Global Lithuanian Net:    san-taka station:
10 didžiųjų senovės civilizacijų  

1. Mu arba Lemurija
Pagal įvairius ezoterinius šaltinius ji iškilo prieš 78 tūkst. metų milžiniškame Mu (arba Lemurijos) žemyne ir gyvavo 52 tūkst. metų. Kartais tvirtinama, kad ji sunaikinta Žemės drebėjimų po Žemės polių pasislinkimo prieš kokius 26 tūkst. metų.

Mokėta statyti ilgalaikius monolitinius statinius atsparius Žemės drebėjimams. Tačiau didžiausiu jų pasiekimu laikomas valdymo mokslas. Spėjame šalyje buvus vieną kalbą ir vieną vyriausybę. Imperijos sėkmės prielaida buvo mokymo sistema. Kiekvienas pilietis buvo išsilavinęs ir išprusęs savo amate - tad šalis klestėjo.

Lemūrija arba Limurija (Lemuria) – hipotetinis žemynas Indijos vandenyne senovėje, kurį pagal atmestą hipotezę, 1864 m. pasiūlė anglų zoologas ir ornitologas Filipas Skleiteris (1829-1913) straipsnyje „Madagaskaro žinduoliai“, kai nustatinėjo zoogeografinus regionus [nors kai kurie jau anksčiau išsakė panašius spėjimus – Ž. Sent-Ileras 19 a. 5 dešimtm.; A. Volesas 1859-ais; S. Vudas 1860-ais]. Toji hipotezė buvo skirta lemūrų paplitimo arealo Afrikoje, Madagaskare, Indijoje ir Indijos vandenyno salose paaiškinimui. Hipotezės apie Lemūriją ir kitas nuskendusias žemėms nustotos laikyti mokslinėmis, kai 20 a. 7-me dešimtm. buvo galutinai pripažinta dar 1912 m. A. Vegenerio pasiūlyta žemynų dreifavimo teorija, pagal kurią, atskiru atveju, paaiškinamas gyvų organizmų visame pasaulyje panašumai. Anot šios teorijos, tolimoje praeityje visa sausuma buvo susijungusi į vieną Pangėjos superžemyną.
Biologo E. Hekelio, 1870 m. pasiūliusio, kad Lemūrija galėjo būti žmonijos protėvyne, d ėka ši teorija išplito už mokslo bendruomenės ribų. O tada okultistė ir teosofijos pradininkė E. Blavatskaja 19 a. pabaigoje įtraukė į savo sistemą, teigdama, kad čia kilo žmonių protėviai lemūrai. Taip Vakarų ezoterikoje išpopuliarėjo mitas apie Lemūriją ir jos paslaptingus gyventojus; atskirus jo variantus pasiūlė įvairūs mistikai, įskaitant E. Keisį. Kai kurie okultistai Lemūriją perkėlė į Ramųjį vandenyną.
Be to, tamilų mitologijoje teigiama, kad senovėje ši tauta gyveno mitinėje Kumari Kandamo žemėje ir turėjo išsivysčiusią civilizaciją, tačiau tvanas ją pražudė, o gyvais teliko tik tamilai, persikėlę į pietų Indiją. Kai tamilai susipažino su F. Skleiterio teorija, joje pamatė savo protėvynės egzistavimo įrodymą. Tai išsivystė į iki šiol gyvą srovę, pagal kurią tamilai laikomi žmonijos protėviais, o tamilų kalba – pirma prokalbe. Ją skatina ir politiniai pareiškimai, pvz., Senegalo prezidento L. Sengoro (1906-2001) pasisakymas 1974-ais, kad, atseit, dar iki neolito Indijos vandenyne galėjo egzistuoti žemynas su pažangia civilizacija.
Dar apie jį skaitykite: >>>>>

Žmonijos paplitimas iš Lemūrijos; 1876 m. žemėlapis:
Žmonijos paplitimas iš Lemūrijos

2. Ozyrio civilizacija
Atlantidos ir Rama civilizacijų laikmečiu Viduržemio jūros vietoje buvo derlingas slėnis. Joje iki dinastijų Egipto laikotarpiu klestėjo civilizacija. Nilas vadintas Stiksu. Jis tekėjo slėniu į žemiausią slėnio vietą, kur buvo milžiniškas ežeras, o toliau tarp Maltos ir Sicilijos, piečiau Korsikos ir įtekėjo į Atlantą ties Gibraltaru (Heraklio stulpai).

Atlantidai nugrimzdus, vanduo apsėmė slėnį sunaikindama Ozyrio civilizaciją. Iš jos teliko keisti megalitiniai statiniai. Viduržemio jūroje yra per 200 nuskendusių miestų. Egipto civilizacija, kartu su Minų ir Mikėnų (Kretoje), bei Graikija tebuvo tos didingos civilizacijos likučiai.

Buvo statomi milžiniškai Žemės drebėjimams atsparūs megalitiniai statiniai, naudojama elektra ir kiti išradimai. Naudotasi orlaiviais ir kitomis išvystytomis transporto priemonėmis. Paslaptingi vežimų keliai einantys uolomis ir dingstantys vandenyje galėjo būti ozyriečių tramvajų linijos, kuriomis tašyti akmens luitai gabenti į dabar jau apsemtus miestus.

Vienas geriausių jų technologijos pavyzdžių būtų Baalbeko platforma Libane, kuri pastatyti iš didžiulių tašytų akmens luitų. Kai kurie jų yra 82 pėdų ilgio ir 15 pėdų storio. Jie sveria po 1200-1500 tonų.

3. Atlantida
Mu nugrimzdus Didžiajame vandenyje, iškilo ir susijungė mažos Atlanto salos sudarydamos Poseidono archipelagą. 1884 m. Phylos iš Tibeto kaliforniečiui jaunuoliui Frederick Spencer Oliver'iui padiktuotoje knygoje ("Dviejų pasaulių gyventojai") minimi oro kondicionieriai, vakuuminės lempos, kristalinės naktį švytinčios kolbos, elektriniai ginklai, vienbėgis transportas, vandens kondensatorius iš oro bei Vailx, t.y. orlaivis, varomas levitacijos ir stumiamosios [reaktyvinės] jėgos.

Aiškiaregys Edgar Cayce minėjo orlaivius ir ugnies kristalus su energija. Jis taipogi minėjo piktnaudžiavimą galia ir įspėjo apie galimą destrukciją.

4. Rama
Prieš 200 m. atrasta Mohandžo Daro (Mirusiųjų kalva) ir Harapa civilizacijos (Indo slėnyje dabartiniame Pakistane) pėdsakai. Miestai buvo aukštai išsivystę ir turėjo tobulesnę kanalizaciją, nei tame rajone yra dabartinė būklė.

5. Uiger civilizacija Gobio dykumoje
Dabartinėje dykumoje Atlantidos ir Rama civilizacijų laikotarpiu klestėjo civilizacija, kurios miestai buvo pakrantės uostai. Edgar Cayce sakė, kad ten turi būti atrasti eskalatoriai. Naudoti vimanai ir kiti išradimai. 4-e dešimtmetyje Nikolajaus Rericho šiaurės Tibete matytas diskas gali būti šios civilizacijos pėdsakas.

Tvirtinama, kad Lemurijos vyresnieji, 13-oji mokykla, prieš katastrofą persikėlė į neapgyvendintą Centrinės Azijos aukštikalnę, kur įsteigė mokyklą vadinamą Didžiąja Baltąja brolija. Senovės Kinijos išminčius Lao Tzu, gimęs 604 m. pr.m.e. ir parašęs "Tao Te Čing", dažnai mini Senuosius mokytojus ir jų gilią išmintį. Gyvenimo pabaigoje jis iškeliavo į vakaruose esančią legendinę Hsi Wang Mu šalį, kur, pagal senąsias kinų legendas, buvo Senolių centras. Ar tik ne pas Didžiąją baltąją broliją?

6. Tiahuanaco
Ši civilizacija taipogi pasižymi megalitinėms struktūromis atspariomis Žemės drebėjimams (daugiau žr. Akmeninis stabas grįžo "namo"). Tai būdinga visam Ugnies žiedui, senosios Mu liekanoms. Namai ir visuomeniniai pastatai buvo pastatyti iš megalitinių akmenų - tūkstančiams metų.

Keli šimtai mylių į pietus nuo Cuzco aukštai Bolivijos Altiplano kalniose, tik apie mylią nuo Tiahuanaco, yra fantastiniai Puma Punku griuvėsiai. Ten šimtatoniai megaliniai akmenys išmėtyti kaip žaislinės kaladėlės. Kokia katastrofa tai galėjo padaryti?

Atrodo, kad Pietų Amerikos žemynas staiga "iššoko" į aukštį - buvęs jūros lygio kanalas dabar yra 13 tūkst. Pėdų aukštyje. Daug jūros fosilijų randama Titicaca ežero apylinkėse.

7. Majai
Jų piramidžių randama nuo Centrinės Amerikos iki Polinezijos Java salos, kurios centre netoli Surakarta esančio Lawa kalno šlaite esanti laiptuota Sukuh piramidė yra stebinanti šventykla su akmens stela - tokia, kokios randamos Centrinės Amerikos džiunglėse ir beveik atkartoja Uaxactan piramides esančias netoli Tikal'io.

Majai buvo puikūs astronomai ir matematikai harmoningai sugyvenę su gamta. Jie kasė kanalus ir augino hidroponinius sodus. Kai kurios majų stelos buvo tarsi apsaugos priemonės nuo vabzdžių. Sakoma, kad žinios apie majus išliko kvarco kristalų bibliotekoje.

8. Senoji Kinija
Žinoma savo oro vežimais, geomancija ir nefrito gamyba - kaip ir majai su kuriais, spėjama, egzistavo tam tikri ryšiai. Daoistiniai Šang dinastijos simboliai ir motyvai (kaip Yin-yang ir kt.) randami majų mene ir skulptūrose.

Pats nefrito buvimas Pietų Amerikoje yra mįslė. Spėjama kinus keliavus į Meksiką kur pirkus grybus ir vaistus ilgaamžiškumui. Senovės kinai laikomi daugybės išradimų autoriais: tualetinio popieriaus, popierinių pinigų, Žemės drebėjimus nustatančių prietaisų, patrankų, raketų, spausdinimo technologijos ir tūkstančių kitų. 1959 m. rasti diržai iš aliuminio, kuris gaunamas iš boksitų naudojant elektros energiją.

9. Etiopija ir Izraelis
Apie ją duomenų išlikę Etiopijos "Kebra Negast" knygoje. Jeruzalės šventykla stovi ant trijų blokų panašių į Baalbeko. Sandoros skrynia buvo elektros generatorius. Švenčiausioji aukso statula Padangtės palapinėje, sakoma, buvo Mozės paimta iš didžiosios Egipto piramidės.

10. Aroi Saulės karalystė
Ši Ramiajame vandenyne buvusi civilizacija mažiau žinoma. Mu žemynui nugrimzdus, Ramiojo vandenyno salose apsigyveno mišrių rasių atstovai atkeliavę iš Rama, Kinijos, Afrikos ir Amerikų. Polinezijos, Melanazijos ir Mikronezijos salose susikūrė nauja civilizacija - prieš kelis tūkstančius metų, nei šį rajoną "atrado" europiečiai. Ji irgi statė megalitines piramides, platformas, statulas ir tiesė kelius. Naujosios Kaledonijos 7-me dešimtmetyje 400 kalvų atkasti cemento stulpai ir kriauklelės datuoti 10950-5120 m. pr.m.e. Pasak Velykų salos gyventojų, statulos vaikščiojo ir levitavo aplink salą. Pohnpei saloje pasakojama, kad akmenys atskrisdavo į savo vietą 11 kv.mylių mieste. Naujosios Zelandijos, Velykų salos, Havajų ir Taiti polineziečiai tiki, kad jų protėviai galėjo oru keliauti iš salos į salą.

Parengė Cpt.Astera's Advisor

 

Papildomai skaitykite:
Festo diskas
Akvilonijos sfinksas
Andų kalnų dvasios
Kadaise gyveno milžinai...
Naska linijos Peru
Atlantidos paieškos
Malūnspario hieroglifas
Švenčiausioji aborigenų geometrija
Egiptiečiai Australijoje
Paleovizitai: Ar bus rasti tiesioginiai pėdsakai?
Šumero žlugimas: branduolinė katastrofa gilioje senovėje?
Tektitai ir kitos akmenų anomalijos
Jefremovo ir Kazancevo paleokosmonautai
Dogu skulptūros Japonijoje
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
Nelaukti artefaktai – iš kur?
Baltojo dievo pasirodymas
Velykų sala: ekologija
Kontaktai: Velykų sala-Peru
Kinų skraidantys vežimai                        
Duobių kaspinai Peru
Dropa diskai Kinijoje
Actekų plazma įrankiai
Puolę angelai, Nefilimai
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Fermi paradoksas
Tulli papirusas

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis