Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Paslaptingi radiniai  

Tuneliai po Andais

1965-ais argentinietis archeologijos mėgėjas Juan Moricz Ekvadoro Anduose 150 mylių į pietus nuo Quito (Santjago provincijoje) rado olą, vietos indėnų apgaubta pagarbia baime.

Amazonės kosminiai dievai

Pietų Amerikos olos gali padėti įminti mįsles apie paleokontaktus. Beje, per paskutinius dešimtmečius čia užfiksuotas ir nepaprastas liudijimų kiekis apie neaiškius reiškinius. Ir dar čia žinomas stebinantis kiekis pasakojimų apie „dievus iš kosmoso“. Ir čia klestėjo kelios pažangios senovės civilizacijos... išliekant tikimybei, kad jos išlikę giliai džiunglėse ir nežinomos likusiam pasauliui.

Amazonės džiunglės yra priešiškos žmogui ir mažai ištirtos, be to čia randama įdomių olų, - ir neaišku, ar jos natūralios kilmės, ar dirbtinės. Štai „Search1) “ žurnalo 1960 m. kovo numeryje rašoma apie inkų kilmės žmogų, išleidusį tūkstančius dolerių olų paieškoms Pietų Amerikoje, kol Brazilijos Matto Grosso2) rajone jis rado tai, ko ieškojo.

Atseit jis girdėjo stiprų balsą atsklindantį nuo aukšto kalno viršūnės. Po ilgo kopimo jis pasiekė ją ir ten rado įėjimą. Grįžęs pasiėmė kaip kuriuos reikmenis, - ir ėmėsi tyrinėti urvą. Jame rado ilgą tunelį, vedantį iki didelių akmeninių durų. Jos netikėtai atsidarė ir jis atsidūrė priešais aukštą ir augalotą vyrą su metaline apranga. Tyrinėtojui pasisakius, kad jis inkų kilties, tasai atsakė, kad jis iš atlantų-inkų.

Kad būtų praleistas toliau, turėjo praeiti keletą išbandymų. Jam teko stoti priešais skaidrų ekraną ir apsikeisti krauju su vienu tunelių gyventoju. Dar turėjo atlikti tam tikrą apsivalymo procedūrą. Tas vyras jam papapasako apie prietaisus, kuriais keista požeminė rasė stebi įvykius paviršiuje, ir auginančią keistus mažus baltus žirnelius, turinčius daugelio vaisių skonį.

Aišku, pasakojimas atrodo daugiau nei išgalvotas, - ir tik iš vieno žmogaus. Tačiau panašios istorijos laikas nuo laiko pasirodo, nes tunelių ieško daugybė entuziastų. Vienu tokių buvo P. Fosetas, kuris su sūnumi Džeku ir jo draugu Reiliu dingo per 1925 m. ekspediciją kažkur Matto Grosso rajone. Jis buvo įsitikinęs, kad ten įsikūrė išlikę pažangios Atlantidos likučiai, nes pasakojimuose buvo minimi „baltieji indėnai“, kurie tarytum turėjo šaunamuosius ginklus ir kurių vengė kitos indėnų gentys. Jį labai sudomino indėnų pasakojimai apie keistas šviesa niekad negęstančias, kurių dauguma buvo dingusiuose miestuose, kitos keistuose bokštuose. Jis manė, kad dingusios civilizacijos sukūrė šviesas nereikalaujančias energijos. Anot vieno indėno, jis matė tokią ryškią šviesą, kad negalėjo žiūrėti tiesiai į ją [tais laikais dar nebuvo kalbama apie NSO, o tai P. Fosetas tas šviesas būtų susiejęs su NSO]. Dar jam buvo papasakota apie neįprastą moterų gentį Amazonės džiunglėse [kaip kokių amazonių?!]

P. Foseto buvo nesėkmingai ieškoma, tačiau sklido gandai, kad jie rado po kalnu gyvenančią civilizaciją, jiems atskleidusią paslaptis, tačiau neišleidusių jų į paviršių.

Ispanų Pietų Amerikoje rasto aukso kiekis buvo pribloškiantis; jo buvo perdaug lyginant su kasyklomis. Iš kur jis buvo paimtas?! Gal iš požeminių tunelių, nusitęsiančių šimtus mylių?! O gal čia buvo Saliamono aukso kasyklos? O gal dažnai matomi NSO atskrenda pasiimti jiems priklausančio aukso?

250 pėdų po žeme buco aikštelė vedanti į neįprasto dydžio ertmę nuo kurios į visas puses vedė dirbtinės kilmės tuneliai. Taip buvo ir 500 pėdų gylyje bei 750 pėdų dugne. Tuneliai priminė olas rastas Kinijoje Bayan Kara Ula kalnuose - lygios nugludintos sienos tarsi būtų paveiktos nepaprastai aukštos temperatūros. Po Peru ir Ekvadoru yra tūkstančiai mylių tunelių. Daugelyje jų aukštas radiacijos fonas yra pavojingas sveikatai. Juose gausu kambarių su artefaktais ir statulomis.

Ypatingas vienas 459 x 492 pėdų dydžio kambarys. Viduryje jo didelis stalas aplink kurį sustatytos 7 kėdės iš nežinomos medžiagos - sunkios kaip akmuo, bet ne akmens. Tai nei metalas, nei medis. Labiausiai į ją panaši labai tanki plastmasė, sunkesnė už visas dabar žinomas. Stalą ir kėdes supa gyvūnų skulptūrų žiedas. Jos yra iš tos pačios medžiagos ir atrodo tarsi būtų išlietos. Kai kurie gyvūnai yra vietiniai, kiti – niekad negyvenę šiuose kraštuose: liūtai, drambliai, vilkai ir bizonai, Kaip ir smulkūs bestuburiai - vėžiagyviai bei gastropodai…

Už 50 pėdų nuo stalo yra ... tūkstančių metalinių lakštų biblioteka. Kiekvienas 38x19 colio metalo lakštas yra 1,6 mm storio. Jis atrodo, tarsi būtų iš cinko, bet tai ne cinkas – kaip ir ne alavas ar aliuminis. Tai nežinomas metalas. Ir tie lapai visai nepaveikti laiko. Lakštai sudėti tam tikra tvarka greta vienas kito iš šonų prilaikomi blokų iš tos pačios medžiagos kaip ir baldai. Juose, tarsi kokiu galingu presu, įspaustos nežinomų hieroglifų eilutės.

Specialiame vieno bloko įdubume yra kažkas panašaus į 56 ženklų abėcėlę įspaustą į tokio pat metalo 5,5 colio pločio ir 20,5 colio aukščio plokštes - tik storesnes, 1,5 colio. Iš viršaus į apačią yra 14-a eilučių po 4- is hieroglifus kiekvienoje – 3,5 cm kvadratėliuose. Tarp jų nėra pasikartojančių ženklų, bet jų įvairiomis kombinacijomis yra tuose metalo lakštuose. Keista, kad (be Juan Moricz) niekas nebandė iššifruotų tų tekstų, kas turint tokį raktą patyrusiam specialistuinebūtų labai sunku.

4-is m. Juan'as tylėjo, bet jis suprato, kad jo atradimas jį padarytų gerbiamu mokslininku.. Jo koziris yra tai, kad jis nėra ekvadorietis. Jis kreipėsi į Ekvadoro vyriausybę su nuoroda į 666 CK straipsnį, pagal kurį lobis tampa asmenine nuosavybe išlaikant valstybės kontrolę. Bet paaiškėjus, kad viršutiniuose lygiuose yra aukso ir platinos daiktų, įėjimas buvo užantspauduotas ir griežtai saugomas.

Moricz'as pradėjo sakyti, kad tuneliuose kartais apsilanko aukšti valstybės pareigūnai, išnešantys nemažaiaukso ir platinos dirbinių.

Iš Moricz tyrinėjimų tėra tik užuominos jo kreipimesi į Ekvadoro vyriausybę:
"Aš radau:
1) dalykus iš akmens ir metalo – įvairių dydžių ir spalvų;
2) Metalo lakštus su įspaustais ženklais ir rašmenimis.

Jie neabejotinai sudaro metalinę biblioteką, kurioje gali būti perteikta žmonijos istorijos santrauka bei liudijimai apie žmonijos atsiradimą Žemėje ir žinios apie išnykusią civilizaciją".


1) Search - R.A. Palmerio įsteigtas žurnalas. 1948 m. jis įsteigė žurnalą „Mystic”, įsteigtą paranormaliems reiškinius, kuris po poros metų tapo „Search”.

2) Mato Grosso („Tankūs krūmynai“) - Brazilijos valstija šalies centre; trečia pagal dydį; sostinė – Kujaba. Ji įeina į tris ekosistemas: Serado aukštumas (rytuose), Pantanalio pelkes (pietuose) ir Amazoniją (šiaurėje). Joje gausu vaizdingų krioklių, urvų, kanjonų, o Amazonijoje – ir gausi bioįvairovė. Joje yra didesnė Pantanalio draustinio dalis. Etniškai šioje valstijoje yra aukštesnis nei kitur kaboklo (portugalų-indėnų metisų) procentas.


Liudijimai iš senovės

Papildomai skaitykite:  
Tunelis po Atlantu
Duobių kaspinai Peru
Paslaptinga Kogi gentis
Menas matyti tolimą praeitį
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
Ženklų paslaptys laukuose
Peru Naska linijos
Kaip jie mus darė
Languedoko akmenys
Piramidžių mistika
Senovės astronautai
Baltasis Dievas actekuose

Sakmės apie tunelius po Andais yra labai senos ir ypač paplitę Ekvadore. Viena jų yra apie 9-į inkų imperatorių Huayna Capac.

1485-ais tėvas Tupac Yupanqui paliepė princui Huayna Capac išplėsti Tawatinsuyu valdas (inkai taip vadino savo valstybę) į šiaurę nuo Quito.

Po daugelio mūšių Huayna Capac pasiekė Otavallu (šiandieninį Otavalo, 100 km į šiaurę nuo Quito, Ekvadore). Karas truko tik 2 m. Otavallu buvo gana išsivysčiusi, kaip ir inkai, valstybė. Miestui jau buvo apie 1000 metų. Ją valdė jauna ir žavi moteris Quillago. Ji buvo heichera-colla (karalienė burtininkė). Ji vadovavo ir religijai susijusiai su Mėnulio dievybe.

Karalienę suėmė. Inkai norėjo ją papirkti brangiomis dovanomis, bet ji jas atmetė. Tada ją paleido.

Grįžusi į Otavallu, Quillago su vyr. žyne Pichamba nusprendė nužudyti princą. Ji liepė Pichambai paslėpti peilį šventyklos požeminiame kambaryje. Šventės metu ji pakvietė Huayna Capac į šventyklą pasižiūrėti jos magiškojo cenoto (šv.šulinio), vedančio į Uru Ticsi, požemių pasaulį. Tik trys asmenys galėjo ten įžengti - princas, Quillago ir vyr. žynėPichamba.

Huayna Capac nebuvo kvailas ir liepė apieškoti Quillago ir Pichamba. - neradęs ginklų sutiko būti jų lydimas. Susikibę rankomis inkų princas ir Amazonės karalienė nusileido laiptais į vidinę patalpą.

Kažkas buvo keisto tame drėgname akmenų rentiniu apsuptame šulinyje, išraižytame keistais hieroglifais. Quillago paragintas, princas pasilenkė ir pažvelgė į šulinį. Jo nuostabai, lengvas vėjelis. Jis tuo negalėjo patikėti - iš kur vėjas požemyje. Apačioje buvo keistas spingsėjimas - tarsi kokia žara. Žvelgdamas į šulinio gelmę, princas sutriko - vėliau jis sakė, kad pasijuto, tarsi būtų šulinio dugne ir žvelgtų į viršuje esančią dienos šviesą.

Pamačiusi galimybę, Quillago pažvelgė į Pichambą, kuri parodė į akmens altorių. Quillago nuėjo ten, pakėlė čahualį (alpako skarą) ir po ja rado peilį. Gal būt tai buvo perspėjimas iš aukščiau ar likimas (o gal tiesiog kvailas atsitiktinumas), kad užsimerkęs Huayna Capac žengtelėjo į šalį nuo šulinio ir pamatė Quillago besiartinančią su peiliu.

Jis ją čiupo kaire ranka ir stipriai įsispyręs į rentinį permetė ją į šulinio ertmę. Klykdama Pichamba puolė jį dantimis ir nagais, bet ir ją princas nutrenkė žemyn į šulinį.

Moterų klyksmai tesėsi kelias minutes, pamažu tilo ir perėjo į šnabždesį, kol pagaliau nutilo. Huayna Capac klausėsi įsitempęs, bet neišgirdo, kad jos nukristų. Jis neturėjo noro dar kartą pažvelgti į magiškąjį Quillago šulinį.

Jis išėjo iš šventyklos ir užvaldė Otavallu prijungdamas prie inkų imperijos.

Parengė Cpt.Astera's advisor

Papildomai skaitykite:
Majų kronikos
Tuneliai po Andais
Andų kalnų dvasios
Naska linijas (Peru)
Kas išrado telefoną?
Duobių kaspinai Peru
Dropa skrituliai (Kinijoje)
Peru iki-ispaniškas paveldas
Rio Azulas – prie upių kelio
Kaip buvo galima pastatyti piramidę?
Paleovizitai: Ar bus rasti tiesioginiai pėdsakai?
Žmonių aukos actekuose kaip kosmologija
Šamanizmas: religija ar ritualas?
Indėnų pasaulio kūrimo mitus
Baltojo bizono pranašystę
Baltojo dievo pasirodymas
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Paragvajaus vikingai
Senovės astronautai
Laiko ciklo pabaiga
Kaip jie mus darė
Majų "Popul Vuh"
Tunelis po Atlantu
Languedoko akmenys
Kogi gentis
Mima kalvos

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis

  /TD>