Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Paslaptingi dingimai  

Skaitykite Piknikas prie Kabančiosios uolos...  
Erdvės ir laiko iškreivinimai...  

Motinos išnykimas

1889-ais motina su dukra grįžinėjo iš Indijos į Londoną pakeliui stabtelėdamos Paryžiuje, kad apžiūrėtų miestą. Jos apsistojo prestižinio viešbučio 342 kambaryje su sunkiomis slyvos spalvos užuolaidomis, prabangiais velvetiniais rožių motyvais sienų apmušalais ir ištaigingais baldais. Beveik iškart motina pasijuto blogai ir atgulė į lovą. Buvo pakviestas viešbučio gydytojas, kuris ištyręs moterį pasišaukė viešbučio valdytoją ir ėmė kažką su juo karštai ginčytis prancūziškai. Valdytojas staigiai pasisuko į dukrą ir pasakė jai, kad jos motina sunkiai serga ir vieninteliai vaistai tėra kitoje miesto pusėje esančioje vaistinėje. Gydytojas jos negali palikti nė akimirkai, tad ji turi skubiai vykti vaistų.

Mergina linktelėjo ir buvo palydėta į karietą, kuri vyko nurodytu adresu, Ji laukė dar apie 40 min., kol vaistai buvo pagaminti. Kol grįžo į viešbutį praėjo beveik dvi val. Mergina fojė sustabdė valdytoją ir nekantriai paklausė apie motiną, į ką valdytojas abejingai atsakė:
- Nemačiau jos akyse.
- Matėte. Mes apsistojome prie jūsų. Ar neatsimenate? - patikino sumišusi mergina.
- Atvykote viena, - tebetvirtino valdytojas, užėjęs už registracijos stalo ir paėmęs registracijos knygą, kurioje parodė merginos parašą. Mergina galėjo matyti, kad motinos vardo ten nebuvo. Valdytojas leido net pasklaidyti knygą ieškant motinos parašo.

Neviltyje ji įsikibo į valdytojo ranką ir nuėjo į 342 kambarį. Įėjusi ji pamatė, kad šis atrodo kitaip. Nei slyvos spalvos užuolaidų, nei pliušinių kilimų. Tad mergina spėjo, kad kambario numeris pakeistas, bet valdytojas leido apžiūrėti kitus kambarius aukšte, tarp kurių nė vieno nebuvo panašaus į ankstesnį.

Ji nubėgo laiptais žemyn ir susirado gydytoją, kuris irgi sakėsi niekada nematęs jos motinos.

Mergina, grįžusi į Angliją, kreipėsi į valdžios atstovus tikėdama, kad jos motina pagrobta, bet jie nepatikėjo jos pasakojimu. Vėliau ji sirgo rimta psichine liga ir lunatizmo pasireiškimais.

Viena versijų, kad motina Indijoje pasigavo rimtą užkrečiamą ligą ir viešbutis nenorėjo prarasti klientų.

> > > Kitas pasakojimas apie dingimus prie Kabančiosios uolos, Australijoje... 


Kova su šešėliu

Teleportacijos reiškinių išlikę metraščiuose ir padavimuose.

1889 m. liepos 30 d. „Daily Chronicles“ trumpa žinutė mini „Macsimilian“ leidyklos savininko dingimą, kai jis keliaudamas atsiskyrė nuo draugų užkopdamas į neaukštą kalną, ir, pamojavęs jiems ranka, dingo.

1915 m. gen. Hamiltonas kaudamasis su turkais Halipolo pusiasalyje į pagalbą Konstantinopolio užėmimui pasiuntė keletą Norfolko pulko padalinių. Žygiuodama keliu pėstininkų kolona ties 60 aukštuma pamatė tirštą rožinį debesį, apgaubusį priekinį būrį ir atsiplėšus nuo žemės su keliais šimtais kareivių nuplaukusį į šalį. Po karo paaiškėjo, kad tądien tame rajone niekas į nelaisvę nepateko.

1924-ais D.Britanijos pilotai Dėjus ir Stiuartas buvo priversti nusileisti Irako dykumoje. Paieškos komanda rado lėktuvą ir pėdsakus, vedusius į netoli esančią oazę. Tačiau pėdsakai netikėtai nutrūko...

1930 m. dingo eskimų Angikuni (Kanada) kaimelio gyventojai, kurie paliko būstus, valgį ir ginklus. O vietinėse kapinėse ištuštėjo kapai. Lyg gyventojai būtų išvykę į nežinomą pasaulį kartu pasiimdami mirusiuosius.

1937 m. iš stovyklos netoli Nankino dingo kinų pulkas...

Vanishing girl, Peter Nuttall Benykstanti mergina, Peter Nuttall

1935 m. netoli Bermudų salų „actekas“ rado „La Dachama“ jachtą - nulaužtais stiebais, išdaužytais liukais. Abi gelbėjimosi valtys buvo sveikos, maisto atsargų buvo likę, tačiau ekipažo nebuvo. Paėmę laivo žurnalą ir nuvežę į Angliją buvo nustebta, kad prieš kelias dienas "La Dachama" ekipažą išgelbėjo italų laineris „Rex“, o jachta visiems matant ... nuskendo.

1943 m. liepos 25 d. JAV kariniai laivai radaruose pastebėjo 7 japonų laivus atplaukiančius priešais. Eskadros vadas liepė šaudyti. Per pusvalandį iššaudyta 212 t. Šaudmenų, bet nuostabai, japonai ne tik neatsakė ugnimi, bet ir dingo be pėdsakų. Po karo JAV žvalgyba nustatė, kad tądien tame rajone japonų laivų nebuvo!

1960-ais JAV Sonia Tegard grįžo iš prekybos centro ir išlipusi iš mašinos lipo į verandą. Motina likusi prie automobilio staiga išgirdo dukros riksmą. Priėjusi prie verandos ji nustebusi pamatė, kad dukra viduje, nors durys buvo užrakintos. Vėliau dukra sakė, kad jai belipant sąmonė trumpam atsijungė.

1964-ais lapkričio 1 d. Kalifornijos advokatas Tomas P.Mechanas po darbo važiavo į namus, kas turėjo užimti pusantros valandos. Tačiau jis dingo. Tuo tarpu Kalifornijos ligoninės priimamojo seselė nustebusi žvelgė į prieš ją "išdygusį" vyriškį prisistačiusį "Tomas P.Mechanas" ir paprašiusį padėti, nes važiuojant jį pervėrė toks stiprus Barbara Bolick skausmas, kad jam pasirodė, kad jis mirė, o pasaulis aplink išnyko. Kol tikrino kortelę, nepažįstamasis tiesiog "ištirpo ore". Vėlų vakarą policijos patrulis surado Mechano automobilį prie mažo upeliūkščio. Padangų žymės rodė, kad ant asfalto jis bandė stabdyti. Ant automobilio stogo matėsi kraujo žymės. Purve aiškiai matėsi žmogaus pėdsakai ir kraujo pėdsakai. Po to jie staiga dingo... Jo kūnas surastas po 19 d. už 30 km nuo avarijos ant upės kranto. Galvoje buvo gilus įdrėskimas, tačiau jis mirė uždusęs vandenyje. Tyrimas rodė, kad jis paskendo tuo metu, kai jį matė ligoninės priimamajame.

1968 m. gegužė, Argentina. Sutuoktiniai Vidalai automobiliu išvyko iš Častomuso pas draugus į kitą miestą už 150 km. Jie važiavo paskui giminaičius Rapolinius. Atvykę vietą šie Vidalų nesulaukė ir grįžo nerimaudami, ar nenutiko kokia avarija. Jų nesutiko, o namas buvo tuščias. Po dviejų Rapoliniams iš Meksiko paskambino Vidalas ir paaiškino, kad Častomuso priemiestyje jų mašiną apsupo tirštas oranžinis rūkas,ir jie po 20 min. atsidūrė nepažįstamame kelyje. Praeivis jiems pasakė, kad jie prie Meksiko.

2007 m. liepos 18 d. 55-metė amerikietė Barbara Bolick išėjo į žygį po Bitterroot’o kalnus (Uolėtųjų kalnų dalis Montanos valst.) su šeimos draugu Džimu. Anot jo, jiedu buvo gana pajėgūs ir patyrę žygeiviai, be to Barbara gerai žinojo vietovę. Jie ėjo prie Lokių upelio. Jie pakilo į aukštumą, kur apie 12 val. paužkandžiavo. Barbara, kol Džimas dare paskutines nuotraukas, nusileido žemyn – ir dingo be pėdsakų. Ji nuo Džimo buvo apie 10 m. Iki šiol jos dingimas lieka nepaaiškintas. Jos vyras aiškino, kad ji bijojo aukščio ir nesiartindavo prie skardžių ar nuklysdavo nuo tako.

Ateivis iš praeities

Kartą Londono gatvėje pasirodė žmogus apsirėdęs pagal praeito amžiaus madą. Jis išbėgo į gatvę ir žuvo.

Robertas Kalma, pirmas jį pamatęs, pasakojo:
- Susivėlę plaukai, klaidžiojantis žvilgsnis, špaga prie šono. Aiškus "psichas" ar bėgo iš karnavalo. Į klausimus neatsakinėjo. Klinikų gydytojai pripažino stabilią amneziją:

- Paciento asmenybė "išsitrynė" po stipraus šoko. Jis pamiršo viską: vardą, praeitį, kalbą.

Ježenas Filypas mano, kad jis atsikėlė iš praeities - medžiagos audimo technologija, modelis, špaga ir aukso papuošalai iš XVI a. Tuo labiau, kad XVI a. paslaptingai pradingo markizas ar baronas.

Dar skaitykite Kelionė laike  


Kiti dingimai

1166 m. dvi išsigandusios kaimietės papasakojo parapijos klebonui, kad jos su drauge per lauką ėjo į kaimyninį kaimą. Netikėtai jų draugė išnyko, tarsi ištirpdama ore. Jos puolė jos ieškoti, tačiau neradę grįžo į kaimą - ir ją rado prie kaimo be sąmonės. Atsigavusi nieko negalėjo papasakoti.

Kenijos Rudolfo ežere yra sala, kurios pavadinimas reiškia "Iš kur negrįžtama". Tačiau ten laikas nuo laiko apsigyvena vietiniai, nes gausu žuvies. Praeito šimtmečio apie 40 m. saloje apsigyvenusių giminės, nesulaukdamos jokių žinių, nuplaukė į salą ir rado visiškai tuščią kaimelį. Namai tvarkingi, maisto atsargos neliestos, namų apyvokos daiktai vietoje - nebuvo tik žmonių. Be pėdsakų dingo apie 30 žmonių.

1914 m. vakare nedidelio Anglijos miestelio Četchemo gatvėje praeiviai pamatė nežinia iš kur atsiradusį nuogą vyrą, kuris elgėsi taip, tarsi nesuvoktų, kas esąs ir kur atsidūrė. Pasikalbėti su juo nepavyko, nes nepažįstamasis kalbėjo negirdėta kalba. Jis buvo nugabentas į psichiatrinė ligoninę, kur žinios apie jį dingo.

1971 m. Italijoje, 4 liudininkų akivaizdoje, jauna moteris suriko ir krito negyva. Jos kūne rasta keletas žaizdų, tačiau drabužiai virš žaizdų nepažeisti.

Parengė Cpt.Astera's Advisor


Įdomiausios keturios teorijos

  1. Kosmoso „juodosios skylės“ gali susiurbti materiją;
  2. Žemėje yra elektromagnetinių anomalijų (skaitykite Paslaptingoji Žemė);
  3. Erdvėje egzistuoja tuneliai, kiaurymės, tuštumos, užpildytos „nieku“ (skaitykite Kas gali būti - tas yra!);
  4. Paraleliniai pasauliai (M.A. Markovas*) ), išsidėstę laiko kvantais ir kartojantys vieną ir tą patį vystymosi kelią.

Dar amžiaus pradžioje fizikai aptiko, kad elektronai gali netikėtai išnykti vienoje vietoje ir atsirasti kitoje. Tai ir buvo banginės kvantinių dalelių teorijos pradžia (Luisas de Broilis).

Prieš kelis metus Italijos ir Austrijos mokslininkų dvi grupės stebėjo kvantinės teleportacijos reiškinį, kai 10 km atstumu esantys fotonai vienas kitą kažkaip „juto“.

Parengė Agnė Dapkutė


*) Moisėjus Markovas (1908-1994) – tarybinis fizikas-teoretikas, akademikas. Pagrindiniai darbai kvantinės mechanikos ir el. dalelių srityse. Pasiūlė vadinamąją nelokalizuotų laukų teoriją (1940), sukūrė sudėtinį el. dalelių modelį (1953), kurio dėka nuspėjo hadronų sužadintų būsenų galimybę (1955). Tyrinėjo neutriną (1957). Iškėlė mintį apie ypač sunkių el. dalelių egzistavimą. 1955 m. pasirašė „Trijų šimtų laišką“, nukreiptą prie T. Lysenko.

Skaitykite Piknikas prie Kabančiosios uolos... 

Taip pat skaitykite: 
Bermudų trikampis
Žudyti per atstumą
Vašingtono kurmis
Eksperimentai su gyvūnais
Mokslininkai apie NSO
Fū naikintuvai
Aplenkęs savo laiką
Catherine Crowe - rašytoja mistikė
Tie prakeikti nematomi dalykai
Ką rodo laiko rodyklė?
Erdvės ir laiko iškreivinimai
Žėruojančios šokių aikštelės
Sliūkintojas pas karalienę Viktoriją
Žmonių rasės tyrinėjimas
Valdžia įtaigos taikinyje
Nojaus arkos paieškos
Įvairios trumpos žinutės 
Paranoja skverbiasi giliai
Istoriniai NSO liudijimai
Nikola Tesla gyvenimas ir palikimas
Svečiai iš jungiojo pasaulio
Pilvakalbystės stebuklai
Lunatizmas ir pilnatis
Pranašas Nostradamas
NSO numizmatikoje
Debesys žemėja

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis