Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Karlo Jungo požiūris į NSO  

Pastaba: Apie NSO Jungas užsimena ir Vėlyvosiose mintyse  

C. Jung'as buvo tikras, kad NSO reiškiniai egzistuoja ir pateikė samprotavimų apie žmogaus mąstymo sąryšius su jais. Jų, kaip kolektyvinės pasąmonės dalies, negalima ignoruoti. Jam mitas nereiškia, kad tai „netiesa“. Neabejotinai, kažkas yra regima, tik nežinoma, kas tai, - tai nėra joks žinomas daiktas.

Nuo pat pradžių K. Jungas susidomėjo NSO reiškiniais. 1951 m. draugui Amerikoje jis parašė: „Aš mirtinai susipainiojau su tais reiškiniais, nes nežinau pakankamai tvirtai, ar tai tėra gandai dėl atskiro individo ar masinės haliucinacijos, ar tikri faktai“. 1958 m. jis padarė išvadą, kad NSO yra sinchronizacijos reiškinio pavyzdys, kai išoriniai įvykiai atsispindi vidinėse psichikos būsenose. Visos mūsų patirtys sąveikauja, tačiau kartais jos sukrenta į vieną krūvą sukurdamos kažką paslaptingesnio – ir tai K. Jungas pavadino „sinchronizacija“ [daugiau apie sinchronizaciją rasite šiame puslapyje].

NSO (kaip terminas) pasirodė 1946 m., „šaltojo karo“ metu. Žmonės visais laikais žvelgė į dangų kaip išsigelbėjimą nuo pavojaus. Ten buvo regimi dievai, šventieji, angelai ir t.t. Šiais laikais mažai tikima antgamtinėmis būtybėmis ir mūsų technokratiniame pasaulyje danguje įžiūrime mašinas (iš labiau išsivysčiusių pasaulių). „Kai pasaulis padalintas geležine uždanga, ... galime tikėtis bet kokių keistų dalykų, nes kai jie atsitinka individui, tai reiškia visišką dissociation, kurį akimirksniu kompensuoja visumos ir vienybės simboliais“. Tad K. Jungui labai svarbu, kad NSO yra apvalios, t.y. mandalos, formos. Carl Jung Mandala yra super-ego simbolis. Ne visą ego galima išreikšti. Mandala išreiškia tai, kas yra „anapus ego“. Tas „psichoido“ aspektas yra bendras visiems. Mandala gali įkalinti arba apginti – tad ji artima motinos archetipui [Prieš budizmą, Vedose, ji išreiškė pirmapradę nediferencijuotą būseną, kurioje dar nėra būties/nebūties, tikra/menama, gera/bloga ir kt.].

Jungas iš pacientų sapnų išskirdavo simbolius, tokius, kaip skritulys padalintas į keturias dalis (skaitykite apie rato prasmes). Juos regėdavo žmonės nieko nežinoję apie senovinius tekstus. Atrodo, kad apskritimas išreiškia psichiką, o žiedas – barjerą, ribą, kitaip jusles, apribojančias žmogaus prieigą prie simbolio. jungas nustatė, kad rato simbolius naudojo Viduramžių alchemikai bei senosios religijos. Tačiau vėliau tie simboliai nustoti naudoti. Ką tai reiškė mūsų psichikai?

Senieji „būties“ modeliai vis dar išlikę mumyse, kurie pasireiškia kolektyvinėse veiklose, pvz., stebint futbolo rungtynes ar naktinėse jaunimo "tūsovkėse". Religinės apeigos buvo daugiau kolektyvinis, nei individualus veiksmas. Tai irgi skiriasi nuo šių dienų individualizuotos būties. Dievo ir gamtos galių baimė, o kartu ir reiškinių sudievinimas, beveik išnyko. Kaip kompensaciją į tai, žmogaus pasąmonė atsako paranormalių reiškinių apraiškomis.

Senosiose kultūrose telepatija galėjo būti įprastas dalykas, „ryšis su dievais“. Mums tai tiltas tarp individų, kurį Jungas perteikė "kolektyvinės pasąmonės" sąvoka. Anksčiau dievybės tiesiog „buvo“, dabar jos apsireiškia kaip atskiri fragmentai, kurias priimame kaip archetipus. Vienas tokių archetipų yra NSO, kurie pasirodo netikėtai.


Ištraukos

Viena pirmųjų NSO tyrinėtojų grupė Europoje „Association Mondialiste Interplanaire“ (įkurta 1954 m.), vadovaujama Alfred Nahon'as (1911-1990), leido žurnalą „Le Courier Interplanaire“. Jo paprašytas, K. Jungas 1955 m. parašė straipsnį. Jis buvo perspausdintas „Flying Saucer Review“, vol.1, No.2, May/June 1955. O dar vėliau daugelį jo sakinių pakartojo „N.Y. Herald Tribune“, 1958 m. liepos 30 d. K. Jungas jame buvo labai atsargus ir dar, matyt, pilnai neatskleidė savo minčių.

Per kelis metus surinkau daug paliudijimų, tarp jų ir dviejų, asmeniškai pažįstamų (pats tai nieko nemačiau!). Tik skaitinėjau tuo klausimu. Neabejotinai galiu pasakyti tik, kad tie dalykai nėra vien gandai. Kažkas buvo regėta. Pateiktas grynai psichologinis paaiškinimas, nes daug liudijimų nurodo buvus gamtos reiškinį, netgi fizikinį (dalinai paaiškinimų kaip atspindžiai ar temperatūros pokyčius).

Amerikos Oro pajėgos (nepaisant prieštaringų pareiškimų), kaip ir Kanados, laiko tuos stebėjimus tikrais ir įkūrė specialų biurą tų liudijimų tyrimui. Tačiau "diskai" (t.y. patys objektai) tarsi nepaklūsta fizikos dėsniams ir elgiasi lygtai būtų besvoriai – ir rodo ženklus, kad yra valdomi protingų kvazi-žmogiškųjų pilotų dėl pagreičių, kurių normalus žmogus neatlaikytų. <…>

Nepatyrusiam neįmanoma suprasti, kas vyksta. Po 8 m. kaupimo aš nedaug pasistūmiau lyginant su pradžia. Liudijimai tokie keisti, kad kyla pagunda (jei kas norėtų paneigti faktų realumą) palyginti su parapsichologiniais reiškiniais. <…>

Ar tie kūnai yra nežemiškos kilmės, gal planetų (Marso ar Veneros), kaip tvirtinama - neužmirštant ir liudijimų, kai "lėkštės" išnyra iš po žemės ar jūros. Reikia priimti domėn liudijimus apie žaibus ar retus lokalius ugnies rutulius (nepainiojant su šv. Elmo ugnimis). <…> Galbūt, tie kamuoliniai žaibai <…> yra priežastis "lėkščių", nufotografuotų kelis kartus.

Dažnai, kartu su lėkštėmis, pranešta ir apie elektrinius reiškinius. Jei nepaisant tos, dar neišaiškintos, galimybės, būtų patvirtinta tų reiškinių nežemiška kilmė, tai būtų protingų būtybių tarpplanetinio ryšio įrodymas. Ką toks faktas reikštų žmonijai, negalima išpranašauti. Tačiau neabejotinai tai mus perkeltų į nepavydėtiną pirmykščių bendruomenių padėtį lyginant su aukštesniąja baltosios rasės kultūra. Vairas būtų išplėštas iš rankų, - ir mes galime prarasti savo malonias svajas.

Neginčijamai, jų mokslas ir technologijos pranašesnės už mūsų – ir mūsiškės nueis į sąvartyną. Ką tokia katastrofa galėtų reikšti morališkai galime spręsti iš tų primityvių kultūrų griuvėsių, kurių liudininkai esame. Tai, kad tos mašinos įrodo daug aukštesnį technologijų lygį, nekelia abejonių. <…> Mes galime būti "atrasti" ir kolonizuoti – pakankama priežastis visuotinei panikai.

Louisa Zinsstag*) (1905-1984), K. Jungo giminaitės, 1958-59 m. trys interviu, išspausdinti jau po jos mirties, FSR vol.9, no.4, July/August 1963.

Mano susidomėjimas skraidančiomis lėkštėmis prasidėjo 1953 m. Per kelis metus surinkau nemažą dokumentikos rinkinį, taip pat ir NSO nuotraukų. Mano draugas ir Jungo mokinys, pasakė jam apie tai ir netikėtai 1958 m. vasarą gavau pakvietimą išgerti arbatos sekmadienio popietę. <…>

Iš pat pradžių, Jungas davė aiškiai suprasti, kad jis vis dar skeptiškai į tai žiūri. <…> Jungas pasakė, kad dar visai neseniai jis manė, kad lėkštės pagamintos iš minkštos medžiagos, tokios kaip šilko, o ne metalo. <…> Dabar jis pasiryžęs atsisakyti įsitikinimo dėl šilko. <…> Tada ant stalo padėjau 7 Monguzzi originalias nuotraukas, padarytas Alpių Bernina masyve. <…>

Taigi, jis bandė paaiškinti, kad, kaip psichiatras ir sapnų aiškinimo specialistas, kelis metus rinko sapnus apie vieną archetipą, amžinybės simbolį, šv. Tibeto ratą, mandalą. Buvo nuostabu klausyti jį kalbant apie sąryšį su alchemija ir jos simbolika. Užbaigdamas, jis pridūrė, kad jo nuomone daugelis nesenų liudijimų priklauso religinių vizijų grupei – iš žmonių, kurie „dienos ar nakties sapnuose danguje regėjo amžinybės simbolį“.

„O kaip dėl cigaro formos?“ – paklausiau. Jis padvejojo prieš atsakydamas: „Pasakius atvirai, jie glumina mane. Manau, kad tik apvalūs objektai atitinka mano kategorijai“. Ir vėl, aš žavėjausi jo atvirumu.

Karlas Jungas. Skraidančios lėkštės: šiuolaikinis mitas apie danguje matomus daiktus

Kaip žinome iš senovės Egipto istorijos, jis yra psichikos pokyčių apraiškos visada pasireiškiančios vieno platoniškojo mėnesio pabaigoje ir kito pradžioje. Būtent, tai pokyčiai sistemoje psichikos dominančių, archetipų arba „dievų", kaip jie vadinti, kurie sukelia (ar lydi) ilgalaikius kolektyvinės psichikos pokyčius. Tie gandai, ar tų objektų fizinio egzistavimo galimybė, man atrodo taip svarbu, kad suklųstu girdėdamas perspėjimą, - kaip kadaise, kai brendo lemtingi Europai įvykiai. Žinau, kaip ir anksčiau, kad mano balsas per silpnas, kad pasiektų minios ausis. Ne perdėtas pasitikėjimas savimi, bet mano, kaip psichiatro, savimonė, ragina atlikti pareigą ir paruošti tuos kelis, kurie išgirs iš manęs apie ateinančius įvykius derančius su eros pabaiga.

NSO pasirodymai (Senovės Egipte ir kitose kultūrose) ženklindavo esminius pokyčius istorijoje, kaip ir žmogaus psichikos ilgalaikius pasikeitimus.

Šie pokyčiai prasidėjo istorijos ištakose ir paliko pėdsakus - pradžioje pereinant iš Tauro į Avino erą, po to į Žuvų, kas sutampa su krikščionybės iškilimu. Dabar artėjame prie to didžio pasikeitimo, kurio galima tikėtis, kai įeisime į Vandenį. Būtų lengvabūdiška slėpti nuo skaitytojo, kad tokie atskleidimai ne tik nepaprastai nepopuliarūs, bet ir pavojingai priartėja prie tų miglotų fantazijų, kurios apsėdo „pasaulio taisytojų“ bei kitų „ženklų ir stebuklų aiškintojų“ mintis.

Pastaba: Apie NSO Jungas užsimena ir Vėlyvosiose mintyse


*) Louisa Zinsstag (NSO bendruomenėje žinoma kai Lou, 1905-1984) – šveicarų ufologė ir rašytoja. NSO susidomėjo 1954 m. perskaičiusi D. Keyhoy, D. Leslie su G Adamskiu straipsnius. 1957 m. pradėjo susirašinėti su G. Adamskiu, tačiau dėl nuomonių nesutarimo 1964 m. jų bendradarbiavimas nutrūko. 1958 m. ji parašė NSO liudijimų Šveicarijoje apžvalgą, toliau spausdinosi „Flying Saucer Review“ (FSR), kur pasirodė ir jos „Pokalbiai su K. Jungu“. Su K. Jungu ją siejo giminystės ryšiai per motinos liniją, - ir ji taip pat parašė „Atsiminimus apie tai, ką motina pasakojo apie giminaitį K. Jungą“.
Pati ji turėjo du susidūrimus su NSO: a) „visiškai juoda sfera“ 1957 m. Basle ir zigzagais skrendantį objektą virš Odelwald‘o Vokietijoje. Abiem atvejais buvo ir kitų liudininkų.


Priedas.  Šešėliai

Karlas Jungas „šešėliais“ vadino tamsiąsias pasąmonės sritis. „Kolektyvinės pasąmonės“ šešėliai pasireiškia per pirmykščius gyvuliškus instinktus, „paveldėtus“ iš žemesniųjų gyvybės formų. „Asmeninės pasąmonės“ šešėliai yra užslopinta ar paslėpta atmintis apie neigiamus žmogaus nutikimus.

Galios yra puiki priemonė neigiamoms esybėms ir vibracijoms įveikti. Kai kurie žmonės turi tamsos savo prigimtyje - ne vien tik šešėlį: tamsųjį sluoksnį pranikusį visą esybę - netgi įtekėjusią į aukštąsias čakras ir virtusias juoduoju romantizmu.

Tamsūs dalykai tėra galingos jėgos, kurias galima iššaukti savyje - ypač muzika, poezija, menu... Tik jose truputį pritrūksta „šviesos“. Ir jos nuostabios tiek šviesoje, tiek tamsoje.

Abu šešėlių tipai gali sukelti psichologinius „kompleksus“ ar konfliktus, pasireiškiančius pasikeitusiu žmogaus elgesiu.

Viena iš ego gynybų yra pasąmonės šešėlių „projekcija“ į mus supančius reiškinius. Tai paaiškina, kodėl dažnai juos pastebime ne savyje, o kituose žmonėse – tai gali būti mūsų pačių šešėlių projekcijos. Neretai girdime sakančius, kad juos traukia priešinga lytis su tokiais pačiais polinkiais ir trūkumais – vėl ir vėl, nepaisant jų sąmoningų pastangų tai pakeisti. Ir tik susirūpinę tuo, jie kituose tarsi veidrodyje pamato save.

Būtina atpažinti savo šešėlius ir liautis juos slopinti. Jei jie sėkmingai įtraukiami į mūsų ego, jie liaujasi nesąmoningai veikti mūsų elgesį ir gali tapti mūsų charakterio stipriosiomis pusėmis.

Papildomai skaitykite:
K. Jungas ir mandala
Archetipo koncepcijos vystymasis
Apie ratą ir kryžių
Paranormaliojo mokslo šaknys
Nežemiško proto paieškų istorija
Praradęs valdžią už potraukį NSO
Mokslininkų pasisakymai apie NSO
Nobelio premijos laureatas ir ateiviai
K. Ciolkovskis: Ženklas iš aukščiau
Politikų ir astronautų pasisakymai
Bob Lazar prieštaravimai
21 a. Diotimos kreipimasis į NASA
Tesla: gyvenimas ir palikimas
Konspiracija: ore stebėti NSO
Pilvakalbystės stebuklai
NSO sukurti žmogaus?
Aplenkęs savo laiką

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis