Romoje. Laidotuves surengė Italijos vyriausybė.

Tik 1943 m., keli mėnesiai po N.Tesla mirties, JAV aukščiausiasis teismas pagaliau patenkino 27 m. senumo ieškinį pripažindamas N.Tesla radijo išradėju. Tai tik simbolinė reikšmė, nes N.Tesla radijo koncepcija buvo atmesta.

1927 m. N.Tesla ištarė, kad naudojamas radijo perdavimas yra "komerciškai netikęs planas". 1932 m. jis sakė, kad siųstuvai ir imtuvai yra blogai sukonstruoti ir netikę. Perdavimo įranga generuoja kelias bangų schemas, kurių visos, išskyrus vieną, yra bevertės. To pasėkoje tik maža energijos dalis pasiekia adresatą dėka daugkartinio stiprinimo.

1934 m. N.Tesla sakė su širdgėla: "Šių dienų eksperimentatoriai naudoja senas teorijas". Jis sakėsi įdėmiai peržiūrėjęs H. Herco bandymus ir, palyginęs su savo radijo samprata, padaręs kitokias išvadas. Jis tyrinėjo žemo dažnio bangas.

1899 m. N.Tesla įsikūrė Colorado Springs. Jis manė, kad Žemė turi rezonuojantį dažnį ir todėl gali būti panaudota kaip milžiniška perduodanti elektromagnetinė terpė. Kitas būdas – perduoti energiją per jonosferą. Žemų dažnių bangų perdavimo atstumo santykis su siųstuvo galingumu gerokai didesnis.

N. Tesla klausėsi VLF (labai žemų dažnių) ir spėjo, kad tarp jų trikdžių gali būti signalų iš kitų planetų. Jų pasiklausymui pakanka vien ausinių, prijungtų prie antenos ir paviršiaus.

1896 m., sensacingų P. Lovelio pranešimų, kad Marso kanalai dirbtinės kilmės, įtakoje N. Tesla žurnalistams pareiškė, kad „Galimybe patraukti marsiečių dėmesį buvo elektros bangų skildimo [mano] pagrindiniu tikslu“. Po 3 m., kai Colorado Springs’e jis pagavo tvarkingus signalus, jis nusprendė, kad tai tegali būti signalai iš Marso. Taip pat žr. >>>>>

Tradicinė teorija radijo bangų perdavimą traktuoja kaip tam tikrą spinduliavimo rūšį. Ypatingai akcentuojama antena ir derinimas. Tuo tarpu N.Tesla radijas buvo ne oro, o grunto. Energetinio žiedo apačia įkasama į žemę kad panaudotų Žemės fizikines savybes.

Taipogi pagalvokime, kiek energijos reikėtų tradiciniu būdu perduoti žinutei 100 šviesmečių atstumu? 7000 kartų daugiau, nei sunaudoja JAV. Tai sukeltų globalų planetos atšilimą.

Parengė Cpt.Astera's Advisor  


*) Džilė Tarter (Jill Cornell Tarter, g. 1944 m.) – amerikiečių astronomė ir SETI tyrimų centro vadovė (iki 2012 m.). Dauguma projektų, kuriuose ji dalyvavo, susiję su nežemiškos gyvybės paieškomis. Ji sukūrė terminą „rudoji nykštukė“ žvaigždžių klasifikacijai.

**) Enrikas Fermis (Enrico Fermi, 1901-1954) – italų fizikas, sukūręs pirmąjį pasaulyje branduolinį reaktorių; Nobelio premijos laureatas (1938) už dirbtinai sukelto radioaktyvumo tyrimus. Įvedė neutrino terminą. 1938 m. pesikėlė į JAV, nes buvo aršus fašizmo kritikas. Laikomas vienu atominės bombos „tėvų“. Po karo griežtai pasisakė prieš vandenilinės (termobranduolinės) bombos kūrimą. Pateikė „Fermi paradoksą“ – t.y. prieštaravimą tarp spėjamos tikimybės ir realių faktų santykio apie nežemišką gyvybę.

***) Džeimsas Šopfas (James William Schopf, g. 1941 m.) – amerikiečių paleobiologas, Kalifornijos un-to profesorius. Plačiausiai žinomas prekambro prokariotinės gyvybės tyrimais Australijos Apekso čertuose (silicio skalūnuose), pirmasis atradęs prekambro, tuo metu seniausias žinomas fosilijas. Jis daug rašė apie gyvybės atsiradimą Žemėje. Buvo vienu iš NASA Mėnulio uolienų tyrėjų 1969–74 m.

Dishes

Papildomai skaitykite:
Visatos modeliai
Gyvybės paieškos
Fermi paradoksas
Pačiupinėti Visatą
S. Lemas. Kosminis kazino
SETI instituto užgimimas
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Ar kažkur Visatoje yra gyvybė?
Panspermia: užkratas iš kosmoso
Genetikai: žmogus iš Afrikos
Didžioji ausis įsiklauso
DNR, išilginės bangos ir kelionės laike
Bijome žmonių, ne asteroidų
Kur keliauja žvaigždžių paštas?
Kiek civilizacijų yra Paukščių take?
Žvaigždžių sporos, Žvaigždžių vaikai
Tarpžvaigždinio skrydžio ir kontakto įvertinimas
Kokoni, Morisonas. Tarpžvaigždinio ryšio paieškos
Ar galimas ryšis su protingomis kitų planetų būtybėmis?
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Nikola Tesla: gyvenimas ir palikimas
Nobelio premijos laureatas ir ateiviai
Astronautų pasisakymai
Kosmoso širdis: Gyvatnešis
Saulė yra dvinarė žvaigždė?
Kosmose skridę gyvūnai
Dėl Fermi paradokso
Mokslininkai apie NSO
Greičiau už šviesą!
Žvaigždės tebegimsta
Lenino marsiečiai
Nibiru planeta
Dangaus ženklai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT
Vartiklis