Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Šiame puslapyje pateikiama trejetas trumpų straipsnelių. 

Dujininko iš Virdžinijos ir juodligės isterijos  

20 a. 4-me dešimtmetyje Virdžinijos valstijoje kilo isterija. Vyrai budėjo naktimis su šautuvais ant kelių, moterys kamšė plyšus ir rakto skylutes. Policija vaikėsi šešėlius. Spauda kaitino visuomenę tuzinu naujų pranešimų.

Kur ir kada kitą kartą pasireikš piktadarys? Prieš 70 m. žmonės buvo įsitikinę, kad šalia jų šėlsta pakvaišęs nuodytojas dujomis. Tas niekingas niekšas kažkokiu būdu prileisdavo namus nuodingų dujų, sukeliančių tingumą ir vėmimą.

Tačiau po 2 mėn. isterija baigėsi ir niekas nebuvo suimtas. Tačiau viskas truko pakankamai ilgai, kad būtų psichologų įvardinta masine psichoze kartu su 1938-ais „Pasaulių karo“ transliacija bei, visai neseniai, juodligės panika.

Apie tai rašoma Robert Bartholomew'o*) knygos „Little green men, meowing nuns and Head huntic panics“ (2001) skyriuje „Išprotėjęs Virdžinijos nuodytojas dujomis“, parašytame Bob Willes, buvusio „Roanoke Times“ žurnalisto. Prieš 4 m. (1998) jis parašė keletą straipsnių į „Fincastle Herald" - remdamasis virš 30 senų rašinių iš „Roanoke Times“.

„Žmonės labai patiklūs prielaidoms“, sako Willis, kuris istoriją sužinojo iš Lomax Breckinridge, kurio tėvas buvo 4 dešimtm. medikas dalyvavęs tų įvykių tyrimuose.

Pirmieji „užpuolimai“ pasireiškė 3 d. iki Kalėdų 1933-iais Cal Huffman name atokiame Haymakertown vakarų Botetourt'e. Apie 10 val. vakaro jo žmona pajuto blogą kvapą ir ją supykino. Kvapas pasikartojo po pusvalandžio, o po to 1 val. nakties. Tada jų dukrai Alice, 20 m., pasidarė taip bloga, kad gydytojas turėjo ją atgaivinti. Kaimynas sakėsi matęs kažkokį šešėlį, išbėgantį iš namo. Breckinridge spėjo tai buvus „viščiukų dujimis“, kurias naudojo paukščių vagys, kad vagiami paukščiai nekeltų triukšmo.

Kitas pranešimas buvo iš Cloverdale, Clarence Hall namų, šiam grįžus namo su šeima ir juose pajutus sargdinančius dūmus. Kai jis nuėjo į vidų pasižiūrėti ir greitai negrįžo, žmona jį ištraukė į lauką. Hall su ginkluotais vyrais klaidžiojo po miškus, o šeima apsistojo pas kaimynus. „Roanoke Times“ tai įvardijo kaip faktą straipsniu „Dujų atakos namuose tebesitęsia“.

Trečias nutikimas buvo Troutville, o po to buvo 2,5 savaičių pertrauka. Tada nukentėjo Homer Hylton'o namas į vakarus nuo Fincastle. Pranešimai truko savaites. Iki sausio vidurio spauda ir policija užregistravo jų virš tuzino. Tada straipsnį išspausdino „New York Times“. Policija sukūrė kelias versijas, bet nebuvo nė vieno įtikinamo paaiškinimo, kaip dujos buvo įleidžiamos į namą.

Breckinridge su kitu daktaru tyrę tuos atvejus nenustatė, kokios tai dujos. Jie įtarė tai buvus chloriną ir, gal būt, buvus formaldehido. Po kiek laiko gydytojai pradėjo įtarti, kad kai kurios "aukos" turi problemų su nervais. Vienok, Botetourt'o valdyba skyrė 500 dolerių už informaciją (nemaža suma Didžiosios depresijos metu). Your conception by our direction Kitądien, Virdžinijos Generalinė asamblėja išleido įsaką (pasiūlytą M.R.Morgan, W.H. Scott ir Blair Fishburn) baudžiantį 10 m. kalėjimu už nuodijimą dujomis. Jis tebegalioja.

Tačiau sausio pabaigoje į tai pradėta žiūrėti skeptiškai. Kai kurie pranešimai pasirodė esą apgaulės. Bet "nuodijimai" persikėlė į Roanake. 1934 m. vasario 7 d. A.H. Milan pranešė apie keistą kvapą, nuo kurio jai su dukra pasidarė bloga. Per kitas dienas pranešimai pasipylė iš kitų Roanake vietų: Wasena Howbert aveniu, Broadway (pietų Roanake), Shenaudoah aveniu (šiaurės vakarų). Viena moteris sakėsi girdėjusi "dujininką" beldžiant į duris, bet policija nustatė, kad kažkas mėtė ryžius. Iškvietimų daugėjant, policija nustatė vis daugiau netikrų atvejų, sekdami dūmus rasdami tokius nekaltus šaltinius kaip anglių krosnis (smalkes). Paskutinis pranešimas buvo vasario 11 d., po kurio tiek policija, tiek visi užmetė tą reikalą kaip isteriją. "Roanoke Times" (iki tol pranešinęs "atvejus" pirmajame puslapyje) paskelbė redakcijos vedamajame, kad "Reanoke nebuvo nuodytojo" ir kad tuo "tikėjo nuo pat pradžių".

Ne vien laikraštininkai buvo atpirkimo ožiu. Isterijai buvo pasidavę ir teisėtvarkininkai. Tai galėjo būti po I pasaulinio karo cheminių atakų likusios baimės pasekmė. Ir tik tai, kad tai vyko atokiame rajone, leidžia šiandieną kalbėti apie išsimokslinimo stoką.

Apie Botetourt'o „dujininką“, kaip ir panašius atvejus tais pačiais 1934-ais Misurio Paryžiuje, galima rasti Mothman ir kitų paliudijimuose (Paraview, 2002), „Mysterious America“ (Paraview, 2001, skyrius „Išprotėjęs nuodytojas dujomis iš Mattoon“ ir panašūs).


Atkurta atmintis

1941 m. vasarą Al Straughan buvo 2 m. amžiaus ir miegojo lovelėje tėvų kambaryje pravertomis durimis. Jų namas buvo kampinis netoli Misisipės upės ir "Pramoninio" kanalo. Buvo labai karštos dienos vidurdienis. Namuose virtuvėje buvo motina ir svetainėje 12 m. amžiaus sesuo.

Sesuo išvydo šnypščiantį kamuolį antro aukšto laiptų viršuje. Jis nusirito žemyn kibirkščiuodamas ir apsvilindamas medinius turėklus. Jis įskriejo į mano kambarį ir aš prabudęs pradėjau verkti. Jis ten ir atgal peršoko per mano lovelę ir paliko kambarį nuskriejęs į svetainę, kur sulindo į elektros jungiklį. Jį matė mama, sesuo ir senelė.

Po to kelis metus sapnavau košmarus. Po 6 mėn. "buvau dingęs", t.y. manęs niekur negalėjo rasti apie pusantros valandos. Tada "atsiradau" antrame aukšte prie laiptų. Paklaustas, kur buvau, atsakiau, kad "kalbėjausi su Dievu".

Nuo 8 dešimtmečio mano kairysis kelis ligotas. Man atliko dvi operacijas ir pašalino dalį kremzlės. Planuoja pakeisti visą sąnarį. Taip pat turėjau dešinio peties operaciją šalinant kalcio ataugas.

Pradėjau lankytis pas hilerį tikėdamasis išvengti kelio operacijos. Hileris yra įsisavinęs keletą technikų ir man taikė tranzo seansą bandydamas nustatyti ligos pradžią. Vizijų metu mačiau „vaiduoklį“ iš vaikystės, kurį pavadinau Ecke (tik vėliau sužinojau, kad vokiškai tai „kampas“ ir tai galėjau perimti iš vokiečių kilmės senelės).

Tranze vizualizavau būtybę laiptų viršuje. Ji buvo apie 3 pėdų aukščio, tamsi, ir, kaip atrodė, sparnuota. Ją stebint, ji pravėrė burną, iš kurios išsiveržė šnypščiantis rutulys. Įsižiūrėjus iš arčiau, viduje matėsi besisukantys debesys. Jutau nepaprastą baimę ir nebuvo jokio malonumo.

Po savaitės turėjau kitą tranzo seansą. Tąkart mačiau nuogą save diržais pririštą prie stalo, kurį jaučiau esant metalinį. Prie dešinio peties ir kairio kelio buvo pritvirtinti kažkokie laidai. Kambarys buvo aštuoniakampis ir sienos tokios aukštos, kad nesimatė lubų. Sienos žvilgėjo kaip perlamutras. Jutau, kad nieko nėra, bet labai bijojau. Nusitraukiau diržus ir laidus.

Vėliau sužinojau, kad ir kitus „lankė“ kamuoliniai žaibai. Nežinau, ar tos vizijos realios, tačiau mano kelio negalavimas yra tikras.

Dangus

Bedugnė

Mel Waters turėtame sklype yra nepaprastai gili duobė. Į ją buvo metamos šiukšlės, seni padargai, kritę gyvuliai. Jai neužsipildžius, Waters ją išmatavo ir gavo 80 tūkst. pėdų gylį. 1997 m. jis paskambino radijo stoties Art Bell'o programai ir taip įaudrino 10 mln. klausytojų vaizduotę sena vietine legenda.

Manoma duobę esant 10 mylių į vakarus nuo Ellensburgo vietovėje vadinamoje Monastash Ridge. Šamanas Raudonasis Briedis (Gerald Osborne) sakosi matęs duobę 1961 m.

Tiesa vėliau išsiaiškinta, kad toje vietovėje toks asmuo negyvena, o ir įtikinamo duobės egzistavimo nerasta. Vis tik atsirado tokių, kurie tvirtina ją lankę ir matę – kaip kad G.R. Osborne (apeiginiu „Raudonojo briedžio“ vardu), 2012-ais sakęs reporteriams lankąs duobę nuo 1961 m. ir kad JAV vyriausybė žino apie „slaptą ateivių bazę“ ten, nepaisant to, kad 2002 m. jis, vesdamas 20 žmonių grupę, duobės nerado.

34 m. Jay Nickell'is, užaugęs Ellensburge, prisimena apie duobę, esančią apie 7 mylios nuo Monastash Ridge, kur jis, būdamas paaugliu, lakstė dviračiu. Jie rado duobę į kurią įmetus akmenį nebūdavo garso.

Kalbėta apie juodą spindulį iš jo, įmestą negyvą šunį vėliau matė lakstant po miškus, įmestas tranzistorius grojo programas iš praeities.

Parengė Cpt.Astera's Advisor  


*) Robertas Bartolomėjus (Robert Emerson Bartholomew, g. 1958 m.) – amerikiečių sociologas medicinos srityje, žurnalistas ir rašytojas. Nuo 2010 m. gyvena Naujojoje Zelandijoje, išleidęs per 16 mokslinės ir skeptiškų nemokslinės tematikos knygų (pvz., kartu su R.W. Baloh‘u išleista „Havana sindromas“, 2020), rašo straipsnius sociologijos ir „nerimtomis“ temomis, pasižymi skeptiška nuomone. Jis yra specialistu masinės isterijos srityje ir jo žiniasklaida dažnai klausia apie įvairius vykstančius socialinius reiškinius. „Maži žali žmogeliukai ... “ (2001) yra masinio psichogeninio sindromo ir masinės iliuzijos studija. Joje, pradedant trumpa masinių isterijų ir socialinių suklydimų istorija, parodomi skirtumai tarp jų. Aptariami įvairūs masinės isterijos atvejai ir nagrinėjami socialiniai 5-ių pagrindinių tipų suklydimai: tiesioginė grėsmė, simbolinė baimė, masinis norų atsiradimas, „miesto legendos“ (feikai) ir masinė panika. Knyga baigiama bandymu šioje srityje pažvelgti į ateitį

Papildomai skaitykite:
Slaideriai - kas jie?
Vašingtono kurmis
Sibiriečio fenomenas
Botino - žvitrioji akis
Ekskursija į pasąmonę
Titanikas: psichofizikinis aspektas
Sliūkintojas pas karalienę Viktoriją
Neįminta Kalifornijos mįslė
Didžiausias pasaulyje piešinys
Nan Madolis - apleistas paslapčių miestas
Čenelingas ir rašymas
Languedoko akmenys
Didžiojo brolio akys
Fairwater paslaptis
Astralinės kelionės
Pirmasis kraujas
Šamanų ratu einant
Tamam Šud byla
DM=XF

 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis