Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Į susitikimą su nežemiečiais...  

Pastaba: tema praplečiama puslapyje: Istorinis klausimo rakursas

Formation of Planet system Sunkiai įsivaizduojama, kad iš 130 mlrd. Paukščių tako žvaigždžių tik Žemėje būtų atsiradusi gyvybė. O kai galaktikų yra apie milijardą? Tad nenuostabu, kad kitų gyvenamų pasaulių klausimas turi kelių amžių istoriją. Nuo Epikūro,  Lukrecijaus ir Demokrito laikų gyvavo tikėjimas, kad nesame vieni, kad joje begalybė kitų pasaulių, kuriuose gyvena mąstančios būtybės. Dar 4 a. pr.m.e. graikų filosofas Metrodoras pasakė: „Atrodo keista, kai plačiame lauke auga tik vienas stiebelis, o begalinėje erdvėje tėra vienas pasaulis".

Ir jei daugelį amžių ta mintis atrodė iš piršto laužta, eretiška (prisiminkim kad ir Dž. Bruno, sudegintą 1600 m.), tai šiandien ji plačiai pripažįstama. Šia temą lietė Sirano de Beržerakas, Fontenelis, Johanas Kepleris, Hiugensas, Volteras, o iš paskos ir kiti filosofai, mokslininkai ir rašytojai. Jos šalininku buvo ir K. Ciolkovskis: „Skirtingose planetose galime matyti visas gyvų būtybių vystymosi fazes. Kuo buvo žmonija prieš tūkstančius metų ir kuo bus praėjus milijonams metų – viską galima surasti planetų pasauliuose".

Įdomus A.E. Magaramo*) prisiminimai apie V. Leniną, kuriame teigiama, kad proletariato vadas yra pasakęs:
„Visai priimtina, kad Saulės sistemoje ir kitose Visatos vietose yra gyvybė ir gyvena protingos būtybės. Įmanoma, kad priklausomai nuo planetos traukos jėgos, specifinės atmosferos ir kitų sąlygų tos protingos būtybės išorinį pasaulį suvokia kitokiais jutimais, kurie stipriai skiriasi nuo mūsų jutimų

Atkreipkite dėmesį: dar nesenai laikė, kad gyvybė negalima okeano gelmėse, kur baisia jėga slegia vanduo. Dabar nustatyta, kad okeanų dugne gyvena įvairios žuvų rūšys ir daug kitokių gyvų padarų. Vieniems akys pakeičia lietimo organus, kiti pasišviečia kelią organiniu būdu švytinčiomis akimis
".

Ilgai vyravo nuomonė, kad planetų sistemos Visatoje gana retas reiškinys. Pagal kosmologinę anglų astronomo Dž. Džinso hipotezę, Saulės sistema susiformavo beveik katastrofinio Formation of Planet system dviejų žvaigždžių suartėjimo metu. Kadangi tokio suartėjimo tikimybė labai maža, taigi ir planetų sistemų Visatoje reta. Tačiau teoriniai amerikiečio H.N. Raselo ir rusų astronomo N.N. Parijsko tyrinėjimai įrodė, kad Džinso hipotezė negali paaiškinti vienos pagrindinių Saulės sistemos ypatybių – 98% bendrojo sukimosi momento susitelkimo Saulės sukimesi ir tik 2% - planetų judėjime.

Vėliau iškelta O.J. Šmidto hipotezė skelbė, kad planetų sistema susidarė iš pirminio dujų-dulkių debesio, supusio Saulę prieš milijardus metų, sutankėjimų. Tačiau ir ši hipotezė neatsakė apie to debesies kiltį. Įvairūs variantai, atseit Saulei užgrobiant tarpžvaigždines dujas-dulkes, sulaukdavo prieštaravimų.

Anglų astronomas V. Mak-Kri laiko, kad egzistavo kažkoks pirmapradis ūkas, kuri susikondensavo į kelis gumulus. Jų sąveikoje atsirado masyvus centrinis kūnas ir kažkiek planetų. Šis teiginys kažkiek dera su astrofizika, nurodančia, kad dauguma tam tikrų spektro tipų žvaigždžių-nykštukių turėtų būti supamos planetų.

Amerikietis astronomas Harlow Šepli knygoje „Žvaigždės ir žmonės" įtikinai pagrindė teiginį, kad Visatoje žvaigždžių, turinčių palankias gyvybei sąlygas, turėtų būti bent 100 mln., tačiau tą skaičių galima padidinti ir milijardus kartų. Ir iš tikro, jau nustatyta nemažai žvaigždžių, turinčių planetas, o taip pat vandens buvimo faktų.

Gali būti, kad daugiau įrodymų būtų surinkta įrengus observatoriją Mėnulyje. Jos (kaip ir orbitinio teleskopo) privalumus grindė I.S. Šklovskis. Dėl šviesos lūžimo Žemės atmosferoje taškinis žvaigždės šaltinis išskysta iki 0,5-2 lanko sekundžių. Tuo tarpu, jei Jupiterio tipo planeta yra Žemės atstumu nuo centrinio šviesulio, nutolusio už 10 parsekų, tai kampinis atstumas neviršys 0,1 lanko sekundės. Taigi, jokio pajėgumo teleskopas neįstengs atskirti planetos nuo šviesulio. Kitą planetų atradimo galimybę nurodė B.V. Kukarkinas – tai žvaigždės šviesumo pokytis planetai praslenkant pro žvaigždę – tiesa to irgi nepavyktų nustatyti Žemėje, tačiau įmanoma ten, kur nėra atmosferos.

Kur gali atsirasti gyvybė?

Gyvybei išsivystyti būtinos dvi sąlygos: a) cheminiai junginiai; b) energijos šaltinis. Be to, gyvybė turi būti prisitaikiusi prie gamtinių sąlygų. Žemėje tai vanduo ir oras, kuriame yra deguonies, o taip pat atitinkama temperatūra. Jei sąlygos kitokios, gyvybės formos gali būti kitokios.

Reikia ir kitų astrofizikinių aplinkybių. Žvaigždė turi būti stabili ir saikingai skleisti spinduliavimą. Netoliese neturi būti pulsarų, novų ir supernovų, kurių sprogimo metu kilęs spinduliavimas pražūtingas. Išsivysčiusios gyvybės formos galimos tik prie senų žvaigždžių. Planetos orbita turi būti artima apskritimui. Vargu ar planeta gali būti daugianarėse Formation of Planet system žvaigždėse. Planeta negali būti nei per maža, nei per didelė.

Iš čia, tarp 48 žvaigždžių, nuo mūsų nutolusių iki 16 šviesmečių, 38 galime atmesti iškart. Perspektyviausios yra Banginio Tau, Eridano Epsilon ir Indėno Epsilon. Bet Indėno Epsilon spinduliavimas tesudaro tik 16% Saulės spinduliavimo.

Galimi civilizacijų tipai

Radijo astronomas N.S. Kardaševas siūlo visas civilizacijas skirstyti 3 tris tipus pagal jų sunaudojamos energijos kiekį: 1) prilygstančios žemiškajai; 2) įvaldžiusias energiją, prilygstančią jų šviesuliui; 3) valdančios energiją galaktikos masteliu.

Dabar žmonija vartoja apie 5 * 1019 ergų energijos. Kasmet prieaugis yra apie 3-4%, tad antrąjį lygį pasiektų maždaug po 3200 m, o trečiąjį – po 5800 m. (apie tai plačiau skaitykite >>>>>).

Kontaktų su nežemiečiais keliai

H. Velsas užrašė V. Lenino žodžius, išsakytus „Laiko mašinos" atžvilgiu:
„Visi žmonijos vaizdiniai sukurti mūsų planetos rėmuose; jie remiasi prielaida, kad techninis potencialas, besivystydamas, niekad nepaliks Žemės ribų. Tačiau jei mums pavyks užmegzti tarpplanetinius ryšius, tai teks peržiūrėti visus mūsų filosofinius, socialinius ir moralinius vaizdinius".
Papildomai skaitykite Lenino marsiečiai

Kontaktuoti su nežemiečiais galime keliais būdais: 1) keistis informacija elektromagnetinių bangų pagalba; 2) siųsti į kitas žvaigždes automatinius zondus; 3) tiesioginiai kontaktai, abipusiai vizitai.

Kol kas du paskutiniai būdai mūsų civilizacijai dar neįgyvendinami – juk netgi iki artimiausios žvaigždės (40 trilijonų km) zondas skristų kelis tūkstančius metų. Lieka viltis, kad iš kitos civilizacijos gausime signalą su informacija. Ir čia gali praversti radijo teleskopas, įrengtas Mėnulio nematomoje pusėje – taip būtų išvengiama Žemės keliamo radijo triukšmo.

Galimi būdai:

  1. Tiesioginis kontaktas, t.y. tarpžvaigždiniai skrydžiai. Likęs neišspręstas didelių atstyumų klausimas. Buvo siūlomi įvairūs fotoninių raketų variantai (TSRS tuo pasižymėjo K.P. Staniukovičius**) ), bet net atsižvelgus į laiko sutrumpėjimą nėra labai tinkamos (net jei techniškai ir įmanomos). Pagal Saganą, greitėjant 10 m/sek. pagreičiu, Andromedos galaktiką keleiviai pasiektų per 2,8 mln. m., tačiau Žemėje praeitų milijonai metų. Sugrįžimui prireiktų dar 3 mln. metų – kas beprisimintų po tiek laiko išvykusius?
  2. Radijo kontaktas galimas jau dabar, tačiau bendravimas juo efektyvus palyginti nedideliais atstumais. Atstumas neriboja tik vienpusio ryšio – tačiau Andromedos galaktiką signalas pasiektų tik po 1,5 mln. m. Tačiau galime ir mes juos (kažkada išsiųstus) pagauti.
  3. Kontaktas mazerių, lazerių ir kt. elektroninių priemonių pagalba

Situacijos apžvalgą 1965 m. pateikė L.N. Gindilis. Buvo bandoma parinkti tinkamiausią radijo dažnį ir apsistota ties vandenilio 21 cm bangos ilgiu (kuris ir buvo panaudotas OZMA projekte). Tačiau jis nepraktiškai antžeminėms priemonėms dėl Žemės atmosferos savybių. V. Kotelnikovas Biurakano simpoziume pasiūlė daugiakanalį imtuvą su dideliu siaurų diapazonų filtrų – tačiau juo nelengva aprėpti visą dangų - 1000 šviesmečio atstumu yra 10 mln. žvaigždžių. Visų jų apžvalga užimtų metus. Pagal V.S. Troickį, signalo 1000 šviesmečių atstumu perdavimui reikia 1,6x1016 vatų galingumo.

Kitas klausimas – ką siųsti (ir susijęs – kaip iššifruoti gautą signalą)? Simpoziume A.V. Gladkis iš Sibiro MA Matematikos inst-to teigė, kad matematika pas mūsų žvaigždžių brolius gali skirtis. Mažai sudomino olandų matematiko H. Freudenthal‘io***) sukurta dirbtinė „Lincos“ kalba, specialiai skirta bendravimui su nežemiškomis būtybėmis. Anot A. Gladkio, tikslingiau būtų ne specializuotų formalizuotų kalbų kūrimas, o bendrosiso kalbos teorijos vystymas. Majų kalbos iššifravimas (tame pat Sibiro MA institute) irgi mažai sudomino Vakarus (nes „žvaigždžių kalba“ gali būti nepaprastai sudėtingesnė).

Iš kitų priemonių, dėmesys skirtas tik lazeriui, kurį aptarė Šklovskis, pabrėžęs, kad tam jį reikia įrengti kosmose. Kita vertus, naujas galimybes siūlo spartėjantis radijo, gama ir rentgeno astronomijos vystymasis.

Ir vis tik...

1896 m. rusas A. S. Popovas perdavė radijo signalą 250 m atstumu. O 1959 m. buvo palaikomas radijo ryšis su raketa, esančia už 0,5 mln. km.

1960 m. amerikiečiai aptiko nematomus kosminio radijo spinduliavimo šaltinius STA-102 ir STA-21, o vėliau Maskvos universiteto radioastronomų grupė nustatė STA-102 skleidžiamo radijo srauto kitimą. 1964 m. N.S. Kardaševas padarė išvadą, kad tie šaltiniai gali būti dirbtinės kilmės (TASS naujienų agentūrą pacitavo jį: „Atrasta nauja supercivilizacija“). Atsargiau tai įvertino I.S. Šklovskis: „Galime tarti, kad atrastas absoliučiai naujo, dar nežinomo tipo kosminis objektas“. Jis neatmetė hipotezės, kad tai gali būti kokios nors supernovos liekanos.
Kardaševas kreipėsi į užsienio mokslininkus, siūlydamas juos ištirti nuodugniau. Juk dirbtinės kilmės šaltiniai turėtų būti gana mažos apimties. Anglijos observatorijos radijo astronomų stebėjimai parodė, kad taip iš tikro yra. t.y. signalų stiprumas periodiškai kinta, tačiau išreiškė abejonę dėl jų dirbtinės kilmės. Vėliau paaiškėjo, kad tai kvazaras – jie yra nedidelio tūrio kosminiai kūnai, kurių masė prilygsta galaktikų masei. Pagal N.S. Kardaševo hipotezę, radijo spinduliavimo srautas turi periodiškai kisti – tai irgi pasitvirtino (ST-102 periodas yra apie 100 dienų).


*) Aleksandras Magaramas (1894-1938) – Odesoje gimęs baltarusių dailininkas, savo paveiksluose gyvai pavaizdavęs Paryžiaus gatves ir namų stogus. Visą gyvenimą buvo politiškai aktyvus ir Prancūzijoje kovojo prieš Stalino režimą. 1938 m. per ambasadą gavo įspėjimą iš NKVD ir „pasiplovė“. Jis yra nutapęs Lenino portretą (esantį V.I. Lenino centriniame muziejuje) ir, gyvendamas Paryžiuje ir Šveicarijoje, 1916 m. ne kartą buvo sutikęs Leniną. Leninas emigracijoje Šveicarijoje pragyveno apie 15 m. ir kartą, pozuodamas dailininkui, pakėlė akis į dangų ir ištarė straipsnyje cituojamą frazę (cituojama pagal J. Golovanova. Šaknys ir žievė// Komjaunimo tiesa, 1980. balandžio 20 d. – rusų kalba).

**) Kirilas Staniukovičius (1916-1989) – tarybinis astronomas ir fizikas, užsiėmęs dujų dinamika, sprogimo teorija, kosmologija, meteoritų teorija ir kt.; kilęs iš senos dvarininkų giminės. Buvo mokslo populiarintojas. 1932 m. pirmąkart TSRS kartu su I. Vasiljevu meteorą nufotografavo iš dviejų vietų ir taip galėjo paskaičiuoti jo charakteristikas. Karo metais susidomi dujų dinamika. 1944 m. kartu su L. Landau išsprendė sferinės detonuojančios bangos (implozijos) konvergavimo uždavinį, tapusį branduolinio ginklo teoriniu pagrindu. 6-me dešimtm. jo dėmesys ėmė krypti į kosmologiją (tame tarpe ir apie „šiluminės mirties“ neįmanomumą). 7-me dešimtm. užsiėmė gravitacijos klausimais, vystė „plankeonų“ hipotezę, nepatvirtintą eksperimentiškai.

***) Hansas Freudentalis (Hans Freudenthal, 1905-1990) – vokiečių žydų kilmės olandų matematikas, prisidėjęs prie algebrinės topologijos vystymo. 1968 m. įsteigė žurnalą „Educational Studies in Mathematics“, tapusį vienu geriau vertinamu žurnalu matematikos mokymo srityje. 1960 m. sukūrė „Lincos” (lingua cosmica) kalbą bendravimui su nežemiškomis civilizacijomis. Ji remiasi matematika. 1999 m. astrofizikai užkodavo pranešimą „Linkos” kalba ir išsiuntė į artimiausias žvaigždes (žr. >>>>> ). 2003 m. eksperimentą pakartojo pranešimą išsiųsdami į kitas žvaigždes.

Papildomai skaitykite:
NSO hipotezės
Ateivių civilizacijos
Ar ten ieškome?
NSO tyrinėjimai JAV
Įsiveržimas į Žemę
Gigantiški objektai
Agresyviosios civilizacijos
Lojaliosios civilizacijos
Neutraliosios civilizacijos
Žmonių rasės tyrinėjimas
Dzetai - ateiviai iš Tinklelio
Ateivių rasės: driežažmogiai
Nežemiško proto paieškų istorija
Souza apie pilkuosius ir kitus
Nuo amžių pradžių iki šių dienų
Pilkieji: spekuliatyviosios mintys
Skraido ir nepavejami – tarsi miražai
NSO: Branduolinių ir kosminių programų kontrolė
Netikėtas Šumero žlugimas: branduolinė katastrofa gilioje senovėje?
Nepaprastai suderinta Visatos sandara
Anomalios zonos Baltijos jūroje
Panspermia: užkratas iš kosmoso
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Keista Ciolkovskio filosofija
Žemės kolonizacijos dalyviai
Laiko tėkmės pokeitimai
Ar kažkur yra gyvybė?
Senovės astronautai
Nežemiečių mokslas
NSO per amžius
Roswello avarija
Mes ne vieniši
NSO kilmė
 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis