Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Saulės ateitis    

Mūsų Saulė jau šviečia 5 milijardus metų ir, tikriausiai, švies dar 5 milijardus metų. Tačiau ne amžinai...

Saulė energiją gauna iš branduolinės sintezės. Kas sekundę jos žaizdre apie 700 mln. t. vandenilio atomų susijungia tapdami sunkesnio helio branduoliais – ir to proceso metu apie 4 mln. t. materijos virsta energija. Gerai, kad Saulė pakankamai didelė, kad tai tik maža jos energetinių atsargų dalelė. Vis tik per milijardus metų tos atsargos išseks ir prasidės neišvengiama Saulės transformacija.

Pirmiausia Saulės ryškumas sparčiai išaugs tūkstančius kartų ieškant papildomų energijos resursų. Mažės slėgis, kurį palaikė sintezės reakcijos, ir viršutiniai sluoksniai dėl savo svorio sukris į vidų, kuris tankės ir sritis apie branduolį įkais iki temperatūros, pajėgios deginti apvalkalo vandenilį.

Branduolyje sudeginusi vandenilį, Saulė pradės smegti, o jos spindesį palaikys vandenilio apvalkalo degimas. Susispaudžiantis branduolys vis labiau kais, kas padidins apvalkalo degimą. Dėl to Saulė ir taps ryškesne.

Tuo pačiu nuo spinduliavimo slėgio sluoksniai esantys aukčiau degančio apvalkalo ims pūstis. Per milijardus metų Saulės apimtis išsiplės apie 250 kartų, - ir ji praris Merkurijų, Venerą ir, galbūt, Žemę. Nepaisant ryškumo padidėjimo, Saulė: raudonoji milžinė dėl paviršiaus ploto padidėjimo kiekvieno jos kvadratinio metro išspinduliuojamos energijos kiekis sumažės. Todėl Saulės paviršiaus temperatūra nukris iki 3000oC, o jos spalva iš gelsvos virs rausva. Taip Saulė virs raudonąja milžine.

Net ir išsiplėtus Saulei, jos branduolys toliau spausis, tankėdamas ir karštėdamas. Galiausiai jo temperatūra pasieks 100 mln. laipsnių ir pradės jungtis jau helio branduoliai, sudarydami sunkesnius elementus (anglį, deguonį,...). Įsižiebus helio žaizdrui, padidės slėgis iš centro ir degančio vandenilio sluoksnis taps ne tokiu tankiu, tad jame branduolinių reakcijų kiekis tiek nukris, kad žvaigždės ryškumas sumažės. Sumažės ir Saulės skersmuo, kartu padidėjant temperatūrai paviršiuje.

Gan greitai, per kelis milijonus metų, branduolyje pasibaigs helio atsargos ir virsmas į raudonąją gigantę atsinaujins, nes išdegęs helis taip pat pakils į apvalkalą aplink branduolį. Tačiau besispaudžiančiame branduolyje niekad nesusidarys sąlygos, kad galėtų degti sunkesni elementai, tokie kaip anglis. Tad vandenilio ir helio degimo apvalkalai pradės sukristi į vidų, o pati Saulė taps nestabilia – tai plėsdamasi, tai susitraukdamas ir kartu keisdama ryškumą. Galiausiai vidiniai impulsai taps tokie stiprūs, kad išsiplėtusi Saulė pradės nusimetinėti išorinius dujų sluoksnius tokiu greičiu, kad jie galės palikti Saulę. Iš jų susidarys gražus, tačiau netvarus planetarinis ūkas (taip pavadintas todėl, nes iš toliau forma primins planetą). Tokie ūkai gyvuoja tik tūkstančius metų, nes nemažą dalį savo dujų paskleidžia į tarpžvaigždinę erdvę – jos tampa medžiaga būsimoms naujoms žvaigždėms. Šios dujos dar ilgai bus karštos ir spindinčios, nes jas jonizuos tiesioginis spinduliavimas iš Saulės centrinės dalies. Nors branduolinės reakcijos baigėsi, ji vis dar labai karšta ir skleidžia agresyvų ultravioletinį spinduliavimą.

Ir jei Saulė nusimes visą savo apvalkalą, liks tik įkaitęs branduolys. Jis savo slėgio bus susispaudęs iki Žemės dydžio rutulį – virtęs baltąja nykštuke. Tai yra Saulės tipo žvaigždžių paskutinė stadija. Jos laukia lėtas vėsimas, truksiantis daugelį milijonų metų. Galiausiai ji virs juodąja nykštuke, negyva žvaigždės liekana.

Papildomai skaitykite:
Precesija
Saulės dėmės
Mįslinga Saulės karūna
Tolimų planetų nuotraukos
Kometos: dangaus ženklai
Saulė yra dvinarė žvaigždė?
Merkurijaus baisioji tragedija
Pulsarai ir dvinarės žvaigždės
Mūsų palydovo kilmės klausimai
Gamtos mįslė ar kitos civilizacijos buveinė?
Paskutinį ledynmetį sukėlė meteorito smūgis?
Saturno keisčiausias palydovas
Nepaprastai masyvios ir ryškios
Gyvybės atsiradimas Žemėje
Vieta, kur gimsta žvaigždės
Kokia yra Visata? Sukasi?
Gyvybės paieškos Marse
Kitų žvaigždžių planetos
Juodųjų skylių portretas
Kai susiduria galaktikos...
Jis atrado Planetą X
Jie buvo pirmeiviais...
Andromedos ūkas
Saulės kreiseriai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis