Global Lithuanian Net:    san-taka station:

KIC 8462852: Gamtos mįslė ar nežemiškos civilizacijos buveinė? 

F3 klasės žvaigždė KIC 8462852 elgiasi labai neįprastai. Jos ryškumas neperiodiškai susilnėja net iki 20% - ir šio reiškinio priežastis neaiški.

KIC 8462852 (dar vadinama Tabby - pagal atradėją; arba WTF - Where's The Flux?) yra dvinarė žvaigždė Gulbės žvaigždyne, 1480 švm. nuo mūsų. Jos M2V klasės palydovas yra 0,4 Saulės masės ir nutolęs per 885 a.v. Ji randasi maždaug pusiaukelyje tarp matomų Denebo ir Gulbės Delta žvaigždžių. Ji nematoma plika akimi, tačiau įžiūrima 5 colių teleskopu.

2015 m. rugsėjį astronomų grupė paskelbė straipsnį [1.] apie jos ryškumo kitimą, patraukusį žiniasklaidos dėmesį. Tuos pokyčius registravo „Kepler“ kosminė observatorija ekzoplanetų paieškos programos rėmuose. Paprastai planetai praskrendant priešais žvaigždę, trumpam laikui (ir paprastai periodiškai) jos ryškumas nežymiai susilpnėja. Tačiau KIC 8462852 nustebino tuo, kad jos ryškumas susilpnėdavo netgi 22%. Be to, tokių susilpnėjimų trukmė kito – nuo 5 iki 80 d. Voluntaristinio „Planet Hunters“ projekto grupė pastebėjo keistą ryškumo kreivių elgseną.

Iš pradžių buvo įtarta, kad tai teleskopo ar informacijos perdavimo problemos. Vėliau atmetė ir reiškinius pačioje žvaigždėje – to neleidžia jos spektro analizė ir žvaigždės tipas. Tikėtiniausiu aiškinimu, besiremiančiu tuo, kad nėra infraraudonosios spinduliavimo dalies, gali būti tai, kad apie ją sukasi nedidelių kūnų spiečius, kurių susidūrimai sukelia dulkių debesį [2.] – bet tai būdinga jaunoms KIC 8462852 padėtis Gulbės žvaigždyne žvaigždėms, kokia nėra KIC 8462852. Tad tai tegalėtų būti komtų ir asteroidų spiečius [3.], kurie susispietė dėl kitos žvaigždės artimo praskridimo – bet ir tai mažai tikėtina, tiesioginių įrodymo nėra, o tai įvykti turėjo gana neseniai (prieš kelis tūkstantmečius). Be to, gausūs susidūrimai turėtų suaryti šiltas dulkes, tačiau nefiksuojamas didesnis infraraudonasis spinduliavimas (patikrinus „Spitzer“ ir WISE duomenis).

Kiti aiškinimai: kintama B(e)-žvaigždė, tarpžvaigždinės dulkės, milžiniškos planetos su labai plačiais žiedais...

Tačiau Tabetha Boyajian‘as pasiūlė ir dar vieną paaiškinimą, kuris ypač ir sudomino žiniasklaidą. Atseit, tai galėtų būti astroinžinerinis įrenginys, Daisono sferos tipo ar koks nors kitas milžiniškų objektų rinkinys, skirtas žvaigždės energijos kaupimui. Apie tai kalba ir SETI direktorius Andrew Siemion‘as: „Galbūt, ryškumo kreivė savo nereguliarumu nurodo, kad aplink žvaigždę sukasi dirbtiniai objektai. Vėliau mes planuojam galingų antžeminių optinių ir radijo teleskopų pamatyti kitą iš tos sistemos sklindantį elektromagnetinį spinduliavimą. Jo buvimas rodys galimą technologiškai išsivysčiusios civilizacijos egzistavimą joje“ [4.].

SETI nuo 2015 m. rugsėjo 19 d. SETI pradėjo stebėti radijo sprinduliavimą Allen Telescope Array teleskopu. Po dviejų savaičių stebėjimų buvo paskelbta, kad neaptikta jokių dirbtinės kilmės spinduliavimo požymių. Nepastebėta nei radijo signalų siauruose diapazonuose [7.] bei ir lazerinių signalų [8.]. Planuojama ir kruopštūs tyrimai su galingesniais bei ksominiais teleskopais.

Astronomas Bradley E. Schaefer‘is, ištyręs tos srities istorines 1890-1989 laikotarpio nuotraukas, pastebėjo, kad žvaigždės ryškumas per tą laiką sumažėjo 20%. Kad išvengtų klaidų galimybę, pats vyko į Harvardą, kad tirtū nuotraukų originalus. Anot jo, hipotezė apie kometų spiečių netinka – nes tokiam užstojimui turėtų praskristi apie 650 tūkst. kometų, kurių skersmuo po 200 km. [5.] Tačiau vėliau išsakyta mintis, kad tas spindėjimo susilpnėjimas gali būti dėl pačių duomenų kokybės, o ne astrofizinio reiškinio [6.].

Pastaba: Du didesni „aptemimai“ buvo buvo 750 dienų skirtumu. Gaila, kad dėl „Kepler“ dviejų valdymo giroskopų sutrikimo nepavyko atlikti stebėjimo 2015 m. balandį (galimam 750 d. periodui) – kita tokia proga bus 2017 m. gegužę.
Vis tik smalsuoliai nerimsta ir nenori laukti 2018-ųjų, kai pakils „James Webb” orbitinis teleskopas - „rainosios žvaigždės“ „pasiklausymą“ nusprendė finansuoti ekstravagantiškasis rusų milijardierius J. Milneris. Iniciatyvą palaiko ir S. Hokingas. Tai prasidės jau 2016 m. spalio pabaigoje (26 d. „Green Bank“ radijo teleskopu) ir per pora mėnesių planuojama tam skirti trejetą naktų po 8 val. Stebint žvaigždę 1-12 Ghz diapazone tikimasi sukaupti apie petabaitą duomenų.

Deja, tirdami šį reiškinį, astronomai, pasinaudoję Zonebergo observatorijos Vokietijoje duomenimis, nustatė, kad KIC 8462852 ryškumas nekito 1934-1995 m. laikotarpyje (daugiau apie tą tyrimą >>>>>).

“Kepler” teleskopas aptiko naują kintančio ryškumo žvaigždę – jauną RIK-210 (5-10 mln. m. amžiaus) žvaigždę Skorpiono žvaigždyne, vadinamojoje Kentauro OB asociacijoje, esančią už 472 švm. Ji stebima nuo 2014-ųjų metų rugpjūčio-lapkričio mėn., kai nustatyta, kad ji pritemsta maždaug 5,67 paros, kartais net 15%. Nuo „Tabbi“ ji tuo ir skiriasi, kad aptemimai periodiniai.
Tai negali būti dėl žvaigždės dėmių (nors periodas ir sutampa su žvaigždės sukimosi periodu); ji neturi masyvaus ją užstoti galinčio kompaniono (be to, „šešėlis“ kaskart kitos formos). Taigi siūloma daugybė galimų paaiškinimų, pvz. nepaprastai šaltu plazmos debesiu...

Nuorodos:

[1.] T.S. Boyajian et al. Planet Hunters X. KIC 8462852 – Where's the Flux?// arXiv:1509.03622, 11 September 2015. Submitted to Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

[2.] R. Andersen. The Most Mysterious Star in Our Galaxy// The Atlantic, 13 October 2015

[3.] Eva H.L. Bodman; A.Quillen. "KIC 8462852: Transit of a Large Comet Family// arXiv:1511.08821, 27 November 2015

[4.] A. Siemion. Prepared Statement by Andrew Siemion – Hearing on Astrobiology, House Committee on Science, Space, and Technology, 29 September 2015

[5.] B.E. Schaefer. KIC 8462852 Faded at an Average Rate of 0.165+-0.013 Magnitudes Per Century From 1890 To 1989// arXiv:1601.03256, 13 January 2016

[6.] M. Hippke. D. Angerhausen. KIC 8462852 did likely not fade during the last 100 years// arXiv:1601.07314, 27 January 2016

[7.] G.R. Harp et al. Radio SETI Observations of the Anomalous Star KIC 8462852// arXiv:1511.01606, 5 Nov 2015

[8.] M. Schuetz, et al. Optical SETI Observations of the Anomalous Star// arXiv:1512.02388, 8 Dec 2015

Papildomai skaitykite:
Sprogimai Visatoje
Rentgenas Visatai
Kodėl jų nėra?
Lenktynės kosmose
Saga apie neutronus
Pačiupinėti Visatą
"Galileo" misija
Marso teraformacija
"Pioneer" anomalijos
Nusitaikant į žvaigždes
Naujas randevū kometai
Kitų žvaigždžių planetos
S. Lemas. Kosminis kazino
Nesklandumai įsisavinant kosmosą
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Astronomija: Žymesnieji įvykiai (20 a.)
Dulkėtais tolimų planetų takais
Kosmosui reikia geros šluotos
Ed. Hablas ir jo teleskopas
Ateitis - elektrinės raketos
Kosmoso kanibalai
Fermi paradoksas
Saulės kreiseriai
Antigravitacija

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT svetainė
Vartiklis