Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Senoviniai dokumentai. Egiptas    

Egipto laiptai į dangų  

Egipto faraonai tikėjo kelione į vadinamąją Duat šalį, į kuria buvo vykstama vandeniu ir tarp dviejų kalnų iki vietos, kuri vadinta „Laiptai į dangų“. Manyta, kad jiems pasiekus dangų jie galės tapti nemirtingais kaip jų dievai. Kas galėjo faraonams įpiršti panašias idėjas?

„Ani papiruso“ „burnos atvėrimo“ ritualo iliustracijoje parodyta, kaip faraono mumiją ruošia išsiųsti aparatu, panašiu į raketą.

„Piramidžių tekstuose“ aprašoma Duat esančios požeminės salės, kurias faraonas privalo pereiti vieną po kitos, kol pasikels į dangų. Vienoje jų jis girdi „baisų griausmą, koks girdisi danguje užeinant audrai“. Toliau jis praeina pro savaime atsidarančias duris, o kabinose sėdi dievai ir „dūzgia lyg bitės“. Kartais faraonai sutinka dievus uždengtais veidais, tačiau vienintelį kartą jis išvysta dievybės veidą. Po to faraonas regi dievus, kurių pareiga kūrenti „liepsną ir ugnį ... dangiškame Ra laive, keliaujančiame milijonus metų“, bei kitus dievus, kurie „kloja žvaigždžių judėjimo kelius“.

Galiausiai faraonas pasiekia paskutinį etapą, kai jam reikia nusimesti visus drabužius ir apsisiausti šventaisiais apdarais. Žyniai atlieka paslaptingą „burnos atvėrimo“ ritualą. Toliau seka ilgas tunelis su „šviesa gale“ ir ola, „kurioje pučia vėjai“. Pabaigoje faraonas pasiekia „Ra Raketa Piramidžių tekstuose pakilimo kalną“, kur mato „Keltuvą į dangų“. Jis įeina į 700 uolekčių (apie 100 pėdų) ilgio „laivą“ ir jame atsisėda. Po įvairių tolimesnių veiksmų kalnas prasiveria ir „laivas“ išskrenda.

Durys į dangų atsivėrė!
Atsidarė žemės vartai!
Dangaus langai prasivėrė!
Pakyla į dangų laiptai!
Išryškėjo šviesos pakopos...
Dvigubos durys atšautos
Ryto valandą, per aušrą.

Dangus griaudžia, Žemė virpa;
Žemė sudreba -
Dveji dievų chorai garbina;
Dirva prasiveria...
Kai faraonas kyla dangun,
Kai skliautu sklendžia svetur.

Šiame apraše pastebimui elementai, kurie tik mūsų dienomis įgauna prasmę. Ir tada pasijuntame keistai, perskaitę juos ant piramidžių sienų, užrašytus prieš 4000 m. Kaip juos priimti – gal tiesiog ignoruoti?! Bet tai ne vienintelis atvejis!..

Biblijoje skaitome (Iš 20:18):
„Matydami perkūno griausmus ir žaibus, rago gaudesį ir kalną dūmuose, visi žmonės buvo baimės apimti, drebėjo ir stovėjo iš tolo“... „Viešpaties šlovė izraeliečiams atrodė tarsi ryjanti ugnis kalno viršūnėje. Mozė įėjo į debesį ir užlipo ant kalno. Ten Mozė išbuvo 40 dienų ir 40 naktų“ (Iš. 24:17):.

„Ir Viešpats tęsė: Štai arti manęs yra vieta. Atsistok ant uolos. Praeinant mano šlovei, nukelsiu tave į uolos plyšį ir uždengsiu ranka, kol praeisiu. Tuomet nukelsiu ranką ir tu pamatysi mano nugarą. Bet mano veido niekas negali matyti“ (Iš 33:21-23).

Ir dar viena vieta, aiškinanti, kaip pastatyti Sandoros palapinę ir paaiškina: „aš kalbėsiu tarp dviejų cherubinų.... ir ten mes susitiksime ir aš duosiu Izraelio tautai savo priesakus“ (Iš. 25:22).

Dievas paaiškina, kad jis negalės asmeniškai lydėti žydų į „Pažadėtąją žemę“, tačiau naudosis tuo, kas primena mūsų dienų techniką. Be to, skrynią privalo aptarnauti kunigai „šventaisiais drabužiais“ ir su „apsaugine uždanga“, nes kitaip gresia liūdnos pasekmės. Ir ją reikia nešti ant medinių karčių, kad nuo jos izoliuotų nešančiuosius.

Taip pat skaitykite: Dangaus stebetojai
Ištrūkę milžinai vėl bando gundyti


Tuli papirusas

6-me dešimtmetyje JAV vyriausybė pavedė E. Condon'ui iš Kolorado universiteto tirti NSO. Viena iš sričių buvo NSO pėdsakai senovės civilizacijose. Vienas iš pateiktų faktų buvo „Tuli papirusas", kurį 20 a. pradžioje atrado Alberto Tulli, Vatikano Egipto muziejaus vadovas. Jis datuojamas Tohoutmous III (15 a. pr.m.e.) laikotarpiu. Dalis papiruso yra dingusi. Originalas neišliko - o tik antspauduota jo kopija. Jį 6-ame dešimtmetyje išvertė princas Boris de Rachewiltz'as. Jame rašoma:

„22-aisiais, trečiąjį žiemos mėnesį, 6 val. Dienos Gyvybės namų raštininkai danguje išvydo ugnies ratą... Jis neturėjo galvos, iš jo burnos dvokė. Jis buvo rodo ilgio ir rodo pločio. Jis buvo be balso.

Jie sumišo... jie krito kniūpsti ant savo pilvų... jie nuėjo pas faraoną, kad praneštų apie reginį... Jo Šviesybė liepė ... ištirti ... ir viską surašyti Gyvybės namų papirusuose. Jo Šviesybė mąstė apie tai. Po kelių dienų tų daiktų danguje pagausėjo. Jie spindėjo šviesiau už Saulę ir tęsėsi iki 4-ių dangaus ramsčių [Pastaba: dangaus deivė Nut vaizduojama visomis keturiomis galūnėmis atsirėmusi į žemę].

Galinga buvo ugnies ratų padėtis. Faraono armija stebėjo juos. Jo Šviesybė buvo centre. Tai vyko po vakarienės. Tada ratai pakilo pietų kryptimi. Iš dangaus krito žuvys ir paukščiai. Tai buvo iki tol šiose žemėse neregėtas stebuklas. Ir faraonas liepė smilkyti, kad širdys nurimtų... o tai, kas nutiko, būtų surašyta Gyvybės namų analuose... išsaugant visiems laikams.“

Dabar sugretinkime su Deboros giesme iš Biblijos Teisėjų knygos (5:19-20):

Atėjo karaliai ir kovojo;
tada Kanaano karaliai kovojo
prie Taanacho....
Žvaigždės iš dangaus kovojo,
Iš savo takų jos kovojo su Sisera!
Kišono srautas juos nunešė...

Detalus įvairių turimų šaltinių faktų sugretinimas leidžia daryti prielaidą, kad Deboros giesmėje kalbama apie Egipto faraono Tutmoso III akciją.

Parengė Cpt.Astera's advisor

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis

 

Gula Mons
Tuli papiruso kopija


Taip pat skaitykite:
Egipto žvaigždės
Doganas ir Sirijus
Nibiru planeta
Moira Timsa ir Džedas
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
NSO „apsėdimas“ Puerto Rike
Kaip buvo galima pastatyti piramidę?
Jefremovo ir Kazancevo paleokosmonautai
Utsure Bune: liudijimas apie NSO Japonijoje)
Galios vietos: Optina
Duobių kaspinai Peru
Languedoko akmenys
Paragvajaus vikingai
Vašingtono kurmis
Piramidžių mistika
Mohendžo-daro
Mima kalvos