Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas  

Protėvių sudievinimas reiškia sielos gyvenimą.

Gyvi organizmai dideliais atstumais perduoda neužregistruojamus signalus, galinčius pakeisti visa, kas gyva, vystymąsi, bakterijų, virusų, ląstelių kolonijų dauginimąsi, jų diferenciaciją ir specializaciją, tiesiogine prasme sukurti gyvą organizmą iš baltyminių-nukleininių struktūrų gniužulo. O žmogaus siunčiami signalai gali Spiral of Life pakeisti prietaisų veikimą (apie slaiderius žr.  >>>> ) ir, gali būti, net laiko tėkmę – ir tai padaryti kelių šimtų kilometrų atstumu (tik pagalvokite, kokios galimos pasekmės, jei veikiamos – greitinamos ar lėtinamos – branduolinės reakcijos). Dar labiau stebinantis yra gyvasis laukas, esantis tarsi antrąja „aš“ dalimi – žmogaus organizmo ir, tikėtina, daugumos kitų organizmų.

Tai lygiagreti, lauko formos, greta baltyminės, gyvybės atmaina. Ji mumyse pačiuose ir kituose organizmuose. Paprastai įprasta manyti, kad pasaulį suvokiame tik įprastais jutimais. Tačiau egzistuoja ir sensoriniai kanalai, kuriais gerokai plačiau juntamas aplinkinis gyvasis pasaulis. Ir klaidinga manyti, kad prietaisai teisingai perteikia to pasaulio vaizdą. Prietaisas gali grubiai įsikišti į vykstančius procesus, gali sutrikdyti nepažintosios gyvybės harmoniją (juk neveltui kvantinės mechanikos fizikai rimtai kalba apie stebėjimo poveikį stebimajam procesui, žr. >>>> ).

Taigi reiktų pritarti kosmito Fiodorovo pozicijai: žmogus gyvąją gamtą suvokia skirtingai nei negyvąją ir sąveikauja su pirmąja ypatingu būdu, kitaip, o tikriausiai, tiksliau nei tai daro prietaisai. Prisiminkime Gurvičiaus, Bauerio**), Vasiljevo, Čiževskio, Gariajevo*), Kaznačejevo darbus....Ir matyt teisus buvo Vernadskis, kai kėlė klausimą: kaip idealus ir mąstantysis elementas perveda Žemės planetą į naują evoliucinę fazę? Vien darbu, sprogimais, technogenine veikla to paaiškinti neįmanoma. N. Boras sakė, kad be tų laukų dar egzistuoja ir kitos formos, kurios kvantuoja ir apie kurias mes nieko nežinome.

Ir egzistuoja laukai, kurie nekvantuoja, tai yra vientisos laukų engramos, perduodančios visą to gyvo baltymo substrato, kuriame randasi, pavidalą, kontūrus, apimtį. Tas substratas yra ląstelių lygyje. Jo kaimynai gali tą būseną retransliuoti toliau – ir taip per 5-7 etapus.

Bet jei mūsų, žmonių, hipostazę sudaro kelios formos (tai, beje, neblogai dera su daugeliu K. Ciolkovskio minčių), - tai kas mes esame? Ar mes atsiradome pagal Č. Darvino evoliucijos teoriją? O gal Žemėje jau yra įvykęs kosminis baltyminių-nukeininių formų susitikimas su laukų formomis? Tada kaip jos sugyvena ir kur ieškomas nemirtingumas? Kaip jie atsispindi mūsų sąmonėje, - o gal tai vienas ir tas pats dalykas?

Taigi, gyvybė Žemėje yra daugiaplanės prigimties. Ir ją, matyt, galima transliuoti per kokią nors, tarkim kristalinę, struktūrą. Tačiau tada kristalas tarytum tampa žmogaus sielos dalele.

Įvairūs eksperimentai parodo gyvos medžiagos informacijos perdavimo galimybę. Gyvoji medžiaga, pirmiausia, sukuria holografinį (lauko) vaizdą, ir tik vėliau jo pagrindu tveria savo konkretų, biocheminį žemiškąjį pavidalą. Čia jau ne sąveika, o žymiai gilesni procesai. Juos minėjo ne tik N. Boras, bet ir Fiodorovas, kurį M. Gorkis pavadino intuityvistu.

Pagalvokime apie mąstančio žmogaus atsiradimą. 1-2 mln. (žmogaus egzistavimas) metų 4 mlrd. (Žemės amžius) atžvilgiu tai mažiau, nei milisekundė mums. Taigi, negali būti jokios evoliucijos, jokių mutacijų. Tai tarsi sprogimas – kai akimirksniu baltyminėje-nukleininėje substancijoje atsiranda kažkokia absoliučiai nauja kokybė – sąmonė, protas.

Žmogaus smegenyse yra apie 12-15 mlrd. neuronų, kurių kiekvienas jungtimis sujungtas praktiškai su kiekvienu kitu neuronu. Be to, kiekvienas neuronas turi savo biolauką, kurie atspindi neurono atliekamas funkcijas, nes per sekundę neurone įvyksta apie 1011‐12 cheminių virsmų. O dabar įsivaizduokite, kad šis „puslaidininkinis kompiuteris“ susijungia su kitais keliais milijardais (dabar jų jau per 7 mlrd.) Žemėje funkcionuojančių kompiuterių. Tai ir sudaro kosminį informacinį šuolį bei proto atsiradimo Žemėje esmę. Taip joje atsirado Žmogus. Ne darbas (darbo įrankiai), ne kalba, o šis informacinis planetarinis šuolis sukūrė žmogų. Life

Ir kai pradžioje žmonių nebuvo daug, genties nariai vienas kitą „matė“, kad ir kaip toli jie būtų vienas nuo kito nutolę – tai ir yra telepatija, tolimasis regėjimas, erdvinių holografinių vaizdų matymas. Ir tik vėliau, kai tas sudėtingas mechanizmas ištobulėjo, atsirado poreikis paprastesniam, labiau imperatyviam informaciniam mechanizmui – atsiranda garsai, žodžiai, kalba. Tad mūsų „kalbinis intelektas“, verbaliniai ir semantiniai laukai (negalima nesutikti su Nalimovu) tėra antrinė žmogaus sąmonės prigimtis bei gerokai primityvesnės jos apraiška. O pirminė prigimtis atsitraukė ir išliko gyvenimo būde, religinėse apeigose, folklore (tiek senieji šaltiniai, tiek mitai bei legendos liudija apie žmonių turėtą sugebėjimą „kalbėtis“ su gyvūnais, kita gyvąja gamta). Taigi religija yra ne išvestinis, o pirminis pagrindas, kuri išsaugojo sąmonę jos pirmaprade, lauko forma. Taigi visai kitaip reiktų vertinti tiek biblinių autorių, tiek vadinamųjų intuityvistų raštus. Tad prie jau minėtųjų autorių, pridurkime ir Solovjovo,  Berdiajevo,  Rericho fenomenus.

Kartu, atsižvelgiant į išdėstytus klausimus, padidėja gyvybės egzistavimo galimybės kituose dangaus kūnuose. Lauko formai nebaisūs nei Marso šalčiai, nei Merkurijaus karštis, jai nereikia oro, tad ji gali egzistuoti ir Mėnulyje (nekalbant jau atvirą kosmosą). Taigi, gyvybė gali būti visur. Ir kosmosą galėtume įsisavinti ne „fizikiniais“ metodais, o suvokę ir išvystę savo laukų prigimtį.


*) Piotras Gariajevas (g. 1942 m.) – rusų biologas, RAMT akademikas, Kvantinės genetikos inst-to prezidentas, „bangų genomo“ teorijos kūrėjas. Pagrindinis jo veikalas - „Banginė genomas (1994), kurią sudaro jo straipsnių kompiliacija. Tos teorijos mokslo visuomenė nepripažįsta. Anot jos:

  • didesnė DNR informacijos dalis saugima bangos pavidalu;
  • DNR sugeba priimti informaciją (tarp jų, emocijas) iš also;
  • DNR gali perduoti ir priimti informaciją, kas gali turėti fiziologinį poveikį (pvz., pasveikimą);
  • Po mirties 40 dienų išlieka ląstelių ir DNR „fontomas“, galintis veikti kitus kūnus ir laukus;
  • kūdikis gali gauti paveldėtą informaciją nuo vyro, nesančio jo tėvu, tačiau su motina praeityje turėjusių sueičių...

**) Ervinas Baueris (Bauer Ervin, 1890-1938) – vengrų kilmės tarybinis biologas iš žydų šeimos. 1925 m. persikėlė į TSRS. Kartu su žmona sušaudyti 1938 m. 1935 m. paskelbė „Teorinę biologiją“, kurioje aprašė gyvų sistemų termodinamines savybes: „Visos ir tik gyvos sistemos niekad nebūna pusiausvyroje ir laisvos energijos dėka nuolat atlieka darbą dėl pusiausvyros, reikalaujamą pagal fizikos ir chemijos dėsnius esant atitinkamoms išorinėms sąlygoms“. Šie pagrindai leidžia nustatyti tam tikrą biologinį ritmą, betarpiškai susijusį su gyvų ląstelių struktūra.

Papildomai skaitykite:
Gyvosios ugnys
Kogi telepatija
V. Vernadskio noosfera
Amžinojo gyvenimo siekis
S. Lemas. Kosminis kazino
Jaunystės eliksyro paieškos
Senėjimo veiksnių atžymos
Mūsų smegenys ir yra Visata
Keista Ciolkovskio filosofija
Ar visa gyvybė Visatoje panaši?
Protocivilizacija: Tibeto paslaptis
Nežemiško proto paieškų istorija
Išilginės bangos ir kelionės laike
Baltieji vandenys: legendos ištakos
Kvantinė mechanika: triumfas ar ribotumas?
Nepaprastai suderinta Visatos sandara
Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
Nepaprastos vandens savybės
Tesla gyvenimas ir palikimas
Svečiai iš jungiojo pasaulio
Gyvybės atsiradimas Žemėje
Tikrieji Žemės astronautai
Darvino gyvasis palikimas
Sekant milžino pėdsakais
Oda: tarp kūno - dvasios
Ženklų paslaptys laukuose
Daktaro Filipovo atradimas
Evoliucija pagal teosofiją
Nežemiška gyvybė greta
Botino - žvitrioji akis
Čenelingas ir rašymas
Slibinai-gundytojai
Mano planeta artėja
Žvilgsnis ir žodis
Kas yra slaideriai?
Debesys žemėja
Religijos skiltis

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO skiltis
Fantastikos puslapis
Vartiklis