Global Lithuanian Net:    san-taka station:
        Užmigęs - nubusti!
        Nubudęs - užsnūsti!
        Iš sapno pabusk savo lemčiai -
        Tegu visa būtis paliečia vidinę širdį.
OBE - esu šalia savęs...  

Skaitykite daugiau: 
Vadovas į astralinę projekciją 
Astralinė kelionė: patarimai 

Tikrieji Žemės astronautai 

Vienas pojūčių – kai „siela“ tarsi atsiskiria nuo kūno, kurį mato tarsi iš šono. Tą retą potyrį šveicarui Olafui Blanke ir kitiems pavyko sukelti paveikus atskiras smegenų sritis elektros impulsais. Tai leido padaryti išvadą, kad pusiausvyros pojūtis padeda savęs suvokimui, t.y., kad šis neatskiriamas nuo mūsų kūno.

Kitas klaidingo savęs suvokimo pavyzdys yra savo kūno neatpažinimas, kai nejaučiama, kad kai kurios kūno dalys priklauso kūnui, laikant jas svetimomis. Tai dažnai būna po kūno organų persodinimo. Daug įrodymų, kad tokiomis aplinkybėmis labai svarbi yra rega.

O dar vienas atvejis, kai smegenys nesugeba tiksliai nustatyti kūno padėties, kas gali nutikti dėl neteisingo jutimo signalų priėmimo ir apdorojimo, jų koordinavimo. Atsiranda įspūdis, kad greta yra to asmens kita kopija. Tai netgi kiek panašu į šizofreniją, tačiau nemanoma, kad tas „kitas“ kaip nors susiję su pačiu asmeniu. Pvz., 22 m. epilepsijai sergančiai moteriai į smegenis įleidžiami du elektrodai (ties momeninės skilties ir smilkininės skilties riba, t.y. ties temporoparietaline jungtimi, kuri veikia gebėjimą atskirti save nuo kitų bei kūno pojūčius jungia į vieną visumą), per kuriuos praleidus elektros srovę, moteris pajunta už jos esantį kitą, visai jai svetimą žmogų. Tasai atkartoja jos kūno padėtį, o kai moteris pritraukia kelius prie krūtinės ir rankomis apglėbia kojas, jai atrodo kad tas „kitas“ ją apkabina, kas jai labai nemalonu.

Kita epilepsija serganti 43 m. amžiaus moteris, stimuliuota silpna elektros srove, jaučiasi tarsi smigtų gilyn į lovą arba kristų į ją iš aukštai. Srovę stiprinant, ji palengvėja ir ima sklandyti palubėje, žvelgdama į apačioje gulintį savo kūną, kuris, kažkodėl, be galvos, o galūnės trumpesnės, nei yra iš tikrųjų. Tai įvyksta dirginant už smilkininės skilties esantį kampinį vingį, kuris derina regos, klausos, jutimo ir pusiausvyros signalus ir leidžia sužinoti kūno padėtį.

55 m. amžiaus epileptikas vyras priepuolio metu junta, tarsi jo kairią kūno dalį užima „svetimas“ ir jis pats tarsi pasidalijęs į dvi dalis. Buvo nustatyta, kad jam pažeista užpakalinė intramuralinė vagelė, esanti smegenų pačiame dešinės momeninės skilties gale. Manoma, kad ji koordinuoja regą ir kūno judesius, o galbūt leidžia suvokti, ką jaučia kita kūno pusė.


2002 m. rugsėjo mėn. „Nature“ žurnale spausdintame Olaf Blanke*) straipsnyje „Elektrodai sukelia išėjimą iš kūno“ aprašytas įdomus pacientas, kuriam OBE gali būti pakartotai sukelti laikinu vidinės ausies sudirginimu. Prisiminamas ir analogiškas prieš 50 m. Kanados neurochirurgo Wilder Penfield'o**) pranešimas „J. of Mental Science“ (1955 m. liepos numeryje).

Nors sukeltų pojūčių simptomai yra panašūs į spontaniškus OBE, net nėra identiški. Juos lydi ir vestibuliarinio ir somatinio aparato reakcijos, pvz., keisti kūno vaizdo iškraipymai. Be to, taip sukelti OBE pojūčiai neturi tikslaus aplinkos jutimo.

Negalima tvirtinti, kad visus OBE atvejus sukėlė vidinės ausies sudirginimas, bet kai kuriuos tikrai galėjo. Kitų vidinės ausies sričių dirginimas leidžia išgirsti grojant orkestrą. Tai nereiškia, kad tie garsai yra iliuzija, tai gali būti „orkestro smegenyse“ garsai.

*) Olafas Blankė (g. 1969 m.) – šveicarų neurologas, žinomas tyrimais apie multisensorinius kūno suvokimus, savimonę ir išėjimo iš kūno patirtis. Tyrimuose panaudojo virtualios tikrovės (VR), papildytosios tikrovės (AR) ir mišrios tikrovės (MR) technologijas, o taip pat naudoja magnetinio rezonanso (MRI) priemones. Neseniai sukūrė naujas diagnostikos ir terapijos procedūras pacientams, kenčiantiems nuo neurodegeneracijų, tokių kaip Parkinsono liga ir demencija su Levi kūneliais.

**) Vilderis Penfildas (Wilder Graves Penfield, 1891-1976) – amerikiečių kilmės Kanados neurochirurgas. Didžiausią dėmesį skyrė epilepsijos chirurginiam gydymui – tų smegenų žievės sričių, kur yra mėšlungių židinys, destrukcijai. Operacijos metu atidengtiems smegenims buvo atliekama elektrostimuliacija ieškant to židinio. Tokiu būdu jis gavo svarbių duomenų apie smegenų žievės funkcinę struktūrą ir sudarė smegenų planą (monografija „Žmogaus smegenų žievė“, 1950). Kitos jo knygos: „Epilepsijos priepuolių tipai“ (1951), „Intelekto mįslė“ (1975) ir kt.

Koks ryšis tarp sapnų ir OBE?

Light column

Mūsų sąmonė dienos metu turi užraktą, kuris neleidžia prasiveržti "patirtims". Užmigus, dalis eterinio "Aš" gali atsiskirti nuo kūno. Galbūt, kasnakt aplankote tūkstančius kitų vietų, bet smegenys kasryt vėl jus sugrąžina į realybę. Savo įgytą paturtį "už" - tiesiog pamirštate. Tačiau dvasia (astralas) yra save išreiškianti esybė. Ir sapnai yra tų pasivaikščiojimų išraiška.

Išeidami pro "duris" ar "tunelį" (artimose mirčiai patirtyse), galite sutikti kitas žmogiškosios išvaizdos esybes - kitokia išraiška (nematyta šviesa ar spalva). Kartais jos neturi kūno, tik veidą, sudarytą iš Šviesos. Toje būsenoje mums pasiekiami akašų įrašai - praeities ir ateities įvykiai. Tik toji patirtis sunkiai besutelpaatgal į mūsų suvaržytą ribotą kūną.

Arčiausiai fizinės tikrovės yra psichika (baimes, skausmai, pyktis ir liūdesys). Ją - daugau ar prasčiau - bando tirti psichologija. Ir tame lygyje nesame vieniši ir sutinkame kitas esybes (jas galima suvokti išlavėjusia "trečiąja akimi"). Jos trokšta mūsų kūno - bet tada bendras skausmas dar labiau padidėja.

Aukščiausiame lygyje sutinkami aštarai, plejadiečiai, baltoji erdvės brolija, zetai, archangelai ir Pakylėtieji mokytojai. Jie suvokiami kaip besikeičiančių spalvų energijos rutuliai. Ten yra milžiniškų tunelių ir šviesos spindulių. Tai toji sunkiai paaiškinama realybė, kuri pas mus vadinama Kristaus ar Krišna sąmonė.

Taisyklės:
1. Atsipalaidavus mąstyti ("atjungti" smegenis);
2. Užsiprogramuoti aukštesniųjų jutimų suvokimui;
3. Pasirinkti, kam skiriate "pasimatymą".

Medituokite...

OBE ir žmonių pagrobimų sąryšis

OBE (iėjimas iš savo kūno) yra tarsi sąmoningo ir fizinio pradų atsiskyrimas. Jis skiriasi nuo NDE (priešmirtinės patirties) - vien jau tuo, kad NDE metu kūnas trumpą laiko tarpą buvo miręs. OBE metu nėra patiriama tokia „trauma“.

Gali būti, kad OBE patiria ir maži vaikai, kurie dar nesuvokia to reiškinio esmės. Tai gali būti prielaida „lietaus (ar prieblandų) žmogaus“ sąvokos atsiradimui. Galbūt vaikai todėl skundžiasi, kad nenori miegoti savo lovytėse ir būti šalia mamos ar tėčio, nes bijo tų „judėjimų“ ar vidinių energijos pokyčių.

Gali būti, kad (bent dalis) NSO „pagrobtųjų“ teturėjo OBE faktą. Tiesiog jie niekaip kitaip negalėjo paaiškinti to reiškinio. Juk NSO jau yra mūsų kultūros grupinės sąmonės dalis.

OBE patyrimai įrodo, kad mes esame daugiau, nei fizinės būtybės. Ir dar vienas nuostabus reiškinys: OBE metu galima keliauti laike! Ištirti praeitį, o gal ir „užmesti akį“ į ateitį. Tai parodo, kad ir laikas tėra iliuzija. Tai paaiškina ir pranašų vizijas.

OBE yra susijęs ir su RV (nuotoliniu matymu). Tačiau RV nesukelia tiesioginio dalyvavimo pojūčio - tai tarsi vaizdo stebėjimas per juodai-baltą TV.

Galbūt labiau išsivysčiusioms civilizacijoms nėra būtinybės kurti fizinius kosminius laivus. Astralinė būtis leidžia vienu metu būti keliuose matavimuose (ir savo valia). Tikėtina, kad daugiau kontaktų su nežemiečiais įvyksta būtent astraliniame lygmenyje. Juk „pagrobtieji“ pasakoja apie „ryškias būtybes“, energijas ir t.t. Kartais tos būtybės neturi ryškios formos (ir kuri gali kisti). Su juo bendraujama tarsi su energijos gniužulu. Tačiau juntamas jo protas.

OLE simptomai:

 1. patirti purtymą ar stumtelėjimą;
 2. girdimi garsai - zyzimas, krebždėjimas ir t.t.
 3. juntama vibracija ar aukštesnės energijos;
 4. patiriamas supimas, pasukimas ir kiti judesiai;
 5. patiriamas "paralyžius";
 6. sapne skraidoma;
 7. tave liečia ar pakelia į orą;
 8. tave kažkas puola ir paniška baimė;
 9. girdimi balsai ir žingsniai;
 10. regima per užmerktas akis;
 11. matomos ar juntamos neatpažįstamos nefizinės būtybės;
 12. "ryškūs sapnai";
 13. regėti, kalbėti ar girdėti mylimąjį...
Neter

Indėnų ir kitų šiaurės tautų šamanai taip pat transo metu išeidavo iš savęs... Apie tai - atskirame puslapyje.

Papildomi puslapiai:
Keistai pažįstama, Deja vu    |  Kogi telepatija    |  Plejadžių balsai    |  Astralinė kelionė
Skraidymai nemiegant    |  Sielos klajonės    |  Tikrieji Žemės astronautai

Parašykite apie savo patyrimus miego metu...

Klausimai:
1. Ar sapne dalyvauja giminaičiai (gyvi ar anksčiau mirę)?
2. Ar yra žiaurumo ir sekso scenų?
3. Sklendžiate ore ar stovite ant žemės?
4. Regite nepažįstamus (kuriuos žinote arba ne)?
5. Regite kažką, apie ką neturite jokio supratimo?
6. Regite žmogaus formos esybes. Šviesos rutulius? Kaip jas suvokėte?
7. Ar jutote kūno ribotumą? Ar pajutorte, kad nėra nei viršaus, nei apačios, nei kairės, nei dešinės - tebuvo tik būtis?
8. Buvote tunelyje ar milžiniškame rutulyje - jų nematėte, bet jutote?
9. Norėjosi likti sapne ir stebėtis?...

      Jūsų vardas: 
Jūsų el.pašto adresas: 

Jūsų liudijimas:

           

 

O čia yra lankytojų liudijimai

Skaitykite ankstesnes žinutes:  OBE Archyvas 2  |  OBE Archyvas 1

Inija 2021 m. rugsėjo 29 d., trečiadienis, 03:28:37
Sveiki,tik spejau uzmigti ir pradejau sapnuoti mirusiu seneliu namus ,kazkaip pamaciau gele isdziuvusia ir ejau palaistyti is arbatinuko kuriame buvo surus vanduo,ir tuo metu zengiant per slenksti,mano rankas kazkas uzvalde ,jas tempe as norejau yjungti sviesa ir negalejau ,nes is manes trauke ora per burna ir as rekiau negaledama savo dvieju vaiku vardus ,ziurekit ziurekit ,nes supratau kad msn taip daro dvasia ir viskas aiskiai matosi,dabar guliu ir bijau

Inija 2021 m. rugsėjo 29 d., trečiadienis, 03:26:29
Sveiki,tik spejau uzmigti ir pradejau sapnuoti mirusiu seneliu namus ,kazkaip pamaciau gele isdziuvusia ir ejau palaistyti is arbatinuko kuriame buvo surus vanduo,ir tuo metu zengiant per slenksti,mano rankas kazkas uzvalde ,jas tempe as norejau yjungti sviesa ir negalejau ,nes is manes trauke ora per burna ir as rekiau negaledama savo dvieju vaiku vardus ,ziurekit ziurekit ,nes supratau kad msn taip daro dvasia ir viskas aiskiai matosi,dabar guliu ir bijau

ugnyzas 2021 m. birželio 4 d., penktadienis, 18:15:15
2021 03 05 Niekam nebandau nieko yrodyti,taciau rasau tiems kurie taip pat kaip ir as bando surasti atsakymus po savo potyriu.Po incidento darbe kur stipriai susiziaidziau ranka.Gryzes po mediku apeme nuovargis uzlipau i antra auksta pailseti tiesiog uzmergti akis mintys labai stipriai atsipalaidavo praktiskai negalvojau tuo metu isvis nieko.Ir prasidejo ......Keliavau kazkokiais tai tuneliais labai labai greitai.netgi atrode kad sviesa prasiskverbia pro mano uzmergtus akiu vokus. ir staiga viskas sustojo kazkokioj erdvej bandau iziureti matau kazkokia esybe taciau ji labai sviesi.Ir staiga malonus bet stiprus vyriskas balsas manes klausia.-Kodel tu taip darai? pasimeciau net.Buvau kazkokio tranco busenoi pradejau jo visko klausineti i daug atsakymu buvo atsakyta-taip,ne arba yas arba no keista net angliskai atrode man kad jam tik bandau uzduoti klausima o jis iskart ji atsako jo net pilnai neuzdavus.Toliau nekonkretizuosiu koks pokalbis buvo,taciau noreciau ir dar karta,kad taip nutiktu del to ir ieskau informacijos.

Paranormui 2020 m. rugsėjo 10 d., ketvirtadienis, 11:18:40
Taip sektantai įkyrus,moka dirbti savo darbą,buvo forume toks jetis,atrodė stipri asmenybė ,bet internetiniai smegenų plovikai ,užliūliavo žmogaus mastymą,galvoja ne savo galva.

Vėl Paranormas 2020 m. birželio 5 d., penktadienis, 03:18:34
Atsiprašau. Ne ten parašiau. Nepykite :D

Paranormas 2020 m. birželio 5 d., penktadienis, 03:17:40
Gramatiškai pasitaisau: Turiu foto. Ir papildymas: mano visai kitokios vertybės, negu buvo atsiųstos įstojimo sąlygos. Pliurpė apie stebuklus visokiausius, turtus. Ale, kaip velnias su savo materialiniais dalykais gundė. Atsilaikiau. Nereik man tų turtų. Esu pats savo likimo kalvis.

Paranormas 2020 m. birželio 5 d., penktadienis, 03:14:39
Mane visai neseniai per Instagram bandė užverbuoti į Iliuminatų draugiją. Bet atsisakiau. Man nepatinka jų tikėjimas begaline pinigų galia ir pasišventimas vien tam. Kas netikite, galit su manimi susisiekti, turi šviežias foto. Beje, norėčiau sužinoti iš senbuvių ir žinovų daugiau, koks gi iš tikrųjų Iliuminati tikslas? Nes man pasakojo apie veiklą žmonijos gerbūvio labui. Aš lietuvis, bet verbavo matomai iš jo duoto numerio kanadietis arba amarikietis.

Algirdas 2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis, 10:47:04
Sveiki,
Jau ko gero per 20 metų, kaip po kiekvienos nakties galiu pasakyti, jog kažką sapnavau. Kas link čia pateiktų klausimų dėl sapnų, tai galiu pasakyti, jog mano sapnuose būna, jog dalyvauja tiek gyvi artimieji, giminaičiai, tiek ir jau mirę, ir būna, jog dalyvauja mirę ne tik artimieji, bet šiaip pažįstami, pvz. buvę bendradarbiai. tikrai neperdaug, bet yra pasitaikę sapnų, kuriuose "gebėdavau" pakilti virš žemės(sakyčiaugal dažniausiai patalpoje)ir sklęsti ore, panorėjus keisti sklendimo kryptį, nusileisti, vėl pakilti ir sklęsti, ir vat tas mano gebėjimas pakilti ir sklęsti būdavo sapne toks rodos realiai įmanomas, kad poto realybėje netgi galvodavosi, jog gal tikrai kaip tai būtų įmanoma padaryti, ir dar,-labai būdavo sapnuose malonu pakilus sklęsti...

audra 2019 m. liepos 30 d., antradienis, 12:36:04
Aš taip džiaugiuosi, kad mano santuoka buvo atkurta.
„Neseniai pasidarėme, nors buvo sunku. Jau praėjo daugiau nei mėnuo, ir viskas atrodo kaip normaliai. Jis pradėjo su manimi elgtis geriau, ir tai buvo abiem gydantis procesas. Košmaras, kuris truko beveik 2 metus, kol išsiskyrėme, pagaliau baigėsi. Panašu, kad mes vėl įsimylėjome! Mes abu palikome praeitį ir bandome judėti į priekį - ir pirmą kartą per ilgą laiką ateitis atrodo daug šviesesnė. Aš negaliu žodžiais išreikšti, koks dėkingas esu dr OGUNAMEN! Panašu, kad pagaliau iš naujo atradome tuos dalykus, kurie privertė mus įsimylėti. Visas nerimas ir stresas tiesiog išnyko. Ačiū dr. OGUNAMEN, kad išgelbėjote mano sugadintą santuoką ir sugrąžinote mano vyrą pas mane! “Aš ir mano vyras vėl gyvename kartu laimingai. Jei kyla problemų, susisiekite su Dr.OGUNAMEN dabar ir garantuosiu, kad jis jums padės. Siųsti jam el. Laišką šiuo adresu: {ugbegundenger@gmail.com}

Pastabi 2019 m. balandžio 5 d., penktadienis, 21:37:15
Ar žmogaus smegenims juos prisiminti? Jei prisimintume, tai visus fizikos dėsnius nuo kūdikystės pritaikytume :)

Rūkas 2019 m. balandžio 5 d., penktadienis, 01:44:04
Kodel žmones negali prisiminti praeitų gyvenimu ?

Pastabi 2019 m. kovo 29 d., penktadienis, 21:49:10
Niekas nėra įrodęs dvasios egzistavimo, bet ir paneigęs nėra.

Rūkas 2019 m. kovo 28 d., ketvirtadienis, 21:37:59
Ar dvasia egzistuoja ?

2019 m. kovo 6 d., trečiadienis, 16:49:45
<eundo> kaip ir" Dario "

Pastabi 2019 m. kovo 6 d., trečiadienis, 11:28:50
<eundo> rašoma atskirai

Sapnavau mokytoją su akiniais 2019 m. kovo 5 d., antradienis, 17:15:54
kuri laikė save pusdieve,neklystančia
„Nec pluribus impar“ ir „Vires acquiriteundo“

Pastabi 2019 m. kovo 5 d., antradienis, 11:30:44
*Dario

Pastabi 2019 m. kovo 5 d., antradienis, 11:30:07
Narcisizmas susijęs su infantilizmu, išsivysčiusiu užstrigus ankstyvoje vaikystėje, kai vaikas suvokia, kad vienintelė tikrovė - jo kūnas, nes jo ego yra už kūno ribų. Jo ego yra aplinkinio pasaulio dalis, bet negali jame atlikti jokio veiksmo.
"Narcizas nepajėgia mylėti nieko – netgi savęs paties – nes, kaip nurodo Frommas, tikra meilė sau yra egoizmo priešingybė. Egoizmas atsiranda dėl nenumaldomos sau jaučiamos meilės, kurią galima paaiškinti tuo, kad trūksta tikros meilės savo asmenybei. Tai nevykęs
bandymas kompensuoti meilės sau stoką."
(Pagal: Dari Salas Sommer "Mokslas apie meilę")

2019 m. kovo 5 d., antradienis, 00:35:41
👍👍👍👍👍

sapnavau pradinių klasių mokytoją ,keistą sapną ,padariau išvadą. 2019 m. kovo 4 d., pirmadienis, 19:45:18
Žmogų kuris myli save- narcizą
Žmogus gali būti pats nuostabiausias ir puikiausias visame pasaulyje, ir gali būti, kad kiti neva, mato kaip patį šviesiausią, kupiną meilės ir turintį begalę talentų žmogų- mokytoją , bet jeigu jis taip negalvoja apie Save SAULĘ.:/O paslaptis visiškai paprasta- self-lover egoist Pasaulio centras yra jis. Jis – protingiausias, gražiausias, svarbiausias,svarbiausiai teisus.jaučiasi esąs ne toks, kaip visi.Beveik nesirūpina tuo, ką jaučia kiti. Jam nieko nereiškia įžeisti pašnekovą ar savo artimą žmogų .Žmogus be atjautos.

Pastabi 2019 m. kovo 4 d., pirmadienis, 13:40:40
:D nuostabiai veikia puslapis (o gal IE)! Matyt, pas mane užsibuferiavo :) Žinutė niekur nedingo.

Pastabi 2019 m. kovo 4 d., pirmadienis, 13:37:29
P-a-s-t-a-b-a tiems, kas tvarko šį puslapį: leiskit žmogui apsiginti, neištrinkit svarbių žinučių. Aną žinutę išsisaugojau, kaip mintį, vertą dėmesio. Taigi pabandysiu tą mintį įkelti vėliau :D

Pastabi 2019 m. kovo 4 d., pirmadienis, 13:25:36
To: "Sapno pastebėjimas",
Suprantu, kad čia Tavo toks pastebėjimas. XXI amžius - naujos priemonės. Vyrams sunku dar įsivažiuoti į tokį ekonominį/pramoninį šuolį :) Protinga šiuolaikinė moteris kuo puikiausiai tebesaugo šeimos židinį. Be to, mus vis dar sieja glaudus ir artimas ryšys su senesniąja karta; ne taip kaip "neprotingose" nutolusiose šeimose. Gal poną apšviesti, kad moterims nebereikia balinti vystyklų, o drabužiai puikiai skalbiasi net taupydami vandenį iš šulinio (bele kokių chemikalų nepilu). Maistą puikiai ruošiu ir vaišinu svečius gardžiais šviežiais patiekalais: savas pienas, varškė, sūris, miltai, kiaušiniai, mėsa, augalai, vaisiai ir daržovės. Nesiginu paragauti ir egzotikos (pinigėlis nekrenta kaip iš kiauros kišenės, kaip kitiems gyvenant "nuo algos iki algos"). Viskas su saiku ir savo vietose. Savo pomėgių nemaišau su pomėgiais, kuriuos turi mano vaikai, vyras, močiutės, seneliai, švogeriai, giminės. Ir jų pomėgius žinau.
Labai prastai įsivaizduoti vaiko auginimo atostogas. Žinoma, daug kas priklauso nuo moters ir vaiko charakterių. Ko gero reiktų sugalvoti patarlę: kaip naujagimį prižiūrėsi - taip jis tau atsakys vaiku būdamas (kad nereiktų ieškoti google'je: naujagimis - iki 4 savaičių, kūdikis - iki metų, o nuo metų - vaikas). Mano laimei vaiko kūdikystė praėjo ramiai; dabar yra laiko ir poilsiui, ir internetui, ir draugėms, ir namų kapitalinei priežiūrai, ir sodui, ir daržui, ir knygoms, ir vienam kitam filmui, ir ko tik neprisigalvoji, kol vyksta pietų miegelis. Jei reikia rimto patarimo: prašom - tik nesiplečiant (juk čia forumas skirtas OBE'i). Nesu supermama, kokių tikrai pažįstu nemažai. Esu tinkamai dėliojanti situacijas mama.
Leisk atspėti, pats ko gero nežinotum nei kaip naudoti ir eksploatuoti drelės, pjūklo, "drūžbos", zeimerio, galąstuvo, hidroforo ar kompresoriaus? Gal savo baldus perki tiesiai iš PC, o ne pats susiprojektuoji pagal interjerą (supaprastintas klausimas: kėdės nemokėtum pasigaminti?) O gal net mašinos ratus ne pats permontuoji? Ar palieki tuos pomėgius „profesionalams“?
Tai kas čia ne iš šios planetos, kas kažką skaudina?
-------
Beje, toks pastebėjimas... Žmonės, gimę prieš 1980-uosius (vadinamieji - X karta), yra labai jautrūs arogancijai ir pagiežoms, todėl yra linkę atsakyti tuo pačiu :) Atsargiai, Y kartos atstove ;) Ir atsiprašau, jei įžeidžiau. Nesusiturėjau...

Sapno pastebėjimas 2019 m. kovo 2 d., šeštadienis, 23:59:33
Yra žmonų kurioms nusispjaut ką skaudinti.
Vaikai tegul rėkia alkani,be priežiūros,indų krūvos, vyrui pietūs - tik svajonė.Ateis vyras,lai viską sutvarko.
Joms nėra kada, jų pomėgiai svarbiausi,jos vaikų auginimo atostogose- interneto peržiūrai.
Nori turėti erdvės tik savo pomėgiams, draugėms ir kitokiems asmeniniams dalykams.Vaikai ,vyras lai rūpinasi patys.,ji ne iš šio pasaulio gyvena yotūbo planetoje:“:D

Pastabi 2019 m. kovo 2 d., šeštadienis, 20:36:52
Sena kaip pasaulis tiesa (dalis tiesos)... Jei taip įsivaizduoji visą pasaulį ir priskiri surašytus epizodus absoliučiai visiems; tada aš - ne iš šio pasaulio ;)

2019 m. kovo 1 d., penktadienis, 22:35:08
sapnai tai perspėjimas, kad neišpuiktum, ypač bendraudama su vyresnio amžiaus žmonėmis. lauk palikimo , netikėti pinigai.
Daugiau kreipk dėmesio artimiesiems ,jie palikti nuošalėja,tai egoizmo apraiška.Niekada nepamiršk ,kad turi pareigų.

Atspėsiu 2019 m. kovo 1 d., penktadienis, 22:26:29
Dar 5
Vat,pensininkai,daug turi laiko, sėdi visą dieną prie kompo,skaito,rašo.
Niekas jų nelaukia vakarais lovoje:D dieną nereikia eiti darban,nei su vaikais užsiimti, vedžioti po užsiėmimus, pietus virti,tvarkytis.
Gyvena sau.

Pastabi 2019 m. kovo 1 d., penktadienis, 12:15:33
Ačiū už klausimus.
Atsakau, kad nei tas, nei anas, nei trečias, anei ketvirtas klausimo dėmuo man negalioja. Vienas žmogus yra pasakęs, kad jei kažkas tavyje ieško tam tikrų savybių, galbūt jis pats jų stokoja.
O kai turi dviejų metų atostogas, tai ir bandai savo idėjas įkelti į tinklą, kad būtų platesnis tyrimo ratas.
O dėl sapnų keistumo: todėl čia ir talpinu, kad man atsakytum(-ėt) :)

2019 m. vasario 28 d., ketvirtadienis, 21:33:44
Gal esi vieniša, kad per dienas sėdi prie kompo, nieko neveiki bedarbė
ar kokia su negalia ir geidi turėti vyrą šalia.
Gal todėl ir sapnai tokie keisti?

Pastabi 2019 m. vasario 12 d., antradienis, 12:29:03
Sapnas 2018.12.19: [Šis sapnas labiausiai panašus į aprašomą OBE, kai tarsi matai viską iš šalies. Tokių potyrių yra buvę ir daugiau. Kadangi tai asmeninė patirtis, todėl jų nesurašiau šiame forume.] Esu savo namuose. Žinau, kad miegu. Dairausi. Matau, kad vyras miega. Girdžiu, kažkas kieme prie katilinės durų garsiai dirba su "bulgarke". Gal vagys? Bandau žadinti vyrą, rėkti, bet balso nėra. Nulipu į pirmo aukšto vieną iš kambarių. Žiūriu pro langą, gal pamatysiu, kas dirba lauke. Matau dirbantį savo vyrą. Kaip čia? Juk jis miega?! Suvokiu, kad tai sapnas. Tada prisimenu, kad sesuo sakė, kad sąmoningame sapne reiktų atidžiai apžiūrėti save. Apžiūriu: drabužiai vasariniai [o sapnuoju žiemą], pilka skrybėlė, marškinėliai mėlyni/žydri, suplyšę. Rankos, delnai - švarūs, tik raukšlėse juoda, lyg būtų neįmanoma išplauti. Nenusiplauna. Žiūriu į veidrodį: veidas - mano, tik barzda spoguota ar žaizdota.
Sapnas 2018.12.22: Didelis miestas. Aš ir sesuo esame paauglės. Mus su mama namo parvežė Karbauskis :). Mašiną paliko, o raktų - ne. Mama susodina mus į mašiną. O kur rakteliai? Gal mama turėjo atsarginius? Važiuojam. Stebiu, kaip mamai sekasi vairuoti [nors ji nė karto nėra vairavusi ir net teisių neturi]. Privažiuojam kokių 20-ties aukštų pastatus, sustatytus "U" raide. Įeinam į vieną iš jų. Pirmame aukšte, panašiame į pusrūsio aukštą, gyvena nepažįstamas vyras. Lubos pajuodusios, gal nuo pelėsio, apvarvėjusios. Jausmas pasibjaurėtinas. Vyriškis leido mums išlysti pro siaurą langą, į kiemą. Jis didžiuojasi, kad vienintelis turi tokį langą į lauką, ir džiaugiasi, kad, jei reiktų pabėgti - langas išgelbėtų.
Sapnas 2019.01.10: Didelė atvira arena, visur švaru. Ruošiasi žmonės sutikti kažką švento, gal net Kristų ar patį Dievą. Pagalvoju, kaip tai atrodys? Ir pasirodo - bet nematau, o jaučiu. Ir prasideda Visko aiškinimas. Tai lyg muzika, poema, daina. Girdžiu tariant "direktorius", o gal "karalius", o gal dar kas iš didikų. Ir tai išsiverčia į "matematika". Aiškinami paprasčiausi dėsniai, o gal raidės. Iš visko rutuliojasi daina. Viskas labai aišku ir paprasta, jauku, ramu. Šalia manęs - pažįstamas mokinys. Stebime viską kartu. Kartu išbandom paprastas užduotis.

Pastabi 2019 m. vasario 8 d., penktadienis, 16:05:17
Sapnas 2018.09.11: Vyriškos lyties būtybės plaukioja vandenyje ar kažkokiame skystyje. Juos stebi tyrinėtoja moteris. Staiga vyriškiai apmiršta. Vienas jų priartėja prie tyrinėtojos ir (nepastebėjau kada ir kaip) apvaisino moterį. Ji sako: "Aš jau nėščia". Rūšis išsaugota.
Sapnas 2018.12.01: Lyg stadionas, lyg salė su nišomis atskirtomis medinėmis juodomis pertvaromis apie 2 cm storio. Aukšta patalpa. Aš - su savo artimaisiais. Ruošiamės mirti. Bet tai mums nesukelia baimės. Gal tik truputį, jokį tai jaudulį. Paties virsmo bijom, bet manom, kad viskas turi pavykti sklandžiai. Įeinam kiekvienas į atskiras nišas, gulamės ir tarsi užsnūstam. O tada jaučiam, kad pakylam ir skrendam. Palaukiau, kol visi šitaip suguls... Visi. Kartu sklendžiam. Išdykaujam, nes žinom, kad mums tiesiog nieko neatsikiks. Kibinam gyvuosius. Erzinam. Įlendam kiaurai į traukinį. Ten - grupė jaunuolių stoviniuoja. Vienas lenda prie elektros skydinės. Išsikišę matosi pliki laidai. Padarom taip, kad prikištų pirštus ir nusipurtytų. Kylam aukščiau. Skraidom. Jaučiam, kad laikas... Ramiau leidžiuosi lyg pasnausti. Matau, kaip mano akys atsimerkia [matau lyg pro rentgeną, lyg iš vidaus kūdikio kūno]. Mane paima ant rankų gydytojas su marliu ant burnos, dar kažkokias šlangas, audinius. Esu mažame miestelyje, už lango keli namai, medžiai vos iškilę virš namų, gatvė. Mane ruošiasi apiplauti po kranu. Aš - berniukas. Neverkiu, nes viską suprantu, kas vyksta ir žinau, kad vėl reikės užaugti. Turiu viską prisiminti iki kol užaugsiu... Laukiu, kol mane priglaus prie mamos ir aš nurimsiu čiulpdamas pieną. Ir nesvarbu ar tai bus krūtinė ar buteliukas. Gal tai buvo Cezario pjūvis, nes mane paima ne žemyn galva ir nejaučiau jokio skausmo. Mamos nemačiau, sunku buvo galvą pasukti. Tik žinau, kad ji - mano kairėje pusėje lovoje. Be to, pomirtinėje būsenoje praskridom pro kalvą, ant kurios matėm nespalvotus ir plokščius (kaip stendai) dabartinių močiutės ir senelio [neseniai mirusių] atvaizdus. Bet neužsibuvo prie jų, nes dar buvo lyg per anksti tam susitikimui.
Sapnas 2018.12.11: [pastaruoju metu, šį sapną prisimenu labai ryškiai, smulkmeniškai ir vis prisimenu detalių] Bažnyčia, pilna žmonių, nepažįstamų. Bažnyčia nedidelė, medinė, orientuota į Šiaurę, virš altoriaus - vargonai. Žmogus, užsivilkęs "užuolaidinį" audeklą [nežinau kaip tie apriedai vadinasi?] neša žvakę ant stiebo ar kryžiaus. Užsiliepsnoja. Nori mesti pro duris, bet bijo, kad užsidegs šalia stovintis medis; pro langą - tas pats, keletas didelių medžių ir ten yra. Tada priešais altorių, viduryje arčiau žmonių suolų pasirodo Jėzus: ilgais vešliais auksiniais plaukais, ramaus, mielo, tvirto veido, rūbai lyg žali-gelsvi, platūs, ilgomis rankovėmis. Jis sako: "Viskas gerai." Nebėra degančio stiebo. Aš sėdžiu dešinėje (nuo įėjimo pusės žiūrint) ir arčiau altoriaus, apie 2-3 eilė, šone. Jėzus pereina pro suolus, apeina pro mano šoną. Noriu Jį paliesti. Pajuntu stambias rankas. Vos vos paliečiu. Kažkas sušunka: "Kaip žinoti, kad Tu tikras?" Pagalvoju, man to nereikia - žinau, kad Jis tikras. Bet jis stovi šalia už suolų ir rodo dešinį delną su mėlyne. Po to, atidengia rūbus - dešiniame šone lyg pro rentgeną matau gumbą - įdubimą tarp šonkaulių apie 8 cm. Pats gumbas apie 5x5cm. Suragėjęs. Aš sakau: "Aš tikiu." Mintyse: "...ir be šito." Jis išnyksta. Jaučiu ramybę. Tada dar prieš tai, Jėzus užlipa prie vargonų ir atneša kunigą: jo veidas dėmėtas, kažkoks zombiškas. Žmonės taip pat virsta zombiais, kraujuotais. Blaškosi iš vietos, nenoriu į juos žiūrėti, bet nebijau. Kviečiu Jėzų. Jis kažkur mintyse atsiranda ir savo: "Subraižyk ant rankos 60 įbrėžimų." Sakau: "Aš nežalosiu savęs! Gal tu - ne Jėzus!" Jis tikina mane, kad viskas bus gerai, nereikia savęs įrėžti iki kraujo, užtenka pažymėti pirštu nuo peties iki delno (kairėje rankoje). Braižau pirštu ir skaičiuoju. Visi su manimi garsiai skaičiuoja ir laukia, kas įvyks... [Nubudusi mintyse skaičiuoju po 10, 6 kartus. Tik tada išdrįstu atsimerkti. Nejudėjau ir nesinorėjo.]

Pastabi 2019 m. vasario 8 d., penktadienis, 15:30:06
Sapnas 2018.01.08: Mano miestas. Su vyru pasistatėm mašiną kažkokioj nedidelėj aikštelėj, tarp namų centre. Einam per miestą. Kažkada panašiai sapnavau ir žinau, kad nukris bombos. Ir išmeta iš rusiško lėktuvo vieną geltoną juodai pažymėtą (ženklas: viduryje apskritimas aplink kurį sukasi trys ventiliatoriai) kažkur ties miesto turgumi. Sprogsta. Antrą - apie šiaurinę miesto dalį. Sprogimas didesnis, net pajuntu nuvilnijusią bangą. Pamatom artėjantį rudą dulkių debesį. Trečią - toje aikštelėje, kur pasistatėm mašiną. Gaila mašinos... Bėgam į pietus. Tvoros, barakai. Įlendam pas vieną rusakalbę. Ji mus gelbėja nuo rusų: ji kurčnebylė, o vaikas šiek tiek moka rusiškai - pamanys, kad mes irgi rusai.
Sapnas 2018.01.23: Ant palangės - kūdikis. Langas atidarytas. Girdžiu ūžesį. Iš už kampo atskrido lyg sraigtasparnis. Jame dvi žmogystos - raganos. Lėtai paima vaiką. Griebiu bent už kojyčių, kad neišsineštų.
Sapnas 2018.01.24: Gyvenimo variantai. Liftas. Galiu išlipti kiekviename aukšte, kur daugybė mano gyvenimo variantų ir vis sutinku savo vyrą. Tiesa, kuo aukščiau - tuo senesnė darausi.
Sapnas 2018.01.24: Kyla vanduo. Klaidžioju tarp blokų, langų. Vis kylu aukščiau. Raginu savo vaiką neatsilikti. Kada vanduo baigs kilti?
Sapnas 2018.02.21: Sapne pagaunu save, kad sapnuoju. Noriu kuo daugiau ir smulkiau visko atsiminti. Dairausi. Mašinoje rodo laiką: 13:00 val. Močiutės kiemas. Mama varo avis iš vieno gardo į kitą (naują), šalia kelio. [Niekada nesam laikę avių.] Avių apie 20-30.
Sapnas 2018.02.23: Keliauju laiku atgal. Pastatai senėja, siaurėja. Sutinku buvusį mokinį. Jis nenori manęs paleisti į ateitį. Pereinu siaurus koridorius ir matau, kad aplink mane viskas iš tolimos praeities, gal net Antikos laikų. Žmonės prastais drabužiais žiūri su nuostaba į mane.
Sapnas 2018.03.13: Lava teka nuo aukštumų iš Rytų į Vakarus. Veiksmas mano kaime. Lipam aukščiau ant baldų. Po grindimis linoleumas išsipūtęs, tuoj sprogs su lava. Tėtis apdega veido plaukus nuo kažkokių degių dujų. Bet veidas sveikas. Reikia bėgti tolyn į Vakarus.
Sapnas 2018.03.24: Krenta, griūna namai, pradedant nuo mažesnių iki didesnių, dar didesnių, dangoraižių ir miestų. Pastatai - iš metalo cilindro karkasų pastatyti.
Sapnas 2018.03.30: Praeities žmonės. Aš - tarp jų. Jie tarsi yra dabartyje. Vaikutis ištaria savo vardą - Herkutis (Herkus Norkevičius). [Nieko nepažįstu su tokiu vardu ir pavarde; gal tai tik skambesys, nes yra žmogus panašiai skambantis.] Seni pastatai, bet nepasenę. Mane autobuse pastebi keleiviai, o aš jiems ir sakau ramiai: "Aš - iš dabarties". Tipo ne jūsiškė, ne iš praeities.
Sapnas 2018.04.03: Aš tuo pačiu metu ir Indijoje [kur nesu buvusi], ir Lietuvoje, ir tarp savų, ir tarp kitų, ir moteris, ir vyras - lyg kas norėtų parodyti, kaip kažkas Didingo mato VISKĄ. Vyriškis (kurčnebylys) su video kamera važinėja kažkur Rytų šalyje, filmuoja kas vyksta gatvėse, tamsoje. Jis pradeda matyti savo pažįstamo aureolę, kuri nutįsta auksinė su persimainančiomis spalvomis už nugaros lyg ilga kepurė iki žemės, lyg šešėlis (kai žmogus pasisuka, pasisuka ir tas darinys). Po to, matau savo seserį, ją seku. Vėliau vėl kažkur Rytuose nuseku ilgu rūbu dėvinčią moterį į bažnyčią, prieš tai tas kurčiasis stovi kitoje gatvės pusėje ir laukia, kol kažkoks vyras išsirinks sau mašiną. Išsirinko juodą prabangų automobilį. Nebylys veža ja klientą. Vėliau, vėl dviračiu, paskui tą moterį. Jie pamato gatvėje, kiemo aikštelėje, peršautą vyrą. Nebylys mato begęstančią burnoje mėlyną švieselę. Moteris bijo - ją apkabinu kaip moteris. Ji eina į bažnyčią. Liečia šventintą vandenį. Aš taip pat žegnojuosi. Matau, sėdi mano giminės. Tarp jų senutis. Nebylys stebi sausakimšoje gatvėje pririštus juodus žirgus. Jie, pasibaidę, blaškosi, pusmėnuliu vaikštinėja per grandinės ilgį. Išsiblaškęs nebylys važiuoja važiuoja per virves, jam viskas nuo bagažinė krenta. Aš pagaunu jo kamerą, pakrovėją (ar bateriją, ar kasetę).

Pastabi 2019 m. vasario 8 d., penktadienis, 14:47:26
Sapnas 2017.06.29: Išgyvenimo užduotys. Turim suspėti paspausti kodų kombinaciją, kad pradingtume dviese-trise iš aplinkos. O pradingę viską matom, kas vyksta aplink. Prietaisas - kvadrato formos: apačioje - apskritimas, apačioje - D, dešinėje - A, o kairėje - K. Prietaiso žymes reikia spausti eilės tvarka: pirmiausia apskritimą, po to A arba K (tiksliai raidžių neprisimenu, gal spalvos buvo). Man spausti, po to kitam. Kartais nepavyksta išlaikyti eiliškumo. Bėgam nuo sprogmenų bibliotekoje, nuo priešų civiliais rūbais.
Sapnas 2017.07.21: Lėktuvas krenta nosimi į žemę. Sprogsta. Tai susiję su mano vyro seserimi ir jos vyru (lietuviškai - moša ir mošėnas - kad ir kaip juokingai tai skambėtų, pirmą kartą tokius žodžius naudoju :) ) Jiems nuolat sapne pasakoju tą nutikimą ir mintyse kartoju, kad nepamirščiau.
Sapnas 2017.07.22: Pas senutę įsibrovėm kaip vagys. Mūsų gal du-trys. Ji gyvena nuosavame name - daugiabutyje. Ji išvarė mus. Vėl įėjom, kaip tvarkytojai. Semiam jos žurnalus, popierius, daiktus, drabužius. Pamačiusi nuotrauką su žymiuoju Sauliumi Bagdonu, man prabyla sąžinė. Palieku senutei fotografijas ir dokumentus.
Sapnas 2017.09.06: Einam į varžybas. Daiktus pasidėjom kažkokioje patalpoje. Grįžę, pastebim, kad nėra mano geltono rankinuko. Daiktus atrandam vieno po kito išmėtytus, išskyrus piniginę. Mano mobilusis - pas vyrą rankinuke. Labai pergyvenau dėl kai kurių dokumentų. Radom. [Vakare per žinias pranešė, kad krepšininkus čempionate Turkijoje apvogė!][Naktį buvo pilantis.]
Sapnas 2017.09.07: Šiltnamio kampe lieptelis (lenta), už jos prižėlusi kūdra, šalia graži žalia įkalnė, nupjauta žolė. Anyta vos prataria eidama per lentą: "Susi..susi...". "Kas? Gal sušlapo, įkrito?". Matau pažįstamą vyrą, iki kaklo įbridęs graibo kažką vandenyje. Jo sūnus įkrito. [Tos pačios dienos vakare per žinias pranešė, kad į prūdą įkrito berniukas. Tėvas ištraukė - gaivino, veltui. Prūdas su tokia pačia įkalne, kaip mano sapne, tik šiltnamio nebuvo!][Buvo tą naktį pilnatis.]
Sapnas 2017.11.29: Pas mamą bute. Pro balkoną matosi, kad artinasi tornadas iš Vakarų. Pusseserė atidarė balkoną. Įsisuko vėjas. Bėgu uždaryti, o aukštai esančio lango nepasiekiu. Lipam į 5-tą aukštą, kur žinau esant policininkus. Kaip taip gali būti, juk esu sapnavusi, kad namų nerandu? Iš Vakarų atslenka didžiulė banga. Užplūdo vandens iki 3-čio aukšto. Atslūgo. Sakau: "Bus trys bangos. Esu sapnavusi." Bėgam kiemais į aukštesnį pastatą. Antra banga. Ruošiamės trečiai bangai. Prisikabinu prie moters valdomos skraidyklės. Trečioji banga - didžiausia. Apglėbia mus vanduo, bet moteris išvairuoja iš krentančios bangos. Skrendam pro vamzdžius. Patenkam į karo teritoriją. Namai be stiklų. Sako: "Čia buvo bomba." Klausiu: "Gal čia yra radiacijos?" Liko mažai žmonių. Jokios žalumos, smėlis. Smėlio spalvos netvarkingai pastatyti daugiaaukščiai namai (apie 7 aukštus ir su 4 laiptinėm). Į kareivius neatkreipiau dėmesio, su kokia uniforma. Šaudo. Ugnies sviedinys pralekia man palei galvą.
Sapnas 2018.01.04: Pas pažįstamus - vaikai, paaugliai maudosi apvaliame prūdelyje batuto dydžio. Vanduo drumstas. Po jų - aš maudausi. Dugnas matosi, švarus smėlis, akmenukai. Šalia prūdelio - kažkoks augalas, lyg eglutė. Plaukiu ratu prieš laikrodžio rodyklę, po to - į kitą pusę. Visi stebi, kaip plaukioju. Po maudynių, dar pusnuogiai, atsidūrėm atsinaujinančiame mano gimtame mieste (kažkur Šiaurės Rytuose). Pilna įvairių atrakcionų, batutų, spalvotų kambarių. Įeinam į nedidelę patalpą su plokščiomis įvairiaspalvėmis virvėmis, pridėta šepečių (jais velia diržus, medžiagas). Sėdi gale diedas: kažką krapštosi, nekreipia į mus jokio dėmesio. Kažkas vynioja virvę specialiu įtaisu su rankena. Sakau savo vyrui: "Tau tokio reikėtų plokščiai gaisrininkų šlangai vynioti." Išeinam laukan. Vieta kažkokia pažįstama. Patenkam į vaikų kambarius, vaikštom iš vieno į kitą. Suvokiam, kad jau per toli nuėjom: prasideda privatūs kambariai. Susigėstam. Stebėdamiesi, kad tiek daug vietos skirta bendriems vaikų/kūdikių kambariams, išeinam laukan, pro registratūrą ar informacinį postą. Einam toliau. Viskas nemokama. Daugybė nuogų žmonių gulinėja lyg soliariumuose. Pasimetam. Prieinam du juodus dangoraižius, marmurinius, cilindro formos, į viršų plonėjančius. Pradžioje buvo įdomu, bet priėjus arčiau pastato, pajuntu didelę baimę. O jei pradės griūti? Bėgu tarp tų dangoraižių. Pametu vyrą iš akių. Jį šaukiu ir bėgu kuo toliau nuo pastatų. Su seserimi pribėgu prie dar tebestatomų dangoraižių (iš medienos, impregnuotų tamsiai ruda mase). Kyla karkasai į dangų. Dar daugiau baimės atsiranda. Bėgu pro nuosavus namus, pro sodus, daržus, vištas, gaidžius, dirvas. Namai apleisti, netvarkingi. Jaučiu, kad kažkada esu ten prie tų dangoraižių buvusi su savo klasioke. Bėgu pro tramvajus, pro apkasus, pylimus, pro stotelę (pasinaudočiau transportu, bet nežinau kur nuveš).

Pastabi 2019 m. vasario 8 d., penktadienis, 13:39:04
Sapnas 2017.02.25: Užsienis. Važiuoju traukiniais su perlipimu į Ispaniją [kurioje nesu buvusi]. Užsienietis - žvaigždė. Prieinu. Užkalbina mane. Rodau į jį žurnale, ar tai jis - aktorius?
Sapnas 2018.05.03: Užsienis. Gal Vokietija? Parkai, skverai, bažnyčios, dvarai. Gatvėse skamba lietuvių dainos, čia daugybė lietuvių. Man mokinys meta sprogstančią granatą - žaislinę. Pamaniau, kad vis tiek už tokius dalykus vokiečių policininkai gali sušaudyti. Tokių riaušininkų eilė jau suguldyta - negyvų.
Sapnas 2017.05.24: Kelionė į Norvegiją [kurioje nesu buvusi]. Sėdžiu autobuse šalia savo buvusios klasiokės, man ant kelių - sūnus. Susigriebiau, kad nepasiėmiau reikalingiausių daiktų: vaikui vandens buteliuko, maisto, sauskelnių. Išlipam. Esam laive. Lyg važiuojam, lyg plaukiam. Staigus posūkis. Nuo tralų nusimeta priekabos. Laukiamasis. Laukiam lėktuvo. Žmonės po truputį skirstosi, vaikštinėja. Koridoriai siauri su hologramomis. Kažkas paspaudžia ženklą "O". Neliko gravitacijos. Mus traukia per koridorių į siauras patalpas ar šachtas. Gal nuneš ten, kur reikia? O kodėl visi skirtingomis kryptimis skrenda? Nepagaunu ore sūnaus... pametu iš akių...
Sapnas 2017.06.12: Didmiestis. Gyvenu lyg 7 aukšte. Tai vyksta pirmą kartą, bet žinau, kad tai įvyks... Einu ryte su vaiku per žalią aikštę link namų. Jaučiu, kad reikia skubėti. Ir ne veltui. Saulei kylant, oras kaista, žolė džiūsta. Įkaito net iki 70ºC. Bėgu, slepiuosi name. Einu į liftą. Jis pilnutėlis gyventojų. Lipsiu laiptais. Aš - namie. Čia karšta. Žinau, kad pažįstama šeima gyvena kažkur 3 aukšte. Visi bėgam į rūsį - prabūti dieną, kad neperkaistume. Naktį temperatūra normali. Ir taip kasdien.
Sapnas 2017.06.14: Išsiėmiau pinigų ne tik savo, bet ir bendradarbių mokytojų, vyro bendradarbių - visų. Turiu glėbyje didelį pluoštą A4 formato eurų: dauguma jų rausvos spalvos 400€ banknotai. Svarstau, kaip man su jais elgtis? Išdalinti? Mokytojams po 75+25, viršininkams po 432, 416 - nors mintyse turiu skaičių apie 1000. Mano glėbyje - beprotiškai dideli pinigai! Ne milijonas ir ne du... Tau užtektų Ferrariui. Ne! Milijonams Ferrarių! Saugau. Nešu į banką. Gal atgal į sąskaitas padėti? Jau vienas kitas žmogus tykoja tų pinigų. Dar stipriau laikau. Vaikštinėju po banką. Prašau, kad padėtų padalinti darbuotojams. Paaugliai jau kiša nagus. Du iš jų nušauna banko darbuotojas. Dar du - taikosi šauti. Paslepia mane po bankininkės stalu; ji taip pat su manimi slepiasi. Pinigai jau nebe A4 formato, o lyg popierinės kortelės. Vyras bankininkas, kad paaugliai mūsų nematytų, šalia stalo stovi - užstoja. Aš susidėlioju pinigus pagal pavardes.

Pastabi 2019 m. vasario 7 d., ketvirtadienis, 22:21:46
Santa, parašykite pasakojimą dalimis :) Beje, sveiki, po kiek ilgesnio laiko, kas skaitėte mano sapnus. Netrukus bus papildymas. Paskutinį kartą čia lankiausi 2017 metais, buvo ramybės periodas (moterims taip būna, kai susilaukia mažylio) :)

Santa 2019 m. sausio 15 d., antradienis, 20:25:20
Sveiki, turiu ilga papasakojima kuris į šį langelį netelpa.

Santa 2019 m. sausio 15 d., antradienis, 20:24:55
Sveiki, turiu ilga papasakojima kuris į šį langelį netelpa.

Dovilė 2018 m. lapkričio 20 d., antradienis, 11:00:08
Sapne, Daznai dalyvauja giminaičiai, daznai aplanko mirusi mama, kaimynai mire, bočiai ir seip pažįstami mire žmonės, būna kai kalbu su jais

2018 m. spalio 1 d., pirmadienis, 20:13:36
Spnavau kad buvau atskirta nuo kuno sedejau ant lovos saukiau bet manes negirdejo

Arunas 2018 m. vasario 7 d., trečiadienis, 04:24:06
Kaip pasakius Man gaila jūsų

sara 2017 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis, 08:03:38
Siandien sapnavau kad su Putinu buciavausi, ka tai galetu reiksti?

sara 2017 m. rugpjūčio 22 d., antradienis, 12:43:23
O siandien sapnavau labai dideli juoda kryziu.

sara 2017 m. rugpjūčio 18 d., penktadienis, 10:44:20
Sapnuoju demonus. Demonai vaikai, demonai vyrai...

2017 m. rugpjūčio 10 d., ketvirtadienis, 21:47:23
Tokie sapnai neverti dėmesio :(

2017 m. liepos 27 d., ketvirtadienis, 23:47:32
Kiekvienas sapnuojame ir nėra kas keisto ar svarbaus ;/

Pastabi 2017 m. balandžio 11 d., antradienis, 12:05:49
Sapnas 2016.11.15: Ateiviai visur. Jų visur pilna. Negražūs: galva morkinė, beformė, apsirengę kaip žmonės. Jie įsiviešpatavo žemės paviršiuje. Žmonės slepiasi po žeme, rūsiuose. Didelis miestas. Man įdomu, kodėl kitiems žmonėms yra leidžiama būti virš žemės. Lipu iš rūsio. Slepiuosi už mūro, kolonų. Matau kaip kažką daro kūdikiui, užklotam baltu audeklu. Ramiai sako: "Jam - viskas gerai, atsigaus." Šie žodžiai kažkodėl man nekelia pasitikėjimo.
Sapnas 2016.11.29: vidinis balsas kužda, kad pavasarį bus pasikeitimų, tiek fiziniame, tiek dvasiniame lygmenyje. Blogai bus piktiems, kerštingiems, nes žmonės skaitys mintis.
Sapnas 2016.12.30: iš 1000 žmonių, surinktų į kažkokį baseiną, atrenkami 600 žmonių žodžiai, dainos ar eilėraščiai. Ant ilgo nerūdijančio plieno strypo užveriama didžiulė vėliava, ant kurios užrašomos tos 600 eilių.
Sapnas 2017.01.09: gyvenamų namų kvartalas. Šalia jo - karinis poligonas, laikinas, palapinėse. Daugybė karinės technikos, tamsiai chaki spalvos. Artėja audra. Toli žaibuoja: trys balti žaibai, o jų viduryje oranžiniai tiesūs 3-4 žaibai. Visi vienu metu trenkia.. Juodi debesys. Jie jau visai arti. Bėgu slėptis nuo didelių lietaus lašų. Paraginu ir kitus slėptis. Atvira pašiūrė su dideliais tarpais - išvengti lietaus nepavyks. Pakylu aukščiau, sklandau ore.
Sapnas-nesapnas 2017.01.21: girdžiu pulsuojantį negirdėtą garsą. Kažkas kužda rusiškai: "подойдите" ("Prieikite"). Bijau net pajudėti!
Sapnas 2017.02.03: merginos lavonas prie laiptinės baltame minkštame apvalkale. Kerpu šonus, kad išlaisvinčiau. Baimės nejaučiu, tik pasišlykštėjimą.

sara(ikse) 2017 m. kovo 4 d., šeštadienis, 15:29:59
As sapnuoju daug erotiniu sapnu. Gal kas irgi ka sapnuojate?

viena sekunde ( ikse) 2017 m. sausio 13 d., penktadienis, 14:46:10
Pasidalinkite sapnais! Siaip šis forumas yra labai idomus!

Pastabi 2017 m. sausio 3 d., antradienis, 13:10:49
Su Naujais Ugninio Gaidžio Metais! Tikiuosi - jie nebus ugniniai tiesiogine ta žodžio prasme :)

ikse 2016 m. gruodžio 24 d., šeštadienis, 14:43:57
Ne, as nesibadau. Ir siaip as manau,jei sapne bado, vadinasi gauna kazkokiu tai ziniu. Vadinasi, tevas gaus kelias zinias is manes.:-)))

Pastabi to ikse 2016 m. gruodžio 23 d., penktadienis, 20:05:06
O tu tikrai nesibadai? Tai gali būti - nuojauta...
Mano sapnai su artimaisiais būna gana ryškūs, bet į tai nekreipiu dėmesio, nes tai lyg lygiagretus gyvenimas [sakau "lyg", nes nemanau, kad egzistuoja paraleliniai pasauliai]. Kartais sapnas tarsi rodo ateitį, nos atsibudus tai atrodo visiška nesąmonė.

ikse 2016 m. gruodžio 16 d., penktadienis, 15:16:20
Tevas pasake, kad nesibadyciau adatomis...
Matyt jam prisisapnavo, kad jy badau adatomis...

Zeta 2016 m. gruodžio 5 d., pirmadienis, 17:24:18
Klausimai:
1. Ar sapne dalyvauja giminaičiai (gyvi ar anksčiau mirę)? Kai kada
2. Ar yra žiaurumo ir sekso scenų? Yra
3. Sklendžiate ore ar stovite ant žemės?kaip kada
4. Regite nepažįstamus (kuriuos žinote arba ne)? Taip
5. Regite kažką, apie ką neturite jokio supratimo? Zinau kad supratau miego metu bet atsikeles nebesuprantu
6. Regite žmogaus formos esybes. Šviesos rutulius? Kaip jas suvokėte? Tamsius seselius galinciais tapt kuo nori as vienas ju taciau kovoju pries juos
7. Ar jutote kūno ribotumą? Ar pajutorte, kad nėra nei viršaus, nei apačios, nei kairės, nei dešinės - tebuvo tik būtis?nepamenu
8. Buvote tunelyje ar milžiniškame rutulyje - jų nematėte, bet jutote?taip
9. Norėjosi likti sapne ir stebėtis?..tik ne kai tuos seselius maciau kelis kart sapnavau

Pastabi 2016 m. lapkričio 3 d., ketvirtadienis, 08:56:21
Sapnas 2016.10.30: kaktuso spygliai įstrigo delne. Ištraukiu po vieną. Jie tampa balkšvais permatomais plokščiais kirminais. Vis dar randu jų delne. Jie sudarkė rankos audinius.
Sapnas 2016.11.03: prie jūros. Paaugliai mėtosi iš gumos, kuri sugrįžta ir prikimba, suformuodama vis didesnį gabalą. Pagalvoju: gera idėja - meti kamuolį, o jis sugrįžta. Atsiranda raudonas kamuolys su baltu tašku. Kiek vėliau, iš tolumos atslenka didžiuliai guminiai paauglių klonai. Iš jūros išlenda japonai: moterys su ilgais žaliai mėlynais plaukais, išsitaršiusiais kaip spinduliai. Jų rankose gyvūnai, taip pat išsitaršiusiais ilgais plaukais. Tie gyviai naikina gumos kūrinius, didžiulius klonus. Traukiuosi gilyn į krantą. Užeinu į užeigą. Ten rusai su grubiomis akmens lentelėmis su rusiškais užrašais. Dainuoju kartu su rusais rusiškai. Rusų lentelės naikina japonų gyvius. O kas gali sunaikinti rusų lenteles?

Pastabi 2016 m. spalio 12 d., trečiadienis, 21:08:57
Kas čia per šposai? Kodėl dingsta parašytos žinutės? Tikrai žinau, kad čia rašiau vakar po "hoverboards" pasisakymo apie riedžius ir kažkokius vaistus. Dabar tik šįvakar pasirodė "hoverboards" panaši žinutė. Kur dingo ankstesnės žinutės? Déjà vu...
Manau, jog tai klausimai adminui W.A.

ikse 2016 m. rugsėjo 28 d., trečiadienis, 07:30:02
Ka tik viska perskaiciau, aciu!

Pastabi 2016 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 16:46:21
Na štai - pagaliau perrašiau... Pati pastebėjau berašydama, kad kai kurie sapnai kartojasi, lyg papildo vienas kitą. Taip kaip R. Moore sapnuose [ačiū W.A. už nuorodas], tik detalių mažiau įžiūrėjau. Dabar, kai R. Moore sapnų aprašymą perskaičiau, gal pradėsiu dairytis sapnuose. Mano pasikartojantys sapnai - potvynio laukimas ir oro transportas.
Laukite tęsinių...

Pastabi 2016 m. rugsėjo 27 d., antradienis, 16:40:56
Sapnas 2016.01.13: prezidentai. Vienas jų, gimęs 1883 metais.
Sapnas 2016.03.16: gravitonas, o gal gravitronas. Sprindžio dydžio plastikinė dėžutė, uždengta stiklu, o joje lyg kompaso rodyklė viduje.
Sapnas 2016.04.12: rytų filosofija. Šventykla. Žemės simbolis: apskritimas iš keturių punktyrų (t.y. apskritimas su pertrūkiais), o aplink - viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje - lyg figūriniai sklaistai, atkartojantys apskritimo formą. Kad ir ką tai reiškia, bet sapne žinojau, kad pagal simbolius kiekvienam nusimato sava ateitis.
Sapnas 2016.05.05: potvynis. Visi (aš, giminaičiai ir dar kiti) laukiam kitos bangos. Du laivai. Mes - antrame. Namai suniokoti. Automobiliai pakibę į daugiaaukščius. Keltas neša autobusą - laivą į krantą. Mes gale. Įsikimbam. Banga. Dar viena. Išsilaikom. Viskas nuslūgsta per vieną dieną. Ir vėl laukiam bangos. Pagalvoju, kaip didžiulis šuo (pitbulis) narve išsilaiko? Išlipam iš laivo. Mėginam išsilaikyti ant kalvos.
Sapnas 2016.05.18: užsienis. Nepažįstama vieta. Didmiestis. Vanduo. Laivas. Rungtynės. Daugybė žmonių. Reikia persikelti laivu į kitą pusę. Mugė. Labirintai. Bandau užsienietiškai kalbėti.
Sapnas 2016.05.27: mėnulyje. Išbandymas išbūti be oro. Esam virš Ispanijos (pagal mėnulio šešėlį matau).
Sapnas 2016.07.30: vyrą atvažiavo išsivežti bendradarbiai į objektą savaitei. [Lygiai po mėnesio; vyras tikrai išvažiavo dviem dienom į Vilnių su darbu]. Labai supykau, kad man nepasakė iš anksto (palieka su vaiku namie rudenį). Išvyko. Toliau veiksmas vyksta turguje, kur vyras su vienu bendradarbiu padeda man apsipirkti prieš išvykdami. Akcija: obuoliai - už obuolius. Savo obuolius dedu į žemą krepšelį su maišeliu (apie 2 kg). Kažkoks mažius nukėlė krepšį, pavogė obuolius. Bėgu, vejuosi, rėkiu: "Sustabdykit tą vaiką su obuoliais!". Pagaunu, atimu. Liko apie 1 kg obuolių. Nešu pakeisti. Prisijungia vyras su bendradarbiu. Pardavėjas kreivai žiūri, ar tikrai tai mūsų obuoliai. Danguje prašvilpia naikintuvas. Apsiniaukę. Dar vienas, didesnis lėktuvas. Pro turgaus vartus įvažiuoja lyg gaisrininkai. Prasuka pro prekyvietes. Vėl kažkokia mašina įvažiuoja. Naikintuvas. Vyras nubėgo į mašiną, pasiimti video kameros. Perduoda man. Filmuoju. Panašu į ateivių gaudynes. Visi traukiasi. Prie vartų - geltona didelė mašina su pompa dujoms. Kažką negero nuspėju. Varau už tvoros. Painiojasi mašinos ir tas kitas nematytas transportas. Dar viena geltona mašina kitoje vietoje. Uždusins dabar visus dujomis?
Sapnas 2016.08.01: įveiktos kliūtys. Kodas 4332 (ar 3442).
Sapnas 2016.08.04: augina viščiukus rūsyje tarp dėžių, baldų. Kasdien viščiukų vis daugiau. Didesni jau išlipa ir nueina toliau, į kitas patalpas. Gaudau. Perstatom, kad nebūtų tarpų. Tualete renku išsilaksčiusius; pilną glėbį grąžinu vištai. Tarp jų, vienam užaugusios kojytės ant nugaros.
Sapnas 2016.08.20: brolis broliui užrašė: "Aš tavo brolis iš 3076 metų".
Sapnas 2016.08.23: įeinu į bažnyčią. Slepiuosi, kaip ir kiti žmonės nuo "kitokių". Atbėgo vaikų būrys. Vienas storulis berniukas kažką padarė, kad matytųsi, ar tarp mūsų nėra "kitokių". Tie "kiti" širdies vietoje šviečia oranžine šviesa. Aš - "kitokia". Pasisuku šonu, kad manęs nesusektų, kad šviečiu. Suveikė. Atsiduriu miške tarp "kitokių". Prie manęs lenda vienas vaikinas, jo seilė krenta man ant kojos. Tampu "kitokia". Vaikinas mane saugo, apkabina. [Sapne laikas teka bet kuria kryptimi, tai galvoju, kad vaikinuko seilė mane tokią padarė ir sapną reiktų skaityti iš antro galo].
Sapnas 2016.08.27: Rytų šalis, gal Egiptas. Dideli gyvenamieji daugiaaukščiai. Žmonės, pasiruošę bėgti nuo potvynio. Kodėl ne iškart pabėgo? Nusižiūriu ant kalvų stovinčius pastatus. Jau vanduo kyla. Bėgam. Rodos, spėsim. Keliese sulendam į liftą (kodėl į liftą, juk suspaus vanduo?) Viskas atslūgsta.
Sapnas 2016.09.04: aš mašinoje, džipe. Krenta sukinėdamasis sraigtasparnis. Nukrenta detalė, susilanksto atokiau. Pats aparatas jau tuoj tuoj kris ant manęs. Laukiu smūgio. Man galas... Tai nieko nepajusiu?

ikse 2016 m. rugsėjo 26 d., pirmadienis, 17:04:08
Jei yra pragaras, tai tik irodo, kad yra rojus!

Argi ne? 2016 m. rugsėjo 25 d., sekmadienis, 22:23:45
Tik priežasčių išsiaiškinimas gali padėti spręsti problemas! Chirurgas negydo kojos lūžio nepadaręs rentgeno nuotraukos, dietologas nekonsultuoja neišsiaiškinęs maitinimosi ypatumų, elektronikas netaiso televizoriaus neišsiaiškinęs blogo veikimo simptomų, teisėjas neteisia nusikaltėlio neišsiaiškinęs nusikaltimo aplinkybių...
Neigimas, negatyvas, - ne skepticizmas, o aklumas!

to W.A 2016 m. rugsėjo 25 d., sekmadienis, 12:44:46
Keista kad palaikete viena puse. Paprotinote skeptikus, kad cia nekistu nosies
Uzvertete diskusijoms kelia. Gaunasi, kad sapnu iliuzija gali atrodyti tikresne, nei realybe. Tik nepamirskime, kad haliucinacijos, sapnai gali buti daugelio ligu ar sutrikimu simptomas.
Sekmes!!!

ikse 2016 m. rugsėjo 23 d., penktadienis, 11:30:06
Perskaiciau jau

Pastabi 2016 m. rugsėjo 20 d., antradienis, 14:26:58
Sapnas 2015.06.05: į ežerą krenta dideli ledo gabalai (žmogaus ir net namo dydžio). Jie artėja į krantą. Praeina. Žmonės traukia mašinas nuo ledo. Kitos įkrito. Vieną sportinę mašiną žmogus traukia į valtį. Nukrenta bamperis.
Sapnas 2015.06.08: požemio horizontalūs tuneliai/liftai. Keliauju iš vieno miesto galą į kitą.
Sapnas 2015.06.13: ligoninėje gimė man mergaitė negyva. Įdėjo į kartoninė baltą dėžutę (lyg nuo batų) laidojimui. Mergaitė didelėmis rudomis akimis. Atidariau dėžutę, o ji man sako: "Kodėl negaliu pieno gerti?" Aš jai: "Tavo pilvukui jau jo nereikia". Ji: "Kodėl?". Mano mintis: klausinėja; vadinasi - ji gyva.
Sapnas 2015.06.15: Karo pratybos/varžybos su ginklais. Aš su lazeriu ar plazma taikausi. Šaunu. Arena. Kelios komandos.
Sapnas 2015.06.22: sesuo pasistatė mašiną keliaaukštėje stovėjimo aikštelėje: į liftą įleido mašiną, o pati turėjo lipti į kitą (greta). Nespėjo. Pametė mašiną. Ieškom. Gal 5 aukšte A10 vieta? Kur pasimetė daiktai? Nėra...
Sapnas 2015.06.29: dvaras. Potvynis. Pabėgimas. Jauna mergina ieško, kaip pabėgti pro didžiulius kambarius, link upės. Vaikinas (greičiausiai juodaodis vergas) bėga paskui. Slepiasi už krūmų nuo dvariškių. Į vandenį. Ieško merginos. Paslaptingi gilūs tuneliai.
Sapnas 2015.07.20: keletas pažįstamų, tarp jų ir sesuo. Keliaujam į sapnų pasaulį. Mums liepia, nieko nebijant, pirmiausia kojas, o ne galvą, kišti į sieną, pro kurią ir pateksim į sapnų pasaulį. Vieną pereinu, dar sako, man liko 5.
Sapnas 2015.07.22: miškas. Žvyrkelis. Platūs laiptai. Nežinomas miestelis, kuriame vaikų darželis yra toli nuo miesto ir labai didelis. Visam miestui - vienas. Pasilieku dar pasidairyti. Kažkas ištarė moters trumpą vardą ir sako: "Nemiegok, kelkis!". Ąžuoliniai laiptai, neapdirbti, dvigubo ąžuolo, lakuoti. Ta moteris kažkur šalia, griovyje.
Sapnas 2015.07.25: autobusas. Keltas. Sirena praneša, kad artėja tornadas. Baisus griausmas. Jei garsas kaip traukinio - tornadas netoli. Įsikibau kuo tvirčiausiai, laikausi, vanduo pakyla. Išsilaikau. Fotoaparato vidinių detalių nėra, nei baterijų. Liko tik karkasas. Gaila. Mano burnoje kažko pilna. Negaliu kalbėti. Gydytojai krapšto. Vėliau - antras tornadas. Kaip vandenyje neprigerti?
Sapnas 2015.10.02: skraidanti priemonė pasidalino į dvi dalis. Vienoje liko vyr. g. būtybė. Visi jo ieško prietaise. Įeinu aš. Staiga aparatas pakyla, ūždamas virš miškų. Jis buvo nematomas. Skraidina į saugią vietą.
Sapnas 2015.10.20: spalvų kova. Ieškau tinkamos spalvos būtybės. Vėlaiu randu galingesnę už visas - juodą - tėvą. O dar vėliau - baltą - motiną - pačią galingiausią.
Sapnas 2015.11.01: sprogimas. Jo bangą taip aiškiai pajutau!
Sapnas 2015.11.01: ekskursija kažkur užkaukazėje [nors niekada nesu ten buvusi]. Kalnai. Sniegas. Srauni upė ar vandenynas. Žmonės kalbą lyg kiniškai, o gal arabiškai. Man aprodo dvi kasyklas. Trys kalėdinės eglutės. Klausia rusiškai: "Kokio dydžio tinka?" Atsakau, kad svarbu ne ūgis, o kas po egle padėta. Grunto plokštė krenta į vandenį. Žmonės įkrenta. Perimu vadovės vaidmenį. Po vandeniu laukiu, kol žmonės išplauks, upės nešami. Pasirodo du pirmi žmonės (artimos moterys). Saugiai nuplukdau. Iš tunelio išnyra dar keletas žmonių.
Sapnas 2015.11.13: kaime, mes dar vaikai. Kažkokį filmą pažiūrėjo ir sumigom. Ryte niekas nepastebėjo, kaip visur lauke ir kambariuose atsirado įvairių paukščių, žvėrelių. Pirmą radau baltą didelę papūgą (gal žuvėdrą), po to banguotųjų papūgėlių, kanarėlę, dar kitokių paukščių. Radom įvairų nematytų gyvių: švelnių, meilių, su dantimis. Daugybė daiktų: narveliai, nameliai, raidės, žaislai, lipynės, gyvūnas su kumščio dydžio apvalia galva be ausų, stipriai susičiaupęs, burnoje dantys su iltimis. Žvėrys nori ėsti. Ką duoti?
Sapnas 2015.11.22: labai realus sapnas. Einu geležinkeliu. Čia mano benzinas. Klausiu, ar galėsiu bet kada jo prisipilti. Taip. Miesto centras. Vaikai paaugliai - užpuolikai. Bėgu. Moters klausiu, kur autobusų stotis. Palydi. Daug naujų spindinčių mašinų. Tarp jų juodas didžiulis BMW. Moteris lekia į šalia esantį klubą, kad sūnus mus pavežtų. Sūnus - didžiulis, stambus vyras. Klausiu, koks čia miestas. Atsako ilgu negirdėtu pavadinimu. Klausiu, kur Šiauliai? Negirdėjo tokio. Juk mes - Lietuvoje? Kokioje dar Lietuvoje. Parodo žemėlapį. Kitoks. Jokių valstybių.
Sapnas 2015.12.10: universitetas. Matematika. Man nesiseka užduotys. Einu su kitais į konsultaciją. Garsiai atsiprašau dėstytojos, bet turiu pasakyti, kad matematika, skaičiai nepadės išgelbėti gyvybės. Matematika - tik pramoga. Galiu sukurti judančius daiktus, žaidimus, bet gyvybės neįmanoma išgelbėti. Tik praktikai tai gali palengvinti. Visi nuščiūva.

Pastabi 2016 m. rugsėjo 20 d., antradienis, 13:44:21
Sapnas 2015.01.12: keleiviai skuba sulipti į lėktuvą. Tuneliai. Keli nespėja. Grįžta į priėmimą. Susiduria su keistu siuntiniu, kurį apžiūrėję darbuotojai įspėja, kad jis pavojingas - radioaktyvus. Atvertė kaip didelę pastatomą knygą ant laikiklių, su ratukais. Kaip saulės elementai. Tas daiktas vis tiek pakliūva į lėktuvą. Dviem moterims pataria pasilikti tunelyje, kambaryje. Du vaikai laukia tėvų (atsiskyrė). Sėdžiu greta sportininko. Tas svaido kamuolį. Įneša dovanų. Vaikai mano, kad tai to sportininko juodaodžio darbas, bet pastebi, kad žmonės negyvi - radiacijos paveikti. Prezidentas laukia eilės įlipti į lėktuvą. Praneša apie radiaciją. Lieka tuneliuose. Siūlo pavalgyti. Keli įsigudrina į lėktuvą prasmukti. Arčiau lėktuvo esantys žmonės keistai elgiasi arba nebegyvi. Išlenda baltasis sulysęs tigras. Jį bando įvaryti keistai kikenatys darbuotojai. Mergina bėga pro duris. Sprunka. Kitiems praneša, kad aplinkoje daug radiacijos. Reikia bėgti!
Sapnas 2015.01.29: didelė klaidi pilis. Rūsiai. Kambariai. Vartai. Durys. Laiptai. Noriu ištrūkti į lauką. Kalbu rusiškai. Šalia ežeras.
Sapnas 2015.02.07: du vaikai: mergaitė ir berniukas. Žaidžia su spalvotu skrituliu. Paliečia spalvas ir nugrimzta į vertikalų tunelį. Krenta. Sustoja. Ryškėja aplinka. Graži sala, jūra. Kaip reikės grįžti atgal? Ką paspausti? Brenda toliau į jūrą. Aš neriu, paimu mažą gražią kriauklę. Mūsų ieškos tėvai! Mergaitė liko tolumoje. Kviečiu grįžti. Pamato kažką, iš ko išnyra veidas. Bėgam link juodos pusapvalės salos, link spalvotų mygtukų, išdėstytų horizontaliai.
Sapnas 2015.02.23: laiko spiralė ir žmonės joje pagal įvykius (raketos paleidimas, karininkai...) iš ateities į praeitį. Sustabdau akimirką ties XX a. pradžia. Apkabinu savo giminaitį ( gal kokį prosenelį). Suku laiką vis greičiau. Įvykiai kartojasi.
Sapnas 2015.02.23: skaidau įspūdingo grožio kraštovaizdžiuose: žiema, vasara, laukai, kalvos, arkliai...
Sapnas 2015.02.26: stebiu su vaikinuku visokius kataklizmus: dangoraižis griūna į vandenį, du laivai praplaukdami kliudo krantinę... Lipam aukščiau, kad išvengtume nelaimės. Daugybė žmonių susirinko į salą. 80 000. Man trūksta erdvės. Noriu ištrūkti.
Sapnas 2015.02.26: parduotuvėje už kelis lazdyno riešutus ir du bananus prašo sumokėti apie 10 €. Sakau, kad vyras už tokią sumą parneša daugiau maisto. Prie kasos vyras apie 40 metų laukia greitosios, o parduotuvės viršininkas sako: "Pradėjo pensiją nuo įprasto dalyko - širdies smūgio".
Sapnas 2015.03.18: tuneliai. Kalnai. Kodas 33103.
Sapnas 2015.04.02: kažkas su vardu Henrikas Butauta.
Sapnas 2015.04.16: Rusijos prezidentui Putinui nurodžiau (palydėjau) iki savo miesto aplinkelio pro du viadukus. Bėgo, slėpėsi nuo kažko. Aš kartu. Kaip dronai skraidom. Senka energija. Reikia pasikrauti. Atėmė iš kito žmogaus pakrovėją ir akumuliatorių, kad mūsų nepavytų. Sprukom ir pasislėpėm daugiaaukščio aukščiausiame aukšte (dar nebaigtose statybose). Žaidžia vaikai. Krenta pastatas.
Sapnas 2015.05.30: miestas šalia nedidelio pailgo ežero ar upės. Saloje palikau kuprinę su mobiliuoju telefonu. Aš su dviem giminaitėm atsidūrėm krante. Kažkas pasakė, kad neikit į koncertą, nes atskris pikti ateiviai. Skubu į salą kuprinės. Liko pora valandų. Jau danguje jie pasirodė, varpo formos su daug agregatų, lempų. Jie leidžiasi. Vienas sėlina prie manęs. Vedu jį nuo centro į krantinę. Truputį pasiklydau. Mes - kitame iškyšulyje. Sėdam, susimokėję 2 € į keltą. Mes - vietoje. Jis - visai ne piktas ateivis. Panašus į žmogų.

ikse 2016 m. rugsėjo 13 d., antradienis, 08:14:34
Perskaiciau! Aciu!

Pastabi 2016 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis, 22:24:59
Sapnas 2014.10.23: vaikas sukūrė galingą energiją - tankią, nors peiliu rėžk, akinamą trijose dalyse. Uždengia juoda stora medžiaga.
Sapnas 2014.10.31: aš - vyras su šautuvu. Mane vejasi, šaudo. Lipu ant stogo. Slepiuosi. Nėra, kur pasislėpti. Jų daug...
Sapnas 2014.11.13: įgijau ypatingų galių. Šviesa. Apsauga. [daugumą sapnų - labai nekonkretinau ir tuo gailiuosi...]
Sapnas 2014.11.20: potvynis. Artėja didelės bangos. Bėgu link aukščiausių pastatų. Kylu liftu į aukščiausią tašką. Vis dar kyla vanduo. Seku paskui turtuolį į VIP'inius (su kortele) liftus. Durys stipriai užsiveria. Spėju. Liftas keliauja lauku, trosais link didžiųjų pastatų. Vėliau, vandeniui slūgstant, bėgu nuo persekiotojų, pro nedidelį tuščią prekybos centrą. Ledais apmėtau persekiotojų vadą. Vandenin. Po skardomis, vamzdžiais slapstausi beveik persekiotojų panosėje. Vieną imam įkaitu, kad tylėtų mus pamatęs.
Sapnas 2014.11.30: Vanga kažką man sako.
Sapnas 2014.12.06: smarki liūtis didmiestyje. Aukštas pastatas iš metalo, grybo formos. Kylu liftu į 3 aukštą, bet liftą iškviečia aukščiausias aukštas. Bokštas laisvai linguoja. Pirmi aukštai apsemti. Vėl kažkas iškviečia liftą į aukščiausią tašką. dideliu greičiu, permatomas liftas pakyla. Baisu.
Sapnas 2014.12.23: lėktuvas meta nedidelę bombą. Ji nepataiko į taikinį. Slysta į mane. Rankomis prisidengiu.
Sapnas 2014.12.30: karas, kažkur rytų šalyje, lyg Afganistane. Neaišku, kas prieš ką. Šaudo. Bandau išvengti kulkų. Kur bėgti? Pas kuriuos, su kuriais? Kojines reikėtų šiltesnes pasiimti ir kitų daiktų. Dabar teturiu kuprinikę ir plonai apsirengusi.

Pastabi 2016 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis, 22:10:13
Sapnas 2014.09.13: arklių lenktynės. Korupcija - neteisingas vertinimas. Vargšas - greičiausias, bet jį visi engia. Tai privedė jį prie mirties.
Sapnas 2014.09.29: skraidau. Įgyju vis stipresnį pavidalą. Galiu skristi kiaurai sienas. Vienai šeimai sukuriu gyvenimo sąlygas, namą, daiktus. Prarandu savybes. Vėl atgaunu - dar stipresnes.
Sapnas 2014.10.03: karas su rusais. Paima karui tinkamus žmones iš namų. Imami būtiniausi daiktai. Veža. Susitinkam su priešu. Nematomi. Vieni kitų nori išvengti. Bėga. Nemato vieni kitų. Komanda iš salės šiaip ne taip pabėga. Nematomi laivai. [sapne dažnai matau sapno rėmus - lyg salę, o jei dangus - tai lyg lubos... nubudus visa tai atrodo keistai, bet rašau tik tai ką sapne jutau... gali nebūti logikos]
Sapnas 2014.10.04: galvoje skamba: "Mazrimienė" [nieko nepažįstu tokia pavarde]
Sapnas 2014.10.05: žmoniją puola ateiviai. Tokie patys, kaip mes, tik truputį aukštesni. Robotai - negailestingi. Bėgam. Kažkoks vaikinas paėmė už rankos. Bėgam kartu. Vaistinė, žemesnėmis durimis. Vaistininkė neleidžia čia slėptis.
Sapnas 2014.10.14: mažas lėktuvas, apie 1 m ilgio skrido virš mano namo ir nukrito po langais į buvusią šiltnamio vietą. Be sparnų, mėlynas su tamsiom juostom. Norėjau nufilmuoti, bet nuskrido.
Sapnas 2014.10.16: lėktuvas leidžiasi šalia parduotuvės. Gal tai aš lėktuvas? Pašoku, net pajuntu nesvarumą. Persistengiau. Pašokau į 1-3 km aukštį. Truputį išsigandau, kad nebesustoju...
Sapnas 2014.10.16: šalis kaip Azerbaidžanas ar kažkas panašaus. Atkeliavom 5-7 žmonės. Vairuotojas pas save, į garažą, kaip į butą, priėmė mus 5 dienoms. Domėjomės miestu, pajūriu. Rinkau kriaukles. Žuvys papasakojo kažkokią paslaptį apie nugriovimą. Mano misija - įvykdyti nugriovimą 6-3-1. Garažuose kažką išgrioviau, įveikiau. Išėjau pasivaikščioti pajūriu, atokiau nuo žmonių link šiaurės. Pajūrys - apleistas, užterštas. Ėjau, kol pradėjau bristi į baltus miltus, purvą ar pelenus, išmesta gamyklų atliekas. Grįžau. Man paaiškino, kad misiją atliksiu be kliūčių. Būsiu tinkamoje vietoje, tinkamu laiku. Virvėmis nugrioviau 3 bokštus. Vienas krito tarp garažų. Vėliau reikėjo nugriauti patį didžiausią kaminą. Kaip? Apstojo skėriai, driežai, šliužai. Vaikai griūna. Man kutena, bet nekenkia. Apstojo tą didįjį kaminą, pradėjo griaužti. Garažų stogai dingo. Slepiuosi. Išlendu - griuvo bokštas. Nugalėjo.
Sapnas 2014.10.22: brendu į vandenį gylyn. Dviem eilėmis (kaip vėžėmis) guli paukščiai (kirai, garniai...) ir žmonės "žvaigždės" (Baiba su daug geltonų garbanotų plaukų). Baibos liemuo kaip vapsvos, o užpakalis atsikišęs. Viena mergina susilanksčiusi narve miega. Kokio plonumo ir mažumo turi būti, kad ten sutilptų? Raumeningas vyrukas pademonstravo, kaip susiraityti.
Sapnas 2014.10.23: didelis prekybos centras su daug durų. Tuščia. Patikrinimas: kaip su klientais elgiasi, kaip litus į eurus keičia. Įvairūs užrašai. Lauke lyja skystu auksu. Jis virsta marmuru; visi sustingsta. Labai greitai keičiasi formos. Kažkas bėga su vestuvinėmis suknelėmis. Ieško poros. Mane apgina kažkoks vyras. Visur lydi.

Pastabi 2016 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis, 21:38:19
Ačiū už pastabas. Turėdama laisvo laiko ir nurodytą literatūrą perskaitysiu.
Kai kuriuose sapnuose prisimenu, kaip buvau apsirengusi (suknelė, marškinėliai, treningai ir t.t.), net spalvas matau. Būna, kad save pagaunu susigėdusią, kad apiplyšusi arba kad kažko trūksta rūbuose. Tik galvojau, kad tokios smulkmenos nesvarbios... Būtinai užsirašinėdama sapnus apie tai prisiminsiu. Sakoma - sapnai programuojami... Pasitaiko, kad ilgai galvojant apie kažką, ką norėčiau susapnuoti - imu ir susapnuoju. Bet tai pasitaiko retai. Tam reikia ilgai ruoštis (neapsimoka). Man patinka netikėti sapnai. Jais mėgaujuosi. Ir jie labiausiai įstringa atmintin.

iksė 2016 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis, 18:15:25
Lukas Vangelis man labai patiko. Kiek prisimenu prieš labai daug metų buvau kažką panašaus skaičiusi... Bet ten dar buvo autobusas su savo keistais skaičiais...

iksė 2016 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis, 15:28:35
Ačiū, W.A.

W.A. 2016 m. rugsėjo 12 d., pirmadienis, 08:59:59
Priminimui – W.A. pasirašo administratorius, kuris praktiškai niekada nedalyvauja diskusijose, tik retkarčiais parašo kokį pranešimą ar paaiškinimą…
Puikus darbas – rinkti sapnus. Nekreipkite dėmesio į pazirziančius – jie, matyt, turi savų problemų… Ko sapnams trūksta – kaip kažkas ja pastebėjo (žemiau) – tai detalių, smulkmenų (koks dienos metas buvo, ar švietė saulė, kokie buvo debesys, kas augo lauke, kuo apsirengusi buvote ir t.t.). Tai jums pastebėtų bet kuris psichoanalitikas... Tad siūlyčiau, kai ateityje peržiūrinėsite sapnus (ir užrašinėdama naujus), pasistengti prisiminti įvairias smulkmenas – kartais jos gali būti svarbiausiu raktu į sapną...
Gal paieškosiu kokio straipsnelio apie sapnus, gal šį tą iš K. Jungo (nors vienas jau yra) ar Z. Froido; ar ką kita – bet tai ateityje... O dabar nurodysiu keletą puslapių, įvairiais aspektais liečiančių sapnus:
R. Moore. Sapnai - Praeitą naktį sapnavau, kad klajoju po miestą...
K. Jungas apie sapnus
R. Kaijua. Sapnų apžavai ir problemos
R. de la Serna. Nauja sapnų teorija
Gogolio pasaulis – tarsi sapnas
L. Vangelis. Iki ir po sapno
Filonas Aleksandrietis apie sapnus
Tarp sapno ir tikrovės

ikse 2016 m. rugsėjo 11 d., sekmadienis, 19:59:24
Laukiu, nesulaukiu!

Pastabi 2016 m. rugsėjo 11 d., sekmadienis, 18:14:31
Ačiū už palaikymą. Visada malonu, kai tave žmonės išklauso... Nedaug liko iki 2016-ųjų sapnų. Va tada galima ir padiskutuoti rimčiau.

ikse 2016 m. rugsėjo 10 d., šeštadienis, 19:42:20
Labai idomus sapnai, skaiciau su malonumu.

Pastabi 2016 m. rugsėjo 10 d., šeštadienis, 14:27:21
Sapnas 2014.03.24: karas. Vokiečiai suguldė pilną pievelę žmonių. Šaudo. Bandau į nendres trauktis, apsimetu negyva. "Žėlės kodas 9" užrašas.
Sapnas 2014.03.26: aiškiai matau užrašą "TUNGSAUTO". Žmogelis sako, kad jo tėvas ten, kur remontuoja mažinas. Pats važinėja su maža mašinyte k be kairio žibinto, o kai įsijungią dešinį - apšviečia per daug.
Sapnas 2014.03.28: daugybė gyvių ir įvairių materialų. Balsas sako: "Gyvybė - įvairi; žuvis gali būti iš keramikos, kaip ir kiti gyviai. Tik materijos koncentracija ta pati (duona negali būti skysta)."
Sapnas 2014.03.28: liftas. Man reikia į 4 aukštą. Spaudžiu rodyklę į viršų keturis kartus. Mane apgaubia oro pagalvės - spaudžia. Kylu labai aukštai, net ežerai matosi. Neriu po vandeniu. Baisiai supykstu, kad tai ne paprastas liftas.
Sapnas 2014.04.06: ekskursija po mišką, kažkur Žemaitijoje. Susodinti dideli medžiai iš Amerikos. Mišką vadiną Raadviliškiu (dvi a raidės - nesuklydau). Galvoju, kodėl mes jo dar nebuvom aplankę. Kalnas iš geltono akmens, apaugęs žolių kuokštais. Pakalnėje - ežerėlis, į jį įteka vandens srovelės nuo kalno. Ant kalno - gražiai sutvarkytos aikštelės - muziejai: mėlyni taksofonai, seni televizoriai, kompiuteriai... Salė. Susėdom kaip autobuse. Ant ausų - pagalvėlės (prilipdo po mažą mėlyną deimantinį klipsą) - bilietas ar įspūdžių perteikėjas. Salės gale išvystame kylančius ir besileidžiančius keleivinius lėktuvus. Dundesys. Vėliau pamatome krentantį degantį naikintuvą. Sprogimas. Viskas dingsta. Ten salės gale tebuvo projektuojamas vaizdas.
Sapnas 2014.04.09: slidėmis geležinkelio bėgiais 30-40 km/h. Reikia pasiekti didesnį greitį, apgauti sistemą, kad iš paskos atriedantis traukinys nesutraiškytų. Virš bedugnės, nėra kur paspirtukams užsikabinti. Spidometras/laikrodukas su juoda knopke rodo 9.88 ir apie 100 km/h.
Sapnas 2014.05.14: miškas. Žmonės evakuojami. Laukia transporto. Žiema. Kas išliks? [dabar rašau ir prisiminiau, kad vakar per žinias rodė apie užstrigusius 110 žmonių kalnuose, kurie laukė 10 val. gelbėtojų]
Sapnas 2014.05.19: ateivių invazija į didmiestį. Ieškau, kur pasislėpti nuo naikinamų pastatų. "Kur rūsys?" - klausiu jaunimo. Vienas pažystamas jaunuolis atsako, kad žino. Slepiamės metaliniame bunkeryje tarp namų.
Sapnas 2014.05.21: tuneliai po 50-100 metrų. Vanduo, bangos. Kaip iš ten išsikapstyti? Atskiri paslapčių tuneliai. Su seserimi įmename paslaptį. Tunelio šonuose reikia laikytis trijų strypų ir bangų kodo: trys didelės, viena maža banga. Keičiasi laikotarpiai. Pereinam iš vieno į kitą. Ieškom kažko.
Sapnas 2014.06.19: miegu ant stogo su dvejomis pelėmis. Ryte reikia nepastebimai nulipti. Patenku į rūsį. Išlipu. Kažkoks vyriškis padeda. Sustabdau: skulptūros matytos, tik aplinka kitaip atrodo. Kai kur net žinau, kur yra daugiaaukščiai, prekybos centras, autobusai. Tik truputį viskas kitaip: per daug pastatų, konstrukcijų.
Sapnas 2014.07.01: gamtos (dinozaurų) atskyrimas nuo žmonių (civilizacijos).
Sapnas 2014.07.05: nusileidimas lyg liftu su visais žmonėmis. Pastatas griūna, du kartus. Trečia kartui griūnant, autobuso vairuotojas paspaudžia taip greitai, kad net lietus nepavytų.
Sapnas 2014.08.05: paskutinės vakarienės paveikslas - pertapytas, dar matosi antrame plane apaštalų akys, ne ten nupieštos.
Sapnas 2014.09.05: dar ruduo, bet jau prisnigo labai daug. Kaip augalai?
Sapnas 2014.09.07: kažką sudėtingo konstruoju. Skaitau literatūrą su brėžiniais.

2016 m. rugsėjo 8 d., ketvirtadienis, 22:08:50
Potyriais sapne, ne visi nori dalintis su kitais. (Pav: jei sapne svetimavai ir buvo geriau nei su savo antra puse. t.t.) Kartais geriau juos pasilaikyti sau. Potyriai sapnuose gali būti susiję su tikru gyvenimu, tad jie padėtų geriau suvokti ir išspręsti savo problemas.

2016 m. rugsėjo 7 d., trečiadienis, 01:08:07
"Toks toki pazino ir ant alaus pavadino":)
Ai, tos "sizofrenikes", lai dalinasi patirtimi, labai svarbu, kad ligones nebutu atstumtos. Dauguma slepia liga, nesigydo ligoninej, nes bijo atstumimo.
Draugaukit. Jusu draugystes istorija suteiks kitiems vilties ir supratingumo. Dalinkites sapnais ir gyvenimo patirtimi

ikse 2016 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 19:07:40
Jori, supratau, tu pats esi sizikas!
Uztad taip ir susirupinai, nes tai zinai is savo vidaus.

Pastabi 2016 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 18:19:20
Sapnas 2014.01.08: skraidau dideliame mieste. Kelių aukštų betono luitai užsidarinėja. Bėgu, nespėju pasprukti, net atsitrenkiu į slenkančius virš galvos blokus.
Sapnas 2014.01.26: miestas lyg Žemaitijoje. Dideli senoviniai pastatai, lyg cerkvės, arkos - "Didieji vartai" vadinami...
Sapnas 2014.01.26: karas tarp rusų ir amerikonų. Amerika paruošusi kariuomenę iš laivų, naikintuvų ir patyrusių pilotų. Aš į komandą paėmiau kažkokių mažų kareivėlių, kuriuos stumiu iš lėktuvo ir gelbėjau didžiuosius JAV karius. Antro puolimo metu manimi jau pasitiki, leidžia "išmėtyti" į jūrą mažuosius kareivėlius. Ima didelius svetimus karius į nelaisvę. Šie - lietuviai. Prisitraukiu vieną ir kalbu jam žemaitiškai: "a girdi žemaiti, viskas bus gera!" Noriu išgelbėti visus lietuvius. Amerikonai to nežino.
Sapnas 2014.01.28 [sapne atrodo viskas aišku, o kai prabundu atrodo visiška nesąmonė]: daiktai, kuriuos reikia turėti važiuojant gimdyti: kryželis, grandinėlė; kad į duris nesibelstų kita siela. Vaikui įsiuvamas ausų kraštelis. Pagalvoju, va kodėl sesers ausis "karpyta". Vadinasi: man tėtis davė savo dalį, mama - seseriai.
Sapnas 2014.02.09: bombos, kosminiai sprogstantys aparatai, lėktuvai. Didžiulis šuo ar naminis gyvūnas. Vaikas - labai labai mažas. Jis gyvūną slepia nuo tėvų.
Sapnas 2014.02.16: maži žmogeliukai slėpėsi ant ledo ir sniego kalno nuo didesnių galingesnių. Kol jų didieji neišvarė, nučiuožė nuo kalno ir žūtbūt stengėsi nugalėti didesnius. Jiems pavyko tai padaryti gudrumu. Vienas jų nugalėjo patį aršiausią. Kai jis lipo į kalną, buvo nuosmukių, bet kiti padėjo. Virvės pančiojo. Kai kas nors pasiekdavo kalno viršūnę, tapdavo galingesnis, ištvermingesnis. Užlipus nugalėtojui atsirado papėdėje užrašas: "Karalius ХРЮША". nugalėtojas suprato, kad turės pasiaukoti ir kristi nuo kalno ir pasidarys šviesus. Tik jo jau niekas nebegalės paliesti...
Sapnas 2014.02.23: kova. Piešiu ir ginklai pradeda veikti, suktis, strėlės lėkti... Nebegaliu suvaldyti. Jų per daug!
Sapnas 2014.02.27: mažos planetos. Sukinėju jas savo rankose. Miegu su meška. Spygliai. Reikia juos nusikirpti. Iškyla klausimas: ar Žemės danguje mano veidą matys žmonės?
Sapnas 2014.03.01: Amerika paleidžia dvi raketų galvutes. Orbitoje kareiviui perduoda kodas. Tas kosminėje stotyje išorėje atidaro pakabintą dėžę. Apsipranta su vakuumu. Paleidžia vieną raketą į Ameriką, kitą - į Ispaniją. Antrą reikia atšaukti. Susimaišė. Nenutraukiamas procesas...
Sapnas 2014.03.02: Žemėje tvanas. Įkrito oranžinė planeta. Žinau, jog tai Jupiteris. Lyg muziejuje laboratorijoje išdėliotos statybinės medžiagos, atsparios vandeniui. Slapčiomis pasiimu įvairių spalvų guminių kreidučių, apie 5 cm pločio.
Sapnas 2014.03.11: dvaras, po žeme ar virš, nelabai aišku. Per vidurį - greitam išėjimui - koridorius, kairėje - moters apartamentai, o dešinėje - vyro. Daug kambarių, net zooparkas. Bėgu, kad tas vyras manęs nepamatytų. Sulaiko...
Sapnas 2014.03.12: aš - lėktuve, naikintuve. Amerikonai (o gal lietuviai ar rusai). Danguje 8 naikintuvai ir 1 didelis lėktuvas. Juos pastebi vokiečiai iš didelio laivo. Patenku į laivą. Mane saugo. Bijau, kad pradės bombarduoti.
Sapnas 2014.03.19: kelionė dideliu ilgu laivu. Pergyvenu, kad laivas sėkmingai pakiltų. Į jį įėjo įvairios rinktinės būtybės.
Sapnas 2014.03.20: trys kartos, trys berniukai bando padeklamuoti eilėraštį. Senelis, tėvas bandė - nepavyksta. Mažasis nusprendžia nedeklamuoti: "Kodėl negalime apie save pasakoti, o ne apie kitus?"

Joris 2016 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 17:50:25
Oi ne čia pataikiau,
esu sapnininkų skeptikas,
et ne šizikas.:))
Atsiprašau, atsitraukiu.
Tik nepersistenk,
nes paskui dar didesni košmarai sapnuosis.
Ir nesuprasi, realybė tai ar sapnas.

joris 2016 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 17:41:01
Netikiu ir nenoriu tikėti,
kad tokie sapnai išsipildo tiesiogiai.
Gal tiesiog dėl kažko nerimauji,
kažkokie išgyvenimai veikia pasąmonę.
O sapnus tiesiog pritaikai prie esamos situacijos. Kaip ten bebūtų, niekada sapnas neatitinka tikrovės. O jei aiškiau, tai niekada nebūna to tiksliai, ką sapnuojat, nes reiškia visai ką kitą ko mes net nenuspėjame

2016 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 17:39:58
Vargu bau ar sapnai gali ką nors pranašauti.
Jie daugiau patirtų išgyvenimų, susirūpinimo ar svajonių atspindys.Netikiu ir nenoriu tikėti,

Pastabi 2016 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 17:30:00
Šizofrenija... Tebūnie genetiškai paveldima (gi nėra žinoma jos atsiradimo kilmė)... Cituoju iš wikipedijos "Susirgus šia liga, nyksta susidomėjimas anksčiau mėgta veikla, kyla nerimas, depresija, žmogus negali sutelkti dėmesio ir tinkamai funkcionuoti socialinėje aplinkoje, mokytis ir dirbti." Nejaučiu tokių požymių...
Psichologija - mano manymu, žmonių suskirstymo, atskyrimo, sisteminimo ir išklausymo mokslas. Tai pirmiausia išklausykite visko, ką noriu pasakyti.
Beje, šis puslapis ne tam skirtas - ne skeptikams ;)

2016 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 14:12:53
Nepyk, ikse ir pas tave yra psichikos sutrikimų, todėl tau įdomi pastabioji.
Nėra tai keista. Psichikos sutrikimai visame pasaulyje kamuoja milijonus žmonių jie tai slepia, neigia ir neretai yra diskriminuojami. Bet tai ligos, kaip ir kiti susirgimai, kurie nuo pačių asmenų nepriklauso.
Nuo vyro, moters savitumo ir aplinkybių, ligos simptomų trukmė ir stiprumas gali skirtis.
Tačiau, gaudamas tinkamą gydymą, asmuo gali gyventi visavertį gyvenimą, kaip ir sirgdami vidaus ligomis.
Tiesiog reikia nebijoti ir laiku kreiptis į medikus.Čia liga ne nuo"meilės"ir jos nereikia apleisti.
pastabioji pažinusi savo ligą ir laikydamasi gydytojo nurodymų, išmoksi savo 'negalę"- sapnus suvaldyti.
Negalvok kad tik šaipausi ,patariu ... pastebėk save iš šono.

iksė 2016 m. rugsėjo 6 d., antradienis, 12:45:33
Pastabioji, nekreipk dėmesio į žemiau esantį komentarą, jis/ji truputį persistengė pamokslaudamas...:-)))

patarimas iš šono ir pasitraukiu į šoną. 2016 m. rugsėjo 5 d., pirmadienis, 20:13:34
Tik nenustok diferencijuoti faktus, sapno ir realybės. Pastebėk ar neatsiranda tarpusavyje prieštaraujančių idėjų ir samprotavimų. Nepyk, tai gali pavirsti į neurozes ir kokią nors šizofrenijos formą. Kai vieną dieną jausmai ir požiūris būna vienoks, o kitą dieną - jau kitoks
Latentinė schizofrenija, žiūrint į žmogų iš šalies, atrodo labai protingas, mintis dėlioja puikiai, mokosi gerai, geri matematikai... tačiau pastebimas elgesio, sapnų ar mąstymo netipiškumas
Šizofrenija žmogus suserga gerokai anksčiau, nei šioji gali būti diagnozuojama,
Pabandyk pasilikt savo sapnus sau, neplatink, kitaip negalėsi ramiai gyventi, esi 2 vaikų mama, skirk daugiau laiko jiems.
Susirask gerą psichologą.

Pastabi 2016 m. rugsėjo 5 d., pirmadienis, 19:41:15
Taip jau kelinta savaitė gyvenu su tais sapnais :) Bet taip yra todėl, kad atsirado galimybė tuos mano sapnus paplatinti. Jei atkreipėte dėmesį, sapnų aprašymai prasidėjo nuo 2000 metų. Procentaliai, jei paskaičiuotume, kiek skiriu laiko sapnams... mažai. Buvau juos net pamiršusi, jei ne mano įprotis nuo vaikystės kažką fiksuoti, rašyti... Turbūt, kaip "iksė" užmirščiau juos; prisiminčiau tik kokį penkis. Šešiolikos metų "triūso" rašikliu, ryte, bent kartą per mėnesį - tikiu nenueis perniek... Tai davė ir naudos - atminties lavinimą, kas mano profesijoje labai praverčia ;)
Kiekvienas turime šiokių tokių pomėgių. Pas mane jų į valias - ne vien sapnai ar NSO tyrinėjimas. Domėkitės, pažinkite pasaulį ir Jūs!

ikse 2016 m. rugsėjo 5 d., pirmadienis, 08:33:36
Pastabioji, toks jausmas kad galetumei knygas rasyti.
O as savo sapnu neprisimenu, tik nuotrupas prisimenu.

patarimas iš šono 2016 m. rugsėjo 4 d., sekmadienis, 20:13:33
Sapnų simboliais pasimato neįsisąmonintos emocijos,o ne ateities vaizdai
Mes miegame, o smegenys toliau dirba savo darbą rūšiuodamos informaciją. Geriau bandyk įsisąmoninti tiesą apie save.
Ar neturi dvasinių ar kitokių problemų?
Gal kurį laiką nekreipk dėmesio į sapnus.
Per daug skiri reikšmės jiems, gyveni jais ir diena.
Ratas be galo.
Pabandyk, nepakenks.

Pastabi 2016 m. rugsėjo 4 d., sekmadienis, 12:53:55
Ačiū už patarimus, bet šie sapnai mano gyvenimą tarsi pagyvina... Juose kartais įžvelgiu ateities vaizdų. Nejaugi niekam tokių vaizdų nesisapnuoja? Ką sapnuojate Jūs?

patarimas iš šono 2016 m. rugsėjo 4 d., sekmadienis, 11:23:08
jei sapnuojate tokius sapnus patartina kreiptis pas psichiatrą. Susiraskite privatų psichiatrą, (kad neliktų įrašų jūsų kortelėje)
Dažniausiai psichiatras gydo vaistais, nors dalis psichiatrų užsiima ir psichoterapija. Pokalbio metu bus nagrinėjamos gilesnės psichologinės sutrikimų priežastys ir jūsų sapnai
Geri specialistai info@romuvosklinika Konsultantai tyra baigę arba studijuojantys podiplomines studijas individualios psichodinaminės psichoterapijos ir/ar kognityvinės ir elgesio terapijos srityse.
Kitaip galite turėti didelių psichikos sutrikimų - pasekmių.

o jau kimbate prie asmeninių reikalų, kurie čia nė prie ko 2016 m. rugsėjo 4 d., sekmadienis, 00:07:08
Sapnai ir yra asmeniniai reikalai.
Kiekvienas turim trukumu,
Vat todel ir ieskom nauju klausytoju
nes namiskiams nusibostam su sapnu pasakojimais.:)

Pastabi 2016 m. rugsėjo 4 d., sekmadienis, 00:06:31
Ech, niekaip nepriprantu, kad telpa mažiau, nei leidžia čia parašyti...
Sapnas 2013.09.08: burtininkė. Eksperimentas. Ji turi nuvalyti dažus nuo automobilio. Niekam neleidžia to proceso pamatyti. Antras eksperimentas: nuimti dažus nuo kambario sienų. Ji nagais gramdo. Aš taip pat bandau. Sako: "Nieko neišeis, reikia magijos". Pastatė kampe robotą. Šis pradėjo griežtai visus iš kambario varyti lauk. Išėjau, pasislėpiau už krūmų. Žiūriu: kambarys užtemo, šviesos junginėjasi. Smūgio srovė. Kitas burtininkas man ir dar dviem moterims sako, ką kartais skauda. Vienai - pilvą, man - širdį. O kitai vedžioja ranka per kūną. Ji silpo. Aš pribėgau, atstačiau jai jėgas. Bandau magą į gerąją pusę palenkti.
Sapnas 2013.09.11: senovinė aukso kasykla po vandeniu. Šunys, rykliai. Kaip apeiti, neįpulti? Pasisekė. Medis. Reikia pasiekti atokias šakas. Šokų iki šakų.
Sapnas 2013.09.20: sesuo man sako: "Pas tave bamba išvirtusi." [neužilgo pastojau]
Sapnas 2013.10.01: gamykla. Rusvas arklys. Čigonai. Glostau, vedžioju tą arklį.
Sapnas 2013.10.07: apokalipsė, pasaulių perkraustymas. Dideli lėktuvai, pavojingos mašinos, laivai... Išsigelbėjimas.
Sapnas 2013.10.11: velnio nugalėjimas. Jis pripažįsta, kad gėrio jėga jam irgi yra gerai. Laiptinė. Jis daužo skyles, lyg žudo, siaučia. Aš jam parodau, kaip gėris naudojamas. Jam tai patinka. Aš naudoju šiek tiek ir blogio. Velnias prieš kažką kovoja, mano dėka išgyvena. Su kažkuo susilinkčiojam: "reikia velnią įkalinti". Jis sienoje gėrio pagalba kumščiais daužo skyles. Man jo gaila. Uždeda antrankius. Įkalintas. Išlaisvinu jį. Jis mane puola, keršija. Bet apkabina ir nurimstam abu.
Sapnas 2013.10.20: aš veidrodyje be veido!
Sapnas 2013.10.26: pas mamą. Vedžioju savo šunį [mirusį tuomet prieš beveik 10 metų]. Prieinu prie jos kapo. Kaulai. Kaip jai tai paaiškinti?
Sapnas 2013.12.24: skrenda su sraigtasparniai ir lėktuvas. Vienas jų trenkėsi į žemę, po to sieną, nulėkė propeleris. Suvažiavo gaisrininkai. Fotografuoju. Sniegas. Kažkoks vyras ant palangės mane stebi. Man nebeveikia fotoaparatas. Visos šiandieninės nuotraukos dingo.
Sapnas 2013.12.24 [antras sapnas, lyg tęsinys pirmojo]: atėjo vaikas į grupė: mažas, judrus. Sako: "septintokas į penktą klasę". Socialinė jį paėmė. Jai muistosi. ir sako: "Mačiau ateivius". Aš jį perimu. Jis pasakoja neįtikėtinas istorijas. Aš jam: "Ar žinai, ką šiąnakt sapnavau?" Jis: "Sudužusį lėktuvą..." Nustėrau.
Sapnas 2013.12.26: einu žvyrkeliu. Provėžos po metrą gylio. einu viduriu. Gale kelio sutinku pijoką, prisėdo šalia, sako: "Bloga kompanija". Rodo į miškelį. Išlenda tėtis, pabalęs, su uždaužta kaire akimi. Sako: "Vaiduoklis, vaiduoklis ant kelio". [Tą pačią dieną, po sapno, tėtis pasakojo, kad giminaitis žuvo Ispanijoje.]

Pastabi 2016 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis, 23:39:09
Sapnas 2013.01.10: mergaitė priėjo prie manęs, paėmė ranką ir tarė: "Ji pažymėta sėkmės ženklu". Pagalvojau: apgamai? [turiu įdomių apgamų išdėstymų ant kūno: rankose ir kojose vidinėse arba išorinėse vietose yra apgamų per vidurį; ant vienos šlaunies ir vienos rankos ties bicepsu po tris apgamus sudaro taisyklingus trikampius ir per alkūnę šeši apgamėliai sudaro lyg "Grįžulo ratus"]
Sapnas 2013.02.14: namai. Viskas taip kaip ir turi būti, tik vietoje šiltnamio - pirtis. Klausiu artimųjų, kodėl taip - neatsako. Vyras rodo į dangų: "Kaip čia?" Dvi raudonai geltonos raketos ar lėktuvai krenta. Suprantu, kad viena tų raketų pašauna kitą. Ta krenta į šalia esantį miškelį. Dega. Didžiulis lėktuvas vartosi. Vos prašliaužia pro namą - nelietė. Kaip mano šuo? Einu pažiūrėti. Toliau vartosi nuo šono ant šono lėktuvas iki kaimynų namo. Numuša šiltnamį. Užkrenta ant manęs. Bėgti? Stoviu. Pataikiau į kažkokią angą. Laukiu smūgio... Ar manęs pasiges?
Sapnas 2013.02.22: Latvija. Privati ligoninė. Registruojuosi pas akių gydytoją, o nusiuntė pas nervų. Priėmė mane gydytoja virtuvėje. Eilė greit mažėja. Kriauklėje žmogaus galva. Ją plauna seselės. Man sako: "Čia Jums greitai; vaistus tik išrašys". Vaistai kainuoja 10 latų (apie 100 Lt.). Daktarė: "mažiau, apie 70 litų". 1 latas = 7 litai. Neturiu latų. Kur pasikeisti? Pasiskolinti?
Sapnas 2013.02.22: turgus, patalpos uždarytos. Policija visus varo lauk. Skambina mama, kad parneščiau česnakinių bulvių. Išeina pardavėja; aš - paskui su apie 10 tų bulvių permatomame maišelyje. "Kiek kainuoja? Sumokėsiu." Pardavėja atima iš manęs maišelį ir nueina, aš - paskui. Galvoju, gal bomba padėta? Evakavo...
Sapnas 2013.07.02: keliauju laiku. Ateitis, praeitis, tuneliai, sprogimai, padegimai. Nuo kažko bėgu su keliais žmonėmis. Kažkokie skaičiai, atveriantys duris nuo mirtinų ginklų - peilių...
Sapnas 2013.07.05: užduotis, kokią dalį sudaro riešas nuo rankos? Iš pradžių parašiau 70 ar 614. Šalia sėdintis rašo 6. Pradėjau sprindžiais matuoti ranką, gaunasi 3.
Sapnas 2013.07.08: išgelbėjimo operacija. Kepami "pavojingi blynai", pakylantys į orą. Kažkokios konstrukcijos, kaip lošimo aparate po tris rinkinyje.
Sapnas 2013.07.11: išgelbėjimo planas: reaktyviniu lėktuvu reikia pasiekti tinkamą greitį (ties 10-11 padala), pakilti, kažką pasiekti, atrakinti, išlaisvinti. Manimi tiki, nors pratybos sekasi nekaip. Levitavau.
Sapnas 2013.07.14: labai prabangūs namai. Šiems turtuoliams pinigų netrūksta. jų dukra išlepusi, nieko nebenori. Visur švaru, tik jos kampelis nesutvarkytas. Aš dažau grindis. Tepu su atspalviais. Išlepusios dukros kampą tvarkau.
Sapnas 2013.07.19: McDonald's, nėra ką pirkti. Einu į Maximą. ieškau bliuskos ar striukės. Prieina konsultantė. Aiškinu, kad drabužiai vien bobiški arba vaikiški... Ji klausia, ar užsakyti tokių kaip man. Patvirtinu. Kalbamės. Ji susidomėjo mano rankine. Išsitraukė mano mobilų, kosmetinę. Aš pradedu abejoti, kad ji yra konsultantė. Bandau išsisukti. Šiaip ne taip pasiimu savo daiktus. Ji mane seka. Miestas pažįstamas, bet kažkaip viskas kitaip, kiti autobusai, remontuoja gatves. Aš bėgu, ta moteris - dviračiu. Ne juokais išsigąstu. Laukiu autobuso Nr. 4. Nebežinau kur važiuoti. Lyja. Nusirenginėju. Vėl apsirengiu. Važiuoja autobusas Nr. 4. Pravažiuoja į šalia esantį garažą, kurio neturėtų būti. Už vairo pažįstama mergina. Pasimetu...
Sapnas 2013.07.30: berniukas pajūryje sprogdina pastatą grandinine reakcija. Paima mane už rankos. Bėgam, kol nesprogo. Šokam nuo stogo į mėlyną aukštą apie 2 metrų dėžę. Berniukas mėgsta skaityti Hemingvėjų. Piešia - mašiną. Šakoja paveiksliuką: nuo paprastos mašinos iki automatinės. Pagalvojau, kad dar būčiau pridėjusi autonominę...
Sapnas 2013.08.01: aukštuomenė ir indėnai. Aš - viena iš indėnų. Prižiūriu ypatingą protingą indėną, kuris nešioja užraktą. jis išbando savo raktą su daugeliu žmonių ir suprato, kad jį užrakino vadas. Vadui sakau: "Ar nieko tokio, kad prižiūru šį indėną?" Leido. Kartą paleidau jį. Jis niekur nebėgo. Vylėsi, kad jį pats vadas paleis. Raktas - žiede.
Sapnas 2013.08.03: reikia grįžti autobusu iš vieno mikrorajono į kitą. Aš - su maike ir tapkėm. Kiti žmonės - šiltai apsirengę. Man gėda. Važiuoju autobusu Nr. 31, po to Nr. 3. Talonai kitokie. Vairuotojų pagalbininkai patikrina talonus. Autobuse mažai vietos.
Sapnas 2013.08.04: tikrinamas žmonių darbas ar ypatybės. Mane susekė, reikia bėgti prašyti Dievo prieglobsčio. Trys maldavimo lygiai. Įveikiau. Jau tuoj su Juo susitiksiu. Visokie išbandymai...
Sapnas 2013.08.05: fotografuoju debesis, kurie man pasirodo įtartini, kaip atominės bombos "grybas". Iš arčiau, matėsi, kad plaukia labai greitai ir jame yra mašinų, tankų. Po to ant žemės atsirado ornamentų su paukščiais, gėlėmis. Neišėjo fotografuoti.
Sapnas 2013.08.22: [iš sapno teprisimenu sakinį:] "Kokio laipsnio gali būti kosmoso tyrėjas?"
Sapnas 2013.09.08: burtininkė. Eksperimentas. Ji turi nuvalyti dažus nuo automobilio. Niekam neleidžia to proceso pamatyti. Antras eksperimentas: nuimti dažus nuo kambario sienų. Ji nagais

Pastabi 2016 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis, 22:11:25
Žmonės, ką čia paistote? Žmogus su žmogumi jau nebesusišneka. Kas per? Technologijos tėra tik susisiekimo priemonė; informacijos sklaidos priemonė. Jei žmogui norisi išsakyti, kas metų metus gulėjo viduje - leiskite... Juk to čia susirinkome.
Dar nė mėnesio čia "neišsėdėjau", o jau kimbate prie asmeninių reikalų, kurie čia nė prie ko. Moku susidėlioti dienotvarkę, nieko neatsisakydama. Jei sėdėčiau tik prie kompiuterio, jau senai būčiau surašiusi visus sapnus iki 2016 metų...
[Nesupykite tie, kurie čia lankotės dėl rimtų tyrinėjimo priežasčių. Neištvėriau neatsakiusi. Labai užsiuntu, kai žinutėse matau daugybę tekstinių klaidų... Mano nuomone: jei žmogus nekreipia dėmesio į savo spausdintą tekstą, tai jis rimtai nežiūri ir į pašnekovą, kad ir virtualų.]
P.S.: bravo pastabiems, kurie atkreipėte dėmesį į mano žinučių laiką dažniausiai po 12 val. Paaiškinimas: vaikai tokiu laiku miega :)

sapnas 2016 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis, 21:09:39
Visi mes kartais būnam pikti, tačiau giliau pamąsčius nebukim akli.
Vaikus reikia auginti su meilę, o nenumesti į šoną ir leisti valandų, valandas prie kompiuterio ar taukšti telefonu. o vaikas paliekamas likimo valioje, tik numestais žaislais su žaislais, be jokio kontakto su motina,
sapne pastebėjau, jeigu ir laiko mama vaiką ant rankų, bet bendrauja ne su juo.
Tokiai močiai, malonesnė virtuali erdvė, ar telefono ragelis.
Bet negi vaikai tik vargas, kurį jums kažkas įkišo
Mamos neiškeiskite vaiko į technologijas.

iksė 2016 m. rugsėjo 3 d., šeštadienis, 08:53:23
Tikrai kurių galu kabinėtis prie žmogaus darbo. Ir dar aiškintis reikia...

Pastabi 2016 m. rugsėjo 2 d., penktadienis, 22:24:36
Vyrai/moterys, XXI amžius. Ir darbe galima kažką rašyti. Nu bet aš to nedarau. Pastabus, taip kol kas nedirbau, kol grįžau po atostogų, kurios tęsėsi 2 metus :)

OM 2016 m. rugsėjo 1 d., ketvirtadienis, 21:56:50
Nereikia įsijausti į sapnus, palikim tai sielai.
Siela yra anapus laiko ir erdvės ir gali keliauti, kada nori, ir kur nori, nevaržykim jos mintimis. Neišduokim jos paslapčių viešumoje

ikse 2016 m. rugsėjo 1 d., ketvirtadienis, 15:23:30
Aciu, pastabioji, idomus tavo sapnai.

2016 m. rugpjūčio 31 d., trečiadienis, 01:27:43
Taip nedirbi, nes visą dieną, kompe sėdi. 11, i2.13, 14 val rašai,rašai, ir t.t.

pastabus 2016 m. rugpjūčio 31 d., trečiadienis, 01:24:31
na ir kantrybės turi, rašyti sapnus, ir laiko ne gaila
Vieną kitą aprašyti, suprasčiau, bet visus?
Negi neturi ką veikti? Gal be darbė?
Aišku, vaikų neturi, nes tokiems niekalams laiko neliktu.
Vyrui skirk daugiau dėmesio, nes pas kitą išeis, o gal jau išėjo.

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 30 d., antradienis, 20:31:05
...pritrūko vietos...perrašau:
Sapnas 2012.12.10: apokalipsė. Cunamis. Povandeninė mašina, lyg banginis (senas, užapvalintas, bet pamirštas)... dar ir skraido. Pakilome virš elektros laidų.
Sapnas 2012.12.13: ežeras. Nedidelis mėlynai baltas sraigtasparnis, valdomas žmogaus ant žemės. Nebesivaldo. Aparatas atsimuša į ežero paviršių, lekia tiesiai pro mane. Aš sveika. Nepataikė. Stoviu tarp sienų ir kažkokios dėžės. Bėga link manęs vyras, pažiūrėti, ar aš sveika. Bėgam už kampo pažiūrėti, į sraigtasparnio liekanas.

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 30 d., antradienis, 20:29:39
Sapnas 2012.01.08: Žemė nukeliama prie kažkokio ryškaus šaltinio. Per šviesu ir per karšta. Įvairų rasių atstovai iš kitų planetų laukia. Spiralė. Man paaiškino, kad prieš milijonus metų buvom platėjančios spiralės apačioje prie siauriausios vietos, o dabar esame spiralėje aukščiau (kur plačiau). Labirintas, sienos. Pasiklydom trise. Įėjom į ne mums skirtą patalpą. Ant sienų plakatai nežinoma kalba. Atsirado ir LT kalba plakatų. Slepiuosi po stalu. Kažkokį Augustą kviečiu lysti po stalu, kol pamatysim, ką padarys su sėdinčiais patalpoje. Didelis laukas, pieva ar paviljonas. Daug gėlių, žiedadulkių. Mes - gėlės, žiedai. Aš - pienė, kažkas - "kačiukas". Reikia kuo daugiau žiedadulkių paskleisti po lauką. Išrenka laimėtojus - pienę ir "kačiuką"...
Sapnas 2012.02.13: kataklizmai. Nėra Saulės. Dingo žvaigždės. Vėl atsirado - tik kitokios. Gal tai namų atšvaitai danguje? Saulė su dviem apvalkalais. Ką daryti su gėlėmis?
Sapnas 2012.02.13: Dvi kosmonautės nusileido į kaimą parašiutu. Niekas neatpažįsta. Parduotuvėje nusiperku kombinezoną. Vienas vyriškis atpažįsta. Mus persekioja. Bėgam. Šaukiam: "Gelbėkite!". Vaikų žaidimo aikštelėje laipiojam. Kiti bijo, o mes - ne, nes astronautės. Vėl bėgam. Į kaimą. Keistas namas, po juo, šiene - kažkokios kylės. Ten apačioje - šviesu. Bobutės klausiam: "Ar galima pasislėpti?" Ta nieko nežino. Lendam po spinta. Pagauna. Mušamės. Lendam į landą po žeme. Ten - ritualas: aplink gulinčią 3 metrų moterį žmogeliai susirinkę. Ji mus išgelbės...
Sapnas 2012.04.12: dvi žmonių rasės kaunasi. Vieni (tarp jų ir aš) - kaip laukiniai, bėga, slepiasi; kiti - civilizuoti. Rūsiai, koridoriai.
Sapnas 2012.04.16: labai realus vaizdas. Gimtasis miestas, sesuo; net pagalvojau, ar tai ne sapnas. Nedidelės ateivių spindinčios "lėkštės" skraido. Leidžiasi. Man ant rankų nusileido minkštas, tamprus objektas su tampriais spygliukais. Baltas, galiukai juodi. Mane stebi, tyrinėja. Galvoju: "Kodėl aš, o ne sesuo?". Perduodu tą objektą seseriai...
Sapnas 2012.05.11: aš - vyras, nusikaltęs, bet kaltės nejaučiu. Nekaltas. Negaliu išeiti iš pastato. Draudžiama. Minios žmonių. Jiems leidžiama išeiti. Mano žmona eina su jais; viena iš pirmųjų. Esu labai prisirišęs prie jos. Noriu su ja laisvai gyventi. Laukiu, kol sumažės minia ir manęs nepastebės. Išlipsiu pro langą. Slepiuosi už kilimų, žolių. Išlipu. Dar vienas langas. Už jo - manęs jau laukia žmonės su įrankiais langui atidaryti. Pajuntu netoliese laisvę...
Sapnas 2012.05.22: gimtasis miestas, mamos namas. Mano vyras nuėjo į tualetą kažkur į kitą namą. Pagalvojau, ar taip gali būti? Šiaurėje pastebėjau aštuonis šviečiančius objektus. Jie skriejo iš Vakarų į Rytus banguota trajektorija vienas paskui kitą. Pagalvojau: "dabar tai iš tikrųjų vyksta." Kažkas priartėjo prie manęs. Sulėtino greitį. Prie kaklo lenda. Atstumiu. Žinau - tai ateiviai, jų aparatai (baltas rėtis ar virdulys, nedidelis). Savo vyrui pasakoju, ką mačiau...
Sapnas 2012.06.05: aš - vyras ir žmona, uždaryti "po spyna" dvare. Norim ištrūkti. Vyras bando spyną, ieško išėjimų. Kažkas atrakina. Išeinam. Pro langus matosi: artėja jūros vanduo. Kodėl plentas? Gi seni laikai (koks renesansas). Kaip išsigelbėti? Nuolaužos, stogai, lentos. Kabinamės, nepasiduodam. Vanduo neša... Miškas. Aukštos eglės. Gal ten išsigelbėsim? Šakos, lapai... makalynė...Neša prie daugiaaukščių. Ten bus aukščiau. Bute vaikinas prie kompo - nieko nejaučia, kas vyksta. Sienos apipelijusios. Vanduo kyla...
Sapnas 2012.06.28: nedidelis naikintuvas. Žmogaus dydžio. Baltai raudonas. Sunkiai praskrenda tarp namų, vartosi, suka ratus, palei sienas kyla, leidžiasi. Didelis vėjas. Su vyru išstumiam iš namo įskridusį lėktuvą, o jis vėl įlenda. taip kelis kartus. Rodai rankomis pilotui, kad išjungtų variklius ir palauktų, kol vėjas nustos. Sutinka. Išjungia. Leisgyvis. Nurengiam, paguldom. Ateivis(-ė). Moteriškos lyties. Galva - tris pirštai: vienas didesni, du mažesni [sapne - neatrodo keistai]. Ji nenori, kad ją pamatytų daugiau žmonių. Išsikvietė pagalbą. Atvyko "dėžė". Jos viduje - vyriškos lyties žmogysta pilotas.
Sapnas 2012.07.18: Kristus. Įdomus. Keistas akmuo, daiktas, kuris valdo viską. Nesuprantu, kas tai. Jis valdo laiką...
Sapnas 2012.08.07: kažkur užsienyje. Geležinkelis. Einam bėgiais. Priekyje du mažyliai bėgioja. Jų tėvai ieško, šūkauja. Atvažiuoja traukiniai, sprogę, kaip raketos, žmonės suspausti, radiacija. Jie šaukia, kad "NPD" [?] jiems duotų. Ieškau tualeto. Grįžtam į stotį. Radiaciniai žmonės veržiasi. Juk mus apspinduliuos! Paskui išaugs mums gumbai, vaikai mutantai... Šalinamės jų...
Sapnas 2012.10.23: Velnias kankina žmones, už virvelių tampo vištos. Duobė. Kristus atkenčia už visus, jį pririša žemyn galvą virvėmis. Nukankintas - atgyja. Kiaurai sienas vaikšto. Išgelbėja mane.
Sapnas 2012.11.20: daugybė paukščių. parkas. Paukščiai puola karves ir meta į žemę. Žiemos nebuvo. Po rudens - pavasaris. Fotografuoju.
Sapnas 2012.12.10: apokalipsė. Cunamis. Povandeninė mašina, lyg banginis (senas, užapvalintas, bet pamirštas)... dar ir skraido. Pakilome virš el

ikse 2016 m. rugpjūčio 30 d., antradienis, 19:42:22
Baugus tavo sapnai. Nejau pranasauji kara su rusais? Bet tikekimes to nebus...

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 30 d., antradienis, 13:11:16
Sapnas 2011.07.26: paskaita pas dėstytoją namuose. Bandau nufotografuoti tris dėstytojos dukras (apie 7-10 metų). Fotoaparatas stringa. Nesigauna. Iš paskaitos konspektų į mano sąsiuvinį buvęs klasiokas perrašo naudotus gyvūnų pavadinimus: ežys, pelė, natūrali aplinka... Matau voriukę ir išaustą tinklą. Vienoje vietoje - sustorėjimas. Kaip ji gali nuausti tinką storesnį už save pačią? Stebiu vorą. Nurodau jai nuausti drugelį ir namą. Ji nori tai padaryti ant dėžės dangčio, o aš jai pasiūlau nešiojamo kompiuterio klaviatūros viršų. Gražiai gavosi. Nukabinu meno dirbinį. Pastebiu, kad jos tinklas plečiasi. Va kodėl taip gaunasi :) Ėjau pas dėstytoją (ar gydytoją). Liepė laukti kabinete. Nesulaukiu, klausinėju, ar ji ateis. Kažkas pasakė: "Ką, tu nežinai, kad pas Brazauską išvažiavo?"...
Sapnas 2011.09.02: už lango pamatau nedidelį kubo formos objektą, švytintį melsvai-žalsvai. Pamaniau, kad jis mane specialiai pažadino. Už lango - potvynis iki trečio aukšto. Dar liko du aukštai. Plaukia gyvūnai, nuolaužos...
Sapnas 2011.09.11: Aš - kitoje planetoje ar išmatavime. Bėgu ant vandens. Pastatas-miestas. Nenoriu, kad mane pamatytų. Kažkieno kambarys.
Sapnas 2011.09.13: atėjo laikas lysti į slėptuvę po žeme. Visi vorele išsirikiavo. Braunuosi tarp dviejų žmonių. Žiūriu į dangų: lėktuvai, "lėkštės"? Nejau vėl sapnuoju. Ar jau tai vyksta?
Sapnas 2011.09.26: pas mamą. Tariuosi su kažkuo dėl interneto ar telefono, kad atvyks antradienį. Iš lėktuvo mane šaukia vardu, liepia nesislėpti, išlysti. Pagauna mamą ir seserį. Slepiuosi, kad pro langus manęs nematytų. Pirmadienis. Man skambina, grasina. Mobiliajame telefone automatiškai trinasi numeriai. Pasirodo, kažko jie ieško pas mane. Išlendu, pasiduodu. Man aiškina, kad tas nori įsivilioti į kažkokį tinklą (pas naują operatorių). Viską papasakojau tiems, kas manęs ieškojo. Reikia bėgti, šokti per balkoną į lėktuvą. ar mašiną. Vėliau dar viską pasakojau.
Sapnas 2011.12.17: pelkė. Klampojam keli. Mes - vaikai. Kareiviai su šautuvais. Sunkvežimis. Kalba rusiškai...

Ikse 2016 m. rugpjūčio 29 d., pirmadienis, 16:41:10
Perskaiciau. Buvo labai idomu!

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 29 d., pirmadienis, 14:42:23
Sapnas 2011.01.05: sraigtasparnis. Susirėmimas. Kraujas. Mirtys. Kova su stambiais vyrais...
Sapnas 2011.01.05: paplūdimys. Jauni gelbėtojai. Pagalvojau, jiems nėra ką veikti, stoviniuoja įsikibę į turėklus. Pasukom į paplūdimį, dešinėje. Kažkoks pijokas. Jam sakau: "geriau eitum dirbti!". Gal jau einam! Banga šalia gelbėtojų. Antra banga. Užliejo apačioje paplūdimį. Jutau, kaip iki kelių smingu šlapia. Pagalvojau, kas liks apačioje, kol nusl9gs didelė banga; praeis daug laiko. Oi, sesuo ten liko, neišsigelbės! Juk ji ėjo paskui. Supykau ant gelbėtojų, kad nepranešė, jog bus dar didesnė banga.
Sapnas 2011.01.12: bėgu. Garažai. Bomba tiesiai prieš mane. Slepiuosi. Kur bėgti? Daug sniego.
Sapnas 2011.02.20: Miegam su vyru kaime. Jis sako man: "Miegok! Jei neužmigsi, už nugaros pasirodys Mirtis." Aš stengiuosi įmigti. Apčiuopiu kažkieno ranką. Švelnią. Kitą. Tai Mirties ranka! Bijau atsisukti ir pamatyti veidą. Stengiuosi užmigti. Glostau tą ranką. Po to ją griaužiu. [Nežinau ar tai susiję, bet po kelių metų mirė senelis. Paskutinį kartą jį mačiau po insulto ligoninėje ir glosčiau jo ranką, kuri krūptelėjo. Ji buvo švelni.]
Sapnas 2011.03.01: Kelionė laiku. Indėnai - senoji kultūra ir naujoji. Senoji: žaidimas su akmenimis. Iš naujos: atvyko su skafandru. Nori išgelbėti ateitį. Maža teritorija. Visi apsnūdę... Praeitis pamatė ateitį...
Sapnas 2011.03.07: masinis renginys prieš politiką. Minia. Universitetas, klaidūs laiptai. Pasimečiau nuo sesers ir kitų. Sesuo pametė telefoną. Per info pasakė sesers kambary Nr.: 7734. Einu į vidinį kiemelį, ieškoti telefono. Tamsu.
Sapnas 2011.06.08: aukšti žmonės užgrobė žemes, žmones. Visus kaip gyvulius sumetė į krūvą. Aš ir keletas kitų - išsigelbėjo. Pakibau ant virvių, kai metė į konteinerį. Daug kūnų - gyvų ir negyvų. Didelė patalpa, sandėlis. Slapstomės. Vagonai, laivai. Sesuo nori su jais susidraugauti. Paimu knygą, noriu žinoti jų kalbą. Noriu parodyti, kad aš - protinga būtybė. Lipam į laivą. Mus laiko "žemesnio lygio". Elektros kabeliai ištįsę laukuose: didžiuliai, stori, ne nutįsę, o lenkti kaba ore. Didelės mašinos. Elektrą gamina šitaip: elektros stulpai, judantys kabelių trajektorija, nuo žemės kažką renka. Sukasi. Dideli ratai. Slepiuosi žolėje, kad mašinos nematytų, nesuvažinėtų, kad žaidžiantys vaikai manęs nerastų. Aš - pelės urve. Nužudau graužiką, duodu kitam gyviui, kad tik manęs neliestų.
Sapnas 2011.03.27: mažas kelių centimetrų potvynis iš rytų į vakarus. Aš miegu rytuose. Pajutau vandenį. Visus žadinu. Bėgam, kol atslūgo ir užšalo. Vis tiek vanduo pasiekė.
Sapnas 2011.04.01: trys aukštos žmogystos (nežemiškos) ir 3 žmonės. Stebi žmones, kažką darančius.
Sapnas 2011.04.18: Žemė pavojuje. Katastrofa. Liko nedaug laiko...
Sapnas 2011.04.24: policija stabdo mašinas. Kad tik manęs nesustabdytų. Per tiltą važiuojant renku adatėles iš delno. Jų daug. Prisiminiau, kas sprogo traukinio vagonas su studentais, gal nuo tų adatų? Skaudžiai bado. Sustoju, įvažiavusi į kalną. Jei policija sustabdys, sakysiu, kad negalėjau vairuoti su adatomis...
Sapnas 2011.04.30: statulų ežeras. Vieną po kito traukia ir valo skirtingų civilizacijų statulas. Nagrinėjam. Kiekviena turi savo istoriją. Mums irgi nedaug liko...
Sapnas 2011.06.23: lyg realybė, lyg sapnas. Pro perforuotą langą sklinda ryškūs spinduliai. Sunku atsibusti. Jutau baimę. [Šiaip ne taip prabudau ta pačia poza, kaip sapne. Už lango gana šviesu.]
Sapnas 2011.07.01: lyg realybėje prie namo išroviau keletą gražių žolių derinių (mėlyna-žalia, violetinė-žalia...) ir įsodinau prie penkiaaukščio namo šalia. Juokingas grėbliukas, kaip šepetys, ryškus, rausvas. Gėda nuo kaimynų, ką pagalvos, mat ten jau dygo žolė. Mano suknelė - gėlėta, su kišenėmis. Nejaugi sapnuoju! Kairėje kišenėje - mobilusis telefonas, dešinėje - raktai. Suradau tinkamą raktą. Per greitai keistai atsidūriau 5-ame aukšte, lyg 3-čiame vis dar būčiau. Atrakinu duris, o ten - ne tie namai: kambariai dešinėje, o ne kairėje. Užlipu dar kartą į kambarį, o ten kažkoks vaikinas. Laiptų nėra. Išbėgau laukan. naktis. Danguje kažko priraižyta. Jis ištaria mano vardą. Aš lieku. Visa šlapia su sijonu ir maikute. Sijoną išgręžiu... [antrąją sapno dalį, kai sutikau tą vaikiną, lyg pati valdžiau].
Sapnas 2011.07.20: pilis su bažnyčia. Minia. Pamokslas. Lipa visi į bokštą, aš - pirmoji. Žemės byra. Rėkiu, kad bokštas griūva. Visi gelbėjasi. Man šalta. Mane šildo Viešpats. Priglaudžia. Net pabučiuoja. Man nejauku: ką žmonės pagalvos?
Sapnas 2011.07.20: reportažas apie laiką. Miestas, daug žmonių. Lyg aš pasakoju, kad mūsų galaktikos neužtektų šviesai įsibėgėti. mašinų lempos būtų nematomos. Bandymas kieme, kur daug vaikų. Mašiną paleido nuo gumų ir ji užsiliepsnojo. Pykstu, kad nepasakė, jog jau vyksta bandymas. Prieinu prie batuto, susodinu visus vaikus, kad būtų saugu. Paruošiu supynes ir rėkiu komandai: "Gal tai, ką parodysime, bus reikalinga ateičiai. Ar galite kas papasakoti? Mirtinai reikia žinoti." Visi purto galvas. Aš: "Norit pasakyti, kad pažiūrėjęs reportažą, negalėčiau pasakyti kelis žodži

iksė 2016 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 18:25:24
Nuostabu.

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 18:14:15
Tavo kompiuteris užkrėstas... Tada tiesiog į Google įvesk "Akiane paveikslai".

iksė 2016 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 17:54:56
...Tavo nuorodose ten kažkokie aferistai išmetė savo lentelę. Negaliu nieko spausti...Viso gero jiems...

iksė 2016 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 17:35:46
Paskaitysiu!

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 16:28:26
Prieš porą metų perskaičiau Todd Burpo knygą "Dangus tikrai yra", joje radau, kad aštuonerių mergaitė Akiane Kramarik (lietuvių kilmės) nutapė Jėzaus paveikslą. Ji teigia, kad buvo Danguje. Jos puslapis čia: https://www.akiane.com/store/ - kaip Jums paveikslai?
https://svajuke.wordpress.com/2011/12/14/akiane-indigo-vaikas-dieviski-paveikslai/
Keistai skamba - negirdėti vardai.

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 13:12:38
Sapnas 2010.01.15: stichija. Lava prasiveria. Krenta žmonės. Namai griūna. Kol dar nesuspaudė manęs, renku savo daiktus. Ką pasiimti? Žinau, kad jų niekad nebepamatysiu. Šunį pasiėmusi [kuris jau 5 metai, miręs], ieškau jo pavadėlio. Nervinuosi. Mamai rėkiu: "Kur dirželis? Kur?". Labai tikroviškai jaučiausi, dar pagalvojau, ar nesapnuoju.
Sapnas 2010.01.20: patekau į kažkokį miestą, rajoną ar valstybę, kur įstatymai labai griežti. Einant iš už kampo per geležinkelį, pastebėjau, kad nuo bėgių nukritę grandinės, kuriomis važiuoja sunkvežimiai [labai keistai atrodo, pabudus, prisiminti tokią nesąmonę, bet sapne viskas atrodo normalu]. Mašina jau rieda priešais. Aš, kiek sugebėjau, šokau į šoną prie sienos. Su kažkuo ėjau. Stebėjau, kaip jie saugiai praeis. Prie upės policininkai apstojo žmogų. Pasirodo, tas žmogus numetė į upę nuorūką, dabar jį už tai baudžia. Ir taip visur: vieni draudimai. Aš pradedu sukilimą, lakstau sienomis, stogais. Kažkokiame prekybos centre įvedinėju naują tvarką. Slapstausi, bet nebijau ir pasirodyti...
Sapnas 2010.07.14: didelė studentų (o gal mokinių) auditorija, su pakopomis. Vedu pamoką su dviem savo pažystamais. Nesiklauso. Aš bandau sugalvoti drausminimo priemonę. Tada vienas jaunuolis bando mane provokuoti ir užduodą klausimą ne į temą: "Kokie mano chemijos pažymiai?" Aš jam atsakau: "Gerai, pažiūrėsiu. Visiems pažiūrėsiu, bet tu būsi paskutinis". Visi nuščiūva.
Sapnas 2010.07.22: kažką limpančio pajutau prie kairės rankos. Buvau pakėlusi kažkokią permatomą lėkštę. Tai buvo tritonų akvariumas. Tritonai aplipo mano plaštaką. Su pasibjaurėjimu juos nulupau. Dar kažkas liko ant rankos. Ją pavarčiau... ir su siaubu pamačiau, kad maži tritonai sulindo man po oda. Joje "nardo". Siaubingas jausmas! Bandžiau juos išspausti. Bijojau, jog tai realu. Įgnybiau sau... [Pabudau.]
Sapnas 2010.08.26: [jį jau aprašiau patį pirmą, nebekartosiu; jis mane iki šiol intriguoja, jį gerai prisimenu].
Sapnas 2010.11.27: didelis klaidus butas. Lyg ne mano. Lyg aprūkęs, be baldų, daiktų. Sienos rausvos, apačioje aprūkęs. Labai daug kambarių. vonia su daug dušų, spintelės daiktams. Pagalvojau: "Vaje, kiek vargo, kol atremontuos..."
Sapnas 2010.11.28: miesto centras. Kažko laukiu. Lyg šventė buvo. Tarp namų pasirodo įspūdingo dydžio lėktuvas. Visai arti. Stebiu jį. Jis bando perskristi namą. Trūksta aukščio. Pakelia priekį. Kelia, kelia... per daug stačiai... Bijau, kad nesubyrėtų, nekliudytų žmonių, manęs. Šoku į orą, į priešingą pusę, į kokį 5 metrų aukštį. Bijau, kad neužsigaučiau krisdama...
Sapnas 2010.12.11: pabuvojau ateities mieste. Bėgau nuo sprogimo. Kažkoks plaukuotas didelis padaras - draugas. Bėgo. Kažką pasiėmė ar padėjo sprogimo vietoje. Aukšti nauji namai. Išbando žmones. Daug pramogų. Liftai oro pagalba traukia ar stumia ant platformos aukštyn arba žemyn. Žmonės išbandydami liftą juokiasi, svyruoja, nepataiko nusileisti...
Sapnas 2010.12.15: didžiulis kruizinis laivas. Pažystami veidai - lifte. Prieš tai sėdžiu prie didelio stalo. Daug žmonių. Mano kairėje kitas pažystamas veidas, priešais - taip pat pažystamas. Vaiką įsivedė į liftą, nes laivas vėl ruošėsi verstis. Verčiasi per uosto bortą į vandenį per laivo pirmagalį. Jaučiu kaip užlieja vanduo. Pajuntu nesvarumą...
Sapnas 2010.12.29: man keičia visus vidaus organus. Su daktare sunkiai užlipu laiptais. Daktaras pro dešinį šoną ieško organų, įdeda. Daktarė ištarė: "Žinau, viduje jautiesi kaip 60-ties".

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 12:31:03
Pragaras - manau yra tai, kai sapnuoju griūtis, potvynius, liepsnas ir kitus kataklizmus. Bjaurybių, velnių nesu regėjusi. Jėzų - lyg ir mačiau. Jis kaip iš vaikystėje matytų paveikslėlių. Beje, lietuvių kilmės amerikietė mergina (jai dabar kokie 25 metai) piešia Kristų, Rojų, Angelus. Jis panašus į senus paveikslėlius: barzdotas, gerai nuaugęs vyras, šypsantis, ir labai gražių akių. Kai rasiu perskaitytoje knygoje jos vardą, pavardę - atsiųsiu, galėsite pasigrožėti jos piešiniais. Jie nuostabūs!

ikse pastabiai 2016 m. rugpjūčio 26 d., penktadienis, 11:56:46
O pragaro nesapnavai? Ar Jezaus Kristaus? Ka dar sapnuoji idomaus?

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis, 16:19:56
Sapnas 2009.08.06: daug veiksmo. Lyg cirke. Du ar trys klounai ramiai dainuoja: "...sweet sweet dreams, in my arms...". Vieno klouno - netikros mėlynos kasytės ar barzda, nusagstyta melsvais blizgančiais akmenėliais.
Sapnas 2009.08.12: išeinu į kiemą. Išvydau, kaip kažkokį skraidantį daiktą persekioja kitas skraidantis daiktas. Tas pirmasis smigo į žemę. Aš negalėjau patikėti - tai buvo ateivių skraidanti lėkštė. Susirinko reporteriai, tyrinėtojai. Galvojau, kad tai bajeris, naujas TV sezono atidarymas. Bet naktį priėjau arčiau. Pasirodė ateivis. Jis kalbėjo mintimis. Pildė bet kokį mano norą. Tik reikėjo būti atsargiai, nes jų ir mūsų visuomenės panašių bruožų buvo vos 5%. Liepiau nupiešti, kaip jie atrodo iš tikrųjų - nupiešė: galva ir liežuvis išlenda iš burnos. Ateivį, tiksliau du, užsipuolė žmonės. Aš juos gyniau. Vėliau jie išskrido.
Sapnas 2009.09.15: pasaulis griūva. Krentu iš aukštai ir nesiliauju kritusi tarp gumos gabalų. Žinau, kad sapnuoju. Stebiuosi, kad tai vyksta iš tikrųjų. Šuo, ateiviai, kažkokios konstrukcijos, ateities numatymas...
- Šiam kartui tiek. Stengiuosi vienoje žinutėje rašyti per metus sapnuotus įspūdingiausius sapnus. Visokių sapnų turiu prisirašiusi, bet reikia dar ir perskaityti keverzones, ir atrinkti :) Greit prieisiu ir prie 2016-ųjų.

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis, 16:03:50
Sapnas 2008.02.27: grįžau 3 metais į praeitį, kai dar mokiausi Viliuje magistratūroje. Aš įlekiu nustebusi pas kambariokus. Pas tuos kažkokia pana dirba kompiuteriu. Bandau susigaudyti kas įvyko. Noriu įrodyti, kad grįžau iš ateities. Pasakoju, kas vyks per 3 metus. Bandau į kompiuterį įvesti www.technologijos.lt adresą. Neranda taško. Vienas vaikinas padeda. Kompas senas senas...
Sapnas 2008.06.26: ekstremali situacija. Tuoj tuoj iš visos Žemės išsiverš lava; sproginės aukšti pastatai. Aš - bet kuris žmogus, apie kurį vyksta veiksmas. Spec. tarnybos ruošiasi: sraigtasparniais kelia prezidentus, direktorius nuo dangoraižių stogų, požeminės saugyklos talpina mokyklinukus. Vaikai išsigandę, pasimetę, bet eina tiesiai į rūsio gilumą. Ankšti, šalti gultai. Veržiasi lava. Bėgioju su kitais žmonėmis tarp dangoraižių, nėra kur pasidėti. Jaučiu, kaip užkrenta karštas karštas lavos gabalėlis ant kaktos. Aš - mokyklos direktorė. Lakstau, matau, kad išsigelbėjimo nėra. Dangoraižius užplūsta lava, karštis. Bėgioju po pavėsinę prie pastato. Direktorės mintis: "Mirsiu savo aplinkoje..." Pagalvojau apie vaikus rūsiuose: jie daug anksčiau pajuto lavos mirtį. Lėktuvai, sraigtasparniai. Jų pilotai perduoda kažkokią informaciją. Suprantu, kad ore ne ilgai išsilaikys, teks kristi į karštas liepsnas, nes kuro neužteks. Kosminėje stotyje žmonės jaučiasi saugūs. Jau po ilgesnio laiko nėščia moteris pasakė: "Vėl bus kaip prieš 20 dienų. Viskas nurims, galėsim tūpti." Toks jausmas, kad visa tai jau buvo. Bet ar ne per trumpas laiko tarpas?
Sapnas 2008.06.28: šalia manęs - keletas žmonių. Žemėje katastrofa. Dangoraižiai griūna. Viena senyvo amžiaus moteriškė, kad išvengtų didesnės nelaimės, sugalvojo pripilti pastatus vandeniu. Pati vos spėjo išsigelbėti lynais. Mes po du (apie 6 žmones)su pripučiamais balionais, sparnų pavidalu vos spėjome nuskristi nuo pavojingo pastato. Aš dar spėjau nufotografuoti: graži, žalia aplinka; pastatai tarsi pilys, dangoraižiai sudūlėję, papėdės apaugusios žole. Kažkas mus išgąsdino (vyras su vaiku). Šokinėjam nuo kažkokių plokščių ant plokščių vis aukščiau. Jie mus pasivijo. Kažką pasakė. Vaikas mano vyrui dėbtelėjo: "Tavo mirties valanda 00:02". Mes tik nusišypsojom, atseit padėkojom. Aš iškėliau jį savo rankomis. Jaučiu, kad galiu skristi. Pakilau. Neatrodė sunku. Išnirau iš pastato. Grožėjomės aplinka. Tyla...
Sapnas 2008.11.24: miestas. Virš galvos praskriejo raketa. Kažkur nusileido, kai ją pradėjo persekioti karinis lėktuvas. Aš vėluoju į darbą. Karininkas įsėda į mano mašiną. Pats už vairo, aš - šalia. Vežam branduolinę galvutę. Užkalbinau. Kalbėjau apie automobilio "navarotus" ant vairo. Bazėje pristatėm galvutę. Manimi susidomėjo, kad viską suprantu. Bazė buvo tarp miškų, kaimų. Blogi keliai. Sakiau, kad vėluoju į darbą. Tiek to, nuvažiuosiu porą valandų pavėlavusi. Laisvai paleido...

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis, 15:36:33
Iš vakaro matyt žinias žiūrėjai, kaip prezidentė olipmietes savo kvepalais apdovanojo :) Valiuta "eiras" ar "euras"?

ikse 2016 m. rugpjūčio 25 d., ketvirtadienis, 08:52:43
O as siandien sapnavau kvepalus supiltus i pipetes dydzio tolbackas.
Is pradziu kainavo viena eira, o paskui padidino iki dvieju eiru. Man tie visi kvepalai labai patiko ir du eirai neatrode labai brangu.

ikse 2016 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis, 15:26:54
:-)))

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 24 d., trečiadienis, 10:16:20
Sapnas 2007.02.24: guliu plyname lauke, ant dirvos. Auga medžiai dideli dideli. Sodri žalia spalva aplink. Mėlynas dangus. Šalia atsiranda ežeras, nendrės ir kita augmenija. Virš galvos danguje plazdena vienoje vietoje baltas balandis. Keletas plunksnų lėtai krenta. O gal ten pleiskanos? Viena didelė graži balta plunksna krenta į mane. Ji neįtikėtinai didelė, ilgis apie 40 cm. Be galo gera, ramu!
Sapnas 2007.03.08: karas. Kiemas, aplink pastatai pusiau sugriauti. Priešais pastatas dega. Virš jo krito degantis lėktuvas. Sprogimas. Po sprogimo - visi pasimetę vaikštinėja, kažko ieško. Du arkliai prie apvalios pakylos stoviniuoja. Aš su kažkokiu pagyvenusiu vyriškiu valau šūdiną pakilą, ant kurios staiga atsiranda sniego. Aš bijau tų arklių - jie tokie dideli, galingi. Nuvalau nuo pakylos mėšlą ir pastebiu kažkokį užrašą - kodą BMNPKM7. Sakau tam pagyvenusiam: "Ką reiškia tos raidės?" Jis manęs neišgirdo. Jis dingo. Vienas kareivis dryžuotais marškiniais su šautuvu vaikštinėja. Užėjo už pastato. Kažkas jam nepavyko, kažko suvesti į sieną. Pasirodo, jis nežinojo kodo. Paėjau į šalį. \pro langą matau mokyklą, darželį, vaikai pertraukos metu bėgioja. Prie manęs prieina nedidelio ūgio vyras rožiniais marškiniais. Norėjo mane paliesti. Bet priėjo prie manęs iš kairės irgi įsižiūrėjo į vaikus. Du mažiukai ant žemės sugulę, vienas į kitą žiūri. Aš pasakiau: "Įdomu, kas jiems atsitiko?" Ir prisiminiau kodą. Nuolat kartojau jį mintyse, kad nepamirščiau. Žiūriu, ant palangės užrašytas tas kodas, tik su klaidom...
Sapnas 2007.11.23: esu kaime su seneliais Žemaitijoje. Lauke skraido ir baubia lėktuvas. Pažiūriu pro langą - kareivis skraido. Priskrido prie lango, prie kito. Nusitaikė su šautuvu ir šovė pro stiklą... į mane. Nustebau. Dar bandžiau bėgti prie radiatoriaus, po palange, bet pajutau į dešinį petį smingančia kulkas...

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 21:25:28
Ir pati stebiuosi, kaip man taip pavyksta gana aiškiai sapnuoti ir prisiminti ;) Viena žinau, kad turiu ryte tik nubudus pakartoti sapną mintyse kelis kartus. Esminius įvykius prisiminti, o po to užrašyti. Tik pramerkus akis, žinoma, užsirašyti iškart pats geriausias variantas, nors rašysena būna kreivoka :)

ikse 2016 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 18:15:51
Labai faini sapnai!

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 16:07:28
Sapnas 2005.01.10: traukinys Rusijoje. Paklydau. Balta viduje, net žmonės balti. Invalidai. Juos prižiūrintis žmogus verkdamas sako: "Leiskite jiems numirti, leiskite numirti!".
Sapnas 2005.01.11: kaime. Aš mirštu. Kiti mato, kad mano kūnas glemba. O aš šaukiu: "Aš dar valdau savo kūną!". Bet jaučiu, kad ištrūkstu iš jo. Skraidau. Stebiu kregždes. Manęs niekas nemato. Močiutė įeina į tualetą; aš pasitraukiu, kad neprimintų manęs...
Sapnas 2005.01.20: kažkokios bloga nešančios apeigos: dėlioja atskirai kūno dalis. Aš noriu tą blogį sugriauti, todėl man reikia sudėlioti kūno dalis iš naujo iš įvairiausių dalykų (kaulai, žaislai...). Man kažkas, iš nežinojimo, trukdo; atrodo - tai mano vyras ir dar kažkokie 4 žmonės. Man sunkiai sekasi...
Antras sapnas 2005.01.20: aš, kaip ir kitas žmogus, moku skraidyti. Horizontaliai pakylu į 2-5 metrų aukštį, tampu nematoma. Kareiviai mus nori sugauti. Kartais nesiseka horizontaliai išsitiesti, tai virstam matomais. Karstomės miške po medžius. Vienas kariškis nuvirsta ant žemės. Man tai jau tampa žaidimu. Atskrieju virš to kariškio . jis mane užčiuopia, bet nieko nesako.
Sapnas 2005.02.17: namie. Kambarys su balkonu. Krenta didžiuliai varvekliai-stulpai. Varveklio viduje - paragauju - žemuogės. Duodu paragauti kitiems... Šalia namo, smėlio dėžės viduryje stoviu ir žiūriu, kad iš dangaus krenta akmenys - meteoritai (tik nesudegę). Pora jų man jau virš galvos, aš guliu ant žemės ir bandau jų išvengti. Ridenuosi ant šono. [Pabundu irgi lyg išvengdama tų akmenų, prisidengusi.]

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 15:52:41
Sapnas 2004.04.29: Jūra. Kažkas griūva. Pavojus. Daug žmonių bėga.
Sapnas 2004.05.11: Aš namie. Vyras atsisveikina ir per greitai išvažiuoja. Pro langą matau tokį vaizdą: moteris su didžiuliu džipu daužosi į kitą ne ką mažesnę mašiną. Po to baisiai nesaugiai važinėja po kiemą, per žolę, net prie laiptinės. Moteris su džipu apsivertė kokius 5 kartus ir užtvėrė taką į laiptinę. Išbėgu iš laiptinės. Policija jau čia. Bėgu link vyro mašinos, o jo sesuo dar pro langą patenkinta mojuoja atsisveikindama. Grįžtu į butą, skambinu vyrui. Jokio paaiškinimo, kodėl taip greit išvažiavo. Ta moteris jau buvo be sąmonės...
Sapnas 2004.05.18: namai. Aš ir kiti varganai atrodantys žmonės slapstomės netoli namų esančiame darželyje, tarp nuolaužų. Aplink laksto kariai su šautuvais. Visiems tik ir norisi pabėgti...
Sapnas 2004.08.27: reikia skristi dideliu keleiviniu lėktuvu. Aš bijau, galvoju, kas bus jei lėktuvas nukris? Skrendu. Kai viskas vyksta normaliai: galima vaikščioti, eiti į koncertų salę, o kai krentam: skubiai liepta sėstis į vietą, segtis diržus ir sėdėti... Krentam į sniegynus (pasirodo, mes Mėnulyje). Sutinkam pusiau laukinius pilkus žmones. Jie išsigąsta sėlinančio tigro ir dar kažkokio žvėries. Mes nebijom. Galvojam, kaip reikės sugrįžti į Žemę? Ir taip akimirksniu pralekia keli metai. Vietiniai gyventojai įtaria, kad žemiečiai apsigyveno pas juos, nes yra pratempti keli elektros laidai...

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 23 d., antradienis, 15:38:59
Ok, tęsiu kitus sapnus.
Sapnas 2003.10 01: ant aukšto namo stogo. Trise norim nepastebimi su virve įšokti pro atvirą langą. Aš - paskutinė. Labai bijau. Mane laimingai paima. Pastebiu, kad viską matė žmonės iš priešais stovinčio namo. Aplink namą vanduo. Gelbėjam žmones, padedam išlysti pro langus. Iš paskutinio kambario priešai mane sumuša ir įkrentu į vandenį. Mane vienas mano bendrininkų ištraukia. [Sapną kontroliuoju pati, kuriu tolesnę eiga; suprantu, kad sapnuoju.] Mane verčia plaukioti po purviną baseiną. Vanduo rudas. Žmonės dar nematę, kad po vandeniu galima išbūti 1 min. Staiga pasileidžiu iš kažkieno rankų, rodau, kaip galima gražiai nardyti po vandeniu. Vanduo skaidrus.

iksė 2016 m. rugpjūčio 20 d., šeštadienis, 17:27:21
Aga...

Randas 2016 m. rugpjūčio 19 d., penktadienis, 18:19:33
O taip, matyt tikrai būtų galima apibendrinti, rasti bendras tendencijas, pasikartojančius motyvus – ir iš to bandyti „išpešti“ kokias nors išvadas... gal tik tam dar sapnų kiek per mažoka... Ir kai kurių papildomų detalių reiktų...

ikse 2016 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 15:20:11
Ocho!

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 13:38:19
Sapnas 2003.04.18: aš uždaryta su daug žmonių eksperimento kambaryje. Visi priėdę miltų - sudžiūva. Aš kenčiu, nevalgau. Stebiu kaip kiti nyksta. Laukiu pagalbos. Dėlioju daiktus, o kartu ir žmonių lavonus [ o gal kažkas skirsto, o aš nurodinėju] į dvi dalis: 1) dar geri, 2) blogi - paruošti sunaikinimui. Laukiu. Kažkas ateina. Stebiu, kad krūvų nesumaišytų. Aš apsiplaunu, nusimaudau, kad nebūtų užkrato...
Tąkart dar vieną sapną sapnavau, kad vairuoju vyro automobilį [teisių dar neturėjau]. Pergyvenu, kad tik policija nesustabdytų; kad tik avarijos nepadaryčiau. Aš be teisių ir ne pagal taisykles važiuoju. [po 2 metų išsilaukiau teises].

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 13:31:43
Sapnas 2001.04.07: keistas labai tikroviškas sapnas. Kažkur einu su artimaisiais ir kitais giminaičiais, ežero pakrante. Netikėtai miršta du žmonės, prieš tai buvę labai žvalūs. Iš kažkur balsas girdisi lyg Dievo: "Reikėjo gyvūnams duoti proto! Žmonės nusidėjėliai!". [praėjus keliems metams tikrai nuo vėžio mirė du giminaičiai] :(

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 13:27:48
Sapnas 2000.11.04: netrukus kažkas prasidės su Saule. Žemės atmosferą lyg pradės traukti Saulė. Mano dėdė aiškina, kad bus kitaip, kad mes su visa žeme pradėsime kristi. Netrukus taip ir įvyksta, bet po vėl kitaip kažkas nutiko... Aš - dideliame mieste su aukštais pastatais. Labai didelis vėjas plėšia viską kelyje. Kažkokia labai sena vietovė. Didelis angaras su šventykla. Didelis žmogus (tik nežinau ar jis tikras) iš senovės. Šie dideli žmonės prisitaikydavo nuo anomalijų su magnetais batuose. Batai kaip stulpai. Šalia pastato ir pastate yra keletas didelių magnetų.

ikse 2016 m. rugpjūčio 18 d., ketvirtadienis, 11:39:39
Labai idomu!:-)))

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienis, 13:31:11
Skaitau perrašytus sapnus ir galvoju, kad šiek tiek apibendrinsiu kitus sapnus (jų labai daug). Dažnai sapnuoju gimines, augintinius, pažystamas ir nepažystamas vietoves, ežerą, didelius pastatus, geležinkelį, tunelius po vandeniu, keliones miesto autobusais, labirintus, kambarius, užduotis, mokyklą/universitetą, skraidymus lėktuvu arba tiesiog skraidymą be nieko, kai ištiesiu rankas į šonus ir pasikeliu. Iki sutinkant mano vyrą sapnuodavau vyrus, kosmonautus, lakūnus, kuriuos pamildavau ir jie mane saugodavo. Jiems sapne jausdavau dvasinį artumą. Kai susipažinau su savo vyru, sužinojau, kad jo pomėgis skraidyti sklandytuvu.
Dažni mano sapnai, kai esu kareivis. Sapnuoju save įvairaus amžiaus ir lyčių, net gyvūnu būnu. Savo mirtį (gal nevisai mirtį, o tik nelaimę) regėjau kelis kartus; po lėktuvo nuolaužomis.
Nuo 2004 metų sapnuoju jūrą, dideles bangas, potvynį.

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienis, 11:59:57
Sapnas 2000.05.01: bažnyčia, giminės, močiutė, sesuo, jaunas kunigas. Man pasirodo, kad kunigas pažvelgia į mane. Sesuo keistai elgiasi, piktybiškai. Kunigas pasilenkia. Aš kitų klausiu, ką man daryti. Liepia pabučiuoti į žandą. Sesuo nei tai spjauna, nei tai bučiuoja. Ji pirma blogai elgiasi, po to tinkamai. Kunigas iš tikrųjų į mane žiūri. Sektantai, keistai apsirengę. Parduotuvė. Jie į ją nežiūri. Sektantų kalnas pagamintas iš geležinių karkasų. Visi bėgioja tvarkingai kalnu, šoka polką. Kunigas padeda man nulipti stačiu šlaitu. Netyčia padegu kalną. Semiam vandenį iš šalia esančio ežero. Mes, rodos, saloje. Kunigas neša vandenį ir pila kur papuola. Jis nori, kad kalno neliktų. Bėgam. Gaisras didėja...

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 16 d., antradienis, 13:42:28
Sapnas 2000.04.11: rusai puola. Sugriauta katedra. Ji labai sumažėjusi. Bandau į ją patekti, įsisprausti, praplatinti. Staiga ji tampa labai labai didelė. Aš šaudau, mėtau granatas. Priešai veržiasi pro duris. Priešai viduje ir už durų. Netoli ežeras.

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 16 d., antradienis, 13:19:56
Sapnas 2000.04.07: Ežeras, skaidrus vanduo, vietomis juodi plėmai nuo dugno dumblo. Aš esu tame laive kartu su įgula. Bet kartu aš ir kapitonas. Priplaukiu salą. Vandenyje nusvirusios šakos su obuoliais. Nusiskinu vieną obuolį, siekiu antro. Įgula atsiduria pas salos čiabuvius. Žinau, kad yra dar vienas kapitonas. Daugybės įvairiausių sukietėjusių kriauklių: skaidrių, geltonų, raudonų, žalių, auksuotų... Su kapitonu renku kriaukles su bloga mintim. Dar norėjom prisirinkti daugybę mažų prisiminimo daikčiukų, bet jų buvo per daug. Paskutiniai išplaukėm iš salos.

:) 2016 m. rugpjūčio 14 d., sekmadienis, 11:34:45
sekso tau truksta, sapno atsakymas.

Inkognito 2016 m. rugpjūčio 13 d., šeštadienis, 09:06:48
Aš irgi kai kada sapnuoju pranašiškus sapnus. Ir jie kai kada išsipildo. pavyzdžiui prieš pusmetį sapnavau buvusią bendradarbę Nijolę ir tai kad mes abu kažkodėl pradėjome mylėtis, nors niekada apie tai ir minčių nebuvo. Ir štai ji prieš savaitę numirė nuo skrandžio vėžio... Keista ir kraupi sapno atomazga...

Pastabi 2016 m. rugpjūčio 12 d., penktadienis, 15:31:30
Ką gi. Įsitaisykite patogiai. Čia aš apsilankysiu dažnokai. Smegenims pakutenti papasakosiu, ką sapnavau. Pridėsiu ir datas (gal kas suseks kokį atitikimą; man bus paprasčiau...). Sapnus užsirašinėju nuo 2000 metų.
Įsimintiniausias mano sapnas 2010.08.26: muziejus, apskritimo formos, dviejų aukštų. Visus įspėjo, kad nieko neliestų, o aš paėmiau kaktusų plensus, slėpiau kišenėje. Mane pastebėjo. Kelis kaktusiukus nurijau. Jutau labai nemalonų dūrimą žemiau gerklės. Buvo salėje ir pažystamas žmogus. Jo drovėjausi. Gėda. Bandžiau perduoti keletą augalų savo vyrui, bet jau skelbė apsivogusiųjų vardus. Ir mane įvardijo...
Prie muziejaus atskrido naikintuvas, kuris virto skraidančia sidabrine metaline žuvimi su daug įspūdingų smulkių detalių. [esu tą žuvį nusipiešusi] Ji sklandė netoli manęs, buvo apie 5 metrų ilgo. Aš perbraukiau per peleką, žvynus. Jausmas buvo labai malonus, švelnu. Man sako: "atidžiai žiūrėk, įsižiūrėk, pamatysi, ko nematei". Čia apie muziejų. Tikrai - antrame aukšte tarp eksponatų ir gėlių lentynose pastebėjau įdomių, nematytų padarų. Vieni švelnūs, juokingi. Stebėjausi.
Visi kuom nors užsiėmę... Mokslininkai į salės vidurį paleido kažkokį mažą daiktą. Ir salėje pradėjo didėti juodoji skylė, kuri buvo balta. Aš - pora (vyras ir moteris). Jie-aš bėga iš pradžių lėtai, po to greičiau, dar greičiau... Juodoji skylė ryja viską aplink. Pora susituokė. Bėga kartu. Bėgimo priemonės greitėja, sudėtingėja. Dviračiai, mašinos, lėktuvai... Lenktyniniu automobiliu važiuojant apie 3000 km/h laikas pradėjo lėtėti. Pravažiavau didžiulį krepšinio kamuolį lėtai lėtai. Lietaus lašai tarsi sustingo, lėtai lėtai krito. Viskas išblanko, pabalo. Pora tarsi gyveno laike. Staiga apėmė jausmas, kad pralenkiau laiką! Be galo malonus ir keistas jausmas! Tarsi viską būčiau supratusi... Visatos dėsnius... Pora lenkė savo kartų kartas. Jie savyje seno tūkstantmečiais, o aplinkiniams rodėsi, kad jie juda atvirkščiai. Jie jaunėjo. Lyg ėjo kalba apie skyrybas. Po to vėl susipratau, kad "jie pririšti". Kai tik susikabina rankomis, įsitempia, pajuda į priekį dar greičiau. Tame buvo jų jėga. Jie vieninteliai nebuvo praryti "juodosios skylės". Kai jie pajaunėjo tiek, kad vėl naujagimiais tapo, vėl prasidėdavo gyvenimas nuo senatvės iki jaunystės ir taip amžinai... Viskas sukosi ratu (periodu)... Liko moteris viena...

ikse 2016 m. liepos 20 d., trečiadienis, 10:05:04
Gyvenime yra ne dievas ar velnias bet mistika!

ikse 2016 m. liepos 14 d., ketvirtadienis, 14:09:50
Kiek galima laukti. Papasakokite kas ka idomaus!:-)))

2016 m. gegužės 14 d., šeštadienis, 18:36:10
pati miegok ramiai, siela nepabegs

ikse 2016 m. gegužės 10 d., antradienis, 11:50:37
Kai miegant siela skrenda - šunys ant jos loja, saugo teritorija net nuo sielų. Todėl yra gerai buti nepastebimai, kad šunys ramiai miegotu...

ikse 2016 m. gegužės 7 d., šeštadienis, 08:18:01
Parašykite kas ka sapnuoja. Su susidomėjimu laukiu.

iksė 2016 m. balandžio 17 d., sekmadienis, 17:42:09
Viską supratau. Tėvas iš manęs pavogė mano beprotybę. Juk beprotybė pasirodo svarbiausia yra...
Būkit bepročiais! Sveikinu jus!
Ir linkiu daug nuostabių sapnų! Jie tikrai egzistuoja. Egzistuoja ne vien siaubas.

iksė 2016 m. balandžio 17 d., sekmadienis, 16:20:12
Supratau! Svarbiausia gyvenime yra beprotybė!

ikse 2016 m. balandžio 16 d., šeštadienis, 17:23:46
O aš dabar skaitau po truputį komentarus nuo 2000 metų.

ikse 2016 m. balandžio 15 d., penktadienis, 17:41:03
...Ir dar, kai neišgeriu vakarui skirtų vaistų, sapnuoju, kad reaktyviniu greičiu skrieju šonu ir pataikau tiesiai į psichiatrinę. Todel dabar vaistus visados geriu prieš naktį.

ikse 2016 m. balandžio 15 d., penktadienis, 15:44:19
Man tie jūsų siaubai joks ten siaubas. Baisiausia yra tai, kad kiekviena naktį ( per sapnus) prie manęs lenda bučiuotis tevas. Va čia tai siaubas! Geriu vaistus. Esu sizofrenike.:-D

ikse 2016 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis, 17:05:46
...Ir dar, jei is sapno norite kuo greiciau pabusti reikia imti labai tankiai ir labai giliai kvepuoti, garantuoju kad net nepraėjus minutei pabusite.

ikse 2016 m. balandžio 14 d., ketvirtadienis, 16:29:38
Jus patys su savimi kovojate. Ar zinojote kad kiekvienas save turite dar ir is šalies? Reikia save myleti, bet kartu save ir dalinti kitiems žmonėms. Kartais tai suderinti buna sunku, todėl jus ir aplanko visokiausi vaizdiniai.

Aurelija 2016 m. vasario 29 d., pirmadienis, 11:46:40
Sveika. Norejau papasakoti savo sapnus , kazkada sapnavau kad as guliu lovoje kaip istikruju vaizdas nes tuo metu guliu ir sapnuoju tam paciam kambary viskas tas pats, I mane bando atsigulti melinos svieciancios nakti spalvos zmogaus ar kuno siluetas, o as negaliu net pajudet ir tik likus jam galva isilieti i mane as sukaupiu jegas pasisukti ir jis dingsta. Dabar pastarasias savaites sapnuoju vel taspats vaizdas kaip guliu tik miegu tuo metu man kazkas iskisa ranka is po lovos tempia uz plauku ir juokiasi, as noriu atsimerkti jauciu kad pusiau jau nesapnuoju bet negaliu. Prabudus baisu nejauku nes jausmas kad nesapnuoju, veliau vel uzmigus sapnuoju kaip tv distancini palieciu u jis vibruoja skleodzia kazkokia energija kuri mane supalerizuoja ir vel kazkas man neleidzia atsimerkti, tokie sapnai baugina. Gal tai dvasios ar kas as nesuprantu. Bet jausmas kuno visas nutirpimas toks pakilimas is jo sunkus gryzimas

Mindaugas 2016 m. vasario 26 d., penktadienis, 21:23:25
Patiriu visus šiuos 9 ir stipriai plaka širdis sapno pabaigoje

Rytis 2016 m. sausio 27 d., trečiadienis, 15:18:52
Mmmm, o pries darant astralini keliavima reikia uzsimerkti ?

roberta 2016 m. sausio 24 d., sekmadienis, 12:18:06
Labas.
Dažnai jau paradėjau regėti nepažystamus žmonės. Kita mama kitas tėtis ir t.t

Kartais jaušiu kai mane liešia atsisuku, o ten nieko nebuna vaikčioja po kambarį labai retai. Kambaryje turiu du didelius veidrodžius ant sienos. Labai senai mašiau lig kaškas preitu pro veidrodžius lig ten butu juodas žmogus. Kai sapnuoju tai labai keista buna visados taip žinau kas sapne blogo atsitiks matou tai ir aš padaru kitaip ižgelbiju žmogu ar sese kurios neturiu bet jie dingsta padarau visados gero. Kai usimerkiu matau save kai bušiau gyvūnas koks. At veidrodžio buna rankų anspaudai. Pasakykite kas tai gelėtu buti???

Kamelija 2016 m. sausio 12 d., antradienis, 11:31:38
Kuo dazniau tai vyksta, tuo maziau to bijau. Anksciau, kai buvau nevedus, lankydavo vyras su skrybele. Atsisesdavo salia, mane suparalyziuodavo, plaukai pasisiausdavo. Buvau pavargus nuo to, paprasiau iseiti. Isejo geranoriskai, bet pries iseidamas klause, ar tikrai noriu, kad iseitu, patvirtinau. Dabar, po 16-17 metu, jau turiu seima, vel tas pats. Kadangi jauciuos niekieno nemylima, dziaugiuosi, kad tas kazkas aplanko, atsiseda salia, paglosto galva. Jausmas mielas. Ir jau to nebijau, bet atsigrezti ir pamatyti negaliu, nes jauciu, kad mano kunas to nenori ar tai negali. Pastebejau, kad muzika, tokius keistus aplankymus jauciu tuomet, kai jauciu dideli nerima, kai jauciu didele nuoskauda. Jauciu, jog sitojbusenoj zmones isproteja, bet kazkokios tai jegos to neleidzia padaryt.

laura 2015 m. gruodžio 11 d., penktadienis, 16:14:37
laba diena. norejau paklausti: kas tai galetu buti sia nakti neglejau uzmigti nes jauciau kad kazkas salia manes kuno vibracija,ra nku koju nutirpimai temperaturos kaita o kai usimerkiu saukiuos mama mama bet taip kad butu uzkistos ausis ir beveik as negirdziu ir tada jauciiu kai kazkas man bando atkloti ankode nuo manes tada as atsikeliu apsidairau nieko vel bandau uzmigt bet tie visi kuno jutimai nutirpimai siurpuliukia, kuno vibracija, baime man neduoda uzmigt. kas tai galetu buti?

Rytis 2015 m. spalio 10 d., šeštadienis, 16:31:40
Nuo senai domejausi tokiais dalykais kaip OBE. Vis neprisiruosdavau to padaryti bet.. Gal pries kokias kelias savaites atsitiko toks idomus dalykas, grizau po darbo, atsiguliau ir lyg uzmigau, turbut.. Po akimirkos atsisedau ant lovos pasisukau ir pamaciau save mieganti( kazkaip ne nesutrikau), jauciau gera jausma net nezinau kaip tai nusakyti. Pasivaiksciojau po kambari ir pabudau. Dabar ketinu bandyti atlikti OBE, tikiuosi pavayks.

darija 2015 m. birželio 24 d., trečiadienis, 00:55:27
Sveiki, prasau kuo greiciau atsakyti man. Pastarieji menesiAi man tapo isbandymu. Negera nuojauta manes nepalieka, mirusieji giminaiciai pastoviai aplanko sapnuose, kai kuriuose buciuoja. Taciau labiausiai mane jaudinantis ivykis buvo vakar.as nesapnavau ir nemiegojau tai labiausiai ir gasdina. Ejau miegoti puse pirmos. Kaip visada paklausiau muzikos ir prima valanda isjungiau Telefona.pasiruosiau miegoti,uzsimerkiau ir Kaip visad galvojau apie kasdienius rupescius. Kai tik pradejau snuduriuoti kazkas prie pat ausies,aiskiau ir garsiai,kad net vos is lovos nepasokau, Istare mano varda. Balsas man panasus I mano mirusio dedes bet tikra besu nes jo nera jau a8metus. Balsas buvo askus garsus ir su aidu tartum istartas tusciame kambaryje. Ka tai galetu reiksti? Prasau atsakyti kuo greiciau man tai neduoda ramybes

garikas 2015 m. gegužės 1 d., penktadienis, 03:07:30
Katik pabudau po tokios busenos ir ieskau per interneta reiksmiu ....zodziu ... Sapnuoju kad miegu ir kad kaskas bando mane kaskas lig paimti nemoku net pasakyti .as bandau pasipriesinti ,negaliu pajudeti bandziau atsibusti regis atrodo tuojau paviks atsibusti bet ne vistiek kaskas mane trauke kaskur, bandziau sauktis pagalbos bandziau ranka pajudinti ,bet nieko tik dar smarkiau manes nepaleidze. Galiausiai kaskaip paviko pajudeti ir pries man atsimerket girdejau keistus garsus ... Garsas panasus kaip juros puta čežintum... Atsibudau katik širdis plaka kaip pašelus ... Ir čia nepirmas kartas panašiu sapnu daznai sapnuoju ir su kiekvienu kartu jie vis darosi stipresni

Šianakt sapnavau 2015 m. vasario 6 d., penktadienis, 08:27:42
Įdomią situaciją,tarsi bėgau naktį kažkokiame mieste apledėjusia gatve o kažkas mane pasivijęs iš nugaros skaudžiai baksnojo kažkokia lazda į nugara, dėl to nemalonaus pojūčio pradeėjau prisibusti iš miego 2 val nakties,tačiau kai tik miegas išsiblaivė baksnojimas ir nemalonus pojūtis baigėsi. Reiškia miegodamas sapnavau skausmą ar ne keista?

talia 2015 m. vasario 3 d., antradienis, 15:32:26
Laba diena-na net nezinau ar cia sapnas ar daugiau atrodo realybe... Kodel nakti p rasibudus jauciu guledama ant nugaros stipru spaudima lyg kazkas ant virsaus manes ir man neina pajudeti apie kokios 3 min..kol as jega nebijodama atstumiu ta kas bando mane kontroliuoti..man labai idomu kodel man tai atsitinka vis daugiau kartu.

Re 2014 m. gruodžio 8 d., pirmadienis, 02:56:18
:) 1. priklauso apie katra sapna kalba eina.nekonkretus klausimas. viska sapnuoju ir giminaiciai ne isimtis. kuo jie turetu skirtis?
2. sekso kelis kart. smurto neteko.
3. sapne tai daznai skraidau.realybej, nebent po meditaciju bunu aukstesne.
4.siuo metu ypac daug.bet pripratau.
5.taip. bet tuo metu atrodo kad suprantu, bet paskui protas isbalansuoja ir bijau kam sakyt
6.rutuliu ne.sviesesni ir skaidresni ir ryskesni vaizda. bendrauju su sargais ir angelais. pradzioj kai tai prasidejo labai panikavau,ejau is proto visaip.dabar pradejau suprast kad jie mano pusej
7.viena karta stipriai, po to kai angelas paaiskino. velesnius kartus lengvai. bandau pratintis.
8.o sito tai nepamenu kad buciau macius. piramide nebent apversta.
9. cia visi klausimai apie sapnus? tai sapnuose as sapnuoju kas man patinka. tai jai noresiu ir rutuli susapnuosiu. bet as tai sapne seniau ekstriminau, keliavau.linksminuas.romantikavau...o kai jau nuo vikso pavargau. dabar kazkaip nelabai sapnuoju ir ten medituoju kaip ir . arba kai sapnuoju tai kuriu sau miela aplinka ir megaujuosi ja. zmones.savotiska gamta ir gyvunai ir namai ir telkiniai ir ju padarai.. savotiski.reik pamatyt,nenupasakosiu. ir seip kai eina apie tai kalba vel po topradedu savy kova su ego ir puikybem.. ir save pora dienu po va tokio mazo informacijos pateikimo..dvi dienas save griausiu. atgailausiu..ir filosofuosiu ar tai reiskia puikybe ir ego ar tai is mano tikrojo as.ar tai blogai ar gerai. nes is sirdies eina sakinys : jauciuos viena ir ieskau seilos draugu. is proto eina sakinys : kam tau to reikia.. negi manai kad esi viena? taip save sureiksmini.....bla bla.bla.

Aida 2014 m. balandžio 20 d., sekmadienis, 23:00:32
Sapnai - Mano kasdienybe , kokiu tik nesu su sapnavusi ir regejusi :) tiesiog jau susitaikiusi su jais jie Mano gyvenimo dalis kuri kartais baugina o kartais dziugina. Taciau norejau parasyti ne apie tai ka maciau uzmerktomis akimis o tai ka maciau atmerktomis .
Pirmas kartas buvo Kai maciau savo kuna mieganti :) buvo labai keista.
Po keliu metu kazkaip staiga prabudu is miegu maciau zaizaruojanti zmogaus pavidala stovinti salia lovos, tai buvo labai keista ir labai isigandau zinau tikrai nesapnavau .
O stai va trecias sykis ivy ko visai neseniai ir buvo pas keisciausias us visu regetu vaizdu :) Kartais buna kad labai staiga prabundi kazkaip is niekur nieko , tad taip ir ivy ko tasik . Prabudau labai staiga ir negalejau suvokti kas dedasi su manimi virs galvos pamaciau dvi raudonas linijas kurios tiesesi iki lubu ir jas kazkas tai valde bet kas ne maciau toks jausmas kad as jiems sutrukdciau ir jie pasitrauke nezinau kas tai buvo bet tikrai nesapnas kazkas labai keista ir sunkiai paaiskinima . Sia patirtimi norejau pasidalinti su jumis gal sakau kas nors is jusu irgi yra regeja kazka panasaus ?

KRISTINA 2014 m. kovo 13 d., ketvirtadienis, 18:42:22
Sveiki,

Seniau sapnuodavau daznai kad skrendu ore,bet kazkas vejasi..ir taip sunku bet vistiek nusileidziu ir vel pakylu.buvo ir siaip kad tiesiog istiesiu rankas ir galiu skrist..Dabar paskutiniu metu kartais sapnuoju ryskius sapnus,bet atsibundu panasiu visad beveik laiku puse 3 nakties,pilnai prabundu,bet lengvai vel uzmiegu,stebesiu kas vyks toliau,paziuresiu labiau koks jausmas prasibudus,ar jauciu kas mane stebi ir t.t.

Raimondas 2013 m. rugsėjo 26 d., ketvirtadienis, 02:47:50
nesuprantu kodel, bet man visa tai katik ivyko. Issigandau iskart atsikeliau nuejau parukyt ir sumaniau paieskot info internete. Man buvo taip, pradzioi uzejo uzesys galvoi ir lyg silpna bet maloni elektros srove krete per kuna, tada pradejau reget savo mergina, bet labai grazius prisiminimus, kaip is filmu scenu pries mirti, kai mato graziausius gyvenimo vaizdus ir kaskaip jauciau kad guliu ir pradejau kilt i virsu nors viska suvokiau blaiviai, kad taip negali but norejau rekt bet nejo nei issiziot nei pajudet pakiles, istrizai kambari aukstyn nuskyniau gele ir palengva wel gryzau y kuna, bet geles rankose neturejau. Ir man atrodo as net nemiegojau ir net buvau atsimerkes, gal cia nuo nuovargio tokie beprotiski sapnai? Man tikrai nejauku, nes panasiai kartojasi ne pirma karta ir viskas atrodo labai tikroviska, jai neskrisciau o tiesiog eiciau ten nuskint ta gele tai galvociau kad taip buvo ir nebutu busu. :D turbut supratot mane. Susijaudines jauciuos ir issigandes, tai tikriausiai netaip viska suformulavau. :D

to Tomas 2013 m. rugpjūčio 21 d., trečiadienis, 22:35:42
Baime tai musu savotiska apsauga, kaip iveikti baime? Galbut reikia labiau noreti. Jei nesigauna is karto siulau pradzioje tiesiog ismokti medituoti, taisyklingai kvepuoti, atsipalaiduoti. Del butybiu, kaip sako toks toki poritraukia, keliauk pozityviai nusiteikes ir viskas bus gerai.

Tomas 2013 m. birželio 15 d., šeštadienis, 18:38:55
Pradėjau domėtis astralinėmis kelionėmis. Labai daug esu skaitęs apie tai akščiau ir labai sudomino mane visi šitie dalykai. Gal jūs man padėsite atsikratyti baimės. Bandžiau tai padaryti, bet viską sustabdžiau pats to nenorėdamas. Tiesiog mano kūnas buvo suparalyžiuotas ir ėmė vibruoti visas kūnas, lyg ir jaučiau kažkokį keistą jausmą, bet staiga atsipeikėjau. Noriu tai tęsti, bet kai bandžiau kitą kart nebuvo jokios vibracijos, tik nejaučiau kūno. Gal jūs galite padėti įveikti baimę? Kaip eiti toliau? bandžiau galvoti, jog kylų virš savęs, jog noriu pakilt bet nesigavo. Kaip save įtikinti jog aš pakilau? Jog noriu pakilti. Tai pat kamuoja klausimas kas bus kai pakilsiu, kokių būtybių galiu sutikti ir ar man reikia jų bijoti, ar jos gali man ką nors padaryti? Žinau kad pakilsiu vieną dieną nes tuo tikiu ir to noriu.

Roberta 2013 m. birželio 15 d., šeštadienis, 18:25:42
1. Sapne dažnai matau savo giminaičius, tačiau mirusių dar nesu regėjusi. ankščiau esu mačiusi jog sapne mirė mano mama.
2. Ne.
3. Kiekviename sapne galiu skraidyti, tai lyg jau ir žinau ir vis kai noriu galiu bėgti ir pradėti skristi. Bet nevisada galiu skristi, dažnai iš pirmo karto neišeina pakilti, tik po kiek laiko galiu pradėti skristi kur tik noriu.
4. Taip.
5. Taip.
6. Kažkada sapnavau keistą butybę, tai buvo lyg žmogus, bet jo veidas buvo iškraipytas. Kadangi išmokau valgyti savo sapnus galiu pabusti kada noriu ir pabudau.
7. Ne.
8. Galbūt.
9. Ne.
Norėjau paklausti, aš dažnai nesuprantu ką reiškia tie sapnai. Man sakė kad kai sapne skraidai vadinasi augi, bet aš jau užaugau, ir vis dar galiu skraidyti kada tik noriu, taip pat kiekvieną kart sapno pradžioje man būna lyg kritimo jausmas, manau tai būna daugeliui. dažnai sapne tiesiog išoku pro langą, pro penkta aukštą ir man nieko nenutinka, viduje baisus jausmas pasidaro kai šoku, bet vistiek toliau šoku dar ir dar. Nesuprantu. žinau tik tai, jog opradėjau kontrolioti savo sapnus.

Daumante 2013 m. birželio 15 d., šeštadienis, 15:26:31
1.Kartais,bet laimingi nieko nedaro,nera numirusiu,bet esu seneli sapnavusi kuris mire kai man buvo tik 1,o ji sapnavau 9-12metu
2.Ne
3.Kartais ant zemes,bet kartais biski pakylusi ant ora begu nuo laiptu arba taip tiktais begu gal koki tik10-15cm nuo zemes
4.Taip regejau juoda vyra stovinti kai iseinu is kambariu ir lypu zemyn jis mane vejasi bet kai atsirandu pirmame aukste jis pradingsta,bet buvo taip kai jis atsirado pirmame aukste,bet is tiesu jis buvo mazas berniukas su akiniais mociute ir sese jo nebijojo o as tik viena.Mergaite tada kai sapnavau buvau su seima 1aukste juokavome,o as kazkaip tyliai nepastebeta lipu i 2auksta visur tamsu,atsisedu ant sofos krasto ir kazkas ateina juoda mazyte mergaite garbanotais suvelti plaukai iki grindu ilgumo ir ji nieko nedaro tiesiog stovi o as nejudu is veitos
5.Taip daznai
6.Galbut
7.Taip
8.Galbut
9.Ne bijojau,nes negalejau pajudeti,buvau paralyziuota,negalejau sesei iznybti kad man padetu ar rekti nes bijojau kazko

Laura 2013 m. kovo 15 d., penktadienis, 21:13:25
1.Retai.
2.Ziaurumo yra.
3.Ant zemes.
4.Ne.
5.Ne.
6.Nematau.
7.Ne.
8.Ne.
9.Esu mazdaug 3 kartus per savo gyvenima patyrusi tai, kad suprantu kad esu sapne, bet bandau ji kontroliuoti, be ne visalaiko iseina, bet kai suprantu, tai tik tuo atveju noriu likti sapne, bet atsibundu labai greitai.

Lina 2013 m. vasario 20 d., trečiadienis, 18:19:38
sapne man vaidenosi, isijunginėjo šviesos, darinėjosi durys, bet aš nebijojau, po to pamačiau moters veidą - ji buvo šviesi su balta naktine kepuraite, tokia, kaip iš senesnių filmų ir baltais naktiniais, ji žiūrėjo į mane, bet tada kažkaip pajutau, kad ji nuskendusi ar skestanti - kažkas tokio,.
P,S. noriu pasakyti, kad tas sapne, viskas vyko senajame bute kur ankščiau gyvenau, bet kiek žinau, ten jokia moteris nebuvo mirus.

Marius 2013 m. vasario 20 d., trečiadienis, 18:05:09
aš idomus žmogus nieko negalvoju, mano smegenys turi daug poilsio.

2013 m. vasario 19 d., antradienis, 20:48:14
Mariau nesimiega tau? Alink visi ramiai sau sapnuoja, o tu giliai dūsaudamas vis vartaisi nuo šono ant šono ir varinėji galvoje visokias įkyrias mintis.

Marius 2013 m. vasario 18 d., pirmadienis, 00:28:13
gali buti .

2013 m. vasario 17 d., sekmadienis, 11:22:37
Galūt, tai tavo negimusi sese.

Marius 2013 m. vasario 15 d., penktadienis, 17:50:52
aišku, . sapnuoju maža mergaite , ji graži ir šviesi, ji ira mirusi aš juos nesu mates , sapne ja pažystu ji man parode savo kapa kur ira palaiduota, kur juos namas , buvo graži gamta medžiai apleistas medinis namas.

Žynė 2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 19:38:37
sapno pasakojimas kelis kartus per dieną sudaro sąlygas jam pasikartoti ateinančią naktį.
Sutrinka miegas,iš vakaro sunkiai užmiegama,dažnai nubundama naktį

2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 19:17:07
Žmonės daug daugiau sapnuoja ,tik ne visus prisimena Tai įvyksta dėl smegenų bangų dažnio pokyčių.

Marius 2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 18:12:54
kartais užmiegu prie ijunkto televizoriaus. Ar nuormalu sapnuoti po 6 sapnus per nakti.

2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 16:18:15
O tu kiek supranru prie įjungto televizoriaus miegi?

Marius 2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 04:52:10
visada sapnuoju , dangu žvaigždes planetas kuriu net nežinau . Teko daug kartu susapnuoti kad lekiu su dviračiu dideliu greičiu , nesuvaldžiau ir kritau y pakile , šoktelijau iš lovos. sapnas buvo riškus vakaras , gražus vakaras ramus.

Marius 2013 m. vasario 14 d., ketvirtadienis, 04:48:06
sapne vieno dalyko nesuprantu, kai sapnuoju sapnuoju kad sneka kaskoks žmogus , kai acikeliu atkartoja televizorije ta pacia teksta ka sapnavau prieš kelias sekundes. Kodel taip?

Žynė 2013 m. vasario 12 d., antradienis, 19:23:00
Mariau pasakok visus sapnus čia.
Kiekvienam reikia išsipasakoti.

Edrinolijus 2013 m. vasario 11 d., pirmadienis, 06:45:19
Kūrybai, gerumui bet kokia padėtis palanki.
Žmonės su negaliomis puikiai gali "rūpintojėlio" pozicijoje įsitvirtinti, kurti sąlygas ir meilės lauką. Vikrus operavimas mintimis ir vidinio pasaulio galiomis, jei ne vien dėl savęs, bet ir su rūpesčiu, su meile dėl aplinkinių juk irgi darbas....

Žynė. 2013 m. vasario 10 d., sekmadienis, 12:11:43
Ne visi gali dirbti, yra tokių kurie priversti nejudėti.
Tik didelių pastangų dėka aprašyti savo sapnus.
Lunatikais ir tinginiais šiukštu visus vadinti.

Žynė 2013 m. vasario 10 d., sekmadienis, 12:07:11
Lina, tai geras sapnas, paglostyk angelą tupintį ant peties. Pamaitink geromis mintimis.

Lina 2013 m. vasario 10 d., sekmadienis, 11:33:33
Sapne regėjau akinančią šviesą ir girdėjau balsą, kuris sakė:- aš tavo angelas, visur tave saugosiu. ir atsibudau.

Edrinolijus Dzindzigorskis 2013 m. vasario 10 d., sekmadienis, 06:55:20
Lunatikai. Visi šitie visokie dalykai yra tinginystės vaisiai, kai savaimingai realizuojasi prasmingai neišnaudotos energijos. Būna ir taip, kad įvarūs parazitai iš astralinio plano jas vagia.
Budrūs būdami išnaudokite visas tokias energijas kurdami gerą sau ir aplinkiniams tiek, kad vakare užtektų tik iki lovos nukakti ir miegosite kaip "užmušti", nes tuomet visas erdves aplink pašventis kylantys švieži energijų srautai iš Šaltinio...

Žynė 2013 m. vasario 9 d., šeštadienis, 17:29:43
Viltis ir karštos svajonės
Dingsta
Nemiga ir ašaros
Lieka
Pučiantys šalti vejai,
Saldo šypseną
į amžiną liūdesį
Bet kelk galvą aukštyn
nėra tai blogai kaip atrodo.

Marius 2013 m. vasario 9 d., šeštadienis, 13:25:41
gal galiečiau kaip nuors su jumis susisiekti?

Marius 2013 m. vasario 9 d., šeštadienis, 09:07:13
turiu labai baime sapnuose, bijau juoda šešelio kai , jis pasirodo aš bijau jis man sapne šaukti neleižia , tai juoda siela aš sapne tai žinau

Marius 2013 m. vasario 9 d., šeštadienis, 09:04:41
gryna tiesa , biegdavau iš mokyklos nelabai lankiau, visa tiesa nesuklydote .

Žynė 2013 m. vasario 8 d., penktadienis, 17:01:20
Mariau sapnuose tu bėgioji ,nes tau to realybėje trūksta .Esi uždaroje aplinkoje,sunkiai judi,vienas džiaugsmas kompiuteris,tai durys į pasaulį.Nes mokyklos nelankiai
Reiškia tokia tavo sielai duota lemtis. Tokia karma. Kitam gyvenime gal būsi lakūnas...bėgikas...Nenusimink yra žmonių kuriems yra daug blogiau.
Atleis kad paliečiau skaudžia temą.Gal ir klystu

Marius 2013 m. vasario 7 d., ketvirtadienis, 23:27:04
mano sapne, dalivauja mire žmones, skrajoju sapne, jaučiu kad mane stebi kaškas apie 5h valanda acikeliu. Buvo kad sapnuoju mirusias žmones kai ranka duoda šaltis pereina per kuna, kai man buvo 8metukai , žaisdavau su miruseis vaiku dvasiomis , kaip su gyvaisiais , jie bijodovo kai užauksiu su jais nebe susimatysiu, jaučiu kad aš aciskiriu nuo kuno, girdžiu garsus sprogima smarku ir iškritau iš lovos , tuo momentu per žinias praneše kad buvo sprogimas didžiausias, žuvo 6 maži vaikai, tevai sužeisti 3 žmones nuo 20 iki 30 metu žuvo

Rita 2013 m. sausio 26 d., šeštadienis, 11:08:23
SVEIKI,DAZNAI O TIK PO METINIU SAPNUOJU MIRUSIA MAMYTE,TAI ATEINA I SVECIUS,TAI SEDI RAMI PRIE BALTO UZDENGTO STALO,SND SAPNAVAU KAD JI VILNIUJE MAN SKAMBINO I MOBILU,PASAKE SAVO MOB,NUMERI AS TA NR,GERAI PRISIMINIAU IR MASTAU, KA TAI GALETU REIKSTI,ZODZIU,BUVO IR TOKIU SAPNU KAD MANE LAIDOJA,O AS IS VIRSAUS STEBIU SAVO KUNA,KRENTU I BEDUGNE IR IS TO ISGASCIO ATSIBUNDU,BUVO IR GRAZIU SAPNU,KAI VAIKSCIOJAU APLINK KALNUS,SODAI,PIEVOS,AS DAZNAI MEDITUOJU,MIEGU GERIAU,PO ITEMPTO GYVENIMO RYTMO,DEKUI!

ikse 2013 m. sausio 25 d., penktadienis, 19:30:59
As per uzmerktas akis maciau aplinka guledama vonioje. Skirtumas tik tas, kad viskas, visi keturkampavi daiktai atrode siek tiek ovalus. Viskas buvo butent taip kaip atsimerkus ar uzsimerkus... Tai paaiskine kad yra be galo daug keistu dalyku...

Mane 2013 m. sausio 12 d., šeštadienis, 10:37:06
Na taip as neteigiu nieko. Tik domiuosi tuo, nes paralyziaus metu judinau ranka, pakeliau pries akis, bet jos nemaciau.

rutulys 2013 m. sausio 11 d., penktadienis, 13:23:28
Mane, jei tu sapne turi rankas ir kūną, tai žinok tu ne astraliniame - viename iš vidinių mus supančio pasaulio sielos sluoksnių, o tikrame kaip mūsų pasaulis, kuris dažniausiai yra mums antimaterialus. Tačiau įmanoma sapne pabusti ir kitoje mus supančios visatos planetoje. Todėl toks paprastas pasitikrinimas kaip ar matai rankas ir turi kūną yra per mažas kriterijus daryti galutines išvadas kurioje mus supančio pasaulio pusėje atsidūriai.

rutulys 2013 m. sausio 11 d., penktadienis, 13:16:32
raimundai, mane panašiai pažadino mano mažoji amžinoji meilė. Ji tik su tavimi žaidė ir nesuprato, kaip tau gali atrodyti tai iš jai kitos pusės.

raimundas 2013 m. sausio 7 d., pirmadienis, 08:27:57
sweiki, spnavau tikriausei dvasia nes fonas buvo tamsus o seselis dar tamsesnis bet daug nesiskyre kuri laike mane gulinti prispaudusi ant sono as negalejau pajudeti buwau wisas ,kaip sustinges bandziau saukti nejo paskiau meginau dar pasipriesinti ir dar saukti ir man pawyko stipriai sukteleti tada prabudau staiga atsisedau ir supratau kad prabudau tik nuo savo klyksmo visas susiles.
ka tai galetu reiksti..?

Mane 2013 m. sausio 6 d., sekmadienis, 10:44:13
Noriu paklausti tu kuriems pavyksta obe patirti ar jus matote savo astralini kuna, pvz rankas, jos yra regimos?

Akvilė 2012 m. lapkričio 1 d., ketvirtadienis, 13:40:08
1. Taip
2. Ne
3. Taip
4. Ne
5. Taip
6.Taip
7. Na ne
8. taip

Karolis 2012 m. spalio 24 d., trečiadienis, 19:20:05
Adminu. Trinti nebūtina, ką norėjau papasakoti. Jeighu netikit, tai čia jūsų bėdos. dar durnesni pasakojimai kažkodėl saugomi.

Karolis 2012 m. spalio 24 d., trečiadienis, 18:32:03
Kažkada jau seniau perskaičiau tokį straipsnį apie OBE, košmarus ir aplamai apie sapnus. Tai likau labai nusivylęs, kai vienas specialistas paaiškino, jog dauguma tokių dalykų yra susiję su mityba ir virškinimo procesu. Galvoju kas per briedas, tikėjau, kad tokie dalykai yra kažkas daugiau. Pasirodo, kad tame yra daug tiesos. Kuo labiau apkrauname skrandį, nesvarbu, tai gali būti ir ne prieš miegą, tuo baisesnius spanus sapnuojame, nes kai esame miego būsenoje skrandis dirba neįprastu režimu, o smegenys jau "miega". Bet tuo metu vyksta kažkoks procesas, kur be sakrndžio dar dirba ir kiti organai virškinimo trakte (pavadinimą pamiršau jau senokai). Simptomai, kaip jie įvardyja, būtent ir yra labai panašūs į OBE - savęs matymas iš šono, skraidymas (nors ten kažkodėl buvo parašyta "plaukiojimas oru"), paralyžius, realybės ir aplinkos suvokimas nerealybėje ir t.t. Šlykščiai ten buvo teigiama, kad jeigu apsivalgę ir pajutę sunkumą neišsivalysime organizmo (gali ir nepykinti), naktis taps košmaru. Na, ir vieną kartą surizikavau save testuoti. Vasarą gal ~22val. sugalvojau pavalgyt, specialiai išsikepiau riebesnių bulvyčių, kaimiškų dešrelių. Miegot ėjau ~23.20val. Kaip prieš miegą, tai jaučiausi beveik tradiciškai. Sotumo jausmas, lyg gerai, bet lyg ir ne, nepykino, dar mielai būčiau kokį sausainį suvalgęs. Drybsau ant sofos. Jaučiu, kad tuoj smigsiu. Gal ir smingu... Tik staiga atsikeliu ir tiksliai atsimenu, kad einu į virtuvę to sumauto sausainio, kurio taip noriu (geriau jau būčiau nėjęs). Grižtu į kambarį su sausainių pakeliu ir matau save nusmigusį ant sofos. Šitą epizodą atsiminsiu visą gyvenimą. Kam pasakau, niekas netiki. Bet čia ne viskas, toliau dar geriau. Matau savo TV, ekrane rodo gyvenime man pažįstamus žmones, jie kažką ten kalba, tik švyst vaizdas, su jais sėdžiu virtuvėj prie stalo ir vėl valgau kažką baisiai riebaus. Po to sėdėdamas jaučiu, kad kažkaip lyg ir skauda skarndžio srytyje, lyg kažkas specialiai man bando ten dirginti aštriu daiktu, pilva spaudžia. Mirkčioju ir atsibundu, taip kaip už migau pavalgęs, kai galvojau apie sausainį. Laikrodis jau rodė gal 01:10 nakties. Ir išties atsibudęs jaučiau, kad virškina šianakt tikrai sunkiai. Dabar prieš miegą stengiuosi nieko riebaus nevalgyti, tik kažko lengvo, jeigu organiznmas reikalauja. Jau kelis metus nesisapnuoja kažkas panašaus. Aišku, lengvesnių atvejų yra buvę, bet ten turbūt irgi reakciją į kažkokį padarytą veiksmą.

vaida 2012 m. spalio 5 d., penktadienis, 02:12:10
Papasakosiu kelis reiskinius kurie mane paniskai isgazdino. Pirmas kartas buvo pries mazdaug 8 me. Kai susiruosiau miegoti, atsiguliau i lova nusisukusi i sienos puse. Apsikamsiau isistaisiau kai pajutau kad kazkas yra kambaryje ir letai arteja link manes. Labai issigandau, kuna tarsi suparalyzavo, negalejau pajudeti ir isleisti garso. "Tas" kazkas atsisedo ant lovos, ir letai atsigule salia manes, pajutau kvepavima tiesiai i kakla. Ir staiga mane griebe uz koju, staigiai istempe is lovos. Nuo tokio tempimo as kazkaip atsipeikejau, sokau ir ijungiau sviesa. Kitas kartas buvo kai miegojau kartu su drauge sename viesbutyje. As nakti atsibundu suparalyzuota. Matau kaip miega drauge, maciau kambari, visus daiktus. Jauciau kazkokia baisia energija, jog kazkas mane stebi, yra salia, labai issigandau. Bandziau rekti bet neisejo. Paniskai blaskiausi savo kune, bandziau ji isbudinti, save pazadinti. Kai atsibudau viskas buvo taip pat, visi daiktai atrode lygiai taip pat. Ir stai kas nutiko praeita nakti. Kadangi daug keliauju, kartais prabudusi bandau susiorentuoti kur as esu. Tai buvo ir vakar nakti. As lyg prabudau ir klausiu kur as esu ir mano mamos balsas sako tu namie, as su tavimi. As maciau ja prie mano lovos, baltai apsirengusia. Ir jinai pradejo glostyti man galva, sako miegok ir ji nuejo i savo kambari. Pajutau kad mane kazkas vel glosto, bet si karta labai siurksciai tryne galva pirstu galais, taip stipriai kad net galva uzkaito ir man ikando i nosi. Pajutau skausma. Paziuriu kas man uz galvos ir pamaciau vyra uz mano lovos, jis vilkejo balta maike, jis tryne mano galva ir saipesi is manes, jis buvo issiziojes ir taip gazdino mane. Be galo issigandau, pradejau spiegti kiek tik turejau jegu bet jokio garso. Tada galvoju reikia nusiramint ir sutelkti demesi i akis. Pradejau is visu jegu jas vartyti, makrstyti ir taip pavyko atsibusti. Bet tai buvo ne sapnas, as regejau viska kas yra mano kambaryje, daiktus ir tt. Kai atsibudau gulejau tokioj pat pozicijoje kaip ir paralyzuota. As nezinau aks man darosi. As bijau miegoti. As bijau tu butybiu kurios mane pasiekia ir bando kazka padaryti...

evanas 2012 m. rugpjūčio 25 d., šeštadienis, 21:54:58
sveiki man irgi buvo kazkas panasaus nutike. Is pradziu isgirdau uzesi ir pradejau matyti sviesas bet virpuliuku nebuvo. Neilgai trukus jau jauciu kad stoviu salia kuno ir ziuriu i grindis. Taip pagalvojau 'geras man pavyko' ir grizau i kuna. kunas buvo paralyzuotas ir negalejau pajudet. Labai fainas jausmas tik gaila kad daugiau nebepavyksta iseit.

rutulys 2012 m. rugpjūčio 22 d., trečiadienis, 17:44:05
Ne, nebandau. Prieš kelis metus esu ją kelis kartus savaime patyręs.

2012 m. rugpjūčio 22 d., trečiadienis, 10:57:07
rutuli ar tu bandai OBE?

Sarunas 2012 m. liepos 29 d., sekmadienis, 04:26:14
Buvo man OBE :) jei galima taip pavadint. Kas man ten labiausiai nepatiko tai zyzimas i viena ausi, svarbiausia i viena tik ausi. Tada kazkokio moters su ilgais juodais plaukai siluetas. Neatsimenu ar ji man kazka sake. Tada as save is salies maciau mieganti. Vienu metu matau is salies. O kitu metu jau, kad esu savo kune ir atsimerkes guliu, bet negaliu pajudet visiskai. Tada ant galo sapnuot pradejau , kaip vaikstau po kambari,zyzimas dar yra. O veliau pamatau savo veida. Bet akys buvo seselyje, tai tik burna ir nosi maciau. Ir as galvoju sapne. "Ar as mires?" Is kart pabudau, po tokiu zodziu :D

Balys 2012 m. birželio 15 d., penktadienis, 04:58:05
Sveiki,
Rasau komentara del to kad nusiraminciau. Anksciau isbandinedavau isejimus i obe ir kelis kartus buvo lyg pavyke (megaliu pasakyti is tikro). Taciau dabar kartas nuo karto vis ivyksta ypac nemalonus patyrimai su sapnais.
Esme kad panorejau isbandyt obe, nes kai mazas buvau.man pastoviai vaidendavosi namuose tie patys zmones, ir kazkaip galvojau kad esu 'tinkamas' ir man turetu pavykt.
Kol gyvenau su tevais paskutinis bandymas iseiti i obe baigesi tuo kad po paskraidymu ar kazko (atsimenu per blura viska) pajauciau jog guliu lovoje ir traukia kazkas mano kaire ranka. Toj zonoj i kuria traukie buvo tiesiog juoda (kitas vietas dar maciau per prieblanda. Kuna is paralyziaus vargais negalais "ismykiau" bet lovoj tsisedau jau ir tsimerkes buvau o ranka vistiek trauke kazkas i ta zona, tai vos isplesiau jau budamas pilnai samoningas. Nuo to laiko specialiai niekados to nedarau,bet vis sapno vidury kazkas atsitimnka ir iseinu i astrala.
Pastebejau kad sapne visada yra kazkokie pasnekovai kurie ale skatina kad as pradeciau medituot ir eiciau patyrinet kazko, arba supa aplinkui, gasdina, matosi kazkokie veidai, ir tas isejimas i astrala buna kaip pabegimas nuo ju, nors kazkaip gaunas priesingai.
Dabar tika vel buvo, bet si karta ilgas buvo sapnas pries tai cia viso nepasakosiu, bet viskas vyko nuosekliai ir logiskai atrode kaip realus gyvenimas ir ivykiai visi realistiski be fantazijos elementu. gale buvau baznycioj ar kazkokia, dideliam pastate ir atsiklaupiau ir pradejau medituot tai lyg pakilau i ora, atgal, kol 'isejau' is kuno esancio sapne, ir net jo jau nesuvokiau, nekalbant apie realu kuna kur miegojo. Tada paskridau pro prieky buvusius vartus ar vitraza kazkoki dideli ir vel buvau kaip dideliam pasauly tusciam su sienom ir pamaciau belekokio dydzio dar vienus vartus uzremtus kazkokiom ietim ar balkiais, tada mintim tuos balkius nuvarciau i sonus ir iskridau i pasauli be sienu, buvo kazkoks tarpinis ale dar patyrimas. Atsimenu tik daug spalvu ir kazkoki rutuli ar apskritima. Po to kai praskridau ta tarpini lyg matyciau viska is virsaus ir apacioj jau matesi zmoniu siluetai bet jie buvo be veidu tik tokie zmoniu seseliai. Tada surikau i am the ruler of the world. Nu nesamone, bet seip jauciau kazkodel kad darau negerai ir jauciau kad kazkam kazkur skauda. Tada atsibudau, nes mane pazadino suzadetine, purte ilgokai sake, kad verkiau, inksciau belekiek laiko miegodamas.
Tai vat dabar atsikeles, nenoriu miego nes ir krecia siurpas jau kokias 20 minuxciu nors baimes pokosmarines jokios nera, tiesiog siurpas. Tai browsinu internete. Baime buna tik tame ir pats nezinau kodel aisku, kad kazkas nori uzimti mano kuna, ir taip buna kiekviena karta po tokio patyrimo. Dat atsikeles pradedu kazkodel mintyse dieva sauktis maldas sakyt kuriu nemoku mintinai, tik poara eiluciu, kazkaip instinktyviai.
Anksciau budavo ir kad atsikeli mieganciam kune, negali judet, atrodo jauti salia kazkokius blogus piktus buvius kurie taikos kazka su tavim padaryt.
Patyrimai zodziu ne kokie, nerekomenduoju niekam, nes kol bandysit obe tai sakau nieko tokio, bet paskui kai prasides nesamoningai viskas ir nieko negalesit padaryt, tai gailesites.

Laurynas 2012 m. balandžio 13 d., penktadienis, 17:20:54
Kas domis tokeis dalikais NSO ... parasykit man y skype keistuolis76

Laurynas 2012 m. balandžio 13 d., penktadienis, 17:19:57
Ai dar kai buvau mazesnis 5 ar 6metu tai budavo ne sapne matidavau is debesu raides kuriu nesuprasdavau visokius daiktus kelis kartus esu mates net dauk skraidanciu leksciu nors tuo metu dar 5 ar 6 metu nezinojau kas tai yra .

Laurynas 2012 m. balandžio 13 d., penktadienis, 17:01:56
1.seneu dalyvaudavo kai buvau mazesnis gal 10 12 metu db man 16.
2.sekso senu pasitaike1 ar 2 kartus zeurumo buvo bet ten sapno metu kovojau pries kryziuocius ir man ranka nukirto.
3.sitai sapne galiu padaryti kada noriu tik nevisada pavyksta skraiditi is pirmo karto dar daznai zinau kad as sapnuoju tada visada skraidau aplink savo gyvenviete.
4. jaunesnis regedavau.
5.ne bet buvo toks jausmas kad seka,stebi ir baime.
6.matidavau jaunesnis sapnuose suprasdavau kaip vaiduoklius seneu dar kai budavau mazesnis jausdavau kad sedziu ir mane saukia laurynai laurynai tai vygdavo ne sapno metu ir dar vakarais jausdavau kad mane kaskas tempe uz koju atgal kai nueidavau kur yra tevai nustodavo .
7.neatsimenu
8.buvau gelezinkelio tunelija sapne ir keistas jausmas apimdavo
9.norejau likti sapne ir dalyvauti stebeti buti.

rutulys 2012 m. balandžio 7 d., šeštadienis, 16:55:17
Dabar tavo namai čia, fronto linijoj, vadinamoj gyvenimu. Abejoju, kad būtum laiminga ankstesniuose "namuose". Aš ir verkiau, kai norėjau likti darželyje ir neiti į mokyklą.

Aura 2012 m. balandžio 6 d., penktadienis, 09:31:13
sapnai mano "antras gyvenimas",ir ryskus ir pranasingi,ir malonus,ir siaubingi,su grizimo paralyziumi(tada suzinojau apie astralines kelones), daug mirusiu zmoniu.B et paaiskinimo laukiu tokiam reiskiniui:
vaikysteja visada bijodavau buti viena ir miegoti kambaryje, net suaugusi miegodavau su sviesa. Po kurio laiko pradejau aiskiai jausti kad salia manes kazkas yra ir stebi mane, o man baisu darydavosi. Mano katinas ziuredavo koki metra virs mano galvos paklaikusiomis akimis,o paskui lyg pabludes lakstydavo po namus,kol nuridavo.Nezinau ar cia yra koks rysys: mazdaug pries 23 m. aiskiai ir gan is arti maciau kosmini erdvelaivi, man buvo labai idomu, visai nebijojau. Tada tuo viskas baigesi, neseniai sapnavau labai rysku sapna: as stoviu, o saule didele ryskiai radona nusileidzia ir tas pats rdvelaivis pakyla ir tolsta, o as su skausmu, nerimu, klausiu kodel mane paliekat, salia manes mires tetis sedi ir jo klausiu, o jis tyli. Atsibudau siaubingu vienisumo jausmu, kuri ir dabar daznai jauciu. Pries kokiu metus jau visai uzmiegant kai jau protas atsijungia staiga pajutau toki sipru jei galima taip pasakyti skausma ir "minti":as niekada nebegrisiu namo, bet tas "namo" niekuo nesuseje su Zeme. Staigiai issimuisciau, klaikus jausmas. Kita karta vaziuojant mikriuku, net nepasakyciau, kad uzmigau, tik mintys atsinuge ir vel tas baisus jausmas, lyg be zodziu as niekada nebegrisiu namo". Ir labai daznai, jauciuosi vienisa,nors ir artimiausias zmogus salia, ir mano gyvenimas man pasidare, lyg beprasmis, jo tiksla buciau praradusi, net bandziau zudytis, tada nejauciau nieko nei baimes,nei gailescio, lyg tai ne su manim tai vyktu, bet mane isgelbejo. Dabar as aisku lankausi pas psichatra, psichologa, geriu vaistus, bet jauciu, kad jie man negali padeti, nelabai veikia. Kiek galima atsakykit man kas tai, kas tas jausmas, kad as niekada negrisiu namo? Aciu

dafuqizhappenin 2012 m. balandžio 4 d., trečiadienis, 14:46:05
kas cia per nesamones ?? obe yra tiesiog haliucinacijos aka sapnas miego metu kuriame mes samoningi ir tiek...

Rokas 2012 m. kovo 24 d., šeštadienis, 21:59:57
Rimantai, ten yra daug visokiu pabaisu, jos negali taves suzeisti fiziskai, tik taise bando isgasdint tave. tu ten gali susitikti su didziausia savo baime. ja iveikes tu gali ten daryt ka tik nori, pats kuri sau pasauli ten. ten uzstrikt neymanoma, niekas negali ysikunint i tave tai taip kad nebijok.

Laura Rupšyte 2012 m. kovo 23 d., penktadienis, 15:32:19
1) ne.
2) ne.
3) sapnuose kartais sklendziu.
4) taip, sapne daznai regiu jauna moteri.
5) taip, regiu moteri, ji sake kad mane apsaugos, kad nebijociau, bet ko as tureciau bijoti ?
6) dazniausiai regiu zmogaus formos esybes , bet karta regejau labai ryskia sviesa, nezinau ar ten buvo rutulys, jauciau kad tai buvo ne zmogus, ir nors tai maciau pirma karta, as lyg zinojau kad tai susije su plejademis.
7) taip, bet atrode kad tai nesvarbu.
8) taip, jutau kad buvau rutulyje, bet jo neregejau
9) taip, nes tai atrode taip nezemiskai, taip ipatingai ...

rutulys 2012 m. kovo 18 d., sekmadienis, 12:56:02
Iš tos smėlio dėžės tikrai visada galėsi grįšti, tik klausimas ar į tą patį savo kūną. Egzistuoja nedidelė tikimybė, kad gali tekti gimti iš naujo ir viską pradėti iš naujo.

Rimantas 2012 m. kovo 7 d., trečiadienis, 11:07:33
Laba diena. noriu visa tai išbandyti, bet bijau. Ar yra tikimybe negrišti iš ten?

:) 2012 m. sausio 30 d., pirmadienis, 09:52:28
Geras, jau darosi tipiska - moteris patiria ir gan rimtai pakliuna i keliones po kita tikrove, ir lietuviskas patriarchalinis vyras tik sumaumoja ir toliau miega, t.y. miega skeptiko miego. Merginos, daugiau fenimizmo, meskit tokius maumus,imkites ezoterikos, nes jums atsiveria labai svarbus dalykai gyvenime, ne taip daug kam taip lengvai pavyksta, kaip Ilonai, cia pasakojanciai.

ilona 2012 m. sausio 28 d., šeštadienis, 17:09:20
nezinau,net no ko pradeti. Niekada neisivaizdavau, kad yra astralines keliones, bet tai isitikinau perskaicius jusu puslapius. Man tai nutinka gana daznai, bet nors nesuvokiu kaip as be savo valios galiu atcidurti visur.. Pradesiu nuo pirmuju isejimu.Tai nutikdavo nakti, pirma matydavau save miegancia ir mano vyra. Paskui prasidedavo gana stiprus uzesiai,ir kratymas po visa kuna,. Labai bijodavau bandydavau pabust, bet kazkaip tai nepaaiskinamu budu atsirasdavau kitose vietose, viska matydavau is aukstai, aplankydavau nepazystamus zmones,vietas... Kai grystu i savo kuna tai pajuntu, apima stipri baime, ir vibracija po visa kuna. Papasakoti niekam nedrystu, nes palaikys mane beprote, viena kart bandziau usiminti savo vyrui, tai gavau pasiulyma nueiti pas daktara.

Mindaugas Off 2012 m. sausio 17 d., antradienis, 13:24:04
Sveiki man atsitinka ivairiu dalykų, buna taip kad as kai atsipalaiduoju per daug ir uzmiegu jauciu ta keista paralyziu ir as su juo banadau kovoti, o paralyziaus veiksmai tikrai keisti buna, atrodo kad tas kunas, kuris mane apgaube jis nori manes kaip tai paaiskinti ir kai jauti savyje jo buvima tiesiog pradeda desneje puseje dylkcioti kepenyse tada as suprantu, kad jau per daug priejo prie manes ir bandau is tokios situacijos issilaisvyti nes atrodo kad kas durstytu su kokia adata i kepenis man skaumas tikrai buna skaudus ir tikras, viena karta buvo taip kad nepajudejau isvietos, as suprasdavau, kad esu astraliniam pasaulyje nes gal pries 5 men tuo domejausiu ir pn, bet tokiu atveju nebuvo kad mane paralyziuotu , o tai prasidejo gal 6 men begy, 1 paralyziu pajutau toki: atsipalaidavau net nebandziau eiti i astraliny pasauly nes as ji jau seniai buvau pamirses, uzmigau ir pajutau silpnuma paralyziu kuris mane apgaube ir pradejo dilgcioti i kepenis as labai issigandau atrode kad tai reallybe tikrove kad kazkas vyksta as pamenu kai atsikeliau is lovos begtute begau i tevu kambary ir taip viskas vaizdingai tikroviskai buvo atrode kad tikrove ta ieina sau, tik durys buvo netikroviskos kai jas sulauziau begdamas atbegau i tevu kambary as juos bandziau kelti is tos baimes, bet neprikeliau o pats pabudau ir supratau kad tai sapnas bet tas dilgciojimas i kepenis tikroviskai skausmingas buvo.
Antras sapnas miegama vieta kita buvo, uzmigau atsipalaidaves ir pn ir vel uzsimirses, gavosi vel paralyzius tada jutau tai kad jis mane apglebia ir nori manim pasinaudoti as tam atsidaviau ir pajutau jausma ta visa issibegijima jausma keista, ir kai daeina iki tam tikros vietos man kepenis ima stipriai durstyti ir vis desines puses, ir bandau as is tai issivaduoti net sapnuose (atsiskyrime) pradejau melstis, otada supratau kad sapnuoju ir papudau. bet jausmas buvo ne kox ir atsikeliau buvau visas slaputukas.
Trecias kartas rasau issimintiniausius buvimus, nes man tai daznai atsitinka. sis buvo tikrai keistas, bet as dar nevisai buvau uzmiges bet tikriausia gerai atsipalaidaves pajutau tai kad mane apgliabia ta banga ir ateina kazkas i mano kuna toks nezinau kaip paaiskinti ir vel pradeda dilgcioti kepeny desini ir as zinau kad as nemiegu ir greit pabundu o papudes pajutau ausu uzesi ir beribe energyje kune atrodo kazkoks atsiskyrimas ar kas panasaus nezinau bet tas uzesys ir energija toks pojutis nemoku paaiskinti atrodo kad minutei pakiles buvau virs savo kuno kai kazkas mane apglebe arba isejo is manes kai pabudau ir kazkokius garsus girdejau bet tie jausmai neitiketini buna, bet as ismokau pries juos kovoti - pasakau sau mintyse kad nemiegu ir pabundu ir dar ta vakara kai miegojau kai visas buvau apglebtas tos eisybes. as miegodamas lovoje ir matydamas ta situacija as bandziau rankomis pamatyti veida ciupineti pamatyti kas mane liecia bet nieko nemaciau bet atrodo kad kazka uzciuopdavau bet nematydavau veido atsimenu kad as lieciau rankom zejau kasm ane liecia bet nieko nepamaciau kaip tai suprasti tik jega o ji manim naudojosi nesuprantu kaip toki reiskiny suprasti kdl geidzia mano kuno ir dilgcioja i mano kepenis
prasau duokit savo patarimu :))) buciau lb dekingas :)))

jonas 2012 m. sausio 3 d., antradienis, 18:43:33
lorena, tikrai nepatariu aiti pas psichoterapiauta, jie miegantys žmones.
duos piliule ir gerti saksy ryte ir vakare.
jie nenori net pagalvoti, kad tai vidus, siela, jie netiki jais, tiki, bet rausdami is gedos sako ne tai smegenys.
tiesiog meditacija, neblogai, leiskite vykdi. tik del minčių, - mintys nera tas tikras dalykas, jis gan netikras, iliuzinis, del to meditacija reikalinga protui nuraminti, pradzioje.
tarpas tarp minčių reikalingas, as suprantu, kai jums patenka daug meiles ar kitos dieviskos laisves, jūsu protas issigasta, arba isplaukia i dausas del to jei netycia rimtai, paduos daug dievisko turto, netycia susitapatinsite su mintimis ir pateksite i pasaka.
tad kaip sakoma jei jums duoda imkite ir priimkite, bet laikyte vaira "
tai yra samoninguma.
protas dazniausiai pakisa koja, tai yra mintys.
dauguma patenka i psichiatrines ligonines del per didelio kiekio dieviskumo ir, proto nevaldymo, tai yra minčiu ir dieviskumo susiliejimas, be minčiu, butumete stebetoja, be jokio svarstymo, su mintimis galite manyti, o jis karalius, arba as karaliene ir pavirsite tokia, nes su daug energijos dieviskos, kiekviena mintis materializuojasi i tikrove ta pacia sekunde, del to sizofrenikai ir yra ...
"esantis" Skype visada smagu jus tureti.

Lorena 2011 m. gruodžio 5 d., pirmadienis, 18:02:25
sveiki, labai keistai jauciuosi cia rasydama, bet tiesiog nebezinau, kas su manim darosi. Artimiausiu metu zadu eiti pas psichoterapiauta, bet gal ir cia iseis rasti bent kelis atsakymus.Gal pradesiu nuo to,kad jau nuo vaikystes kamuoja labai ryskus ir tikroviski sapnai, jei buciau juos visus uzrašiusi, dabar tureciau puikia fantastikos knyga su siaubo ir romano elementais :DDD per paskutinius 10m. supratau,kad kai kurie sapnai pildosi,o tai pradejo mane bauginti.Vienas paskutiniu sapnu,kurio nepamirsiu visa gyvenima buvo, kai laukiausi dukreles (tada dar nzn isvis, kad laukiuos) sapnavau maza rudapliauke, rudaake mergaite apie 4-6 m. amziaus salia jos mazas berniukas gal 2-3 m. ir sapne jauciu ir zinau, kad cia mano vaikai ir mergaite kvieciu Katerinos vardu. Kita ryta keista sapna papasakojau vyrui,bet varda kazkaip buvau pamirsusi,o apie sapna galvojau visa diena, kol pet tv isgirdau varda ir atsiminiau, kad toki pati sapne sakiau. Kadangi siuo vardu nieko nepazinojau ir niekada lyg ir nebuvau gidejusi, kazkaip sukele itarima, tad panarsiau internete ir issiaiskinau, kad tai graikiskas vardas (mano vyras graikas) ir pasakiau atsiminusi si varda vyrui na ir tuo viskas uzsibaige, kol po geru 3 sav. supratau, kad laukiuosi. Pas vyra seimoje yra tradicija vaikam duoti giminiu vardus (ta zinojau is anksciau), tad pasidomejau ar pas ji gimineje yra kokia Katerina ir jis atsake taip,tai jo mamos sesuo kuri labai senai jau yra mirusi. Budama 4 men. nescia suzinojom, kad laukiuosi mergaites. Gruodzio 25 d. gime dukra ir pavadinom Katerina. Paskutiniu metu jauciu tai, ko negaliu paaiskinti vis bandau save tikinti, kad tai gal po gimdyvine depresija ar kokia psichoze, o gal hormonai. Nors OBE simptomus kaip vibracijos, paniska baime, prisilietimas, skraidymas, judesiai man yra iprasta sapnuose, bet po gimdymo tai atsiranda ir nemiegant. Daznai jauciu vibrazijas ar tai gal drebejimu pavadinti nestabilumo jausmas, pirma kart tai pajutau vakarieniaujant ir dar vyro paklausiau ar ir jis pajuto, gal tai zemes drebejimas,o jis atsake, kad nieko nepajuto,na tada labai nesureiksminau,kol tai nepradejo kartotis labai daznai ir pastebejau, kad tokia savijauta tada, kada esu ramumo ir atsipalaidavimo busenoj plius visus siuos drebejimus lydi nepsakomo stiprumo jausmai tokie kaip labai stipri meile, gerumas (negaliu net zodziais to apibudinti) arba paniska baime cia jau baisiau, nes tada toks jausmas, kad gali sustoti sirdis. Kartais jauciu kaskokius energetinius pliupsnius (jei taip galima pavadinti)nuo ju galiu staigiai pradeti verkti jauciu lyg neapsakoma gailesti.Zodziu giliai savo viduje manau, kad kazkas su manim lyg bandytu uzmegsti kontakta, nors tikiu visais siais dalykais,bet del dideles baimes stengiuos viska ignoruoti ir to neisileisti. Visai neseniai pradejau galvoti apie meditacija, joga gal tai padetu man atrasti save pacia ir girsti ta kazka, kuris bando atkreipti mano demesi.

Ausra 2011 m. gruodžio 4 d., sekmadienis, 06:31:10
As daznai sapnuose skraidau. Sapne pakylu virs medziu, virs juru, ezeru. Kartais sapnuose uzskrendu ir atsisedu ant namo stogo. Ir galiu stebeti kas vyksta apacioje. Si reiskini, skraidyma sapnuose jau pajutau budama 10 metu. Tuomet sapnavau kaip stengiausi pakilti i dangu nuo kedes. O paskutiniu metu sapnuose pakylu i dangu bet kur: nuo zemes, nuo laiptu, nuo stogo, medzio ar panasiai. Tai pats nuostabiausias jausmas, koki patiriu sapnuodama.

Eokas 2011 m. lapkričio 12 d., šeštadienis, 21:48:35
O kas i mano laiska atsakys? :/ :)

Viltei -zr. zemiau 2011 m. lapkričio 10 d., ketvirtadienis, 23:35:45
Vilte, - geri sapnai, panasu i NSO stebejimus kitame lygyje, galetum parasyt detaliau svetainei, daugiau atsakys, arba ten, kur liudijimai -

Zinantis 2011 m. lapkričio 6 d., sekmadienis, 00:38:20
Sapnuoju pranasingus sapnus jau penkti metai. Nematau tame nieko keisto, paskaicius atidziau biblija aiskeja kad tai vyksta nuo senai. Apastalo Pauliaus laiskuose tvirtinama, kad pranasavimas yra auksciausias zmogaus galimas pasiekimas. Beje, tie sapnai prasidejo staiga, jie kitokie ir nereikia juos painioti su paprastais sapnais. Apie tokiu sapnu isskirtinuma sakoma ir Senajame testamente ir Korane.

Jurita 2011 m. spalio 26 d., trečiadienis, 10:49:02
pries menesi palaidojau savo tevuka. Sia nakti ji sapnavau, gulinti ir vienu metu staiga atmerke akis. dar su manimi buvo mano motina, teta ir vyras. ir tada teta teta su ranka tevukui uzmerke akis, sakydama Juozai uzsimerk. tada pabudau. Buvo toks jausmas sapne, kad tevukas atgijo, kad nemires.
Prasau paaiskinti ka tai turetu reiksti.
Aciu.

Rokas 2011 m. spalio 13 d., ketvirtadienis, 21:33:06
Sveiki cia vel as, atsimeniau viena sapna kuri mazas sapnavau 2 ar net gi 3 kartus is eiles. Sapnaau kaip as su darzelio vaikais ir aukle ejom ryte kazkur pasivaikscioti ir mus seke kazkokia ragana ji skraide aplink mus bet labai retai as su draugu buvom issigande ir tada as atsikeldavau. nesuprantu kodel as tai sapnavau 2 ar 3 kartus. Gal galit paaiskint? kodel taip ivyko man?
Dekui is anksto.

Rokas 2011 m. spalio 8 d., šeštadienis, 21:41:21
Dar vienas Dalykas buvo. man atrodo buvau patekes i ,,OBe'' nes, nzn ar sapnavau ar kas buvo bet atrode lyg atsikeliau is lovos, buvau apsirenges, galejau labai blaiviai mastyt lyg nemiegant. nuejes i virtuve norejau pasiimt pasidaryt konors valgyt ir staiga atsikeliau. ir nesupratau ar tai buvo tik sapnas ar as buvau OBEI ir kazkas mane norejo perstet del kazko kad staiga atsikeliau?. jai ka zinot parasykit.

Rokas 2011 m. spalio 8 d., šeštadienis, 21:36:31
buvau mazesnis tai sapnuodavau kad mane vekesi keli draugai. As galedavau nuo ju pabegti tik kai atsisesdavau i lotoso poza ir labai panoredavau pakilti i ora. Tik taip galedavau nuo ju pabegti. bet jaigu pagalvodavau apie ka nors kita, tai tada tuo paciu metu leisdavausi zemen. Jaigu galit pasakykit ka tai reiske. Gal tai gali but del mirusio zmogaus? Jai galit parasykit i gmaila. rokas.ivanauskas5@gmail.com jaigu zinot ka tai galetu reiksti parasykit ;/

Toma 2011 m. rugsėjo 29 d., ketvirtadienis, 19:09:18
Sveiki, as niekada neesu ieskojusi tokio tipo saitu savo gyvenime. Bet paskutinias dvi naktis negaliu ramiai miegoti. Noriu paprasyti jusu pagalbos, kad jus man paaiskintumete ka tai galetu reiksti. Pirmaja nakti sapnuoju , kad man ant nugaros labai atsikisusios mentys , kaklas ir galva stipriai palinke i prieki, ir as stebiu save veidrodyje ir toks jausmas , lyg as tai zinau, kad esu kazkoks velnias ar kaip cia tiksliau pavadinus pikta dvasia, slyksti butybe, ir saves bijau. viskas labai realu. Antra naktis buvo dar baisesne. Nuejau i savo miegamaji miegoti , atsiguliau ir sapnuoju , esu tame paciame savo miegamajame, viskas kaip tikrove,as galvoju, kad tai realybe, atmerkiu akis ir esu suparalyzuota nuo galvos iki koju, negaliu prakalbeti, bandau saukti savo vaikina, kuris ziuri televizoriu salione, negaliu, esu stipriai suparalyzuota ir man is burnos bega seiles , kuo labiau stengiuosi rekti ,tuo labiau jos bega, as jas jauciu. po to mane atleidzia as atsistoju einu i virtuve ten mano uosviene daro koldunus ir as jai bandau sakyti kazkas su manimi, bet mane vel pradeda paralyzuoti ir begti seiles , nes bandau sneketi. Ir staiga man dinsta paralyzius, bet as jauciu, kad manyje kazkas labai blogo labai labai blogo, pakylu i virsu ir prilimpu prie lubu, pradedu rekti padekite man , kazkas manyje yra ir jums padarys bloga. Jauciu kaip mano veidas daro slykscias grimasas. Nusileidziu zemyn prieinu prie uosvienes ir man nevalingai pakyla ranka jei draskyti veida, bet kazkaip as pati suvaldziau ir tik svelniai perbraukiau per skruosta , bet jai sakau bekit nuo manes, nes atsitiks kazkas baisaus. Aciu Dievui i kambari iejo mano vaikinas ir netycia trinktelejo salia lovos staleli su kompiuteriu ir mane prikele. Bet toks jausmas , kad as ir nemiegojau, kad tai viskas vyko . As atmerkiau akis akimirksniu ir is tiesu gulejau ant nugaros sustingusi, kaip ir sapno pradzioje, su atverta burna . Viskas buvo kaip realybe, net nesitiki kad tai sapnas. Padekit man issiaiskinti, nes as pradedu bijoti! Jokiu siaubu neziurejau, kad man sapnuotusi tokie sapnai. as negaliu netgi paaiskinti, kas tai.

Viltė 2011 m. rugpjūčio 4 d., ketvirtadienis, 17:33:50
Sveiki. Aš sapnavau erdvėlaivį tos pačios įprastinės formos. Prieš tai, kai jį pamačiau, debesys nušvito ryškia šviesia mėlyna spalva ir tada iš jų lėtai išskrido erdvėlaivis. Atsinešiau žiūronus prie lango, prie kurio stovėjau ir žiūrėjau iš arti. Tada supratau, kad ten kažkas kitas, o ne erdvėlaivis.
Norėčiau paklausti, ką galėtų reikšti mano sapnas?
Iš anksto ačiū.

Mantas 2011 m. liepos 3 d., sekmadienis, 01:56:11
Atsimenu sapanavau, kad skraidziau aplink savo nama, prisimenu tik viena momenta kai skridau labai letai salia namo virs zoles pakiles ne daugiau metra ir sunkiai kontroliavau ta savo skrydi, pamenu to skrydzio gal apie 10 sekundziu.Dar sapnavau, kad einu nusimyzt koridorium i tualeta o ant lubu kazkoks gyvis kabo be galo baisus tekinas nubegau i svetaine ten tevai telika ziurejo pradejau rekt padekit ir net pats savo balso negirdejau tevai irgi nieko negirdejo daugiau nepamenu.Dar pamenu ( cia viskas vyko 10 mano gyvenimo metais), kad miegu ir jauciu kazkas vaiksto per paklode ant manes pramerkiu akis o ten ziurke, bandau jai trenkt, o ranka kiaurai eina, bet galu galiausiai inai dingsta.Parasiau, nes idomu kaip jus tai paaiskintumet

Lėja 2011 m. birželio 29 d., trečiadienis, 16:44:30
Čia vakar paskaičiau apie tas keliones, pagalvojau,kad reikia išbandyt. Taigi jau atsiguliau į lovą. Ramiai sau kvėpuoju apie nieką negalvoju (jei kam sunku apie nieką negalvot, tai patarimas-susikoncentruokit į kvėpavimą, galvokit apie jį tada). Ir kažkaip po kiek laiko kažkoks uodo zvimbimas grynai palei ausį., galvoju kas čia man sutrukdė dabar, greit atsisėdau lovoj baidyt pradėjau tą uodą, ir galvoju,kad gal čia net nebuvo to uodo, nes gulėjau dar kokią minutę ir klausiausi to zvimbimo kuris vis tilo. Tada vėl užsimerkiau ramiai ir po kiek laiko taip netikėtai vibracija po kūną pasklido., skaičiau, kad tada reikia maždaug nuo galvos iki kojų ją siųsti, ir tikrai jaučiau kaip kojose sustiprėja ta vibracija (o iš tikrųjų net nežinau kaip dar tiksliau tą jausmą apibūdinti) iš pradžių pagalvojau,gal čia sutapimas, tik nutirpo nuo gulėjimo kūnas. Bet paskui pagalvojau kad matyt ne. Ir tada jau žinojau arba kažkokiu būdu bandyti išeiti iš kūno (nors net neįsivaizduoju kaip tai reikėtų padaryti., Ir šiaip gal kas galėtų pasakyt?)arba viską baigti. Pasirinkau baigti, nes tuo metu užplūdo baimė,galbūt neatsikelti(būtent tuomet prisiminiau, kas buvo per filmą "Tūnąs tamsoje"). Nors prieš bandydama ir skaitydama straipsnius galvojau, kad čia nėra ko bijoti ir buvau tuo įsitikinus. Bet laikui atėjus išsigandau. Man tik įdomu, kad kai vėl ryšiuosi tai pabandyti, (kas tikriausiai bus ateinančią naktį) kaip man prasidėjus tai vadinamąjai vibracijai, išeiti iš kūno., Nes tuo metu net neįsivaizduoju ką reikia daryti ar galvoti, kad tai įvyktų. Būsiu žiauriai dėkinga jei kas atsakys. :)

mantas 2011 m. birželio 18 d., šeštadienis, 22:56:08
kai buvau vaikas sapnavau kad labai noriu nusislapinti ir tiesiog ejau i toleta [sapne] atsistojau ir pradejau daryti reikala atrodo beveik lyg tikra tik supratau kad jauciu kaskoke dregme ir siluma :D ir tada jau atsibudau ir pasiziurejau kad as visdar lovoje ir slapi apatiniai :DD

giedrius 2011 m. gegužės 11 d., trečiadienis, 17:10:22
Pries einan miegoti buvau labai liudnos nuotaikos, tiesiog galvoja sukosi mintis , kodel toks nelaimingas, koke givenimo prasme, kad truksta milimo zmogaus, tiesiog galima sakyti snudurevau su se mintim, kai tarsi prabudes sapne taip aiskei isgirdau zodzius, kuriu givenime girdejas nebuvau, ir pats net minties apie tokius zodzius nebuciau turejas, man tarsi toks svelnus merginos balsas sako tokius zodzius, NUO ZEMUMOS NUSILEISK ZEMYN, TADA BUSI LAIMINGAS IR TURTINGAS, Ir tada pabudau, nors tarsi ir nebuvau uzmiges, zinau kad sie zodzei turi kazka, nes jie turi paslepta prasme nuo kuriu kila ivairios mintis ... Tada buvo kitas kartas kai girdejau zodzius gal po kokiu 2 men, kai drauges tevas patire insulta, pries einant galvoja sukasi mintis kas butu jai jos tevas mirtu, tada vel tarsi pabudes sapne girziu zodius kurie sako, KAS ATSITIKTU JAI IS SEDINCIO ZMOGAUS PRADANGINTUM KEDE ? ir vel pabudau tarsi buciau neuzmiges, ir sukosi mintis apie tuos zodzius, kur supratau kad toi kede tai tevas, o zmogus sedintis ant jos dukte ir jos mama, kurios kris zemen jai kede dinks ... stengiuos kaskaip daugiau isgirsti tokiu minciu, nes jos tarsi atsako i mano klausimus ..

Deividas 2011 m. gegužės 10 d., antradienis, 10:24:06
Saulius.iSIAIASKINAU taibuvo delbaimes miegujviskas dabar tvarkoj

Giedrius 2011 m. balandžio 24 d., sekmadienis, 15:35:35
Stai va dar karta patiriau obe , bet nesuprantu vieno daliko , kai as pakilu tai be jokio purtimo be nieko tarsi buciau it pukas , tada viskas tvarkoja pakiles, nieko nematau tik tamsa su sviesos spinduleleis , tada susileides ant zemes jauciuosi tai blogai , mane pradeda dusinti , vos kojas galiu pavilkti, matau aplinka kaip per ruka, tas idomiause jauciuosi taip kaip buciau realei prisikeles , galima sakiti net neskiriu ar tai realybe ar tik tas astralinuis isejimas, net kila mintis skambit greitajai nes man jau nekas :-D gal kas galit atsakiti man kodel as tep blogai jauciuosi isejas, nes dar neradau niekam kad iseinant butu dusimas ir silpnumas?

Erika 2011 m. balandžio 19 d., antradienis, 20:36:57
Tai nutiko dukart. Antrasis kartas visiškai neseniai, tik vakar. Pirmąkart sapnuodama mačiau kaip pagalvėje savaime atsiranda įdubimas, poto jutau kaip mane kažkokia jėga spaudžia nugara, aš išsiriečiu pati to nesuvokdama ir girdžiu kaip iš kažkur atsiradęs basas man kažką greitai sako į kairę ausį (miegojau ant dešinio šono), poto mane visą užliejo šilumos banga ir aš staigiai atsimerkiau. Kitą naktį vėl užmigus, mačiau visiškai kito žmogaus veidą kompiuterio ekrane (sapne suvokiau tą kitą žmogų kaip pačią save). Po kelių sekundžių už savęs pamačau vaikiną, kuris greitai pranyko. Poto mačiau savo kūną lovoje išsirietųsi ir prasižiojusį, tarsi rėkčiau (nors neišleidau nei garso). Darėsi sunku kvėpuoti. Tai pamačius mane vėl užliejo šiluma, pradėjo daužytis širdis ir visiškai prabudau. Užliejant šilumai apima toks jausmas tarsi kažkas į mano kūną būtų didžiausiu greičiu įlėkęs. Gal kas žinot kas man darosi?

Giedrius 2011 m. balandžio 7 d., ketvirtadienis, 18:13:14
Dirbu sargu ir jau vakare atsiguliau nusnausti, ant akiu usimeciau megstini kad nematyciau ijunktos sviesos, ir tarsi jau nepajutau kaip ar uzmigau bet nebeprisimenu kaip galvoja pradejo skambeti nuostabi melodija kure esu simtus kartu klausesis per yotube, as net pats nesusimastidamas pradejau megautis ta daina, tiesiog nieko nei regejau nei galvojau tarsi mintis pradejo dainuoti ta melodija ,miegojau ant kietos lovos, pries uzmiegant visus sonus spaude , o tada besiklausant melodijos, nieko nejutau lyg miegociau ant debesu, idomiause tai kad tam kambariuke buvo ijungta sviesa ir as buvau usidenges akis megstiniu, bet as atsimerkiau pasiziuriu pro ji matau kambari sviece lempa, o kaip pasirodo as is tikruju pats fifiskai nebuvau atsimerkes, tik tada supratau kai pabudau, bet ce dar ne viskas, kagi tada nei purtimo nepajutau nei baimes nieko visiskai, pradejo tarsi mane kelt zaibisku greiciu i virsu, suprates kad tai susija su obe nesipriesinau, patiles maciau tik tamsa, ir tuometu kai patiriau obe lauke buvo bjaurus oras, ir as pakiles girdejau kaip lauke puce vejas ir lija, kai domejausi tai taip negerai dariti per toki ora ir mintise grieztai liepiau gristi atgal i kuna, kagi tas idomiause kad jau maniau kad jau viskas pasibaige mano pasiskraidimai , nezine kaip bet tiesiog norejau atistoti, atistojas jauciausi tarsi girtas, viena aki buvau primerkes tarsi ji butu uztinus, ir nezine kaip nei kiek nesijaudinau tik nesupratau kas ce daros, tada ejau link duru atidariau jas, ir noredamas kad man pageretu grino oro ikvepsiu, iskises galva pro duris jutau veja , ir lietu lijanti man ant galvos, tada pasimeciau visai ejau atgal ant lovos atsisesti, ir pabudau jau is tikruju, idomiause tai kad pabudes supratau kad nuo to monento kai tik muzika pradejo skambeti as jau buvau tarsi pabudes, nes megstinis buvo ligei taipat kaip tada regejau pries tai uzdetas ant akiu , ta vakara patiriau ir antra karta idomu potiri idomiause tai kad kai pradejau kilti galvoja buvo uzimas, keiciause tai kai atsimerkiau tai kad as gulejau ant lovos , ir matau save ore, tarsi koke dvase, veidas buvo raudonas, o akis melsvos, tada pasidare sunku kvepuoti tarsi kaskas gerkle spaude , kai jauciau kad guliu lovoja siek tiek pasitaisiau ir vel lengviau pasidare lengviau kvepuoti, po to vel dusint pradejo , krutejau bet jau tas nebepadejo man, tada noredamas pamatiti save gulinti, nes maniau kad astrale esu, pasisukau ant sono ir pakeliau galva bet ten nieko nemaciau net ranka toi vietoj uzdejau tarsi trenkdamas bet nieko, ir pabudau, nezinau keiciause tai man kad as nepatiriau to ka daugelis patire papasakoja, bet tas jausmas lik tikrai buciau buves astrale, ir tikrai zinau kad tai ne sapnas, nes ce buvo viskas tarsi realei viktu mastimas ir visa kita...

W.A. 2011 m. kovo 28 d., pirmadienis, 07:07:07
El. paštu gavome įdomų sapnų aprašymą, kuriuo norime pasidalinti su visais... Laukiame atsiliepimų...Neseniai man draugė parodė Jūsų puslapį, nes nesiliauju ją šokiravusi savo sapnais. Mane tai taip pat labai sudomino, gal Jūs man galėsite padėti ar paaiškinti ši bei tą, kad man „ne visi namie“.

Na kiek atsimenu save tiek sapnuoju keistus ir tiesą pasakius įsimenančius sapnus, kartais net atsiduriu tokiose situacijose ar vietose kur niekad anksčiau nesu buvusi, bet manau, kad tai esu sapnavusi (tai turbūt vadinasi dežavu). Šiuo metu man 21 metai. Na, o pirmas keisčiausias mano atsimenamas sapnas turbūt buvo, kai man buvo kokie 7-8 metai.

Tada dar miegojau su mama, mūsų miegamajame ant sienos kabėjo kilimas su jame pavaizduotais elniais (kaip tada dar buvo madoje) ir naktį aš atsibudau. Atsibudau nuo kažkokio sunkumo, kuris slėgė mano kojas (atsimenu tai puikiai lyg tai buvo vakar). Ant jų buvo atsiklaupusi jauna, graži, balta, nuoga moteris, ji klūpėjo prieš ta paveikslą.. Aš išsigandau ir pasislėpiau po kaldra, kai išlindau ji jau stovėjo priešais veidrodį, kuris buvo pakabintas priešais lovą, ji atsisuko į mane, ir sklandydama ore tiesiog atsigulė šalimais mano mamos, aš išsigandau ir pradėjau šaukti.. Mama atsibudo ir pasakė, kad tai tebuvo sapnas.. Tačiau kai man jau buvo kokia 14-15 metų ji man vėl pasirodė, tada aš jau miegojau viena (nors man atrodo kad aš nemiegojau, o buvau atsibudus) ji tiesiog sedėjo ant mano lovos krašto, buvo jau apsirengusi ir su gėlių krepšeliu, aš kaip drąsi mergaitė, paklausiau ko jai reikia nuo manęs, bet ji atsistojo nusišypsojo ir išėjo iš kambario, palikusi krepšelį su gėlėmis, tačiau jis irgi dingo ore...

Gal tikrai man vaidenasi arba tai keistas sapnas paaiškinti to nesugebu.. Tačiau čia tik vienas iš sapnų, kurių galiu papasakoti labai daug, visi jie ryškus, o aš dauguma puikiai atsimenu, kartais net su smulkmenomis.

Vieni iš dažniausių sapnų, tai kad aš juose skraidau. Kai buvau maža mama sakė, kad tai reiškia kad augu, dabar kaip ir nebeaugu atrodo, tai gal kaip nors kitaip bandau įžvelgti tame prasmę, augu dvasiškai ar tiesiog tobulėju..

Skaičiau Jūsų puslapyje apie tai kad siela atsiskiria nuo kūno (arba aš tai taip supratau). Tai ne per seniausiai įvyko keistas dalykas.

Aš miegojau, o virš mano lovos yra knygų lentyna, kurioje yra sudėti nuotraukų rėmeliai. Na ir buvo taip, kad aš per miegus išgirdau trenksmą, aš kaip miegantis žmogus, manau viską per greitai suvokiau ir susiorientavau, aš jei Jūs mane suprasite, išgirdus trenksmą, supratau kad nukrito stiklinis rėmelis labai staigiai pašokau iš lovos, manydama, kad jis nukris ant manęs, reakcija ir susiorientavimas tikrai buvo labai staigus, o juk aš miegojau.. Logiško paaiškinimo kaip stiklinis rėmelis galėjo nukristi, jei jis buvo nejudintas kokia savaitę, tuo labiau tvirtai stovėjo, niekad nebuvo taip kad nukristų, o tuo labiau kad ji nustumti reikia jėgos, tad skersvėjis, tuo labiau kad žiemą visi langai uždaryti, neįmanomas, priėjau prie išvados, kad pas mane namie vaidenasi..

Dar vienas iš dažnai pasikartojančių sapnų yra tas, kad aš nuolat skraidau, sapne aš bėgu nuo ko nors ir tada pagalvoju, kad galiu skristi, aš atsispiriu nuo žemės ir skrendu, visa tai aš valdau ir suvokiu, kai aš skraidau (kas man labai patinka) man širdis daužos, o jei nusprendžiu leistis ant žemės ir leidžiuosi labai greitai man baisu.. Kartais užkarta pakilti į orą neišeina, aš tik pašoku bet neskrendu bet po kelių tokių bandymų, aš visąlaik galvoju kad aš galiu, ir pakylu.

Šiaip esu tikinti sapnais ir dažnai paskaitau reikšmes, kaip pvz. kažkada kažkurį gana ilgą laiką sapnavau kad skęstų, ko aš labai bijau realiame gyvenime, tuo pat metų sapnuodavau negyvus naujagimius, persiskaičiau kad tai reiškia, kad aš turiu rūpesčių, bet jei aš išplaukiu vadinas aš iš jų išsikapstysiu..

Dar vienas sapnas, gal savaite laiko sapnavau, kai buvau mažesnė, kad bandžiau pagauti velnią. Atrodo kvaila.. Bet sapne viskas buvo labai baisu, nes aš pripildavau visa vonia vandens, kurią tiesiog matydavau tamsiame fone (ta prasme ne kažkokioje patalpoje) kai velnias pasirodydavo aš turėdavau ištraukti kamšti, kad jis nusileistų su vandeniu, tačiau jis visada juokdavosi, tada prasiverdavo žemė ir aš krisdavau, kaukdavo vilkas, ir galiausiai aš įkrisdavau tam vilkui i nasrus, tada pabusdavau..

Dažnokai sapnuoju košmarus, būna, kad pabustų ir net bijau toliau miegoti, nes bijau sapnuoti, o jei užmiegu sapnuoju toliau.. Taip pat nežinau ar tai gebėjimas, bet jei sapne man baisu, mane kažkas pagauna ar panašiai, aš pagalvoju kad aš noriu atsibusti, užsimerkiu sapne ir pabustu.. Nežinau ar ir kiti sapne taip galvoja ir ar taip sugeba, man tai atrodo keistoka..

Taip pat esu labai jautri aplinkai, ar kaip čia išsireikšti net nežinau.. viena kartą nuomavausi kambarį pas tokia moteri su draugu. Kai draugas išeidavo į darbą anksti ryte aš sapnuodavau, kad šalia manęs atsigula vyras (niekad nemačiau jo veido) ir jausdavau kad jis mane apsikabina.. Kartą kai teko miegoti pačiai vienai aš jaučiausi ne viena tame kambaryje, kai užmigau jis gulėjo šalia, visa naktį varčiausi tarsi mėgindama išsilaisvinti iš jo glėbio, atsibusdavau sušilusi išsigandusi.. Taip pat tuose sapnuose galvodavau, kad man reikia atsibusti, taip ir padarydavau – atsibusdavau. Kažkaip netyčia pakalbėjau su ta moterimi ir ji pasakė, kad tame kambaryje, kur aš gyvenau su draugu, buvo jos ir jos vyro miegamasis, jis mirė ne savo mirtimi, o buvo nukritęs nuo laiptų laiptinėje girtas, tai aš pradėjau galvoti, kad ten jo dvasia atsigula šalia. Ilgai taip negalėjau tverti, nes viena negalėjau miegoti, man buco baisu, nejauku.. Persikrausčiau.. Kitoje vietoje miegojau ramiai, naktim net nepabusdavau, nebuvo jokių košmarų, nebent kartais.

Na kai tiek daug Jums čia prirašiau, gal Jūs man galėsite pasakyti ar man čia su galva negerai, gal man reikia kokio psichologo pagalbos, ar kaip čia iš kur tokie sapnai tokie realūs pojūčiai ir tokios protingos mintys sapnuose..

Dėkui už Jūsų laiką, lauksiu Jūsų atsakymo.

viktorija 2011 m. kovo 17 d., ketvirtadienis, 08:15:10
susapnavau nepazystama miruse motery.ji sapne mane kiekviena nakty laikydavo uz rankos ir grieztai liepdavo dainuot o jai as jos neklausydavau, ji man kasdavo y kakla...dainos buvo dainuojamos apie mama ir nesuprantu kodel,nes as nelabai zinau dainu apie mama bet nakty man jas teko dainuoti... ka tai reiske?

Saulius 2011 m. kovo 11 d., penktadienis, 22:42:17
Deividas, drebulys gali krėsti dėl kraujotakos sutrikimų, apsiauk kojines eidamas gulti. Patogiai įsitaisyk, prieš užmiegant drebulys gali būti dėl to jog atsipalaiduoja kūnas. Nepatogiai gulint gali nutirpti kojos ar rankos, galbūt jauti baimę miegui, ar kažkam kas su tuo susiję. Čia daugiau iš fizinės pusės, jeigu problemos nesusiję su tuom, tada negaliu patarti,.
Ieškok ir rasi.

Saulius 2011 m. kovo 11 d., penktadienis, 22:34:43
Sveiki, sapnus išties galima valdyti, anskčiau, kai man buvo 13-16 metų tai sugebėjau. Dabar jau vos ne dešimtmetį nesu to patyręs. Manau sapno valdymas prasideda suvokimu. "Aš sapnuoju" - jeigu tai galite sau pasakyti sapne, valdyti savo kūną, įvertinti aplinką ir daryti nnuo niekieno nepriklausomus veiksmus - JŪS VALDOTE SAPNĄ. Pamenu apie sapnų valdymą ničnieko nežinojau, nežinojau jog tai įmanoma. Nepamenu dėl ko, bet eidamas miegoti save nuteigdinėdavau, jog noriu kažką tai konkrečiai susapnuoti, manau dėl to išsivystė galimybė valdyti sapnus, sapne esu patyręs įvairių pojūčių, kurių gyvenime tuomet nebuvo tekę pajusti, pamatyti, ir t.t. Tokių "valdomų" sapnų tekę patirti kažkur 30-50. Prasideda kaip paprastas sapnas, ir būnant pasyviu stebėtoju, kaip kad kokioj scenoij aktoriu, supranti jog tai sapnas, ir tuomet gali keisti arba nekeisti sapno vyksmą, keičiant kartais nukenčia sapno kokybė, pvz, lipant laiptais žemyn dingsta kuriam laikui vaizdas. MANAU SVARBIAUSIA sapno valdyme yra gebėjimas pabusti, tą puikiai sugebėdavau,. įsivaizduokit, jus vejasi krokodilas, bėgi.. supranti jog nepabėgsi, bet viltis dar yra, kol jus nečiumpa už kojos, tada tenka imtis veiksmų pabusti,. efektyviausi veiksmai:
1. Stipriai užsimerkti.
2. tuo pačiu sukinėti galvą į šonus, ir galvoti apie šiuos du dalykus.
3 jeigu dar nepabundi, tai niūniuoti ir apie tai galvoti, klausytis to, garantuota sėkmė pabusti :)
Kartą teko sapnuoti jog einu miegoti ar kažką panašaus, po pavykusio bandymo pabusti supratau jog pabudau sapne, po to pabudau savo lovoij :)
Esu sapnavęs nemiegodamas, jeigu papasakočiau skambėtų banaliai, bet aš ėjau ligi galo, nebuvo malonu.
Nežinau dėl ko tam tikru gyvenimo laikotarpiu esu sapnavęs tokius valdomus sapnus,. gyvenime irgi visko tekę patirti, nakties metu yra tekę patirti nepaaiškinamų dalykų, esu kartą pasikvietęs liūdininką.
Niekur nerandu paaiškinimo apie vieną mano nuomone įprastinį reikšinį, apie ratilus kai užsimerkiat ir kitokius dalykus galima fiziškai paaiškinti, bet čia kas kita. Gal jums kada teko patirti, jeigu galit į paštą atsakykit. Apie tą reiškinį:
Galit patys pabadyti šį reiškinį stebėti, pakelkit akis žiūrėkit į "niekur", bet kuriuo atveju bandykit fokusuoti vaizdą jog jis taptų neryškus, jog susilietų truputį, tiesa dabar retai išeina pamatyti, bet anksčiau taip darant ir nejudinant žvilgsnio galima tarsi ore pastebėti nedidelius darinius tai panašu i netaisyklingos formos dvigubą linija toks nedidelis darinys, nejudinant žvilgsnio jis po truputį leidžiasi žemyn, KARTAIS BET KURIA KRYPTIMI. Pažvelgus į jį jis juda kryptimi nuo jūsų žvilgsnio nuo ten kur nukreipėt žvilgsnį. Nejudinant žvilgsnio jis nukrenta žemyn už regėjimo lauko, o kai kada link kokio konkretaus objekto priatrėja ir nejuda, kol nepajudinu žvilgnio. Anksčiau bet kur ir bet kada galėjau tai - dvigubą oro liniją pamatyti, dabar retai kada galiu, netgi fokusuojant žvilgsnį, anskčiau lengvai pastebėdavau net specialiai nieškodamas. GAL tai kokia optinė iliuzija, ar susiję su akių regėjimo lauku, gi žiūrint skirtingomis akimis atskirai tarsi vaizdas pasislenka tai i vieną tai i kitą pusę, hmm, apie tai niekur neradau parašyta.
Gal kam teko patirti tai :)

Deividas 2011 m. kovo 8 d., antradienis, 17:30:32
tai kas man paiskins kaip to isvengt?;D

Deividas 2011 m. kovo 8 d., antradienis, 13:26:11
Atsugulu ir jauciu drebuly tada negaliu pasikelti ojai seip netaip pasikeliu tada suvokiu kad esu savo kambary bet negaliu normaliai pajudet ir tai buna daznai?kaip to isvengti kad einant miegot nebutu jokiu drebeju ir nesugebejimu pasikelti?kaip to isvengti?

W.A. 2011 m. kovo 8 d., antradienis, 08:08:08
El. paštu gavome įdomų sapno aprašymą, kuriuo norime pasidalinti su visais...
Žilvinas, Sunday, March 06, 2011 4:11 PM
--------------------------------------
Sveiki, nso.lt pagrindiniame puslapyje rašote, kad galima jums siūsti keistus reiškinius danguje ar keistus sapnų aprašymus. Aš pradėjau šituo domėtis ir prašau jūsų pagalbos, galbūt šitas sapnas kurį aprašysiu turi kažkokius reikšmės man ar dar kažkam, nes sapnas man labai giliai įstrigo. Na pradedu pasakoti kiek įmanoma detaliau..

Aš jau sapnuoju, bet visą sapną taip ir nesupratau jog sapnuoju (suprantate ką turiu omeny) viskas atrodo super realiai. Netoli mano namų yra sena krepšinio aikštelė. Aš ir mano draugas atvažiuojame prie jos su jo mašina. Jis pasistato mašiną prie aikštelės palei kelią. Pamatome už keliasdešimt metrų tarp garažų daug gražių merginų, matome jog jos vartoje alkoholį ir yra gerai nusiteikusios :) Su draugu nueiname prie merginų ir žadame išgerti su jomis. (Šiaip alkholio nevartoju išvis, bet seniau vartojau) Tik staiga matau keistą mašiną kuri didžiuliu greičiu artinasi link aikštelės. Mašina lyg nemašina ji atrodė kaip didžiulis rusiškas su džipas su vikšrais, vos ne kaip tankas. Džipas-tankas su vikšrais artinasi link draugo mašinos ir bam jie padaro avariją įmano draugą mašiną. Džipe-tanke matau gal 3-4 asmenis vienas iš jų su lietuvos policijos uniforma likę su rusijos kariuomenės uniformomis, ir jie visi girti kaip kiaulės, juokiasi iš to ką padarė ir bėga iš įvykio vietos.

Aš draugui sakau, mes šitaip nepaliksime ir turime juos pasivyti. Sėdame įjo suniokotą mašiną su sudaužytu priekiu ir vejamės juos. Staiga mūsų mašina jau pasikeičia į Jaguarą nebėra jokiu sudaužymų, bet aš jaučiu jog žala padaryta ir mes turime su jais išsiaiškinti. Mes juos pametame, jų nebematome, bent mums tai nė motais, beprotišku greičiu lekiame gatvėmis, išlaužiame posūkius tokiu kosminiu greičiu, kad pagal fizikos dėsnius tai neįmanoma. Mane ima didžiulis pyktis, kerštas, aš degu kaip noriu jiems atkeršyti. Juk jie valdžios žmonės ir girti su kažkokiu hibridu padarė avariją. Staiga iš niekur atsiranda kelio gale super didžiulis angaras. Angaras šiurpus, lyg iš kokio fantastinio filmo. Aš pamatau angaro gale ta patį džipą-tanką. Angaro pradžioje sustabdome mašiną ir einame pėsti aiškintis kas kaip ir kaip bus dėl draugo mašinos.

Angare matau visiškai jaunus vaikus, vyrus, senius (moterų nėra) jie visi purvini, nusiminę matau skausmą jų akyse. Žmonės kažką virina, tempia sunkius geležius ir galų gale suprantu jog jie vergai, o šitas angaras kažkoks karinių mašinų fabrikas. Aplinkui daug apsaugos su ginklais ir dujokaukėmis ant veidų, bet apsauginiai rodosi iš kito pasaulio. Mane krečia šiurpulys, baimė aš bijau, bet vistiek einame pro visus į angaro galą aiškintis dėl įvykio. Aplinka lyg iš fantastinio filmo, bet su rusiškos kariuomenės detalėmis, rusų žvaigždės ir t.t šiek tiek toliau paėjus, suprantu, kad mums šakės, užsirovėme ne ant tų ko reikia. Mes bėgame lauk iš angaro, aš su neįtikėtina jėga stumdau visus karius, bet jų per daug. Tuomet aš pradedu skristi, pakylu įora ir skrendu link išėjimo iš angaro, mano draugas stveriasi man už kojų ir skrenda kartu su manimi. Bet karių tiek daug kad jie taip pat stveriasi už draugo kojų ir staiga aš jau nebetoks stiprus, kažkur dingo mano jėgos, aš silpstu, lyg kažkas trauktų iš manęs jėgas. Aš jaučiu jog leidžiamės žemyn tiems kariams- demonams į rankas (gal jie ir nedemonai, bet kolkas galvoju, kad demonai arba bent jau šėtono pakalikai) mane apima stipri baimė, nebeturiu jėgų, jaučiuosi nugalėtas ir žinau, kad man galas.. Ir pramerkiu akis, atsibundu iš sapno. Viskas man įstrigo taip giliai.. Viską pamenu labai gerai, lyg tai būtų vykę ištikrūjų. Po šio sapno dažnai sapnoju sapnus kai vėl skraidau savo mieste, jaučiuosi super gerai ir t.t bet nei vienas sapnas taip giliai neįstrigo kaip šis. Dar prie to pačio, gaila, bet tik kelis kartus buvau suvokęs kad esu sapne, bet noriu tai tobulinti.

Jei žinai kažką daugiau kokia šito sapno reikšmė, ar kas darosi su mano siela atrašyk. Aš noriu save išlaisvinti (supranti apie ką aš) gal demonai nenori manęs taip lengvai paleisti. Atsiprašau už miglotas mintis, su nieko nesu šnekėjąs apie savo sapnus, laukiu atsakymo, ačiū.

rookie 2011 m. vasario 1 d., antradienis, 16:50:29
Sveiki. Kas gali paaiskinti kodel kai bunu isejas labai greit judu, pamates objekta prie kurio noriu prisiartinti, as akimirksniu prie jo atsirandu, net nespeju apziureti aplinkiniu objektu. gal tai del to kad negaliu nusiramint?

anonimas 2011 m. sausio 3 d., pirmadienis, 03:40:28
sveiki,
savo obe pradejau pastebeti pries metus, kuomet nubudau ir jauciau salia saves kazkokia butybe kuri mane liete, negalejau jos matyti, bet mane buvo sukauscius baime ir negalejau judeti. nuo tada pradejau dometis astralinemis kelionemis- jos pasikartoja gan daznai, kai bunu pavargus arba pastebiu jog sapnas keisteja ir bandau nubusti. labiausiai nemalonus jausmas buna tarp sapno ir tikro pabudimo. sianakti ishsigandau nes tai buvo pati keisciausia patirtis iki siol. sapne regejau draugus, duzo masinos, kazkokiame rusyje zaidziau su adatom ir galiausiai prie manes priejo burys kaciu is kaires puses ir burys sunu is desines, nelabai tikroviski jie buvo. sakyciau kaip is labai lakios vaizduotes turincio zmogaus fantaziju. as apsikabinau su "kaciu ir sunu" vadais kurie buvo zymiai didesni uz kitus ir tada jie pradejo mane buciuoti, labai aistringai ir gasliai. su ranka ties juosmeniu uzciuopiau kazkoki lyg dirza ar kazka. jis buvo pilnas metaliniu karoliuku, saltu ir sunkiu. bandziau istrukti is to sapno ir pabandziau pasiimti "siuvenyra". nutraukiau kelis rutuliukus ir sugniauziau delne. labai tikroviskai juos jauciau ir buvau pasiryzus nepalieisti. energijos sukurys mane nubloske i mano kuna, maciau savo kambari bet visdar jauciau kad siuvenyra turiu delne, kunas virpejo ir as jau zinojau kad as dar nepabudus iki galo. pabandziau atsisesti, pasikeliau tik 45 laipsniu kampu, ikvepiau oro ir mane vel pritrauke prie lovos (o gal prie fizinio kuno). uzsimerkiau, atsimerkiau ir karoliukai mano delne istirpo. liko tik baime ir labai nejaukus jausmas. labai butu idomu isgirsti jusu nuomone, nes kartais nezinau ar as tiesiog einu is proto ar tai tikra. dekui

Lora 2010 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis, 15:55:53
Sveiki. Nesenai mire mano mociute. Niekada neidavo pas mus.. bet sy kart atejo,ir mire musu namuose.. maciau visa ta vaizda.. jau mazdaug savaite,kaip jos nebera.. bet iki pa siol bijau buti namuose,bijau eiti i savo kambari.. Nakti prabudineju,ir visokios mintis kyla iskart apie mociute,ir nebegaliu uzmigt.. kai pasilieku kur viena, iskrt mintys kyla,kad mociute salia.. gl galit paaiskint kodel sitaip? ats,i el.pasta
dekoju

mode 2010 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienis, 00:52:16
Na bent jau aš viena karta buvau skrides kokiu noriu greičiu ir kokiu noriu aukščiu, visa tai jutau lygtais tai vyko iš tikrųjų ir jausmas buvo nepakartojamas, galejau pasukt kur noriu, nusileist, pakilt...

mindaugas 2010 m. lapkričio 21 d., sekmadienis, 14:26:25
daug kartu bandziau atlikti astraline kelione, taciau tai niekaip nepavykdavo. Bet daznai sapnuoju kad skrendu, ir kai skrendu niekaip nepakyluauksciau nei kokia 40 metru. noriu skristi auksciau, taciau apima baime, ir griztu iki pazemes. Todel butu labai idomu suzinot iki kokio aukscio jus sugebat pakilti? Ir gal del tos baimes pakilti auksciau nepavyksta atlikti astralines keliones?

mode 2010 m. lapkričio 21 d., sekmadienis, 02:17:18
Na bent paguoda radau kažkokia, kartais einu miegot ir staiga spengimas, cypimas ausyse (laikinai) ir suprantu jog nebegaliu pajudėd, žinau, kad aš užsimerkes, bet matau kažkokias figūras sėdint kambary (nors aš vienas), tada kažkoks keliavimas kaip ir tuneliais, bet tada apima baimė ir iš visų jėgų kažkaip pajudu ir "pralaužiu ledus", nes toliau eiti bujau.

Mafia 2010 m. spalio 16 d., šeštadienis, 23:06:22
Laba diena
Noreciau paklausti ka reiskai toke busena ? Kai man buwo koke 9-12m kai ir kekweina wakara nuejau gulti :) ascimenu tai kad pabudes labai greit dariau acilenkimus ir skaiciawau iki 12 kartu :) paskui apsizwalgiau ir wel uzmigau man db 16metu ir man nera pasikartoje toks dalykas :) Jei galetumet parasykyte acakyma i mano viesulasmafia!gmail.com . Dekingas is anksto :)

W.Admin (from: Vaida) 2010 m. rugsėjo 6 d., pirmadienis, 08:42:35
Idomus Vaidos laiškas - perkeltas iš e-mail:
------------------
Laba diena,

Aš dažnai sapnuoju, kad nuo kažko bėgu, kad kažkas mane vejasi ir nori man pakenkti. Nežinau kuo pakenkti, tik žinau, kad reikia bėgt.
Na tai nėra tiesioginis bėgimas kojomis.. Dažniausiai lyg yrimasis oru, lyg plaukiant ar stumiantis, kojom neliečiant žemės. Tada lyg bandau skrist aukščiau, bet nepavyksta, ir vis reikia atsispirti, todėl per daug nuo žemės neatitrūkstu. Nors kažkada pakildavau ir ant namų. Maniau, kad tai bėgimas nuo pareigų, visuomenės, savęs ar panašiai. Jau buvo tokie sapnai praėję, bet dar vis pasitaiko.
Praeitą naktį sapnavau vėl tą 'yrimąsi' oru, bet tai buvo kažkokia visuotinė nelaimė, net sunku pasakyti. Reikėjo bėgt iš kažkur į kažkur. Gal žinot kaip iššifruoti tokius sapnus, ką jie reiškia?
Apskritai, dažniausiai mano sapnus būna sunku nupasakoti, nes tai keistos situacijos ar vietos, nors žmonės dažniausiai pažįstami ar bent matyti. Nors būna ir paprastų buitiškų sapnų, bet aišku elgesys ne toks, kaip realybėj.
Ačiū už dėmesį, ir laukiu jūsų atsakymo :}

Tomas 2010 m. liepos 23 d., penktadienis, 18:19:20
O kaip paaiškinti jeigu matai save naktį vaikštantį t.y lunatikas? taip išeina buvau astralinėje būsenoje ir mano kūnas pats vaikščiojo... bet tas kūnas vykdė mano komandas (aš stovui šalia jo ir sakau ką jam daryti ar sakyti)

TOMAS 2010 m. liepos 19 d., pirmadienis, 16:39:46
Wiena karta lyg ir buwau isejes is kuno... Kai man buwo kokie 8-10 metu. As kaip ir miegojau wiskas twarkoj ir staiga pabudau ir gulejau lowoj sawo ziurejau i lubas tada apsizvalgiau bet kaskaip keistai wiskas atrode ir staiga man pradejo metyti aukstyn, zemyn kaskokie mazi padariukai taip gal koke minute... Ir tada pabudau... Cia buwo astraline kelione?

2010 m. birželio 26 d., šeštadienis, 20:32:01
Laba diena. Ankščiau esu viena ausim girdėjus apie astralines keliones, sapnų simboliką, bet niekada į tai neatkreipdavau dėmesio, kartais sapno reikšmę pasižiūrėdavau sapnininke, bet niekada tam didelės reikšmės neteikiau. Dabar mano nuomonė pasikeitė, stengiuosi atkreipti dėmėsį į sapnus. Esu taip pat patyrusi ne vieną kart tokį jausmą, kuomet jau būni beužmiegąs ir atrodo, jog krenti žemyn, pradeda trukčioti kojos,atrodo, jog smarkiai bėgi, bet gal tai tik atsipalaiduoja kūnas, nežinau.
Tačiau jau kelis kart esu buvusi tokioj būsenoj kuomet miegi, sapnuoji, suvoki, jog sapnuoji, o nubust negali, nors ir labai stengiesi. Tuomet gali kontroliuoti visą savo sapną, savo veiksmus. Perskaičius šį straipsnį tik dabar į tai atkreipiau dėmesį ir supratau, jog ir aš tai esu patyrusi. Kelis kart esu skraidžiusi, skridusi kur noriu, kokiu noriu greičiu ir kokiam noriu aukštyje. Dar puikiai suvokiu koks jausmas apima pakilus į orą, tampi lengvas, nevaržomas, nejauti savo kūno svorio( išvis atrodo lyg būtum be kūno).
Noriu papasakoti dar vieną dalyką.
Prieš devynerius metus mirė mano senelis, su kuriuo labai gerai sutarėme, jis buvo man artimiausias žmogus. Jo mirtis mane taip paveikė, jog nebuvau jo laidotuvėse, tik šarvojime. Į laidotuves tiesiog negalėjau eiti. Dvi dienas po jo mirties nakvojau pas draugę, nes namie tiesiog nebuvo kas su manimi pabūtų. Po dviejų dienų grįžau namo. Naktį kuomet miegojau susapnavau kaip senelis stovi toje vietoje, kur susmuko ištiktas mirties man mojuoja, abiem rieda ašaros, aš šaukiu, jog grįžtų, bet jis tik tolsta ir mojuoja. Atsibudus ilgai negalėjau atsitokėti. Vėliau nupasakojus močiutei savo sapną, parodžiau vietą, kurioje neva stovėjo ir mojavo senelis. Močiutė patvirtino, jog tai būtent ta vieta, kur jis susmuko. Padariau išvadas, jog neatsisveikinau su juo, todėl jis aplankė mane per sapną, visada mažiau ar daugiau tikėjau sapnais, bet tikėjau ir dabar kaip mažas vaikas tikiu, jog tai kažką reiškia, tik ne visada suprantu ką.
Po kažkiek laiko mane pradėjo kankinti sapnai, sapnai, kurių dar negalėjau suvokti. Vėliau bijodavau užmigti, nes bijojau sapnuoti, susapnuoti kažką blogo ar išvis negrįžti iš miego būsenos. Ko tik nedariau: ir pagalvės vietą keičiau, ir lovą stumdžiau po visą kambarį, net ant kėdžių miegojau. Deja, nepadėjo. Viską ką jaučiu papasakodavau mamai, ji stengėsi man padėti. Gėriau arbatėles prieš miegą, eidavau pozityviai nusiteikus miegoti. Kol galiausiai susitaikiau su nesuvokiamais vaizdiniais ir sapnuodavau vis rečiau. Mama septynioliktojo gimtadienio proga( kol miegojau) kambaryje, ant šviestuvo, pakabino pliušinį meškiuką su sparnais, pasakė, jog tai bus angelas sargas saugojantis mano sapnus. Gal ir juokinga, bet tai tiesiog tapo kaip simbolis, nors man jau jo nebereik. Ištikro gal psichologai aiškintų, jog tai susiję su tuo sapnu apie senelį, bet nuo pat mažens atsimenu, jog sapnuodavau, ryškius sapnus, labai daug sapnų, todėl pati nemanau, jog tai susiję, gal kažkiek įtakojo. Gal viskas tiesiog savitaiga, nežinau. Matyt ir juokingai nuskambės ši mano istorijos dalelė, bet tegu juokiasi, kam tai juokinga į sveikatą. Juk juoktis sveika.
Norėčiau ką nors daugiau sužinoti apie šiuos dalykus.
Mėgstu skaityti knygas, todėl gal galite kokią įdomią patarti?
Apie psichodelines keliones tai Karlos rašo. Tik, kad jos vedamos psichodelikų...

Arno 2010 m. gegužės 1 d., šeštadienis, 16:00:14
Sveiki noreciau suzinot ar tai normalu, kad visa laik sapnuoju save 5 - 7 metu amziuje? Ar tai kazka reiskia?

A.... 2010 m. balandis 9 d., 20:36
(Redakcija: ši žinutė gauta email'u, tad rašantysis neatskleidžiamas, tačiau manome, kad laiškas bus įdomus ir kitiems):
Laba diena,
rashau Jums tikedamasis jog atrashysite. Nesenai suzinojau apie astrala, bei astralines keliones. Perskaites daug ka supratau, turiu omenyje, jog esu kazka panashaus patyres. Patyriau tai to net nezinodamas. Gan daznai valdau sapnus sapnuose, suprasdamas, kad sapnuoju. Kartais buna miegu, ir staiga ish miego gryshtu i samoninga busena (taciau vis dar miegu), kuno nevaldau, nes kunas buna suparalyzuotas ish baimes, visas shlapias ir pan. Vienas toks simintyniausiu ivikiu buvo, ish miego gryzau i pusiau samoninga busena, nevaldziau kuno, buvau shlapias, gulejau ant nugaros, tai suvokiau, buvau uzsimerkes, ir man i akis nzn kiek laiko, nezinau kiek ju ten buvo, bet ishtisai vienas po kito puole balti balti velniai, ash gyniausi, zinojau, kad esu stipresnis, buvau piktas ant ju, ir zudziaus juos be gailescio, ju nebijojau, bet bijojau, kad net ir tokiame sapne, galiu pavargti, ir tada jie mane iveiks. Jie puldami bande mane imti uz ranku ir temtis, bet idomiausia, kad jie puole po viena, kaip kokia eile zmoniu prie lietuvos spaudos kioskelio, o ash savo kune, kaip pardaveja to kioskelio, saugau kuna.
Galiausiai pabudau ishsprogusiom akim ir t.t. tai tikrai buvo tas jausmas apie kury rasho internete apie astralo ishejima i astraline kelione. Tuomet apie astrala nieko nezinojau. Dar keli metai pries tai, kalbejausi viena nakty su savo angelu, kuris man apsireishkia po keturiu dienu vartojimo narkotikus.
Nors smegenys buvo "ishtashkytos" bet kai pradejau matyti angela (sviesulys degtuko dezutes dydzio, toli toli danguje) pradejau mastyti, lyg buciau nieko nevartojes. Ejau net praustis du kartus po shaltu vandeniu, bet nepadejo, angelas neprapuole. ka gi pamaniau, pashnekinsiu. Shnekejom mintimis, jausmas krutinej buvo, kaip tuomet apibudinau: Didziule dizdiule zemishka meile padauginta is milijono ir pakelta n-tuoju laipsniu! Ta nakty labai sekiau laika, nes negalejau patiketi kas vyksta, ir vidury musu pokalbio, ji mane ishsineshe i dangu aprodyti savo pasaulio, supazindino ji mane su kazkokiais "personazais" ten, aukstesniais uz ja. Visa tai uztruko nuo 20 iki 30 min (turiu omenyje ishejimas i jos pasauly), nes po to gryzes nesupratau kur dingo pusvalandis, protas negalejo to patiketi ka katik mate. angelas danguje tebebuvo, ir mes tesem pokalbi. Kalbejom apie daug ka. Paprashiau jos atleidimo, kad esu "apsivares narkotiku" (amfevitaminas, zole ir exstazy) ir kad tokiom aplinkybem galim pasikalbeti, ir taip pat prashiau, kad nepyktu, jei ryt galvosiu, kad tai buvo tik iliuzija. Taciau, kaip irodyma, jog tai buvo tikra, ji pazadejo man dar karta pasirodyti. Po menesio ji taip ir padare. tik visa ta menesei nevartojau jokiu narkotiku. buvau blaivas. 15 minuciu kalbejom.
Perskaites apie astrala, labai tuom susidomejau. Zmoniu komentarai apie tai labai ivairus. Kaikurie sako, jog tai saugu kaip per gatve pereiti,ir kai ishmogsti tai buna taip patlengva kaip ir kvepuoti, o kiti sako, jog tai labai povojinga, jog gresia apsedimais ar dar kazkokiom nesamonem. Kaip yra ishtikruju? Arverta apskritaimokintis tai daryti?Suprantu, kad tai subjektyvu, kad nuo kiekvieno asmenishkai priklauso, bet ar yra lietuvoje zmoniu kurie apie tai ishmano, ir gali pakonsultuoti?
Aciu labai uz atsakyma.

Rastamanas 2010 m. balandžio 1 d., ketvirtadienis, 19:02:15
apie estralines keliones suzinojau pries kelias dienas, netiketai uzskaites paie tai internete. labai susidomejau, nes skaitant kas tai yra, man pasirode pazystami ir patirti jausmai. Dar paauglystei, gal 16 metu kai buvau, pasitaikydavo sapnu, kuriuose suvokdavau, kad sapnuoju. Pavyzdziui, sapnavau, kad pâsivogiau is tecio jo automobilio raktus, isisodinau i vidu drauga ir dvi mergaites, aisku prisigerem ir teskemes i medy. mano tevai buvo atostogose, tai gi nzn ka daryti. Stresas didziulis. atvyko policija, ir is tos baimes suvokiau, kad sapnuoju. pradejau valdyti sapna, erzinau policininkus, kol jie i mane pradejo saudyti, o ash tiesiog ramiausiai nusisukau ir ishejau i mishka, palikdamas visus likimo valiai, nes tuomet zinojau, kad nei draugai, nei mergaites nesupyks, nes jie cia netirki. Taip pat esu sokinejes visa nakty nuo vieno ish buvusio New Yorke dvyniu, be parashuto, su draugu. Nes pirma kritimas buvo toks kaip buna pries uzmiegant ir staiga pabundant, tik tuomet ash nepabudau, o nukritau prie iejimo i pastata. Atsistojau, apsidairiau, apsiciupinejau, ir pasakiau sau "ash sapnuoju, galiu daryti ka noriu", tai visa nakty daugiau nieko ir neveikiau, kaip tik kilau si liftu ant stogo, o tada kaip savizudis shokdavau zemyn, nes kaskart jauzdavau milzinishka adrenalina. Tie du sapnai, buvo daugiau nei pries 10 metu, nei vieno ju neuzsirashiau, bet pamenu juos kaip vakar. Taciau, tada ju nesureiksminau. Tokiu sapnu buvo ir daugiau.
pries 6 metus studijavau vilniuj, ir grazu pavasary, uzsidariau savo pasaulyje porai menesiu. tuometu mano gyvenime buvo tiesiog per daug baliu. Net nebevalgydavau nieko. budavo tris paras nieko neisidedavau i burna, eidavau miegoti, kad nejausciau alkio. Visa tai buvo ne ish blogo gyvenimo, tiesiog norejau pamatyti tokio gyvenimo dugna, kad niekada nebenoreciau nieko neveikti. taigi per ta laikotarpi, daug miegodavau, dienom ir naktim. Dienom ypac patikdavo miegoti, nes pastebejau, kad sapnai darosi vis ryshkesni ir ryshkesni. po poros savaiciu, budavo kad pradedavau maishyti sapna su realybe, (pvz paskambino man syki draugas, o ash jo paklausiau, kodel nepakvietei i savo vestuves, o jis sako, ka tu cia nusishneki (nesenai jis ishtikro susituoke, ir nepakviete)). Tai gi supratau, kad man tai patinka, ir sapnuodavau ka panorejes. tarkim pagalvodavau, kad noriu susitikti su pusbroliu, kurio nemaciau 5 metus, uzmigdavau, ir sapne susitikdavau. Atsibudes jausdavau, kaip ishtikro pabendrave. Kartais pats skambindavau pasitikrinti, ar cia realu, ar sapnavau. Dazniausiai zinodavau, kad sapnuoju, todel sapnuose skraidydavau, kaip tame filme Matrica, kai pagrindinis aktorius suprato, kad gali skristi, ir matricos antroj daly paskraide (tuo metu, dar nebuvau mates shio filmo). Budavo ir tokiu akimirku, miegu, bet labai kamuoja troshkulys, tuomet atsikeliu, atsigeriu ir isheinu kazkur, veika kazka beleka, bet visa laika kamuoja troshkulys, tada suprantu, kad pries tai ash istikro neatsikeliau ir neatsigeriau, tai buvo iliuzija, vadinasi ash dar miegu, taigi reikia atsikelti ir atsigerti, ir tai kartodavosi iki kol baime uzpuldavo, kad nebegaliu atsibusti atsigerti, zinojau, kad sesuo yra kitam kambary, bet negaliu juos pashaukti.. tokie atsibudimai uzsitesdavo iki 5 ar 10 kartu. Keisciausia, kad "atsikeles" niekada nematydavau savo miegancio kuna, tiesa sakant, niekada nesu saves mates ish sono, neskaitant veidrodzio.
Papasakodavau tai savo draugams, sakydavo esi nurautas, pamaniau, gal jie ir teisus, vis del to budamas vaikas 3 kartus persirgau miningitu.. taigi, taip ir baigesi mano sio pasaulio pazinimas.
Tiesa, sitaip plaukti ishmokau, sapne pradejau plaukti, o atsibudes buvau tikras, kad sugebesiu atkartoti, taigi ta pacia diena juroje pradejau plaukti.
Siandien, kai suzinojau apie astralini pasauli, jog toks yra, ir galima ji valdyti, pradejau gilintis, ir bandyti vel. Paskutiniai visi trys bandymai nepavyko. Jau atrodo lygu ir atsipalaidavo kunas gerai, bet staiga ishpila karshtis, ir samone suaktyveja.. tada palaukiu nejudedamas pabunu, ir vel stengiuosi nuraminti mintis, bet ir vel tas pats..
Ka reishkia tas karshtis kune? ka reishkia, jeigu guliu ant nugaros, miegu, ir pradedu sapnuoti, kad mane vienas po kito puola balti velniai, kunas dreba ziauriai, baime ir prakaitas savaime aishku, o ash ir nors suprantu, kad sapnuoju, taciau bijau, kad pavargsiu kovoti, ir jie ishraus mano siela (tai nebuvo samoningas bandymas isheiti ish kuno)?
gal bishki ir perdaug cia ishsipleciau, taciau tai tik maza dalis, ka galeciau papasakoti. Paprastai, nerashineju i jokius forumus internete, uztenka man socialinio pasaulio ir taip, taciau; dabar kai suzinojau apie samoninga astralinio pasaulio valdyma, mane tai uzvalde, bet tuo paciu man niekas ir nepavyksta.

LIEPSNAXXX 2010 m. balandžio 1 d., ketvirtadienis, 18:44:40
noriu patarimo. jau kelis metus, kažkur kas mėnesį (paskutinius mėnesius kas dvi sav.)ne savo noru išeinu į astralą, prasideda katalepsija. Labai skauda ir baisu. ir kažkaip man ten būna pasirinkimai: pasiduoti tai energijai ir išeiti arba atsikelti, pabusti. Ką daryt? ar galima tai sustabdyt? visada pasirenku prabudima, bet gal reikia ten nueiti? Tik ar grįšiu iš ten?.. Nepraktikavau šito dalyko ir nesuprantu kodėl MAN tai vyksta. kartais atrodo kad jau išprotėsiu

Algimantas 2010 m. kovo 28 d., sekmadienis, 02:43:16
Pries 10 metu pradejau matyti astralines formas tai tikrai idomi patirtis.Noriu pasidalinti savo pastebejimais. Pries matymo atsiverima kuris ivyko netiketai ir paciam to nesitikint buvo kazkur 5 metai pasninko ta prasme kad nevalgiau mesos,zuvies ir kiausiniu.Pries matymo atsiverima buvo toks lyg zyzimas ar tai smelkimas galvoje,buvo labai taip sakant uzgule ausis sunkiai girdejau,zinojau kad taip sakant verziasi astralas ir del to nepanikavau. Matyti pradejau staiga, einant keliu, 2000 metu ziema, balto sniego fone,pamaciau astralines formas ,kuriu matymas sukele nemaza uforija. Pirmas ispudis tikrai buvo didelis,issiskyre matymo ryskumu ir formu ivairumu. Matomos formos buvo gana keistoku formu galima pasakyti nelabai draugiskos manau del to jog ejau is sveciu kuriu namuose buvo neseniai paskerstas gyvulys. Tu formu matymas tapo yprastas kasdienis reiskinys ir kai nenoriu i jas nekeipiu demesio. Bet norint susikoncentruojant zvilgsni jas galiu stebeti, be kita ko tos formos reaguoja i zvilsnio staigu pakeitima, jos staigiai perskrenda zvilgsnio kryptimi. Dabar dazniausiai matau tas formas per istiestos rankos atstuma, kas parodaksalu kad sakykim istiestos rankos delno fone ta forma pritraukiant arciau akiu ji sumazeja iki keleto centimetru is toliau ji atrodo didesne. Formos yra lyg skaidrios tusciavidures slangeles sudaro lyg tokia raizgalyne ir ant ar tose slangelese matosi lyg taskuciai lyg butu akys. Skrendant lektuvu aukstai svariam ore irgi gerai matosi formos, atsisedes prie lango ir priglaudes akis prie stiklo atlikau stebejima ar lektuvo greitis turi itakos, pasirodo neturi kartu keliauja kaip sakant kaip lyg Dievo akis visur lydi. Karta teko kelti sunkia drozliu plokste ant auksto tai ziuriu mane lyg tai stebi is virsaus tos dvi formos ar pavyks uzkelti ta plokste. Budavo kad paskaitu ar susitikimu metu labai ryskiai matosi ir pradeda pries akis skraidyti. Ryskiau padeda matyti pasninkavimas ir truputis sodos. But idomu ar daug yra matanciu sias formas, manau kad but idomu sukurti ar tai akinius ar filmavimo kamera kad visi galetu pamatyti ir matyti aplink mus gyvenancius gyventojus.Algimantas.

vidmantas 2010 m. vasario 28 d., sekmadienis, 18:53:48
nebuvau jokiose situacijose. Bet kartais budavo tokiu situaciju, kad esu jau buves tose vietose , anksciau... tikrai taip atrodydavo

edwin 2010 m. vasario 27 d., šeštadienis, 12:35:02
sveiki. as sapnuoju labai daznai, galima sakyti kiekviena diena, sapnuose regiu viska, vaikyste, dabarti, kartais sapnai labai ryskus, tai mane nervuoja, kartais atrodo kad net nepasiilsiu. ka reikia daryti, kaip to atsikratyti? aciu.

Anatolijus 2010 m. vasario 22 d., pirmadienis, 00:33:55
@ Justas 2010 m. vasario 14 d., sekmadienis, 20:58:23
Justai, tai miego paralyzius. Su juo susijusios haliucionacijos ir kiti proto veiksniai. Siulyciau apie tai pasiskaityti placiau.

Justas 2010 m. vasario 14 d., sekmadienis, 20:58:23
Sveiki. Paskaiciau keleta pasakojimu ir jau dabar krato siurpas. Toks sapnas buvo ivykes 3 kartus. Jis ivyko tam nesitikint kai labai norejau miego ir kaskaip jauciau kad uzmiksiu. atsipalaidavau.. tada maciau savo kambario siena ir langa tarsi guleciau atsimerkes. Tada pradejau girdeti snabdzesius lyg kazkas man snabzdetu i ausi. Tada prabudau maciau ta pati vaizda tik buvau visas paralizuotas negalejau pajudeti , rekti neisejo, ausys buvo tarsi uzgultos. Sekanti karta viskas vyko netiketai. vel pabundu tik si karta galiu pakelti galva matau kaskoke forma prie stalo, isigastu atsikeliu vel tas pats visas paralizuotas. Po kiek laiko viskas praejo esu isigandes bet uzmingu. Ir iskart vel tas pats prie savo lovos prie pat saves matau stovinti vyra kurio labai bijojau tada bandziau rekti bet tai ir nesigavo. Noreciau suzinoti daugiau apie tai nes nenoreciau patirti tokiu baisiu "sapnu" dar karta. Tai mane gazdina gal galima toki sapna pakeisti geraja linkme?
 


Skaitykite ir ankstesnes žinutes:  OBE Archyvas 2  |  OBE Archyvas 1

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis