Global Lithuanian Net:    san-taka station:
        Užmigęs - nubusti!
        Nubudęs - užsnūsti!
        Iš sapno pabusk savo lemčiai -
        Tegu visa būtis paliečia vidinę širdį.

OBE - esu šalia savęs...

Skaitykite daugiau: 
Vadovas į astralinę projekciją 
Astralinė kelionė: patarimai 

Tikrieji Žemės astronautai 

Vienas pojūčių – kai „siela“ tarsi atsiskiria nuo kūno, kurį mato tarsi iš šono. Tą retą potyrį šveicarui Olafui Blanke ir kitiems pavyko sukelti paveikus atskiras smegenų sritis elektros impulsais. Tai leido padaryti išvadą, kad pusiausvyros pojūtis padeda savęs suvokimui, t.y., kad šis neatskiriamas nuo mūsų kūno.

Kitas klaidingo savęs suvokimo pavyzdys yra savo kūno neatpažinimas, kai nejaučiama, kad kai kurios kūno dalys priklauso kūnui, laikant jas svetimomis. Tai dažnai būna po kūno organų persodinimo. Daug įrodymų, kad tokiomis aplinkybėmis labai svarbi yra rega.

O dar vienas atvejis, kai smegenys nesugeba tiksliai nustatyti kūno padėties, kas gali nutikti dėl neteisingo jutimo signalų priėmimo ir apdorojimo, jų koordinavimo. Atsiranda įspūdis, kad greta yra to asmens kita kopija. Tai netgi kiek panašu į šizofreniją, tačiau nemanoma, kad tas „kitas“ kaip nors susiję su pačiu asmeniu. Pvz., 22 m. epilepsijai sergančiai moteriai į smegenis įleidžiami du elektrodai (ties momeninės skilties ir smilkininės skilties riba, t.y. ties temporoparietaline jungtimi, kuri veikia gebėjimą atskirti save nuo kitų bei kūno pojūčius jungia į vieną visumą), per kuriuos praleidus elektros srovę, moteris pajunta už jos esantį kitą, visai jai svetimą žmogų. Tasai atkartoja jos kūno padėtį, o kai moteris pritraukia kelius prie krūtinės ir rankomis apglėbia kojas, jai atrodo kad tas „kitas“ ją apkabina, kas jai labai nemalonu.

Kita epilepsija serganti 43 m. amžiaus moteris, stimuliuota silpna elektros srove, jaučiasi tarsi smigtų gilyn į lovą arba kristų į ją iš aukštai. Srovę stiprinant, ji palengvėja ir ima sklandyti palubėje, žvelgdama į apačioje gulintį savo kūną, kuris, kažkodėl, be galvos, o galūnės trumpesnės, nei yra iš tikrųjų. Tai įvyksta dirginant už smilkininės skilties esantį kampinį vingį, kuris derina regos, klausos, jutimo ir pusiausvyros signalus ir leidžia sužinoti kūno padėtį.

55 m. amžiaus epileptikas vyras priepuolio metu junta, tarsi jo kairią kūno dalį užima „svetimas“ ir jis pats tarsi pasidalijęs į dvi dalis. Buvo nustatyta, kad jam pažeista užpakalinė intramuralinė vagelė, esanti smegenų pačiame dešinės momeninės skilties gale. Manoma, kad ji koordinuoja regą ir kūno judesius, o galbūt leidžia suvokti, ką jaučia kita kūno pusė.


2002 m. rugsėjo mėn. "Nature" žurnale spausdintame Olaf Blanke straipsnyje "Elektrodai sukelia išėjimą iš kūno" aprašytas įdomus pacientas, kuriam OBE gali būti pakartotai sukelti laikinu vidinės ausies sudirginimu. Prisiminamas ir analogiškas prieš 50 m. Kanados neurochirurgo Wilder Penfield pranešimas "J.of Mental Science" (1955 m. liepos numeryje).

Nors sukeltų pojūčių simptomai yra panašūs į spontaniškus OBE, net nėra identiški. Juos lydi ir vestibuliarinio ir somatinio aparato reakcijos, pvz., keisti kūno vaizdo iškraipymai. Be to, taip sukelti OBE pojūčiai neturi tikslaus aplinkos jutimo.

Negalima tvirtinti, kad visus OBE atvejus sukėlė vidinės ausies sudirginimas, bet kai kuriuos tikrai galėjo. Kitų vidinės ausies sričių dirginimas leidžia išgirsti grojant orkestrą. Tai nereiškia, kad tie garsai yra iliuzija, tai gali būti "orkestro smegenyse" garsai.

Koks ryšis tarp sapnų ir OBE?
Light column

Mūsų sąmonė dienos metu turi užraktą, kuris neleidžia prasiveržti "patirtims". Užmigus, dalis eterinio "Aš" gali atsiskirti nuo kūno. Galbūt, kasnakt aplankote tūkstančius kitų vietų, bet smegenys kasryt vėl jus sugrąžina į realybę. Savo įgytą paturtį "už" - tiesiog pamirštate. Tačiau dvasia (astralas) yra save išreiškianti esybė. Ir sapnai yra tų pasivaikščiojimų išraiška.

Išeidami pro "duris" ar "tunelį" (artimose mirčiai patirtyse), galite sutikti kitas žmogiškosios išvaizdos esybes - kitokia išraiška (nematyta šviesa ar spalva). Kartais jos neturi kūno, tik veidą, sudarytą iš Šviesos. Toje būsenoje mums pasiekiami akašų įrašai - praeities ir ateities įvykiai. Tik toji patirtis sunkiai besutelpa atgal į mūsų suvaržytą ribotą kūną.

Arčiausiai fizinės tikrovės yra psichika (baimes, skausmai, pyktis ir liūdesys). Ją - daugau ar prasčiau - bando tirti psichologija. Ir tame lygyje nesame vieniši ir sutinkame kitas esybes (jas galima suvokti išlavėjusia "trečiąja akimi"). Jos trokšta mūsų kūno - bet tada bendras skausmas dar labiau padidėja.

Aukščiausiame lygyje sutinkami aštarai, baltoji erdvės brolija, plejadiečiai, zeta, archangelai ir Pakylėtieji mokytojai. Jie suvokiami kaip besikeičiančių spalvų energijos rutuliai. Ten yra milžiniškų tunelių ir šviesos spindulių, Tai toji sunkiai paaiškinama realybė, kuri pas mus vadinama Kristaus ar Krišna sąmonė.

Taisyklės:
1. Atsipalaidavus mąstyti ("atjungti" smegenis).
2. Užsiprogramuoti aukštesniųjų jutimų suvokimui.
3. Pasirinkti, kam skiriate "pasimatymą".

Medituokite...

OBE ir žmonių pagrobimų sąryšis

OBE (iėjimas iš savo kūno) yra tarsi sąmoningo ir fizinio pradų atsiskyrimas. Jis skiriasi nuo NDE (priešmirtinės patirties) - vien jau tuo, kad NDE metu kūnas trumpą laiko tarpą buvo miręs. OBE metu nėra patiriama tokia "trauma".

Gali būti, kad OBE patiria ir maži vaikai, kurie dar nesuvokia to reiškinio esmės. Tai gali būti prielaida "lietaus (ar prieblandų) žmogaus" sąvokos atsiradimui. Galbūt vaikai todėl skundžiasi, kad nenori miegoti savo lovytėse ir būti šalia mamos ar tėčio, nes bijo tų "judėjimų" ar vidinių energijos pokyčių.

Gali būti, kad (bent dalis) NSO "pagrobtųjų" teturėjo OBE faktą. Tiesiog jie niekaip kitaip negalėjo paaiškinti to reiškinio. Juk NSO jau yra mūsų kultūros grupinės sąmonės dalis.

OBE patyrimai įrodo, kad mes esame daugiau, nei fizinės būtybės. Ir dar vienas nuostabus reiškinys: OBE metu galima keliauti laike! Ištirti praeitį, o gal ir "užmesti akį" į ateitį. Tai parodo, kad ir laikas tėra iliuzija. Tai paaiškina ir pranašų vizijas.

OBE yra susijęs ir su RV (matymu per atstumą). Tačiau RV nesukelia tiesioginio dalyvavimo pojūčio - tai tarsi vaizdo stebėjimas per juodai-baltą TV.

Galbūt labiau išsivysčiusioms civilizacijoms nėra būtinybės kurti fizinius kosminius laivus. Astralinė būtis leidžia vienu metu būti keliuose matavimuose (ir savo valia). Tikėtina, kad daugiau kontaktų su nežemiečiais įvyksta būtent astraliniame lygmenyje. Juk "pagrobtieji" pasakoja apie "ryškias būtybes", energijas ir t.t. Kartais tos būtybės neturi ryškios formos (ir kuri gali kisti). Su juo bendraujama tarsi su energijos gniužulu. Tačiau juntamas jo protas.

OLE simptomai:

 1. patirti purtymą ar stumtelėjimą;
 2. girdimi garsai - zyzimas, krebždėjimas ir t.t.
 3. juntama vibracija ar aukštesnės energijos;
 4. patiriamas supimas, pasukimas ir kiti judesiai;
 5. patiriamas "paralyžius";
 6. sapne skraidoma;
 7. tave liečia ar pakelia į orą;
 8. tave kažkas puola ir paniška baimė;
 9. girdimi balsai ir žingsniai;
 10. regima per užmerktas akis;
 11. matomos ar juntamos neatpažįstamos nefizinės būtybės;
 12. "ryškūs sapnai";
 13. regėti, kalbėti ar girdėti mylimąjį...
Neter

Indėnų ir kitų šiaurs tautų šamanai taip pat transo metu išeidavo iš savęs... Apie tai - atskirame puslapyje.

Papildomi puslapiai:
Tikrieji Žemės astronautai
Keistai pažįstama, Deja vu    |  Kogi telepatija    |  Plejadžių balsai  |  Astralinė kelionė  |  Sielos klajonės

Parašykite apie savo patyrimus miego metu...

Klausimai:
1. Ar sapne dalyvauja giminaičiai (gyvi ar anksčiau mirę)?
2. Ar yra žiaurumo ir sekso scenų?
3. Sklendžiate ore ar stovite ant žemės?
4. Regite nepažįstamus (kuriuos žinote arba ne)?
5. Regite kažką, apie ką neturite jokio supratimo?
6. Regite žmogaus formos esybes. Šviesos rutulius? Kaip jas suvokėte?
7. Ar jutote kūno ribotumą? Ar pajutorte, kad nėra nei viršaus, nei apačios, nei kairės, nei dešinės - tebuvo tik būtis?
8. Buvote tunelyje ar milžiniškame rutulyje - jų nematėte, bet jutote?
9. Norėjosi likti sapne ir stebėtis?...

      Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 

Jūsų liudijimas:

           

 

O čia yra lankytojų liudijimai

Skaitykite ankstesnes žinutes:  OBE Archyvas 2  |  OBE Archyvas 1

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 21:25:28
Ir pati stebiuosi, kaip man taip pavyksta gana aiškiai sapnuoti ir prisiminti ;) Viena žinau, kad turiu ryte tik nubudus pakartoti sapną mintyse kelis kartus. Esminius įvykius prisiminti, o po to užrašyti. Tik pramerkus akis, žinoma, užsirašyti iškart pats geriausias variantas, nors rašysena būna kreivoka :)

ikse 2016 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 18:15:51
Labai faini sapnai!

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 16:07:28
Sapnas 2005.01.10: traukinys Rusijoje. Paklydau. Balta viduje, net žmonės balti. Invalidai. Juos prižiūrintis žmogus verkdamas sako: "Leiskite jiems numirti, leiskite numirti!".
Sapnas 2005.01.11: kaime. Aš mirštu. Kiti mato, kad mano kūnas glemba. O aš šaukiu: "Aš dar valdau savo kūną!". Bet jaučiu, kad ištrūkstu iš jo. Skraidau. Stebiu kregždes. Manęs niekas nemato. Močiutė įeina į tualetą; aš pasitraukiu, kad neprimintų manęs...
Sapnas 2005.01.20: kažkokios bloga nešančios apeigos: dėlioja atskirai kūno dalis. Aš noriu tą blogį sugriauti, todėl man reikia sudėlioti kūno dalis iš naujo iš įvairiausių dalykų (kaulai, žaislai...). Man kažkas, iš nežinojimo, trukdo; atrodo - tai mano vyras ir dar kažkokie 4 žmonės. Man sunkiai sekasi...
Antras sapnas 2005.01.20: aš, kaip ir kitas žmogus, moku skraidyti. Horizontaliai pakylu į 2-5 metrų aukštį, tampu nematoma. Kareiviai mus nori sugauti. Kartais nesiseka horizontaliai išsitiesti, tai virstam matomais. Karstomės miške po medžius. Vienas kariškis nuvirsta ant žemės. Man tai jau tampa žaidimu. Atskrieju virš to kariškio . jis mane užčiuopia, bet nieko nesako.
Sapnas 2005.02.17: namie. Kambarys su balkonu. Krenta didžiuliai varvekliai-stulpai. Varveklio viduje - paragauju - žemuogės. Duodu paragauti kitiems... Šalia namo, smėlio dėžės viduryje stoviu ir žiūriu, kad iš dangaus krenta akmenys - meteoritai (tik nesudegę). Pora jų man jau virš galvos, aš guliu ant žemės ir bandau jų išvengti. Ridenuosi ant šono. [Pabundu irgi lyg išvengdama tų akmenų, prisidengusi.]

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 15:52:41
Sapnas 2004.04.29: Jūra. Kažkas griūva. Pavojus. Daug žmonių bėga.
Sapnas 2004.05.11: Aš namie. Vyras atsisveikina ir per greitai išvažiuoja. Pro langą matau tokį vaizdą: moteris su didžiuliu džipu daužosi į kitą ne ką mažesnę mašiną. Po to baisiai nesaugiai važinėja po kiemą, per žolę, net prie laiptinės. Moteris su džipu apsivertė kokius 5 kartus ir užtvėrė taką į laiptinę. Išbėgu iš laiptinės. Policija jau čia. Bėgu link vyro mašinos, o jo sesuo dar pro langą patenkinta mojuoja atsisveikindama. Grįžtu į butą, skambinu vyrui. Jokio paaiškinimo, kodėl taip greit išvažiavo. Ta moteris jau buvo be sąmonės...
Sapnas 2004.05.18: namai. Aš ir kiti varganai atrodantys žmonės slapstomės netoli namų esančiame darželyje, tarp nuolaužų. Aplink laksto kariai su šautuvais. Visiems tik ir norisi pabėgti...
Sapnas 2004.08.27: reikia skristi dideliu keleiviniu lėktuvu. Aš bijau, galvoju, kas bus jei lėktuvas nukris? Skrendu. Kai viskas vyksta normaliai: galima vaikščioti, eiti į koncertų salę, o kai krentam: skubiai liepta sėstis į vietą, segtis diržus ir sėdėti... Krentam į sniegynus (pasirodo, mes Mėnulyje). Sutinkam pusiau laukinius pilkus žmones. Jie išsigąsta sėlinančio tigro ir dar kažkokio žvėries. Mes nebijom. Galvojam, kaip reikės sugrįžti į Žemę? Ir taip akimirksniu pralekia keli metai. Vietiniai gyventojai įtaria, kad žemiečiai apsigyveno pas juos, nes yra pratempti keli elektros laidai...

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 15:38:59
Ok, tęsiu kitus sapnus.
Sapnas 2003.10 01: ant aukšto namo stogo. Trise norim nepastebimi su virve įšokti pro atvirą langą. Aš - paskutinė. Labai bijau. Mane laimingai paima. Pastebiu, kad viską matė žmonės iš priešais stovinčio namo. Aplink namą vanduo. Gelbėjam žmones, padedam išlysti pro langus. Iš paskutinio kambario priešai mane sumuša ir įkrentu į vandenį. Mane vienas mano bendrininkų ištraukia. [Sapną kontroliuoju pati, kuriu tolesnę eiga; suprantu, kad sapnuoju.] Mane verčia plaukioti po purviną baseiną. Vanduo rudas. Žmonės dar nematę, kad po vandeniu galima išbūti 1 min. Staiga pasileidžiu iš kažkieno rankų, rodau, kaip galima gražiai nardyti po vandeniu. Vanduo skaidrus.

iksė 2016 m. rugpjūčio 20 d., šeštadienis, 17:27:21
Aga...

Randas 2016 m. rugpjūčio 19 d., penktadienis, 18:19:33
O taip, matyt tikrai būtų galima apibendrinti, rasti bendras tendencijas, pasikartojančius motyvus – ir iš to bandyti „išpešti“ kokias nors išvadas... gal tik tam dar sapnų kiek per mažoka... Ir kai kurių papildomų detalių reiktų...

ikse 2016 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 15:20:11
Ocho!

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 13:38:19
Sapnas 2003.04.18: aš uždaryta su daug žmonių eksperimento kambaryje. Visi priėdę miltų - sudžiūva. Aš kenčiu, nevalgau. Stebiu kaip kiti nyksta. Laukiu pagalbos. Dėlioju daiktus, o kartu ir žmonių lavonus [ o gal kažkas skirsto, o aš nurodinėju] į dvi dalis: 1) dar geri, 2) blogi - paruošti sunaikinimui. Laukiu. Kažkas ateina. Stebiu, kad krūvų nesumaišytų. Aš apsiplaunu, nusimaudau, kad nebūtų užkrato...
Tąkart dar vieną sapną sapnavau, kad vairuoju vyro automobilį [teisių dar neturėjau]. Pergyvenu, kad tik policija nesustabdytų; kad tik avarijos nepadaryčiau. Aš be teisių ir ne pagal taisykles važiuoju. [po 2 metų išsilaukiau teises].

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 13:31:43
Sapnas 2001.04.07: keistas labai tikroviškas sapnas. Kažkur einu su artimaisiais ir kitais giminaičiais, ežero pakrante. Netikėtai miršta du žmonės, prieš tai buvę labai žvalūs. Iš kažkur balsas girdisi lyg Dievo: "Reikėjo gyvūnams duoti proto! Žmonės nusidėjėliai!". [praėjus keliems metams tikrai nuo vėžio mirė du giminaičiai] :(

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 13:27:48
Sapnas 2000.11.04: netrukus kažkas prasidės su Saule. Žemės atmosferą lyg pradės traukti Saulė. Mano dėdė aiškina, kad bus kitaip, kad mes su visa žeme pradėsime kristi. Netrukus taip ir įvyksta, bet po vėl kitaip kažkas nutiko... Aš - dideliame mieste su aukštais pastatais. Labai didelis vėjas plėšia viską kelyje. Kažkokia labai sena vietovė. Didelis angaras su šventykla. Didelis žmogus (tik nežinau ar jis tikras) iš senovės. Šie dideli žmonės prisitaikydavo nuo anomalijų su magnetais batuose. Batai kaip stulpai. Šalia pastato ir pastate yra keletas didelių magnetų.

ikse 2016 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 11:39:39
Labai idomu!:-)))

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienis, 13:31:11
Skaitau perrašytus sapnus ir galvoju, kad šiek tiek apibendrinsiu kitus sapnus (jų labai daug). Dažnai sapnuoju gimines, augintinius, pažystamas ir nepažystamas vietoves, ežerą, didelius pastatus, geležinkelį, tunelius po vandeniu, keliones miesto autobusais, labirintus, kambarius, užduotis, mokyklą/universitetą, skraidymus lėktuvu arba tiesiog skraidymą be nieko, kai ištiesiu rankas į šonus ir pasikeliu. Iki sutinkant mano vyrą sapnuodavau vyrus, kosmonautus, lakūnus, kuriuos pamildavau ir jie mane saugodavo. Jiems sapne jausdavau dvasinį artumą. Kai susipažinau su savo vyru, sužinojau, kad jo pomėgis skraidyti sklandytuvu.
Dažni mano sapnai, kai esu kareivis. Sapnuoju save įvairaus amžiaus ir lyčių, net gyvūnu būnu. Savo mirtį (gal nevisai mirtį, o tik nelaimę) regėjau kelis kartus; po lėktuvo nuolaužomis.
Nuo 2004 metų sapnuoju jūrą, dideles bangas, potvynį.

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienis, 11:59:57
Sapnas 2000.05.01: bažnyčia, giminės, močiutė, sesuo, jaunas kunigas. Man pasirodo, kad kunigas pažvelgia į mane. Sesuo keistai elgiasi, piktybiškai. Kunigas pasilenkia. Aš kitų klausiu, ką man daryti. Liepia pabučiuoti į žandą. Sesuo nei tai spjauna, nei tai bučiuoja. Ji pirma blogai elgiasi, po to tinkamai. Kunigas iš tikrųjų į mane žiūri. Sektantai, keistai apsirengę. Parduotuvė. Jie į ją nežiūri. Sektantų kalnas pagamintas iš geležinių karkasų. Visi bėgioja tvarkingai kalnu, šoka polką. Kunigas padeda man nulipti stačiu šlaitu. Netyčia padegu kalną. Semiam vandenį iš šalia esančio ežero. Mes, rodos, saloje. Kunigas neša vandenį ir pila kur papuola. Jis nori, kad kalno neliktų. Bėgam. Gaisras didėja...

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 16 d., antradienis, 13:42:28
Sapnas 2000.04.11: rusai puola. Sugriauta katedra. Ji labai sumažėjusi. Bandau į ją patekti, įsisprausti, praplatinti. Staiga ji tampa labai labai didelė. Aš šaudau, mėtau granatas. Priešai veržiasi pro duris. Priešai viduje ir už durų. Netoli ežeras.

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 16 d., antradienis, 13:19:56
Sapnas 2000.04.07: Ežeras, skaidrus vanduo, vietomis juodi plėmai nuo dugno dumblo. Aš esu tame laive kartu su įgula. Bet kartu aš ir kapitonas. Priplaukiu salą. Vandenyje nusvirusios šakos su obuoliais. Nusiskinu vieną obuolį, siekiu antro. Įgula atsiduria pas salos čiabuvius. Žinau, kad yra dar vienas kapitonas. Daugybės įvairiausių sukietėjusių kriauklių: skaidrių, geltonų, raudonų, žalių, auksuotų... Su kapitonu renku kriaukles su bloga mintim. Dar norėjom prisirinkti daugybę mažų prisiminimo daikčiukų, bet jų buvo per daug. Paskutiniai išplaukėm iš salos.

:) 2016 m. rugpjūčio 14 d., sekmadienis, 11:34:45
sekso tau truksta, sapno atsakymas.

Inkognito 2016 m. rugpjūčio 13 d., šeštadienis, 09:06:48
Aš irgi kai kada sapnuoju pranašiškus sapnus. Ir jie kai kada išsipildo. pavyzdžiui prieš pusmetį sapnavau buvusią bendradarbę Nijolę ir tai kad mes abu kažkodėl pradėjome mylėtis, nors niekada apie tai ir minčių nebuvo. Ir štai ji prieš savaitę numirė nuo skrandžio vėžio... Keista ir kraupi sapno atomazga...

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 12 d., penktadienis, 15:31:30
Ką gi. Įsitaisykite patogiai. Čia aš apsilankysiu dažnokai. Smegenims pakutenti papasakosiu, ką sapnavau. Pridėsiu ir datas (gal kas suseks kokį atitikimą; man bus paprasčiau...). Sapnus užsirašinėju nuo 2000 metų.
Įsimintiniausias mano sapnas 2010.08.26: muziejus, apskritimo formos, dviejų aukštų. Visus įspėjo, kad nieko neliestų, o aš paėmiau kaktusų plensus, slėpiau kišenėje. Mane pastebėjo. Kelis kaktusiukus nurijau. Jutau labai nemalonų dūrimą žemiau gerklės. Buvo salėje ir pažystamas žmogus. Jo drovėjausi. Gėda. Bandžiau perduoti keletą augalų savo vyrui, bet jau skelbė apsivogusiųjų vardus. Ir mane įvardijo...
Prie muziejaus atskrido naikintuvas, kuris virto skraidančia sidabrine metaline žuvimi su daug įspūdingų smulkių detalių. [esu tą žuvį nusipiešusi] Ji sklandė netoli manęs, buvo apie 5 metrų ilgo. Aš perbraukiau per peleką, žvynus. Jausmas buvo labai malonus, švelnu. Man sako: "atidžiai žiūrėk, įsižiūrėk, pamatysi, ko nematei". Čia apie muziejų. Tikrai - antrame aukšte tarp eksponatų ir gėlių lentynose pastebėjau įdomių, nematytų padarų. Vieni švelnūs, juokingi. Stebėjausi.
Visi kuom nors užsiėmę... Mokslininkai į salės vidurį paleido kažkokį mažą daiktą. Ir salėje pradėjo didėti juodoji skylė, kuri buvo balta. Aš - pora (vyras ir moteris). Jie-aš bėga iš pradžių lėtai, po to greičiau, dar greičiau... Juodoji skylė ryja viską aplink. Pora susituokė. Bėga kartu. Bėgimo priemonės greitėja, sudėtingėja. Dviračiai, mašinos, lėktuvai... Lenktyniniu automobiliu važiuojant apie 3000 km/h laikas pradėjo lėtėti. Pravažiavau didžiulį krepšinio kamuolį lėtai lėtai. Lietaus lašai tarsi sustingo, lėtai lėtai krito. Viskas išblanko, pabalo. Pora tarsi gyveno laike. Staiga apėmė jausmas, kad pralenkiau laiką! Be galo malonus ir keistas jausmas! Tarsi viską būčiau supratusi... Visatos dėsnius... Pora lenkė savo kartų kartas. Jie savyje seno tūkstantmečiais, o aplinkiniams rodėsi, kad jie juda atvirkščiai. Jie jaunėjo. Lyg ėjo kalba apie skyrybas. Po to vėl susipratau, kad "jie pririšti". Kai tik susikabina rankomis, įsitempia, pajuda į priekį dar greičiau. Tame buvo jų jėga. Jie vieninteliai nebuvo praryti "juodosios skylės". Kai jie pajaunėjo tiek, kad vėl naujagimiais tapo, vėl prasidėdavo gyvenimas nuo senatvės iki jaunystės ir taip amžinai... Viskas sukosi ratu (periodu)... Liko moteris viena...

ikse 2016 m. liepos 20 d., trečiadienis, 10:05:04
Gyvenime yra ne dievas ar velnias bet mistika!

ikse 2016 m. liepos 14 d., ketvirtadienis, 14:09:50
Kiek galima laukti. Papasakokite kas ka idomaus!:-)))

2016 m. gegužės 14 d., šeštadienis, 18:36:10
pati miegok ramiai, siela nepabegs

ikse 2016 m. gegužės 10 d., antradienis, 11:50:37
Kai miegant siela skrenda - šunys ant jos loja, saugo teritorija net nuo sielų. Todėl yra gerai buti nepastebimai, kad šunys ramiai miegotu...

ikse 2016 m. gegužės 7 d., šeštadienis, 08:18:01
Parašykite kas ka sapnuoja. Su susidomėjimu laukiu.

iksė 2016 m. balandžio 17 d., sekmadienis, 17:42:09
Viską supratau. Tėvas iš manęs pavogė mano beprotybę. Juk beprotybė pasirodo svarbiausia yra...
Būkit bepročiais! Sveikinu jus!
Ir linkiu daug nuostabių sapnų! Jie tikrai egzistuoja. Egzistuoja ne vien siaubas.

iksė 2016 m. balandžio 17 d., sekmadienis, 16:20:12
Supratau! Svarbiausia gyvenime yra beprotybė!

ikse 2016 m. balandžio 16 d., šeštadienis, 17:23:46
O aš dabar skaitau po truputį komentarus nuo 2000 metų.

ikse 2016 m. balandžio 15 d., penktadienis, 17:41:03
...Ir dar, kai neišgeriu vakarui skirtų vaistų, sapnuoju, kad reaktyviniu greičiu skrieju šonu ir pataikau tiesiai į psichiatrinę. Todel dabar vaistus visados geriu prieš naktį.

ikse 2016 m. balandžio 15 d., penktadienis, 15:44:19
Man tie jūsų siaubai joks ten siaubas. Baisiausia yra tai, kad kiekviena naktį ( per sapnus) prie manęs lenda bučiuotis tevas. Va čia tai siaubas! Geriu vaistus. Esu sizofrenike.:-D

ikse 2016 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis, 17:05:46
...Ir dar, jei is sapno norite kuo greiciau pabusti reikia imti labai tankiai ir labai giliai kvepuoti, garantuoju kad net nepraėjus minutei pabusite.

ikse 2016 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis, 16:29:38
Jus patys su savimi kovojate. Ar zinojote kad kiekvienas save turite dar ir is šalies? Reikia save myleti, bet kartu save ir dalinti kitiems žmonėms. Kartais tai suderinti buna sunku, todėl jus ir aplanko visokiausi vaizdiniai.

Aurelija 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 11:46:40
Sveika. Norejau papasakoti savo sapnus , kazkada sapnavau kad as guliu lovoje kaip istikruju vaizdas nes tuo metu guliu ir sapnuoju tam paciam kambary viskas tas pats, I mane bando atsigulti melinos svieciancios nakti spalvos zmogaus ar kuno siluetas, o as negaliu net pajudet ir tik likus jam galva isilieti i mane as sukaupiu jegas pasisukti ir jis dingsta. Dabar pastarasias savaites sapnuoju vel taspats vaizdas kaip guliu tik miegu tuo metu man kazkas iskisa ranka is po lovos tempia uz plauku ir juokiasi, as noriu atsimerkti jauciu kad pusiau jau nesapnuoju bet negaliu. Prabudus baisu nejauku nes jausmas kad nesapnuoju, veliau vel uzmigus sapnuoju kaip tv distancini palieciu u jis vibruoja skleodzia kazkokia energija kuri mane supalerizuoja ir vel kazkas man neleidzia atsimerkti, tokie sapnai baugina. Gal tai dvasios ar kas as nesuprantu. Bet jausmas kuno visas nutirpimas toks pakilimas is jo sunkus gryzimas

Mindaugas 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 21:23:25
Patiriu visus šiuos 9 ir stipriai plaka širdis sapno pabaigoje

Rytis 2016 m. sausio 27 d., trečiadienis, 15:18:52
Mmmm, o pries darant astralini keliavima reikia uzsimerkti ?

roberta 2016 m. sausio 24 d., sekmadienis, 12:18:06
Labas.
Dažnai jau paradėjau regėti nepažystamus žmonės. Kita mama kitas tėtis ir t.t

Kartais jaušiu kai mane liešia atsisuku, o ten nieko nebuna vaikčioja po kambarį labai retai. Kambaryje turiu du didelius veidrodžius ant sienos. Labai senai mašiau lig kaškas preitu pro veidrodžius lig ten butu juodas žmogus. Kai sapnuoju tai labai keista buna visados taip žinau kas sapne blogo atsitiks matou tai ir aš padaru kitaip ižgelbiju žmogu ar sese kurios neturiu bet jie dingsta padarau visados gero. Kai usimerkiu matau save kai bušiau gyvūnas koks. At veidrodžio buna rankų anspaudai. Pasakykite kas tai gelėtu buti???

Kamelija 2016 m. sausio 12 d., antradienis, 11:31:38
Kuo dazniau tai vyksta, tuo maziau to bijau. Anksciau, kai buvau nevedus, lankydavo vyras su skrybele. Atsisesdavo salia, mane suparalyziuodavo, plaukai pasisiausdavo. Buvau pavargus nuo to, paprasiau iseiti. Isejo geranoriskai, bet pries iseidamas klause, ar tikrai noriu, kad iseitu, patvirtinau. Dabar, po 16-17 metu, jau turiu seima, vel tas pats. Kadangi jauciuos niekieno nemylima, dziaugiuosi, kad tas kazkas aplanko, atsiseda salia, paglosto galva. Jausmas mielas. Ir jau to nebijau, bet atsigrezti ir pamatyti negaliu, nes jauciu, kad mano kunas to nenori ar tai negali. Pastebejau, kad muzika, tokius keistus aplankymus jauciu tuomet, kai jauciu dideli nerima, kai jauciu didele nuoskauda. Jauciu, jog sitojbusenoj zmones isproteja, bet kazkokios tai jegos to neleidzia padaryt.

laura 2015 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 16:14:37
laba diena. norejau paklausti: kas tai galetu buti sia nakti neglejau uzmigti nes jauciau kad kazkas salia manes kuno vibracija,ra nku koju nutirpimai temperaturos kaita o kai usimerkiu saukiuos mama mama bet taip kad butu uzkistos ausis ir beveik as negirdziu ir tada jauciiu kai kazkas man bando atkloti ankode nuo manes tada as atsikeliu apsidairau nieko vel bandau uzmigt bet tie visi kuno jutimai nutirpimai siurpuliukia, kuno vibracija, baime man neduoda uzmigt. kas tai galetu buti?

Rytis 2015 m. spalio 10 d., šeštadienis, 16:31:40
Nuo senai domejausi tokiais dalykais kaip OBE. Vis neprisiruosdavau to padaryti bet.. Gal pries kokias kelias savaites atsitiko toks idomus dalykas, grizau po darbo, atsiguliau ir lyg uzmigau, turbut.. Po akimirkos atsisedau ant lovos pasisukau ir pamaciau save mieganti( kazkaip ne nesutrikau), jauciau gera jausma net nezinau kaip tai nusakyti. Pasivaiksciojau po kambari ir pabudau. Dabar ketinu bandyti atlikti OBE, tikiuosi pavayks.

darija 2015 m. birželio 24 d., trečiadienis, 00:55:27
Sveiki, prasau kuo greiciau atsakyti man. Pastarieji menesiAi man tapo isbandymu. Negera nuojauta manes nepalieka, mirusieji giminaiciai pastoviai aplanko sapnuose, kai kuriuose buciuoja. Taciau labiausiai mane jaudinantis ivykis buvo vakar.as nesapnavau ir nemiegojau tai labiausiai ir gasdina. Ejau miegoti puse pirmos. Kaip visada paklausiau muzikos ir prima valanda isjungiau Telefona.pasiruosiau miegoti,uzsimerkiau ir Kaip visad galvojau apie kasdienius rupescius. Kai tik pradejau snuduriuoti kazkas prie pat ausies,aiskiau ir garsiai,kad net vos is lovos nepasokau, Istare mano varda. Balsas man panasus I mano mirusio dedes bet tikra besu nes jo nera jau a8metus. Balsas buvo askus garsus ir su aidu tartum istartas tusciame kambaryje. Ka tai galetu reiksti? Prasau atsakyti kuo greiciau man tai neduoda ramybes

garikas 2015 m. gegužės 1 d., penktadienis, 03:07:30
Katik pabudau po tokios busenos ir ieskau per interneta reiksmiu ....zodziu ... Sapnuoju kad miegu ir kad kaskas bando mane kaskas lig paimti nemoku net pasakyti .as bandau pasipriesinti ,negaliu pajudeti bandziau atsibusti regis atrodo tuojau paviks atsibusti bet ne vistiek kaskas mane trauke kaskur, bandziau sauktis pagalbos bandziau ranka pajudinti ,bet nieko tik dar smarkiau manes nepaleidze. Galiausiai kaskaip paviko pajudeti ir pries man atsimerket girdejau keistus garsus ... Garsas panasus kaip juros puta čežintum... Atsibudau katik širdis plaka kaip pašelus ... Ir čia nepirmas kartas panašiu sapnu daznai sapnuoju ir su kiekvienu kartu jie vis darosi stipresni

Šianakt sapnavau 2015 m. vasario 6 d., penktadienis, 08:27:42
Įdomią situaciją,tarsi bėgau naktį kažkokiame mieste apledėjusia gatve o kažkas mane pasivijęs iš nugaros skaudžiai baksnojo kažkokia lazda į nugara, dėl to nemalonaus pojūčio pradeėjau prisibusti iš miego 2 val nakties,tačiau kai tik miegas išsiblaivė baksnojimas ir nemalonus pojūtis baigėsi. Reiškia miegodamas sapnavau skausmą ar ne keista?

talia 2015 m. vasario 3 d., antradienis, 15:32:26
Laba diena-na net nezinau ar cia sapnas ar daugiau atrodo realybe... Kodel nakti p rasibudus jauciu guledama ant nugaros stipru spaudima lyg kazkas ant virsaus manes ir man neina pajudeti apie kokios 3 min..kol as jega nebijodama atstumiu ta kas bando mane kontroliuoti..man labai idomu kodel man tai atsitinka vis daugiau kartu.

Re 2014 m. gruodžio 8 d., pirmadienis, 02:56:18
:) 1. priklauso apie katra sapna kalba eina.nekonkretus klausimas. viska sapnuoju ir giminaiciai ne isimtis. kuo jie turetu skirtis?
2. sekso kelis kart. smurto neteko.
3. sapne tai daznai skraidau.realybej, nebent po meditaciju bunu aukstesne.
4.siuo metu ypac daug.bet pripratau.
5.taip. bet tuo metu atrodo kad suprantu, bet paskui protas isbalansuoja ir bijau kam sakyt
6.rutuliu ne.sviesesni ir skaidresni ir ryskesni vaizda. bendrauju su sargais ir angelais. pradzioj kai tai prasidejo labai panikavau,ejau is proto visaip.dabar pradejau suprast kad jie mano pusej
7.viena karta stipriai, po to kai angelas paaiskino. velesnius kartus lengvai. bandau pratintis.
8.o sito tai nepamenu kad buciau macius. piramide nebent apversta.
9. cia visi klausimai apie sapnus? tai sapnuose as sapnuoju kas man patinka. tai jai noresiu ir rutuli susapnuosiu. bet as tai sapne seniau ekstriminau, keliavau.linksminuas.romantikavau...o kai jau nuo vikso pavargau. dabar kazkaip nelabai sapnuoju ir ten medituoju kaip ir . arba kai sapnuoju tai kuriu sau miela aplinka ir megaujuosi ja. zmones.savotiska gamta ir gyvunai ir namai ir telkiniai ir ju padarai.. savotiski.reik pamatyt,nenupasakosiu. ir seip kai eina apie tai kalba vel po topradedu savy kova su ego ir puikybem.. ir save pora dienu po va tokio mazo informacijos pateikimo..dvi dienas save griausiu. atgailausiu..ir filosofuosiu ar tai reiskia puikybe ir ego ar tai is mano tikrojo as.ar tai blogai ar gerai. nes is sirdies eina sakinys : jauciuos viena ir ieskau seilos draugu. is proto eina sakinys : kam tau to reikia.. negi manai kad esi viena? taip save sureiksmini.....bla bla.bla.

Aida 2014 m. balandžio 20 d., sekmadienis, 23:00:32
Sapnai - Mano kasdienybe , kokiu tik nesu su sapnavusi ir regejusi :) tiesiog jau susitaikiusi su jais jie Mano gyvenimo dalis kuri kartais baugina o kartais dziugina. Taciau norejau parasyti ne apie tai ka maciau uzmerktomis akimis o tai ka maciau atmerktomis .
Pirmas kartas buvo Kai maciau savo kuna mieganti :) buvo labai keista.
Po keliu metu kazkaip staiga prabudu is miegu maciau zaizaruojanti zmogaus pavidala stovinti salia lovos, tai buvo labai keista ir labai isigandau zinau tikrai nesapnavau .
O stai va trecias sykis ivy ko visai neseniai ir buvo pas keisciausias us visu regetu vaizdu :) Kartais buna kad labai staiga prabundi kazkaip is niekur nieko , tad taip ir ivy ko tasik . Prabudau labai staiga ir negalejau suvokti kas dedasi su manimi virs galvos pamaciau dvi raudonas linijas kurios tiesesi iki lubu ir jas kazkas tai valde bet kas ne maciau toks jausmas kad as jiems sutrukdciau ir jie pasitrauke nezinau kas tai buvo bet tikrai nesapnas kazkas labai keista ir sunkiai paaiskinima . Sia patirtimi norejau pasidalinti su jumis gal sakau kas nors is jusu irgi yra regeja kazka panasaus ?

KRISTINA 2014 m. kovo 13 d., ketvirtadienis, 18:42:22
Sveiki,

Seniau sapnuodavau daznai kad skrendu ore,bet kazkas vejasi..ir taip sunku bet vistiek nusileidziu ir vel pakylu.buvo ir siaip kad tiesiog istiesiu rankas ir galiu skrist..Dabar paskutiniu metu kartais sapnuoju ryskius sapnus,bet atsibundu panasiu visad beveik laiku puse 3 nakties,pilnai prabundu,bet lengvai vel uzmiegu,stebesiu kas vyks toliau,paziuresiu labiau koks jausmas prasibudus,ar jauciu kas mane stebi ir t.t.

Raimondas 2013 m. rugsėjo 26 d., ketvirtadienis, 02:47:50
nesuprantu kodel, bet man visa tai katik ivyko. Issigandau iskart atsikeliau nuejau parukyt ir sumaniau paieskot info internete. Man buvo taip, pradzioi uzejo uzesys galvoi ir lyg silpna bet maloni elektros srove krete per kuna, tada pradejau reget savo mergina, bet labai grazius prisiminimus, kaip is filmu scenu pries mirti, kai mato graziausius gyvenimo vaizdus ir kaskaip jauciau kad guliu ir pradejau kilt i virsu nors viska suvokiau blaiviai, kad taip negali but norejau rekt bet nejo nei issiziot nei pajudet pakiles, istrizai kambari aukstyn nuskyniau gele ir palengva wel gryzau y kuna, bet geles rankose neturejau. Ir man atrodo as net nemiegojau ir net buvau atsimerkes, gal cia nuo nuovargio tokie beprotiski sapnai? Man tikrai nejauku, nes panasiai kartojasi ne pirma karta ir viskas atrodo labai tikroviska, jai neskrisciau o tiesiog eiciau ten nuskint ta gele tai galvociau kad taip buvo ir nebutu busu. :D turbut supratot mane. Susijaudines jauciuos ir issigandes, tai tikriausiai netaip viska suformulavau. :D

to Tomas 2013 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis, 22:35:42
Baime tai musu savotiska apsauga, kaip iveikti baime? Galbut reikia labiau noreti. Jei nesigauna is karto siulau pradzioje tiesiog ismokti medituoti, taisyklingai kvepuoti, atsipalaiduoti. Del butybiu, kaip sako toks toki poritraukia, keliauk pozityviai nusiteikes ir viskas bus gerai.

Tomas 2013 m. birželio 15 d., šeštadienis, 18:38:55
Pradėjau domėtis astralinėmis kelionėmis. Labai daug esu skaitęs apie tai akščiau ir labai sudomino mane visi šitie dalykai. Gal jūs man padėsite atsikratyti baimės. Bandžiau tai padaryti, bet viską sustabdžiau pats to nenorėdamas. Tiesiog mano kūnas buvo suparalyžiuotas ir ėmė vibruoti visas kūnas, lyg ir jaučiau kažkokį keistą jausmą, bet staiga atsipeikėjau. Noriu tai tęsti, bet kai bandžiau kitą kart nebuvo jokios vibracijos, tik nejaučiau kūno. Gal jūs galite padėti įveikti baimę? Kaip eiti toliau? bandžiau galvoti, jog kylų virš savęs, jog noriu pakilt bet nesigavo. Kaip save įtikinti jog aš pakilau? Jog noriu pakilti. Tai pat kamuoja klausimas kas bus kai pakilsiu, kokių būtybių galiu sutikti ir ar man reikia jų bijoti, ar jos gali man ką nors padaryti? Žinau kad pakilsiu vieną dieną nes tuo tikiu ir to noriu.

Roberta 2013 m. birželio 15 d., šeštadienis, 18:25:42
1. Sapne dažnai matau savo giminaičius, tačiau mirusių dar nesu regėjusi. ankščiau esu mačiusi jog sapne mirė mano mama.
2. Ne.
3. Kiekviename sapne galiu skraidyti, tai lyg jau ir žinau ir vis kai noriu galiu bėgti ir pradėti skristi. Bet nevisada galiu skristi, dažnai iš pirmo karto neišeina pakilti, tik po kiek laiko galiu pradėti skristi kur tik noriu.
4. Taip.
5. Taip.
6. Kažkada sapnavau keistą butybę, tai buvo lyg žmogus, bet jo veidas buvo iškraipytas. Kadangi išmokau valgyti savo sapnus galiu pabusti kada noriu ir pabudau.
7. Ne.
8. Galbūt.
9. Ne.
Norėjau paklausti, aš dažnai nesuprantu ką reiškia tie sapnai. Man sakė kad kai sapne skraidai vadinasi augi, bet aš jau užaugau, ir vis dar galiu skraidyti kada tik noriu, taip pat kiekvieną kart sapno pradžioje man būna lyg kritimo jausmas, manau tai būna daugeliui. dažnai sapne tiesiog išoku pro langą, pro penkta aukštą ir man nieko nenutinka, viduje baisus jausmas pasidaro kai šoku, bet vistiek toliau šoku dar ir dar. Nesuprantu. žinau tik tai, jog opradėjau kontrolioti savo sapnus.

Daumante 2013 m. birželio 15 d., šeštadienis, 15:26:31
1.Kartais,bet laimingi nieko nedaro,nera numirusiu,bet esu seneli sapnavusi kuris mire kai man buvo tik 1,o ji sapnavau 9-12metu
2.Ne
3.Kartais ant zemes,bet kartais biski pakylusi ant ora begu nuo laiptu arba taip tiktais begu gal koki tik10-15cm nuo zemes
4.Taip regejau juoda vyra stovinti kai iseinu is kambariu ir lypu zemyn jis mane vejasi bet kai atsirandu pirmame aukste jis pradingsta,bet buvo taip kai jis atsirado pirmame aukste,bet is tiesu jis buvo mazas berniukas su akiniais mociute ir sese jo nebijojo o as tik viena.Mergaite tada kai sapnavau buvau su seima 1aukste juokavome,o as kazkaip tyliai nepastebeta lipu i 2auksta visur tamsu,atsisedu ant sofos krasto ir kazkas ateina juoda mazyte mergaite garbanotais suvelti plaukai iki grindu ilgumo ir ji nieko nedaro tiesiog stovi o as nejudu is veitos
5.Taip daznai
6.Galbut
7.Taip
8.Galbut
9.Ne bijojau,nes negalejau pajudeti,buvau paralyziuota,negalejau sesei iznybti kad man padetu ar rekti nes bijojau kazko

Laura 2013 m. kovo 15 d., penktadienis, 21:13:25
1.Retai.
2.Ziaurumo yra.
3.Ant zemes.
4.Ne.
5.Ne.
6.Nematau.
7.Ne.
8.Ne.
9.Esu mazdaug 3 kartus per savo gyvenima patyrusi tai, kad suprantu kad esu sapne, bet bandau ji kontroliuoti, be ne visalaiko iseina, bet kai suprantu, tai tik tuo atveju noriu likti sapne, bet atsibundu labai greitai.

Lina 2013 m. vasario 20 d., trečiadienis, 18:19:38
sapne man vaidenosi, isijunginėjo šviesos, darinėjosi durys, bet aš nebijojau, po to pamačiau moters veidą - ji buvo šviesi su balta naktine kepuraite, tokia, kaip iš senesnių filmų ir baltais naktiniais, ji žiūrėjo į mane, bet tada kažkaip pajutau, kad ji nuskendusi ar skestanti - kažkas tokio,.
P,S. noriu pasakyti, kad tas sapne, viskas vyko senajame bute kur ankščiau gyvenau, bet kiek žinau, ten jokia moteris nebuvo mirus.

Marius 2013 m. vasario 20 d., trečiadienis, 18:05:09
aš idomus žmogus nieko negalvoju, mano smegenys turi daug poilsio.

2013 m. vasario 19 d., antradienis, 20:48:14
Mariau nesimiega tau? Alink visi ramiai sau sapnuoja, o tu giliai dūsaudamas vis vartaisi nuo šono ant šono ir varinėji galvoje visokias įkyrias mintis.

Marius 2013 m. vasario 18 d., pirmadienis, 00:28:13
gali buti .

2013 m. vasario 17 d., sekmadienis, 11:22:37
Galūt, tai tavo negimusi sese.

Marius 2013 m. vasario 15 d., penktadienis, 17:50:52
aišku, . sapnuoju maža mergaite , ji graži ir šviesi, ji ira mirusi aš juos nesu mates , sapne ja pažystu ji man parode savo kapa kur ira palaiduota, kur juos namas , buvo graži gamta medžiai apleistas medinis namas.

Žynė 2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 19:38:37
sapno pasakojimas kelis kartus per dieną sudaro sąlygas jam pasikartoti ateinančią naktį.
Sutrinka miegas,iš vakaro sunkiai užmiegama,dažnai nubundama naktį

2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 19:17:07
Žmonės daug daugiau sapnuoja ,tik ne visus prisimena Tai įvyksta dėl smegenų bangų dažnio pokyčių.

Marius 2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 18:12:54
kartais užmiegu prie ijunkto televizoriaus. Ar nuormalu sapnuoti po 6 sapnus per nakti.

2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 16:18:15
O tu kiek supranru prie įjungto televizoriaus miegi?

Marius 2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 04:52:10
visada sapnuoju , dangu žvaigždes planetas kuriu net nežinau . Teko daug kartu susapnuoti kad lekiu su dviračiu dideliu greičiu , nesuvaldžiau ir kritau y pakile , šoktelijau iš lovos. sapnas buvo riškus vakaras , gražus vakaras ramus.

Marius 2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 04:48:06
sapne vieno dalyko nesuprantu, kai sapnuoju sapnuoju kad sneka kaskoks žmogus , kai acikeliu atkartoja televizorije ta pacia teksta ka sapnavau prieš kelias sekundes. Kodel taip?

Žynė 2013 m. vasario 12 d., antradienis, 19:23:00
Mariau pasakok visus sapnus čia.
Kiekvienam reikia išsipasakoti.

Edrinolijus 2013 m. vasario 11 d., pirmadienis, 06:45:19
Kūrybai, gerumui bet kokia padėtis palanki.
Žmonės su negaliomis puikiai gali "rūpintojėlio" pozicijoje įsitvirtinti, kurti sąlygas ir meilės lauką. Vikrus operavimas mintimis ir vidinio pasaulio galiomis, jei ne vien dėl savęs, bet ir su rūpesčiu, su meile dėl aplinkinių juk irgi darbas....

Žynė. 2013 m. vasario 10 d., sekmadienis, 12:11:43
Ne visi gali dirbti, yra tokių kurie priversti nejudėti.
Tik didelių pastangų dėka aprašyti savo sapnus.
Lunatikais ir tinginiais šiukštu visus vadinti.

Žynė 2013 m. vasario 10 d., sekmadienis, 12:07:11
Lina, tai geras sapnas, paglostyk angelą tupintį ant peties. Pamaitink geromis mintimis.

Lina 2013 m. vasario 10 d., sekmadienis, 11:33:33
Sapne regėjau akinančią šviesą ir girdėjau balsą, kuris sakė:- aš tavo angelas, visur tave saugosiu. ir atsibudau.

Edrinolijus Dzindzigorskis 2013 m. vasario 10 d., sekmadienis, 06:55:20
Lunatikai. Visi šitie visokie dalykai yra tinginystės vaisiai, kai savaimingai realizuojasi prasmingai neišnaudotos energijos. Būna ir taip, kad įvarūs parazitai iš astralinio plano jas vagia.
Budrūs būdami išnaudokite visas tokias energijas kurdami gerą sau ir aplinkiniams tiek, kad vakare užtektų tik iki lovos nukakti ir miegosite kaip "užmušti", nes tuomet visas erdves aplink pašventis kylantys švieži energijų srautai iš Šaltinio...

Žynė 2013 m. vasario 9 d., šeštadienis, 17:29:43
Viltis ir karštos svajonės
Dingsta
Nemiga ir ašaros
Lieka
Pučiantys šalti vejai,
Saldo šypseną
į amžiną liūdesį
Bet kelk galvą aukštyn
nėra tai blogai kaip atrodo.

Marius 2013 m. vasario 9 d., šeštadienis, 13:25:41
gal galiečiau kaip nuors su jumis susisiekti?

Marius 2013 m. vasario 9 d., šeštadienis, 09:07:13
turiu labai baime sapnuose, bijau juoda šešelio kai , jis pasirodo aš bijau jis man sapne šaukti neleižia , tai juoda siela aš sapne tai žinau

Marius 2013 m. vasario 9 d., šeštadienis, 09:04:41
gryna tiesa , biegdavau iš mokyklos nelabai lankiau, visa tiesa nesuklydote .

Žynė 2013 m. vasario 8 d., penktadienis, 17:01:20
Mariau sapnuose tu bėgioji ,nes tau to realybėje trūksta .Esi uždaroje aplinkoje,sunkiai judi,vienas džiaugsmas kompiuteris,tai durys į pasaulį.Nes mokyklos nelankiai
Reiškia tokia tavo sielai duota lemtis. Tokia karma. Kitam gyvenime gal būsi lakūnas...bėgikas...Nenusimink yra žmonių kuriems yra daug blogiau.
Atleis kad paliečiau skaudžia temą.Gal ir klystu

Marius 2013 m. vasario 7 d., ketvirtadienis, 23:27:04
mano sapne, dalivauja mire žmones, skrajoju sapne, jaučiu kad mane stebi kaškas apie 5h valanda acikeliu. Buvo kad sapnuoju mirusias žmones kai ranka duoda šaltis pereina per kuna, kai man buvo 8metukai , žaisdavau su miruseis vaiku dvasiomis , kaip su gyvaisiais , jie bijodovo kai užauksiu su jais nebe susimatysiu, jaučiu kad aš aciskiriu nuo kuno, girdžiu garsus sprogima smarku ir iškritau iš lovos , tuo momentu per žinias praneše kad buvo sprogimas didžiausias, žuvo 6 maži vaikai, tevai sužeisti 3 žmones nuo 20 iki 30 metu žuvo

Rita 2013 m. sausio 26 d., šeštadienis, 11:08:23
SVEIKI,DAZNAI O TIK PO METINIU SAPNUOJU MIRUSIA MAMYTE,TAI ATEINA I SVECIUS,TAI SEDI RAMI PRIE BALTO UZDENGTO STALO,SND SAPNAVAU KAD JI VILNIUJE MAN SKAMBINO I MOBILU,PASAKE SAVO MOB,NUMERI AS TA NR,GERAI PRISIMINIAU IR MASTAU, KA TAI GALETU REIKSTI,ZODZIU,BUVO IR TOKIU SAPNU KAD MANE LAIDOJA,O AS IS VIRSAUS STEBIU SAVO KUNA,KRENTU I BEDUGNE IR IS TO ISGASCIO ATSIBUNDU,BUVO IR GRAZIU SAPNU,KAI VAIKSCIOJAU APLINK KALNUS,SODAI,PIEVOS,AS DAZNAI MEDITUOJU,MIEGU GERIAU,PO ITEMPTO GYVENIMO RYTMO,DEKUI!

ikse 2013 m. sausio 25 d., penktadienis, 19:30:59
As per uzmerktas akis maciau aplinka guledama vonioje. Skirtumas tik tas, kad viskas, visi keturkampavi daiktai atrode siek tiek ovalus. Viskas buvo butent taip kaip atsimerkus ar uzsimerkus... Tai paaiskine kad yra be galo daug keistu dalyku...

Mane 2013 m. sausio 12 d., šeštadienis, 10:37:06
Na taip as neteigiu nieko. Tik domiuosi tuo, nes paralyziaus metu judinau ranka, pakeliau pries akis, bet jos nemaciau.

rutulys 2013 m. sausio 11 d., penktadienis, 13:23:28
Mane, jei tu sapne turi rankas ir kūną, tai žinok tu ne astraliniame - viename iš vidinių mus supančio pasaulio sielos sluoksnių, o tikrame kaip mūsų pasaulis, kuris dažniausiai yra mums antimaterialus. Tačiau įmanoma sapne pabusti ir kitoje mus supančios visatos planetoje. Todėl toks paprastas pasitikrinimas kaip ar matai rankas ir turi kūną yra per mažas kriterijus daryti galutines išvadas kurioje mus supančio pasaulio pusėje atsidūriai.

rutulys 2013 m. sausio 11 d., penktadienis, 13:16:32
raimundai, mane panašiai pažadino mano mažoji amžinoji meilė. Ji tik su tavimi žaidė ir nesuprato, kaip tau gali atrodyti tai iš jai kitos pusės.

raimundas 2013 m. sausio 7 d., pirmadienis, 08:27:57
sweiki, spnavau tikriausei dvasia nes fonas buvo tamsus o seselis dar tamsesnis bet daug nesiskyre kuri laike mane gulinti prispaudusi ant sono as negalejau pajudeti buwau wisas ,kaip sustinges bandziau saukti nejo paskiau meginau dar pasipriesinti ir dar saukti ir man pawyko stipriai sukteleti tada prabudau staiga atsisedau ir supratau kad prabudau tik nuo savo klyksmo visas susiles.
ka tai galetu reiksti..?

Mane 2013 m. sausio 6 d., sekmadienis, 10:44:13
Noriu paklausti tu kuriems pavyksta obe patirti ar jus matote savo astralini kuna, pvz rankas, jos yra regimos?

Akvilė 2012 m. lapkričio 1 d., ketvirtadienis, 13:40:08
1. Taip
2. Ne
3. Taip
4. Ne
5. Taip
6.Taip
7. Na ne
8. taip

Karolis 2012 m. spalio 24 d., trečiadienis, 19:20:05
Adminu. Trinti nebūtina, ką norėjau papasakoti. Jeighu netikit, tai čia jūsų bėdos. dar durnesni pasakojimai kažkodėl saugomi.

Karolis 2012 m. spalio 24 d., trečiadienis, 18:32:03
Kažkada jau seniau perskaičiau tokį straipsnį apie OBE, košmarus ir aplamai apie sapnus. Tai likau labai nusivylęs, kai vienas specialistas paaiškino, jog dauguma tokių dalykų yra susiję su mityba ir virškinimo procesu. Galvoju kas per briedas, tikėjau, kad tokie dalykai yra kažkas daugiau. Pasirodo, kad tame yra daug tiesos. Kuo labiau apkrauname skrandį, nesvarbu, tai gali būti ir ne prieš miegą, tuo baisesnius spanus sapnuojame, nes kai esame miego būsenoje skrandis dirba neįprastu režimu, o smegenys jau "miega". Bet tuo metu vyksta kažkoks procesas, kur be sakrndžio dar dirba ir kiti organai virškinimo trakte (pavadinimą pamiršau jau senokai). Simptomai, kaip jie įvardyja, būtent ir yra labai panašūs į OBE - savęs matymas iš šono, skraidymas (nors ten kažkodėl buvo parašyta "plaukiojimas oru"), paralyžius, realybės ir aplinkos suvokimas nerealybėje ir t.t. Šlykščiai ten buvo teigiama, kad jeigu apsivalgę ir pajutę sunkumą neišsivalysime organizmo (gali ir nepykinti), naktis taps košmaru. Na, ir vieną kartą surizikavau save testuoti. Vasarą gal ~22val. sugalvojau pavalgyt, specialiai išsikepiau riebesnių bulvyčių, kaimiškų dešrelių. Miegot ėjau ~23.20val. Kaip prieš miegą, tai jaučiausi beveik tradiciškai. Sotumo jausmas, lyg gerai, bet lyg ir ne, nepykino, dar mielai būčiau kokį sausainį suvalgęs. Drybsau ant sofos. Jaučiu, kad tuoj smigsiu. Gal ir smingu... Tik staiga atsikeliu ir tiksliai atsimenu, kad einu į virtuvę to sumauto sausainio, kurio taip noriu (geriau jau būčiau nėjęs). Grižtu į kambarį su sausainių pakeliu ir matau save nusmigusį ant sofos. Šitą epizodą atsiminsiu visą gyvenimą. Kam pasakau, niekas netiki. Bet čia ne viskas, toliau dar geriau. Matau savo TV, ekrane rodo gyvenime man pažįstamus žmones, jie kažką ten kalba, tik švyst vaizdas, su jais sėdžiu virtuvėj prie stalo ir vėl valgau kažką baisiai riebaus. Po to sėdėdamas jaučiu, kad kažkaip lyg ir skauda skarndžio srytyje, lyg kažkas specialiai man bando ten dirginti aštriu daiktu, pilva spaudžia. Mirkčioju ir atsibundu, taip kaip už migau pavalgęs, kai galvojau apie sausainį. Laikrodis jau rodė gal 01:10 nakties. Ir išties atsibudęs jaučiau, kad virškina šianakt tikrai sunkiai. Dabar prieš miegą stengiuosi nieko riebaus nevalgyti, tik kažko lengvo, jeigu organiznmas reikalauja. Jau kelis metus nesisapnuoja kažkas panašaus. Aišku, lengvesnių atvejų yra buvę, bet ten turbūt irgi reakciją į kažkokį padarytą veiksmą.

vaida 2012 m. spalio 5 d., penktadienis, 02:12:10
Papasakosiu kelis reiskinius kurie mane paniskai isgazdino. Pirmas kartas buvo pries mazdaug 8 me. Kai susiruosiau miegoti, atsiguliau i lova nusisukusi i sienos puse. Apsikamsiau isistaisiau kai pajutau kad kazkas yra kambaryje ir letai arteja link manes. Labai issigandau, kuna tarsi suparalyzavo, negalejau pajudeti ir isleisti garso. "Tas" kazkas atsisedo ant lovos, ir letai atsigule salia manes, pajutau kvepavima tiesiai i kakla. Ir staiga mane griebe uz koju, staigiai istempe is lovos. Nuo tokio tempimo as kazkaip atsipeikejau, sokau ir ijungiau sviesa. Kitas kartas buvo kai miegojau kartu su drauge sename viesbutyje. As nakti atsibundu suparalyzuota. Matau kaip miega drauge, maciau kambari, visus daiktus. Jauciau kazkokia baisia energija, jog kazkas mane stebi, yra salia, labai issigandau. Bandziau rekti bet neisejo. Paniskai blaskiausi savo kune, bandziau ji isbudinti, save pazadinti. Kai atsibudau viskas buvo taip pat, visi daiktai atrode lygiai taip pat. Ir stai kas nutiko praeita nakti. Kadangi daug keliauju, kartais prabudusi bandau susiorentuoti kur as esu. Tai buvo ir vakar nakti. As lyg prabudau ir klausiu kur as esu ir mano mamos balsas sako tu namie, as su tavimi. As maciau ja prie mano lovos, baltai apsirengusia. Ir jinai pradejo glostyti man galva, sako miegok ir ji nuejo i savo kambari. Pajutau kad mane kazkas vel glosto, bet si karta labai siurksciai tryne galva pirstu galais, taip stipriai kad net galva uzkaito ir man ikando i nosi. Pajutau skausma. Paziuriu kas man uz galvos ir pamaciau vyra uz mano lovos, jis vilkejo balta maike, jis tryne mano galva ir saipesi is manes, jis buvo issiziojes ir taip gazdino mane. Be galo issigandau, pradejau spiegti kiek tik turejau jegu bet jokio garso. Tada galvoju reikia nusiramint ir sutelkti demesi i akis. Pradejau is visu jegu jas vartyti, makrstyti ir taip pavyko atsibusti. Bet tai buvo ne sapnas, as regejau viska kas yra mano kambaryje, daiktus ir tt. Kai atsibudau gulejau tokioj pat pozicijoje kaip ir paralyzuota. As nezinau aks man darosi. As bijau miegoti. As bijau tu butybiu kurios mane pasiekia ir bando kazka padaryti...

evanas 2012 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienis, 21:54:58
sveiki man irgi buvo kazkas panasaus nutike. Is pradziu isgirdau uzesi ir pradejau matyti sviesas bet virpuliuku nebuvo. Neilgai trukus jau jauciu kad stoviu salia kuno ir ziuriu i grindis. Taip pagalvojau 'geras man pavyko' ir grizau i kuna. kunas buvo paralyzuotas ir negalejau pajudet. Labai fainas jausmas tik gaila kad daugiau nebepavyksta iseit.

rutulys 2012 m. rugpjūčio 22 d., trečiadienis, 17:44:05
Ne, nebandau. Prieš kelis metus esu ją kelis kartus savaime patyręs.

2012 m. rugpjūčio 22 d., trečiadienis, 10:57:07
rutuli ar tu bandai OBE?

Sarunas 2012 m. liepos 29 d., sekmadienis, 04:26:14
Buvo man OBE :) jei galima taip pavadint. Kas man ten labiausiai nepatiko tai zyzimas i viena ausi, svarbiausia i viena tik ausi. Tada kazkokio moters su ilgais juodais plaukai siluetas. Neatsimenu ar ji man kazka sake. Tada as save is salies maciau mieganti. Vienu metu matau is salies. O kitu metu jau, kad esu savo kune ir atsimerkes guliu, bet negaliu pajudet visiskai. Tada ant galo sapnuot pradejau , kaip vaikstau po kambari,zyzimas dar yra. O veliau pamatau savo veida. Bet akys buvo seselyje, tai tik burna ir nosi maciau. Ir as galvoju sapne. "Ar as mires?" Is kart pabudau, po tokiu zodziu :D

Balys 2012 m. birželio 15 d., penktadienis, 04:58:05
Sveiki,
Rasau komentara del to kad nusiraminciau. Anksciau isbandinedavau isejimus i obe ir kelis kartus buvo lyg pavyke (megaliu pasakyti is tikro). Taciau dabar kartas nuo karto vis ivyksta ypac nemalonus patyrimai su sapnais.
Esme kad panorejau isbandyt obe, nes kai mazas buvau.man pastoviai vaidendavosi namuose tie patys zmones, ir kazkaip galvojau kad esu 'tinkamas' ir man turetu pavykt.
Kol gyvenau su tevais paskutinis bandymas iseiti i obe baigesi tuo kad po paskraidymu ar kazko (atsimenu per blura viska) pajauciau jog guliu lovoje ir traukia kazkas mano kaire ranka. Toj zonoj i kuria traukie buvo tiesiog juoda (kitas vietas dar maciau per prieblanda. Kuna is paralyziaus vargais negalais "ismykiau" bet lovoj tsisedau jau ir tsimerkes buvau o ranka vistiek trauke kazkas i ta zona, tai vos isplesiau jau budamas pilnai samoningas. Nuo to laiko specialiai niekados to nedarau,bet vis sapno vidury kazkas atsitimnka ir iseinu i astrala.
Pastebejau kad sapne visada yra kazkokie pasnekovai kurie ale skatina kad as pradeciau medituot ir eiciau patyrinet kazko, arba supa aplinkui, gasdina, matosi kazkokie veidai, ir tas isejimas i astrala buna kaip pabegimas nuo ju, nors kazkaip gaunas priesingai.
Dabar tika vel buvo, bet si karta ilgas buvo sapnas pries tai cia viso nepasakosiu, bet viskas vyko nuosekliai ir logiskai atrode kaip realus gyvenimas ir ivykiai visi realistiski be fantazijos elementu. gale buvau baznycioj ar kazkokia, dideliam pastate ir atsiklaupiau ir pradejau medituot tai lyg pakilau i ora, atgal, kol 'isejau' is kuno esancio sapne, ir net jo jau nesuvokiau, nekalbant apie realu kuna kur miegojo. Tada paskridau pro prieky buvusius vartus ar vitraza kazkoki dideli ir vel buvau kaip dideliam pasauly tusciam su sienom ir pamaciau belekokio dydzio dar vienus vartus uzremtus kazkokiom ietim ar balkiais, tada mintim tuos balkius nuvarciau i sonus ir iskridau i pasauli be sienu, buvo kazkoks tarpinis ale dar patyrimas. Atsimenu tik daug spalvu ir kazkoki rutuli ar apskritima. Po to kai praskridau ta tarpini lyg matyciau viska is virsaus ir apacioj jau matesi zmoniu siluetai bet jie buvo be veidu tik tokie zmoniu seseliai. Tada surikau i am the ruler of the world. Nu nesamone, bet seip jauciau kazkodel kad darau negerai ir jauciau kad kazkam kazkur skauda. Tada atsibudau, nes mane pazadino suzadetine, purte ilgokai sake, kad verkiau, inksciau belekiek laiko miegodamas.
Tai vat dabar atsikeles, nenoriu miego nes ir krecia siurpas jau kokias 20 minuxciu nors baimes pokosmarines jokios nera, tiesiog siurpas. Tai browsinu internete. Baime buna tik tame ir pats nezinau kodel aisku, kad kazkas nori uzimti mano kuna, ir taip buna kiekviena karta po tokio patyrimo. Dat atsikeles pradedu kazkodel mintyse dieva sauktis maldas sakyt kuriu nemoku mintinai, tik poara eiluciu, kazkaip instinktyviai.
Anksciau budavo ir kad atsikeli mieganciam kune, negali judet, atrodo jauti salia kazkokius blogus piktus buvius kurie taikos kazka su tavim padaryt.
Patyrimai zodziu ne kokie, nerekomenduoju niekam, nes kol bandysit obe tai sakau nieko tokio, bet paskui kai prasides nesamoningai viskas ir nieko negalesit padaryt, tai gailesites.

Laurynas 2012 m. balandžio 13 d., penktadienis, 17:20:54
Kas domis tokeis dalikais NSO ... parasykit man y skype keistuolis76

Laurynas 2012 m. balandžio 13 d., penktadienis, 17:19:57
Ai dar kai buvau mazesnis 5 ar 6metu tai budavo ne sapne matidavau is debesu raides kuriu nesuprasdavau visokius daiktus kelis kartus esu mates net dauk skraidanciu leksciu nors tuo metu dar 5 ar 6 metu nezinojau kas tai yra .

Laurynas 2012 m. balandžio 13 d., penktadienis, 17:01:56
1.seneu dalyvaudavo kai buvau mazesnis gal 10 12 metu db man 16.
2.sekso senu pasitaike1 ar 2 kartus zeurumo buvo bet ten sapno metu kovojau pries kryziuocius ir man ranka nukirto.
3.sitai sapne galiu padaryti kada noriu tik nevisada pavyksta skraiditi is pirmo karto dar daznai zinau kad as sapnuoju tada visada skraidau aplink savo gyvenviete.
4. jaunesnis regedavau.
5.ne bet buvo toks jausmas kad seka,stebi ir baime.
6.matidavau jaunesnis sapnuose suprasdavau kaip vaiduoklius seneu dar kai budavau mazesnis jausdavau kad sedziu ir mane saukia laurynai laurynai tai vygdavo ne sapno metu ir dar vakarais jausdavau kad mane kaskas tempe uz koju atgal kai nueidavau kur yra tevai nustodavo .
7.neatsimenu
8.buvau gelezinkelio tunelija sapne ir keistas jausmas apimdavo
9.norejau likti sapne ir dalyvauti stebeti buti.

rutulys 2012 m. balandžio 7 d., šeštadienis, 16:55:17
Dabar tavo namai čia, fronto linijoj, vadinamoj gyvenimu. Abejoju, kad būtum laiminga ankstesniuose "namuose". Aš ir verkiau, kai norėjau likti darželyje ir neiti į mokyklą.

Aura 2012 m. balandžio 6 d., penktadienis, 09:31:13
sapnai mano "antras gyvenimas",ir ryskus ir pranasingi,ir malonus,ir siaubingi,su grizimo paralyziumi(tada suzinojau apie astralines kelones), daug mirusiu zmoniu.B et paaiskinimo laukiu tokiam reiskiniui:
vaikysteja visada bijodavau buti viena ir miegoti kambaryje, net suaugusi miegodavau su sviesa. Po kurio laiko pradejau aiskiai jausti kad salia manes kazkas yra ir stebi mane, o man baisu darydavosi. Mano katinas ziuredavo koki metra virs mano galvos paklaikusiomis akimis,o paskui lyg pabludes lakstydavo po namus,kol nuridavo.Nezinau ar cia yra koks rysys: mazdaug pries 23 m. aiskiai ir gan is arti maciau kosmini erdvelaivi, man buvo labai idomu, visai nebijojau. Tada tuo viskas baigesi, neseniai sapnavau labai rysku sapna: as stoviu, o saule didele ryskiai radona nusileidzia ir tas pats rdvelaivis pakyla ir tolsta, o as su skausmu, nerimu, klausiu kodel mane paliekat, salia manes mires tetis sedi ir jo klausiu, o jis tyli. Atsibudau siaubingu vienisumo jausmu, kuri ir dabar daznai jauciu. Pries kokiu metus jau visai uzmiegant kai jau protas atsijungia staiga pajutau toki sipru jei galima taip pasakyti skausma ir "minti":as niekada nebegrisiu namo, bet tas "namo" niekuo nesuseje su Zeme. Staigiai issimuisciau, klaikus jausmas. Kita karta vaziuojant mikriuku, net nepasakyciau, kad uzmigau, tik mintys atsinuge ir vel tas baisus jausmas, lyg be zodziu as niekada nebegrisiu namo". Ir labai daznai, jauciuosi vienisa,nors ir artimiausias zmogus salia, ir mano gyvenimas man pasidare, lyg beprasmis, jo tiksla buciau praradusi, net bandziau zudytis, tada nejauciau nieko nei baimes,nei gailescio, lyg tai ne su manim tai vyktu, bet mane isgelbejo. Dabar as aisku lankausi pas psichatra, psichologa, geriu vaistus, bet jauciu, kad jie man negali padeti, nelabai veikia. Kiek galima atsakykit man kas tai, kas tas jausmas, kad as niekada negrisiu namo? Aciu

dafuqizhappenin 2012 m. balandžio 4 d., trečiadienis, 14:46:05
kas cia per nesamones ?? obe yra tiesiog haliucinacijos aka sapnas miego metu kuriame mes samoningi ir tiek...

Rokas 2012 m. kovo 24 d., šeštadienis, 21:59:57
Rimantai, ten yra daug visokiu pabaisu, jos negali taves suzeisti fiziskai, tik taise bando isgasdint tave. tu ten gali susitikti su didziausia savo baime. ja iveikes tu gali ten daryt ka tik nori, pats kuri sau pasauli ten. ten uzstrikt neymanoma, niekas negali ysikunint i tave tai taip kad nebijok.

Laura Rupšyte 2012 m. kovo 23 d., penktadienis, 15:32:19
1) ne.
2) ne.
3) sapnuose kartais sklendziu.
4) taip, sapne daznai regiu jauna moteri.
5) taip, regiu moteri, ji sake kad mane apsaugos, kad nebijociau, bet ko as tureciau bijoti ?
6) dazniausiai regiu zmogaus formos esybes , bet karta regejau labai ryskia sviesa, nezinau ar ten buvo rutulys, jauciau kad tai buvo ne zmogus, ir nors tai maciau pirma karta, as lyg zinojau kad tai susije su plejademis.
7) taip, bet atrode kad tai nesvarbu.
8) taip, jutau kad buvau rutulyje, bet jo neregejau
9) taip, nes tai atrode taip nezemiskai, taip ipatingai ...

rutulys 2012 m. kovo 18 d., sekmadienis, 12:56:02
Iš tos smėlio dėžės tikrai visada galėsi grįšti, tik klausimas ar į tą patį savo kūną. Egzistuoja nedidelė tikimybė, kad gali tekti gimti iš naujo ir viską pradėti iš naujo.

Rimantas 2012 m. kovo 7 d., trečiadienis, 11:07:33
Laba diena. noriu visa tai išbandyti, bet bijau. Ar yra tikimybe negrišti iš ten?

:) 2012 m. sausio 30 d., pirmadienis, 09:52:28
Geras, jau darosi tipiska - moteris patiria ir gan rimtai pakliuna i keliones po kita tikrove, ir lietuviskas patriarchalinis vyras tik sumaumoja ir toliau miega, t.y. miega skeptiko miego. Merginos, daugiau fenimizmo, meskit tokius maumus,imkites ezoterikos, nes jums atsiveria labai svarbus dalykai gyvenime, ne taip daug kam taip lengvai pavyksta, kaip Ilonai, cia pasakojanciai.

ilona 2012 m. sausio 28 d., šeštadienis, 17:09:20
nezinau,net no ko pradeti. Niekada neisivaizdavau, kad yra astralines keliones, bet tai isitikinau perskaicius jusu puslapius. Man tai nutinka gana daznai, bet nors nesuvokiu kaip as be savo valios galiu atcidurti visur.. Pradesiu nuo pirmuju isejimu.Tai nutikdavo nakti, pirma matydavau save miegancia ir mano vyra. Paskui prasidedavo gana stiprus uzesiai,ir kratymas po visa kuna,. Labai bijodavau bandydavau pabust, bet kazkaip tai nepaaiskinamu budu atsirasdavau kitose vietose, viska matydavau is aukstai, aplankydavau nepazystamus zmones,vietas... Kai grystu i savo kuna tai pajuntu, apima stipri baime, ir vibracija po visa kuna. Papasakoti niekam nedrystu, nes palaikys mane beprote, viena kart bandziau usiminti savo vyrui, tai gavau pasiulyma nueiti pas daktara.

Mindaugas Off 2012 m. sausio 17 d., antradienis, 13:24:04
Sveiki man atsitinka ivairiu dalykų, buna taip kad as kai atsipalaiduoju per daug ir uzmiegu jauciu ta keista paralyziu ir as su juo banadau kovoti, o paralyziaus veiksmai tikrai keisti buna, atrodo kad tas kunas, kuris mane apgaube jis nori manes kaip tai paaiskinti ir kai jauti savyje jo buvima tiesiog pradeda desneje puseje dylkcioti kepenyse tada as suprantu, kad jau per daug priejo prie manes ir bandau is tokios situacijos issilaisvyti nes atrodo kad kas durstytu su kokia adata i kepenis man skaumas tikrai buna skaudus ir tikras, viena karta buvo taip kad nepajudejau isvietos, as suprasdavau, kad esu astraliniam pasaulyje nes gal pries 5 men tuo domejausiu ir pn, bet tokiu atveju nebuvo kad mane paralyziuotu , o tai prasidejo gal 6 men begy, 1 paralyziu pajutau toki: atsipalaidavau net nebandziau eiti i astraliny pasauly nes as ji jau seniai buvau pamirses, uzmigau ir pajutau silpnuma paralyziu kuris mane apgaube ir pradejo dilgcioti i kepenis as labai issigandau atrode kad tai reallybe tikrove kad kazkas vyksta as pamenu kai atsikeliau is lovos begtute begau i tevu kambary ir taip viskas vaizdingai tikroviskai buvo atrode kad tikrove ta ieina sau, tik durys buvo netikroviskos kai jas sulauziau begdamas atbegau i tevu kambary as juos bandziau kelti is tos baimes, bet neprikeliau o pats pabudau ir supratau kad tai sapnas bet tas dilgciojimas i kepenis tikroviskai skausmingas buvo.
Antras sapnas miegama vieta kita buvo, uzmigau atsipalaidaves ir pn ir vel uzsimirses, gavosi vel paralyzius tada jutau tai kad jis mane apglebia ir nori manim pasinaudoti as tam atsidaviau ir pajutau jausma ta visa issibegijima jausma keista, ir kai daeina iki tam tikros vietos man kepenis ima stipriai durstyti ir vis desines puses, ir bandau as is tai issivaduoti net sapnuose (atsiskyrime) pradejau melstis, otada supratau kad sapnuoju ir papudau. bet jausmas buvo ne kox ir atsikeliau buvau visas slaputukas.
Trecias kartas rasau issimintiniausius buvimus, nes man tai daznai atsitinka. sis buvo tikrai keistas, bet as dar nevisai buvau uzmiges bet tikriausia gerai atsipalaidaves pajutau tai kad mane apgliabia ta banga ir ateina kazkas i mano kuna toks nezinau kaip paaiskinti ir vel pradeda dilgcioti kepeny desini ir as zinau kad as nemiegu ir greit pabundu o papudes pajutau ausu uzesi ir beribe energyje kune atrodo kazkoks atsiskyrimas ar kas panasaus nezinau bet tas uzesys ir energija toks pojutis nemoku paaiskinti atrodo kad minutei pakiles buvau virs savo kuno kai kazkas mane apglebe arba isejo is manes kai pabudau ir kazkokius garsus girdejau bet tie jausmai neitiketini buna, bet as ismokau pries juos kovoti - pasakau sau mintyse kad nemiegu ir pabundu ir dar ta vakara kai miegojau kai visas buvau apglebtas tos eisybes. as miegodamas lovoje ir matydamas ta situacija as bandziau rankomis pamatyti veida ciupineti pamatyti kas mane liecia bet nieko nemaciau bet atrodo kad kazka uzciuopdavau bet nematydavau veido atsimenu kad as lieciau rankom zejau kasm ane liecia bet nieko nepamaciau kaip tai suprasti tik jega o ji manim naudojosi nesuprantu kaip toki reiskiny suprasti kdl geidzia mano kuno ir dilgcioja i mano kepenis
prasau duokit savo patarimu :))) buciau lb dekingas :)))

jonas 2012 m. sausio 3 d., antradienis, 18:43:33
lorena, tikrai nepatariu aiti pas psichoterapiauta, jie miegantys žmones.
duos piliule ir gerti saksy ryte ir vakare.
jie nenori net pagalvoti, kad tai vidus, siela, jie netiki jais, tiki, bet rausdami is gedos sako ne tai smegenys.
tiesiog meditacija, neblogai, leiskite vykdi. tik del minčių, - mintys nera tas tikras dalykas, jis gan netikras, iliuzinis, del to meditacija reikalinga protui nuraminti, pradzioje.
tarpas tarp minčių reikalingas, as suprantu, kai jums patenka daug meiles ar kitos dieviskos laisves, jūsu protas issigasta, arba isplaukia i dausas del to jei netycia rimtai, paduos daug dievisko turto, netycia susitapatinsite su mintimis ir pateksite i pasaka.
tad kaip sakoma jei jums duoda imkite ir priimkite, bet laikyte vaira "
tai yra samoninguma.
protas dazniausiai pakisa koja, tai yra mintys.
dauguma patenka i psichiatrines ligonines del per didelio kiekio dieviskumo ir, proto nevaldymo, tai yra minčiu ir dieviskumo susiliejimas, be minčiu, butumete stebetoja, be jokio svarstymo, su mintimis galite manyti, o jis karalius, arba as karaliene ir pavirsite tokia, nes su daug energijos dieviskos, kiekviena mintis materializuojasi i tikrove ta pacia sekunde, del to sizofrenikai ir yra ...
"esantis" Skype visada smagu jus tureti.

Lorena 2011 m. gruodžio 5 d., pirmadienis, 18:02:25
sveiki, labai keistai jauciuosi cia rasydama, bet tiesiog nebezinau, kas su manim darosi. Artimiausiu metu zadu eiti pas psichoterapiauta, bet gal ir cia iseis rasti bent kelis atsakymus.Gal pradesiu nuo to,kad jau nuo vaikystes kamuoja labai ryskus ir tikroviski sapnai, jei buciau juos visus uzrašiusi, dabar tureciau puikia fantastikos knyga su siaubo ir romano elementais :DDD per paskutinius 10m. supratau,kad kai kurie sapnai pildosi,o tai pradejo mane bauginti.Vienas paskutiniu sapnu,kurio nepamirsiu visa gyvenima buvo, kai laukiausi dukreles (tada dar nzn isvis, kad laukiuos) sapnavau maza rudapliauke, rudaake mergaite apie 4-6 m. amziaus salia jos mazas berniukas gal 2-3 m. ir sapne jauciu ir zinau, kad cia mano vaikai ir mergaite kvieciu Katerinos vardu. Kita ryta keista sapna papasakojau vyrui,bet varda kazkaip buvau pamirsusi,o apie sapna galvojau visa diena, kol pet tv isgirdau varda ir atsiminiau, kad toki pati sapne sakiau. Kadangi siuo vardu nieko nepazinojau ir niekada lyg ir nebuvau gidejusi, kazkaip sukele itarima, tad panarsiau internete ir issiaiskinau, kad tai graikiskas vardas (mano vyras graikas) ir pasakiau atsiminusi si varda vyrui na ir tuo viskas uzsibaige, kol po geru 3 sav. supratau, kad laukiuosi. Pas vyra seimoje yra tradicija vaikam duoti giminiu vardus (ta zinojau is anksciau), tad pasidomejau ar pas ji gimineje yra kokia Katerina ir jis atsake taip,tai jo mamos sesuo kuri labai senai jau yra mirusi. Budama 4 men. nescia suzinojom, kad laukiuosi mergaites. Gruodzio 25 d. gime dukra ir pavadinom Katerina. Paskutiniu metu jauciu tai, ko negaliu paaiskinti vis bandau save tikinti, kad tai gal po gimdyvine depresija ar kokia psichoze, o gal hormonai. Nors OBE simptomus kaip vibracijos, paniska baime, prisilietimas, skraidymas, judesiai man yra iprasta sapnuose, bet po gimdymo tai atsiranda ir nemiegant. Daznai jauciu vibrazijas ar tai gal drebejimu pavadinti nestabilumo jausmas, pirma kart tai pajutau vakarieniaujant ir dar vyro paklausiau ar ir jis pajuto, gal tai zemes drebejimas,o jis atsake, kad nieko nepajuto,na tada labai nesureiksminau,kol tai nepradejo kartotis labai daznai ir pastebejau, kad tokia savijauta tada, kada esu ramumo ir atsipalaidavimo busenoj plius visus siuos drebejimus lydi nepsakomo stiprumo jausmai tokie kaip labai stipri meile, gerumas (negaliu net zodziais to apibudinti) arba paniska baime cia jau baisiau, nes tada toks jausmas, kad gali sustoti sirdis. Kartais jauciu kaskokius energetinius pliupsnius (jei taip galima pavadinti)nuo ju galiu staigiai pradeti verkti jauciu lyg neapsakoma gailesti.Zodziu giliai savo viduje manau, kad kazkas su manim lyg bandytu uzmegsti kontakta, nors tikiu visais siais dalykais,bet del dideles baimes stengiuos viska ignoruoti ir to neisileisti. Visai neseniai pradejau galvoti apie meditacija, joga gal tai padetu man atrasti save pacia ir girsti ta kazka, kuris bando atkreipti mano demesi.

Ausra 2011 m. gruodžio 4 d., sekmadienis, 06:31:10
As daznai sapnuose skraidau. Sapne pakylu virs medziu, virs juru, ezeru. Kartais sapnuose uzskrendu ir atsisedu ant namo stogo. Ir galiu stebeti kas vyksta apacioje. Si reiskini, skraidyma sapnuose jau pajutau budama 10 metu. Tuomet sapnavau kaip stengiausi pakilti i dangu nuo kedes. O paskutiniu metu sapnuose pakylu i dangu bet kur: nuo zemes, nuo laiptu, nuo stogo, medzio ar panasiai. Tai pats nuostabiausias jausmas, koki patiriu sapnuodama.

Eokas 2011 m. lapkričio 12 d., šeštadienis, 21:48:35
O kas i mano laiska atsakys? :/ :)

Viltei -zr. zemiau 2011 m. lapkričio 10 d., ketvirtadienis, 23:35:45
Vilte, - geri sapnai, panasu i NSO stebejimus kitame lygyje, galetum parasyt detaliau svetainei, daugiau atsakys, arba ten, kur liudijimai -

Zinantis 2011 m. lapkričio 6 d., sekmadienis, 00:38:20
Sapnuoju pranasingus sapnus jau penkti metai. Nematau tame nieko keisto, paskaicius atidziau biblija aiskeja kad tai vyksta nuo senai. Apastalo Pauliaus laiskuose tvirtinama, kad pranasavimas yra auksciausias zmogaus galimas pasiekimas. Beje, tie sapnai prasidejo staiga, jie kitokie ir nereikia juos painioti su paprastais sapnais. Apie tokiu sapnu isskirtinuma sakoma ir Senajame testamente ir Korane.

Jurita 2011 m. spalio 26 d., trečiadienis, 10:49:02
pries menesi palaidojau savo tevuka. Sia nakti ji sapnavau, gulinti ir vienu metu staiga atmerke akis. dar su manimi buvo mano motina, teta ir vyras. ir tada teta teta su ranka tevukui uzmerke akis, sakydama Juozai uzsimerk. tada pabudau. Buvo toks jausmas sapne, kad tevukas atgijo, kad nemires.
Prasau paaiskinti ka tai turetu reiksti.
Aciu.

Rokas 2011 m. spalio 13 d., ketvirtadienis, 21:33:06
Sveiki cia vel as, atsimeniau viena sapna kuri mazas sapnavau 2 ar net gi 3 kartus is eiles. Sapnaau kaip as su darzelio vaikais ir aukle ejom ryte kazkur pasivaikscioti ir mus seke kazkokia ragana ji skraide aplink mus bet labai retai as su draugu buvom issigande ir tada as atsikeldavau. nesuprantu kodel as tai sapnavau 2 ar 3 kartus. Gal galit paaiskint? kodel taip ivyko man?
Dekui is anksto.

Rokas 2011 m. spalio 8 d., šeštadienis, 21:41:21
Dar vienas Dalykas buvo. man atrodo buvau patekes i ,,OBe'' nes, nzn ar sapnavau ar kas buvo bet atrode lyg atsikeliau is lovos, buvau apsirenges, galejau labai blaiviai mastyt lyg nemiegant. nuejes i virtuve norejau pasiimt pasidaryt konors valgyt ir staiga atsikeliau. ir nesupratau ar tai buvo tik sapnas ar as buvau OBEI ir kazkas mane norejo perstet del kazko kad staiga atsikeliau?. jai ka zinot parasykit.

Rokas 2011 m. spalio 8 d., šeštadienis, 21:36:31
buvau mazesnis tai sapnuodavau kad mane vekesi keli draugai. As galedavau nuo ju pabegti tik kai atsisesdavau i lotoso poza ir labai panoredavau pakilti i ora. Tik taip galedavau nuo ju pabegti. bet jaigu pagalvodavau apie ka nors kita, tai tada tuo paciu metu leisdavausi zemen. Jaigu galit pasakykit ka tai reiske. Gal tai gali but del mirusio zmogaus? Jai galit parasykit i gmaila. rokas.ivanauskas5@gmail.com jaigu zinot ka tai galetu reiksti parasykit ;/

Toma 2011 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis, 19:09:18
Sveiki, as niekada neesu ieskojusi tokio tipo saitu savo gyvenime. Bet paskutinias dvi naktis negaliu ramiai miegoti. Noriu paprasyti jusu pagalbos, kad jus man paaiskintumete ka tai galetu reiksti. Pirmaja nakti sapnuoju , kad man ant nugaros labai atsikisusios mentys , kaklas ir galva stipriai palinke i prieki, ir as stebiu save veidrodyje ir toks jausmas , lyg as tai zinau, kad esu kazkoks velnias ar kaip cia tiksliau pavadinus pikta dvasia, slyksti butybe, ir saves bijau. viskas labai realu. Antra naktis buvo dar baisesne. Nuejau i savo miegamaji miegoti , atsiguliau ir sapnuoju , esu tame paciame savo miegamajame, viskas kaip tikrove,as galvoju, kad tai realybe, atmerkiu akis ir esu suparalyzuota nuo galvos iki koju, negaliu prakalbeti, bandau saukti savo vaikina, kuris ziuri televizoriu salione, negaliu, esu stipriai suparalyzuota ir man is burnos bega seiles , kuo labiau stengiuosi rekti ,tuo labiau jos bega, as jas jauciu. po to mane atleidzia as atsistoju einu i virtuve ten mano uosviene daro koldunus ir as jai bandau sakyti kazkas su manimi, bet mane vel pradeda paralyzuoti ir begti seiles , nes bandau sneketi. Ir staiga man dinsta paralyzius, bet as jauciu, kad manyje kazkas labai blogo labai labai blogo, pakylu i virsu ir prilimpu prie lubu, pradedu rekti padekite man , kazkas manyje yra ir jums padarys bloga. Jauciu kaip mano veidas daro slykscias grimasas. Nusileidziu zemyn prieinu prie uosvienes ir man nevalingai pakyla ranka jei draskyti veida, bet kazkaip as pati suvaldziau ir tik svelniai perbraukiau per skruosta , bet jai sakau bekit nuo manes, nes atsitiks kazkas baisaus. Aciu Dievui i kambari iejo mano vaikinas ir netycia trinktelejo salia lovos staleli su kompiuteriu ir mane prikele. Bet toks jausmas , kad as ir nemiegojau, kad tai viskas vyko . As atmerkiau akis akimirksniu ir is tiesu gulejau ant nugaros sustingusi, kaip ir sapno pradzioje, su atverta burna . Viskas buvo kaip realybe, net nesitiki kad tai sapnas. Padekit man issiaiskinti, nes as pradedu bijoti! Jokiu siaubu neziurejau, kad man sapnuotusi tokie sapnai. as negaliu netgi paaiskinti, kas tai.

Viltė 2011 m. rugpjūčio 4 d., ketvirtadienis, 17:33:50
Sveiki. Aš sapnavau erdvėlaivį tos pačios įprastinės formos. Prieš tai, kai jį pamačiau, debesys nušvito ryškia šviesia mėlyna spalva ir tada iš jų lėtai išskrido erdvėlaivis. Atsinešiau žiūronus prie lango, prie kurio stovėjau ir žiūrėjau iš arti. Tada supratau, kad ten kažkas kitas, o ne erdvėlaivis.
Norėčiau paklausti, ką galėtų reikšti mano sapnas?
Iš anksto ačiū.

Mantas 2011 m. liepos 3 d., sekmadienis, 01:56:11
Atsimenu sapanavau, kad skraidziau aplink savo nama, prisimenu tik viena momenta kai skridau labai letai salia namo virs zoles pakiles ne daugiau metra ir sunkiai kontroliavau ta savo skrydi, pamenu to skrydzio gal apie 10 sekundziu.Dar sapnavau, kad einu nusimyzt koridorium i tualeta o ant lubu kazkoks gyvis kabo be galo baisus tekinas nubegau i svetaine ten tevai telika ziurejo pradejau rekt padekit ir net pats savo balso negirdejau tevai irgi nieko negirdejo daugiau nepamenu.Dar pamenu ( cia viskas vyko 10 mano gyvenimo metais), kad miegu ir jauciu kazkas vaiksto per paklode ant manes pramerkiu akis o ten ziurke, bandau jai trenkt, o ranka kiaurai eina, bet galu galiausiai inai dingsta.Parasiau, nes idomu kaip jus tai paaiskintumet

Lėja 2011 m. birželio 29 d., trečiadienis, 16:44:30
Čia vakar paskaičiau apie tas keliones, pagalvojau,kad reikia išbandyt. Taigi jau atsiguliau į lovą. Ramiai sau kvėpuoju apie nieką negalvoju (jei kam sunku apie nieką negalvot, tai patarimas-susikoncentruokit į kvėpavimą, galvokit apie jį tada). Ir kažkaip po kiek laiko kažkoks uodo zvimbimas grynai palei ausį., galvoju kas čia man sutrukdė dabar, greit atsisėdau lovoj baidyt pradėjau tą uodą, ir galvoju,kad gal čia net nebuvo to uodo, nes gulėjau dar kokią minutę ir klausiausi to zvimbimo kuris vis tilo. Tada vėl užsimerkiau ramiai ir po kiek laiko taip netikėtai vibracija po kūną pasklido., skaičiau, kad tada reikia maždaug nuo galvos iki kojų ją siųsti, ir tikrai jaučiau kaip kojose sustiprėja ta vibracija (o iš tikrųjų net nežinau kaip dar tiksliau tą jausmą apibūdinti) iš pradžių pagalvojau,gal čia sutapimas, tik nutirpo nuo gulėjimo kūnas. Bet paskui pagalvojau kad matyt ne. Ir tada jau žinojau arba kažkokiu būdu bandyti išeiti iš kūno (nors net neįsivaizduoju kaip tai reikėtų padaryti., Ir šiaip gal kas galėtų pasakyt?)arba viską baigti. Pasirinkau baigti, nes tuo metu užplūdo baimė,galbūt neatsikelti(būtent tuomet prisiminiau, kas buvo per filmą "Tūnąs tamsoje"). Nors prieš bandydama ir skaitydama straipsnius galvojau, kad čia nėra ko bijoti ir buvau tuo įsitikinus. Bet laikui atėjus išsigandau. Man tik įdomu, kad kai vėl ryšiuosi tai pabandyti, (kas tikriausiai bus ateinančią naktį) kaip man prasidėjus tai vadinamąjai vibracijai, išeiti iš kūno., Nes tuo metu net neįsivaizduoju ką reikia daryti ar galvoti, kad tai įvyktų. Būsiu žiauriai dėkinga jei kas atsakys. :)

mantas 2011 m. birželio 18 d., šeštadienis, 22:56:08
kai buvau vaikas sapnavau kad labai noriu nusislapinti ir tiesiog ejau i toleta [sapne] atsistojau ir pradejau daryti reikala atrodo beveik lyg tikra tik supratau kad jauciu kaskoke dregme ir siluma :D ir tada jau atsibudau ir pasiziurejau kad as visdar lovoje ir slapi apatiniai :DD

giedrius 2011 m. gegužės 11 d., trečiadienis, 17:10:22
Pries einan miegoti buvau labai liudnos nuotaikos, tiesiog galvoja sukosi mintis , kodel toks nelaimingas, koke givenimo prasme, kad truksta milimo zmogaus, tiesiog galima sakyti snudurevau su se mintim, kai tarsi prabudes sapne taip aiskei isgirdau zodzius, kuriu givenime girdejas nebuvau, ir pats net minties apie tokius zodzius nebuciau turejas, man tarsi toks svelnus merginos balsas sako tokius zodzius, NUO ZEMUMOS NUSILEISK ZEMYN, TADA BUSI LAIMINGAS IR TURTINGAS, Ir tada pabudau, nors tarsi ir nebuvau uzmiges, zinau kad sie zodzei turi kazka, nes jie turi paslepta prasme nuo kuriu kila ivairios mintis ... Tada buvo kitas kartas kai girdejau zodzius gal po kokiu 2 men, kai drauges tevas patire insulta, pries einant galvoja sukasi mintis kas butu jai jos tevas mirtu, tada vel tarsi pabudes sapne girziu zodius kurie sako, KAS ATSITIKTU JAI IS SEDINCIO ZMOGAUS PRADANGINTUM KEDE ? ir vel pabudau tarsi buciau neuzmiges, ir sukosi mintis apie tuos zodzius, kur supratau kad toi kede tai tevas, o zmogus sedintis ant jos dukte ir jos mama, kurios kris zemen jai kede dinks ... stengiuos kaskaip daugiau isgirsti tokiu minciu, nes jos tarsi atsako i mano klausimus ..

Deividas 2011 m. gegužės 10 d., antradienis, 10:24:06
Saulius.iSIAIASKINAU taibuvo delbaimes miegujviskas dabar tvarkoj

Giedrius 2011 m. balandžio 24 d., sekmadienis, 15:35:35
Stai va dar karta patiriau obe , bet nesuprantu vieno daliko , kai as pakilu tai be jokio purtimo be nieko tarsi buciau it pukas , tada viskas tvarkoja pakiles, nieko nematau tik tamsa su sviesos spinduleleis , tada susileides ant zemes jauciuosi tai blogai , mane pradeda dusinti , vos kojas galiu pavilkti, matau aplinka kaip per ruka, tas idomiause jauciuosi taip kaip buciau realei prisikeles , galima sakiti net neskiriu ar tai realybe ar tik tas astralinuis isejimas, net kila mintis skambit greitajai nes man jau nekas :-D gal kas galit atsakiti man kodel as tep blogai jauciuosi isejas, nes dar neradau niekam kad iseinant butu dusimas ir silpnumas?

Erika 2011 m. balandžio 19 d., antradienis, 20:36:57
Tai nutiko dukart. Antrasis kartas visiškai neseniai, tik vakar. Pirmąkart sapnuodama mačiau kaip pagalvėje savaime atsiranda įdubimas, poto jutau kaip mane kažkokia jėga spaudžia nugara, aš išsiriečiu pati to nesuvokdama ir girdžiu kaip iš kažkur atsiradęs basas man kažką greitai sako į kairę ausį (miegojau ant dešinio šono), poto mane visą užliejo šilumos banga ir aš staigiai atsimerkiau. Kitą naktį vėl užmigus, mačiau visiškai kito žmogaus veidą kompiuterio ekrane (sapne suvokiau tą kitą žmogų kaip pačią save). Po kelių sekundžių už savęs pamačau vaikiną, kuris greitai pranyko. Poto mačiau savo kūną lovoje išsirietųsi ir prasižiojusį, tarsi rėkčiau (nors neišleidau nei garso). Darėsi sunku kvėpuoti. Tai pamačius mane vėl užliejo šiluma, pradėjo daužytis širdis ir visiškai prabudau. Užliejant šilumai apima toks jausmas tarsi kažkas į mano kūną būtų didžiausiu greičiu įlėkęs. Gal kas žinot kas man darosi?

Giedrius 2011 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis, 18:13:14
Dirbu sargu ir jau vakare atsiguliau nusnausti, ant akiu usimeciau megstini kad nematyciau ijunktos sviesos, ir tarsi jau nepajutau kaip ar uzmigau bet nebeprisimenu kaip galvoja pradejo skambeti nuostabi melodija kure esu simtus kartu klausesis per yotube, as net pats nesusimastidamas pradejau megautis ta daina, tiesiog nieko nei regejau nei galvojau tarsi mintis pradejo dainuoti ta melodija ,miegojau ant kietos lovos, pries uzmiegant visus sonus spaude , o tada besiklausant melodijos, nieko nejutau lyg miegociau ant debesu, idomiause tai kad tam kambariuke buvo ijungta sviesa ir as buvau usidenges akis megstiniu, bet as atsimerkiau pasiziuriu pro ji matau kambari sviece lempa, o kaip pasirodo as is tikruju pats fifiskai nebuvau atsimerkes, tik tada supratau kai pabudau, bet ce dar ne viskas, kagi tada nei purtimo nepajutau nei baimes nieko visiskai, pradejo tarsi mane kelt zaibisku greiciu i virsu, suprates kad tai susija su obe nesipriesinau, patiles maciau tik tamsa, ir tuometu kai patiriau obe lauke buvo bjaurus oras, ir as pakiles girdejau kaip lauke puce vejas ir lija, kai domejausi tai taip negerai dariti per toki ora ir mintise grieztai liepiau gristi atgal i kuna, kagi tas idomiause kad jau maniau kad jau viskas pasibaige mano pasiskraidimai , nezine kaip bet tiesiog norejau atistoti, atistojas jauciausi tarsi girtas, viena aki buvau primerkes tarsi ji butu uztinus, ir nezine kaip nei kiek nesijaudinau tik nesupratau kas ce daros, tada ejau link duru atidariau jas, ir noredamas kad man pageretu grino oro ikvepsiu, iskises galva pro duris jutau veja , ir lietu lijanti man ant galvos, tada pasimeciau visai ejau atgal ant lovos atsisesti, ir pabudau jau is tikruju, idomiause tai kad pabudes supratau kad nuo to monento kai tik muzika pradejo skambeti as jau buvau tarsi pabudes, nes megstinis buvo ligei taipat kaip tada regejau pries tai uzdetas ant akiu , ta vakara patiriau ir antra karta idomu potiri idomiause tai kad kai pradejau kilti galvoja buvo uzimas, keiciause tai kai atsimerkiau tai kad as gulejau ant lovos , ir matau save ore, tarsi koke dvase, veidas buvo raudonas, o akis melsvos, tada pasidare sunku kvepuoti tarsi kaskas gerkle spaude , kai jauciau kad guliu lovoja siek tiek pasitaisiau ir vel lengviau pasidare lengviau kvepuoti, po to vel dusint pradejo , krutejau bet jau tas nebepadejo man, tada noredamas pamatiti save gulinti, nes maniau kad astrale esu, pasisukau ant sono ir pakeliau galva bet ten nieko nemaciau net ranka toi vietoj uzdejau tarsi trenkdamas bet nieko, ir pabudau, nezinau keiciause tai man kad as nepatiriau to ka daugelis patire papasakoja, bet tas jausmas lik tikrai buciau buves astrale, ir tikrai zinau kad tai ne sapnas, nes ce buvo viskas tarsi realei viktu mastimas ir visa kita...

W.A. 2011 m. kovo 28 d., pirmadienis, 07:07:07
El. paštu gavome įdomų sapnų aprašymą, kuriuo norime pasidalinti su visais... Laukiame atsiliepimų...Neseniai man draugė parodė Jūsų puslapį, nes nesiliauju ją šokiravusi savo sapnais. Mane tai taip pat labai sudomino, gal Jūs man galėsite padėti ar paaiškinti ši bei tą, kad man „ne visi namie“.

Na kiek atsimenu save tiek sapnuoju keistus ir tiesą pasakius įsimenančius sapnus, kartais net atsiduriu tokiose situacijose ar vietose kur niekad anksčiau nesu buvusi, bet manau, kad tai esu sapnavusi (tai turbūt vadinasi dežavu). Šiuo metu man 21 metai. Na, o pirmas keisčiausias mano atsimenamas sapnas turbūt buvo, kai man buvo kokie 7-8 metai.

Tada dar miegojau su mama, mūsų miegamajame ant sienos kabėjo kilimas su jame pavaizduotais elniais (kaip tada dar buvo madoje) ir naktį aš atsibudau. Atsibudau nuo kažkokio sunkumo, kuris slėgė mano kojas (atsimenu tai puikiai lyg tai buvo vakar). Ant jų buvo atsiklaupusi jauna, graži, balta, nuoga moteris, ji klūpėjo prieš ta paveikslą.. Aš išsigandau ir pasislėpiau po kaldra, kai išlindau ji jau stovėjo priešais veidrodį, kuris buvo pakabintas priešais lovą, ji atsisuko į mane, ir sklandydama ore tiesiog atsigulė šalimais mano mamos, aš išsigandau ir pradėjau šaukti.. Mama atsibudo ir pasakė, kad tai tebuvo sapnas.. Tačiau kai man jau buvo kokia 14-15 metų ji man vėl pasirodė, tada aš jau miegojau viena (nors man atrodo kad aš nemiegojau, o buvau atsibudus) ji tiesiog sedėjo ant mano lovos krašto, buvo jau apsirengusi ir su gėlių krepšeliu, aš kaip drąsi mergaitė, paklausiau ko jai reikia nuo manęs, bet ji atsistojo nusišypsojo ir išėjo iš kambario, palikusi krepšelį su gėlėmis, tačiau jis irgi dingo ore...

Gal tikrai man vaidenasi arba tai keistas sapnas paaiškinti to nesugebu.. Tačiau čia tik vienas iš sapnų, kurių galiu papasakoti labai daug, visi jie ryškus, o aš dauguma puikiai atsimenu, kartais net su smulkmenomis.

Vieni iš dažniausių sapnų, tai kad aš juose skraidau. Kai buvau maža mama sakė, kad tai reiškia kad augu, dabar kaip ir nebeaugu atrodo, tai gal kaip nors kitaip bandau įžvelgti tame prasmę, augu dvasiškai ar tiesiog tobulėju..

Skaičiau Jūsų puslapyje apie tai kad siela atsiskiria nuo kūno (arba aš tai taip supratau). Tai ne per seniausiai įvyko keistas dalykas.

Aš miegojau, o virš mano lovos yra knygų lentyna, kurioje yra sudėti nuotraukų rėmeliai. Na ir buvo taip, kad aš per miegus išgirdau trenksmą, aš kaip miegantis žmogus, manau viską per greitai suvokiau ir susiorientavau, aš jei Jūs mane suprasite, išgirdus trenksmą, supratau kad nukrito stiklinis rėmelis labai staigiai pašokau iš lovos, manydama, kad jis nukris ant manęs, reakcija ir susiorientavimas tikrai buvo labai staigus, o juk aš miegojau.. Logiško paaiškinimo kaip stiklinis rėmelis galėjo nukristi, jei jis buvo nejudintas kokia savaitę, tuo labiau tvirtai stovėjo, niekad nebuvo taip kad nukristų, o tuo labiau kad ji nustumti reikia jėgos, tad skersvėjis, tuo labiau kad žiemą visi langai uždaryti, neįmanomas, priėjau prie išvados, kad pas mane namie vaidenasi..

Dar vienas iš dažnai pasikartojančių sapnų yra tas, kad aš nuolat skraidau, sapne aš bėgu nuo ko nors ir tada pagalvoju, kad galiu skristi, aš atsispiriu nuo žemės ir skrendu, visa tai aš valdau ir suvokiu, kai aš skraidau (kas man labai patinka) man širdis daužos, o jei nusprendžiu leistis ant žemės ir leidžiuosi labai greitai man baisu.. Kartais užkarta pakilti į orą neišeina, aš tik pašoku bet neskrendu bet po kelių tokių bandymų, aš visąlaik galvoju kad aš galiu, ir pakylu.

Šiaip esu tikinti sapnais ir dažnai paskaitau reikšmes, kaip pvz. kažkada kažkurį gana ilgą laiką sapnavau kad skęstų, ko aš labai bijau realiame gyvenime, tuo pat metų sapnuodavau negyvus naujagimius, persiskaičiau kad tai reiškia, kad aš turiu rūpesčių, bet jei aš išplaukiu vadinas aš iš jų išsikapstysiu..

Dar vienas sapnas, gal savaite laiko sapnavau, kai buvau mažesnė, kad bandžiau pagauti velnią. Atrodo kvaila.. Bet sapne viskas buvo labai baisu, nes aš pripildavau visa vonia vandens, kurią tiesiog matydavau tamsiame fone (ta prasme ne kažkokioje patalpoje) kai velnias pasirodydavo aš turėdavau ištraukti kamšti, kad jis nusileistų su vandeniu, tačiau jis visada juokdavosi, tada prasiverdavo žemė ir aš krisdavau, kaukdavo vilkas, ir galiausiai aš įkrisdavau tam vilkui i nasrus, tada pabusdavau..

Dažnokai sapnuoju košmarus, būna, kad pabustų ir net bijau toliau miegoti, nes bijau sapnuoti, o jei užmiegu sapnuoju toliau.. Taip pat nežinau ar tai gebėjimas, bet jei sapne man baisu, mane kažkas pagauna ar panašiai, aš pagalvoju kad aš noriu atsibusti, užsimerkiu sapne ir pabustu.. Nežinau ar ir kiti sapne taip galvoja ir ar taip sugeba, man tai atrodo keistoka..

Taip pat esu labai jautri aplinkai, ar kaip čia išsireikšti net nežinau.. viena kartą nuomavausi kambarį pas tokia moteri su draugu. Kai draugas išeidavo į darbą anksti ryte aš sapnuodavau, kad šalia manęs atsigula vyras (niekad nemačiau jo veido) ir jausdavau kad jis mane apsikabina.. Kartą kai teko miegoti pačiai vienai aš jaučiausi ne viena tame kambaryje, kai užmigau jis gulėjo šalia, visa naktį varčiausi tarsi mėgindama išsilaisvinti iš jo glėbio, atsibusdavau sušilusi išsigandusi.. Taip pat tuose sapnuose galvodavau, kad man reikia atsibusti, taip ir padarydavau – atsibusdavau. Kažkaip netyčia pakalbėjau su ta moterimi ir ji pasakė, kad tame kambaryje, kur aš gyvenau su draugu, buvo jos ir jos vyro miegamasis, jis mirė ne savo mirtimi, o buvo nukritęs nuo laiptų laiptinėje girtas, tai aš pradėjau galvoti, kad ten jo dvasia atsigula šalia. Ilgai taip negalėjau tverti, nes viena negalėjau miegoti, man buco baisu, nejauku.. Persikrausčiau.. Kitoje vietoje miegojau ramiai, naktim net nepabusdavau, nebuvo jokių košmarų, nebent kartais.

Na kai tiek daug Jums čia prirašiau, gal Jūs man galėsite pasakyti ar man čia su galva negerai, gal man reikia kokio psichologo pagalbos, ar kaip čia iš kur tokie sapnai tokie realūs pojūčiai ir tokios protingos mintys sapnuose..

Dėkui už Jūsų laiką, lauksiu Jūsų atsakymo.

viktorija 2011 m. kovo 17 d., ketvirtadienis, 08:15:10
susapnavau nepazystama miruse motery.ji sapne mane kiekviena nakty laikydavo uz rankos ir grieztai liepdavo dainuot o jai as jos neklausydavau, ji man kasdavo y kakla...dainos buvo dainuojamos apie mama ir nesuprantu kodel,nes as nelabai zinau dainu apie mama bet nakty man jas teko dainuoti... ka tai reiske?

Saulius 2011 m. kovo 11 d., penktadienis, 22:42:17
Deividas, drebulys gali krėsti dėl kraujotakos sutrikimų, apsiauk kojines eidamas gulti. Patogiai įsitaisyk, prieš užmiegant drebulys gali būti dėl to jog atsipalaiduoja kūnas. Nepatogiai gulint gali nutirpti kojos ar rankos, galbūt jauti baimę miegui, ar kažkam kas su tuo susiję. Čia daugiau iš fizinės pusės, jeigu problemos nesusiję su tuom, tada negaliu patarti,.
Ieškok ir rasi.

Saulius 2011 m. kovo 11 d., penktadienis, 22:34:43
Sveiki, sapnus išties galima valdyti, anskčiau, kai man buvo 13-16 metų tai sugebėjau. Dabar jau vos ne dešimtmetį nesu to patyręs. Manau sapno valdymas prasideda suvokimu. "Aš sapnuoju" - jeigu tai galite sau pasakyti sapne, valdyti savo kūną, įvertinti aplinką ir daryti nnuo niekieno nepriklausomus veiksmus - JŪS VALDOTE SAPNĄ. Pamenu apie sapnų valdymą ničnieko nežinojau, nežinojau jog tai įmanoma. Nepamenu dėl ko, bet eidamas miegoti save nuteigdinėdavau, jog noriu kažką tai konkrečiai susapnuoti, manau dėl to išsivystė galimybė valdyti sapnus, sapne esu patyręs įvairių pojūčių, kurių gyvenime tuomet nebuvo tekę pajusti, pamatyti, ir t.t. Tokių "valdomų" sapnų tekę patirti kažkur 30-50. Prasideda kaip paprastas sapnas, ir būnant pasyviu stebėtoju, kaip kad kokioj scenoij aktoriu, supranti jog tai sapnas, ir tuomet gali keisti arba nekeisti sapno vyksmą, keičiant kartais nukenčia sapno kokybė, pvz, lipant laiptais žemyn dingsta kuriam laikui vaizdas. MANAU SVARBIAUSIA sapno valdyme yra gebėjimas pabusti, tą puikiai sugebėdavau,. įsivaizduokit, jus vejasi krokodilas, bėgi.. supranti jog nepabėgsi, bet viltis dar yra, kol jus nečiumpa už kojos, tada tenka imtis veiksmų pabusti,. efektyviausi veiksmai:
1. Stipriai užsimerkti.
2. tuo pačiu sukinėti galvą į šonus, ir galvoti apie šiuos du dalykus.
3 jeigu dar nepabundi, tai niūniuoti ir apie tai galvoti, klausytis to, garantuota sėkmė pabusti :)
Kartą teko sapnuoti jog einu miegoti ar kažką panašaus, po pavykusio bandymo pabusti supratau jog pabudau sapne, po to pabudau savo lovoij :)
Esu sapnavęs nemiegodamas, jeigu papasakočiau skambėtų banaliai, bet aš ėjau ligi galo, nebuvo malonu.
Nežinau dėl ko tam tikru gyvenimo laikotarpiu esu sapnavęs tokius valdomus sapnus,. gyvenime irgi visko tekę patirti, nakties metu yra tekę patirti nepaaiškinamų dalykų, esu kartą pasikvietęs liūdininką.
Niekur nerandu paaiškinimo apie vieną mano nuomone įprastinį reikšinį, apie ratilus kai užsimerkiat ir kitokius dalykus galima fiziškai paaiškinti, bet čia kas kita. Gal jums kada teko patirti, jeigu galit į paštą atsakykit. Apie tą reiškinį:
Galit patys pabadyti šį reiškinį stebėti, pakelkit akis žiūrėkit į "niekur", bet kuriuo atveju bandykit fokusuoti vaizdą jog jis taptų neryškus, jog susilietų truputį, tiesa dabar retai išeina pamatyti, bet anksčiau taip darant ir nejudinant žvilgsnio galima tarsi ore pastebėti nedidelius darinius tai panašu i netaisyklingos formos dvigubą linija toks nedidelis darinys, nejudinant žvilgsnio jis po truputį leidžiasi žemyn, KARTAIS BET KURIA KRYPTIMI. Pažvelgus į jį jis juda kryptimi nuo jūsų žvilgsnio nuo ten kur nukreipėt žvilgsnį. Nejudinant žvilgsnio jis nukrenta žemyn už regėjimo lauko, o kai kada link kokio konkretaus objekto priatrėja ir nejuda, kol nepajudinu žvilgnio. Anksčiau bet kur ir bet kada galėjau tai - dvigubą oro liniją pamatyti, dabar retai kada galiu, netgi fokusuojant žvilgsnį, anskčiau lengvai pastebėdavau net specialiai nieškodamas. GAL tai kokia optinė iliuzija, ar susiję su akių regėjimo lauku, gi žiūrint skirtingomis akimis atskirai tarsi vaizdas pasislenka tai i vieną tai i kitą pusę, hmm, apie tai niekur neradau parašyta.
Gal kam teko patirti tai :)

Deividas 2011 m. kovo 8 d., antradienis, 17:30:32
tai kas man paiskins kaip to isvengt?;D

Deividas 2011 m. kovo 8 d., antradienis, 13:26:11
Atsugulu ir jauciu drebuly tada negaliu pasikelti ojai seip netaip pasikeliu tada suvokiu kad esu savo kambary bet negaliu normaliai pajudet ir tai buna daznai?kaip to isvengti kad einant miegot nebutu jokiu drebeju ir nesugebejimu pasikelti?kaip to isvengti?

W.A. 2011 m. kovo 8 d., antradienis, 08:08:08
El. paštu gavome įdomų sapno aprašymą, kuriuo norime pasidalinti su visais...
Žilvinas, Sunday, March 06, 2011 4:11 PM
--------------------------------------
Sveiki, nso.lt pagrindiniame puslapyje rašote, kad galima jums siūsti keistus reiškinius danguje ar keistus sapnų aprašymus. Aš pradėjau šituo domėtis ir prašau jūsų pagalbos, galbūt šitas sapnas kurį aprašysiu turi kažkokius reikšmės man ar dar kažkam, nes sapnas man labai giliai įstrigo. Na pradedu pasakoti kiek įmanoma detaliau..

Aš jau sapnuoju, bet visą sapną taip ir nesupratau jog sapnuoju (suprantate ką turiu omeny) viskas atrodo super realiai. Netoli mano namų yra sena krepšinio aikštelė. Aš ir mano draugas atvažiuojame prie jos su jo mašina. Jis pasistato mašiną prie aikštelės palei kelią. Pamatome už keliasdešimt metrų tarp garažų daug gražių merginų, matome jog jos vartoje alkoholį ir yra gerai nusiteikusios :) Su draugu nueiname prie merginų ir žadame išgerti su jomis. (Šiaip alkholio nevartoju išvis, bet seniau vartojau) Tik staiga matau keistą mašiną kuri didžiuliu greičiu artinasi link aikštelės. Mašina lyg nemašina ji atrodė kaip didžiulis rusiškas su džipas su vikšrais, vos ne kaip tankas. Džipas-tankas su vikšrais artinasi link draugo mašinos ir bam jie padaro avariją įmano draugą mašiną. Džipe-tanke matau gal 3-4 asmenis vienas iš jų su lietuvos policijos uniforma likę su rusijos kariuomenės uniformomis, ir jie visi girti kaip kiaulės, juokiasi iš to ką padarė ir bėga iš įvykio vietos.

Aš draugui sakau, mes šitaip nepaliksime ir turime juos pasivyti. Sėdame įjo suniokotą mašiną su sudaužytu priekiu ir vejamės juos. Staiga mūsų mašina jau pasikeičia į Jaguarą nebėra jokiu sudaužymų, bet aš jaučiu jog žala padaryta ir mes turime su jais išsiaiškinti. Mes juos pametame, jų nebematome, bent mums tai nė motais, beprotišku greičiu lekiame gatvėmis, išlaužiame posūkius tokiu kosminiu greičiu, kad pagal fizikos dėsnius tai neįmanoma. Mane ima didžiulis pyktis, kerštas, aš degu kaip noriu jiems atkeršyti. Juk jie valdžios žmonės ir girti su kažkokiu hibridu padarė avariją. Staiga iš niekur atsiranda kelio gale super didžiulis angaras. Angaras šiurpus, lyg iš kokio fantastinio filmo. Aš pamatau angaro gale ta patį džipą-tanką. Angaro pradžioje sustabdome mašiną ir einame pėsti aiškintis kas kaip ir kaip bus dėl draugo mašinos.

Angare matau visiškai jaunus vaikus, vyrus, senius (moterų nėra) jie visi purvini, nusiminę matau skausmą jų akyse. Žmonės kažką virina, tempia sunkius geležius ir galų gale suprantu jog jie vergai, o šitas angaras kažkoks karinių mašinų fabrikas. Aplinkui daug apsaugos su ginklais ir dujokaukėmis ant veidų, bet apsauginiai rodosi iš kito pasaulio. Mane krečia šiurpulys, baimė aš bijau, bet vistiek einame pro visus į angaro galą aiškintis dėl įvykio. Aplinka lyg iš fantastinio filmo, bet su rusiškos kariuomenės detalėmis, rusų žvaigždės ir t.t šiek tiek toliau paėjus, suprantu, kad mums šakės, užsirovėme ne ant tų ko reikia. Mes bėgame lauk iš angaro, aš su neįtikėtina jėga stumdau visus karius, bet jų per daug. Tuomet aš pradedu skristi, pakylu įora ir skrendu link išėjimo iš angaro, mano draugas stveriasi man už kojų ir skrenda kartu su manimi. Bet karių tiek daug kad jie taip pat stveriasi už draugo kojų ir staiga aš jau nebetoks stiprus, kažkur dingo mano jėgos, aš silpstu, lyg kažkas trauktų iš manęs jėgas. Aš jaučiu jog leidžiamės žemyn tiems kariams- demonams į rankas (gal jie ir nedemonai, bet kolkas galvoju, kad demonai arba bent jau šėtono pakalikai) mane apima stipri baimė, nebeturiu jėgų, jaučiuosi nugalėtas ir žinau, kad man galas.. Ir pramerkiu akis, atsibundu iš sapno. Viskas man įstrigo taip giliai.. Viską pamenu labai gerai, lyg tai būtų vykę ištikrūjų. Po šio sapno dažnai sapnoju sapnus kai vėl skraidau savo mieste, jaučiuosi super gerai ir t.t bet nei vienas sapnas taip giliai neįstrigo kaip šis. Dar prie to pačio, gaila, bet tik kelis kartus buvau suvokęs kad esu sapne, bet noriu tai tobulinti.

Jei žinai kažką daugiau kokia šito sapno reikšmė, ar kas darosi su mano siela atrašyk. Aš noriu save išlaisvinti (supranti apie ką aš) gal demonai nenori manęs taip lengvai paleisti. Atsiprašau už miglotas mintis, su nieko nesu šnekėjąs apie savo sapnus, laukiu atsakymo, ačiū.

rookie 2011 m. vasario 1 d., antradienis, 16:50:29
Sveiki. Kas gali paaiskinti kodel kai bunu isejas labai greit judu, pamates objekta prie kurio noriu prisiartinti, as akimirksniu prie jo atsirandu, net nespeju apziureti aplinkiniu objektu. gal tai del to kad negaliu nusiramint?

anonimas 2011 m. sausio 3 d., pirmadienis, 03:40:28
sveiki,
savo obe pradejau pastebeti pries metus, kuomet nubudau ir jauciau salia saves kazkokia butybe kuri mane liete, negalejau jos matyti, bet mane buvo sukauscius baime ir negalejau judeti. nuo tada pradejau dometis astralinemis kelionemis- jos pasikartoja gan daznai, kai bunu pavargus arba pastebiu jog sapnas keisteja ir bandau nubusti. labiausiai nemalonus jausmas buna tarp sapno ir tikro pabudimo. sianakti ishsigandau nes tai buvo pati keisciausia patirtis iki siol. sapne regejau draugus, duzo masinos, kazkokiame rusyje zaidziau su adatom ir galiausiai prie manes priejo burys kaciu is kaires puses ir burys sunu is desines, nelabai tikroviski jie buvo. sakyciau kaip is labai lakios vaizduotes turincio zmogaus fantaziju. as apsikabinau su "kaciu ir sunu" vadais kurie buvo zymiai didesni uz kitus ir tada jie pradejo mane buciuoti, labai aistringai ir gasliai. su ranka ties juosmeniu uzciuopiau kazkoki lyg dirza ar kazka. jis buvo pilnas metaliniu karoliuku, saltu ir sunkiu. bandziau istrukti is to sapno ir pabandziau pasiimti "siuvenyra". nutraukiau kelis rutuliukus ir sugniauziau delne. labai tikroviskai juos jauciau ir buvau pasiryzus nepalieisti. energijos sukurys mane nubloske i mano kuna, maciau savo kambari bet visdar jauciau kad siuvenyra turiu delne, kunas virpejo ir as jau zinojau kad as dar nepabudus iki galo. pabandziau atsisesti, pasikeliau tik 45 laipsniu kampu, ikvepiau oro ir mane vel pritrauke prie lovos (o gal prie fizinio kuno). uzsimerkiau, atsimerkiau ir karoliukai mano delne istirpo. liko tik baime ir labai nejaukus jausmas. labai butu idomu isgirsti jusu nuomone, nes kartais nezinau ar as tiesiog einu is proto ar tai tikra. dekui

Lora 2010 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 15:55:53
Sveiki. Nesenai mire mano mociute. Niekada neidavo pas mus.. bet sy kart atejo,ir mire musu namuose.. maciau visa ta vaizda.. jau mazdaug savaite,kaip jos nebera.. bet iki pa siol bijau buti namuose,bijau eiti i savo kambari.. Nakti prabudineju,ir visokios mintis kyla iskart apie mociute,ir nebegaliu uzmigt.. kai pasilieku kur viena, iskrt mintys kyla,kad mociute salia.. gl galit paaiskint kodel sitaip? ats,i el.pasta
dekoju

mode 2010 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienis, 00:52:16
Na bent jau aš viena karta buvau skrides kokiu noriu greičiu ir kokiu noriu aukščiu, visa tai jutau lygtais tai vyko iš tikrųjų ir jausmas buvo nepakartojamas, galejau pasukt kur noriu, nusileist, pakilt...

mindaugas 2010 m. lapkričio 21 d., sekmadienis, 14:26:25
daug kartu bandziau atlikti astraline kelione, taciau tai niekaip nepavykdavo. Bet daznai sapnuoju kad skrendu, ir kai skrendu niekaip nepakyluauksciau nei kokia 40 metru. noriu skristi auksciau, taciau apima baime, ir griztu iki pazemes. Todel butu labai idomu suzinot iki kokio aukscio jus sugebat pakilti? Ir gal del tos baimes pakilti auksciau nepavyksta atlikti astralines keliones?

mode 2010 m. lapkričio 21 d., sekmadienis, 02:17:18
Na bent paguoda radau kažkokia, kartais einu miegot ir staiga spengimas, cypimas ausyse (laikinai) ir suprantu jog nebegaliu pajudėd, žinau, kad aš užsimerkes, bet matau kažkokias figūras sėdint kambary (nors aš vienas), tada kažkoks keliavimas kaip ir tuneliais, bet tada apima baimė ir iš visų jėgų kažkaip pajudu ir "pralaužiu ledus", nes toliau eiti bujau.

Mafia 2010 m. spalio 16 d., šeštadienis, 23:06:22
Laba diena
Noreciau paklausti ka reiskai toke busena ? Kai man buwo koke 9-12m kai ir kekweina wakara nuejau gulti :) ascimenu tai kad pabudes labai greit dariau acilenkimus ir skaiciawau iki 12 kartu :) paskui apsizwalgiau ir wel uzmigau man db 16metu ir man nera pasikartoje toks dalykas :) Jei galetumet parasykyte acakyma i mano viesulasmafia!gmail.com . Dekingas is anksto :)

W.Admin (from: Vaida) 2010 m. rugsėjo 6 d., pirmadienis, 08:42:35
Idomus Vaidos laiškas - perkeltas iš e-mail:
------------------
Laba diena,

Aš dažnai sapnuoju, kad nuo kažko bėgu, kad kažkas mane vejasi ir nori man pakenkti. Nežinau kuo pakenkti, tik žinau, kad reikia bėgt.
Na tai nėra tiesioginis bėgimas kojomis.. Dažniausiai lyg yrimasis oru, lyg plaukiant ar stumiantis, kojom neliečiant žemės. Tada lyg bandau skrist aukščiau, bet nepavyksta, ir vis reikia atsispirti, todėl per daug nuo žemės neatitrūkstu. Nors kažkada pakildavau ir ant namų. Maniau, kad tai bėgimas nuo pareigų, visuomenės, savęs ar panašiai. Jau buvo tokie sapnai praėję, bet dar vis pasitaiko.
Praeitą naktį sapnavau vėl tą 'yrimąsi' oru, bet tai buvo kažkokia visuotinė nelaimė, net sunku pasakyti. Reikėjo bėgt iš kažkur į kažkur. Gal žinot kaip iššifruoti tokius sapnus, ką jie reiškia?
Apskritai, dažniausiai mano sapnus būna sunku nupasakoti, nes tai keistos situacijos ar vietos, nors žmonės dažniausiai pažįstami ar bent matyti. Nors būna ir paprastų buitiškų sapnų, bet aišku elgesys ne toks, kaip realybėj.
Ačiū už dėmesį, ir laukiu jūsų atsakymo :}

Tomas 2010 m. liepos 23 d., penktadienis, 18:19:20
O kaip paaiškinti jeigu matai save naktį vaikštantį t.y lunatikas? taip išeina buvau astralinėje būsenoje ir mano kūnas pats vaikščiojo... bet tas kūnas vykdė mano komandas (aš stovui šalia jo ir sakau ką jam daryti ar sakyti)

TOMAS 2010 m. liepos 19 d., pirmadienis, 16:39:46
Wiena karta lyg ir buwau isejes is kuno... Kai man buwo kokie 8-10 metu. As kaip ir miegojau wiskas twarkoj ir staiga pabudau ir gulejau lowoj sawo ziurejau i lubas tada apsizvalgiau bet kaskaip keistai wiskas atrode ir staiga man pradejo metyti aukstyn, zemyn kaskokie mazi padariukai taip gal koke minute... Ir tada pabudau... Cia buwo astraline kelione?

2010 m. birželio 26 d., šeštadienis, 20:32:01
Laba diena. Ankščiau esu viena ausim girdėjus apie astralines keliones, sapnų simboliką, bet niekada į tai neatkreipdavau dėmesio, kartais sapno reikšmę pasižiūrėdavau sapnininke, bet niekada tam didelės reikšmės neteikiau. Dabar mano nuomonė pasikeitė, stengiuosi atkreipti dėmėsį į sapnus. Esu taip pat patyrusi ne vieną kart tokį jausmą, kuomet jau būni beužmiegąs ir atrodo, jog krenti žemyn, pradeda trukčioti kojos,atrodo, jog smarkiai bėgi, bet gal tai tik atsipalaiduoja kūnas, nežinau.
Tačiau jau kelis kart esu buvusi tokioj būsenoj kuomet miegi, sapnuoji, suvoki, jog sapnuoji, o nubust negali, nors ir labai stengiesi. Tuomet gali kontroliuoti visą savo sapną, savo veiksmus. Perskaičius šį straipsnį tik dabar į tai atkreipiau dėmesį ir supratau, jog ir aš tai esu patyrusi. Kelis kart esu skraidžiusi, skridusi kur noriu, kokiu noriu greičiu ir kokiam noriu aukštyje. Dar puikiai suvokiu koks jausmas apima pakilus į orą, tampi lengvas, nevaržomas, nejauti savo kūno svorio( išvis atrodo lyg būtum be kūno).
Noriu papasakoti dar vieną dalyką.
Prieš devynerius metus mirė mano senelis, su kuriuo labai gerai sutarėme, jis buvo man artimiausias žmogus. Jo mirtis mane taip paveikė, jog nebuvau jo laidotuvėse, tik šarvojime. Į laidotuves tiesiog negalėjau eiti. Dvi dienas po jo mirties nakvojau pas draugę, nes namie tiesiog nebuvo kas su manimi pabūtų. Po dviejų dienų grįžau namo. Naktį kuomet miegojau susapnavau kaip senelis stovi toje vietoje, kur susmuko ištiktas mirties man mojuoja, abiem rieda ašaros, aš šaukiu, jog grįžtų, bet jis tik tolsta ir mojuoja. Atsibudus ilgai negalėjau atsitokėti. Vėliau nupasakojus močiutei savo sapną, parodžiau vietą, kurioje neva stovėjo ir mojavo senelis. Močiutė patvirtino, jog tai būtent ta vieta, kur jis susmuko. Padariau išvadas, jog neatsisveikinau su juo, todėl jis aplankė mane per sapną, visada mažiau ar daugiau tikėjau sapnais, bet tikėjau ir dabar kaip mažas vaikas tikiu, jog tai kažką reiškia, tik ne visada suprantu ką.
Po kažkiek laiko mane pradėjo kankinti sapnai, sapnai, kurių dar negalėjau suvokti. Vėliau bijodavau užmigti, nes bijojau sapnuoti, susapnuoti kažką blogo ar išvis negrįžti iš miego būsenos. Ko tik nedariau: ir pagalvės vietą keičiau, ir lovą stumdžiau po visą kambarį, net ant kėdžių miegojau. Deja, nepadėjo. Viską ką jaučiu papasakodavau mamai, ji stengėsi man padėti. Gėriau arbatėles prieš miegą, eidavau pozityviai nusiteikus miegoti. Kol galiausiai susitaikiau su nesuvokiamais vaizdiniais ir sapnuodavau vis rečiau. Mama septynioliktojo gimtadienio proga( kol miegojau) kambaryje, ant šviestuvo, pakabino pliušinį meškiuką su sparnais, pasakė, jog tai bus angelas sargas saugojantis mano sapnus. Gal ir juokinga, bet tai tiesiog tapo kaip simbolis, nors man jau jo nebereik. Ištikro gal psichologai aiškintų, jog tai susiję su tuo sapnu apie senelį, bet nuo pat mažens atsimenu, jog sapnuodavau, ryškius sapnus, labai daug sapnų, todėl pati nemanau, jog tai susiję, gal kažkiek įtakojo. Gal viskas tiesiog savitaiga, nežinau. Matyt ir juokingai nuskambės ši mano istorijos dalelė, bet tegu juokiasi, kam tai juokinga į sveikatą. Juk juoktis sveika.
Norėčiau ką nors daugiau sužinoti apie šiuos dalykus.
Mėgstu skaityti knygas, todėl gal galite kokią įdomią patarti?
Apie psichodelines keliones tai Karlos rašo. Tik, kad jos vedamos psichodelikų...

Arno 2010 m. gegužės 1 d., šeštadienis, 16:00:14
Sveiki noreciau suzinot ar tai normalu, kad visa laik sapnuoju save 5 - 7 metu amziuje? Ar tai kazka reiskia?

A.... 2010 m. balandis 9 d., 20:36
(Redakcija: ši žinutė gauta email'u, tad rašantysis neatskleidžiamas, tačiau manome, kad laiškas bus įdomus ir kitiems):
Laba diena,
rashau Jums tikedamasis jog atrashysite. Nesenai suzinojau apie astrala, bei astralines keliones. Perskaites daug ka supratau, turiu omenyje, jog esu kazka panashaus patyres. Patyriau tai to net nezinodamas. Gan daznai valdau sapnus sapnuose, suprasdamas, kad sapnuoju. Kartais buna miegu, ir staiga ish miego gryshtu i samoninga busena (taciau vis dar miegu), kuno nevaldau, nes kunas buna suparalyzuotas ish baimes, visas shlapias ir pan. Vienas toks simintyniausiu ivikiu buvo, ish miego gryzau i pusiau samoninga busena, nevaldziau kuno, buvau shlapias, gulejau ant nugaros, tai suvokiau, buvau uzsimerkes, ir man i akis nzn kiek laiko, nezinau kiek ju ten buvo, bet ishtisai vienas po kito puole balti balti velniai, ash gyniausi, zinojau, kad esu stipresnis, buvau piktas ant ju, ir zudziaus juos be gailescio, ju nebijojau, bet bijojau, kad net ir tokiame sapne, galiu pavargti, ir tada jie mane iveiks. Jie puldami bande mane imti uz ranku ir temtis, bet idomiausia, kad jie puole po viena, kaip kokia eile zmoniu prie lietuvos spaudos kioskelio, o ash savo kune, kaip pardaveja to kioskelio, saugau kuna.
Galiausiai pabudau ishsprogusiom akim ir t.t. tai tikrai buvo tas jausmas apie kury rasho internete apie astralo ishejima i astraline kelione. Tuomet apie astrala nieko nezinojau. Dar keli metai pries tai, kalbejausi viena nakty su savo angelu, kuris man apsireishkia po keturiu dienu vartojimo narkotikus.
Nors smegenys buvo "ishtashkytos" bet kai pradejau matyti angela (sviesulys degtuko dezutes dydzio, toli toli danguje) pradejau mastyti, lyg buciau nieko nevartojes. Ejau net praustis du kartus po shaltu vandeniu, bet nepadejo, angelas neprapuole. ka gi pamaniau, pashnekinsiu. Shnekejom mintimis, jausmas krutinej buvo, kaip tuomet apibudinau: Didziule dizdiule zemishka meile padauginta is milijono ir pakelta n-tuoju laipsniu! Ta nakty labai sekiau laika, nes negalejau patiketi kas vyksta, ir vidury musu pokalbio, ji mane ishsineshe i dangu aprodyti savo pasaulio, supazindino ji mane su kazkokiais "personazais" ten, aukstesniais uz ja. Visa tai uztruko nuo 20 iki 30 min (turiu omenyje ishejimas i jos pasauly), nes po to gryzes nesupratau kur dingo pusvalandis, protas negalejo to patiketi ka katik mate. angelas danguje tebebuvo, ir mes tesem pokalbi. Kalbejom apie daug ka. Paprashiau jos atleidimo, kad esu "apsivares narkotiku" (amfevitaminas, zole ir exstazy) ir kad tokiom aplinkybem galim pasikalbeti, ir taip pat prashiau, kad nepyktu, jei ryt galvosiu, kad tai buvo tik iliuzija. Taciau, kaip irodyma, jog tai buvo tikra, ji pazadejo man dar karta pasirodyti. Po menesio ji taip ir padare. tik visa ta menesei nevartojau jokiu narkotiku. buvau blaivas. 15 minuciu kalbejom.
Perskaites apie astrala, labai tuom susidomejau. Zmoniu komentarai apie tai labai ivairus. Kaikurie sako, jog tai saugu kaip per gatve pereiti,ir kai ishmogsti tai buna taip patlengva kaip ir kvepuoti, o kiti sako, jog tai labai povojinga, jog gresia apsedimais ar dar kazkokiom nesamonem. Kaip yra ishtikruju? Arverta apskritaimokintis tai daryti?Suprantu, kad tai subjektyvu, kad nuo kiekvieno asmenishkai priklauso, bet ar yra lietuvoje zmoniu kurie apie tai ishmano, ir gali pakonsultuoti?
Aciu labai uz atsakyma.

Rastamanas 2010 m. balandžio 1 d., ketvirtadienis, 19:02:15
apie estralines keliones suzinojau pries kelias dienas, netiketai uzskaites paie tai internete. labai susidomejau, nes skaitant kas tai yra, man pasirode pazystami ir patirti jausmai. Dar paauglystei, gal 16 metu kai buvau, pasitaikydavo sapnu, kuriuose suvokdavau, kad sapnuoju. Pavyzdziui, sapnavau, kad pâsivogiau is tecio jo automobilio raktus, isisodinau i vidu drauga ir dvi mergaites, aisku prisigerem ir teskemes i medy. mano tevai buvo atostogose, tai gi nzn ka daryti. Stresas didziulis. atvyko policija, ir is tos baimes suvokiau, kad sapnuoju. pradejau valdyti sapna, erzinau policininkus, kol jie i mane pradejo saudyti, o ash tiesiog ramiausiai nusisukau ir ishejau i mishka, palikdamas visus likimo valiai, nes tuomet zinojau, kad nei draugai, nei mergaites nesupyks, nes jie cia netirki. Taip pat esu sokinejes visa nakty nuo vieno ish buvusio New Yorke dvyniu, be parashuto, su draugu. Nes pirma kritimas buvo toks kaip buna pries uzmiegant ir staiga pabundant, tik tuomet ash nepabudau, o nukritau prie iejimo i pastata. Atsistojau, apsidairiau, apsiciupinejau, ir pasakiau sau "ash sapnuoju, galiu daryti ka noriu", tai visa nakty daugiau nieko ir neveikiau, kaip tik kilau si liftu ant stogo, o tada kaip savizudis shokdavau zemyn, nes kaskart jauzdavau milzinishka adrenalina. Tie du sapnai, buvo daugiau nei pries 10 metu, nei vieno ju neuzsirashiau, bet pamenu juos kaip vakar. Taciau, tada ju nesureiksminau. Tokiu sapnu buvo ir daugiau.
pries 6 metus studijavau vilniuj, ir grazu pavasary, uzsidariau savo pasaulyje porai menesiu. tuometu mano gyvenime buvo tiesiog per daug baliu. Net nebevalgydavau nieko. budavo tris paras nieko neisidedavau i burna, eidavau miegoti, kad nejausciau alkio. Visa tai buvo ne ish blogo gyvenimo, tiesiog norejau pamatyti tokio gyvenimo dugna, kad niekada nebenoreciau nieko neveikti. taigi per ta laikotarpi, daug miegodavau, dienom ir naktim. Dienom ypac patikdavo miegoti, nes pastebejau, kad sapnai darosi vis ryshkesni ir ryshkesni. po poros savaiciu, budavo kad pradedavau maishyti sapna su realybe, (pvz paskambino man syki draugas, o ash jo paklausiau, kodel nepakvietei i savo vestuves, o jis sako, ka tu cia nusishneki (nesenai jis ishtikro susituoke, ir nepakviete)). Tai gi supratau, kad man tai patinka, ir sapnuodavau ka panorejes. tarkim pagalvodavau, kad noriu susitikti su pusbroliu, kurio nemaciau 5 metus, uzmigdavau, ir sapne susitikdavau. Atsibudes jausdavau, kaip ishtikro pabendrave. Kartais pats skambindavau pasitikrinti, ar cia realu, ar sapnavau. Dazniausiai zinodavau, kad sapnuoju, todel sapnuose skraidydavau, kaip tame filme Matrica, kai pagrindinis aktorius suprato, kad gali skristi, ir matricos antroj daly paskraide (tuo metu, dar nebuvau mates shio filmo). Budavo ir tokiu akimirku, miegu, bet labai kamuoja troshkulys, tuomet atsikeliu, atsigeriu ir isheinu kazkur, veika kazka beleka, bet visa laika kamuoja troshkulys, tada suprantu, kad pries tai ash istikro neatsikeliau ir neatsigeriau, tai buvo iliuzija, vadinasi ash dar miegu, taigi reikia atsikelti ir atsigerti, ir tai kartodavosi iki kol baime uzpuldavo, kad nebegaliu atsibusti atsigerti, zinojau, kad sesuo yra kitam kambary, bet negaliu juos pashaukti.. tokie atsibudimai uzsitesdavo iki 5 ar 10 kartu. Keisciausia, kad "atsikeles" niekada nematydavau savo miegancio kuna, tiesa sakant, niekada nesu saves mates ish sono, neskaitant veidrodzio.
Papasakodavau tai savo draugams, sakydavo esi nurautas, pamaniau, gal jie ir teisus, vis del to budamas vaikas 3 kartus persirgau miningitu.. taigi, taip ir baigesi mano sio pasaulio pazinimas.
Tiesa, sitaip plaukti ishmokau, sapne pradejau plaukti, o atsibudes buvau tikras, kad sugebesiu atkartoti, taigi ta pacia diena juroje pradejau plaukti.
Siandien, kai suzinojau apie astralini pasauli, jog toks yra, ir galima ji valdyti, pradejau gilintis, ir bandyti vel. Paskutiniai visi trys bandymai nepavyko. Jau atrodo lygu ir atsipalaidavo kunas gerai, bet staiga ishpila karshtis, ir samone suaktyveja.. tada palaukiu nejudedamas pabunu, ir vel stengiuosi nuraminti mintis, bet ir vel tas pats..
Ka reishkia tas karshtis kune? ka reishkia, jeigu guliu ant nugaros, miegu, ir pradedu sapnuoti, kad mane vienas po kito puola balti velniai, kunas dreba ziauriai, baime ir prakaitas savaime aishku, o ash ir nors suprantu, kad sapnuoju, taciau bijau, kad pavargsiu kovoti, ir jie ishraus mano siela (tai nebuvo samoningas bandymas isheiti ish kuno)?
gal bishki ir perdaug cia ishsipleciau, taciau tai tik maza dalis, ka galeciau papasakoti. Paprastai, nerashineju i jokius forumus internete, uztenka man socialinio pasaulio ir taip, taciau; dabar kai suzinojau apie samoninga astralinio pasaulio valdyma, mane tai uzvalde, bet tuo paciu man niekas ir nepavyksta.

LIEPSNAXXX 2010 m. balandžio 1 d., ketvirtadienis, 18:44:40
noriu patarimo. jau kelis metus, kažkur kas mėnesį (paskutinius mėnesius kas dvi sav.)ne savo noru išeinu į astralą, prasideda katalepsija. Labai skauda ir baisu. ir kažkaip man ten būna pasirinkimai: pasiduoti tai energijai ir išeiti arba atsikelti, pabusti. Ką daryt? ar galima tai sustabdyt? visada pasirenku prabudima, bet gal reikia ten nueiti? Tik ar grįšiu iš ten?.. Nepraktikavau šito dalyko ir nesuprantu kodėl MAN tai vyksta. kartais atrodo kad jau išprotėsiu

Algimantas 2010 m. kovo 28 d., sekmadienis, 02:43:16
Pries 10 metu pradejau matyti astralines formas tai tikrai idomi patirtis.Noriu pasidalinti savo pastebejimais. Pries matymo atsiverima kuris ivyko netiketai ir paciam to nesitikint buvo kazkur 5 metai pasninko ta prasme kad nevalgiau mesos,zuvies ir kiausiniu.Pries matymo atsiverima buvo toks lyg zyzimas ar tai smelkimas galvoje,buvo labai taip sakant uzgule ausis sunkiai girdejau,zinojau kad taip sakant verziasi astralas ir del to nepanikavau. Matyti pradejau staiga, einant keliu, 2000 metu ziema, balto sniego fone,pamaciau astralines formas ,kuriu matymas sukele nemaza uforija. Pirmas ispudis tikrai buvo didelis,issiskyre matymo ryskumu ir formu ivairumu. Matomos formos buvo gana keistoku formu galima pasakyti nelabai draugiskos manau del to jog ejau is sveciu kuriu namuose buvo neseniai paskerstas gyvulys. Tu formu matymas tapo yprastas kasdienis reiskinys ir kai nenoriu i jas nekeipiu demesio. Bet norint susikoncentruojant zvilgsni jas galiu stebeti, be kita ko tos formos reaguoja i zvilsnio staigu pakeitima, jos staigiai perskrenda zvilgsnio kryptimi. Dabar dazniausiai matau tas formas per istiestos rankos atstuma, kas parodaksalu kad sakykim istiestos rankos delno fone ta forma pritraukiant arciau akiu ji sumazeja iki keleto centimetru is toliau ji atrodo didesne. Formos yra lyg skaidrios tusciavidures slangeles sudaro lyg tokia raizgalyne ir ant ar tose slangelese matosi lyg taskuciai lyg butu akys. Skrendant lektuvu aukstai svariam ore irgi gerai matosi formos, atsisedes prie lango ir priglaudes akis prie stiklo atlikau stebejima ar lektuvo greitis turi itakos, pasirodo neturi kartu keliauja kaip sakant kaip lyg Dievo akis visur lydi. Karta teko kelti sunkia drozliu plokste ant auksto tai ziuriu mane lyg tai stebi is virsaus tos dvi formos ar pavyks uzkelti ta plokste. Budavo kad paskaitu ar susitikimu metu labai ryskiai matosi ir pradeda pries akis skraidyti. Ryskiau padeda matyti pasninkavimas ir truputis sodos. But idomu ar daug yra matanciu sias formas, manau kad but idomu sukurti ar tai akinius ar filmavimo kamera kad visi galetu pamatyti ir matyti aplink mus gyvenancius gyventojus.Algimantas.

vidmantas 2010 m. vasario 28 d., sekmadienis, 18:53:48
nebuvau jokiose situacijose. Bet kartais budavo tokiu situaciju, kad esu jau buves tose vietose , anksciau... tikrai taip atrodydavo

edwin 2010 m. vasario 27 d., šeštadienis, 12:35:02
sveiki. as sapnuoju labai daznai, galima sakyti kiekviena diena, sapnuose regiu viska, vaikyste, dabarti, kartais sapnai labai ryskus, tai mane nervuoja, kartais atrodo kad net nepasiilsiu. ka reikia daryti, kaip to atsikratyti? aciu.

Anatolijus 2010 m. vasario 22 d., pirmadienis, 00:33:55
@ Justas 2010 m. vasario 14 d., sekmadienis, 20:58:23
Justai, tai miego paralyzius. Su juo susijusios haliucionacijos ir kiti proto veiksniai. Siulyciau apie tai pasiskaityti placiau.

Justas 2010 m. vasario 14 d., sekmadienis, 20:58:23
Sveiki. Paskaiciau keleta pasakojimu ir jau dabar krato siurpas. Toks sapnas buvo ivykes 3 kartus. Jis ivyko tam nesitikint kai labai norejau miego ir kaskaip jauciau kad uzmiksiu. atsipalaidavau.. tada maciau savo kambario siena ir langa tarsi guleciau atsimerkes. Tada pradejau girdeti snabdzesius lyg kazkas man snabzdetu i ausi. Tada prabudau maciau ta pati vaizda tik buvau visas paralizuotas negalejau pajudeti , rekti neisejo, ausys buvo tarsi uzgultos. Sekanti karta viskas vyko netiketai. vel pabundu tik si karta galiu pakelti galva matau kaskoke forma prie stalo, isigastu atsikeliu vel tas pats visas paralizuotas. Po kiek laiko viskas praejo esu isigandes bet uzmingu. Ir iskart vel tas pats prie savo lovos prie pat saves matau stovinti vyra kurio labai bijojau tada bandziau rekti bet tai ir nesigavo. Noreciau suzinoti daugiau apie tai nes nenoreciau patirti tokiu baisiu "sapnu" dar karta. Tai mane gazdina gal galima toki sapna pakeisti geraja linkme?
 


Skaitykite ir ankstesnes žinutes:  OBE Archyvas 2  |  OBE Archyvas 1

Atsiliepimus ir pastabas galite palikti pagrindinio san-taka station puslapio gale.

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklio naujienos