Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Marso emisaras    

Iš visų mokslinių temų, tik kelios taip patraukė plačios publikos dėmesį, kaip gyvybės Marse klausimas.

V-je Tarptautinėje bioastronomijos konferencijoje Italijoje 1996 m. liepą 1974 m. Nobelio premijos medicinos srityje laureatas K. de Diuvė7) pareiškė: „gyvybė atsirado natūraliu būdu, daugybės labai tikėtinų ankstyvosios Žemės sąlygomis cheminių reakcijų keliu“. Jos metu paskelbta ir apie pirmųjų planetų prie kitų žvaigždžių atradimą.

19 a. pabaigoje eilinio Marso suartėjimo su Žeme (įvykstančio kas 15 m.) italas Giovani V. Schiaparelli paskelbė, kad Marso paviršiuje matė tiesias linijas, kurias pavadino canali (apie tai žr. >>>>>). Amžių sandūroje JAV astronomas Percival Lowell'is įtikinėjo, kad juos iškasė pažangi civilizacija. 7-8 dešimtmečiais, po JAV ir TSRS zondų, idėja apie išsivysčiusią civilizaciją užgeso, mat buvo įsitikinta, kad Marse nėra jokių kanalų, nors yra ilgų ir milžiniškų kanjonų. Nusileidus Marse, nebuvo rasta jokių gyvybės buvimo įrodymų. Dabar galimybių gyvybei Marse matoma jau daugiau...

Tačiau tęsėsi diskusijos apie galimą bakterijų, ypač šiltesniu ir drėgnesniu laikotarpiu prieš milijonus metų, egzistavimą. 1996 m. rugpjūčio mėn. kilo šurmulys paskelbus apie neįprastą 1984 m. JAV ekspedicijos Antarktidoje Allan Hills lauke rasto iš Marso kilusio meteorito, žymimo ALH840001, struktūrą (žr. [2]; tai 2 m. tyrimų išvados). Tas bulvės dydžio meteoritas sveria 1,9 kg. Jis buvo atiduotas tyrimams JSC laboratorijoje. Buvo spėta, kad jame yra Marso bakterijų veiklos pėdsakų. Tačiau nemažai tyrinėtojų tvirtino, kad tas neįprastas meteorito savybes sėkmingai galima paaiškinti ir nesiremiant biologinėmis prielaidomis.

Dabartinės Marso sąlygos nėra palankios gyvybei. 95% planetos atmosferos sudaro anglies dioksidas, 2,7% azotas, 1,6% argonas, o deguonies ir vandens garų tėra pėdsakai. Jos slėgis tesudaro 1% Žemės slėgio, o temperatūra retai būna virš 0oC netgi šilčiausiose planetos srityse. Ir svarbiausia, atrodo, kad Žemės paviršiuje nėra skysto vandens. Tad nenuostabu, kad 1976 m. liepą ir rugpjūtį nusileidę „Vikingai“ nerado gyvybės požymių.

ALH84001

Tačiau stebėjimai iš orbitos leidžia spėti kadaise Marso paviršiuje buvus nemažai vandens. Tokią prielaidą patvirtina ir Žemėje rasti meteoritai, kilę iš Marso. Kai kurie jų turi karbonatų, sulfatų, hidratų ir molio, kurie gali susidaryti tik tiesioginiame sąlytyje su skystu vandeniu. Gali būti, kad gyvi organizmai irgi dalyvavo karbonatų susidarymo procese.

Dar 1961 m. pasirodė sensacingi straipsniai skirti Orgėjo meteoritui11), nukritusiam Prancūzijoje 1864 m. Jį tyrinėjo dar L. Pasteras, o 1961 m. B. Nagy10) su kolegomis paskelbė, kad organiniai intarpai jame yra biologinės kilmės. Ginčai dėl to truko 14 m., kol buvo priimtos B. Nagy išvados.

Tačiau reikia būti tikriems, kad ALH84001 (ir kt.) yra tikrai iš Marso. 9 dešimtm. pradžioje D. Bogard'as*) ir P. Johnson'as pradėjo tirti Antarktidoje rastus meteoritus ir aptiko kai kuriuose oro burbuliukus stikle uolienų viduje. Spėjama, kad stiklas susidarė meteoritams ar kometoms atsitrenkus į Marso paviršių. Kai kuriais atvejais, smūgiai buvo pakankamai stiprūs, kad išdaužas išsviestų į kosmosą, kur vėliau kai kuriuos jų pasigaudavo Žemės gravitacinis laukas.

D. Bogard'as ir P. Johnson'as nustatė, kad kai kurių (viso 5) meteoritų burbuliukuose esančių dujų cheminė ir izotopinė sudėtis tiksliai atitinka Marso atmosferą (išmatuotą 1976 m. „Vikingų“). Tarp tų 5 nebuvo ALH84001; tačiau jame buvusio deguonies izotopų pasiskirstymas, mineralinė sudėtis ir kt. leido į priskirti prie meteoritų iš Marso. Dar 8 dešimtm. pradžioje R. Clayton su bendradarbiais įrodė, kad deguonies 16, 17 ir 18 izotopai silicio mineraluose įvairiuose meteorituose yra savitais kiekiais – priklausomai, iš kurios Saulės sistemos vietos kilę.

ALH 840001 pragulėjo 10 m. neatkreipdamas mokslininkų dėmesio, kol 1993 m. Čikagos un-to geofizikas R. Kleitonas įrodė [3], kad izotopinė deguonies sudėtis jame atitinka marsietišką. Taip R. Clayton padėjo nustatyti, kad 12 meteoritų, jų tarpe ir ALH84001, yra artimai susiję. 1994 m. D.W. Mittlefehldt’as iš „Lockheed Martin” jame įžvelgė SNC požymius, o 1996 m. NASA Džonsono vardo tyrimų centro grupė, vadovaujama D.S. Mckay pastelbė apie galimus biologinės veiklos požymius. O tų metų rugpjūčio 7 d., prieš prezidento B. Klintono pasisakymą, buvo surengta spaudos konferencija.

Lieka nustatyti dar tris svarbias charakteristikas: a) kokio amžiaus yra Marso uolienos; b) kiek laiko meteoritai išbuvo kosmose; c) kiek laiko jie išbuvo Žemėje.

Laiko tarpas, praėjęs nuo uolienų sustingimo (kristalizacijos), nustatomas naudojant tris skirtingus datavimo metodus: pagal rubidžio ir stroncio izotopus; neodymiumo ir samario; argono. Visi trys rodo ALH84001 amžių esant 4,5 mlrd. metų – t.y., pačioje Marso susidarymo pradžioje (kitų 11 Marso meteoritų amžius svyruoja nuo 165 mln. iki 1,3 mlrd.). Stebėtina, kad rastas tokio amžiaus meteoritas yra tiek mažai pakitęs tiek būnant Marse, tiek Antarktidos leduose.

Meteorito skraidymo kosmose laiką galima nustatyti tiriant helio-3, neono-21 ir argono-38 izotopus. Meteoritui esant kosmose, jis daužomas kosminių spindulių ir kitų aukštos energijos dalelių, kurios sąveikauja su kai kurių medžiagų branduoliais sudarydamos minėtus izotopus. Pagal jų kiekį galima nustatyti buvimo kosmose laiką – 16 mln. metų.

Buvimo Antarktidoje laiką (13 tūkst. metų) nustatė A. Thimothy Jull'is, panaudodamas anglies-14 metodą. Nanobacteria

Įdomi ALH84001 ypatybė yra karbonitai, kurie jame randasi kaip smulkūs diskai, tarsi suspaustos sferos, 20-250 mikronų skersmens. Jie dengia meteorito įtrūkimų sieneles ir orientuoti taip, kad yra suspausti vidinių įskilimų sienelių atžvilgiu. Tie diskiukai matyt susidarė iš skysčio prisotinto anglies dioksidu, besisunkusio per uolieną jau susiformavus silikatams. Nė vienas kitų 11 Marso meteoritų neturi tokių struktūrų.

Ir būtent karbonitų diskuose buvo rasti dariniai, leidę spėti buvus mikroorganizmus. Tam Stanfordo un-to mokslininkai naudojo dvigubą masės spektometrą. Kiekvienas darinys, paimtas atskirai, nėra stiprus argumentas dėl gyvybės, tačiau jų visuma gali būti paaiškinama biologine veikla. Tie elementai yra kelių tipų: 1) geležies oksidų, magnetido ir sulfidų kruopelės, primenančios tas, kurios susidaro veikiant Žemės aerobinėms bakterijoms; 2) diskuose ir ant jų randamos organinės molekulės (taipogi PAH, policikliniai aromatiniai angliavandeniai; kai organizmai žūsta, jie greitai suyra į RAH - jie Žemėje susiję su snomis nuosėdinėmis uolienomis ir nafta); 3) neįprasti dariniai, primenantys Žemėje randamas bakterijų fosilijas. Dar vienas spėjimų yra, kad diskai susidarė iš skysčio su dideliu vandens kiekiu, kurio temperatūra neviršijo 100o C.

Monica Grady su kitais Anglijoje atliko pirmąjį diskų anglies ir deguonies izotopų tyrimą, kurio metu buvo nustatyta, kad anglies-13 yra daugiau, nei Žemės karbonatuose, tačiau atitinka kiekius Marse. Mat dauguma anglies Žemėje sudaryta iš 98,9% anglies-12 ir 1,1% anglies-13. Kai kurios reakcijos gali kiek pakeisti šį santykį (pvz., augaluose daugiau 12 izotopo, o kalkakmeniuose – 13). Tuo tarpu ALH84001 karbonitų diskuose anglies-13 buvo daugiau, nei bet kurioje natūralioje Žemės medžiagoje; o taip pat skyrėsi ir nuo kitų 11-os Marso meteoritų. Tai leidžia daryti prielaidą, kad ALH84001 anglis yra iš Marso atmosferos.

Deguonies izotopų tyrimas gali suteikti informacijos apie temperatūrą, kuriai esant susidarė karbonitai. Tyrimai parodė, kad diskai susidarė temperatūroje, žemesnėje nei 100o C. 2002 m. J. W. Valley, panaudojęs jonų mikroskopą metodą, tai patvirtino. Tiesa, reikia pastebėti, kad R. Harvey, naudojęsis elektronų mikroskopu, padarė išvadą, kad karbonitai susidarė 700o C temperatūroje, tačiau tai kertasi su daugeliu kitų atrastų faktų.

1969 m. japonų glaciologai Antarktidoje netoli Yamato kalnų rado 8 meteoritus lede, kurio amžius per 10 tūkst. metų. Radinys ypatingas tuo, kad meteoritai buvo 4 tipų, o tai reiškia, kad jie nukrito ne vienu metu. 1984 m. geologė Roberta Score Tolimųjų vakarų ledo laukuose Allan kalvų rajone rado ALH84001 meteoritą. Ji iškart pajuto, kad akmuo ypatingas dėl jo blyškiai pilkai žalsvos spalvos. Analizė parodė, kad jo 98% sudaro grūduotas silikatas ortopiroksenas [(Mg,Fe)SiO3], taip pat yra truputis lauko špato stiklo, žinomo meskelynito [NaAl Si3O8] pavadinimu, olivino [(Mg,Fe)2SiO4], chromito [FeCr2O4], pirito [FeS2], o taip pat karbonatinių formų bei filosilikatų.

Per paskutinius 30 m. buvo rasta per 18 tūkst. meteoritų, kurių dauguma yra iš asteroidų žiedo. Tačiau iš rastųjų Antarktidoje, 14 yra iš Mėnulio, o 6 - iš Marso.

Galimybę prielaidai dėl galimos biologinės veiklos davė mineralai diskų viduje, atitinkantys Žemės biomineralus. Diskų viduje gausu magnezito (MgCo3) ir siderito (FeCo3), o taip pat nedideli kalcio ir mangano. Rastos magnetito (Fe3O4) ir sulfidų 10-100 nanometrų dydžio kruopelytės. Magnetito kristalai yra kubo, ašaros ar netaisyklingos formų. Kai kurie kristalai turi nepažeistą struktūrą ir gryni – ir jie atitinka magnetitus, kuriuos sudarė Žemės bakterijos (magnetofosilijose). Dar įdomiau, kad dalis ALH84001 magnetitų išsidėstę į grandinėles, tarsi perlų karoliukai vėrinyje. Būtent taip magnetitus dažnai kuria Žemės bakterijos.

Ko gero įspūdingiausia prielaida yra vizualiai matomos struktūros, primenančios bakterijų fosilijas. Per didelės skiriamosios gebos skenuojančius elektroninius mikroskopus (SEM) matosi, kad diskuose yra ovalo ir vamzdelio formos darinių – apie 380 nanometrų ilgio (rasta ir 500-700 nm ilgio "vamzdelių"). Dar nemažai rasta smulkesnių objektų (40-170 nm ilgio), - o tai apie 10 kartų mažesnis dydis už žemiškas bakterijas. Kas tai – nanobakterijos ar priemaišos?

Taip pat meteorito amžius atitinka laiką, kai sąlygos gyvybei atsirasti Marse buvo labai palankios. Kritikai nurodė, kad žemiškos bakterijos 100-1000 kartų stambesnės už tuos darinius, o tokioje mažoje apimtyje sunku sutalpinti paveldo mechanizmą (DNR/RNR).

Kodėl domina, ar buvo gyvybė Marse prieš milijonus metų? Tai gali būti naudinga siekiant suprasti sąlygas, kurioms esant gali atsirasti gyvybė – o kartu ir suprasti gyvybės atsiradimą Žemėje. Be to, jei kadaise Marse egzistavo gyvybė, tai ji gali būti išlikusi iki šiol. Tai sustiprina paskutinių metų atradimai, kad po Marso paviršiumi gali būti vandens ledo pavidalu. Termiškai aktyviose vietose jo gali būti ir skysto.

Kai „Science“ paskelbė straipsnius skambiomis antraštėmis, B. Klintonas leido pradėti plačią programą panaudojant robotus – ir ši tebesitęsia...
Papildomai skaitykite Gyvybės paieškos Marse  bei  Panspermija: užkratas iš kosmoso

Japonų astrobiologo Tomoki Nakamuros, užsiimančio Žemės astrochemija ir ankstyvąja Saulės sistemos evoliucija, iš Tohoku un-to komanda ištyrė kilogramus visame pasaulyje nukritusių meteoritų medžiagos. Ją ypač domino organika – ir sėkmė lydėjo NWA 801 iš Maroko ir Murčisono8) meteoritų mėginius, kuriuose patikimai nustatyta esant įvairių nežemiškos kilmės cukrų. Visi pavyzdžiai turėjo gana daug sunkaus anglies izotopo C13. Tai rodo, kad nežemiška organika susidarė kosmose.

Pirmasis „cukrinis“ 108 kg meteoritas atskriejo prieš pusamžį (1969) ir nukrito Australijoje prie Murčisono gyvenvietės. Viena jo skeveldra pramušė namo stogą, kas nutinka ypač retai. Jis datuojamas 4,65 mlrd. m. (t.y., jis senesnis už Saulę ir Žemę). Antrasis 5-kilograminis 2001 m. nukrito Maroke. Abiejuose juose rasta pentozės ir heksozės cukrų. Pirmiesiems priskiriama ribozė9), kuri randasi RNR. Heksozės – pagrindinis gyvų organizmų energijos šaltinis.

Gyvybė meteorituose

Yra du pagrindiniai meteoritų šaltiniai: 1) skilinėjantys asteroidai; 2) skilinėjančios kometos. Tačiau ilgą laiką kai kurie meteoritai, žymimi kaip SNC, jiems negalėjo būti priskirti [SNC – gyvenamųjų vietų, prie kurių rasti tokie meteoritai, pirmosios raidės: Indijoje Shergotty – 1865; Egipte Nakhla – 1911; Prancūzijoje Chassigny – 1815. Beje, 40 kg luitas prie Nachlos krisdamas dar ir užmušė šunį ].
20 a. antroje pusėje imta sistemingai ieškoti meteoritų Antarktidoje. Ten jų randama iki 400 per metus; tarp jų ir priskiriami SNC: EETA 79001 1979 m., ALH 840001 1984 m. ir kt.

Meteoritai ilgą laiką tebuvo vienintelė nežemiška medžiaga, kurią buvo galima tirti laboratorijose. Organinių medžiagų aptikimas juose galėjo būti papildomu argumentu apie gyvybę kosmose. 1966 m. padėtį apžvelgė A.A. Imšeneckis1). Pripažinti, kad anglingų chondritų anglis yra neorganinės kilmės ir panaši į randamą Žemės uolienose. Mažos apvalios organinės skaidulos įtartos esant „sporomis“, tačiau vėlgi labiau tikėtina, kad jos neorganinės kilmės. Aptiktos bakterijos pasirodė pakliuvusiomis į meteoritus susidūrimo su Žemės paviršiumi metu.

Kita vertus, egzistavo tam tikras nepakantumas nepagrįstoms idėjoms. Štai Kazancevo romane „Kosmoso svečias“ (1959) Tunguskos meteoritas laikytas marsiečių laivu su vandeniline bomba, kuis susprogdamas Sibire išgelbėjo Žemę nuo marsiečių užkariavimo. Astronomas J.G. Perelas2) jį užsipuolė, kad nereiktų išmonės pateikinėti kaip mokslinių faktų. Tačiau Kazancevas užsipuolė oficialųjį mokslą, kad šis, atseit, slepia informaciją. Situacija gerai pažįstama...

Kita pseudo-mokslinė kryptis buvo ateivių pėdsakų ieškojimas padavimuose, mituose ir Biblijoje. TSRS 1959 m. M.M. Agrestas3) iškėlė mintį, kad juose gali būti kosmoso svečių lankymosi atspindžių (žr. jo straipsnį >>>>>). Tie liudytų skraidantys ir nusileidžiantys dievai bei angelai,  Sodoma ir Gomora sunaikinimas,  žmonių pagrobimas (Enochas)... O taip pat atvaizdai ant uolų Sacharoje, mitiniai maži žmogeliukai Kinijoje, Peru pasakos... 1967 m. žurnalo „Sputnik“ nr.1 Viačeslavas Zaicevas4) pateikė visą puokštę tokių istorijų.

Larseno mikrometeoritas J. Šklovskis ir kt. (kaip V.N. Komarovas5) „Žmogus ir Visatos paslaptys“, 1960) buvo atsargūs šiais klausimais. Vakaruose taip elgėsi F. Hoyle ir G. Gamovas6).

Meteoritai ant stogų

Norvegijos džiazo muzikantas ir mokslininkas mėgėjas Jonas Larsenas sumąstė mieste ieškoti mikrometeoritų. Jis išmoko atpažinti charakteringas kosmoso dulkelių formas, susidarančias joms krentant per Žemės atmosferą, kai išsilydo ir vėl sustingsta. Tai aprašė knygoje „Žvaigždžių dulkių paieškos“, kurioje pateikė jų vaizdų, kuriose matyti besisukančios briaunos, geltonos geležies-nikelio lydinio bei sulfido dėmės. Kristalinės mineralų piramidės ir kt.

Jis mikrometeorų ieškojo plaudamas ir sijodamas stogų latakuose susikaupusį purvą, o tada iš likusio žvyro magnetu ištraukdamas daleles. Jis įtikino planetologą Matthew Genge ištirti 48-ias jo surastas daleles, kuris patvirtino, kad jos tikrai yra žvaigždžių dulkės. Jos yra apie 300 mikronų (maždaug žmogaus plauko storio) skersmens.

Trumpos biografijos ir pastabos

*) Donaldas Bogardas (Donald Bogard) - buvęs NASA darbuotojas (1971-2010) Mėnulio ir meteoritų tyrimų programose vadovavęs analitinei JSC laboratorijai. Buvo karantino komandos, tyrusios „Apollo“ programos pargabentus Mėnulio pavyzdžius, nariu (1969-71). Padėjo įsteigti Antarktidos meteoritinių tyrimų programą ir ją kuravo 1978-84 m. Apie 150 mokslinių straipsnių autorius
Jo mokslinių tyrimų temomis buvo dujų elemenų izotominių sudėčių tyrimai siekiant nustatyti meteoritų „tėvinių” Mėnulio ir asteroidų chronologiją bei terminę istoriją, Saulės sistemos elementų kilmės ir sudėties (tame tarpe Saulės vėjo ir planet atmosferų) tyrimai, Saulės ir kosminių spindulių sąveikos su planetų paviršiais tyrimai siekiant nustatyti dalelių energetines savybes bei mažųjų kosminių kūnų apšvietimo istoriją. Jis tyrimais įrodė marsietišką SNC meteoritų kilmę.

1) Aleksandras Imšeneckis (1904-1992) – ukrainiečių kilmės tarybinis mikrobiologas, akademikas (nuo 1962 m.). Pagrindiniai darbai iš mikroorganizmų morfologijos ir ekologinės fiziologijos, jų vaidmens medžiagų apykaitoje. Parodė, kad termofilinės bakterijos dauginasi sparčiau už mezofilines ir turi fermentų, išlaikančių aktyvumą esant 90oC. Rašė apie kosminę biologiją (vakuumo ir radiacijos poveikį, gyvybės aptikimo už Žemės ribų metodus, meteoritų mikrobiologinę analizę).

2) Jurijus Perelas (1905-1964) – rusų astronomijos istorikas, parašęs apie 100 darbų: „Visatos sampratos vystymasis“ (1958), „Iškilūs rusų astronomai“ (1951) ir kt.

3) Matesas Agrestas (1915-2005) – žydų iš Baltarusijos kilmės amerikiečių matematikas, vystęs paleovizitų teoriją. Žinomas darbais apie nepilnas cilindrines funkcijas. Nuo 1962 m. gyveno JAV.
Paleovizitų hipotezę iškėlė 1959 m. Suchumio Fizikos ir technikos instituto seminare, vėliau 1960 m. „Literaturnaja gazeta“ paskelbė straipsnį „Pėdsakai veda į kosmosą“. TSRS pradėta jį už tas idėjas aršiai kritikuoti, bet jos įkvėpė vėlyvesnius tos temos tyrinėtojus (E. fon Denikeną, Z. Sitčiną).
Žr. jo straipsnį „Senovės kosmonautai“.

4) Viačeslavas Zaicevas (1917-1992) – rusų filologas, vertėjas ir publicistas, kilęs iš Baškirijos. Nuo 1964 m. gyveno Minske. 1970 m. apgynė daktarinę disertaciją apie F. Skoriną. Tiesiog neakpentė tarybų valdžios. 1978 m. suimtas KGB ir uždarytas į psichiatrinę su diagnoze „šizofrenija“ – išlaisvintas tik 1982 m.
1967 m. „Baikal“ žurnale (nr. 5-7) paskelbė straipsnį „Dievai ateina iš kosmoso“, kurioje teigė apie kosminę Jėzaus kilmę, o jį atgabeno kosminis laivas įvardintas kaip Betliejaus žvaigždė.

5) Viktoras Komarovas (1926- 2001) – rusų mokslo populiarintojas, fantastas, žurnalistas; Kosmonautikos akademijos narys. Parašė apie 50 mokslo populiarinimo knygų (daugiausia astronomijos ir ateizmo temomis): „naujoji įdomioji astronomija“ (1972), „Įdomioji astrofizika“ (1984), „Kelias į paslaptį“ (1990) ir kt. Pirmasis fantastikos romanas „Nežinomybės pėdsakais“ (1959, kartu su A. Gromova), kuriame randamas marsiečių žvaigždėlėkio nuolaužos, pagal kurias nustatoma jo skydžio istorija.

6) Džordžas Gamovas (George Gamow, 1904-1968) – rusų kilmės (Odesa) amerikiečių teorinės fizikos ir kosmologijos mokslininkas. 1933 m. paliko TSRS ir persikėlė į JAV. JAV pilietybę gavo 1940 m.; JAV MA narys. Žinomas kvantinės mechanikos, branduolinės fizikos, astrofizikos, kosmologijos, biologijos darbais. Alfa dalelių skilimo teorijos pradininkas, „karštos Visatos“ kilmės teorijos vienas pradininkų, pritaikęs branduolinę fiziką aiškinant žvaigždžių evoliuciją. Buvo aktyvus Lemetrė iškeltos Didžiojo sprogimo teorijos šalininkas. Pirmasis aiškiai suformulavo genetinio kodo klausimą.
1939–1967 m. daug dėmesio skyrė mokymui ir mokslo populiarinimui. Tarp jo išgarsėjusių knygų yra „Vienas, du, trys … begalybė“ ir kitos kitos (viena jų parašyta kartu su lietuvių kilmės biologu ir biochemiku Martynu Yču: „Misteris Tomkinsas savo viduje: naujosios biologijos nuotykiai“, 1999).

7) Kristianas de Diuvė (Christian Rene Marie Joseph, Viscount de Duve, 1917-2013) – anglų kilmės belgų citologas ir biochemikas, Nobelio premijos laureatas (1974) kartu su kitais „už atradimus ląstelės stuktūrinėje ir funkcionalinėje organizacijoje“. Į Belgiją grįžo 1920 m. Karo metai sprisijungė prie penicilino tyrimų. Po karo su kolegimis tobulino A. Klodo sukurtą ląstelės frakcionavimo centrifūgavimo metodą, užtikrinant įvairių ląstelės frakcijų fermentinę veiklos analizę. 1949 m. atrado organeles, vėliau pavadintas lizosomomis, periksisomomis ir provakuolėmis. 2013 m. nusprendė palikti gyvenimą eutanazijos būdu po ilgų kančių nuo vėžio.

8) Murčisono meteoritas - anglingųjų chondritų klasės meteoritas, 1969 m. rugsėjo 28 d. nukritęs netoli Merčisono gyvenvietės Australijoje. Jo skeveldrų svoris per 108 kg, o viena skeveldra pramušė kaimo pastato stogą. Jame gausu organinių junginių – per 100 amino rūgščių ir kt. Įrodyta, kad dalis junginių tikrai yra nežemiškos kilmės, kas parodo, kad dauguma gyvybei reikalingų organinių junginių egzistavo jau ankstyvuoju Saulės sistemos laikotarpiu ir galėjo vaidinti lemiamą vaidmenį gyvybės atsiradime Žemėje. 2020 m. jame rasti ir vadinamieji tarpžvaigždiniai grūdai, kurių amžius 5-7 mlrd. m.

9) Ribozė - 1905 m. atrastas monosacharidas (C5H10O5) iš pentozių grupės. Šis cukrus įeina į RNR sudėtį, o DNR sudėtyje yra deoksiribozė, kuri skiriasi nuo ribozės tik tuo, kad prie 2' anglies atomo vietoje OH grupės turi prijungtą vandenilio atomą. Tai bespalviai, lengvai vandenyje tirpstantys, saldaus skonio kristalai.

10) Bartolomėjus Nagis (Bartholomew Nagy, 1919-2006) – amerikiečių biologas, vienas lyginamosios fiziologinės ekologijos ir bihevioristinės fiziologijos pradininkų, UCLA profesorius. Buvo vienu dykumos organizmų tyrinėjimo pradininkų, tiek Australijoje, tiek Pietų Afrikoje. Su R. Dickson’u parengė nemažai mokomųjų dokumentinių filmų.

11) Orgueilis (Orgueil) – miestelis pietų Prancūzijoje (per 1500 gyv.), Oksitanijos regione, minimas no 9 a. 1864 m. prie jo nukrito retas 14 kg svorio anglingas chondritas. Apylinkėse vystoma vyninkystė iš raudonųjų le frontonnais vynuogių.
Minėtas CI grupės meteoritas nukrito suskilęs į maždaug 20 dalių 5-10 km2 plote. Jį tais pačiaismetais ištyrė prof. F.S. Clöez’as, dėmesį skyręs organinėms medžiagoms jame. 1962 m. B. Nagy su kitais paskelbė jame aptikęs tvarkingų struktūrų, esančių, atseit, nežemiškos kilmės gyvybės veiklos požymiu. Vėliau paaiškėjo, kad tai užkratas (žiedadulkės ar grybų sporos). 2015 m. Rusijos Paleontologijos inst. mokslininkai padarė kokybiškas jo vidaus nuotraukas, kuriose aptikti suakmenėję magnitotaktitai, galantys atsirasti tik objekte, turinčiame magnetinį lauką ir vandens (t.y. planetoje, o ne asteroide ar meteorite). Anot jų rasta ir suakmenėjimų, panašių prokariotų, akritarchų ir amebų formas. Rusų mokslininkų grupė 2019 m. „Paleontological J.“ paskelbė straipsnį apie siūliškų dumblių pėdsakų radimą meteorite vidiniuose plyšiuose.

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildoma literatūra

  1. H.Y. McSween, Jr. What We Have Lear about Mars from SNC Meteorites// Meteoritics, vol.29, no 6, Nov. 1994
  2. D.S. Mckay et al. Search for Past Life on Mars: Possible Relic Biogenic Activity in Martial Meteorite ALH84001// Science, vol. 273, Aug. 16, 1996
  3. R.N. Clayton. Oxygen isotope analysis// Antarctic Meteorite Newsletter, 16(3), 1993
  4. J.S. Kargel, R. G. Strom. Global Climate Change on Mars// Sci. Am., Nov. 1996

Papildomai skaitykite:
Visatos modeliai
Lenktynės kosmose
Lygiagrečios visatos
Naujas randevū kometai
Kosmose skridę gyvūnai
Mėnulio nuolaužos Žemėje
Merkurijaus baisioji tragedija
Nepaprasti dangaus ženklai
Paprasti ir neįprasti asteroidai
Ar kažkur Visatoje yra gyvybė?
Panspermia: užkratas iš kosmoso
Žvaigždžių sporos, Žvaigždžių vaikai
Kometos, meteorai, krintančios žvaigždės ir kt.
Ar galimas ryšis su protingomis kitų planetų būtybėmis?
Saturno keisčiausio palydovo paslaptys
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Dulkėtais tolimų planetų takais
Kosmosui reikia geros šluotos
Kosmoso širdis: Gyvatnešis
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Tolimojo poveikio reiškinys
Tolimų planetų nuotraukos
Stabilios būsenos teorija
Nykštukinės planetos
Gyvybės paieškos
Žvaigždės tebegimsta
Nibiru planeta
Dangaus ženklai
Paštas raketa
Geodinamika

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis