Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Fenikso šviesos  

Taip vadinama grupė optinių reiškinių, stebėtų 1997 m. kovo 13 d. JAV Arizonos ir Nevados valstijose bei Meksikos Sonora valstijoje. Šviesas nuo 19:30 iki 22:30 matė tūkstančiai žmonių – nuo Nevados pro Feniksą iki Tuksono sienos (beveik 500 km). Išskiriami du skirtingi reiškinių tipai: trikampės struktūros šviesų skrydis bei nejudrios šviesos prie Fenikso. JAV Oro pajėgos (USAF) vėliau antrąsias įvardijo kaip A-10 Warthog (Luke oro bazė) pratybų metu virš Barry Goldwater kalnagūbrio išmestas signalines ugnis. Tačiau kai kurie įvykio liudininkai mano kitaip – nes, jų nuomone, jie regėjo milžinišką kvadratinio kilimo formos NSO. Tarp jų ir tuo metu Arizonos gubernatoriumi buvęs respublikonas Fife Symington'as*).

Phoenix triangle, 1997; by USA Today
Piešinys iš „USA Today“, 1997.06.18

Apie 18:55 liudininkas pranešė apie V formos objektą virš Hendersono, Nevadoje – „apie [Boeing] 747 dydžio“, skleidžiančio staugiančio vėjo garsą, su 6 šviesomis priekyje, skrendantį iš šiaurės vakarų į pietryčius. Apie 19:15 Pauldene, Arizonoje, objektą matė buvęs policijos karininkas. Jis, išėjęs iš namų, važiavo į šiaurę sakėsi matęs rausvų ar oranžinių šviesų darinį – 4 priekyje ir vienos gale. Kiekviena iš šviesų tarsi buvo iš dviejų šaltinių. Grįžęs namo per žiūronus stebėjo jas, kol jos dingo už horizonto.

Apie 19:17 pradėjo skambinti liudininkai iš Preskoto rajono, teigiantys, kad objektas neabejotinai masyvus, nes praskriedamas uždengia žvaigždes. Vienas stebėjusiųjų, kartu su žmona, sakė, kad darinys buvo trikampės formos, šviesos rausvos išskyrus vieną baltą priekyje. Objektas (-ai), stebėtas 2-3 min. su žiūronais, praskriejo virš galvų ir išnyko pietryčiuose.

Iš Preskoto rajono atėjo toks pranešimas: „Darydamas astronuotraukas, mačiau 5 šviesiai gelsvas šviesas 'V' formos darinyje, lėtai judančiame iš šiaurės vakarų į pietryčius, tada pasukusio beveik į pietus iki dingo iš akių. ... viena iš galinių [atsilikusių] šviesų priartėjo prie trijų [priekinių], o tada grįžo į galinę poziciją“.

Dewey miestelyje (16 km į pietus nuo Preskoto, Arizonoje) 6 žmonės, važiavę 69 greitkeliu, matė didelį šviesų darinį. 5 suaugę it vienas vaikas sustojo ir kelias minutes stebėjo šviesas, praskridusias tiesiai virš galvos. Vienas jų buvo patyręs skraidytojas ir sakė, kad objektas galėjo būti apie 300 m aukštyje ir skrido lėčiau, nei gali skristi lėktuvas. Į NSO centrą skambino ir iš Čino slėnio, Tempe ir Glendale.

T. Key, jo žmona Bobbi, sūnus Hal ir anūkas D. Turnidge pamatė šviesas, kai jos tebebuvo virš Preskoto slėnio, apie 100 km nuo jų. Iš pradžių jos atrodė kaip 5 šviesos, išsidėsčiusios lanku. Apie 10 min. jos artėjo link jų ir jie jose įžvelgė 'V' raidę. Kai jos buvo maždaug už 3 km, objektas atrodė kaip kvadratinis kilimas, su viena šviesa priekyje ir po dvi šonuose. Netrukus jis praskrido palei jų gatvę apie 50 m aukštyje taip lėtai, kad atrodė tarsi kabo – ir neskleidė jokio garso. Praskriejo virš galvų ir nuskrido link Squaw kalno Sky Harbor aerouosto kryptimi.

Fenikse astronomas mėgėjas M. Stanely stebėjo šviesas per 32 mm "Plossl" teleskopą, užtikrinantį 45 kartų padidinimą. Jis motinai pasakė, kad tai orlaivis. Taipogi Fenikso rajone pasireiškė ir kitas reiškinys. Šviesų linijos atsirasdavo ir dingdavo. Tai užfiksuota daugelyje nuotraukų ir video. Anot NSO šalininkų, jos kybojo apie 4-5 min. ties Indian School kelio ir 7-osios aveniu sankryža.

Vėliau šviesos lėtai pasislinko link Tuksono palei Interstate 10 greitkelį. Pagal liudininkus, tuo metu jos buvo gintaro spalvos. Jos buvo virš vairuotojo, greitkeliu važiavusio per 100 km/val. greičiu. Rusvos-oranžinės spalvos objektas vėliau pastebėtas Orange. Liudininkas sako, kad jis suskilo ir šviesos ėmė judėti atskirai. Po 11:00 šviesos dar matytos Yuma, 290 km į pietvakarius nuo Fenikso. Jos nusakytos kaip visai baltos ir 'V' raidės judančios į pietryčius.

Phoenix Lights, 1997 2007 m. buvęs Arizonos gubernatorius F. Symington III pareiškė, kad matė 1997 m. šviesas, tačiau viešai nepateikė informacijos. Netrukus po šviesų pasirodymo, jis spaudos konferencijoje pasakė, kad "rado atsakingus", tačiau netrukus pakeitė nuomonę. Preskoto „The Daily Courier“ jis pasakė: „Aš pilotas ir žinau apie visas skraidančias mašinas. Jis buvo didesnis už bet kurią mano matytą…" „Daugybė žmonių jį matė, ir aš mačiau. Ir tai negali būti signalinės ugnys, nes buvo pernelyg simetriškos“ (2007.03.18).

F. Symington sakosi užklausęs Luke oro bazę bei Visuomenės saugumo departamentą, tačiau jie neturėjo atsakymo ir buvo "susipainioję". Ir vėliau nepatikėjo Oro pajėgų atsakymu: „Esu pilotas ir buvęs Oro pajėgų karininkas… Ir tai tikrai nebuvo signalinės ugnys dideliame aukštyje, nes jos neskrieja dariniuose“.

F. Barwood, buvusi Fenikso savivaldybės taryboje ir tyrusi įvykį, sakosi, kad iš per 700 apklaustųjų liudininkų, „vyriausybė nė vieno neapklausė

Yra daug nuotraukų ir video. Panašiu laiku užfiksuota skirtingas šviesų skaičius. NSO šalininkai teigia, kad tai parodo, kad dalis jų yra suklastotos, galbūt, siekiant diskredituoti NSO hipotezę. Skeptikai tvirtina, kad nakties nuotraukose nematomi kalnai parodo, kad šviesos buvo toliau, nei mano NSO šalininkai.

Skeptikai sutinka su Oro jėgų paaiškinimu apie signalines ugnis. Tyrinėtojai nustatė, kad šviesos išnykdavo ties kalnų tarp Feniksu ir Barry Goldwater kontūrais. Dauguma naujausių tyrimų tai patvirtina.

Oro pajėgų pilotas leit.-pulk. Ed Jones patvirtino, kad jis skrido kartu su eskadrile, išmetusia signalines ugnis. Pagal Marylando oro sargybą, eskadrilė, kuriai jis priklausė, tuo metu iš tikro buvo pratybose Arizonoje. Kad jie gali būti susiję su aptariamu reiškiniu, buvo rašoma 1997 m. liepos 25 d. „Arizona Republic“ straipsnyje. Pagal 2000 m. išleistą Marylando oro sargybos istoriją, tai turėjo būti 104-oji naikintuvų eskadrilė.

NSO šalininkų tie aiškinimai neįtikino: signalinės ugnys nekabo nejudriai ore ir neskraido taisyklingais dariniais. Be to, jos nepaaiškina pranešimų apie matytą 'V' formos objektą. Dar liudininkai sako, kad kariškiai numetė signalines ugnis, tačiau tik po 3 val. po nutikimo.

Atgarsiai

Šiam reiškiniui skirtos kelios knygos ir filmai.

 • „Fenikso šviesos... Skeptiko atradimas, kad esame nevieni“, 2004 – parašyta liudininko L.D. Kitei.
 • „Fenikso šviesų pagrindimas: Ankstesniojo tūkstantmečio pranašystės ir išsipildymas“ – parašyta liudininko S. Blonder.
 • „NSO: 7 dalykai, kuriuos reikia žinoti“, 2006, parašyta liudininko R. Brewer.
 • 2007 m. spalio mėn. užbaigtas tarptautinius apdovanojimus gavęs dokumentinis filmas „Fenikso šviesos… Mes ne vieni" (Steve Lantz Production).
 • 2007 m. sausio mėn. 23 d. įvyko siaubo filmo „Naktinis dangus“ (su J. Connery, A.J.Cook ir A. Peldon) premjera.
 • 2008 m. pavasarį numatytas išleisti A. MvKenzie fantastinis filmas „Fenikso šviesos“ (1066 Pictures).

*) Džonas Faifas Simingtonas (John Fife Symington III, g. 1945 m.) – amerikiečių verslininkas ir politikas, Arizonos gubernatorius (1991-1997), atsistatydinęs dėl priteisto apgaudinėjimo bankiniuose reikaluose. 2007 m. pareiškė 1997 m. stebėjęs „neaiškios kilmės orlaivį“ Fenikse, tačiau tada viešai to nepareiškė. Tačiau iš tikro, jam tada būnant gubernatoriumi, jis pažadėjo viską išsiaiškinti, o netrukus spaudos konferencijoje išjuokė reiškinį, kai jo štabo viršininkas apsivilko ateivio kostiumą, o jis pasakė žurnalistams, kad rado kaltininką. Vis tik ir 2017 m., rašydamas redaktoriaus skiltį CNN (F. Symington. I saw a UFO in the Arizona sky// CNN, Nov. 9, 2017), aprašė savo patirtį stebėjus „Fenikso šviesas“, jas apibūdinęs kaip „delta formos“, tyliai judančias dangumi virš Piestewa viršūnės. Ir tvirtino, kad reikia atnaujinti tyrimus.

Nuorodos:

 1. T. Ortega. The Great UFO Coverup// Phoenix Newstimes. 26 June 1997
 2. S. Hammons. Former Arizona governor says he saw ‘Phoenix Lights' UFO// American Chronicle, March 18, 2007
 3. Former Arizona Governor Comes Forward About UFO Sighting From 10 Years Ago// Fox News, 3/24/2007
 4. L. Kean. Symington confirms he saw UFO 10 years ago// The Daily Courier, 3/18/2007
 5. T. Ortega. The Hack and the Quack// Phoenix Newstimes, 5 March 1998
 6. C. Scott. A pilot debunks old UFO report// The Arizona Republic, 2007-03-01
 7. R. Ruelas. Air Guard unit sheds light on Valley's UFOs.// Arizona Republic, 25 July 1997

Papildomai skaitykite:
žemės šviesos
EBR reiškinys
Pasaulio stogas
Juodasis riteris
Sprogimas virš Jukono
Keisti garsai danguje
Tolimojo poveikio reiškinys
Pilkieji: spekuliatyviosios mintys
Ar elektros tiekimą sutrikdė skraidančios lėkštės?
NSO: Branduolinių ir kosminių programų kontrolė
Astronomas stebi skraidančius "langus"
Išspręskim Einšteino uždavinį?
Ufa: "Sutvėrėjo" žemėlapis
Ateiviai išjudino Indiją
Daugiaveidis Marsas
Tunguskos sprogimas
Roswello avarija
Fū naikintuvai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT
Vartiklis