Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Mokslininkų nuklydimai

Taip pat skaitykite Mokslininkų pasisakymai apie NSO  

Garsūs mokslininkai, atvėrę naujus mokslo horizontus, vėliau neretai trukdė mokslui vystytis savo pasipūtimu. Kaip Ernestas Rezerfordas, pirmasis atskleidęs atomą, vėliau priešinosi:
"Tai netikęs ir neefektyvus energijos išgavimo būdas, - ir bet kuris, ieškantis energijos šaltinio atomų transformacijoje, tiesiog kleidi mėnesienoje" (Rowland, 1957, p.129)

Panašiai karališkasis astronomas Richard Wooley, likus metams iki "Sputnik" starto, paskelbė, kad "kelionės į kosmosą yra daugiau nei nesąmonės".
O lordas V. Kelvinas 1895 m. aiškino, kad rentgeno spinduliai yra apgavystė, radijas – ateities neturintis žaislas, o sunkesnių už orą aparatų skrydžiai (čia, aišku neskaitant oro balionų) - utopija. Ernst Mach neigė tiek atomus, tiek reliatyvumą. D'Alembert'as nepasitikėjo tikimybių teorija, o A. Lavuazjė ir Ostwald'as ginčijo atomistinę chemiją.

Ernest Rutherford and Geiger
E. Rutherfordas ir Geigeris

Mokslinė mintis nuolat veržėsi pro teologinių dogmų rūką. Štai kaip Kopernikas pristatė savo heliocentrinę sistemą:
"Visa ko centre soste sėdi Saulė. Argi ne geriausia vieta tam šviesuliui toje nuostabiausioje šventovėje, iš kurios galima apšviesti visa ką iškart? Jis teisingai vadinamas Liktarna, Mintimi, Visatos valdovu. Hermis Trismesgistas vadino jį Reginčiu dievu, Sofoklio "Elektroje" jis vadinamas Visaregiu. Tad Saulė įsikūrus karališkame soste, valdydama savo vaikus, planetas, kurios sukasi aplink ją" (Bronowski, 1973, p.196-197)

J. Kepleris panašiai aiškino savo orbitinę geometriją:
"...kirtus plokštuma, sferos pjūvyje matome apskritimą, sukurto proto tobulą vaizdą, patalpinimui kūnui, kurį turi valdyti , - ir tas apskritimas tokiame santykyje su sfera, kaip Žmogaus mintis su Dieviškąja mintimi". (Pauli, 1955, p.161)

Net didysis Izaokas Niutonas vieno biografų buvo apibūdintas:
"... ne pirmasis proto amžiuje. Jis buvo paskutiniuoju magu, paskutiniuoju iš babiloniečių ir šumerų, paskutinysis didysis išminčius, žvelgęs į regimą ir minties pasaulį tokiomis pat akimis, kaip kūrę intelektualinį palikimą prieš 10 tūkst. metų" (Keynes, 1963, p.311)

Šiuolaikinės fizikos tėvas Maksas Plankas drąsiai išrėžė savo fundamentalųjį tvirtinimą:
"Kai nusprendėme, kad priežastingumo dėsnis nėra privalomas žmogiškojo mąstymo elementas, mes padarėme protinę įžvalgą apie jos tikroviškumą realiame pasaulyje". (Planck, 1932, p.117)

Nilsas Boras atsakė su savo radikaliu įsitikinimu:
"... priežastingumas gali būti suprantamas kaip suvokimo būdas, kuriuo apribojame savo jutimus" (Bohr, 1961, p.116)

Ervinas Šriodingeris laikėsi dar radikalesnės pozicijos:
"Pasaulis man duotas vienas - o ne vienas esantis ir kitas suvokiamas. Subjektas ir objektas yra tas pats. Ribos tarp jų negalima pašalinti, ... nes ji neegzistuoja..." (Schrodinger, 1967, p.131, 137)

Šiuo laikmečiu tebesusiduriame su EPR paradoksais ir poveikio per atstumą reiškiniais, kurie gerokai prieštarauja lokalaus priežastingumo koncepcijai. Mūsų konceptualizacijos ir lingvistinio subatominių reiškinių perteikime vienas iš kraštutinumų (kvarkai,  gliuonai, keistumai, žavesys ir t.t.) ir astrofizikinių ir kosmologinių procesų kitame (kvazarai, juodosios skylės, kosminės stygos, pulsuojantys burbulai-visatos ir t.t.) tebesmilksta kai kurios tos pačios metafizinės nusotatos, kurios grynesne forma išreikštos hermistinėje filosofijoje ar alchemiko žaizdre.

Papildantis balansas tarp objektyvių ir subjektyvių perspektyvų, kaip išsireiškė N. Boras:
"... privalome prisiminti, kad mūsų sąmonės prigimtis pateikia papildantį sąryšį - visose pažinimo srityse - tarp koncepcijos analizės ir jos momentinės realizacijos... susiejant psichinius ir fizinius būties veiksnius, nes susiduriame su ypatingu papildymo sąryšiu, kurio negalime teisingai suprasti vienpusiu fizikos ar psichikos dėsnių taikymu... - tik to požiūrio išsižadėjimas leis mums suprasti, kad harmonija, mūsų suvokiama kaip laisva valia, išnagrinėjama priežastingumo terminais" (Bohr, 1961, p.20-24).

Heizenbergas irgi pateikė panašų apibendrinimą:
"Nustatėme, kad papildymo teorija nėra taikytina vien tik atomistiniam lygmeniui. Su ja susiduriame, kai išsisakome apie mūsų sprendimo motyvus ar kai renkamės tarp mėgavimosi muzika ir jos struktūros analizes"

V. Paulis irgi pasisakė tokiame kontekste:
"Iš vienos pusės, šiuolaikinės fizikos papildymo idėja, kaip nauja sintezės rūšis, parodė, kad senų prieštaraujančių koncepcijų (kaip dalelių ir bangų) taikymo prieštaravimas yra tik atrodantis; iš kitos pusės, senų alcheminių idėjų panaudojimas Jungo psichologijoje parodo gilesnę psichinių ir fizinių apraiškų vienybę, mums vienintelis priimtinas požiūris būtų abiejų būties pusių priėmimas: kiekybinės ir kokybinės, fizinės ir psichinės - kaip sulyginamų viena su kita.... ir jas kartu apjungiant... Jis būtų labiausiai tenkinantis, jei fizika ir psichika būtų imamos kaip tos pačios realybės papildantys aspektai." (Pauli, 1955, p.208-210)

1935 m. A. Einšteinas viešai pareiškė, kad netki atominės energijos panaudojimu artimiausiame šimtmetyje (o jau po 10 m.buvo panaudota atominė bomba). O šiuolaikinės atominės fizikos tėvas E. Rezerfordas 1937 m. su pašaipa pareiškė: „Kas tiki atominės energijos panaudojimu, tas, ko gero, dar tiki ir nuskridimu į Mėnulį“.

Carl Friedrich von Weizsacker prieš 50 m. "padėjo" tašką:
"Dvi pagrindinės sąmonės funkcijos yra kiekvieno fizikos teiginio pagrindas: sugebėjimas pažinti ir valia" (von Weizsacker, 1941)

Carl Friedrich von Weizsacker
K. Weizsackeris

Trumeno patarėjas mokslo reikalais Vanevaras Bušas 1949 m. tvirtino, kad tarpkontinentinės balistinės raketos niekada nebus sukurtos. Jau prieš pirmojo palydovo startą kai kurie iškilūs mokslininkai, tame tarpe ir anglų astronomas Rojalas, laikė tą idėją kvailyste arba apgaule.

Fantastiką paverčiant mokslu

Technologai, kurie nevaržo savęs interpretacijomis, ne visada tiksliai pataiko. Tarkim, Lawrence D. Bell 1956 m. aviacijai skirtame žurnale rašė: „Mes jau kuriame įrangą, kuri nugalės gravitaciją“. Ir, tikėtina, kad jis nebuvo vienintelis, dirbantis šioje srityje. Tarp kitų galima paminėti „Glenn L. Martin Company“, „Convair“, „Lear“ ir „Sperry Gyroscope“. Mus tada tikino, kad jau po kelių metų orlaiviai, automobiliai, povandeniniai laivai ir elektrinės naudos tą naująją technologiją. Liūdna, tačiau to vis dar nematome.

Ir vis tik JAV Oro pajėgos (USAF) nemetė savo „vizijos“. Tema laikas nuo laiko apsireikšdavo jų pranešimuose. USAF paprastai žvelgė 25-30 m. į priekį [tik įdomu, ar taip yra šiais krizės laikais? ] ir paremdavo ambicingas programas (anot jų, taip buvo sukurtas radaras, reaktyvinis variklis bei atominė bomba). Vienas tokių – 1985 m. „Forecast II“ pranešimas apie ateities planus. Tarp jų buvo viršgarsinis lėktuvas, galintis išeiti į kosmoso erdvę ir grįžti atgal, dujų turbinos patobulinimai, pilotų kabinos patobulinimai, leidžiantys valdyti įrangą balsu ir akių judesiais, sąveikauti per lytėjimą. Turėtų atsirasti egzotiniai ginklai, tarp jų ir panaudojantys mikrobangų bei lazerines technologijas. Ir be jokio abejo, „Stealth“ kūrimas bei priemonės kovai su jais (juk yra ir kitos šalys, tarp jų ir nedraugiškos).

Politikų ir astronautų pasisakymai        

Taip pat skaitykite Mokslininkų mintys apie NSO... 

Galiu užtikrinti, kad skraidančios, jei tik jos egzistuoja, nėra sukurtos kokios valdžios Žemėje.
Prezidentas Harry S.Truman, 1950

Jei tapsiu prezidentu, visą šios šalies turimą informaciją apie NSO, padarysiu prieinamą visuomenei ir mokslininkams. Įsitikinęs, kad NSO egzistuoja, nes pats mačiau vieną.
Prezidentas Jimmy Carter per rinkimų kampaniją (kas jam sutrukdė?)

Tvirtai tikiu, kad Amerikos visuomenei reikia tinkamesnio paaiškinimo už pateikiamą Oro pajėgų. Griežtu rekomenduoju sukurti NSO reiškinių tyrimo komitetą. Manau, kad privalome ... pateikti aiškiausią šios temos nušvietimą.
Prezidentas Gerald Ford (dar tebebūdamas kongresmenu, kas jam sutrukdė?)

... mes dažnai užmirštame, kirk daug vienija žmonijos atstovus. Galvoju, kaip greitai išnyktų mūsų skirtumai visame pasaulyje, jei susidurtume su nežemiška invazija.
Ronald Reigan Michailui Gorbačiovui, 1988

Tiesa, kad manęs neleidžia į Wright-Petterson Oro pajėgų bazę Daytone. Ohio valstijoje, tad niekad joje nebuvau. Negaliu pasakyti, kas yra viduje. Abu žinome gandus (apie paimtą NSO ir jo ekipažą). Niekad nemačiau to, ką galėčiau pavadinti NSO, bet turiu inteligentiškų draugų tai mačiusių.
JAV senatorius, Oro pajėgų generolas ir kandidatas į prezidentus Barry Goldwater 1979 m. balandžio 11 d. laiške (Pentagonas įspėjo jį liautis domėtis NSO - kam, jei jų nėra?)

Taigi, Slim [McClelland pravardė], 1951 m. skridome P-51 Mustang apie 12 000 pėdų aukštyje virš Minneapolis. Pamaniau, kad tai paprastas aitvaras. Priskridęs arčiau pažvelgiau ir pamaniau, kad tai meteorologinis balionas. Praskridęs turiu pasakyti, kad tai nebuvo balionas. Jis atrodė kaip diskas.
Donald "Deke" Slayton, NASA astronautas

Misijos valdymo centre, informuoju, kad čia yra Kalėdų senis.
NASA astronomas James Lovell, skridęs su Frank Borman ir William Anders, 1968 m. gruodžio mėn. "Apollo-8" laive išnirdami iš tamsiosios Mėnulio pusės. Kalėdų senis buvo kodas žymintis NSO.

1957-ais skraidydamas su kitais USAF pilotais virš Vokietijos, virš savęs matėme daug šviečiančių diskų. Negalime pasakyti, kaip aukštai jie buvo, nes negalėjome pakilti į tokį aukštį.

Dirbdami su filmavimo komanda stebinčia naujo orlaivio bandomąjį skridimą iš Edward Oro pajėgų bazės Kalifornijoje, ji nufilmavo keisto disko nusileidimą. Jis praskrido virš jų galvų ir nusileido netoliese esančiame išdžiūvusiame ežere. Kai operatorius prisiartino prie skraidančios lėkštės, ji ji pakilo ir nuskrido didesniu greičiu nei bet koks iš žinomų orlaivių.
NASA astronautas L.Gordon Cooper.

Kalbėjomės su kariškiais ir valdžios atstovais ir girdėjome jų pasakojimus bei ketinimus pasisakyti viešai. ... Negalime paneigti, kad Rozvelo incidentas buvo iš tikro ir ateivių laivas iš tikro sudužo ir avarijos vietoje surinkta medžiaga.
Astronautas Edgar Mitchell, Apollo 14 misijos veteranas

Kitas karas bus tarpplanetinis. Nacijos vieną dieną sukurs bendrą frontą prieš kitų planetų užpuolimą.
Buvęs 5 žvaigždučių generolas Douglas MacArthur, 1955


Literatūra:

 1. N. Bohr. Atomic theory and the description of nature, 1961
 2. J. Bronowski. The ascent of man, 1973
 3. L. de Broglie. Matter ans light: The new physics, 1939
 4. L.de Broglie. New perspectives in physics, 1962
 5. W. Heisenberg. Physics and philosophy: The revolution in modern psychics, 1958
 6. R.G. Jahn, B.J. Dunne. On the quantum mechanics of consciousness, with application to anomalous phenomena// Foundation of Physics, 16, 1986, p.721-772
 7. R,G. Jahn, B.J. Dunne. margins of reality: the role of consciousness in the physical world, 1987
 8. J.M. Keynes. Newton, the man// Essays in biography, 1963, p.310-323
 9. D. Kubrin. Newton's inside out! Magic, class struggle, and the rise of mechanism in the west// The analytic spirit: Essays in the history of science, ed. H.Woolf, 1981, p.96-121
 10. L.T. More. Isaac Newton: A biography, 1962
 11. M. Planck. Where Is science going? 1932
 12. W. Pauli. The influence of archetypal ideas on Kepler's theories// C.G.Jung, W.Pauli. The interpretation of nature and the psyche, 1955, p.147-240
 13. J. Rowland. Ernest Rutherford, 1957
 14. E. Schrodinger. Mind and matter// What is life? 1967
 15. D.P. Walker. Francis Bacon and Spiritus // Science, medicine and society in the renaissance, Ed. A.G. Debus, 1972, p.121-130
 16. C.F. von Weizsacker. Zur deutung der Quantenmechanik// Zeitschriff fur Physik, 118, 1941-1942, p.489-509

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Papildomai skaitykite:
Tarybiniai alchemikai
Bredberis prieš Azimovą
65-i kalbų apie NSO metai
Merkurijaus baisioji tragedija
Praradęs valdžią už potraukį NSO
Mokslininkų pasisakymai apie NSO
Nobelio premijos laureatas ir ateiviai
K. Ciolkovskis: Ženklas iš aukščiau
Juodųjų skylių paradoksai
Kodėl NASA kosmodromui pasirinko Floridą?
Ankstyvieji pranešimai apie NSO
Svetimas vienuolynas pavadinimu „Kosmosas"
Nikola Tesla: Atradėjo gyvenimas ir palikimas
Politikų ir astronautų pasisakymai
Robert Burnham: Likimo ironija
Klaidas Tombo: Jis atrado Planetą X
Edvinas Hablas: Jo vardu pavadintas orbitinis teleskopas
Herman Oberth: Raketų eros ištakose
Džekas Parsonsas: Per meilės orgijas į žvaigždes
Rodžeris Boskovičius: Aplenkęs savo laiką
Senovės astronautai
CEFAA, Čilė

 
 
Harry S.Truman
Harry S. Truman
 
 

Jimmy Carter
Jimmy Carter
 
 
 
Clark McClelland about UFO
Clark McClelland

 
 
 
 
Taip pat skaitykite:
Istoriniai NSO liudijimai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis