Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Senoviniai dokumentai. Egiptas

Tuli papirusas

6-me dešimtmetyje JAV vyriausybė pavedė E. Condon'ui iš Kolorado universiteto tirti NSO. Viena iš sričių buvo NSO pėdsakai senovės civilizacijose. Vienas iš pateiktų faktų buvo "Tuli papirusas", kurį 20 a. pradžioje atrado Alberto Tulli, Vatikano Egipto muziejaus vadovas. Jis datuojamas Tohoutmous III (15 a.pr.m.e.) laikotarpiu. Dalis papiruso yra dingusi. Originalas neišliko - o tik antspauduota jo kopija. Jį 6- ame dešimtmetyje išvertė princas Boris de Rachewiltz. Jame rašoma:

"22-aisiais, trečiąjį žiemos mėnesį, 6 val. Dienos Gyvybės namų raštininkai danguje išvydo ugnies ratą... Jis neturėjo galvos, iš jo burnos dvokė. Jis buvo rodo ilgio ir rodo pločio. Jis buvo be balso.

Jie sumišo... jie krito kniūpsti ant savo pilvų... jie nuėjo pas faraoną, kad praneštų apie reginį... Jo Šviesybė liepė ... ištirti ... ir viską surašyti Gyvybės namų papirusuose. Jo Šviesybė mąstė apie tai. Po kelių dienų tų daiktų danguje pagausėjo. Jie spindėjo šviesiau už Saulę ir tęsėsi iki 4-ių dangaus ramsčių [Pastaba: dangaus deivė Nut vaizduojama visomis keturiomis galūnėmis atsirėmusi į žemę, skaitykite Egipto mitologijos puslapį].

Galinga buvo ugnies ratų padėtis. Faraono armija stebėjo juos. Jo Šviesybė buvo centre. Tai vyko po vakarienės. Tada ratai pakilo pietų kryptimi. Iš dangaus krito žuvys ir paukščiai. Tai buvo iki tol šiose žemėse neregėtas stebuklas. Ir faraonas liepė smilkyti, kad širdys nurimtų... o tai, kas nutiko, būtų surašyta Gyvybės namų analuose... išsaugant visiems laikams."

Dabar sugretinkime su Deboros giesme iš Biblijos Teisėjų knygos (5:19-20):

"Atėjo karaliai ir kovojo;
tada Kanaano karaliai kovojo
prie Taanacho....
Žvaigždės iš dangaus kovojo,
Iš savo takų jos kovojo su Sisera!
Kišono srautas juos nunešė"...

Detalus įvairių turimų šaltinių faktų sugretinimas leidžia daryti prielaidą, kad Deboros giesmėje kalbama apie Egipto faraono Tutmoso III akciją.

Parengė Cpt.Astera's advisor

san-taka
station

UFO phenomenas over and under Lithuanian sky
NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius naktiniame danguje ar patirtus sapno metu...

įspūdžius, klausimus ar komentarus prašome siųsti el.paštu:
san-taka@lithuanian.net arba pateikti šio puslapio gale.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis


 
 

 
Gula Mons
Tuli papiruso kopija


Taip pat skaitykite:
Egipto žvaigždės
Doganas ir Sirijus
Nibiru planeta
Moira Timsa ir Džedas
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
NSO „apsėdimas“ Puerto Rike
Kaip buvo galima pastatyti piramidę?
Jefremovo ir Kazancevo paleokosmonautai
Utsure Bune: liudijimas apie NSO Japonijoje)
Galios vietos: Optina
Duobių kaspinai Peru
Languedoko akmenys
Paragvajaus vikingai
Vašingtono kurmis
Piramidžių mistika
Mohendžo-daro
Mima kalvos