Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Įvairios trumpos žinutės, 4    

Ateivių skeletai

Pora prieš 60-70 m. Chihuahua (Meksikoje į pietus nuo El Paso) rastų skeletų dvi kaukolės perduotos tyrimui Loyd Pye (knygos „Visa, ką žinote, netiesa: Žmogaus kilmė“ autoriui) ir Mark Bean. Viena jų - suaugusio asmens, greičiausia moters, o kita apie 5 m. vaiko, nes tebėra pieniniai dantys. Apatinis žandikaulis ir didesnė viršutinio dalis yra dingusi. Ypatybės: Nėra sinusų ertmių, kurias turi visi žinduoliai ir tai labai reta patologija; Neįprastos akiduobės, pagal kurias norint pakeisti žiūros vietą reiktų sukioti galvą; Neįprasta kaukolės forma, nėra smilkinių požymių, o pakaušis nepaprastai didelis ir suplotas; Didžioji anga, skylė ties kaukolės pagrindu, kur susijungia su stuburu pasislinkusi į priekį. Alien skull

Iškelta spėlionė apie „hibridinę“ šios būtybės kilmę, ypač žinant vietines legendas apie „Žvaigždžių vaiką“. Apie 200 m. senumo legendos Chihuahua rajone sako, kad „Žvaigždžių žmonės“ nusileisdavo iš dangaus ir su Žemės moterimis pradėdavo vadinamuosius „žvaigždžių vaikus“, kuriuos augindavo kelis metus. Tada sugrįždavo tėvai ir susirinkdavo palikuonis paimdami į dangų.

Teksase rastas beveik visas „mažojo žmogeliuko“ skeletas su daugybe anatominių ypatybių (Walter H. Andrus straipsnis MUFON journal, March 1999). Jis buvo prieš dešimtmečius rastas Richard Wallace ir perduotas prof. Robert Slaughter'iui iš Dallas Pietų metodisto un-to Shuler muziejaus. Jis aprašytas knygos „Mitinių būtybių fosilijų liekanos“ skyriuje „Ateiviai“. Jam profesorius davė pavadinimą „Ladonia wallacia“, kur Ladonia yra Teksaso miestelis, prie kurio palaikai rasti, o Walacia – nuoroda į atradėją.

Jimmie Holman'as*) sako, kad susirinkimo metu 1998 m. gruodžio mėn. daugelis suabejojo skeleto autentiškumu. Nuotraukose buvo pateiktas ne visas skeletas – daugiausia kaukolė ir galūnės. Klausta, ar „kaulai“ iš tikro yra kaulai.

Įsidėmėtina, kad skeletas dėvėjo neįprastą liemenę iš metalinių „akių“ tarsi kario šarvai, pamini Andrus. Skeletas ir apranga liko Slaughter nuosavybe ir juos saugo jo žmona Judith. 1998 m. Andrus aplankė ją praėjus keliems mėnesiams po Slaughter mirties ir juos nufotografavo. Judith pasirašė kontraktą su "Sony Pictures" dėl filmo pagal „Mitinių būtybių fosilijų liekanos“.

Norėdamas išsiaiškinti keletą klausimų, Andrus pasikvietė tyrinėtoją Jan Aldrich ir sako, "kad skeletas yra tikras ir sudarytas iš kaulų – ir turi būti ištirtas". Jis tvirtina, kad šis skeletas skiriasi nuo kitų Slaughter artefaktų.

Andrus sieja šį skeletą su "ateivio palaidojimu" Auroroje, bet kiti faktai rodo, kad jis priklausytų kitam asmeniui.

*) Džimis Holmanas (Jimmie L. Holman) – „Pulsed Technologies Research“ vadovas. Maždaug nuo 1969-ųjų intensyviai vykdo tyrimus aukštųjų technologijų srityje: elektroninė karyba ir žvalgyba, signalų apdorojimas ir kt. Nuo 1995 m. atlieka tyrimus rezonansinių dažnių technologijų srityje dėmesį sutelkiant į biologinės prigimties objektų atsaką.

Merkabos 4-oji dimensija

Drunvalo Melchizedek yra iškiliausias "Merkaba" (Gyvenimo gėlė) mokytojas. Drunvalo į suaugusį kūną "įžengė" 1972 m. Jis sakosi išsaugojęs prisiminimus apie kitus gyvenimus ir kitas dimensijas. Jo svarbiausias atėjimo į šį trijų matavimų pasaulį tikslas yra padėti sklandžiai pereiti Amžių ribą. Svarbiausia yra "priminti mums apie MerKaBa, galingus eterinius laukus, esančius apie kiekvieną mūsų kūną miego būsenoje nuo pat Atlantidos žūties", kuri įvyko prieš 13 tūkst. metų. MerKaBa suaktyvinama senoviniais kvėpavimo ir meditacijos metodais, kurie buvo mokomi Senovės Egipto slaptojoje mokykloje. Pirmoji Drunvalo knyga "Gyvenimo gėlė" pasirodė 1997 m.

Viskas yra sapnas. Visa yra šviesa. Jei mes visi kartu susijungsime širdyse, galime pakeisti tą sapną ir išvengti skausmo ir žiaurumų, kurie gali nutikti perėjimo metu. Mes norime pasauliui paruošti apsivalymo programą ... jei slaptoji vyriausybė mums leis, ji sakosi leisianti. ... Mes apibrėžėme, kaip galima pašalinti visus planetos teršalus ir išgydyti planetą, kokia ji buvo prieš 1000 metų. Ir tai padarytume trumpiau nei per metus

Mano angelai sako, kad mūsų planeta toliau besivystydama, jei nesikeis taps netinkama gyvenimui. Kažkas nutiks trijų matavimų pasaulyje, kas privers šviesą persikelti aukštyn (matavimu). Žemė turi daug dimensijų lygių. Čia yra daug pasaulių, ne vien šis vienintelis.

Kas tai padarys? Dievas! Jis vers mus keisti. Pasikeitimas kyla ne mūsų Saulės sistemoje, ir jį sukelia, mūsų požiūriu, Dievas. Jei vienas kitame pamatysime Kristaus sąmonę, tai mus labai stipriai. Taip buvo Lemūrijoje. Jie ateidavo į meditacijų vietą, kur vienas kitame išvysdavo Kristų. Kai pamildavo ir gimdavo kūdikis, jame regėdavo Dievą. Ir taip jie buvo nemirtingi. Ta tantra forma jiems davė nemirtingumą.

Sirijus B turi delfino ir banginio planetą. Dogono genties liudijimu jie atskrido erdvėlaiviais ir planetą užpylė vandeniu, kuriame įsikūrė.

Prie Sirijaus B yra humanoidinė rasė. Jie sukūrė psichotroninė technologiją, kurioje nėra judančių dalių. Bet su ja gali padaryti viską. Labai greitai humanoidai virsta Cetacean. Technologija juos išvadavo nuo technologijos.

Dabar jie užsiima HAARP (mažai žinomas Pentagono sponsoriuojamas Aukštų dažnių Pašvaistės tyrimo programa). Tai ginklas daug pavojingesnis nei atominė bomba. Jie visą šalį, kaip Anglija, gali sunaikinti per sekundes. HAARP antenos gali išspinduliuoti milijardus vatų į atmosferą ir "užvirinti" jonosferą ir ją paversti antena, kuri, kaip veidrodis, ją nukreipia žemyn. Jie pasiunčia ELF bangas, tačiau žemyn krenta ilgos bangos – ir jie gali pasiųsti didelius energijos kiekius į kur tenori. Jie gali sukelti didelius sugriovimus, pakeisti orus, valdyti žmonių nuotaikas ir mintis bei jutimus.


Pranešimai iš Nekaltos mergelės Marijos, 2002 m.

Tikintieji veržiasi į mažą Šv. Jono Krikštytojo bažnytėlę Sievernich'o miestelyje (Wetteiß rajone), kuriame tegyvena tik 460 gyventojų. Joje 18 m. kunigauja 52 m. amžiaus Heribert Kleemann'as. Pirmadieniais čia susirenka apie 1000 lankytojų, nes Manuela sakosi reginti Nekaltą mergelę Mariją ir gaunanti žinutes iš jos. Tai trunka jau 2 metai.

Aachen'o vyskupijos tikrintojas Hermann-Josef Bechers'is nerado nieko neįprasta, nes, kas vyksta, nesikerta su bažnyčios dogmomis. Vietovė nėra paskelbta piligrimystės vieta, bet piligrimai plūsta.

Hileriai

Kodėl hilerių gydymas praktikuojamas tik Filipinuose?

Gal todėl, kad Filipinų gyventojai laiko save gamtos vaikais ir tiki jos gyvybine ir gydomąja galia. Dar iki užkariaujant ispanams (521 m.), vietiniai garbino "antinos" ir "enkatos" – miškuose, olose ir akmenyse gyvenančias dvasias. Jų nestigo ir žmonių aplinkoje. Hilerių pirmutinė pagalbininkė yra pati Gamta.

Vril energija

Visa fizinė būtis yra Dvasios geometrija išreikšta per minties sutankinimą. Be jutimo nėra jokio fizinės dimensijos. Minties energija yra gyvybės bangų planetoje šaltinis. Planetos energijos, gyvybės bangos, generuojamos Eteryje. Be nuolatinio jų atgaminimo gyvybės bangos tikrovės pasaulyje būtų neįmanomos. Fluidai sujungia priešiškas dinamikos ir inertiškumo savybes į simbiotinę harmoniją.

Išorinė Žemės saulė Atoma yra kintamos energijos - išsiplečianti ar susitraukianti priklausomai nuo orbitos apie Saulę ir savo magnetinės aplinkos ir kitų Visatos veiksnių.

Vril energija perduodama per milžiniškas Zed antenas. Visata yra vibruojančių bangų tinklelis.

Saulės dievai į Žemę atnešė šv.Mokslą ir kiekvienoje planetoje, į kurią atnešė gyvybę, pastatė Vril bokštą. Zed yra kosminis kanalas, per kurį perduodama galia.

Joks žmogus negali išsilaisvinti iš Visumos glėbio. Galimas tik nesąmoningas "Aš" pasitraukimas. Kai apgaulingas rūkas išsisklaido, vėl pasijuntame visuotinybėje. Patiriame egzistuoją daugelyje lygių, mintis keliauja erdvėje ir laike kaip mazgai. Visi dangaus ir Žemės vandenys nurimsta. Žmogus kalbasi su Dievu. Ir jis sužino, kur yra Vril bokštai.

Duchoborai

Maždaug prieš šimtmetį, 1899 m. sausio mėn. tūkst. duchoborų, pacifistinės religinės sektos Rusijoje, iš Juodosios jūros uosto Batumo patraukė į Kanadą laivu SS Lake Haron'ą. Tačiau čia jų sekta skilo į tris grupes, iš kurių aktyviausi "Laisvės sūnūs", pagarsėję nuogalių eitynėmis ir smurto aktais.

Stipraus dvasinio lyderio poreikis egzistavo nuo pirmųjų dienų Rusijoje. Lyderiai, turėję vizijas ar "vizitus" buvo pašalinti dėl erezijos. Iš jų įtakingiausias 19 a. pabaigoje buvo Piotras Vasiljevičius Veriginas, Piotras Viešpatis. Jo įtaka išlaikė juos drauge, caro valdžiai ištrėmus į Sibirą. Jo paliepimu, duchoborai sukėlė didelius gaisrus 1895 m. – kaip protestą prieš karinę tarnybą.

Susirašinėjama su L. Tolstojumi, kuris žavėjosi jų idealais ir vertė Veriginą ieškoti vietos, kur sektos nariai galėtų gyventi pagal savo bendruomenės nuostatais. Veriginas rašė, kad žemės rojus yra įmanomas tik grįžus prie primityvių sąlygų ir dvasinio būvio, kurį prarado Adomas ir Ieva. Prabanga leistina tik Kristaus tarnyboje, pinigai gražinami ciesoriams, gyvuliai išlaisvinami. Metalinių daiktų atsisakoma, nes kalnakasyba pavergia žmones, o maistas turi augti tik Saulės dėka. Naujoji vieta turėjo būti arčiau Saulės ir Dievo. Doukhobors harvesting Rye

Veriginas siekė pasaulio be prievartos (žmogaus ir gamtos išnaudojimo), kuriame apstu maisto ir kančios nepatiria net žvėrys.

Bet nemažai Doakhobors atsiskyrė kaip "Nepriklausantys", įkūrę asmeninius ūkius.

Savo trumpo buvimo bendruomenėje metu jis skatino įsikūrimus ir propagavo "juodo darbo" pabaigą ir derėjosi dėl 400 arsonistų paleidimo iš kalėjimo. Pabrėždamas poreikį surasti naująją "pažadėtąją žemę", jis paėmė skirtus pinigus ir įsikūrė Urugvajuje.

Iš 2500 Douhkobors tikėtina, kad tik apie 800 įsitraukė į konfliktus ir 200 į smurto akcijas. Sorokinas ragino atsisakyti erzinančių praktikų. Tačiau dalis tęsė aršias akcijas 1962 m. sukėlę 274 padegimus ir teroro aktus. Geležinkeliai ir elektros tiekimo linijos buvo jų taikiniai. Tad nuogybė ir padegimai buvo mėgstamiausi jų pasirinkimai.

Taip pat skaitykite:
SERPO projektas
Botino - žvitrioji akis
Įvairios trumpos žinutės, 1
Įvairios trumpos žinutės, 2
Bob Lazar prieštaravimai
Ieškantis žemės tipo planetų
Nežemiško proto paieškų istorija
Paprasti ir neįprasti asteroidai
Sliūkintojas pas karalienę Viktoriją
Mokslininkų pasisakymai apie NSO
Skraido ir nepavejami – tarsi miražai
Ar elektros tiekimą sutrikdė skraidančios lėkštės?
Nežemiški senosios Indijos personažai
K.Ciolkovskis: Ženklas iš aukščiau
Ankstyvieji pranešimai apie NSO
Duobių kaspinai Peru
Kas gali būti - tas yra!
Paranoja skverbiasi giliai
Mano planeta artėja
Kam turime rengtis?
Frenologija ir Hipnozė
Nykštukinės planetos
Pranašas Nostradamas
Tinklelio žvaigždynas
Senovės astronautai
Juodasis riteris
Protingi šunys
CEFAA, Čilė
NSO klastotės

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis