Global Lithuanian Net:    san-taka station:
ISTORINIAI   L I U D I J I M A I  

Taip pat skaitykite: NSO per amžius  

Apollodorus: „Pirmiausia, visą pasaulį valdė dangus“.

Romos imperatorius Julianas sušuko: „Privalome tikėti, kad ant šio pasaulio tikrai nulipo dievai“

Aischilas,  Euripidas,  Aristofanas, Plantas ir Menanderis dažnai į savo pjeses įttraukdavo „Deus ex Machine“ (Dievas iš mechanizmų).

Aristotelis, Platonas,  Plinijus,  Lukrecijus ir kiti filosofai tikėjo, kad dievai yra didvyriai išviršuje esančių karalysčių.

Romėnai tikėjo, kad du raiteliai, aukštesni vyrai nei įprasta, dalyvavo mūšyje dėl Posthumus prie Regillus ežero ir tą pačią dieną paslaptingai atsirado Forume pranešdami apie pergalę. Istorikai mini, kad 2 ugnies skydai išbaidė Aleksandro Didžiojo žirgus ir dramblius keliantis į Indiją.

Romulas gimė danguje iš sūkurio, jo perėmėjas Numa Pomillius naudojo paslaptingus ginklus ir t.t. Stebuklai, lydėję Viešpatį Palestinoje kartojosi ir u kelių šimtų mylių.

Apibendrinant:
Julius Obsequeus minėjo 63 dangaus reiškinius;
Livijus - 30;
Plinijus - 26;
Dio Cassius - 14;
Ciceronas - 9


Senovėje užfiksuoti liudijimai apie neįprastus reiškinius:

Tung Ting piešiniai 45 tūkst. m. pr.m.e. – Hunano*) provincijos pietiniame Tung Ting kalnų uolų piešiniuose vaiduojami apvalūs, į NSO panašūs objektai. Jie datuojami neandertaliečių laikais. Juose vaiduojami gyvūnai, bėgantys viena kryptimi ir genami žmonių ant skraidančių „skydų“ su ginklais, tarytum nukreiptais į gyvūnus.

12 tūkst. m. pr.m.e. – iš debesų nusileido dropai iš Sirijaus, žr. Dropa diskai.

3 tūkst. m. pr.m.e. – anot „Valdovų ir karalių prisiminimai“ (3 a.), prieš gimstant Huang Di arba Či Ju, iš dangaus lėkštės formos žvaigžde nusileido „dangaus sūnūs“.

2345 m. pr.m.e. klasikiniame Huai-nan-tzu veikale aprašoma dešimties saulių danguj pasirodymas (žr. >>>>>).

1766 m. pr.m.e. imperatorius Čeng Tang‘as liepia Ki-Kung-ši pastatyti skraidantį vežimą. Jis pasiekė Honano provinciją. Laivas buvo sunaikintas valdovo nurodymu bijant, kad gali patekti į netinkamas rankas. Žr. Kinų skraidantys vežimai

1500 m. pr.m.e.

Faraonas Thutmose III (Egipte) danguje regėjo bjauriai dvokiančius ugnies žiedus ir skraidančius diskus.
Apie tai daugiau skaitykite šiame puslapyje.

486 m. pr.m.e. Ciceronas, Apie dievų prigimtį, kn.1 sk.2

Buvo matoma, kaip ant žirgų mūsų armijoje kovėsi Kastoras ir Poluksas... Ar neužmiršome, kad lai Lokriansas sumušė Krotoną prie Sagra krantų, apie tai Olimpiadoje sužinota tą pačią dieną. Buvo girdimi faunų balsai ir dievybės pasirodė tokios regimos, kak įtikino kiekvieną, kuris abejoję mūsų dievų realumu.

329 m. pr.m.e.

Du keisti objektai pranėrė pro Aleksandro Didžiojo armiją besikeliančią per Jaxurtes upę. Tai taip išgąsdino dramblius, žirgus ir žmones, kad persikėlimas per upę buvo atidėtas kitai dienai. Jie aprašomi kaip milžiniški sidabriniai skydai iš kurių pakraščių veržėsi ugnis.

325 m. pr.m.e. Livijus, Istorija, kn.8, sk.11

Nakties metu abu konsulus aplankė ta pati vizija - aukštesnis ir tvirtesnio sudėjimo nei įprasta vyras, pasakęs, kad vienos ir kitos pusių karo vadai turi būti pasiūlyti Manes ir motinai Žemei

223 m. pr.m.e. Dio Cassius, Romėnų istorija, kn.1

Arimininimus miestą naktį nušvietė tokia ryški šviesa kaip dieną; daugelyje Italijos vietų naktį regėti trys menuliai.

222 m. pr.m.e. Plinijus, Gamtos istorija, kn.2, sk.32

Vienu metu pasirodė trys mėnuliai esant konsulams Gnaeus Domitius ir Gaius Fannius.

218 m. pr.m.e. Livijus, Istorija, kn.21-22

Amiterno srityje iš tolo buvo matomi žmonės baltais drabužiais. Saulė turėjo mažesnį lanką. Praeneste danguje švietė fakelai. Arbi - skydas danguje. Mėnulis varžėsi su Saule, nakties metu regėti du mėnuliai. Danguje regėtas vaiduolis laivas.

217 m. pr.m.e. Livijus, Istorija, kn. 22. sk.1

Faleri atrodė, kad danguje atsirado didelis plyšys, er įtrūkimus sklido ryški šviesa.

214 m. pr.m.e. Julius Obsequeus, Prodigiorum Libelles, sk.66

Adrijos danguje matytas rutuluys, o apie jį žmonių figūros.

170 m. pr.m.e. [pagal Conrad Wolfhart, Lycothenes - Viduramžių kronikininką]

"Lanupiam'e ore buvo regima laivų flotilė".

163 m. pr.m.e. Julius Obsequeus, Prodigiorum Libelles, sk.114

Konsulu esant Tiberius Gracchus ir Manius Juventus naktį Capua regėta Saulė. Formice dieną regėtos dvi Saulės. Dangus buvo liepsnose. Cephalenia rodėsi, tarsi danguje skardėtų trimitai. Lijo žemėmis, audra sugriovė namus ir išguldė javus. Naktį Pisaurum švietė Saulė.

122 m. pr.m.e. Julius Obsequeus, Prodigiorum Libelles, sk.114

Gaul regėtos 3 Saulės ir 3 mėnuliai.

99 m.pr.m.e. [Iš Julius Obsequeus "Prodigia"]

"Caius Marius ir Lucius Valerius esant konsulais Tarquinia - prieš saulėlydį apvalus daiktas kaip kamuolys nuskrido dangumi iš vakarų į rytus".

90 m. pr.m.e. [Iš Julius Obsequens "Prodigia"]

"Aernan'e, kai Livius Troso aiškino įstatymus italų karo pradžioje, Saulei tekant danguje pasigirdo baisus triukšmas ir šiaurėje pasirodė aukso spalvos ugnies kamuolys. Spoletum krašte ugnies kamuolys besisukdamas krito į Žemę. Atrodė, kad jis didėjo, išaugo iš Žemės ir pakilo į dangų, kur Saulė nublanko prieš jo ryškumą. Jis nuskriejo rytų pusėn".

85 m. pr.m.e. [Iš Plinijaus "gamtos istorijos", kn.2, sk.39]

Lucius Valerius ir Caius Marius būnant konsulais, liepsnojantis ir kibirkščiuojantis skydas nuskriejo dangumi".

81 m. pr.m.e. Julius Obsequeus, Prodigiorum Libelles, sk.114

Netoli Spoletium aukso spalvos rutulys nukrito ant dirvos, padidėjo ir, atrodė, pakilęs nuskrido į rytus - buvo toks didelis, kad nustelbė Saulę.

66 m. pr.m.e. Plinijus, Gamtos istorija, kn.2, sk.35

Konsulais esant Graeus Octavius ir Gaius Suetonius, regėta, kaip nuo žvaigždės nukrito kibirkštis, kuri didėjo artėdama prie Žemės. Tapusi tokio dydžio kaip Mėnulis, ji skleidė tokią šviesą kaip debesuotą dieną, po to grįžo į dangų ir virto fakelu. Ją regėjo prokonsulas Silenus ir jo palyda.

48 m. pr.m.e. Dio Cassius. Romėnų istorija, kn.4

Pompėjos srityje krito žaibai. Ore virš cezario stovyklos pasirodė liepsna ir nukrito virš Pompėjos. Sirijoje du jaunuoliai apie mūšio Tesalijoje baigtį ir išnyko.

42 m. pr.m.e. Iš Julius Obsequens "Prodigia"

Kažkas, kaip ginklas su didžiu triukšmu išsiveržė iš žemės ir šovė į dangų.

42 m. pr.m.e. Julius Obsequeus, Prodigiorum Libelles, sk.130

Romoje naktį danguje švietė taip ryškiai, kad žmonės pamanė, kad aušta. Martino apie trečdalį valandos buvo regimos trys Saulės, keliavusios ta pačia orbita.

? m. pr.m.e. Ciceronas, Apie dieviškumą, kn.1, sk.43

Kaip dažnai Senatas konsultuojasi Sibyle knygose. Pvz., kai buvo matomos 2 Saulės ir 3 mėnuliai ir kai danguje regėtos liepsnos ir dar kai Saulė švietė naktį, kai iš dangaus sklido garsai, ir kai atrodė, kad dangus subyrėjo ir jame pasirodė keisti rutuliai.

70 m. gegužės 21 d. Josephus "Žydų karai", CXI kn.

21-ą gegužės neįsivaizduojamo dydžio demoniška šmėkla ... prieš saulėlydį matėsi danguje visoje šalyje - su karo vežimais ir karių būriais lekiančiais per debesis ir supančius miestus.
Apie šį ir kitus reiškinius skaitykite puslapyje Stebuklai – Biblijoje ir gyvenime.

80 m. Iš Conrad Wolfhart. "Lycothenes"

Romos imperatoriui Agricola būnant Škotijoje, virš Kaledonijos miško danguje regėtos nuostabios liepsnos - visą žiemos naktį. Visur dangus liepsnojo keletą naktų, ir kai buvo giedra, ore buvo matomas greitai judantis laivas.

98 m. Iš Conrad Wolfhart. "Lycothenes"

Per saulėlydį liepsnojantis skydas praskriejo virš Romos - žaižaruodams iš vakarų į rytus.

193 m. Dio Cassius, Romos istorija, kn.74

3 žvaigždės... netikėtai išvystos aplink Saulę, kai imperatorius Julianus mūsų akivaizdoje aukojo Įėjimo auką prieš Senato rūmus. Jos buvo tokios ryškios, kad kareiviai nuolat žvilgčiojo į jas ir rodė vieni kitiems...

217 m. Dio Cassius, Romos istorija

Romoje pasirodė 'Dvasia' kaip žmogus vedantis asilą į Kapitolijų ir į Rūmus tvirtindamas, Antoninus mirė ir imperatoriumi tapo Jupiteris. Matermainus suimtas ir nusiųstas pas Antoninius, jis sakė „Aš atėjau surištas, bet turėjau išvysti ne šį, o kitą imperatorių“. Pasiekęs Capua jis išnyko.

398 m. Bizantijos imperija

Daiktas tarsi liepsnojantis rutulys, panašus į kardą, regėtas danguje virš miesto. Atrodėm, kad ties horizontu jis beveik lietė žemę. Toks reiškinys iki tol nei regėtas, nei aprašytas.

776 m. Iš senos W.R. Drake kronikos

Tai regėta vietovėje, kurių daug vis dar gyvena ten - kaip du skydai, rusvos spalvos judėjo virš bažnyčios. Tą ženklą išvydę pagonys išsigando ir iš baimės puolė bėgti iš pilies.

810 m. Chamlemgane

Istorikas Šv.Gregory iš Tours parašė:
Almin, Chamlemgane sekretorius ir biografas, bei „Vita karoli“ autorius 32-e skyriuje tvirtino, kad 810 m. jam vykstant iš Aacheno, jie matė didelį rutulį, kaip žaibą besileidžiantį iš dangaus. Jis judėjo iš rytų į vakarus ir buvo toks ryškus, kad valdovo žirgas stojo piestuir Chamlemgane nukrito ir sunkiai susižeidė.

1235 m. Generolas Yoritoume

... Rugsėjo 24-ąją buvo lauko stovykloje, kai buvo stebimas nepaprastas reiškinys: naktį ir ankstų rytą danguje siūbavo bei sukosi ratu šviesos. Generolas Yoritoume turėjo astronomus, kurie jam paaiškino:
Tai normalus dalykas, generole, - tai tik vėjas judina žvaigždes.


*) Hunanas („į pietus nuo ežero“) - provincija pietų Kinijoje, pietiniame Jangdzės upės krante; apie 65 mln. gyv. Sostinė – Čangša. Joje gyveno eunuchas Cai Lunas, laikomas popieriaus išradėju. Čia yra ir Mao Cze-duno gimtinė – Šaošano kaimelis. Šios srities moterys turėjo savo fonetinį raštą (600–700 rašmenų), vadintą „moterų raštu“ (nušū). Senovėje čia gyveno miao ir kitos gentys; 5-4 a. pr.m.e. valdant Džou dinastijai įėjo į Ču sudėtį.

Taip pat skaitykite:
NSO per amžius
Kinijos piramidės
NSO ankstyvieji tyrinėjimai
Protocivilizacija: Tibeto paslaptis
Kaip buvo galima pastatyti piramidę?
Mokslininkų pasisakymai apie NSO
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
Nuo amžių pradžių iki šių dienų
Po majų piramidėmis...
Mohendžo-daro
Ateities vizijos
NSO hipotezės

Parengė Cpt.Astera's advisor

<

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis