Global Lithuanian Net:    san-taka station:
NSO kilmė  
(iš nežinomų šaltinių)  

Kosmosas - begalinis žvaigždžių sodas, daugelio gyvybės formų vieta.

Įvairių saulės sistemų planetos vystosi taip, kad stadija, kurioje įmanomas gyvybės formavimasis ir egzistavimas yra palyginti trumpa. Todėl tam, kad pratęstų savo gyvenimą įprastine forma, protingosios būtybės turi sukurti pakankamai aukštą technologiją, kuri suteiktų galimybę laiku palikti planetą. Kai šis žingsnis priartėja, gyventojai persikelia į “motininius laivus” (mothership) - savo pačių sukurtus pasaulius, puikiai pritaikytus visoms reikmėms ir pastoviai tobulinamus.

Toje dirbtinoje aplinkoje būtybės kvėpuoja, maitinasi, stabdo ligas, kontroliuoja radiacijos kiekį ir pan. Tokiu būdu jie gali pratęsti savo fizinį egzistavimą ganėtinai ilgai. Viską, ko joms reikia, būtybės gamina kosmoso materijos kondensavimo būdu.

Dirbtinieji pasauliai pilnai aprūpinti ir nepriklauso nuo planetų ar kitų fizinių faktorių. Jie gali nepaliaujamai klaidžioti po atvirą kosmosą. Gyvenimo sąlygos tokiuose laivuose beveik idealios ir ten gyvenančios būtybės patiria minimalų augančios visuomenės, bei ekonominį spaudimą.

Artificial worlds

Minėta prasme planetą galima sulyginti su inkubatoriumi - lizdu, kuriame žmonija gimsta ir vystosi, kurį galiausiai palieka, kad niekada ten daugiau negrįžti. Sugrįžimas reikštų žingsnį atgal, jis taip pat neįmanomas, kaip kad suaugusio paukščio parskridimas į ten, kur jis buvo išperėtas. Kas norės pakartoti tuos pačius žingsnius iš naujo?

Tokios “subrendę” civilizacijos suteikia didelį dėmesį jaunesnioms, besivystančioms visuomenėms, stebi ir tiria jas, dar gyvenančias savo pasauliuose.

Tada, padeda joms atlikti žingsnį į priekį, kai planeta būna tam pasiruošusi.

„Planeta – proto lopšys; tačiau negalima visą laiką gyventi lopšyje“, K. Ciolkovskis    

Skaitykite Laivai kelioms kartoms bei Bėgimas į kosmosą;
Be to ir S. Hokingas teigia, kad išsigelbėjimui reikia išsikelti į kosmosą, žr.: Žmonijai gresia atominis armagedonas, reikia kolonizuoti kosmosą


Aukščiau pateikta hipotezė gal būt labiau atitinka fizinio arba trimačio gyvenimo supratimą. Daugelis kosminės informacijos šaltinių vaizduoja gyvybės evoliuciją kiek kitaip (skaitykite Kuo taps Homo sapiens?).

Planetos fizinės sąlygos iš tiesų kinta ir po ilgo, labai ilgo laiko ji tampa neįtin tinkama, sakykim, ir įprastiniam žmonių gyvenimui. Akivaizdu, kad dažnai protingosios būtybės yra gerokai prisidėję prie negailestingos planetos “eksploatacijos”, - tai ir užterštumas, branduolinių ginklų įsigalėjimas, - visuotinė ekologinė krizė.

Nežiūrint to, žmogiškoji būtybė vystosi gerąja linkme, atgaudama ryšį su subtiliaisiais kūnais, aukštesnėmis jėgom, ir, kaip vieningai pažymi įvairūs šaltiniai, - žmonija palengva transformuojasi į ketvirtą-penktą matavimą. Tai galėtų įvykti sklandžiai, jei sąmoningieji, šviesos skleidėjai, dvasiškai ugdantys save ir kitus, taptų lemiama jėga ir pažadintų visas likusias mūsų planetos “protingąsias būtybes”. Bandydami kiek įmanoma labiau supaprastinti tolimesnę eigą, turėtume pasakyti, kad galiausiai ateities žmonija persikeltų į Rojų.

Parallel worlds

Būtybės, egzistuojančios aukštesniuose matavimuose, kaip žinia, yra nematomos fizine akimi, tad Žemė tolimoje ateityje galėtų atrodyti negyvenama planeta “trimačių būtybių”, dabartinių žmonių, akimis. Norit tikėkit, norit ne, - bet kaip tik tokia planeta dabartiniu metu yra mūsų “sesuo” - Venera. Jos gyventojų skaičius, kaip teigia kai kurie šaltiniai, gerokai viršija Žemės, bet jokie “trimačiai” prietaisai neįstengs užfiksuoti Veneros miestų, nebent tik vandens lašelius, sustingusius uolienose, bylojančius čia kažkada buvusią, mokslininkams tikėtiną, gyvybės formą.

Paruošė Cpt.Astera, san-taka@lithuanian.net

Papildomai skaitykite:
NSO hipotezės
NSO per amžius
Kodėl jų nėra?
Branduolinių ir kosminių programų kontrolė
Nuo amžių pradžių iki šių dienų
Pilkieji: spekuliatyviosios mintys
Ar NSO nėra sukurti žmogaus?
Tarp sapno ir tikrovės
Mano planeta artėja
Jie tebegyvena!?
Tolimasis poveikis

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis