Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Ateiviai iš pragaro  

„Geriau melstis Viešpačiui, pamačius tas skraidančias lėkštes, tai gali būti ateinanti Paskutinio teismo diena“,   Charles Green, Cy Cohen. Pamačius tas skraidančias lėkštes, 1947 m. spalis

Taip pat skaitykite Ar išliks religijos susitikus su ateiviais?  

Gana keista, kad nei teologai, nei krikščionybė neskiria daug dėmesio NSO problematikai. Tai taisyti imasi kai kurios krikščioniškosios grupės. Tai ir evangelistai, daugiausia JAV (kaip Billy Graham'as**) ), sakantys, kad NSO naudoja angelai, kuriuos Dievas pasiuntė mus stebėti. Šios idėjos propaguotojas yra presbitorius Barry Downing'as („Skraidančios lėkštės ir Biblija“ autorius), kuris ateivius laiko dieviškojo Sutvėrimo dalimi ir Raštuose ieško patvirtinimo tam. Jis sako, kad NSO skraidantys angelai turi padėti „nugalėti demonus prieš antrąjį Kristaus atėjimą“. Priešingo požiūrio laikosi kai kurie ortodoksai, manantys, kad be Žemės kitur negali UFO būti gyvybės, nes tai neminima Biblijoje. Todėl NSO gali būti tik demoniškos prigimties. Jų gausėjimas – tai Antikristo atėjimo ženklas. Ši mintis stipriai peršama J. Weldon'o ir Z. Lewitt'o „NSO: kas vyksta Žemėje“ bei C. Wilson'o „NSO ir jų neįmanoma misija“ knygose (abi 8 dešimtm.).

1996 m. grupė britų ufologų (tame tarpe „Flying Saucer Review“ redaktorius G. Creighton'as ir BUFORA*) prezidentas G. Knewstub'as) platino „riboto naudojimo“ įspėjimą apie demonišką NSO kilmę. Tai palaikė net ir lordas Hill-Norton'as (m. 2003 m.), buvęs Britų gynybos vadovas. Įdomu, kad jo užrašuose randame pastabą, kad NSO labiau susiję su religine invazija nei karine priduriant: „Neabejotinai beveik kiekvienu atveju buvo tam tikras psichinis poveikis. Gana dažnai, be to, jis visiškai prieštaraujantis ortodoksiniam krikščioniškam tikėjimui“.

Įspėjimo autorius buvo subdekonas Paul Inglesby (g. 1915 m.), - pradžioje buvęs anglikonų kunigu, vėliau perėjęs į ortodoksinę krikščionybę. Jis susidomėjo NSO dar iki prasidedant „skraidančių lėkščių“ erai. 1938 m., tarnaudamas Karališkame jūrų laivyne, jis tropikuose sunkiai susirgo. Liga truko 3 mėn. ir jos metu jis turėjo „sekinančių dvasinių patirčių“, regėdamas būsimą branduolinį karą bei demonus, valdančius erdvėlaivius bei branduolinius ginklus. Jie net kėsinosi į jo sielą, tačiau Inglesby maldos buvo išklausytos ir jo siela buvo išgelbėta. Tačiau 1947 m. Anglijos laikraščiuose pasirodžius pranešimams apie „skraidančias lėkštes“, jis pajuto, kad jo vizijos gali tapti realybe. Žiniasklaidos peršame nežemiška NSO kilmė jam neatrodė įtikinama.

Vėliau įvyko jo perėjimas į krikščionybę ir 1964 m. buvo pašventintas kunigu. Po susitikimo su Seraphim Rose (parašiusiu veikalą apie NSO, kaip demoniškus ženklus) Kalifornijos vienuolyne, 1980 m. jis priėmė ortodoksinį tikėjimą. Kaip ir kiti fundamentalistai, jis įžvelgė tradicinės religijos nuosmukį ir Naujojo amžiaus ir NSO palaikančių tikėjimų (tokių, kaip Muno) kilimą. Tai ženklas, kad Paskutinė diena artėja. Tačiau prieš tai savo kėslus turi įgyvendinti Šėtonas. Į tą planą reikia įtraukti kuo daugiau žmonių netgi sukryžminant juos su demonais. Ar tada keista, kad nemažai pagrobimų siejami su seksualiniais dalykais (pvz., 1957 m. Antonio Villas-Boas atvejis Brazilijoje, išpopuliarėjęs tik po 1965-ųjų). 1993 m. Inglesby rašė: „vagia vyrų spermą ir moterų kiaušinėlius… sukūrimui pseudo žmogiškųjų būtybių … kurių tūkstančiai, jei ne milijonai, jau yra … visiškai valdomi piktųjų dvasių“.

1947 m. prasidėjus „skaidančių lėkščių' erai nežemiška jų kilmė buvo tik viena, ir ne pati populiausia, hipotezė. Jau tada demoniška tradicija darė įtaką, pvz., „Vyrų juodais drabužiais“ (MIB, įsitvirtinusi nuo 1953 m. sąryšyje su A. K. Bender'u) įsigalėjimas. Maždaug 7 dešimt. Kai kurie ufologai nepasitenkino nežemiškais NSO kilmės aiškinimais ir pradėjo ieškoti okultinių Light ball ar antgamtiškų paaiškinimų. John Keel'as***) ir prancūzas Jacques Vallee buvo „naujosios ufologijos“ lyderiai. Keel'as „ultražemiečių“ (antgamtiškos būdybės lygiagrečiame pasaulyje) tema labai išpopuliarėjo. „Operacija: Trojos arklys“ jis rašo: „Ufonautai yra melagiai... slepiantys savo tikrąją kilmę, tikslą ir motyvus“. Jo UŽ identiški angelams ir demonams, nors pats Keel save laikė ateistu.

„Flying Saucer Review“ redaktoriumi tapus G. Creighton'ui, demoniškųjų teorijų skelbimas suintensyvėjo. Joms pasidavė ir trys BUFORA vadovai: G. Knewstub'as, I. Mackey ir R. Stanway. 1976 m. lapkritį R. Stanway netikėtai atsistatydino, laiške paaiškindamas, kad jis su žmona „atgimė“ ir pridūrė, kad „NSO reiškinio kilmė yra šėtoniška“. Jis ne vienintelis pavyzdys. 1977 m. buvęs veterinarijos gydytojas R. J. Pugh'as (m. 2003 m.) tyrė NSO reiškinių protrūkį „Velso trikampyje“. Apie 1980 m. jis padarė išvadą, kad NSO valdo piktos antgamtinės būtybės, o netrukus, kaip ir R. Stanway, metė ufologiją, aiškindamas, kad turėjęs „bauginančių patirčių“.

1977 m. Inglesby skelbimas „The Church Times“ leido surinkti kunigų grupę, CHRUFORA, kuri priešinosi okultizmo įsigalėjimui ir skelbė apie piktavališką NSO poveikį. S. Spielberg'o filmą „Trečio tipo artimas kontaktas“ laikė „nuodais“, pavojingesniais už „Egzorcistą“. Grupės nariai nustatė filme esant ir kitus sąmokslo elementus, pvz., kontaktavusiųjų „mąstymo valdymą“ (demonišką apsėdimą). Filmo premjeros Bristolyje metu. 1978 m. birželio mėn., A. Millican'as prie kinoteatro pasistatė būdelę ir išdalijo 4 tūkst. lankstinukų, kad NSO yra "velnio šaukliai". Tuo metu Inglesby nukreipė dėmesį į karališkąją šeimą. Jis teigė, kad Jos Didenybė Karalienė yra dvasiniame pavojuje, jei viešai stebės filmą. 1978 m. vasarį jis sužinojo, kad Ją su princu Filipu įkalbėjo pažiūrėti filmą. Desperatiškai Inglesby kreipėsi su perspėjimu į Canterbury arkivyskupą ir lordą Mountbatten'ą, prašydamas įsikišti. Tačiau kovo mėnesį Jos Didenybė dalyvavo premjeroje ir demoniškosios jėgos jų neužvaldė.


*) BUFORA (British UFO Research Association) – britų organizacija NSO reiškinių tyrinėjimui, veikianti nuo 1962 m. Nuo tada įvairiais pavadinimais leido žurnalą, ėjusį iki 2005 m., kai jį pakeitė interneto svetainė. BUFORApriklauso apie 1000 narių. Ji per metus ištiria apie 400 atvejų, iš kurių apie 95% paskelbia apgaulėmis. Nuo 1987 m. rengia kasmetines konferencijas Sheffield Hallam un-te. 1991 m. P. Volas parengė „NSO enciklopedija“. Po 2012 m. nepastebima didelio veiklos aktyvumo.
Taip pat skaitykite >>>>>

**) Viljamas Grahamas (William „Billy“ Franklin Graham Jr., 1918-2018) – amerikiečių evangelistas, baptistas, pamokslininkas, laikomas pirmuoju, pradėjusiu pamokslauti TV. Laikomas konservatyvios evangelinės krikščionybės JAV vadovu. Daugelį metų buvo JAV prezidentų dvasiniu patarėju, ypač artimas L. Džonsonui (prezidentavo 1963-69 m.). Buvo antikomunistinių pažiūrų ir palaikė „šaltojo karo“ politiką. Parašė pr 30 knygų, iš jų ir „Angelai – Dievo slaptieji agentai“ (1975).

***) Džonas Kilas (John Alva Keel, 1930-2009) – amerikiečių žurnalistas ir scenaristas, žinomas rašiniais iš mistikos ir ufologijos sričių. Jis įvedė ir išpopuliarėjusį išsireiškimą „vyrai juodais drabužiais“ (1967). Pirmoji jo publikacija buvo jau 12 m. amžiaus provincijos mistiniame žurnale. Vėliau dirbo laisvai samdomu žurnalistu, parašė scenarijus keliems seriamas, tame tarpe „Get Smart“ ir „Pasimetę kosmose“ (1965- 68). Pirmą ufologinė straipsnį paskelbė 1945 m.; 1954 m. skelbėsi pats matęs NSO. 1957 m. išleido pirmąją knygą „Jadoo“, skirtą Indijos jogams, jų paranormaliems sugebėjimams, o taip pat jiečiui. Pagarsėjo po knygos „NSO: Operacija Trojos arklys“ (1970) - 1971 m. gavo „metų ufologo“ titulą.

Papildomai skaitykite:
Vatikano požiūris
NSO ir Biblija
Ateivių civilizacijos
NSO nėra sukurti žmogaus?
Indonezijos mirusiųjų kultas
Išminčių akmenys ar kompiuteris?
Ar išliks religijos susitikus su ateiviais?
Pilkieji: spekuliatyviosios mintys
Milžinai vėl bando gundyti?
Plutono pavaizdavimas pas šumerus
Paslaptingas ugnies nusileidimas
Pelikanai apgavo pilotą?
NSO per amžius
Gal tai jau buvo?
Skraidantys šventieji
Nematomumo skydas

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis