Global Lithuanian Net:    san-taka station:
"Umitų" laiškai  

Taip pat apie tai skaitykite >>>>>

1965-ųjų pabaigoje - 1966-ųjų pradžioje Ispanijoje nemažai ispanų ufologų pradėjo gauti anoniminius laiškus nuo, atseit, „nežemiškos ekspedicijos“ iš Vilko 424 žvaigždės. Jie buvo siųsti iš įvairių šalių - Ispanijos, Australijos, Kanados, Šveicarijos ir Vokietijos. Kiekvienas jų buvo pažymėtas Ummo planetos ženklu.

Juose sakoma, kad pirmaisiais metais umitai atliko mokslinius tyrimus įsiverždami į namus ir užmigdytų jų gyventojų paimdami plaukų ir vaginos išskyros pavyzdžių. Tai buvo 2 m. iki John Duller'io „Nutrauktos kelionės“ išspausdinimo ispaniškai ir plačiai aptartų „Pilkųjų ginekologų“ žmonių grobimų.

Ummo rašiniai rašyti įgudusio ir išsilavinusio asmens, nes rodo plačias mokslo ir filosofijos žinias. Buvo gauta keli šimtai laiškų, kai kurie jų ilgi ir iliustruoti rankraščiai. Kai kam buvo net paskambinta - "umito" balsas buvo "metalinis". Katalikams buvo parodyta paralelė tarp Kristaus ir Ummowoa, - pranašo, kurio kūnas išnyko nuo stalo, kur jį "darinėjo" blogio Imperatorienės tarnai. Laiškuose vyravo antifrankistinės nuotaikos aprašant utopinę santvarką esančią komunizmo ir amerikietiško būdo mišiniu. Ummo sign

Pirmieji gavėjai glaudžiai susiję su Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, įkurta Fernando Sesma NSO ir ateivių klausimų aptarimui. 1970 m. dalis jų įsteigė ERIDANI, skirtą Ummo reiškinio nagrinėjimui. Kai kurie jų ta tema parašė knygas, pvz., Fernando Sesma "Ummo: Kita gyvenama planeta" (1967) ir tėvo Enrique Lopez Guerrero "Žvelgiant į Visatos pakraštį" (1968). Už Ispanijos ribų žinomiausia Antonio Ribera "Ummo mįslė" (1975). Autoriai laikė skirtingų laiškų kilmių, bet sutarė, kad jie nežemiškos kilmės. Kaip alternatyvos minėtos KGB, "Stasi", CŽV ir Vatikano "Opus Dei".

Po Franko mirties 1975 m. laiškų sumažėjo. 9-o dešimtmečio nauja ufologų kartą peržiūrėjo Ummo archyvus spėdama, kad jų šaltinis ne kas kitas, o paties ERIDANI vadovas Jose Louis Jordan Pena.

Pena neigė tuos įtarinėjimus iki pat 1993 m. balandžio, kai netikėtai visus nustebino prisipažinimu: "Esu tas, kuris rašė Umma laiškus". Bet jis atsisakė paaiškinti priežastis.

Jordan Pena turėjo ryšininko išsilavinimą ir dirbo vienoje didžiausių Ispanijos statybos bendrovių. Jis domėjosi antropologija, filosofija, mokslais ir religijų istorija. Mokėjo kelias kalbas ir buvo vienas Ispanijos parapsichologų bendrijos įkūrėjų. Save apibūdino agnostiku, skeptiku ir psichologu.

1993 m. spalio "Magonia 47" Gonzalez mini, kad svarbu įvertinti to meto laukimo įtampą, prasidėjusią nuo 1952 m., kai George Adamski JAV dykumoje sutiko ateivius. Vien 1954 m. buvo pranešimų apie "susitikimus" iš Coniston'o (Anglija), Oeydalen (Norvegija), Natal (Pietų Afrika) ir Madrido, kur slaugas Alberto Sanmartin sakosi iš ateivio gavės "Dangaus akmenį" su keistais rašmenimis. Pasipylusių straipsnių autoriumi buvo pašto darbuotojas Fernando Sesma, pasiskelbęs kriptografijos ir grafologijos "profesoriumi". Toliau pirmą NSO sakosi sutikęs 1961-ais ir gavęs laiškus iš ateivio "Saliano", kurio Auco planeta sukasi apie Kentauro Alfą. Ir būtent jis buvo vienas pirmųjų po 12 m. gavęs pirmuosius Ummo laiškus.

1964 m. Socorro (JAV) matyto NSO fiuzeliaže Jacques Valle įžvelgė arabišką Veneros ženklą. Tais pačiais metais rašytojas apie senovės paslaptis Robert Charroux pradėjo gauti laiškus iš Proxima Centauri išeivio pasivadinusio "Baavi" su jų civilizacijos, kalbos ir mokslo aprašu.

Kitais metais Ummo pirmtakas apsireiškė Frank Herbert "Kopų", kur paminėtas žodis "Umma", apibūdintas kaip "viena pranašų brolija".

Peno "įvesdintas" bene 1966 m. vasario 6 d., beveik tuo metu, kai USAF pradėjo "Mėlynosios knygos" projektą. Tos dienos vakarą didelis švytintis objektas nusklendė virš jo automobilio grįžtant į namus Madride. Ant jo apačios pastebėjo keistus ženklus primenančius alchemikų Urano ženklus. Po to keisti ženklai rasti Aluche - įvardijant kaip NSO nusileidimą. O 1967 m. atsirado žmogus, besisakantis nufotografavęs NSO kabantį virš San Jose de Valderas ir, fantastika, jis irgi turėjo Umma ženklą. Sesma grupė buvo ekstazėje. Pena irgi prisijungė prie "Draugų" ir tarp jų greitai tapo įtakingu.

Kai ERIDANI pradėjo keistis informacija su skeptiškesniais ufologais, šie pradėjo pastebėti klaidas. Ir didžiausia buvo, kad Vilkas 424, laikyta žvaidžde su dviem planetomis, yra astronomų laikoma dvinare žvaigždžių sistema.

Kodėl buvo pasirinkta ši žvaigždė? Gal dėl to, kad kartą Donald Keyhoe spėjo, kad ateiviai gali atvykti iš Vilko 359. Pakeisti tik skaitmenys. Taipogi umitai plagijavo Aizeko Azimovo ir Martin Gardner'io kūrinius.

Ir vis dėl to tai ilgas dokumentas (49 puslapiai). Jis įtakojo visai kitokį darinį kitoje pasaulio pusėje.


Ummo dukros

Ummo dukros Bolivijoje tiki, kad umitai išsilaipins Žemėje 2033-iais. Jų prezidentė yra Florencia Dinovi Gutierrez, kuri prieš tai kelis kartus gydėsi Peru psichiatrinėse turėdama ateivių vizijas. Jos tikroji pavardė yra Juana Pordiavel, 1912 m. gimusi valstiečių šeimoje prie Cuzco, Peru. 12 m. amžiaus ji paliko šeimą pareiškusi, kad tėvas "išnaudojo" ją. Ji elgetavo gatvėse, kol ispanų kunigas Hermenegildo Abustin pakvietė apsigyventi bažnyčioje. Jis tapo jos mokytoju. Religines knygas ji skaitė su užsidegimu. Bažnyčią paliko sulaukusi 19 m. amžiaus.

Kurį laiką 1941 m. praleido psichiatrinėje ir sutiko Carlos Opanova, buvusį dvasinės organizacijos "6 Kristaus elnias" vadovu. Jie įsimylėjo ir apsivedė. 1963 m. "Elnias" persikėlė į Omro, Bolivijoje. Ten jie užėmė pastatą jį pavadindami "Naująja dangiškąja Jeruzale". Naktinės apeigos ėmė erzinti kaimynus, besiskundusiais keistais garsais ir vaikų dingimu. Netrukus Pordiavel vėl gydė si psichiatrinėje.

Kai 1967 m. policija ėmė smarkiai domėtis jų veikla, "Elnias" suskilo į atskiras grupes. Juana ir Carlos, paėmę nemažą organizacijos pinigų dalį, nusipirko nedidelį butą La Pez. Carlos ėmė susirašinėti su ispanų ufologu Jimenez del Oso, atsiuntusiu nemažai umitų rašinių. Šie sužavėjo Carlos, perėmusį Ummo koncepciją. 1969 m. "Elnias" galutinai virto "Ummo dukromis". Juana pasikrikštijo Florencia Dinovi Gutierrez, jos vyras tapo "Yiewaka", umitų tėvu Žemėje (kurio pirmtakas buvo Walakea). Sekta augo apie 90% jos narių sudarant kilusiems iš vargingų sluoksnių. Ummo laiškas

Kilus nesutarimams su bažnyčia, Dinovi paskatino du narius pavogti iš bažnyčiso taurę bei ostiją ir juos išniekino apšlapindama. Jai būdingas kalbėjimas kalbomis (glossolalia). Sektos nariams davė keistus vardus: Cornopus, Soromon, Aweea, Lawwae ir Beotho, prie kurių skaičius žymėjo jų titulą - aukščiausiam esant 44, po to 77 ir t.t.

Kiekvienais metais jie rengia viešą naujų narių verbavimą. La Pez aiškėje jie pastato staliuką, prie kurio budi dvi specialiai paruoštos dukros gundančios praeivius netikrais pažadais. Surinkus 30 norinčiųjų, jiems Soromon 44 padėkoja už tai, kad atsiliepė į kvietimą. Ji pasisveikina su vyrais, pasibučiuoja su moterimis ir pakviečia į vidų. Nežinodami, kas laukia jų, jie žengia į vidų.

Įšventinimas vyksta tamsiame ir niūriame rūsyje. Soromon 44 uždaro duris ir kelias minutes jie stovi tamsoje. Staiga iš garsiakalbio pasigirsta komanda liepianti išsiskirti vyrams ir moterims (apie 80% būna moterys). Staiga užsidega ryški šviesa ir įeina apie 15 Dukrų nešančių trikampes skrybėles: žalias moterims ir violetines vyrams. Liepiama klauptis ir uždedamos skrybėlės, po ko dukros be žodžio pasišalina.

Pradeda sklisti tylus dainavimas. Žydra šviesa apšviečia Florenciją, ilga raudona mantija su žaliais Umma ženklais ant pečių. Ji iš moterų pasirenka vieną ir atsitempia į centrą. Liepia apnuoginti vieną krūtį. Durklu įpjauna spenelį. Kraują surenka pribėgusi Dukra. Pradedama dainuoti: „Walae! Walae! Jie čia dėl tavęs. Yiewaka, žvaigždžių viešpatie, atverk jų mintis ir leisk jiems priimti šlovę. Walae! Walae“" Įšventintieji išvedžiojami į jų kambarius.

Jų „Biblija“ yra Owwa, „Netobulybės knyga“, kurioje yra Carlos Opanova rašiniai jam buvus „Elnyje“ ir Ummo „Baltosios brolijos“ raštai.

Umitų diena prasideda 7 val. Owwa skaitymu. Tada jie dirba iki 20:30, o 21:00 eina miegoti. Seksualiniai santykiai draudžiami išskyrus su Waooa 11. Vieną dieną per savaitę nariai gali skirti sau.

Pati Dinovi didžiumą laiko praleidžia ofise tvarkydama sektos www svetainę. Jai padeda 4 sekretoriai: Soromon 44, Waooa 11, Cornopus 77 ir Lawwae 22.

Taip pat apie tai skaitykite >>>>>

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildomai skaitykite:
Kam turime rengtis?
Mano planeta artėja
Svedenborgo nežemiečiai
Šiuolaikinis mumifikavimas
Farmacininkų gniaužtuose?
Neutraliosios civilizacijos
Rasės: terai ir derai
Valdžia įtaigos taikinyje
Gyvybė Saulės paviršiuje?
Souza apie pilkuosius ir kitus
Spontaniškas "Spirit Web Chat" pokalbis
Piknikas prie Kabančiosios uolos
Inkų krašto istorijos naujienos
Tie prakeikti nematomi dalykai
Keistai pažįstama, Deja vu
Akmenuotosios Tunguskos pilys
Šventasis pranašas Slavikas
Gyvenimas 2021 metais
Čenelingas ir rašymas
Pranašas Nostradamas
Slaideriai - kas jie?
Oro grobuonys
Ir vėl čupakabros
Didžiojo brolio akys
Šamanų ratu einant
Sielos klajonės
DM=XF

 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT puslapis
Vartiklis