Global Lithuanian Net:    san-taka station:
„Nuojautų biuras“ ir Barkeris    

Šis puslapis yra istorijos iš Ateities vizijos pratęsimas...  

Eksperimentas prasidėjo 1967 m. sausio 4 d. (trečiadienį). Fairley pasiūlė nuojautas vertinti 11 balų sistema: 5 – už neįprastumą, 5 – už tikslumą ir 1 – už laiką.

Tądien, prieš 9:00, bandydamas pagerinti savo paties greičio ant vandens rekordą, žuvo 46 m. amžiaus D. Campbell’as1), kai vertėsi apie 300 mylių per valandą greičiu skriejanti valtis su reaktyviniu varikliu. Campbell’as buvo prietaringas, vengęs žalios spalvos ir laisvalaikį leidęs dėliodamas pasjansą. Dieną prieš savo žūtį jam iškrito pikų tūzas, o po jo dama. Jis pasakė reporteriams, kad Škotijos karalienei Marijai Stiuart2) tokios pat kortos iškrito prieš jai įvykdant mirties bausmę 1587-ais.

Nuojautų biuras nebuvo vienintelis bandymas patraukti britų visuomenės dėmesį vizijoms. J.W. Dunne3) parašė populiarią knygą „Eksperimentas su laiku“ (1927), kurioje suderino savo pranašiškus sapnus su reliatyvumo teorijos ir kvantinės mechanikos aptarimais. Jo paties sukurtą laiko teoriją, kurią vadino serializmu, sunku priimti, tačiau jis padrąsino skaitytojus rašyti sapnų dienoraščius ir pažiūrėti, ar sapnai materializuojasi. 1963 m. dramaturgas J.B. Priestley4), Dunne įtakoje, pasirodė BBC ir pakvietė žiūrovus atsiųsti jų keistas patirtis su laiku. Jis gavo apie 1500 laiškų.

Nuojautos teoriškai neįmanomos (pagal antrąjį termodinamikos dėsnį), tačiau jos nuolat atsitinka. 1773 m. Samuel Johnson’as aplankė Hebridų salas5) ir atkreipė dėmesį, kad salos gyventojų visai nestebino aiškiaregystė. Jie matė, kaip jų draugai krisdavo nuo žirgų, o taip pat būsimas vedybų ir laidotuvių procesijas.

Ateities numatymas buvo labiau būdingas praeityje. Biblija perspėja apie nuojautas. Joel knygoje 2:28 Dievas sako: „Jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, jaunuoliai regės vizijas, o seniai sapnuos“.

Barkeris nenorėjo, kad Nuojautų biuras būtų dar vienas juokingų istorijų rinkinys. „Medical News“ jis rašė, kad nuojautas reiktų panaudoti būsimų nelaimių išvengimui. Tad Nuojautų biuras turėtų tapti šalies sapnų ir vizijų repozitoriumi („masių nuojautomis“) ir virsti ankstyva perspėjimo sistema: „Idealu, jei sistema būtų sujungta su kompiuteriu. Praktiškai, ji pajėgi aptikti sutapimus ar pikus, leidžiančius nuspėti net nelaimės pobūdį, galimą datą, laiką ir vietą“. Jei metų trukmės bandymas duos teigiamų rezultatų, Barkeris ir Fairley planavo pristatyti rezultatus Parlamentui bei Britanijos medicininių tyrimų tarybai.

Per pirmas 48 val. Nuojautų biuras gavo per 20 įspėjimų.

Barkeris nujautė, kad, ypač pradžioje, gali būti klaidinančių pranešimų. Taip pat atsirado keblumas, ištakomis siekantis biblinį pranašą Joną. Dievas nurodė Jonai išpranašauti Ninevėjos sunaikinimą, tačiau Jona išmąstė, kad jei Ninevėjos žmonės išgirs perspėjimą ir atgailaus, Dievas jų pasigailės. Tad Jona pabėgo ir pateko į banginio pilvą. Jei neganda bus „atšaukta“, kaip ji gali atšaukti ankstesnę viziją?

Pirmasis didesnis „kliovas“ nutiko 1967 m. pavasarį. 44 m. amžiaus telefono operatorius pašto skyriuje Alan Hencher’is, vienas Aberfano aiškiaregių, kovo 21-ą paskambino Barkeriui, pranešdamas apie lėktuvo avariją „virš kalnų“, per kurią nukentės 123-124 žmonės. Po 30 d. turbopropelerinis Britanijos keleivinis lėktuvas, pakeliui iš Bankoko į Bazelį dėl blogo oro pabandė nusileisti Nikosijoje (Kipre), žemai apskrido aerouostą, tačiau sudužo atsitrenkęs į kalvą. Iškart žuvo 124 žmonės (dar 2 mirė vėliau). Jis su tėvais gyveno Essex grafystėje; kiti šeimos nariai buvo girtuokliai, tik Alanas išsiskyrė ir mėgo skaityti. Jo nuojautos atsirado, kai jis maždaug 25-erių susižeidė galvą avarijoje. Jis, kaip ir K. Middleton, jautė fizinius simptomus, kuriuos apibūdino kaip galvos skausmą ir sunkumą.

Sudužus lėktuvui Fairley bandė jam paskambinti, bet nepavyko susisiekti. Barkeris nusprendė su juo pasikalbėti kitą dieną. Bet ryte suskambo paties Barkerio telefonas. Skambino panikos apimtas Henčeris, liepęs Barkeriui pasitikrinti dujas. Barkeris su Džeine ir 3-im vaikais gyveno dideliame name Yockleton’o miestelio pakraštyje. Jame nebuvo jokių dujų. „O turi tamsų automobilį?“ – klausė Henčeris ir kai Barkeris pasakė, kad jis tamsiai žalias, perspėjo: „Būk labai atsargus“.

Barkeris nebuvo apsėstas paranomaliais dalykais, tačiau manė, kad grynai fizikinis požiūris į pasaulį yra ribotas. Pvz., jis nusipirko buvusį „pubą“ netoli Shrewsbury vien todėl, kad jis „apsėstas“ – jame atseit laiptais vaikšto vaiduoklis vardu Joe. Jis sakėsi pirkęs jį „moksliniais sumetimais“.

Fairley buvo prieš bendravimą su atsiuntusiais savo nuojautas. Jis sakė BBC 1977 m.: „Kai pradedi galvoti apie tokius dalykus, taip pat gali ir užmiršti apie juos“. Tačiau Barkeris neturėjo tokių stabdžių: jis Henčerio perspėjimu pasidalijo su K. Middleton, kuri jau rašinėjo jam reguliariai. Ji nujautė laivo avariją Prancūzijoje, potvynius Aliaskoje ir tornado JAV. 1967 m. balandžio 23 d. ji regėjo kosmonautą – „suakmenėjusį ir įbaugintą“. O kitą dieną besileisdamas žuvo V. Komarovas. Tiltas ateitin

Po 10 d., gegužės 1-ąją, Henčeris paskambino vėl pranešdamas, kad per artimiausias 3 sav. turi nutikti dar viena lėktuvo avarija, kurioje nukentės vaikai. Prieš eidamas miegoti Barkeris parašė Fairley, klausdamas: „O kas bus, jei Henčeris vėl bus teisus? Kaip galime tai sustabdyti?... Kad tik turėtume daugiau informacijos. Jei tik...“.

Neigiamų nusiteikimų (ar baimių) įtaka sveikatai vadinama nocebo efektu. Terminą 1961 m. pirmasis panaudojo britų gydytojas W. Kennedy, kaip priešingą placebui. Nocebo efektas dažnai pastebimas su vaistų naudojimo šalutiniu poveikiu. 2003 m. vykusiame beta-blokerių testavime vienai vyrų grupei buvo pasakyta, kad vaistas gali sukelti erekcijos sutrikimus, o kitai to nebuvo pasakyta. Po 3 mėn. 32% pirmosios grupės vyrų skundėsi dėl erekcijos, kai antrojoje tokių tebuvo 3%. 2007 m. „Eltroxin“, platinamo Naujojoje Zelandijoje, gamintojas perkėlė gamybą iš Kanados į Vokietiją. Aktyvios medžiagos liko tos pačios, tačiau naujosios taletės buvo didesnės ir kitos spalvos. Kai žiniasklaida paskelbė, kad naujo vaisto pagaminimo kaina mažesnė, pranešimų apie šalutinius poveikius padaugėjo net 2000 kartų. Ar nocebo gali sukelti mirtį, vis dar neišsiaiškinta. 20 a. 8-o dešimt. JAV ir Australijos onkologai paskelbė apie atvejus, kai pacientai mirė, nors vėžys dar nebuvo pakankamai išplitęs.

1977-82 m. per 50 hmongų pabėgėlių, daugiausia iš Laoso, naktį staigiai mirė JAV nuo dab tsog, naktinio košmaro sindromo. Skrodimai parodė, kad jie turėjo širdies aritmiją, kurią galėjo sukelti stresas imigruojant ir baimė, kad į krūtinę įsigaus piktosios dvasios.

Per pirmus metus Nuojautų biuras gavo 469 nuojautas. Ne visos jos buvo bauginančios. Pvz., Beckenham’e gyvenantis jaunas australas tvirtino regėjęs Nacionalinių žirgų lenktynių nugalėtoją. Jo nurodytas žirgas atbėgo antras. Tačiau „žvaigždėmis“ buvo Henčeris ir K. Middleton. 1967 m. rudenį abu išpranašavo traukinio į Londoną avariją. Lapkričio 1 d. K. Middleton regėjo minią geležinkelio platformoje ir žodžius „Charing Cross“ (Pakelės kryžius), 6-ių kelių susikirtimą. O po 4 d. traukinys iš Hastingso nulėkė nuo bėgių įvažiuodamas į stotį; žuvo 49 žmonės. Henčeris tą vakarą dirbo naktinėje pamainoje ir avarijos metu pajuto galvos skausmą. Apie nuojautą paskelbė „Evening News“ su antrašte tituliniame puslapyje „Keistas atvejis, nuspėtas dviejų žmonių“.

1968 m. pradžioje Henčeris vėl perspėjo Barkerį, kad šio gyvybė pavojuje. O vasario 7-ą K. Middleton regėjo Barkerį, - jo galvą ir pečius vienoje pusėje, o kitoje savo mirusius tėvus. Vaizdinys ją persekiojo visą savaitę. O vasario 25-ą prieš vidurnaktį Šeltono ligoninės antrame aukšte užrakintame moterų skyriuje kilo gaisras. Pacientai pabudo nuo dūmų, slaugių nebuvo, apmokymų gaisro atvejui ligoninėje nebuvo apmokoma jau 20 m. Žuvo 24 moterys. Ši nelaimė paskatino reformas Britanijos psichiatrinėse ligoninėse.

1968 m. gegužės 8 d. Barkeris išvyko paskaitų apie aversijos terapiją 3 sav. turui į JAV. Jau kelis mėnesius K. Middleton buvo susirūpinusi dėl senatoriaus R. Kenedžio. Pirmą įspėjimą buvo pasiuntusi kovo 11 d. Po 4 d. ji vėl parašė: „Žodis ‚nužudymas‘ neatstoja. Negaliu jo atsieti nuo Roberto Kenedžio“. 3-is kartus skambino birželio 4 d. R. Kenedis buvo mirtinai sužeistas birželio 6 d. tuoj po vidurnakčio.

Kitą mėnesį, liepos 28 d., K. Middleton ji vėl sapnavo tėvus, - ir tą sapną siejo su įspėjimu Barkeriui. Sapne ji buvo apsistojusi pensione prie jūros. Jie gėrė arbatą, tada jos motina įlipo į juodą automobilį, nustumdama K. Middleton. Ši suprato, kad tai įspėjimas kažkam artimam jai.

Nuojautų biuras užsiciklino ant Barkerio. Per 18 mėn. du patikimi aiškiaregiai turėjo ženklų apie jo mirtį. Ir pagaliau 1968 m. rugpjūčio 18 m. jam būnant namuose į smegenis išsiliejo kraujas – ir jis mirė ligoninėje. Tą dieną K. Middleton pabudo labai anksti; ji duso ir gaudė orą. Ji šaukėsi pagalbos...


1) Donaldas Kempbelas (Donald Malcolm Campbell, 1921-1967) – britų lenktynininkas, pasiekęs pasaulio rekordų tiek ant vandens, tiek sausumoje. Rekordų pradėjo siekti 1949-ais, pradžioje nesėkmingai. 1967 m. sausio 4 d., pasiekus 480 km/val. greitį, kateris pakilo į orą ir sprogo. Atvykę gelbėtojai lenktynininko kūno nerado; jis atrastas tik 2001 m.

2) Marija Stiuart (Mary, Queen of Scots, dar žinoma kaip Mary Stuart, 1542-1587) - Škotijos karalienė (1561-1567), o taip pat Prancūzijos karalienė (1559-1560), išgarsėjusi politiniais bei religiniais konfliktais, pretenduodama į Anglijos sostą. Mirė nukirsdinus galvą.

3) Džonas Danas (John William Dunne, 1875-1949) – airių karinės aviacijos inžinierius, filosofas ir rašytojas. Užsiėmė tyrinėjimais parapsichologijos, prekognityvinių sapnų ir dirbtinai sukeltų prekognityvinių būsenų srityse. Pagrindinis jo darbas „Eksperimentas su laiku“ (1927), skirtas prekognicijos esmės ir laiko suvokimo aptarimui. Tolimesnėse knygose jis išvystė jame paliestas temas. Pagal jo teorijas tikrovėje visi laikai randasi amžinai – t.y. kažkuria prasme praeitis, dabartis ir ateitis vyksta „vienu metu“. Žmogaus sąmonė tą vienalaikiškumą suvokia tiesine forma. Anot Dano, sapno būsenoje laikas praranda tiesiškumą, būdingą būdravimo metu; to pasėkoje žmogus įgauna sugebėjimą prekognatyviniams sapnams, kuriuose sąmonė laisvai kerta praeities, dabarties ir ateities ribas.

4) Džonas Pristlis (John Boynton Priestley, 1894-1984) – anglų prozininkas, eseistas, dramaturgas ir teatro režisierius. Išgarsino romanas „Gerieji draugužiai“ (1929) apie klajojančių aktorių trupę. Veliau pakeitė žanrą ir tapo populiariu dramaturgu Pirmąja jo pjese buvo „Pavojingas kampas“ (1932), o garsiausia pjesė yra „Inspektoriaus vizitas“ (1945).

5) Hebridai (Hebrides) – apie 500 salų salynas Atlanto vandenyne, Britų salose, prie vakarinių Škotijos krantų. Įeina į JK sudėtį. Plotas - 7555 km2. Didesnę jų dalį sudaro akmeningos arba pelkėtos lygumos. Aukštis iki 1009 m. Juos apgyvendino keltų gentys. Apie 29 tūkst. gyv. Skirstomas į Išorinius ir Vidinius Hebridus.

Papildomai skaitykite:
Ateities vizijos
Kogi telepatija
Miegas ir sapnai
Žudyti per atstumą
Botino - žvitrioji akis
Doppelganger efektas
Pranašas Nostradamas
Ką rodo laiko rodyklė?
Keistai pažįstama, Deja vu
Menas matyti tolimą praeitį
Šventasis pranašas Slavikas
Tie prakeikti nematomi dalykai
Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
Spiritualizmo apžvalga: Mesmeras ir kt.
Grigorijaus Rasputino pranašystės
Keiro – bohemiškasis pranašas
Moteris su dviem leopardais
Heisenbergo mistinė patirtis
Apie čerauninkes ir raganas
Juodoji Nigerijos magija
Mažojo elnio pėdsakai
Tarp sapno ir tikrovės
Dievų ir žmonių akys
Sibiriečio fenomenas
Žvilgsnis ir žodis
Fairwater paslaptis
Tolimasis poveikis
Minčių valdymo mašina
Genties pranašystės
Sielos klajonės
Vūdū ištakos
Hipnozė

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Fantastika
Vartiklis