Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Senieji rankraščiai

Paslaptinga jėga:
skaitykite apie tai, kas buvo senovės orlaivių degalai
Vimanai Ramayanoje

 
Karalius, apdovanotas kažkiek drąsos, pradėjęs žygį reikiamu metu,
Kurį parodo planetų išsidėstymas, pasiekia šlovę, kuri perteikiama Raštuose.

Brhat Samhita*), 104.60  

Senovės Indijos oreivystės priešaušris

„Ramos paliepimu nuostabus vežimas su didžiausiu triukšmų pakilo iki debesų kalno“, Ramajana
„Bhisma skrido savo vimana ant milžiniško spindulio, tokio ryškaus kaip saulė, ir kėlė tarsi griaustinio triukšmą“, Mahabharata

Vedų literatūroje sutinkami dviejų tipų skraidančios mašinos:

 1. žmonių sukurti [mediniai] orlaiviai skrieję panašių į paukščių sparnų dėka. Šio tipo „lėktuvai“ aprašomi viduramžių raštuose.
 2. paslaptingos mašinos skriejančios keistu būdu - ir dažniausiai sukurtos kitų pasaulių gyventojų. Šio tipo skraidantys aparatai aprašuomi senuosiuose indų raštuose: RigVedoje, Mahabharatoje, Ramayanoje ir Puranuose.

Jų buvo įvairių dydžių ir formų (dažnai vadinami ibio ir kitų gyvūnų vardais), pvz., ahnihotra vimana turėjo du (o „dramblio“ vimana dar daugiau) variklių.

O dabar apie Vatos vežimo didybę!
Šviesa varo jį,
griaustinio jo garsas,
dangų jis pasiekia
žaižaruodamas šviesa [ugniniai žaižaruojantys blyksniai]
ir dulkių sūkurius kelia žemėje.
  Rigveda (Vata yra arijų vėjo dievas)

„Pušpaka, skraidantis vežimas, vežė daug žmonių į Ayodhya sostinę. Dangus buvo uždengtas didelių skraidančių aparatų, tamsių kaip naktis, bet blyksinčių gelsvo atspalvio šviesomis“.
Bhavabhučio Mahavira, 8 a. paruoštas džainizmo ankstesnių tekstų rinkinys.

„...mano broliui priklausančias Puspaku vežėčias davė galingasis Ravanas. Tos nuostabios vežėčios skriejo į bet kur pagal norą“. Jos apimant ir šviesų debesį danguje yra Lankoje.
Ramayana

„Vienąkart, karalius Citaketu vykdamas į išorinį pasaulį Viešpaties Višnaus dovanotu nuostabiai žibančiu orlaiviu, pamatė Viešpatį Šyvą...“
„Viešpaties Šyvos paleistos strėlės atrodė kaip ugnies spinduliai iš saulės rutulio - ir jos apgaubė tris orlaivius, kurie daugiau nebuvo matomi
“.
Šrimad Bhagavata, 6.3


Vimana savybės

„O Valdove, šį nuostabiai išpuoštą orlaivį pagamino demonas Maja ir jis turi ginklus tinkamus visų tipų mūšiams. Jis nesuvokiamas ir neaprašomas. Jis netgi kartais matomas, kartais nematomas. Po apsauginiu skėčiu ir valdomas geriausio iš camara su komanda atrodė vakare kaip tekantis mėnulis žaižaruojantis į visas puses“.
Svami Prabhupada Bhaktivedanta. Šrimad Bhagavata

Daug įdomių savybių aprašoma „Vaimanika Prakarana“ (kuri yra Yantra Sarvasva skyrius, Yantra - tai terminas, kuriuo vadinamos senovės Indijos mašinos, apie jas skaitykite šiame puslapyje), tačiau jos sukūrimo istorija yra labai įdomi. Kviečiame paskaityti ją...

„Vaimanika Prakarana“ yra skirtas aeronautikai (8 skirsniai, 100 temų ir 500 sutrų). Jis aprašo transporto priemones, kurios skriejo oru, plaukė po vandeniu, arn ant platonų vandens paviršiumi. Kai kurie posmai aprašo pilotų pasiruošimą bei apmokymą.

„Vaimanika Prakarana“ skyriuje aprašomas vimaan [vimana] (arba orlaiviai), kurie būna trijų (Rukma, Sundara, Šakuna) tipų:

 1. Kelionei iš vienos vietos į kitą;
 2. Kelionei į kitas šalis;
 3. Kelionei į kitas planetas [pagal indų Visatos sampratą yra daugybė gyvenamų planetų, kuriose gyvena skirtingos būtybės - dievai ir asurai; žr. indų mitologijos puslapį].
Vimana

Ypač daug dėmesio skiriama kariniams orlaiviams, kurie aprašomi labai smulkiai (pvz., metalo paruošimas skirtingoms įvairių vimanų dalims) ir net šiandien apie juos skaitome kaip apie fantastinius (ateities) dalykus. Šie orlaiviai:

 • Turėjo būti neperšlampami, nedūžtantys, patikimi ir nepažeidžiami;
 • Gebėti akimirksniu sustoti vietoje;
 • Būti nematomi priešui [kas jiems galėjo būti lygiaverčiu priešu?]
 • Leisti pasiklausyti priešo lėktuvuose vykstančių pokalbių [ir garsų];
 • Regėti ir įrašinėti daiktus, asmenis ir įvykius priešo lėktuvų viduje [fotografija ir video?];
 • Žinoti visų netoliese esančių kitų orlaivių judėjimo kryptis [radaras?];
 • Sugebėti taip paveikti priešo įgulą, kad ji prarastų judrumą, mąstymo gebą , o kartais ir sąmonę;
 • Sugebėti naikinti;
 • Valdomi pilotų, kurie geba prisitaikyti prie juos supančių aplinkos [klimato] sąlygų;
 • Reguliavo temperatūrą viduje;
 • Buvo sukurti iš šviesą ir garsą absorbuojančių metalų [jie vadinami Somaka, Soundalike ir Mourthwika];
 • Turi įrangą, leidžiančią padidinti ar sumažinti vaizdus arba sumažinti garsą [triukšmą].

Vimanos turėjo 7-ių rūšių veidrodžius ir linzes, skirtus gynybai ir atakai, pvz., Pindžula veidrodis buvo „vizualusis skydas“, apsaugantis nuo akinančių „blogio spindulių“ ir ginklo pavadinimu „Marika“, kuris lengvai numušdavo priešo orlaivius [tarsi koks šių dienų lazeris?]. „Vaimanika šastroje“ paminėtas „Tripura vimana“ buvo didelis „cepelino“ formos orlaivis (dirižablis?) varomas „Saulės spindulių varomąja jėga“ [Saulės energijos panaudojimas?]

Ką gi - pagal tokį aprašymą galime įsivaizduoti, kad čia aprašomi orlaiviai yra pagal klasę kažkur tarp šiuolaikinių amerikonų „Stealth“ naikintuvų ir „skraidančių lėkščių“. Milžiniško dydžio Šakuna vimana pagal aprašymą atitiktų lėktuvo ir raketos derinį [kaip „Shuttle“?]

Kitame senovės indų rašte „Samarangana Sutradhara“ vimanų statybai ir naudojimui taikos ir karo metu skirta 230 dvieilių. Senovės arijai (hipotezę apie arijus skaitykite šiame puslapyje) turėjo Astra ginklus su Soposamhara (ugnimi sviedžiamus sviedinius), Prasvapna (sukeliančiu miegą) ir 4-ių rūšių Agni Astra, laikomus ugnies skyduose ir sukeliančiuose griaustinį.

Čia minimas ir „vežimas“, kuris turėjo vykti į Suryamandalą (Saulės sistemą) ir Naksatramandalą (žvaigždžių sistemą). Jis negali būti laikomas vien tik mitu, nes minima pernelyg daug techninių detalių. Negi senovės indai skraidė erdvėlaiviais dar tuomet, kai kitos tautos tik mokėsi „knisti“ žemę? Bet kitų kraštų išlikusių Raštų fragmentuose taip pat gausu užuominų į „skraidančius vežimus“.

„Samara Sutradhara“ yra mokslinis traktatas aprašantis įvairius skraidymo vimanais aspektus. Jį sudaro 230 posmai apie jų konstrukciją, pakilimą, skrydžius už tūkstančių mylių, įprastinį ir priverstinį nusileidimą ir net galimus susidūrimus su paukščiais. 1875 m. surasta 4 a. pr.m.e. išminčiaus Brahadvadžos**), remiantis senesniais šaltiniais, parašyta „Vaimanika šastra“. Ji aprašo vimanų veikimą bei valdymą, perspėjimus dėl tolimų skrydžių, orlaivių apsaugą nuo audrų ir žaibų, kaip perjungti variklius „saulės energijos“ naudojimui iš energijos šaltinio, kurio aprašymas panašus į antigravitaciją.
Brahadvadžos kūrinyje remiamasi ne mažiau nei 70 senovės autoritetų ir 10 specialistų.

„Vaimanika šastra“ sudaro 8 skyriai, joje pateikiamos diagramos, aprašančios 3 orlaivių tipus, tarp jų ir tokius, kurie niekada neužsidega ir nesudūžta. Paminimos 31 pagrindinės tų aparatų dalys bei 16 medžiagų, iš kurie jie gali būti pastatyti. Jos gali sugerti šviesą ir šilumą, todėl tinkamos tokiam tikslui. Buvo aprašyti saulės energijos kolektoriai. Minima, kad buvo 8 vamzdžiai iš specialaus stiklo saulės spindulių sugėrimui.

Labai panašu, kad vimanai veikė antigravitacijos principu: jie galėjo pakilti vertikaliai, galėjo kyboti ore tarsi šių dienų dirižabliai ar malūnsparniai. Brahadvadža mini bent 70 šaltinių ir 10 specialistų oro kelionių klausimais. Deja, tų šaltinių mes jau neturime.

Vimanai laikyti vimana griha, tam tikruose angaruose, ir kartais nurodoma, kad jie varomi gelsvo skysčio, o kitur, kad kažkokio mišinio su gyvsidabriu, nors atrodo, kad rašiusieji painiojasi tuose dalykuose. Tad atrodo, kad tie tekstai rašyti vėlesniais laikais, kai autoriai tebuvo stebėtojai ar tesinaudojo senaisiais tekstais, ir jau nesuprato jų veikimo principų.

Hm..., supratimas, kad trūksta įrodymų, nėra įrodymas, kad nėra įrodymų. Vimana

Pavyzdžiai

Charakteringas vimano pavyzdys yra senosios Indijos karaliaus Salvos skraidanti mašina, kurią jis gavo iš Maya Danava, - Taltala planetos gyventojo.

"Salvos orlaivis buvo nepaprastai paslaptingas. Jis buvo toks ypatingas, kad kartais danguje pasirodydavo kaip keli, o kartais - nė vieno; kartais jis buvo regimas, o kartais - ne - ir šis keistas orlaivis kėlė sąmyšį tarp Yadu dinastijos karių. Kartais jie regėjo jį ant žemės, kartais - ore; kartais nutūpusį kalvos viršūnėje, o kartais - besisupantį ant vandenų. Nuostabusis orlaivis plaukė dangumi tarsi besisukantis nuodėgulis - nė akimirksniu nenukrypdamas nuo kurso"
Bhaktivedanta


"Žiaurusis Salva įsitaisė Saubha vežime, kuris galėjo vykti į bet kur, - ir iš jo nužudė daugelį narsių Vrišni jaunuolių ir negailestingai dykrais pavertė miestus."
Mahabharata
Vimana


Šioje ištraukoje kalbama, kaip didvyris Krišna persekiodamas Salvą buvo užpultas naudojant tobulus ginklus.
"Jo Saubha sklendė danguje virš visos sąjungos... Jis be paliovos svaidė į mane raketas, sviedinius, ietis, smaigus, kovos kirvius, tribriaunes ietis, ugnies kamuolius... Atrodė, kad danguje švyti šimtai saulių ir mėnulių... bei šimtai miriadų žvaigždžių. Nei diena nei naktis nesiskyrė..."
Mahabharata

Skaitykite apie galimą iliuzijos sukūrimo technologiją...

Ramos imperija

Rama imperija gyvavo kažkur prieš 15 tūkst m. šiaurės Indijoje bei Pakistane, pastačiusi daug didelių ir paslaptingų miestų. Didžiausi miestai Raštuose vadinami "Septyni Rši miestai". Ją valdė "apšviestieji karaliai-šventikai".

Ji buvo vienalaikė su Atlantida ir buvo valdoma „apšviestųjų žynių“. Septynios didžiausios sostinės indų tekstuose vadintos „Septyniais Riši miestais”. Tuo metu turėti skraidantys aparatai, kurie vadinti vimanais, kurie apibūdinti kaip dviejų denių, apvalios formos su kupolu orlaiviai, kuriuos dabar palaikytume „skraidančiomis lėkštėmis“. Jie skriejo „vėjo greičiu“ skleisdami „dainingą garsą“. Buvo bent 4-i skirtingi vimanų tipai: skaidančių lėkščių bei ilgų cilindrų pavidalų. Jų paminėjimų senovės indų tekstuose be galo gausu. Yra net parašyti ištisi skraidymo vimanais vadovėliai.

Ramayanoje, išlaisvinus Sima iš Ravana nelaisvės, Rama su ja, Lakšmana ir Hanumanu grįžta Pušpa vimanu. Sita paprašė, kad šis parodytų jai akmenis, kurie išplaukia Šri Lankoje, kai Vanarai gieda Rama vardą.

Netrukus Pušpa vimana nusileido toje vietoje. Rama paėmė akmenį ir sviedė į jūrą. Tačiau akmuo, prieš tai išplaukęs vanamars giedant Rama vardą, dabar skendo, nepaisant to, kad jį sviedė pats Rama. Visi buvo pritrenkti. Hanumanas paaiškino, kad jie, prieš mesdami akmenį, ant jo užrašo „Šri Ram“. Ir atsitiko taip, kaip jis sakė.


Tai parodo, kad Rama vardas yra svarbiau nei pats Rama [apie vardo svarbą skaitykite Egipto puslapyje apie vardų knygą].


Abejonės

11 a. veikale sakoma, kad orlaivius gali pastatyti tik Yavana'i (t.y. graikai). Apie graikų orlaivį kalba ir „Karaliaus Harša darbai“, kuriuose jis yra mechaninė priemonė (yantray-na, apie Yantras skaitykite čia).

Klaivas Hartas***) „Skrydžių priešistorijoje“ (1985) išvardijo visas nuorodas į skrydžius Vakarų literatūroje, kur dažniausiai minimi žmogaus pasidaryti sparnai, o ne sudėtingos kinų, korėjiečių ar indų mašinos.


*) Brihat samhita - vienas reikšmingiausių Varahamihira kūrinių. Sudaryta kaip enciklopedija, ji apima įvairias temas – astrologiją, planetų judėjimą, užtemimus, debesis ir lietus, architektūrą, javų auginimą, kvepalų gaminimą, brangakmenius ir perlus, šeimos santykius ir apeigas...

**) Brahadvadža - vienas iš 7-ių senovės Indijos išminčių, gydytojas, ekonomistas, dalies „Rigvedos“ himnų ir Puranų autorius. Laikomas Indijos „medicinos tėvu“ (Ajurvedos). Buvo Dronos, kauravų ir pandavų auklėtojo, tėvas, o jo anūkas Ašvathama buvo legendinis karys „Mahabharatoje“. Jo vardu vadinama viena iš jogos asanų. Jo vardas sanskritu reiškia „suteikiantis maistą“.

***) Klaivas Hartas (Clive Hart, 1931-2016) – australų literatūrologas, Esekso un-to profesorius, dėstęs anglų ir Europos literatūrą, Dž. Džoiso kūrybos tyrinėtojas, kuriuo pasižymėjo jau savo pirmąja knyga „Finegano budynės struktūra ir motyvas“ (1962). Vėlesniame gyvenimo etape suredagavo ir išvertė keletą Renesanso traktatų apie moteris, įskaitant ciklą apie teologinį įrodinėjimą, kad moteris nėra žmogus. Tarp daugelio jo domėjimosi sričių buvo ir skraidymo istorija, pradedant nuo pat Dedalo. Apie ankstyvąją aeronautikos istoriją ir ikonografiją jis parašė 4 knygas ir dar 2 apie aitvarus. Viduramžių rankraščiuose jis atrado iliustracijas apie pranašo Elijo pakilimą į dangų primityviu vežimu.

Paruošė Cpt.Astera's advisor, info@nso.lt

Papildomai skaitykite apie tai, kas buvo senovės orlaivių degalai
bei apie senosios Indijos mašinos (yantra);
Kinų ir korėjiečių skraidantys vežimai ir
Senosios Pietų Azijos technologijos
nežemiški senosios Indijos personažai
Kaip buvo sukurta Vaimanika šastra
Ankstyvieji pranešimai apie NSO
Dirbtinis intelektas kare
Fermi paradoksas
Mohendžo-daro

Atsiliepimus ir pastabas galite palikti pagrindinio san-taka station puslapio gale.

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis