Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Nežemiečių mokslas 

Eric Julien: The Science of Extraterrestrials 2006 m. spalio 10 d. buvo pristatyta Eric Julien knyga "The Science of Extraterrestrials" (Nežemiečių mokslas). Ją platina alliesbooks.com. Ir ji teigia naują paradigmą – Absoliutų reliatyvumą. Mūsų svetainė gavo leidimą naudoti šios knygos pristatymo tekstą.

Apie autorių

Eric Julien (Jean Ederman) yra buvęs pilotų instruktorius, karinių lėktuvų skrydžių dispečeris, reaktyvinių keleivinių lėktuvų pilotas, Paryžiaus aerouostų vadovas. Sakosi turėjęs kontaktų su nežemiečiais. Pristatomoje knygoje dalijasi savąja Visatos samprata.

Ateivių egzistavimas laikomas išmone ir nepraktišku reikalu. Tam yra dvi priežastys. Pirma, tai filmų industrijos poveikis. Tai, kas rodoma ekrane, nėra tikra. Antra, tai šviesos greitis. Niekas negali judėti greičiau. Taškas.

Neklauskite skeptikų – šie dažnai turi ego problemų ir tiki, kad žino apie viską pasaulyje nepakeldami subinės nuo savo kėdės.

Taip, NSO yra nežemiečių laivai, tačiau jie yra ne iš kosmoso!

Pagrindinė koncepcija yra laiko tankis. Kiekvieną konkretų laiko tankį atitinka tam tikras vienalaikės fizikinės informacijos kiekis. Didesnis tankis – daugiau informacijos. Kuo didesnis padidėjimas, tuo retesnė materija… tol, kol ji tampa mums nematoma, nes yra per greita stebėtojui.

Laiko prigimtis yra cikliška ir fraktalinė (gebėjimas atgaminti objektą skirtingu masteliu). Ciklas yra procesas, kuriame pradinis taškas yra kartu ir atvykimo taškas. Čia dingsta priežastingumo sąryšis. Paimkime Didįjį sprogimą. Mums sako, kad Visata plečiasi ir plėtimasis spartėja. Tebūnie. Tačiau jei ji iš tikro plečiasi, kam mes tiriame mikrovisatą? Ar ne skausmingas klausimas?… Eric Julien: The Science of Extraterrestrials

Kvantinėje mechanikoje negalioja priežastingumo taisyklė griežtąja prasme. Joje naudojamos tikimybės. Ir materijos struktūra yra ne tik nemateriali dėl bangiškos jos prigimties (ir materialumas stebimas tik kosmoso masteliais), bet ir aiškinama apie visatą, kurioje nėra dėsnių – tik atsitiktinumas. O ar atsitiktinumas gali turėti priežastį? Tai neabejotina nesąmonė, erezija. Ir kartu reikia pažymėti, kad tas pats tikimybių mechanizmas yra naudojamas siekiant parodyti įrodymų nebuvimą, pvz., parapsichologinių eksperimentų (telepatijos, išankstinio žinojimo ir pan.) rezultatuose. Racionalistų "moksliškumas" dažnai ribojasi su moksliniu nesąžiningumu.

Ir, galų gale, ar racionalumas nėra tik savotiškas tikėjimas? Kaip sektantiškumas ar išankstinė nuostata? Tik nuomonė, tik stebėtojo požiūris? Mokslo istorija rodo, kad jis vystosi laikui bėgant. Išmintingas žino, kad nuomonė yra tik nuomonė. Todėl niekas negali pakeisti asmeninės patirties. Nes niekas negali būti absoliučiai. Tėra vienintelis universalus būdas – dalintis asmenine patirtimi.

Pagrindinis kvantinės mechanikos principas yra tas, kad viskas vyksta nepaprastai mažais dydžiais (kvantais). Banga visų pirma yra deformacija sklindanti terpe, - todėl ir sakoma, kad erdvė teka laike. Absoliutus reliatyvumas tvirtina, kad laiką perneša bangos. Įsidėmėkite, šiandien niekas nepaaiškina bangų sklidimo!

Nežemiečiai nepasiekia šviesos greičio, o tik suspaudžia laiką.

Koks yra ryšis tarp nežemiečių kelionių ir be galo mažų dydžių? Jų laivai geba pereiti iš makrokosmoso dėsnių veikimo zonos į mikrokosmoso dėsnių veikimo zoną. Tai pasiekia keisdami laiko tėkmę, t,y. laiko kvantų kiekį. Jų laivai, klaidingai vadinami erdvėlaiviais. iš tikro keliauja ne erdve, o skirtingų erdvėlaikio mastelių. Visata yra sudalyta iš daugelio sluoksnių, kurių kiekviename yra savas suvokimo pojūtis. Fizikinis pasaulis turi 5 jutimus. Psichinis – savus, dvasinis – vėlgi.

Materialusis ir dvasinis pasaulis skiriasi tik skirtinga laiko tėkme.

Laivą supa skirtingi laiko tėkmės sluoksniai. Eric Julien: The Science of Extraterrestrials

Atrodo, kad laivas neskleidžia triukšmo, nes jo sukeliamas garso bangas supantis didelio laiko tankio sluoksnis sulėtina. Laiko burbulus jos palieka jau virtusios infragarsu. Tai paaiškina, kad jas išgirsta tik gyvūnai ir tampa nervingi ar pajunta baimę.

Laivai nesukelia ir sprogimo viršijant garso sklidimo greitį, nes laikas laiko burbuluose teka lėčiau ir todėl garso barjero tiesiog nėra. Laivas tarytum neskrenda ir todėl jam negalioja aerodinamikos dėsniai.

Vizualaus pasirodymo skirtumai skirtingiems stebėtojams kyla dėl Absoliutaus reliatyvumo – "kuo daugiau laiko, tuo mažesnė erdvė". Todėl laivas gali būti skirtingo šviesumo ir spalvos, dydžio, daugiau ar mažiau materialus. "Pagrobtieji" laivuose mato dideles erdves, nes NSO dydžiai yra reliatyvūs laiko tėkmės atžvilgiu. Iš lauko gali atrodyti nedideli, tačiau būti erdvūs viduje.

Laiko tankis yra suderintas su liudininkų psichologiniu nusiteikimu. NSO išvaizda atitikdavo laikmečio techninį lygį: vežimai, orlaiviai ir pan. Tai susiję su tuo, regėjimai atitikdavo mūsų pasąmonės, leistinų formų šaltiniu, pasirengimu – taigi ir su mūsų "vaizduotės" pajėgumu. Iš tikro, vaizduotė būtent ir tveria tikrovę. Nėra tikrovės, kuri nebūtų sutveriama. Todėl kiekvienas suvokimas yra tikras, tik tas suvokimas yra daugiau ar mažiau bendras su kitais. Štai kodėl tikrovė yra iliuzija ir atvirkščiai.

Nežemiečiai nelaužo gamtos dėsnių.

Radarai skleidžia bangas, kurios atsispindi nuo materialių kūnų. Tačiau laiko burbulas sukelia bangų dažnio pasikeitimą. Ir tas naujas dažnis gali būti už radaro priimamų dažnių spektro. Todėl, net ir vizualiai matytų objektų, radarai gali jų nefiksuoti.

Kartu keičiasi ir laivo skleidžiamos šviesos dažnis. Šviesa "rausta" ir didelė jos dalis stebėtoja pasiekia kaip infraraudonieji spinduliai.

Paimkime gravitaciją, kuri, kaip ir bet kuri jėga, gali būti išreikta formule F = ma, t.y. masė padauginta iš pagreičio. O pagreitis, savo ruožtu, yra atstumas per laiką kvadratu ( a = l / t2 ). Iš čia – kuo didesnis laiko tankis, tuo mažesnė jėga. Tad visa "antigravitacijos" paslaptis yra tik kaip lokaliai padidinti laiko tankį.

Papildomai skaitykite:
SERPO projektas
Slibino žvaigždynas
Papildomas matavimas
Laisvojo kosmoso piliečiai
Nepaprasti Visatos skaičiai
JAV antigravitacinė eskadrilė
Tėkmė: kas atvedė prie LHC?
Mokslininkų pasisakymai apie NSO
Vieta, kur gimsta žvaigždės
Nobelio pr. laureatas ir ateiviai
21 a. Diotimos kreipimasis į NASA
Akmenuotosios Tunguskos pilys
Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
Neapibrėžtumas, tikimybė ir prognozė
Panspermia: užkratas iš kosmoso
Nuo Quanta prie Qualia
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Amžinojo gyvenimo siekis
Juodoji Nigerijos magija
Ig nobel premija
Greičiau už šviesą!
Frenologija ir Hipnozė
Filadelfijos eksperimentas
NSO klastotės
Naska linijos

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis