Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Gyvybės paieškos

Saturno keisčiausio palydovo paslaptys  

Raukšlėtas kraštovaizdis ir trykštančios čiurkšlės liudija apie galimą vandens buvimą po žeme šeštame pagal dydį Encelado palydove.

1789 m. rugpjūčio 28 d. Saturno palydovą Enceladą atrado vokiečių kilmės britų astronomas V. Heršelis, o dar po 3 d. ir kitą – Mimą.
1980 m. „Voyager 2“ praskriejo vos per 90 tūkst. km nuo Encelado, nustatęs, kad jo skersmuo – apie 500 km. Per kelias valandas jo kameros atsiuntė keliolika vaizdų, kurie kelia sumaištį mokslininkų protuose. Jis stipriai išsiskiria iš kitų Saturno palydovo. Jo ledinis paviršius yra baltas ir spindintis kaip neseniai iškritęs sniegas - ir jei kiti beoriai palydovai gausiai nusėti krateriais, tai Encelade plyti plačios lygios lygumos. Būdamas vos 500 km skersmens, jis atrodo esąs per mažas, kad iš savęs generuotų pakankamai šilumos. Tačiau kažkas nepaprasto vyko jame, kad krateriai jo veide išnyko visai be pėdsakų.

Gaila, kad „Voyager“ fotosesija nebuvo labai vykusi – turime kelias vidutinės skiriamosios gebos šiaurės pusrutulio nuotraukas ir kelias žemos skiriamosios gebos pietų pusrutulio nuotraukas (ir visai nesimato pietų ašigalio).

Enceladus: satelite of Saturn Tad nenuostabu, kad „Cassini“ misijoje didelė svarba skirta Enceladui. Saturną jis pasiekė 2004 m. vasarą. Gruodžio mėnesį išmetė zondą į didžiausio Saturno palydovo, Titano, atmosferą, ir tęsė Saturno palydovų tyrimus.

Ir tame, ką jis rado tektoniškai išvagotame kūne, gali būti planetų tyrinėtojo svajone. Enceladas ne tik turi pakankamai šilumos, kad palaikytų paviršių keičiančią geologinę veiklą, bet netgi suteikia galimybę būti organinėms medžiagoms ir gal net turi požemines skysto vandens jūras. Kaip žinome, energija, organika ir skystas vanduo yra pagrindinės prielaidos gyvybei egzistuoti.

2005 m. sausio mėnesį „Cassini“ nufotografavo Enceladą palankiomis sąlygomis. Nuotraukose matosi tvyksnis, iškilęs virš palydovo pietų poliaus. Tai iškart priminė apie vulkaninę veiklą, nors buvo spėjančių, kad tai galėjo būti ir fotografavimo defektų, kurie dažni fotografuojant Saulės nušviestus objektus. Tačiau netrukus, vasarį ir kovą, praskridus arti Encelado pusiaujo paaiškėjo, kad plačios lygumos nėra tokios jau lygios. Jos išraižytos įvairiausių griovų, kai kurios kurių yra tiesios, o kitos lenktos. Kai kur yra plyšių, kurių gylis siekia pusę kilometro. Taigi, tie randai Encelado veide įrodo praeityje buvus aktyvią tektoninę veiklą.

Kartu vasario mėn. nuotraukoje matosi ir dar aiškesnis žybsnis. Be to, magnetometras užfiksavo, kad Saturno magnetinės linijos yra iškreipiamos praeinant pro Enceladą – taigi, tai požymis, kad jas paveikia sunkieji jonai. Atrodo, kad tų jonų šaltinis yra pietų ašigalyje.

2005 m. liepos mėn. nusileista iki 168 km aukščio ir liepos 14 d. atsiuntė ryškų pietų ašigalio vaizdą, kuriame matomas toks stulbinantis kraštovaizdis, kokio niekur kitur nebuvo matyta. Tai beveik apskrita sritis, visai be kraterių ir gausiai išraižyta gilių lygiagrečių plyšių, kuriuos pakrikštijo „tigro dryžiais“. Beveik vienodu atstumu jie tęsiasi beveik 130 km ir baigiasi į kabliuką panašiais užlinkimais. Tarp plyšių yra šviesesnės nei įprasta lygumos smarkiai išvagotos griovių. Ir visa sritį maždaug ties 55o pietų platuma juosia koncentrinių kalnų ir slėnių žiedas. Riba vingiuoja aplink su maždaug kas ilgumos 45o esančiais tarpais ir ilgais plyšiais, nusitęsiančiais link pusiaujo. Paul Helfenstein'as*) pasiūlė, kad srities ribos susidarė, kai paviršius buvo spaudžiamas pietų-šiaurės kryptimi (kaip kad Žemėje – Himalajai).

Tai vyko praeityje, tačiau ir dabarties vyksmas stebina ne mažiau. Praskriedamas virš pietų poliaus srities, „Cassini“ surinko kažkiek nuo „tigro dryžių“ pakilusių dulkių. Du prietaisai aptiko vandens garų, kurių vienas fiksavo anglies dioksido, azoto ir metano požymius. „Cassini“ pranėrė pro ploną debesį. Infraraudonųjų spindulių daviklis registravo apie 180o K temperatūrą (taigi, 70o K aukštesnę, nei tikėtasi).

Galiausiai lapkričio 27 d. gauti puikūs juodai-balti vaizdai, kuriuose matėsi bent tuzinas siaurų smulkių ledo dalelių fontanų, trykštančių aukštyn ir sudarančių milžinišką baltą plunksną, sklendžiančią virš pietų ašigalio. Tyrimai parodė, kad tos čiurkšlės susijusios su karščiausiomis „tigro dryžių“ vietomis. Didžioji dalelių dalis vėl nukrito ant paviršiaus, tačiau kažkiek įgavo pakankamą greitį, kad imtų suktis aplink Saturną ir sudarydamos tolimiausią, vadinamąjį E-žiedą.

Enceladus surface- satelite of Saturn Pirmi moksliniai straipsniai apie tai, kaip „Cassini“ tyrė Enceladą, buvo atspausdinti 2006 m. kovo pradžioje – ir prasidėjo sąmyšis. Visi apie tai kalbėjo. Tuo tarpu „Cassini“ toliau nardė palei Enceladą, nusileisdamas net iki 25 km aukščio. Vieno tokių pralėkimų metu kovo pabaigoje buvo patikslinti matavimai, nustatant vandens garų, azoto, anglies dioksido ir metano kiekius, o taip pat atrandant ir sudėtingesnių molekulių, tokių kaip acetileno ir ciano vandenilio, o taipogi etano, propano, benzeno, formaldehido ir kt. pėdsakų.

Kitą kartą neriant kameros buvo nutaikytos į čiurkšlių šaltinius – ir paaiškėjo, kad „tigro dryžiai“ yra iki 300 m gylio, su V formos sienomis ir namo dydžio ledo gabalais šonuose. Sritys palei šonus atrodė glotnesnės nei vidutiniškai – matyt dėl neseniai iškritusio sniego.

Kas buvo nelaukta – tų darinių apylinkės nelabai skyrėsi nuo kitų vietų. Kartu buvo patikslintas Encelado dydis ir forma. Paaiškėjo, kad Enceladas yra uolingiausias iš Saturno pagrindinių palydovų – jo 1 cm3 vidutinis tankis yra 1,6 g; taigi uoliena sudaro 60% palydovo masės. Žemėje uolienose yra radioaktyvių elementų, kurie yra šilumos šaltinis. Tačiau net visos Encelado uolienos nepakanka, kad būtų generuojamas tas šilumos kiekis, kuris yra stebimas ten. Kitas galimas šilumos šaltinis yra potvynio bangos. Saturno trauka nežymiai deformuoja Enceladą, kurio orbita nėra koncentrinė. Kai jis atsiduria arčiau Saturno, jis deformuojamas labiau. Tas nuolatinis deformacijos lygio kitimas pakelio jo temperatūrą. Trauka taip pat yra atsakinga ir už paviršiaus darinių susidarymą. „Tigro dryžiai“ yra nukreipti 45o kampu į Saturną – tai gali būti nesunkiai paaiškinama potvynio bangų poveikiu.

Šilumos dydis priklauso ne tik nuo orbitos ekscentriškumo, bet ir palydovo vidinės sandaros. Labai kietas kūnas gali priešintis deformacijai. Visiškai elastingas kūnas gali deformuotis, tačiau neišskiria energijos šilumos pavidalu. Elastingas kūnas, susidedantis iš tąsių medžiagų, gali keistis ir išskirti šilumą, tačiau kietas kūnas gali trūkinėti ir sudaryti plyšius. Be to šilumos kiekis skirtingose vietose išsiskiria skirtingai.

Paprastai potvynio bangų šiluma linkusi mažėti. Palydovo uolienoms reikia laiko deformuotis, tad visada prisitaikoma prie tai sukėlusių jėgų. Pasėkoje keičiasi palydovo orbita, tapdama vis labiau koncentrine. Potvybio bangų stiprumas liaujasi kisti, palydovo forma nusistovi, šilumos išskyrimas sumažėja. Tačiau Encelado orbita išlikusi elipsinė dėl sąveikos su Dione palydovu. Kiekvienam Dione apsisukimui, Enceladas padaro tik vieną. Tai nuolat patempia Encelado orbitą.

Enceladas - 6-asis pagal dydį Saturno palydovas, V. Heršelio atrastas 1789 m.
Charakteristikos:
Orbitos spindulys – 238 tūkst. km;
Orbitinis periodas – 1,37 paros;
Skersmuo: per 500 km;
Masė: 1,8×10-5 Žemės masės;
Tankis: 1.6 g/cm3;
Trauka paviršiuje: 0,0113 g;
Regimas ryškumas: 11,7;
Paviršiaus temperatūra: 33oK;
Atmosferos sudėtis: vandens garai – 91%, azotas – 4%, CO2 - 3,2%, metanas – 1,7%

Tačiau nepakanka net ir tų ypatingų sąlygų. J. Meyer**) ir J. Wisdom'as***) nustatė, kad Enceladui atiduodama energija viršija gautą iš potvynio bangų bent penkis kartus. Tačiau yra galimybė, kad Enceladas tebeskleidžia praeityje sukauptą energiją. Vieną galimą scenarijų 1986 m. pasiūlė G. Ojakangas ir D. Stevenson'as.

Pradžioje tarkim, kad šaltas ir kietas Enceladas sukasi beveik koncentrine orbita. Potvynio bangos generuoja nedaug šilumos. Dione poveikis daro Encelado orbitą ekscentriškesne ir didina šilimą. Tai vyksta tol, kol įilimo apimtis ima viršyti išspinduliuojamas šilumos kiekį. Vidinė temperatūra kyla ir vidinės uolienos tampa minkštesnės, o tai užtikrina dar didesnį kaitimą (kitame variante, palydovas tampa ne toks kietas dėl atsiradusių plyšių – potvynio bangų energija pasiskirsto palei plyšius, kur kaitimas yra didesnis.

Bet kuriuo atveju, papildomas potvynio energijos pasiskirstymas verčia palydovo orbitą tapti labiau koncentrine – ir procesas ima vystytis priešinga kryptimi. Palydovas ima vėsti, ledas darosi standesnis (arba, kitu atveju, plyšiai lyginasi). Milijonus metų trunkantis ciklas verčia kartotis tam procesui. Tik J. Meyer'is ir J. Wisdom'as padarė išvadą, kad Enceladas nėra pakankamai masyvus, kad toks ciklas vyktų.

CNRS tyrimų direktorius G. Tobie pasiūlė kitą galimą sprendimą: silpnesnė zona pietų ašigalyje gali sukaupti potvynio energiją. Jie sumodeliavo situaciją, kad po pietų ašigaliu yra kietesnė sritis. Joje gali susidaryti daugiau šilumos, tačiau tik esant dviem sąlygoms. Pirma, ledas šioje zonoje turi būti šiltas, artimas tirpimo temperatūrai, o antra, tarp ledo ir uolienų turi būti skysto vandens sluoksnis (beveik visame pietų pusrutulyje). To nesant, didesnio kaitimo galima tikėtis ne ašigalyje, o ties pusiauju. Ta požeminė jūra gali netiesiogiai paaiškinti skirtingas Encelado geologines ypatybes. I. Matsuyama ir F. Nimmo parodė, kad Encelado pagrindinių geologinių ypatybių vieta ir orientacija (kaip pietų-šiaurės krypties besilaikantys plyšiai bei ašigalį supantys kalnai) yra požymis, kad palydovo ledo apvalkalas nežymiai pasislinko jo sukimosi ašies atžvilgiu. Enceladas yra tarsi giroskopas, kurio išorinis apvalkalas laisvai slankioja. Tai kartu paaiškintų, kodėl geologiškai aktyvus regionas yra būtent pietuose: šiltesnė sritis su mažesniu tankiu natūraliai turi dreifuoti prie sukimosi ašies. Be to, šiltesnė zona po pietų ašigaliu turėtų iškilti dėl požeminio judėjimo po trapiu ledo sluoksniu – taip paaiškinant į centrą Vulcano at Enceladus - Moon of Saturn nukreiptas pietinio regiono charakteristikas.

Encelado ypatybės gali būti visų šių aplinkybių derinys. Tačiau požeminio vandens buvimo galimybė iškart iškelia klausimą apie gyvybės galimybę. Žemėje artimiausios sąlygos būtų požeminis vulkaninis klodas, kur vanduo skalauja karštas uolienas, ir kur visai nėra Saulės šviesos. Čia rasti organizmai, vartojantys arba vandenilį su anglies oksidu, arba vandenilį su sulfatu.

Kadangi „Cassini“ netūpė ant Encelado, o ir artimiausioje ateityje to nenumatyta, apie planetos sandarą aiškintasi netiesiogiai, panaudojant Doplerio metodą (panašiai, kaip veikia policijos radarai) – aparatui praskrendai pro paviršių, jo greitis kinta priklausomai nuo gravitacinio poveikio, o greičio pokyčiai matuojami pagal Žemę pasiekiančių radijo bangų dažnių pokyčius.
2018 m. mokslininkai paskelbė, kad „Cassini“ surinktuose pavyzdžiuose iš Encelado čiurkšlių aptiko sudėtingų organinių makromolekulių.

Taip per tris suartėjimus per 2010 m, balandžio – 2012 m. gegužės laikotarpį nustatyta, kad po 30-40 km ledo sluoksniu yra apie 10 km storio skysto vandens telkinys. O garų išsiveržimuose rasta druskų ir organinių medžiagų, tad gyvybės buvimo tikimybė čia gali būti aukštesnė nei kituose Saulės sistemos kūnuose.

Tik reikia atkreipti dėmesį, kad Žemės organizmuose azoto ir fosforo santykis dažniausiai yra apie 16:1 ar net šiek tiek didesnis. Tuo tarpu Encelade tasai santykis daug didesnis ir siekia bent kelis šimtus. Taigi žemiškai biochemijai Encelade greičiausiai pritrūktų fosforo. Bet teoriškai išnagrinėję įmanomus metabolinių reakcijų variantus, vis tik mokslininkai priėjo išvadą, kad ir Encelado sąlygos iš principo įmanomos gyvybei egzistavimui.

Molekulinis vandenilis greičiausiai susidaro vandenyne cheminių reakcijų metu srityje tarp karšto branduolio ir vandens. Tada iš vandenilio ir anglies dioksido formuojasi metanas ir vanduo. Žemėje kai kurie organizmai gauna energiją iš šio proceso. Žemėje hidroterminius šaltinius vadina „juodaisiais rūkoriais“ – tik su metanu reikalai įdomesni.

Pirma, jis gali susidaryti sąveikaujant anglies dvideginiui ir vandeniliui – tai įmanoma esant aukštam slėgiui ir temperatūrai (kaip yra vandenyno dugne, kuris gali būti 10-30 km gylyje; didžiausias šilumos kiekis iš potvynių energijos). Antru metano šaltiniu yra organinių molekulių skilimas esant aukštai temperatūrai (panašiai Žemėje susidaro nafta, o esant aukštesnei temperatūrai – gamtinės dujos) – tai būtų galima, jei dalį Encelado sudaro medžiaga iš kometų, kuriose gana gausu „kosminės“ organikos, pvz., įvairių aminorūgščių. Ir galiausiai – mikroorganizmų sintezuotas metanas. Juk prieš keletą metų Diuseldorfo biologai nustatė, kad paskutinis vienaląstis organizmas (pavadintas LUCA), davęs pradžią visiems žemiškos gyvybės domenams, gyvavo greta vulkaninių karštųjų šaltinių vandenyno dugne ir maitinosi iš jų išsiskiriančiu vandeniliu. 2021 m. birželio mėn. „Nature Astronomy“ straipsnyje spėjama, kad didelė tikimybė, kad metanas Encelade yra būtent biologinės kilties.

Net toks visapusiškas zondas kaip „Cassini“ negali nustatyti, kas yra apačioje. Tam reiktų nuleisti specialų mėnuleigį. Siūlomos naujos NASA misijos pralaimi konkurentėms ir dabar artimiausia atranka vyks 2024 m. Mat daug mokslininkų labiau linkę tirti Jupiterio palydovą Europą, po kurio paviršiumi irgi tikimasi rasti požeminę skysto vandens jūrą. Tačiau ir Encelado tyrimas gali būti daug žadantis, nes Europoje nepastebėta jokių aktyvių išskyrų. Be to, kadangi Saturno magnetosfera yra gerokai silpnesnė lyginant su Jupiterio, tad erdvėlaivis prie Encelado nesusidurtų su tokiu atšiauriu, misiją ribojančiu radiacijos lauku. Be to, kartu su Encelado tyrimu būtų galima derinti ir kito potencialaus gyvybės nešėjo, Saturno palydovo Titano, tyrimus (daugiau apie tai žr.: S.K. Atreya. The Mystery of Methane on Mars and Titan// Sci.Am, May 2007).
Taip pat planuojama Enceladą tirti infraraudonųjų spindulių diapazone „James Webb“ orbitinio teleskopo NIRSpec instrumentu ieškant biologinių požymių jo geizeriuose.


Pažyma: Iš graikų mitologijos

Enceladas – vienas iš Gigantų, baisių milžinų su gyvatėmis vietoje kojų; juos pagimdė Gaja, ant jos užtiškus iškastruoto Urano kraujui. Apolonodoras sako, kad Gigantai buvo apaugę plaukais, ilgomis barzdomis. Jis mini 13-os Gigantų vardus, nors, anot jo, jų buvo 150. Ant Encelado Atėnė užstūmė Sicilijos salą.

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Encelado sandara

*) Paulis Helfenšteinas (Paul Helfenstein, g. 1954 m.) - Cornell’io un-to tyrėjas, „Cassini“ ISS komandos, tyrusios palydovų ledinių paviršių geologiją, narys. Taip pat vystė radiacinės perdavimo teorijos taikymą tolimų objektų pavirųiaus savubių nustatymui. Buvo atsakingas už „Galileo“, stebint Gaspra ir Ida, bei NEAR, stebint Mathilde ir Eros, fotometrinių duomenų analizę.
Jo vardu pavadintas asteroidas (8067).

**) Jennifer Meyer - Misisipės un-to astronomė, mokslo daktarė, profesorė asistentė. Specializuojasi potvynių ir kosminių kūnų dinamikos (Encelado, Mėnulio, ...) sąveikos srityje. Taip pat domisi STEM pedagogika, ypač įvadinėje fizikoje ir astronomijoje.

***) Džekas Visdomas (Jack Wisdom, 1953) – amerikiečių astronomas, MIT profesorius. Jo tyrimų sritis – Saulės sistemos dinamika. Su kolega G. Sussman‘u, naudodamas specializuotą kompiuterį, parodė, Saulės sistema kaip visuma buvo chaotiška maždaug 4 mln. m. laikotarpiu. Neseniai jis praskleidė apie Mėnulio sudėtingą evoliuciją ir Encelado potvyninį šildymą.

Papildomai skaitykite:
Lenktynės kosmose
„Galileo“ misija
Pakeliui į Saturną
Mėnulis ir jo ypatybės
Merkurijaus baisioji tragedija
Panspermia: užkratas iš kosmoso
Ar kažkur Visatoje yra gyvybė?
Gyvybės paieškos Marse
DNR ir kelionės laike
Kitų žvaigždžių planetos
2019-ųjų kosminė takoskyra
Paprasti ir neįprasti asteroidai
Kosmonautikos pergalės ir pralaimėjimai
Barmingradas – projektas, aplenkęs laiką
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Ar galimas ryšis su protingomis kitų planetų būtybėmis?
Kuri akis tingi? Kosmosas ir iliuzijos
Žvaigždžių sporos, Žvaigždžių vaikai
NASA liečiasi su privačiu verslu
Mūsų palydovo kilmės klausimai
Tolimojo poveikio reiškinys
Saulė yra dvinarė žvaigždė?
Vieta, kur gimsta žvaigždės
Ateitis - elektrinės raketos
Augalai nesvarumo sąlygomis
Tolimų planetų nuotraukos
Prasiplečia gyvybės ribos
Pirmasis vežimas Mėnulyje
Kometų tyrimų istorija
Saulė ir jos dėmės
Kasinėjimai Marse
Žmonės Mėnulyje
Marso emisaras
Nibiru planeta
SERPO projektas

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius.Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis