Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Doppelganger efektas  

Atrodo, kad ufologijos doppelganger (netikros kopijos) gali būti tik šiuolaikiniai pasakų temų tęsiniai.

Kaip ir ateiviai, buvo tikima, kad fėjos įvairiais būdais gali grobti žmonių vaikus. Viename danų pasakojime, trolis pagrobia nėščią moterį ir ją pakeičia doppelganger, kad nuslėptų savo piktą darbą. Kalvis darbavosi savo kalvėje vėlai vakare, kai išvydo keliu moterį vežantį trolį. Kalvis su iki raudonumo įkaitinta geležimi nuvijo šalin trolį. Kai išgelbėta moterį parvedė į namus, ši iškart pagimdė dvynukus. Pamanęs, kad moters vyras turi žinoti, kas nutiko, kalvis kitą rytą nuėjo į jų namus. Kaip jis nustebo, lovoje radęs vyrą su moterimi, kuri buvo tiksli žmonos kopija. Kalvis, supratęs, kad ta moteris tėra trolio pakišta klastotė, užmuša ją savo kirviu. Vėliau vyras atgauna savo žmoną su pagausėjusia šeimyna [1].

Trow Orkney salose jie dažnai vadinama trousais (trows), kurie yra mažos bjaurios būtybės, gyvenančios senuosiuose salų pylimuose. Jų namai dideli, gerai apšviesti, gausiai išpuošti ir visada pilni skanaus maisto. Šiaip, tai išdykusios būtybės, mėgstančios žmonėms krėsti įvairiausius pokštus – jų labiausiai bijota dėl pomėgio grobti žmonių vaikus. Trousų savi vaikai yra silpni ir ligoti, tad jie stengiasi juos pakeisti sveikais žmonių vaikais. Todėl nėščias moteris vietiniai kruopščiai saugojo. O kai trousai pagrobdavo suaugusius (arba gyvulius), jie juos pakeisdavo jų tiksliomis kopijomis, vadintomis „kelmu“ (stock), ir dažniausiai jas palikdavo pagrobtojo lovoje (arba tvarte).

Daugelyje vietų tikėta, kad vaikai gali būti sukeisti laumių iki krikšto. Siekiant to išvengti, ant vieno palikto vaiko uždėdavo išskėstas žirkles arba iš pelenų nubrėždavo kryžių, apie kaklą užvyniodavo raudoną siūlą. Airijoje kūdikį bandydavo atsikratyti pakišto kūdikio į burną įdedami avižų košes sumaišytos su verdančiu rusmenės antpilu arba uždėdami ant iki raudonumo įkaitinto kastuvo [2].

Jei tėvai buvo įsitikinę, kad jų kūdikis sukeistas, jiems buvo leista mušti, plakti ir skriausti jį, kad priverstų fėjas gražinti tikrąjį vaiką. 16 a. buvo baiminasi, kad kai kurie žmonės padeda fėjoms grobti vaikus – pribuvėjoms buvo liepiama prisiekti, kad jos nesukeis kūdikių, arba dainuoti burtus gimdymo metu. „Tai tikėjimais buvo siekiama paaiškinti nesveikų vaikų atsiradimą ir apraminti priekaištų, tėvams palikus vaikus vienus. Galiausiai, jei vaikai tebuvo piktavališkos dvasios, o ne tikrieji vaikai, tai nebuvo ir pagrindo kaltinti dėl jų mirties“ [3].

Mūsų laikais vaikų sukeitimu dažniausiai kaltina valdžios institucijas. Vienas tokių atvejų nutiko 20 a. paskutiniame dešimtmetyje Londone, kai pora atsisakė paimti kūdikį, turintį Douno sindromą. Motina iki tol buvo pagimdžiusi 4 sveikus kūdikius ir nenorėjo patikėti, kad penktasis yra nesveikas. Tėvai manė, kad ligoninės personalas jį „pakišo“.

Tokios liaudies baimės dėl sukeitimų atsispindėjo literatūroje (ypač 19 a. – James Hogg, Oscar Wilde,  F. Dostojevskio ir kt., ypač Edgaro Po, kūryboje), kai veikėjas neretai nusižudydavo, kad išvengtų problemų dėl antrininko.

Aišku, tai nepaaiškina R. Fowler'io**) ir J. Keel'o atvejų. K. Vilsonas rašo, kad doppelganger gali būti astralinės ar mentalinės projekcijos, dažnai pasirodančios ten, kur asmuo ketina vykti. Jis pateikia niujorkiečio E. Gorique pavyzdį, kai tasai 1955 m. vyko verslo reikalais į Norvegiją. Patarnautojas viešbutyje jam pasakė, kad malonu vėl jį išvysti (nes tasai, atseit, čia jau buvo prieš pora mėnesių). Ta doppelganger forma panaši į Keel'o antrininkus, kai tie sukinėdavosi moteliuose prieš jam pačiam atvykstant. Susukta bent pora filmų šia tema – įspūdingiausias ko gero būtų „Kūnų plėšikų invazija“ (pagal 1955 m. J. Finney romaną – ekranizuotą 1956, 1978, 1993 ir 2006 m.), kai, aukoms miegant, svetimieji spėdavo užauginti tikslias jų kopijas.


Priedas: Paminėti doppelganger pavyzdžiai

Betty Hill labiausiai žinoma, kaip „ateivių pagrobtoji“ 1961 m. tačiau aiškėja, kad ji turėjo ir daugybę susidūrimų su vaiduokliais ir kitokių antgamtiškų patirčių. Pavyzdžiui, skaitydama paskaitas apie pagrobimą, ji auditorijoje matydavo asmenį, primenantį jos pažįstamą R. Fowler (tuo metu buvusiu NSO tyrinėtoju). Taip pat Betty pastebėjo ją sekusį vyriškį, kai vyko kartu su motina į Monrealį įrašyti TV programos. Pasirodė, kad tas vyriškis apsistojo tame pat viešbutyje.

John Keel'as (kontaktuotojų ir pagrobimo atvejų tyrinėtojas) irgi pasakoja daugybę nutikimų. Jis sulaukdavo keistų telefonų skambučių. Atsitiktinai pasirinkdamas viešbučius, jis rasdavo jo laukiančias telefono žinutes, paliktas kažkieno, prieš tai užsiregistravusio tame pat kambaryje jo vardu. Keisčiausias skambutis buvo 1967 m. liepos 14 d., kai skambinantysis prisistatė ufologu Gray Barker. Jo balsas buvo lygiai toks pat, kaip Barker'io, tačiau jo kalbos maniera buvo tokia, tarsi jisai niekada nebūtų susitikęs su Keel. Per kelias kitas valandas, jam vėl paskambino tas asmuo, o taip pat dar keli, norėję, kad jis susisiektų su Barker'iu. Kitą dieną Barker'is patvirtino, kad jis neskambino Keel. Po kelių dienų keliems asmenims paskambino „J. Keel“, siūlydamas susitikti vidurnaktį įvairiose vietose. Balsas skambėjo kaip tikro Keel… tik tai nebuvo jis. 1968 m kovo mėn. ufologui J. Clark'ui irgi paskambino netikras Keel. Keistų skambučių buvo tiek daug, kad Keel juos registravo ir padarė išvadą, kad tai negali būti vieno pokštininko darbas.


*) Grėjus Barkeris (Gray Barker, 1925-1984) – amerikiečių rašytojas, geriausiai žinomas knygomis apie NSO ir kitus paranormalius reiškinius. Knygoje „Jie žinojo perdaug apie skraidančias lėkštes“ (1956) įvedė sąvoką „Vyrai juodais drabužiais“. Prieš mirtį parašė paskutinę knygą apie Vyrus juodais drabužiais (MIB: The Secret Terror Among Us). Neseniai paaiškėjo, kad jis buvo skeptiškas daugelio NSO tvirtinimų atžvilgiu ir rašė apie paranormalius reiškinius dėl finansinės naudos.

**) Raimondas Fouleris (Raymond Eveleth Fowler, g. 1933 m.) – amerikiečių ufologas, rašytojas. Buvo MUFON mokslinių tyrinėjimų ir direktorius ir ankstesnio MUFON tyrimų vadovo autoriumi. Žinomas NSO tyrinėjimais ir knygomis apie juos; daugiausia apie liudijimus ir artimus kontaktus Naujojoje Anglijoje, tarp jų ir B.A. Luca pagrobimo atvejį (bei kitus pagrobimus). Teigia buvę pats pagrobtas, ką aprašo autobiografinėje knygoje „NSO liudijimas: pagrobtojo anatomija“ (2002). Kitos jo knygos: „Stebėtojai“ (1991), „Stebėtojai II“ (1995), „SynchroFile“ (2004) ir kt.

Nuorodos:

  1. Th. Keightley. The Fairy Mythology…, 1850, p.392
  2. G. Waldron. A Description of the Isle of Man, 1731
  3. D. Sivier. Paradises of Grey Peris: Oriental Elements in the Abduction Experience// Magonia, no 69, Dec. 1999
  4. C. Wilson. Mysteries, 1979
  5. R. Fowler. The Andreasson Affair, 1979
  6. J. Keel. UFOs... Operation Trojan Horse, 1971
  7. J. Keel. Visitors from Space, 1976

Papildomai skaitykite:
Gyvosios ugnys
Nežemiečių mokslas
Vašingtono kurmis
Druidiški pasivertimai
Budistinis pragaras Tailande
Apie čerauninkes ir raganas
Titanikas: psichofizikinis aspektas
Spiritualizmo apžvalga: Mesmeras ir kt.
Grigorijaus Kalendarovo „mirties spinduliai“ Indigo: mažas vaikas, didelis vaikas
Tie prakeikti nematomi dalykai
Raganų medžiotojų generolas
Tolimojo poveikio reiškinys
Juodoji Nigerijos magija
Ką rodo laiko rodyklė?
Rusų magai Antrojo pasaulinio karo metu
Stebuklai: Biblijoje ir gyvenime
Menas matyti tolimą praeitį
Tikrieji Žemės astronautai
Paranoja skverbiasi giliai
Gyvenimas 2021 metais
Tarp sapno ir tikrovės
Pranašas Nostradamas
Helovyno istorija
Piramidžių mistika
Voiničiaus rankraštis
Ką nutyli būgnai?
Sielos klajonės
Indigo vaikai
Airių elfai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis