Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Keisti garsai danguje  

Visata sklidina muzikos, - ne tiesiog garsų, o garsų harmonijos.
Tik tą kosmoso muziką ne visada ir ne kiekvienas girdi Žemėje...

Andrejus Platonovas (žr. jo „Saulės įpėdinius“)

Pradedant 2011 m. viduriu, daug žmonių visame pasaulyje pradėjo pranešinėti apie keistus garsus danguje. Kartais jie buvo panašūs į garsų dundėjimą tarsi važiuotų traukinys, griaustinį ar sunkių durų trinksėjimą. Kartais garsai buvo panašūs į „dejones“, o kitais kartais – tarsi trimito trimitavimas. Daugybė video buvo įdėta į „jūtūbę“, tačiau juk dabar galima suklastoti bet ką –
Strange Sounds Reports at Map
Pranešimai Amerikoje, 2012-ų sausiui
todėl imta įtarti, kad tai apgaulė. Tačiau ištisi miestai JAV šiaurėje ėmė juos girdėti ir apie juos rašė žiniasklaida. Sunku paneigti, kad visi tai tėra akių dūmimas...

Pvz., 2012-ųjų kovo viduryje nepaprastai garsius garsus kelias naktis girdėjo šimtai Klintonvilio gyventojų (Viskonsino valstijoje). Apie tai net pranešė „CBS News“ – kai kurie gyventojai sakė, kad net žemė virpėjo.

O pirmasis, matyt, buvo video, įkeltas į „jūtūbę“ 2011 m. rugpjūtį apie keistus dunksėjimus virš Kijevo. Garsai priminė trimito grojimą Kevino Smito filme „Raudonoji valstija“ (2011), kuriame kai kurie marihuanos augintojai apgaudavo Paėmimo enturiastus trimitų garsais, leidžiamais per garsiakalbį. Taip pat jie labai priminė Tripodus Spilbetgo „Pasaulių kare“ (2005 m. rimeikas), garsus „Titatų susidūrime“

Kas gi sukelia juos? Anot „Fox news“, mieste buvo tiriamos visos įmanomos galimybės – tikrintas vanduo, kanalizacija ir dujų vamzdynai, klausinėti kariškai, ar rajone nevyko kokios pratybos, peržiūrėti leidimai sprogdinimams kalnakasyboje ir patikrinta prie miesto esanti damba. Netgi išmatuotas metano lygis, kad būtų nustatyta, ar negalėjo būti jo sprogimų. Vis tik nerasta jokio priimtino paaiškinimo. Ir Klintonvilis nusprendė skirti 7 tūkst. dolerių, kad pasamdytų firmą šio keisto reiškinio tyrimui. Anot geologų, miestas nėra virš lūžio linijų, o gruntas juo yra labai tvirtas. Kai kurie geologai spėjo, kad vis tik kalti mikro žemės drebėjimai, tačiau kiti tai laikė nepakankama priežastimi.

Daugeliui miesto gyventojų ne tiek svarbi tų garsų prigimtis, kiek tai, kad jie liautųsi ir jie galėtų ramiai miegoti. Tačiau Klintonvilis nėra vienintelis miestas Viskonsine, kur girdisi tokie keisti garsai. Apie juos pranešta ir iš už 80 mylių esančio Montello miesto. O vėliau pranešimai apie juos pasirodė ir Kanados žiniasklaidoje. Britų Kolumbijos Vankuverio saloje jie sukėlė tokį stiprų žemės virpėjimą, kad sugriovė daržinę. Geologai patvirtino, kad tuo metu nebuvo jokio žemės drebėjimo. Tai kodėl sugriuvo daržinė? Geras klausimas...

Ir tai ne vien Šiaurės Amerikoje... Jungtinė Karalystė, Kosta Rika, Rusija, Čekija, Australija ir kt.

Buvo iškelta daug įvairių teorijų apie juos. Kai kas juos pavadino „apokalipsės balsais“ arba „angelų trimitais“. Labiausiai tikėtinos jų – elektromagnetinis triukšmas, žemės drebėjimai, „pumpavimas“, akmenų Earth and Atropatena Stations trūkinėjimai, didelio slėgio dujų išsiveržimai, meteorų lietūs, HAARP*) arba kryptingos energijos ginklai, nors kai kurie mano, kad tai tiesiog didžiulis viešas burbulas. Vis tik didžiausia priežastis, kodėl ta žinia taip paplito, yra ta, kad žmonės dažniausiai bijo to, kas nežinoma. Jei jie nesiliaus ir net stiprės, gali kilti didelė panika.

Aišku tik tai, kad padėtis mūsų planetoje vis mažiau stabili. Žemės drebėjimai vis dažnesni ir stipresni. „Ugnies žiedas“ vis aktyvesnis, ugnikalniai veržiasi vis dažniau. Ar tai turi kokį ryšį su minėtais garsais? O gal tai požymis, kad Žemės pluta pasislinks/ (apie tai žr. >>>>> )

Mokslininkai irgi juos tyrė ir nustatė, kad jie didesniąja yra infragarso srityje, t.y. negirdimoje žmogui. Jų akustinis dažnis yra 20-100 Hz, kurį modeliuoja 0,1-15 Hz dažnio infragarso bangos. Geofizikoje jos vadinamos Akustinėmis gravitacinėmis bangomis – jos susidaro viršutiniuose atmosferos sluoksniuose, ties jonosferos riba. Jas sukelti gali daugybė priežasčių: žemės drebėjimai, vulkanai, uraganai, štormai, cunamiai ir kt. Tačiau vietos, kuriose pranešta apie keistus garsus, pernelyg plačiai pasklidę tų reiškinių atžvilgiu.

Tad visai tikėtina, kad jų priežastimi gali būti plačiai pasklidusios energijų procesai. Tarp jų paminėtini galingi Saulės žybsniai ir jų sugeneruoti energijos srautai, destabilizuojantys Žemės magnetosferą, jonosferą ir viršutinius atmosferos sluoksnius. Didėjant saulės aktyvumui pasireiškia smūginės saulės vėjo bangos, korpuskulių srautai ir elektromagnetinio spinduliavimo sustiprėjimas.

Atsižvelgiant į Saulės žybsnių pagausėjimą nuo 2011 m. vidurio, galima spėti, kad padidėjo tikimybė, kad Saulės aktyvumas (kylantis nuo 2011 m. pradžios ir kiek didesnis, nei buvo prognozuota kai kurių mokslo Earth and Atropatena Stations įstaigų – tačiau vis tik atitinkantis Tarptautinio komiteto prognozę, kurią „Geo Change“ žurnalas buvo paskelbęs 2010 m. birželį) gali būti tų garsų priežastimi. Jei Saulės aktyvumo didėjimas išliks, 2012 m. pabaigoje jis viršys 23 ciklo Saulės aktyvumą, o 2013-14 m. bus 1,5-1,7 karto aukštesnis.

Gali būti ir kitos tų garsų priežastys. Aišku, kad Žemės šiaurinio magnetinio poliaus poslinkio pagreitėjimas buvo daugiau nei penkeriopas 1998-2003 m. – o tuo pat metu Žemės plutoje suintensyvėjo energetiniai procesai abiejose Žemės plutos pusėse. Tie procesai ir atsakingi už Žemės geomagnetinio lauko formavimą, o kartu ir fizikiniu procesus atmosferos viršuje. Pvz., visos ATROPATENA stotys 2011 m. lapkričio 15 d. užfiksavo trimačias Žemės gravitacinio lauko variacijas beveik kartu su stipriu gravitaciniu impulsu. Tos stotys randasi Stambule, Kijeve, Baku, Islamabade ir Jogyakartoje; tarp tolimiausių – 10 tūkst. km atstumas. Toks reiškinys tegalimas, jei poveikio šaltinis yra Žemės plutoje. Tai signalas, kad Žemės vidinės energijos procesai pereina į aktyvią fazę. Ir galime tikėtis 2012 m. pabaigai ir kitus du metus staigaus griaunamosios jėgos reiškinių pagausėjimo ir sustiprėjimo.

Dalis įkeltų video tikrai yra apgaulė. Paimkite minėtą Kijevo video. Įsiklausykite į paukščių čiulbėjimą ir čirškimą. Perklausykite daugelį kitų, ypač įkeltų vėliau, ir vėl išgirsite tokį pat čiulbėjimą. Taigi, arba paukščiai susimokė, arba kai kas iš Omahos ar Klyvlendo ankstesnį audio garsą uždėjo ant savos vaizdo kopijos. Tačiau tai nereiškia, kad visi įrašai yra padirbti.

O kam juos padirbinėti? Gal siekiant sustiprinti pasaulio pabaigos 2012-ųjų pabaigoje (žr. >>>>> ) įspūdį? O gal tai daro religinės bendruomenės (individai) , „demonstruojančios“ Biblijos pranašysčių išsipildymą? Tame kontekste ateina mintis apie Indianos valstijos Knokso CGBC pastorių Paul Begley, nepaprastai aktyvų Internete skelbiant ateisiančią „Pasaulio pabaigą“. Jis savo pamoksluose taip pat mini NSO, nežemiečius ir panašius dalykus. Keisti garsai paskutiniu metu yra dažna jo kalbų tema. Įdomu, kad jo gimimo vieta yra Ukrainoje, Kijeve. O Community Gospel Baptist Church yra 2008 m. įsteigta privati organizacija, kurios pajamų šaltinis nežinomas. Toji bažnyčia neturi ryšio su žinomomis religinėmis organizacijomis.

Taigi, nuomonių yra įvairių, o tiesa, greičiausiai, yra „kažkur anapus“. Ar mes ją sužinosim?

Beje, tie garsai girdimi ir Lietuvoje.   Pvz., vienas jaunas vyras juos girdėjo kelis kartus. Jis sako: „Jausmas tai toks biškį... šiurpuliai po kūną laksto ir nespranti, kas vyksta. Buvo kartu ir tėvukas, tai sako: 'kas čia kur kokius akmenis skaldo?'“.

Naujausias faktas:
Jau šešias savaites 2014 m. spalį ir lapkričio pradžioje JAV Atlantos valstijos šiaurės vakaruose gyventojus vargina keisti garsai, panašūs į sirenas. Jie pasigirsta iki 10 kartų į dieną, bet kuriuo paros metu. Atvykusi „Channel 2 Action News” filmavimo grupė juos girdėjo 5-6 kartus. Gyventojai sako, kad garsai atsklinda nuo CSX geležinkelio, tačiau jų atstovai sakosi nieko nekeitę ir dabar nagrinėja tą klausimą.


*) HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) – JAV oro pajėgų ir Karinio laivyno bei kitų organizacijų programa jonosferos tyrimams aukšto dažnio spinduliavimu, pradėtas 1997 m. Aliaskoje. Jį realizavo BAEAT firma. Pradiniu tikslu buvo jonosferos ir galimybių pagerinti radijo komunikacijas analizė. Tačiau jis kartu naudojamas priešraketinės gynybos reikmėms. 2013 m., pasibaigus sutarčiai su BAEAT, HAARP sustabdyta; 2015 m. objektas ir įranga perduota Aliaskos un-tui.
HAARP tapo konspirologų taikiniu. Jie tvirtino, kad sistema gali keisti orus, išjunginėti palydovus, valdyti žmonių mąstymą; kad ji panaudojama prieš teroristus.
HAARP sistema nebuvo vienintele tokio pobūdžio. Dvi jų yra JAV: Puerto Rike (netoli Aresibo observatorijos), o kita (HIPAS) irgi Aliaskoje – abiejų įranga panaši į HAARP. Norvegijoje įrengti du tokie kompleksai; Ukrainoje Charkovo srityje buvo URAN-1. Kelios jų Rusijoje, kurių žinomiausia - SURA Vasilsurske (150 km nuo Žemutinio Naugardo), pradėjęs veikti 1981 m. Pradžioje jį gausiai rėmė Gynybos ministerija; dabar jį prižiūri Žemutinio Naugardo Radijo fizikos inst-as.

Papildomai skaitykite:
Triukšmai
EBR reiškinys
Juodasis riteris
Žvaigždžių muzika
Slaideriai - kas jie?
Elektrofoniniai garsai
NSO hipotezės
Kam turime rengtis...
Kodėl palėpėje bilda?
Tarp sapno ir tikrovės
Tunguskos sprogimo tyrimai
Grahamas Hankokas ir kova prieš sąmonę
Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
Valdžia įtaigos taikinyje
NSO tyrinėjimai JAV
Prisilietimo elektra
Tunguskos sprogimas
Fermi paradoksas
Fū naikintuvai
Fenikso šviesos
Gyvosios ugnys
NSO klastotės

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO skiltis
Vartiklis