Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Ateitis - elektrinės raketos  

Efektyvūs įelektrintos plazmos varikliai gali „stumti“ naujos kartos kosmoso zondus.

Dawn probe Vienišas kosmoso tamsoje, NASA zondas „Dawn“ (Aušra) , pakilęs Marsą, skuba į asteroidų žiedą. Skirtas Saulės sistemos atsiradimo kai kurių aspektų ištyrimui, jis apžiūrės du iš stambiausių asteroidų, Vesta ir Cerera, likusius iš pirminio planetarinio embriono, iš kurio maždaug prieš 4,57 mlrd. m. susiformavo planetos.

Tačiau tai nėra vienintelis jo tikslas. „Dawn“, pakilęs 2007 m. rugsėjį, yra varomas naujos technologijos variklio, pradedamo naudoti tolimiems skrydžiams, t.y., plazminės raketos. Kelių tipų tokios raketos yra varomos ne deginant skystą ar kietą kurą, o įelektrintų jonų čiurkšlės.

NASA plazma variklį pasirinko todėl, kad jis yra labai efektyvus, ns jam tereikia tik dešimtadalio kuro kiekio, kuris būtų reikalingas įprastinėms cheminėms raketoms. Naudojant tradicinę raketą, būtų galima pasiekti tik Vestą arba Cererą, bet ne juos abudu.

Elektrinės raketos, kaip jos dar vadinamos, sparčiai tampa geriausiu pasirinkimu tolimiems skrydžiams. Taip ji leido NASA „Deep Space 1“ zondui aplankyti kometą, - papildomą kelionę, kai buvo atlikta pagrindinė užduotis. Ji naudota japonų „Hayabusa“ zondo bandymui nusileisti į asteroidą, o taip Europos SMART-1 skrydžiui į Mėnulį. Ir nors tik dabar pradedama naudoti tolimiems skrydžiams, minėta technologija buvo sėkmingai naudojama kosmose kitiems tikslams.

Dar pirmame 20 a. dešimtmetyje raketų kūrimo pionieriai išsakė mintis apie elektros panaudojimą kosminiuose aparatuose. Bet tik Ernst Stuhlinger'is*), legendinės vokiečių W. von. Braun'o komandos narys, 6-ojo dešimtm. viduryje koncepciją padarė praktiškai naudojama technologija. Po kelių metų NASA inžinieriai sukūrė pirmą veikiančią elektrinę raketą**). Ji buvo išbandyta 1964 m. ir veikė pusvalandį.

Tarybų Sąjungoje buvo vykdomi nepriklausomi tyrinėjimai. Nuo 1970-ųjų buvo pasirinkta ši technologija, nes ji gali būti panaudota telekomunikacinių palydovų korekcijoms išlaikant geosinchroninę orbitą.
2018 m. pradžios duomenimis, konkrečioje misijoje jie dar nebuvo išbandyti. 2016 m. pradžioje „Roskosmos“ pranešė, kad MAI ir Voronežo KB sukūrė joninį variklį, kurį išbandė vakuuminiame stende. Tačiau 1971 m. „Meteor” palydovo korekcijos sistema turėjo du I. Kurčiatovo inst-to plazminius variklius, kurių vienas nepertraukiamai dirbo 140 val. – tad matyt tas įdirbis tiesiog buvo „užmestas“ ir 2012 m. visi darbai pradėti vėl „nuo nulio“.

Neteisinga samprata, kad kosminę erdvė kosminiai aparatai skrodžia lydimi liepsnos liežuvių. Iš tikro, raketinis veikimas tevyksta trumpą laiką pačioje pradžioje, o visą likusį laiką jis tiesiog sklendžia erdvėje artėdamas prie tikslo. Tradicinės raketos gali būti panaudojamos skrydžio koregavimui, tačiau nėra praktiškos perskridimams kosmose, nes turi gabentis didelius kuro kiekius (papildomo 0,5 kg iškėlimas į Žemės orbitą kainuoja gerokai virš 10 tūkst. dolerių). Be to, tradicinės cheminės raketos turi dar vieną apribojimą - jos užtikrina palyginti nedidelį dujų išmetimo greitį (3-4 km/sek.). Tad, pvz., kelionei į Marsą, kurui skirti reikia daugiau nei 2/3 kosminio aparato masės. Tolimesnėms ambicijoms patenkinti ta dalis gerokai padidėja (pasiekia per 99%). Ion engine: Electric Rockets

Kad pasiektų tolimą tikslą be papildomo kuro, daugelis zondų praeityje sudėtinga trajektorija skriedavo metų metus, „atsispirdami“ nuo planetų ir jų palydovų. Tad galimos skrydžių starto datos turėjo būti labai kruopščiai parenkamos. Dar blogiau, kad po metus trukusios kelionės kosminis aparatas neturėjo kuro stabdymui. Tad jis turėjo tik ribotą laiką kosmoso objekto tyrimui - pvz., 2006 m. paleistas NASA zondas po 9 m. skrydžio teturės tik vieną dieną Plutono tyrinėjimui.

Plazma varikliai leidžia pasiekti gerokai didesnį dujų išmetimo greitį. Vietoje to, kad degintų kurą, elektrinis laukas veikia įelektrintas daleles. Plazma sukuriama dujoms perduodant papildomą energiją, pvz., kaitinant lazeriu, radijo ar mikrobangomis, veikiant stipriais elektros laukais. Papildoma energija leidžia elektronams atitrūkti nuo atomų ir susidaro jonizuotos dujos. Tad elektrinis ar magnetinis laukas gali nepaprastai pagreitinti tas dujas ir nukreipti reikiama kryptimi.

Elektrodams ir magnetams reikalingą energiją paprastai teikia Saulės baterijos, tačiau tolimiems skrydžiams (už Marso), tektų naudoti branduolinius energijos šaltinius. Dabartiniai nedideli zondai naudoja termoelektrinius įrenginius, kuriuos kaitina radioaktyvaus izotopo atsargos, tačiau labiau ambicingiems skrydžiams tektų turėti branduolinius reaktorius - kurie būtų įjungiami tik saugiu atstumu nuo Žemės.

Šiuo metu yra išvystytos trys plazma varančių variklių sistemos. Labiausiai naudojama yra ir „Dawn“ zonde - tai joninis variklis. Keli tuzinai joninių variklių veikia kosmose, daugiausia telekomunikacijų palydovuose.

Joninio variklio ištakos siekia Amerikos raketų pionieriaus Robert. H. Goddard'as, kai šis dar tebuvo Worcester'io Politechnikos instituto studentas (maždaug prieš šimtmetį). Joniniai varikliai įstengia pasiekti 20-50 km/sek. dujų išmetimo greitį.

Dažniausiai sutinkamoje realizacijoje joninis variklis elektros energiją gauna iš fotovoltinių panelių. Tai suplotas cilindras, ne didesnis nei kibirėlis, įtaisytas

Kosminis laivas, spinduliais prisitraukiantis priešininką ir užgrobiantis krovinius, nuo seno dažnas fantastikoje (pvz., „Žvaigždžių treke“). O dabar mokslininkai iš Prahos Mokslinių prietaisų instituto ir St. Andrews un-to (Škotija) iš tikro sukūrė panašią technologiją.

Tai mikrodaleles pritraukiantys lazerio spinduliai. Tai nėra taip paprasta, nes paprastai lazerio skleidžiami fotonai stumia spindulio kelyje atsiduriančius objektus. Naujas išradimas greičiausiai pradžioje bus panaudotas medicinoje leukocitų išskyrimui iš kraujo.

užpakalinėje dalyje. Per „kibirėlį“ ksenono dujos teka iš bako į jonizacijos kamerą, kurioje elektromagnetinis laukas nuplėšia elektronus. Teigiami jonai įgreitinami elektrinio lauko, sukuriamo tarp dviejų elektrodų tinklelių ir išmetami lauk.

Teigiamiems jonams išskridus, pats kosminis aparatas būtų neigiamai įelektrintas likusių elektronų ir trauktų atgal išmestus teigiamus jonus - ir taip prarandant varomąją jėgą. Tam skirtas išorinis elektronų šaltinis (neigiamas katodas ar elektronų patranka) įšvirkščia elektronus į teigiamų dalelių srautą taip jį neutralizuojant - ir kosminis aparatas lieka neutralus.

20 a. pabaigoje „Deep Space 1“ tapo pirmuoju aparatu, kuris elektrinį variklį panaudojo, kad paliktų Žemės gravitacinį lauką. Zondas pagreitėjo 4,3 km/sek. tesunaudodamas mažiau nei 74 kg ksenono, kad galėtų praskrieti pro Borrelly kometos uodegą, sudarytą iš dulkių. Tai buvo tuo metu didžiausias pasiektas pagreitėjimas. „Dawn“ turėtų viršyti šį rekordą, greitį padidindamas 10 km/sek. NASA inžinieriai demonstravo joninius variklius, galinčius be sutrikimo veikti per 3 m.

Plazminių raketų efektyvumas nusakomas ne tik išeinančių dalelių greičiu, bet ir jų srauto tankiu, kuris priklauso nuo jų generavimo pajėgumo. Joniniai varikliai kenčia nuo vieno trūkumų, vadinamo erdvės įelektrinimo apribojimu, gerokai sumažinančiu srauto tankį: kai teigiami jonai praeina tarp elektrostatinių tinklelių, toje srityje neišvengiamai susidaro teigiamas elektros krūvis, kuris trukdo elektros laukui greitinti dujas. Dėl šio reiškinio „Deep Space 1“ joninis variklis sukuria srautą, kuris yra tarsi vieno popieriaus lapo svoris (tokia trauka automobilį iki 100 km greitintų dvi paras). Tačiau, kadangi nėra kur skubėti tolimose zondų kelionėse, tad galima ir pakentėti kelis mėnesius, kol bus pasiektas reikiamas greitis. Mat vakuume, kuriame nėra trinties, net nežymus stumtelėjimas duoda ilgalaikį poveikį.

Minėto reiškinio išvengia Hall variklis, todėl jis kosminį aparatą gali pagreitinti per trumpesnį laiką. Ši technologija Vakaruose imta vystyti paskutiniajame 20 dešimtm., Hall engine: Electric Rockets nors TSRS jį tyrinėta apie 30 m. Sistema remiasi 1879 m. Edwin H. Hall (tuo metu Johns Hopkins universiteto studento) atrastu efektu: kai elektrinis ir magnetinis laukai yra statmeni laidininko viduje, elektros srov4 (vadinama Hall srove) teka kryptimi, statmena abiem laukams.

Hall variklyje plazma sukuriama, kai neutraliose dujose įrenginio viduje įvyksta elektros iškrova tarp vidinio teigiamo anodo ir neigiamo katodo. Tada plazma pagreitinama Lorenco jėgos, sukeliamos cilindre sąveikaujant radialiniam magnetiniam laukui ir elektros srovei (šiuo atveju Hall srovei), tekančiai azimuto kryptimi (t.y. ratu aplink centrinį anodą). Hall srovę sukelia elektronų judėjimas magnetiniame ir elektriniame laukuose. Priklausomai nuo galingumo, išmetamų dujų greitis siekia 10-50 km/sek.

Ši elektrinės raketos atmaina išvengia erdvės įelektrinimo problemos greitindama visą plazmą (tiek teigiamus jonus, tiek neigiamus elektronus), todėl pasiekiamas didesnis išmetamų dujų tankis ir tuo pačiu didesnė stumiamoji jėga. Per 200 Hall variklių įrengta dirbtiniuose Žemės palydovuose. Ir būtent jį Europos Kosmoso agentūra panaudojo SMART-1 skrydžiui į Mėnulį.

Prinstono Plazmos fizikos laboratorija patobulino sistemą į Hall variklio sieneles įmontuodami segmentuotus elektronus, kurie formuoja vidinį elektrinį lauką, leidžiantį plazmą fokusuoti į ploną spindulį. Tai leidžia padidinti sistemos veikimo gyvavimo trukmę, nes plazma neliečia įrenginio sienelių. Vokiečių mokslininkai panašų efektą pasiekė naudodami specialius magnetinius laukus. Stanfordo universiteto tyrinėtojai parodė, kad sienelių padengimas plonu polikristaliniu deimantu gerokai padidina įrenginio atsparumą plazmos erozijai. Tie patobulinai Hall variklį daro priimtiną tolimiems skrydžiams.

Hall variklio trauką dar labiau padidintų bendras greitinamos plazmos kiekis. Tačiau jos tankiui padidėjus, elektronai pradeda dažniau susidurti su atomais ir jonais, todėl darosi sunkiau valdyti Hall srovę. Alternatyva vadinama magnetoplazmadinaminis variklis (MPDT), užtikrinantis didesnį plazmos tankį. atsisakant Hall srovės.

Bendrais žodžiais, MPDT yra sudarytas iš centrinio katodo, įrengto platesniame cilindro formos anode. Dujos, paprastai ličio, pumpuojamos į tarpą tarp katodo ir anodo, kur yra jonizuojamos elektros srovės radiališkai tekančios iš katodo į anodą. Ši srovė sukelia azimutu nukreiptą magnetinį lauką (aplink centrinį katodą), kuris sąveikaudamas su ta pačia srove, sukuria Lorenco jėgą, panaudojamą dujų išmetimui.

Kibiro dydžio MPDT variklis gali milijonų vatų elektros energiją, kurią pagamina Saulės baterijos ar branduolinis šaltinis, paversti varomąja jėga, gerokai viršijančia joninių ar Hall variklių pajėgumą. MPDT gali sukurti 15-60 km/sek. išmetimo greitį. Be to, išmetimo greitis ir tankis gali būti lengvai valdomi reguliuojant elektros srovės stiprumą ar pateikiamų dujų kiekį.

Ion engine: Electric Rockets Intensyvūs tyrinėjimai klausimų, susijusių su MPDT efektyvu ir gyvavimo ciklu, kaip elektrodų erozija, plazmos nestabilumas ir energijos išsibarstymas plazmoje, leido sukurti naujesnius ir efektyvesnius variklius, naudojančius ličio ir berilio garus. Šie elementai lengvai jonizuojami, praranda mažiau energijos plazmoje ir leidžia katodui išlikti vėsesniam.

Akademinių sluoksnių ir NASA tyrinėtojai neseniai užbaigė MPDT-2 ličio variklį, kuris galėtų būti įrengtas branduolinį šaltinį turinčiame kosminiame aparate, galintį gabenti sunkų krovinį į Mėnulį ir Marsą, o taip pat būti naudojamas tolimų skrydžių zonduose.

Tačiau tyrinėtojai vysto ir kitas nemažai žadančias koncepcijas, kurios šiuo metu yra skirtingame paruošimo lygyje. Vieni jų yra pulsiniai varikliai, veikiantys trumpą laiką; kiti - pastoviai veikiantys. Vieni jų kuria plazmą elektrodų sukeliama iškrova, kiti magnetine indukcija ar antenų sukeliamu spinduliavimu. Skiriasi ir plazmos greitinimo būdai: vienuose - Lorenco jėga, kituose magnetinio lauko sukeltų elektros srovių dėka ar elektromagnetinėmis bangomis. Viename jų plazma išmetama per nematomas magnetines „raketos žiotis“.

Tačiau visais atvejais elektrinės raketos greitėja lėčiau nei įprastos. Ir vis tik jos tolimą tikslą gali pasiekti gerokai greičiau ir didesniu greičiu. Todėl atsiranda galimybė rengti „egzotiškesnes“ misijas, tarp kurių pasiūlyta pavyzdžių parvežimas iš Saturno palydovo Titano, kuriame, kaip mano mokslininkai, atmosfera yra tokia, kokia buvo Žemėje labai tolimoje praeityje.

Dawn („Aušra“) – NASA kosminė stotis, 2007 m. išskridusi tirti dviejų (iš trijų) protoplanetų asteroidų žiede: Vesta ir Cerera. Pavadintas taip, kad tiria ankstyvosios Saulės sistemos aspektus. 2009 m. vasario 4 d. zondas pasiekė Marso orbitą ir pro jį praskrido vos 549 km Vesta, July 24, 2011 atstumu. 2011 m. pasiekė Vestą (čia dirbo iki 2012 m. rugpjūčio), o 2015 m. kovo 6 d. Cererą, kurios orbitoje iki šiol randasi (ir joje išsilaikys iki 21 a. vidurio) – nors projekto dalyviai ir siūlė panaudoti kuro likučius skrydžiui iki asteroido 145 Adeona.
Zondas sukurtas „Star 2“ platformos (mažųjų geocentrinių palydovų) pagrindu ir yra cilindras ir grafitinio kompozito, kurio viduje randasi bakai kurui: ksenonui joniniams varikliams ir hidrasino – įprastiniams. Taip pat jo viduje yra aliuminio panelės, prie kurių pritvirtinta didžioji dalis kitos įrangos. Vienoje korpuso pusėje pritvirtinta pagrindinė antena, o kitoje – Saulės baterijos. Jis neša ir 8×8 silicio plokštelę, kurioje įrašyti 365 tūkst. (užsiregistravusių) Žemės gyventojų vardai. Apatinėje dalyje įrengti trys 33x30 cm ir 8,9 kg svorio joniniai NSTAR varikliai (pagal „Deep Space 1“ pavyzdį) – vienas palei ašį, o kiti – priekinėje ir užpakalinėje panelėse. Jų veikimo principas – greitinti ksenono dujas elektriniame lauke iki 10 kartų didesnio greičio nei tai vyksta cheminiuose varikliuose. Jie gali suteikti iki 90 mN trauką.
Vestą pirmąkart nufotografavo 2011 m. gegužės 3 d., o rugpjūčio 2 d. perėjo į jos orbitą 16 tūkst. km atstumu, o vėliau nusileido iki 680 k, o tada ir iki 210 km. Padaryta apie 7000 nuotraukų, o VIR spektrometras atliko 15 tūkst. kadrų, leidusių sudaryti nuodugnų geologinį Vestos žemėlapį.
2012 m. gauta pirma Cereros 27 pikselių nuotrauka. Gruodžio mėn. zondas jau buvo nusileidęs iki 385 km. Atliktas nuodugnus jos fotografavimas. Oficialiai misija baigta 2018 m. lapkričio 1 d. Per ją į Žemę atsiuntė apie 69 tūkst. nuotraukų.

\

Atgal prie gyvsidabrio?

6-ojo dešimtm. pradžioje JAV slaptos kosmoso programos ir nacių skraidantys diskai naudojo gyvsidabrį ir kitus „galio grupės metalų junginius“ ypač stiprių elektrinių laukų generavimui. Anot senovės Indijos tekstų, vimanai irgi naudojo gyvsidabrį (apie tai žr. >>>>>). Vis tik atrodo, kad šiuolaikinės idėjos apie gyvsidabrio naudojimą nėra ypač pažangios, tačiau vis tik įdomios. Tai mums bando įteigti iliuziją apie spartų ir elektrogravitacinių ir kitų pažangių technologijų progresą, - ir kurias pateisk kaip kažką visiškai nauja. O jos tik tebuvo įslaptintos „nacionalinio saugumo“ pretekstu. Ar tas progresas paspartės kai priartėsime 2020 m. prie „kosminių pajėgų“ sukūrimo?

„SpaceX“ jau daugelį metų kuria pakartotinio panaudojimo raketas, NASA žvalgosi, kur brangiausiai parduoti savo sielą, o Rusijos startuolis kuria branduolinį variklį ateities raketoms. Tik per tas naująsias sroves galima ir nepastebėti vieno Silicio slėnio startuolio, kuris nepelnytai nesulaukia jam tinkamo dėmesio.

Tai „Apollo Fusion“, raketoms kurianti traukos sistemas, kurios naudoja gyvsidabrį. Tai, be abejo, tikrai teikia vilčių. Tačiau kiekvienas tokios raketos startas didina riziką, kad atmosferą užterš toksiškomis medžiagomis. Gyvsidabrio panaudojimo idėja nėra nauja. NASA eksperimentavo su gyvsidabriu 7-ame dešimtmetyje SERT misijų metu. Joniniuose varikliuose galingi magnetai dideliu greičiu išskraidindavo įelektrintas daleles, taip sukurdamos trauką. Šiuolaikiniai joniniai varikliai naudoja kriptoną arba ksenoną. Pvz., neseniai (2018 m. lapkričio 1 d.) baigęs darbą „Dawn“ zondas naudojo ksenoninį variklį persikeliant asteroidų juostoje. O eksperimentinėse SERT misijoje palydovai naudojo gyvsidabrį.

Gyvsidabris gerokai sunkesnis už ksenoną ir kriptoną, tad jis aparatui gali suteikti didesnę trauką. Tačiau jis yra labai nuodingas, tad NASA liovėsi jį naudojęs. „Apollo Fusion“ bando sugražinti gyvsidabrio panaudojimą – sukuriant pigius ir galingus joninius variklius palydovams ir kosminiams zondams. Bet kartu sukurs pavojų, kad atmosfera gali būti užteršta – o tada pasekmes pajusime mes visi.


*) Ernstas Stuhlingeris (Ernst Stuhlinger, 1913-2008) - vokiečių kilmės amerikiečių atomo, elektros irraketų sričių mokslininkas, į JAV perkeltas „Sąvaržėlės“ operacijos metu (1945) ir dirbo V. von Brauno komandoje, o vėliau NASA (nuo 1960 m.). Laisvalaikiu kūrė joninį traukosvariklį(„Saulės laivą“) ir parengė daug mokslinių eksperimentų, pvz., įrengiant ATM teleskopą „Skylab“ stotyje. Parašė „Joninė trauka kosminiams“ (1964).
Karo metais buvo sužeistas prie Maskvos (1941) ir vėliau kariavo prie Stalingrado ir buvo vienas nedaugelio likusių gyvų, šaltą žiemą pėsčiomis grįžęs į Vokietiją 1943 m., kur buvo paskirtas į Penemundės raketų tyrimų centrą. 6-me dešimtm. bendradarbiavo „Walt Disney Pictures“ kuriant 3 filmus: „Žmogus kosmose“ (1955), „Žmogus Mėnulyje“ (1955) ir „Į Marsą ir už jo“ (1957).

**) SERT (Space Electric Rocket Test) - du NASA palydovai, skirti joninių variklių išbandymui. Pirmąjį 1964 m. liepos 20 d. iškėlė „Scout“ raketa – ir jis turėjo du elektrinius variklius. Pirmasis gyvsidabrio (Kaufmano) veikė per 30 min. Kitas, cezio tipo, nesuveikė. Antrasis SERT-II į 1000 km aukščio poliarinę orbitą buvo iškeltas 1970 m. vasarį. Jo du gyvsidabriniai joniniai varikliai veikė ilgiau nei po 2000 val. Buvo pademonstruota apie 300 jų įjungimų.

Papildomai skaitykite:
Greičiau už šviesą!
Lenktynės kosmose
„Galileo“ misija
Nusitaikant į žvaigždes
Kyla ultralengvieji
Antigravitacijos paieškos
Projektas „Farside“
Raketų eros ištakose
Svajokliai prieš imperiją
JAV antigravitacinė eskadrilė
Duokite mums Alcubierre pavarą
Tarpžvaigždinio skrydžio ir kontakto įvertinimas
Naujos galimybės žvaigždėlaivio pavarai
Kosmonautikos pergalės ir pralaimėjimai
Kokoni, Morisonas. Tarpžvaigždinio ryšio paieškos
Amžinas judėjimas laiko kristaluose
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Per meilės orgijas į žvaigždes
Siekiant plačiajuosčio ryšio
Dulkėtais tolimų planetų takais
Astronomija: Žymesnieji įvykiai (20 a.)
Kaip sukurti laiko mašiną?
Nesklandumai įsisavinant kosmosą
Keista Ciolkovskio filosofija
Atominio amžiaus vaikai
Išsigelbėjimo arkos
Privačiai – į kosmosą
Aplenkęs savo laiką
Mūšis dėl Veneros
Holografinė visata
Nežinomi kosmonautai
Karai dėl telefono
Baikonūro tremtyje
Triukšmai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis