Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Gyvybės paieškų kosmose istorijos  

16 a. Dž. Bruno viešai išsakė mintį, kad Visata yra begalinė ir joje pilna planetų su gyvybe – už tokias mintis, deja, jam teko pasišildyti inkvizicijos lauže.

Venerologija

Viename laiškų (1832 ) M. Lermontovas rašė: „Galva sukasi nuo kvailysčių. Man atrodo, kad dėl tos priežasties ir Žemė sukasi“. Tenka su juo sutikti...

Papildomai skaitykite: Mūšis dėl Veneros

1641 m. aršus Galilėjaus oponentas jėzuitas Ričiolis per teleskopą Veneroje aptiko pelenų spalvą (neapšviestos disko dalies spindėjimas), o po 20 m. M. Lomonosovas1), stebėjęs Veneros praslinkimą Saulės disku, nuspėjo ją turint atmosferą.

19 a. keistenybių mėgėjai mėgavosi dvasininkų T. Diko ir T. Vaito pasisakymais, kurie įrodinėjo, kad visa visata iki pat Saulės yra apgyvendinta gyvų būtybių, pamokslais. Astronomas Gruithauzenas pareiškė, kad Veneros pelenų spalva gali reikšti, kad veneriečiai rengia visuotinius fejerverkus ir liuminescencijas valdovo įšventinimo į sostą proga. Jį palaikė astronomas Flamarionas, visus „rimtai“ įtikinėjęs, kad Veneroje „gyvūnų pasaulis ir žmonija privalo kiek skirtis nuo Žemės organinio pasaulio atstovų...“

1936 m. astrofizikai Veneros spektre nustatė stiprias angliarūgštės dujų (90%) linijas. Romanikai susiorientavo momentaliai pareiškę, kad Venera – tai gyva Žemės praeitis, kad ji išgyvena anglies amžių. 20 a. viduryje astrobotanikai ( G.A. Tichovas) nusprendė, kad Žemėje augmenija žalia, Marse turėtų būti žydra, o Veneroje – raudona (saugantis perkaitimo, išsklaidant ilgabangę spektro dalį). Bet 7-o dešimtm. pabaigoje astrofizikai galutinai „pakavojo“ romantikų svajones ir fantazijas, jiems pranešę, kad Veneroje karštis per 280o, vandens garų ir deguonies vos 1,6%, slėgis siekia 100 atmosferų, metų laikų kaitos nėra, klimatas priklauso nuo platumos, - o Veneros para – 244 žemiškosios.

Venera nereta viešnia ir fantastikos kūriniuose. Čia paminėsime kelis jų, daugiausia ankstyvuosius:

  • B. Krasnogorskio dilogijoje „Eterio bangomis” (1913) Veneroje įvyksta rusų ir vokiečių misisjų susidūrimas; daugiau žr. >>>>>
  • Broliai Strugackiai paskelbė „Rausvų debesų šalis“ (1959) – paskaitykite recenziją apie ją, o taip pat aptarimą esė „Noutbukas planetininkui Bykovui“
  • V. Kryžanovskos romane „Kitame pasaulyje“ (1913) į Venerą išsiunčiama Žemės tvarka nepatenkinta mergina, kurią norėjo ištekinti už nemylimo vyro… Daugiau skaitykite >>>>>
  • H. Dominiko „Uranidų palikimas“ (1928) aprašo, kaip kitos žvaigždės gyventojai uranidai, atvykę į Venerą, į Žemę siunčia ypatingus spindulius, skaitykite Telelaida iš Veneros
  • G. Serviso romane „Kosmoso Kolumbas“ (1909) žemiečiai pastato atomine energija varomą laivą, kuriuo ketvertas skrenda į Venerą… Daugiau skaitykite >>>>>
  • O Mėnulio ryšis su Venera aprašomas Foro ir Grafinji „Nepaprastuose rusų mokslininko nuotykiuose“ (1889), žr. >>>>>
  • Neįprastas kosmoso erdvių įsisavinimo būdas sutinkamas ir amerikiečio fiziko R. Farli romane „Žemietis Veneroje“ (1924), daugiau skaitykite>>>>>
  • Trumpas apsakymas: Lino Aldani. Žuvys į Venerą

Karštų moterų planeta (faktais)

Veneroje

Venera – trečias pagal ryškumą šviesulys danguje.
Veneros para – 244 žemiškos dienos; metai – 225 d. Taigi ji apie savo ašį sukasi lėčiau nei apie Saulę.
Pirmas kosminis aparatas skirtas ją tirti aparatas buvo „Venera-1” (1961). bet ji irgi nepasiekė tikslo... O pirmuoju Venerą pasiekė "Mariner-2" (startavo 1962 m., gruodžio 14 d. praskrido beveik 35 tūkst. km atstumu pro Venerą).
2024 m. Rusija planuoja „Venera-D“ (Ilgaamžė).

Pavadinta meilės ir grožio deivės vardu, ji iš tikro yra prieangiu į pragarą: nepakeliama temperatūra, nuodinga ėdri atmosfera ir slėgis kaip vandenyno gelmėje (90 k. didesnis nei Žemės paviršiuje). Oras – beveik 100% anglies dvideginis, įkaitęs iki 480o C, t.y. jame lydosi švinas, alavas ir cinkas.

Tarptautinė astronomų sąjunga nusprendė, kad visi pavadinimai planetoje bus moteriškos giminės (išskyrus Maksvelo kalnus ir dar pora kalnagūbrių). Tad ten surasite geriausias visų laikų ponias: kairėje Hinevros lyguma dešinėje Afroditės žemė, viršuje Snieguolės plato... visur deivės, poetės, balerinos, aktorės...

Veneroje yra veikiančių ugnikalnių: tose vietose paviršiaus temperatūra siekia 1000o C.

O štai debesys sudaryti ir sieros dujų – tad ten lyja sieros rūgšties (H2SO4) lietūs. Ir dar žaibai tranko planetą 26 k. per minutę.


1) Michailas Lomonosovas (1711-1765) – iškilus rusų mokslininkas ir rašytojas, kilęs iš Archangelsko srities kaimo, prisidėjęs prie mokslo, mokymo ir literatūros vystymo. Jo mokslinės veiklos sritimis buvo gamtos mokslai, chemija, fizika, mineralogija, optiniai pretaisai, menas, istorija ir kt. Paveikė šiuolaikinės rusų kalbos formavimąsi. Tarp jo atradimų buvo ir masės tvermės dėsnis cheminėse reakcijose. Padėjo pagrindus teorijai apie stiklą. Sukūrė vertikalaus pakilimo mašinos (malūnsparnio) veikiantį modelį. Nustatė Venerą turint atmosferą - 1761 m., stebėdamas Veneros slinkimą Saulės disku:
„Venerai paliekant Saulę, kai jos priekinis kraštas artėjo prie Saulės pakraščio ir buvo apie dešimtadalio Veneros skersmens, tada Saulės pakraštyje atsirado burbulas, kuris buvo tuo aiškesnis, kuo labiau Venera artėjo prie pakraščio...“
Tačiau Vakaruose Veneros atmosferos atradimą priskyrė I. Šrioteriui ir F. Heršeliui.

1765 m. kovo pradžioje Lomonosovas, tikėjęsis audiencijos pas imperatorienę Jekateriną II, parengė pokalbio su ja planą. 10-me punkte pateikti jo ketinti pasakyti žodžiai:
„Aš nepergyvenu dėl mirties: pagyvenau, pakentėjau ir žinau, kad manęs tėvynės vaikai pagailės“.

Tačiau kovo 4 d. mokslininkas susirgo, daugiau iš namų neišėjo ir mirė lygiai po mėnesio. Kelias dienas prieš mirtį jis pasakė draugui ir Akademijos kolegai J. Štelinui2):
- Drauge, aš matau, kad turiu mirti, ir ramiai ir abejinga žiūriu į mirtį, o gailiuosi tik to, kad (...) dabar, savo gyvenimo pabaigoje privalau matyti, kad su manimi dings visi mano geri ketinimai.

Tai pateikta Štelino „Lomonosovo biografijos štrichai ir anekdotai“ (vok.k.).

2) Jabovas Štelinas (1709-1785) – graviruotojas, kartografas, „fejerverkų meistras“, memuarų rašytojas. Buvo aktyvus Rusijos MA ankstyvuoju jos laikotarpiu, valstybės vekėjas (po 1768 m.). Svarbi buvo jo knyga „Žinios apie Rusijos menus“ (1767), ilgą laiką buvusi žinių šaltiniu apie Rusiją

Parengė Cpt.Astera's Advisor    

Papildomai skaitykite:
Jei žūtų Žemė?..
Gyvybės paieškos
Mūšis dėl Veneros
Paslaptingoji Žemė
Gyvybės neišvengiamumas
S. Lemas. Kosminis kazino
Prasiplečia gyvybės ribos
Drakonų ežeras Kinijoje
Darvino gyvasis palikimas
Gyvybė atsirado šaldytuve
Nežemiška gyvybė – visai greta
Prasiplečia gyvybės ribos
Gyvybė be fotosintezės
Gyvybės atsiradimas Žemėje
Milijardai nežemiečių paieškoms
Panspermia: užkratas iš kosmoso
Ar kažkur Visatoje yra gyvybė?
Alternatyvios žmogaus kilties teorijos
Erdvės ir laiko sampratos transformacija
Lynn Margulis ir Gajos koncepcija
Kitokia žmogaus tvėrimo interpretacija
Nepaprastai suderinta Visatos sandara
Baltieji vandenys: legendos ištakos
Ar visa gyvybė Visatoje panaši?
Oro grobuonys

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis