Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Saulės užtemimai amžių tėkmėje  

Kinija

Jau 2800 m. pr.m.e. kinai pastebėjo Saulės užtemimų ritmiškumą, tačiau jie, kaip ir daugelis kitų tautų, laikė, kad saulę prarija drakonas. Kinų astrologai daugiau nei prieš 4000 m. rašė vykusį saulės užtemimą. Manoma, kad tai buvo 2134 m. pr.m.e. spalio 22 d. įvykęs užtemimas, po kurio, anot legendos, mirties bausme nubausti astrologai Hsi ir Ho, nesugebėję jo numatyti*). Tai Astrologai ir Saulės užtemimas: Hi Ho įvyko valdant Čung Kang’ui, 4-jam pirmosios dinastijos imperatoriui, o įvykis aprašytas „Šu Čing“: „Saulė ir Mėnulis nesusitiko darniai“.

O nuvyti drakoną ar kitą saulę rijančią būtybę galima keliant triukšmą – smarkiai būgnijant ir kuo garsiau rėkaujant.

Po 178 m. Saulės užtemimo, palaikęs jį dievų nepasitenkinimo ženklu, imperatorius Wen Han1) (Liu Heng) pareikalavo, kad valdininkai išsakytų kritiką bei rekomenduotų vyriausybės pareigoms tinkamus asmenis.

Užtemimais domėjosi ir juos numatydavo Hanų dinastijos metu gyvenęs politikas ir mokslininkas Liu Xiang2) (77–6 m. pr.m.e.).

Skaitykite Observatorija Kinijoje


Graikija

Buvo manoma, kad saulės užtemimas yra požymis, kad dievai pyksta.

Herodotas aprašė 585 m. pr.m.e vykusį mūšį tarp lidų ir medų. Prasidėjus saulės užtemimui, abi armijos palaikė tai ženklu ir iškart nutraukė mūšį bei sudarė taiką.

Astronomas Hiparchas bandė perprasti saulės užtemimus. Apie 130 m. pr.m.e. iš Heliosponte ir Aleksandrijoje atliktų stebėjimų, jis nustatė, kad Mėnulis yra maždaug už 429 tūkst. km, suklysdamas tik apie 11% (apie 384 tūkst. km).

Amerika

Čako konjone (Naujosios Meksikos valst.) indėnų anasazių iškaltas petroglifas vaizduoja visišką Saulės užtemimą, mano mokslininkai. Anasaziai buvo įgudę matematikoje, tačiau neturėjo rašto.
Čako konjono petroglifas 1992 m. atrastame petroglife pavaiduotas skritulys, primenantis Saulės karūną su arkomis ir protuberancais. Vienas elementas primena Saulės masės išmetimą. Tokie Saulės reiškiniai plika akimi matomi tik visiško Saulės užtemimo metu.

Indėnų gyvenamojoje vietoje pilnas Saulės užtemimas įvyko 1097 m. liepos 11 d. Tačiau, atsižvelgiant į 11 m. ciklą, Saulė tada turėjo būti gana rami ir jos masės išmetimas būtų mažai tikėtinas įvykis. Tad mokslininkai išnagrinėjo anglies-14 kiekius medžių rievėse, o taip ištyrė kinų astronomų, stebėjusių Saulės užtemimus, užrašus. Be to, buvo prieinami ir skandinavų istoriniai duomenys apie šiaurės pašvaistes. Paaiškėjo, kad 1097 m. Saulė tikrai buvo aktyvi. O kiti petroglifai, vaizduojantys žiemos saulėgrįžą, o taip pat, galimai, 1054 m. supernovą ir kometą (gal Halio, regėtą 1066 m.) liudija, kad anasaziai, priskiriami seniesiems pueblo, atlikinėjo primityvius astronominius stebėjimus. Be to jie buvo įgudę matematikoje, kurią panaudojo sudėtingų architektūrinių kompleksų statybai.

Europa

Pirmąkart išsamų saulės užtemimo aprašymą tik 1605 m. padarė J. Kepleris. Daugiau kaip po šimtmečio 1715 m. vykusį užtemimą aprašė E. Halley (Londono „Philosophical Transactions of the Royal Society“). 1868 m. rugpjūčio 16 d. vykusio saulės užtemimo metu anglas Joseph Lockyer‘is3) ir prancūzas Pierre Janssen‘is4) Saulės karūnoje pastebėjo helio požymius. Tai tapo pirmuoju cheminiu elementu aptiktu už Žemės ribų (Helios - Saulė).

1919 m. visiškas Saulės užtemimas buvo panaudotas A. Einšteino sukurtos bendrosios reliatyvumo teorijos patikrinimui parodant, kad gravitacija išlenkia šviesą.

Šiais laikais Saulės užtemimai panaudojami Saulės karūnos tyrimams bei tiksliam Saulės dydžiui išmatuoti.

Saulės užtemimai ir judaizmas

Astronomija nesvetima judaizmui. Talmude sakoma:
Apie žinantį kaip paskaičiuoti astronominius sezonus ir to nedarančio sakoma: „Apie Viešpaties darbus jie nieko nenuvokia ir nemato jo rankų užmojo“ (Iz 5:12)

Rabinas Meiras5):
Norite pažintą Tą, kuris ištarė ir pasaulis radosi? Užsiimkite astronomija.

„Tebūnie šviesuliai dangaus skliaute .... ir teženklina jie“ (Pr 1:14). Jam Raši pacituoja Toseftą Suką6):
Kai šviesuliai sutrikdyti, jie klaidingi ženklai pasauliui, kaip pasakyta: ‚Nenuogąstaukite dėl dangaus ženklų ir t.t.‘ [Jer. 10:2] Bet jei jie dera su Dievo valia, nereikia jaudintis dėl bausmės.

Klasikinis Pr 1:14 aiškinimas, kad tai nuoroda į užtemimus (t.y. jie yra ženklai mums).

Ar Saulės užtemimas yra blogas ženklas? Talmude sakoma:
Kai šviesuliai sutrikdyti, jie klaidingi ženklai pasauliui. Su kuo tai galime palyginti? Su kūniųku karaliumi, kuris surengė šventę savo pavaldiniams ir uždegė žibintus salės apšvietimui. Tačiau tada supyko ant jų ir paliepė tarnui: ‚Išnešk žibintus ir palik juos tamsoje‘.

Toliau Talmudas aptaria konkrečias nuodėmes dėl kurių šviesuliai „sutrikdyti“.

Užtemimų nuspėjamumas jau buvo žinomas Talmudo laikais (jis sudarytas 5 a. Babilone). Tai kodėl Talmude sakoma, kad tai mūsų nuodėmių sukeltas blogas ženklas?

Rabinas Yonatan Eibeshitz‘as7) aiškina, kad Talmudo minimi „sutrikdyti šviesuliai“ nurodo ne užtemimus, o Saulės dėmes ir kitus panašius reiškinius, dėl kurių sumažėja Saulės šviesumas. Tačiau Talmudas mini, kad iš Mėnulis būna „sutrikdytas“, o saulės dėmės yra nuspėjamos.

Paprastesnis aiškinimas – užtemimai yra ženklas, kad tuo metu turime elgtis tinkamai elgtis, nes tuo metu lengviau nusidėti. Tačiau jų nereikia bijoti, kaip nurodo Jer. 10:2.

Čia reikia prisiminti epizodą, kai Mozė kyla į Sinajaus kalną. Viešpats įspėja, kad žmonės laikytųsi atokiau, nes pražus, nes „joks žmogus negali pamatyti jo veido“ (Iš 33:20). Tačiau vėliau jis nurodo: „aš nukelsiu tave į uolos plyšį ir uždengsiu ranka, kol praeisiu. Tuomet nukelsiu ranką ir tu pamatysi mano nugarą. Bet mano veido niekas negali matyti“ (Iš 33:23).

Taigi, Dievas pasiūlė pamatysi Jį save uždengdamas. Hebrajų kalboje žodis užtemimui yra likui („defektas“). Pagal Talmudą Saulės likui yra blogas ženklas – ir, kur jis matomas, žmonėms reikia būti atsargiems.


Pastabos ir biografijos

*) Ginčijamasi, ar tai tikrų asmenų vardai, nes gali būti antraplanių saulės dievybių vardais, - ir tada pasakojimas yra alegorija apeigoms, atliekamoms, kai danguje vyksta kas nors netinkamai; o gali būti, kad tai tikrai buvo realūs asmenys, tačiau tai ne jų vardai, o titulai (pvz., „Ho“ reiškia „antrasis brolis“). Vis tik šis faktas dažnai minimas kaip įrodymas, kad jau neatmenamais laikais reiškinys buvo suprantamas kaip Mėnulio judėjimo ypatybė.

1) Ven Di (asm. vardas Liu Heng, 202-157 m. pr.m.e.) – 5-sis Hanų dinastijos Kinijos imperatorius. Jo valdymas pasižymėjo politiniu stabilumo, o jis pats pagarsėjo savo humaniškumu, palaipsniui silpnindamas griežtus įstatymus, mažindamas mokesčius. Jam valdant suklestėjo žemdirbystė. 165 m. įvedė egzaminus valdininkams (štai kam tikrai rūpėjo profesionalus valdymas ir tai jau meritokratijos požymis). Žmonos įtakoje domėjosi daosizmu, tačiau klestėjo ir konfucionizmas.

2) Liu Xiang (gimęs kaip Liu Gengšeng, 77-6 m. pr.m.e.) – kinų valdininkas, mokslininkas, poetas ir rašytojas Hanų dinastijos laikais. Užsiėmė istorija ir astronomija; žinomas bibliografiniu darbu „Bielu“ (Santraukos) katalogizuojant plačią imperatoriaus Han Čengdi biblioteką – tam skyrė 20 m. laikomas poezijos antologijos “Devynios raudos” autoriumi. Taip pat buvo aktyvus pasakojimų rinkėjas (ar rašytojas), parengęs kelis jų rinkinius.

3) Džozefas Lokjeras (Sir Joseph Norman Lockyer, ) – anglų mokslininkas ir astronomas. Pagrindiniai darbai skirti Saulės ir žvaigždžių spektroskopijai. Tyrinėjo Saulės spektrą, dėmes, chromosferą, karūną. Sukūrė metodą protuberancų stebėjimui ne užtemimo metu. 1887 m. pasiūlė žvaigždžių spektrų klasifikaciją. 1868 m. (kartu su prancūzu P. Žansenu) Saulės spektre aptiko geltoną liniją, nepriklausančią jokiam tuo metu žinomam elementui, kurį 1871 m. pasiūlė vadinti „heliu“. Jis laikomas ir astroarcheologijos pradininku – apie senovės monumentų astronominę orientaciją parašė „Astronomijos aušrą“ (1894).
1869 m. įsteigė žurnalą „Nature“ ir jo redaktoriumi buvo iki 1919 m.

4) Pieras Žansenas (Pierre Jules César Janssen, 1824-1907) - prancūzų astronomas, tyrinėjęs Saulę. Išgarsėjo 1868 m., kai Saulės užtemimo Indijoje metu atrado būdą nuolat stebėti Saulės kraštą. Nepriklausomai nuo '>Dž. Lokjero Saulės spektre atrado D3 liniją – ir tik 1895 m. helis buvo atrastas Žemės minerale kleveite. Nuo 1868 m. dalyvavo beveik visų Saulės užtemimų stebėjimuose. Pastatė Medono observatoriją, kurioje vėliau pirmąkart nufotografuotas Saulės paviršius. Jo pastangomis Monblane buvo įrengta astrofizikos observatorija.
Jo žmonos garbei pavadintas asteroidas 225 Henrietta.

5) Rabinas Meiras (Rabbi Meir Baal HaNes - „apšviečiantis stebukladarys“) - Mišnos laikų 4-os kartos tana, žydų išminčius, 3-ias pagal dažnumą cituojamas Mišnoje. Anot Talmudo, jo tėvas buvo į judaizmą atsivertęs Nerono palikuonis. Pats vardas Meiras tikriausiai yra pravardė. Nors mirė ne Izraelyje, jo kūnas buvo palaidotas Tiberijuje (kaip ir rabinas Akiva). Jo vardu pavadinta daug labdaros organizacijų. Tai susiję su jo „stebukladario“ pravarde – kai jis už pinigus iš viešnamio išpirko iš žmonos seserį, o sargybiniui kilus problemoms liepė ištarti „Meiro dieve – atsakyk!“ – ir kai tasai buvo tariamas, jam ištarus tuos žodžius virvė trūko. Dabar tuos žodžius taria žydai, aukojantys labdarai.

6) Tosefta Suka (aramėjų klb. „papildymas“) – 2 a. pabaigos žydų žodinių įstatymų kompiliacija, greta pagrindinio Mišnos. Suka priklauso antrai daliai, Moed (šventės) ir 5-iuose skyriuose aptaria sukos šventę.

7) Jonatanas Eibešiucas (Jonathan Eybeschutz, 1690–1764) – kabalistas ir Talmudo žinovas, Prahos ješivos rektorius. Įtartas slaptais ryšiais su sabatėjais. Parašė apie 30 kūrinių, skirtų halakai.

Papildomai skaitykite:
Planeta X
Saulė ir jos dėmės
Pakeliui į Saturną
Sprogimas virš Jukono
Mįslinga Saulės karūna
Paprasti ir neįprasti asteroidai
Astronomija: Žymesnieji įvykiai (20 a.)
Mūsų palydovo kilmės klausimai
Merkurijaus baisioji tragedija
Saulė yra dvinarė žvaigždė?
Iš kosmoso atskriejanti mirtis
R. Vaičekauskas. Kometos stebėjimas
Saturno keisčiausias palydovas
Jie degino eretikus, ar ne?
Tektitai, lydytas akmuo
Raudonojo poslinkio kilmė
Kitų žvaigždžių planetos
NSO Kinijoje senovėje
Samsonas ir Marsas
Žvalgantis po dangų
Marso emisaras
Tunguskos sprogimas
Dangaus ženklai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis