Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Valdžia ir NSO  

Tekstas, kurį dabar siūlome perskaityti, glaustai apžvelgia vieną iš įspūdingiausių Amerikos ufologijos temų, kuriai skirtas sunkiai aprėpiamas informacijos kiekis pasaulinėse duomenų bazėse. Skaičiai ir datos šiame tekste labai ginčytinas dalykas, bet turbūt ne tik jos sudarytų diskusijų pagrindą. NSO ir ateivių konspiracijos tema yra bene niūriausia visame kosminių žinių margumyne, bet norėtųsi pabrėžti, kad gerieji, palankūs žmonijai pranešimai sudaro daug didesnę tos žinių visatos dalį.

Pirmasis kontaktas  
(šaltinis: Norvegijos Kosminės Savimonės centras)

1953 metais astronomai pranešė pastebėję tris didelius objektus, judančius Žemės link, kurie palengva apsuko didelę orbitą apie pusiaują. Vėliau paaiškėjo, kad tai trys didžiuliai kosminiai laivai.

Tuo pat metu, humanoidinio tipo ateiviai susisiekė su Jungtinių Valstijų vadovybe. Jie prisitatė kaip super-fizinė, nežemiškos energijos grupė, žinoma Aštaro Komandos (Ashtar Command) vardu (pagal kitus šaltinius, tai buvo ateiviai iš Plejadžių civilizacijos, apie Plejades galite paskaitinėti straipsnelyje "Žvaigždės kalba Egiptui"). Jie įspėjo Amerikos vadovus, kad žemiečių kontaktai su kosminiais laivais besisukinėjančiais aplink pusiaują būtų labai pavojingi. Tuo pačiu jie pasiūlė savo apsaugą ateivių grėsmės atveju, bei pagalbą žmonių dvasinio vystymosi kelyje; įspėjo dėl atominės energijos pavojų ir, beje, nepasiūlė jokios technologijos, pabrėždami, kad žmonės nepajėgūs dvasine prasme suvaldyti ir to, ką turi. Jie buvo įsitikinę, kad bet kokia nauja technologija žemiečius sunaikintų. Žmonės atsidūrė savęs naikinimo kelyje, todėl mums labiau reikalinga dvasinė, nei techninė pagalba. Jie siūlė paramą ir tuo atveju, jei Amerika kartu su savo sąjungininkėmis pasiryžtų atsikratyti visų branduolinių ginklų. Jie pasiūlė nustoti žudyti vieni kitus ir mokytis gyventi tarpusavio sutarime; taip pat įspėjo dėl Žemės užterštumo ir negailestingo naudingų iškasenų grobstymo.

Bet Amerikos prezidentas nutarė atmesti Aštaro Komandos pasiūlymus bei įspėjimus ir leido neaiškių kosminių laivų atstovams nusileisti Edvardo karinėje bazėje (Edwards Air Force Base). Ateivių svečiai buvo pilkos odos, mažaūgės, šaltakraujės protingos būtybės. Įvairiuose šaltiniuose jie dažnai vadinami „pilkaisiais“ (greys). Prezidentas nuslėpė kontaktus nuo Kongreso bei visų Jungtinių Valstijų piliečių ir, ignoruodamas savo konstitucinį mandatą, pasirašė slaptą sutartį su ateiviais.

Ta sutartis atvėrė galimybę Amerikos vadovybei naudotis pažangia ateivių technologija, o ateiviams, - pasinaudoti žmogaus DNR, siekiant patobulinti savo rūšies genetiką. Sutartis leido ateiviams grobstyti Amerikos piliečius ribotais kiekiais, su sąlyga, kad toks neįtikėtinas žmogaus išbandymas bus ištrintas iš konkretaus pagrobtojo atminties. Sutartis taip pat leido ateiviams operuoti požeminėmis karinėmis bazėmis Amerikos teritorijoje, o amerikiečiams - pasinaudoti ateivių kosminiu laivu bei technologija statant bazes Mėnulyje ir Marse.

Britų televizijos dokumentalistai, tiriantys „smegenų plovimo“ fenomenus, atskleidė tiesą apie šias bazes. Jų stulbinančiais atradimais buvo ir tarptautinis sąmokslas tarp JAV ir tuometinės Tarybų Sąjungos, pridengtas šaltuoju karu, dingstantys be žinios mokslininkai, intrigos, bei ateivių-žmonių bendros kolonijos Mėnulyje ir Marse. Visa istorija 1977-ais buvo pateikta dokumentinio filmo pavidalu, o vėliau išleista knyga „Alternatyva 3“ (Alternative 3).

Pastaruoju metu informacija apie slaptąsias operacijas išvien su ateiviais pradeda lįsti į paviršių, tačiau tai išlieka vienu labiausiai įslaptintų dalykų Amerikos istorijoje.

 

NSO konspiracija  

Flying sourcer

Turbūt pati išsamiausia ir patikimiausia NSO fenomenų apžvalga šiam laiko tarpsnyje yra Timothy Good’o knyga „Virš didžiausios paslapties: Pasaulinio mąsto NSO priedanga“ (Above Top Secret: The World Wide UFO Cover-up). Kitas vertingas šios kontraversiškos temos šaltinis - Milton William Cooper'is. Pasak Cooper’io, 13 nežemiškos kilmės skraidančių įrangų patyrė katastrofas JAV teritorijoje vien jau nuo 1947 sausio iki 1952 gruodžio.

65 negyvi ir vienas gyvas ateivis buvo rasti kosminių laivų sudužimo vietose. Amerikos vadovybė nusprendė laikyti besiplečiantį ateivių fenomeną griežtai saugomoje paslapty ir daryti viską įmanomą siekiant diskredituoti NSO pranešimus, skatinti nepasitikėjimą, užtikrinti, kad visuomenėje nepaliaujamai cirkuliuotų dezinformacija.

Vadovaujant prezidentui Truman’ui šia politika aktyviai užsiėmė JAV Karinės Oro Pajėgos bei CŽV. 1953 Eisenhower tapo prezidentu. Pirmais jo valdžios metais buvo užfiksuota mažiausiai 10 kosminių laivų katastrofų, kartu su 26 negyvais ir 4 gyvais ateiviais. Taip pat, pasipylė šimtai pranešimų apie NSO pasirodymus danguje.

Ankstyvi paliudijimai  

Dangaus reiškinys
Iš Helsingforso [Helsinkio] į „Naująjį laiką“ rašo, kad šiomis dienomis ten stebėjo savitą dangaus reiškinį. Apie 11 val. vakaro, į pietus nuo miesto dangaus skliaute atsirado ugninis rutulys, pamažu besileidžiantis ir įgaunantis vis didesnį dydį. Rutulį supo melsvai žalsvas spindėjimas,tam besileidžiant įgaunantis vis labiau žalią atspalvį. Įdomus reiškinys truko kelias minutes.
Aplink pasaulį, nr.45, 1893 m. lapkričio 14 d.

Paruošė Cpt.Astera, san-taka@lithuanian.net

Taip pat skaitykite:
NSO kilmė
Fermi paradoksas
NSO tyrinėjimai JAV
Kas gali būti - tas yra!
NSO nusileidžia žemiau
NSO prigimtis moksliškai
Politikų ir kitų pasisakymai
Apollo: Aklas nusileidimas
NSO „apsėdimas“ Puerto Rike
Civilizacijos: Paskaičiavimai pagal Gindilį
Ar galimas ryšis su protingomis kitų planetų būtybėmis?
Ankstyvieji pranešimai apie NSO
Souza apie pilkuosius ir kitus
Ar NSO nėra sukurti žmogaus?
Cheminės juostos danguje
Pelikanai apgavo pilotą?
Žvalgantis po dangų
Kasinėjimai Marse
Lenino marsiečiai
Kodėl jų nėra?

san-taka
station

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius naktiniame danguje ar patirtus sapno metu...

įspūdžius, klausimus ar komentarus prašome siųsti el.paštu:
san-taka@lithuanian.net arba pateikti pagrindinio puslapio gale.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

NSO.LT svetainė
Vartiklis