Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Andromedos ūkas  

Taip pat skaitykite Daugiau apie galaktikas  
Skrydis į Andromedą  

Šviesos šaltinio spindesys didėjant atstumui mažėja labai greitai (proporcingai atstumo kvadratui). Štai Saulė, iki kurios yra apie 150 mln. km. Už 500 trilijonų km Saulę, pasimetusią tarp žvaigždžių, galėtų įžvelgti tik jautriausia akis. Tokius didelius atstumus patogiau matuoti šviesmečiais (tai apie 50 švm.). Stipriai švytinčias žvaigždes plika akimi galima matyti iki 20 tūkst. švm. (jei tik neužstoja tarpžvaigždiniai dujų-dulkių debesys). Toliau akis tegali matyti Andromeda danguje tik žvaigždžių sambūrius: spiečius, galaktikas ir ... supernovas. Tolimiausias Visatos objektas. Dar įžiūrimas paprasta akimi, tūno Andromedos žvaigždyne – už 2,1 mln. švm. (arba 20 kvintilijonų). Tai garsusis Andromedos ūkas. Tik prieš šimtmetį buvo įrodyta, kad ši blanki dėmelė yra galaktika. O iki tol buvo įvairių nuomonių.

Žygį link jų pradėkime nuo Didžiųjų Grįžulo ratų. Nuo jų žvelgiant Šiaurinės link ir toliau link Paukščių tako, pataikysime į W primenančią šviesių žvaigždžių grupę, priklausančią Kasiopėjai (Jukštandžiui). Dar truputį toliau ir jau būsime dominančioje srityje, kur geros akys aptiks šviesią dėmelę...

Keista, kad šis ūkas neminimas antikos tekstuose. Jis pirmąkart 946 m. (kaip „mažas debesėlis“) paminimas persų astronomo Al-Sufi, gyvenusio prieš kokį tūkstantį metų. Vėliau vėl apie nekalbama iki pat 17 a. pradžios, kai pasirodė pirmieji teleskopai. Gal tas blankus, ne visai į žvaigždę panašus debesėlis ir tada jau atrodė įtartinu?

Ir jis S. Mariuso „atrandamas“ 1612 m. Teleskopų okuliaruose aiškiai matomas pailgos formos ūkas, šviesi jo centrinė dalis ir laipsniškas šviesumo mažėjimas į kraštus. Panašių objektų per teleskopus buvo matyti daugybė, tačiau visi jie buvo blankesni. Ir nors net per teleskopus jie nesuskilo į smukesnes dalis, kai kurie drąsūs mokslininkai teigė, kad tai atskiros žvaigždžių sistemos, panašios į mūsiškę galaktiką. Bet vis tik vyravo nuomonė, kad tai palyginti artimi padriki medžiagos draikalai, kuriuose, galbūt, formuojasi planetos, taigi jie tarsi ir atspindi mūsų Saulės sistemos tolimą praeitį. Bet 1864 m. V. Haginsas nustatė, kad jo spektras skiriasi nuo dujų-dulkių ūkų spektrų. Duomenys tarsi rodė, kad jis susideda iš daugelio smulkesnių objektų.

1785 m. V. Heršelis jos centre pastebėjo silpną rausvą dėmelę 19 a. antroje pusėje dangus imtas fotografuoti – tai ypač tiko silpniems šaltiniams fiksuoti. Pirmoji Andromedos ūko nuotrauka J. Robertso padaryta 1884 m. ir taip nustatyta spiralinė jo prigimtis. Nuotraukose išryškėjo painoka šio ūko sandara su daugeliu detalių, o ryškiausiose nuotraukose ties pakraščiais buvo matyti daug taškelių... Gal tai tikrai žvaigždžių sankaupa? ... tik taip tvirtinti tada astronomai dar nesiryžo...

Pagaliau 1925 m. sausio 1 d. JAV astronomų suvažiavime paskelbiami E.P. Hablo stebėjimų rezultatai. Mount Vilsono observatorijoje įrengtu 2,5 m skersmens reflektoriumi 1918 m. jis gavo puikias Andromedos ūko nuotraukas, kuriose nustatė, kad jo žvaigždžių vaizdas niekuo nesiskiria nuo „tikrų“ (mūsų galaktikos) žvaigždžių. Be to, jis pastebėjo, kad kai kurių taškelių ryškumas kinta panašiai į „mūsiškes“ žvaigždes. Abejonių neliko – tai galaktika!

Išskyrus atskiras žvaigždes galima ir išmatuoti atstumą iki jų (žr. apie atstumų kosmose matavimą). Paaiškėjo, kad Andromedos ūkas nuo mūsų nutolęs per 2,1 mln. švm.

Andromedos ūko regimoji išvaizda primena gerokai suplotą elipsę. Jo švytėjimas į kraštus silpsta ir sunku pasakyti, kur jis baigiasi. Tikslūs fotometriniai matavimai užčiuopia silpną švytėjimą ten, kur žvilgsnis jau nieko nemato. Manoma, kad ilgoji ašis dangaus skliaute 4o. Ji yra apie 1,5 karto didesnė už Paukščių taką. Andromeda. J. Robertsas

Gamta pašykštėjo patogios Andromedos ūko padėties mūsų atžvilgiu: vienos jos detalės užstoja kitas. Ryškiausia – centrinė dalis, kuriai tenka 1/4 viso ūko šviesos. Ji erdvėje turėtų būti panaši į kiek suplotą ir dar patemptą kamuolį. Pačiame viduryje matosi labai šviesus ir kompaktiškas branduolys, kiek pailgos formos, kelių dešimčių šviesmečių skersmens. Jame sunku atskirti atskiras žvaigždes dėl gana šviesaus fono. Be to ten vyrauja raudonos (taigi, šaltos) ir labai senos žvaigždės, nesančios labai ryškios.
Andromedos ūko nuotraukoje iškart atokiau centrinės kondensacijos matosi šviesios ir plačios juostos, daugiau ar mažiau aiškūs lankai – tai spiralinės struktūros detalės.

Andromedos galaktika: pristatymas

Andromedos ūkas - spiralinė galaktika šiaurės pusrutulio Andromedos žvaigždyne (M31; NGC 244). Regimasis ryškis: 5,0. Masė: apie 4*1011 Saulės masių. Atstumas: apie 2,6 (2.5×1019 km) milijonų šviesmečių. Andromedos ūkas maždaug pusantro karto didesnis už mūsiškę Paukščių tako galaktiką. Ir ji artėja, kaip 1912 m. nustatė V. Slaiferis, prie mūsų galaktikos apie 300 km/s greičiu (apie tai žr. >>>>>). Jeigu niekas nesutrukdys, po 2 mlrd. metų priartėjusi Andromedos spiralė užgoš visą dangaus skliautą. Andromedos galaktika, kaip ir Paukščių takas, priklauso Vietinei galaktikų grupei iš maždaug 30 narių (daugiau apie tai >>>>>).

1885 metais arti branduolio buvo sužibusi supernova (Andromedos S), maksimume pasiekusi 6,0 ryškį. Branduolys susideda iš dviejų koncentracijų P1 ir P2, nutolusių viena nuo kitos 5 šviesmečių atstumu. Manoma, kad ten yra „juodoji skylė“, kurios masė apie 1,3*107 Saulės masių. Ją supa žvaigždžių, dulkių ir dujų diskas. 1943 m. kai kuriuos objektus centrinėje srityje pastebėjo V. Badė. Andromedos ūkas turi 4 palydovus – mažesnes elipsines galaktikas NGC 205, NGC 221, NGC 185 ir NGC 147. Visos jos yra apie 10 tūkst. šviesmečių skersmens. Prie jos atrastos ir trys nykštukinės sferoidinės galaktikos.

2006 m. sausio 6 d. Andromedos galaktikos branduolyje įvyko žybsnis, padidinęs jos rentgeno spinduliuotę maždaug 100 kartų. Vėliau intensyvumas krito, bet vis tik liko apie 10 kartų didesnis nei buvo anksčiau.

Graikų mitologijoje

Andromeda - Kefėjo ir Kasiopėjos dukra, Etiopijos karalienė. Kasiopėja gyrėsi, kad esanti gražesnė už nereides, vandens nimfas. Tai sužinojęs Poseidonas pasiuntė potvynį ir vandens pabaisą Ketą naikinti žemių. Tai matydamas Kefėjas nuvyko pasitarti su Dzeuso-Amono orakulu, kuris išpranašavo, kad turi paaukoti savo dukterį Andromedą jūrų pabaisai, tada negandos baigsis. Karalius Kefėjas labai gailėjosi savo dukters, bet žmonės reikalavo, kad pranašystės žodžiai būtų įvykdyti ir Etiopija būtų išgelbėta nuo sunaikinimo. Todėl Andromeda buvo grandine prirakinta prie kranto uolos. Kaip tik tuo metu pasirodė Persėjas. Vos tik išvydęs Andromedą, jis ją pamilo. Persėjas tuoj pat pažadėjo Kefėjui užmušti pabaisą ir išvaduoti Andromedą, jei tėvas sutiksiąs ją atiduoti jam už žmoną. Abu prisiekė vykdysią savo pažadus. Tada Persėjas užmušė pabaisą ir sudaužęs grandines, tuoj pat išlaisvino Andromedą.

Ateiviai iš Andromedos

Yra įvairių paminėjimų apie ateivius iš Andromedos, netgi išskiriamos kelios jų rasės. Dažniausiai jie minimi Andromedos tarybos (AT) kontekste. Taip pat jie glaudžiai siejami su Plejadžių atstovais. AT nurodė visiems ateiviams palikti mūsų planetą ir leisti jai vystytis be išorės įsikišimo.

Kai kurie kontaktuotojai sakosi turėję kontaktų su Andromedos atstovais. Atseit, jei yra beplaukiai humanoidai, šviesiai melsvos (kitur teigiama, kad rausvos) odos, kuri blykšta jiems senstant. Jų ūgis apie 185 cm; gyvena apie 2000 metų.


Mažasis Magelano debesis  

Mažasis Magelano debesis (MMD) - netaisyklingos formos nykštukinė galaktika, Paukščių tako palydovė, matoma kaip blausi dėmelė pietų pusrutulio Tukano žvaigždyne. Ji nutolus 205 tūkst. šmv., jos skersmuo – 16 tūkst. šmv., masė apie 7 mlrd. Saulės masių. Joje apie 1-1,5 mlrd. žvaigždžių. Su Didžiuoju Magelano debesimi sudaro porą, kurią supa bendras neutralaus vandenilio apvalkalas. Pirmą kartą abu Magelano debesis 964 m. paminėjo persų astronomas Abd Al-Rahman Al Sufi1). Pavadinti keliautojo Magelano garbei, nes A. Pigafeta jį stebėjo jo kelionės 1519-22 m. metu.

Pradžioje turėjęs spiralinę formą, ją prarado dėl artumo Paukščių takui. Anot vieno modelio, abu debesis po 4 mlrd. m. „praris“ Paukščių takas, pats tapsiantis Andromedos ūko auka po 5 mlrd. m. MMD randasi pabėganti super greita geltonoji supergigantė J01020100-7122208 žvaigždė. Jame gausu aktyvių dvinarių žvaigždžių, skleidžiančių rentgeno spinduliavimą. Pagal maždaug prieš 1000 m. sprogusios supernovos liekanas sudarytas E0102 kompozicinis vaizdas.

Mažasis Magelano debesis labai populiarus fantastikoje. E. Hamiltono „Žvaigždžių karaliuose“ (1949) bei „Sugrįžimas į žvaigždes“ (1970) minima itin agresyvi telepatinių ch‘harnų rasė, dukart bandžiusi užgrobti mūsų galaktiką, tačiau sustabdyti žemiečių superginklo, galinčio sunaikinti net erdvę. Šią temą pratęsė S. Suchinovas2) „Žvaigždžių vilko“ serijoje (1998-2006). Visuose K. Voneguto kūriniuose, net jei veiksmas vyksta Žemėje, minima Tralfamadoro planeta, mat viskas, kas vyksta Žemėje, vienaip ar kitaip priklauso nuo tralfamadoriečių valios. Ir žinoma – garsusis S. Lemo „Magelano debesis“ (1955).


1) Abd al-Rahman al-Sufi (903-986) – persų astronomas ir matematikas, vakaruose žinomas kaip Azofis Arabas. 964 m. paskelbė „Nejudančių žvaidždžių knygą”, 1017 žvaigždžių ir 48 žvaigždynų atalogą su aprašais ir vaizdingais piešiniais. Ji turėjo didelę įtaką astronomijos vystymuisi. Be to, parašė nemažai kitų kūrinių, tame tarpe apie astroliabiją, jai surasdamas 1000 skirtingų pritaikymų įvairiose srityse. Buvo vienu pagrindiniu astronominių veikalų vertėju iš graikų į arabų kalbą.
Jo garbei pavadinti krateris Mėnulyje ir asteroidas 12621.

2) Sergejus Suchinovas (g. 1950 m.) - rusų rašytojas, vaikiškų pasakų ir fantastinių veiksmo kūrinių autorius. Geriausiai žinomas fanfiction žanru, populiarių kūrinių tęsiniais (pvz., „Smaragdo miesto burtininkas“, 1997-2008; „Žvaigždžių vilkas“ ir t.t.).

Taip pat skaitykite:
Arktūro žvaigždė
Šiaurinė žvaigždė
Slibino žvaigždynas
Ateivių civilizacijos...
Tinklelio žvaigždynas
Kai susiduria galaktikos...
Mįslingasis Krabo ūkas
Agresyviosios civilizacijos
Tolimų planetų nuotraukos
Ar sulauksime apokalipsės?
Ankstyvoji arabų astronomija
Ateivių rasės: driežažmogiai
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Oriono ūkas: vieta, kur gimsta žvaigždės
Saturno keisčiausio palydovo paslaptys
Duokite mums Alcubierre pavarą
Saulė yra dvinarė žvaigždė?
Raudonojo poslinkio kilmė
Kometos: dangaus ženklai
Juodųjų skylių portretas
Žvalgantis po dangų
Žvaigždės tebegimsta
Saulė ir jos dėmės
Svetimųjų rūšys
Hubble teleskopas
Gyvatės žvaigždynas
Planeta X

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis