`
Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Šiaurinė žvaigždė    

Šiaurinė žvaigždė danguje nuolat stovi vienoje vietoje, todėl kai kur ji vadinta Vinimi. Ją lietuviai dar vadino Marių arba Jūreivių žvaigžde, Jūražvaigžde, nes pagal ją orientavosi žvejai ir jūreiviai. Kadangi Šiaurinė žvaigždė danguje turi pastovią vietą, ji vadinama ir Vinimi. Šiaurinė žvaigždė Anot J. Lasicko, kilus audroms ir krikščionys melsdavosi į Marių žvaigždę, kuri jau buvo sutapatinta su dievo motina Marija.

Šiaurinė (o kitose šalyse – Poliarinė) žvaigždė buvo žinoma ir pirmykščiam žmogui. Europoje ir Azijoje ji laikyta pasaulio centru. Tai, kad apie ją sukasi Mažieji ir Didieji Grįžulo ratai (rusams - Mažoji ir Didžioji Meškos), suteikė pagrindą įvairiems mitams ir legendoms. Slavai ją kartais vadindavo Kuolu, aplink kurį vaikšto arklys. Atseit, šis kuolas prie dangaus pritvirtintas 7-is Didžiosios Meškos žvaigždėmis – be jų Kuolas neišsilaikytų ir visata žūtų.

Indų „Rigvedoje“ Šiaurinė vadinama pasaulio ašimi. O ir baltų kraštuose buvo manoma, kad per ją dangaus skliautas pervertas ašimi, apie kurią jis sukasi. Ta ašis kai kur laikyta Pasaulio Stulpu, dažnai minimu sakmėse, užkalbėjimuose, apeigose, vaizduojamas liaudies mene.

Dėl Saulės precesijos žemės ašis juda 23o ratu maždaug 1,397o greičiu per 100 m. Tad skirtingu laiku artimiausiu dangaus poliui atsiduroa vis kita žvaigždė. Taip Egipto iki-dinastiniais laikais (prieš 5000 m.) tokia žvagžde buvo Tubanas (Slibino a), o mūsų eros pradžioje aplamai nebuvo jokios žvaigždės. O po 2000 m. ten atsidurs Vega (Lyros a).

 • J. Lasickis. Apie žemaičių dievus, 1969

 • Faktai

  Šiaurinė (1 UMi, HD 8890, HR 424) - ryškiausia Mažųjų Grįžulo Ratų žvaigždė, nuo dangaus šiaurės poliaus nutolusi tik 45' ir besirandant už 323 švm. Ji yra trinarė žvaigždė, sudaryta iš milžinės cefeidės (F7 spektro klasės), tolimesnės F3 ir artimesnės C klasės narės. Tolimesnę B žvaigždę dar 1780 m. stebėjo V. Heršelis, o artimesniąją C žvaigždę atrado „Hubble“ teleskopas. Jos regimasis ryškis yra 1,94-2,05.
  Vidas Valaitis. Žvaigždžių rinkėjai
  
  Nakties soduose
  Žvaigždynų obelys pražydo.
  Už ąžuolo,
  Paženklinto žaibų, susėdę
  Vaisius žvaigždėtus valgom
  Ir vynu užgeriam žaliu.
  Pražilę paukščiai gieda
  Mums žilas giesmes.
  Paskui pasikeliam
  Į ąžuolo viršūnę,
  Išplaukusią mėnulio dulkių jūroj, -
  Žvaigždes visas nuraškom,
  Į Grįžulo Ratus sukraunam
  Ir išvežam į rytą.
  

  Viena jos keistenybių - Šiaurinė B žvaigždė yra daug senesnė, nei jos didesnė sesuo – kas visiškai neįprasta dvinarėms žvaigždėms, nes dažniausiai jos tokio paties amžiaus. Todėl manoma, kad jos prieš milijonus metų susijungė.

  Tanagaras

  „DC Comics” komiksų alternatyvioje „Visatoje” (DC Universe) aplink Šiaurinę (kartais vadinamą Poliarine galaktika) sukasi Tanagaro planeta, kurioje gyvena tanagariečių rasė, žinoma kaip išradusi antigravitacinį N-ąjį metalą. Į Žemę atvykusi jų pora čia tapo žinomi kaip superherojai Vanagžmogiai (Hawkman ir Hawkwoman). Vėliau Tanagaras buvo viena iš planetų, susivienijusių, kad užpultų žemę (komiksų istorija „Invazija!“ - Invasion!; 1988-89).

  Papildomai skaitykite:
  Žmonės Mėnulyje
  Arktūro žvaigždė
  Slibino žvaigždynas
  Gyvatės žvaigždynas
  Mįslingasis Krabo ūkas
  Kosmoso širdis: Gyvatnešis
  Saulė yra dvinarė žvaigždė?
  Ankstyvoji arabų astronomija
  Paprasti ir neįprasti asteroidai
  Tolimų planetų nuotraukos
  Indija: išeiti iš šešėlio
  Kometos: dangaus ženklai
  Tinklelio žvaigždynas
  Kosmoso kanibalai
  Andromedos ūkas

  NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

  Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

  san-taka station

  UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

  Review of our site in English

  NSO.LT skiltis
  Vartiklis