Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Šv. Jokūbas, durininkas ir jo sostas    

Visiems James Hampton'as (1909-1964) tebuvo nežymus durininkas. Ir net jo šeima nežinojo, kad jis 14 metų kūrė vieną ekscentriškiausių dalykų ir rašė užšifruotas knygas. Kai šis juodaodis 1964 m. lapkričio 4 d. mirė Vašingtono veteranų ligoninėje, jo gyvenimo didžiausias kūrinys kelis mėnesius dulkėjo jo garaže. Tačiau vieną dieną garažo savininkas Meyer Wertlieb'as nusprendė išsiaiškinti, kodėl už garažą nebemokama. Jis atrakino šiaurės vakarų Vašingtono 7-osioje esantį garažą ir rado blizgantį sparnuotą sostą ir 177 spindinčius objektus simetriškai išdėstytus apie jį. Pasirodė, kad sostas sukonstruotas iš senų elektros lempučių, elektros laidų apvyniotų folija, kartoninių dėžučių, aukso spalvos folijos nuo cigarečių pakelių ar vyno butelių, išmestų baldų, skardinių atraižų, veidrodžių šukių ir kitų daiktų, Džeimso Hamptono sostas randamų šiukšlynuose. Ir visa tai atrodė kaip senovinės kinų bronzinės statulos iš Šangų dinastijos laikų, bet buvo labai trapu, nes viskas sujungta klijais, smeigtukais, vinutėmis ir lipnia juosta. Kadangi vinutės vietomis buvo per trumpos, atskiras dalis kartais telaikė apvyniota folija.

Tai „Tautų trečiojo dangaus sostas“, kaip Džeimso ranka užrašyta ant atskirų dalių. Jį kūrė kiekvieną naktį po darbo iki pat aušros - pagal Dievo nurodymus. Virš sosto išdailintomis raidėmis užrašyta NEBIJOK! (fear not), žodis naudojamas ir Senajame ir Naujajame testamentuose, pvz., „Nebijok! Aš esu Pirmasis, ir Paskutinysis, ir Gyvasis“ (Apr 1:17-18). Lipdukai ant įvairių daiktų leidžia spėti, kad Džeimsą įkvėpė Apreiškimo 20-21 skyriai, pvz., „Aš pamačiau sostus ir juose sėdinčiuosius, kuriems buvo pavesta teisti“ (Apr 20:4).

Kas yra trečiasis dangus paaiškina 2 Kor 12:2-4: „Pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš keturiolika metų, - ar kūne, ar be kūno - nežinau, Dievas žino, - buvo paimtas iki trečiojo dangaus, ... [kur] girdėjo neišreiškiamus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti“. Enocho knygoje taip pat aprašomas Trečiasis dangus: „Ir regėjau nuostabiai žydinčius medžius ir bandžiau jų vaisius, maloniai kvepiančius, ir toks buvo visas maistas. Ir vidury tarp medžių buvo Gyvenimo medis, vieta, kur ilsisi Viešpats, kai pakyla į Rojų. Tas medis yra neapsakomo gerumo ir kvapnumo bei pasipuošęs labiau nei bet koks kitas dalykas. Iš visų pusių atrodo auksinis, ryškaus raudonio ir ugninis; viską užkloja Ir augina visų rūšių vaisius“.

Hamptonas taip pat šifruotai rašė į sąsiuvinį, kuriame save įvardino „šv. Jokūbu“ (St. James). Sąsiuvinis buvo pavadintas „Šv. Jokūbas: 7 atleidimo knyga“ ir kiekvienas puslapis jame buvo užbaigiamas žodžiu „Apreiškimas“. Tai nuoroda į tą skaičių simboliką, kuria persunktas „Apreiškimas Jonui“, kur skaitome apie 7 bažnyčias, 7 dieviškąsias Dvasias, 7 aukso žvakides, 7 žvaigždes, „7 deglai liepsnojo prieš sostą“, Avinėlis turėjo 7 ragus ir 7 akis, knyga buvo su 7 antspaudais, - ir jos (kaip ir Hamptono sąsiuvinio ar Voiničiaus rankraščio), niekas negalėjo perskaityti. Iššifravus Hamptono sąsiuvinį (jį, turintį 112 puslapių, bei kitus Hamptono užrašus galima gauti mikrofilmų pavidalu iš Smitsoniano Amerikos meno muziejaus) galėtume rasti unikalų Biblijos interpretavimą.

Pirmąkart apie šį sostą pranešta 1964 m. gruodžio 15 d. „Washington Post“. Garažo savininkas pardavė Džeimso sostą dviem žmonėms, kurie 1970 m. perdavė jį Smithsoniano Amerikos meno muziejui, kur jo ekspozicija užima 380 kv. pėdų plotą ir aukštis siekia 10 pėdų. Iki 2003 m. liepos mėn. jis buvo paskolintas Abby Aldrich Rockefeller'io Folkloro muziejui, esančiam Virdžinijos valstijos Colonial Williamsburg'o mieste.

Biografija

James Hampton'as gimė 1909 m. balandžio 8 d. Elloree, miestelyje Pietų Karolinoje. Jo tėvas James buvo juodaodis keliaujantis baptistų giedotojas, mažai apgyvendintuose JAV rajonuose skleisdamas Dievo žodį. 1928 m. Hamptonas išvyko pas vyresnįjį brolį Vašingtone, kur iki 1942 m. gyveno kartu su broliu ir dirbo virėju vietiniuose restoranuose. Tada ryšium su Pearl Harbour įvykiais buvo paimtas į armiją dailide ir tarnavo nekoviniame 385-me aviacijos eskadrone. 1946 m. įsidarbino „General Services Administration“ naktiniu durininku, kuriuo išdirbo visą gyvenimą. 1948 m. netikėtai mirė jo brolis Lee ir Hamptonas buvo trumpam grįžęs į Elloree jo palaidoti. Atrodo, kad jis neturėjo artimų draugų, nebuvo vedęs ir net jo sesuo nieko nežinojo apie sostą.

Kilmė iš Elloree leidžia spėti apie jo kūrybos metodo kilmę. Tose vietose kapai puošiami apšvietimo lemputėmis ir folijos papuošalais. Ta tradicija tebuvo pritaikyta naujame kontekste. Sosto idėją jis galėjo pasigauti Guame1), paskutinėje tarnybos armijoje vietoje. Lynda Roscoe Hartigan5) 1976 m. rašytoje esė nurodė, kad mažas sparnuotas objektas turėjo užrašą „Pagaminta Guame, balandžio 14 d.“

Bet nėra jokių pėdsakų, kad Hamptonas būtų kūręs sostą iki 1950 m., kai išsinuomojo garažą. Bet žinoma, kad turėjo mistinių patirčių dar 1931 m., būdamas 22 m. amžiaus, kaip galima spėti iš rastų neužšifruotų pastabų, pvz., „Tai tiesa, kad didysis Mozė, atnešęs 10 Dievo įsakymų, apsireiškė Vašingtone 1931 m. balandžio 11 d.“ Kitame lapelyje užrašyta: „Tai tiesa, kad 1946 m. spalio 2 d. didingoji Nekaltoji mergelė ir Betliejaus žvaigždė pasirodė virš tautos sostinės“. Kitur „Tai tiesa, kad Adomas, pirmasis Dievo sukurtas žmogus, asmeniškai apsireiškė 1949 m. sausio 20 d. Tądien buvo prezidento Trumano inauguracija“. Ir pagaliau „Šis projektas yra įrodymas, kad Nekalta mergelė Marija nusileido į dangų, 1950 m. lapkričio 2 d.“ Tądien popiežius Pijus XII paskelbė Nekaltos mergelės paėmimą į dangų kaip bažnyčios dogmą.

6-me dešimtmetyje buvo galima dažnai matyti Hamptoną rausiantis šiukšlių dėžėse. Jis vietinėms vyninėms sumokėdavo už foliją nuo butelių.


Sąsaja su dispensionalistais

Garaže pastatyta platforma, ant kurios kurtas sostas. Visi objektai sužymėti, pažymint, kad visi objektai dešinėje pusėje nuo „sėdinčio“ asmens išreiškia Naująjį testamentą (NT), o kairėje - Senąjį (ST). Sunku nustatyti, ką reiškia tie objektai. Kai kurie primena altorius ir sakyklas, kitų paskirtis neaiški. Garaže buvo skelbimų lenta, kurioje buvo prisegta citata „Be apreiškimo žūsta tauta“ (Pat 29:18)

L. Hartigan nurodo, kad gausu nuorodų į A.J. Tyler'į, populiarų juodaodį pamokslininką Airy kalno batistų bažnyčioje (nuo 1906 m.), mirusį 1936 m. Ant daugelio sosto dalių užrašyta „Tyler'io baptistų bažnyčia“, kurios iš tikro nė nebuvo. Šifruotame sąsiuvinyje pažymima, šv. Jokūbą esant tos bažnyčios pastoriumi.

Sąsiuvinio pavadinimas „Šv. Jokūbas: 7 atleidimo knyga“ yra neabejotina nuoroda į dispensionalistų doktriną. Pagal ją kelias pas Dievą veda per 7 atleidimo pakopas, kurių kiekvienoje asmuo patikrinimas. Doktrina yra prieštūkstantmečio atmaina kilusi Anglijos Plymouth brolijoje po 1860 m. Pagal ją Senajame testamente Bažnyčia nebuvo numatyta ir yra „nukrypimas" Dievo plane. Ateityje skirtumas tarp žydų ir nežydų bus atstatytas ir santarvė tęsis amžinai. „Nukrypimas“ (parenthesis) pasibaigs su Paėmimu, kai Kristus ateis nemačia ir pasiims visus tikinčiuosius į dangų švęsti „Avinėlio šventės“, truksiančios 7 metus.

Ši doktrina paplito Amerikoje per populiarius pranašysčių gausius susirinkimus, pvz. Niagaros Biblijos konferencija. Požiūris propaguotas Scofield'o2) Biblijos nuorodose, išleistose 1909 m. Scofield'o „dispensaciją“ (atleidimo periodą) apibrėžia kaip „laikmetį, kai žmogus patikrinimas su tam tikromis Dievo valios apraiškomis“. Mūsų dienomis ją žiniasklaidoje propaguoja tokie pamokslininkai kaip Jerry Fallwell, Pat Robertson, Jack Van Impe bei Hal Lindsey.

Pasak jų, mes esame 6 atleidimo pakopoje. Kita bus po Antrojo Kristaus atėjimo. Ant vienos sosto dalies Hamptonas užrašė: „'Millenium' reiškia 'Kristaus sugrįžimą ir Dievo karalystę Žemėje'“. Tūkstantmetis iš tikro yra ne tiesiog 1000 m., bet 1000 m. po Antrojo Kristaus atėjimo.

Dispensionalistai istoriją padalija į 7 atleidimo pakopas: Sutvėrimą, Nuopuolį, Nojaus sutartį, Abraomo sutartį, Sinajaus kalno laikmetį, Sekmines, Didįjį išbandymą (Bažnyčios laikmetį) ir pagaliau Didįjį Baltąjį sostą (minimą Apr 20:11). Kiekvieno periodo metu Dievas, nors ir išlieka toks pat, veikia skirtingai. Pagal šią doktriną, Senojo testamento žmonės nėra Šv. Dvasios paveldėtojai, nėra jos atgaminti ir nėra jos priartinti prie Kristaus, skirtingai nuo Naujojo testamento žmonių.
Hamptono soste ST pranašai su NT apaštalais išdėstyti visiškai simetriškai.


Iškeltos kelios teorijos dėl Hamptono sąsiuvinio.

Apsauginis rašymas. Tokia tradicija gyvavo Amerikos pietuose ir kilusi iš Vakarų Afrikos, kaip perteikta neraštingo dailininko J.B. Murry3) darbuose. Tai ne kalbos, tiesiog „rašinėjimas“ (bet Murry sakė, kad tai galima perskaityti per šv. vandens butelį).

Ideolektas, spontaniškas rašymas ekstazės būsenoje. Tai gerai iliustruoja Helene Smith4) pavyzdys, kuri užhipnotizuota piešia augalus, kaimus, žmones ir Marso vaizdus. Ji net kalba ir rašo „marsiečių“ kalba, kurią, stebėtina, galima išversti į jos gimtąją prancūzų kalbą.

Čamorai. Hamptonas galėjo išmokti šį anglų-kinų mišrios kalbos variantą Guamo saloje.

Papildoma nuoroda:
David R. Reagan. The Master Plan: Making Sense of the Controversies Surrounding Bible Prophecy Today, 1993


1) Guamo sala Ramiojo vandenyno vakaruose, pati pietinė Marianų archipelage, turinti savivaldą, yra neinkorporuota į JAV. Jos vietiniai gyventojai yra čamorai. Salų istorija prasidėjo 1521 m. apsilankius F. Magelanui. JAV, kaip karo grobį, salą pradėjo kontroliuoti 1898 m. po Guamo mūšio Ispanijos-JAV kare.
Antrojo pasaulinio karo metu Guamas buvo užpultas Japonijos (1941), praėjus vos 3 val. po Pearl Harbor atakos. Jis pasidavė japonams gruodžio 10 d. Salą JAV atgavo 1944 m. 7-o dešimtm. pradžioje JAV suteikė Guamo gyventojams JAV pilietybę ir palaipsniui salai buvo suteiktas pusiau autonomijos statusas.

2) Sairusas Skofildas (Cyrus Ingerson Scofield, 1843- 1921) – amerikiečių protestantų teologas, pastorius ir rašytojas. Jo parengta Biblija (išleista 1909 m.) su komentarais propagavo biblinį futurizmą ir dispensacionalizmą. Ją rengė nuo 1895 iki 1903 m., kai buvo kongregacionalistinės Trejybės bažnyčios Masačūsetse pastoriumi.

3) Džonas N. Murėjus (John Bunion (J.B.) Murray, 1908–1988) – savamokslis dailininkas iš Džiordžijos valstijos, JAV. Visiškai neraštingas fermeris, būdamas 70 m. amžiaus ir laukuose apturėjęs religinę viziją, sukūrė įsimintinų paveikslų, kurie dabar yra daugelyje kolekcijų (tarp jų ir Smitsoniano meno muziejuje). Helene Smith Marso miestas Nemokėdamas nei rašyti, nei skaityti, savo paveiksluose jis susikūrė savą rašmenų sistemą. Jis tvirtino, kad tai jam buvo perduota dvasiškai, tiesiogiai Dievo – ir juos gali suprasti tik dvasiškai tyri asmenys, žiūrintys į tą raštą per stiklinį tyro vandens pripildytą indą.

4) Helene Smith (Catherine-Elise Muller, 1861-1929) – vengrų kilmės prancūzų-šveicarų dailininkė, mediumė, siurrealistų vadinta „automatinio rašymo mūza“. 1903 m. jau „apsireiškė“ Kristus (ir vėliau ji sukūrė 15 didelio formato Kristaus ir Dievo motinos paveikslų), o vėlesniuoju gyvenimo laikotarpiu teigė bendraujanti su marsiečiais ir esanti indų princesės bei Marijos Antuanetės inkarnacija.
Savo „kelionių“ į Marsą aprašymui ji panaudojo susikurtą „marsiečių raštą“, o akvarele vaizdavo Marso paviršių ir jo gyventojus. Vėliau tyrinėtojai priėjo išvados, kad toji „marsiečių kalba“ artima prancūzų ir yra pasąmonės kūrinys.

5) Lynda Roscoe Hartigan (g. 1950 m.) – amerikiečių muziejų kuratorė, paskutiniu metu Peabody Essex muziejaus (nuo 2003 m.), o prieš tai pora dešimtmečių buvo Smitsono Amerikos meno muziejaus vyr. kuratore. Rengė parodas. Amerikos meno ekspertė, ypač šiuolaikinio, tamsiaodžių ir savamokslių menininkų. Parašė pora knygų ir publikacijų apie skulptorių Joseph Cornell‘į ir kt. Mėgsta rinkti jūrų kriaukles.

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildomai skaitykite:
DM=XF
Prisilietimo elektra
Vašingtono kurmis
Skraidantys šventieji
Voiničiaus rankraštis
Kodėl palėpėje bilda?
Keisti garsai danguje
Pilvakalbystės stebuklai
Svedenborgas. Pokalbiai su angelais
Dujininko iš Virdžinijos isterija
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Sliūkintojas pas karalienę Viktoriją
Titanikas: psichofizikinis aspektas
Savamokslis dailininkas H. Ruso
Anomalios zonos Baltijos jūroje
Menas matyti tolimą praeitį
Įvairios trumpos žinutės, 4
Paranoja skverbiasi giliai
Čenelingas ir rašymas
Fairwater paslaptis
Paslaptingi dingimai
Kijevo paslaptys
Debesys žemėja
NSO klastotės
"Umitų" laiškai

 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT
Vartiklis