Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Festo disko paslapties beieškant  

Ateiviai Žemės istorijoje

Siriečiai iš Sirijaus ir Ejoesa iš Apolonijaus kvazaro (8-9 MHz) dalyvavo Žemės civilizacijų vystymęsi. Tai liudija Festo diskas (1600 m. pr.m.e. – apvalios formos) ir Dedalo labirinto mozaika (4 a.) bei legendos apie Dedalo labirintą (1600 m. pr.m.e. – kvadrato formos).


Šiame straipsnelyje pateiksime Claire Watson požiūrį į Festo disko problemą. Jos leidimu, piešiniais pasinaudota iš jos svetainės diskoftheworld.com/index.htm

Prieš tai pristatydami Festo diską, užsiminėme, kad Claire Watson sieja jį su tarpžvaigždinėmis realijomis, ateiviais ir Labirintu (žr. >>>> ). Šis fragmentiškas jos požiūrio pateikimas, galbūt, leis geriau suprasti jos poziciją. Smulkiau - mūsų interviu su Claire Watson.

 

Claire Watson kelias į Festo disko paslaptis

Claire Watson, bandydama perskaityti Festo diską, taip paniro į jį, kad pradėjo sapnuoti neįprastus sapnus, kuriuose save matė graikų kariu, su sandalais, skydu ir kardu. Vis kartojosi vienas sapnas, kuriame tasai graikų karys bėgiojo nuo vieno namo prie kito, bandydamas nuo gaisro išgelbėti juose esančius žmones ir nuo milžiniškos bangos, kuri kilo ties horizontu jūroje. Toji griaunama ir liepsnų laižoma vieta jai pasirodė pažįstama ir ji palaikė ją Kreta, kai išsiveržė Santorinio Thera ugnikalnis. Ji pradėjo galvoti, ar Festo diskas nėra kokio išsiveržimo ir jį sekusio cunamio aprašymas (žr. prielaidą, kad Kreta ir buvo paslaptingoji Atlantida,  >>>>).

Kituose sapnuose Claire keliavo po įvairias planetas Visatoje, kurių gyventojai visada nustebdavo ją pamatę ir norėjo jai papasakoti apie savo pasaulius. Dar kituose sapnuose ji po Visatą keliavo milžinišku erdvėlaiviu kaip vienas įgulos narių. Ji lankėsi įvairiuose to laivo skyriuose, kur jai būdavo paaiškinama, kaip laivas funkcionuoja. Taip pat ji galėjo išbandyti įvairius prietaisus, iš kurių jai labiausiai patiko „translokatorius“, perkeliantis į norimą tašką.

Hubble photo of spiral in the sky
[Hubble teleskopas danguje nufotografavo spiralę]

Tų patirčių paveikta, Claire ėmė tikėti, kad Festo disko piktogramos yra archetipiniai simboliai, kuriuos jos sąmonė perkeldavo į jos sapnus. Gal jis yra mums ateivių paliktas artefaktas – ir tai tapo stimulu knygai „Tarpžvaigždinio skrydžio portalai“. Joje autorė nagrinėja galimybę, kad gilioje senovėje ateiviai lankėsi Žemėje. Kitose savo knygose Claire bandė sekti ta gija, žiūrint plačiau istoriškai ir geografiškai, nagrinėjant, kaip ji įsilieja į šiuolaikinį misticizmą, lyginant su Gyvenimo medžiu ir ieškant jos sąsajų kitų civilizacijų paliktuose labirintuose.

Ir tada atėjo jos spėjimas, kad Festo diskas galėtų būti ir portalu į kitus matavimus. Greta gali gyventi būtybės, kurių nematome, tačiau jos gali skleisti garsus, kvapus, judinti daiktus, o taip pat turi neįtikėtinas gydymo galias. Jos sapnuose sakėsi esą „angelai iš NSO“, o taip pat atlantai, kurių dauguma mūsų planetos čiabuviai ir sargybiniai.

Vis tik Claire Watson dabar mano, kad Festo diskas sukurtas ne ateivių, o Mino civilizacijos, kuriame glūdi mistinės galios ir kuriame užkoduota šventoji geometrija. Ir jis geba atverti portalus į paslėptąsias tikroves...

Smulkiau - mūsų interviu su Claire Watson...

 

Festo disko slaptosios geometrijos

O Dieve – jis pilnas žvaigždžių! (2011: Kosminė odisėja) Ir geometrijos!

Dėmesį skirkim trim pagrindinėms idėjom apie galimą Festo disko kilmę: 1) pagamino minojiečiai; 2) sukūrė ateiviai, kad įamžintų savo atvykimo faktą; 3) nurodymus, kaip jį gaminti, davė atlantai.

Star Inside by Shields Festo diskas yra tarsi raštelis butelyje. Jis pateikia šventąją geometriją, kuri buvo naudota statant Didžiąją piramidę, ir jame perteikta šios piramidės tiek vidaus, tiek išorės vaizdas, o taip pat piramidės panaudojimas žvaigždžių tyrimams (bei žvaigždėlapis). Jei tarsime, kad yra 48 pagrindiniai žvaigždynai, tai diske yra 48 unikalios piktogramos. Tai rodytų, kad minojiečiai daug žinių apie astronomiją, geometriją ir religiją per Kretą transformavo į Graikiją. O gal jie tas žinias paėmė iš babiloniečių ar šumerų? Kas žino?

Antroje disko pusėje linijomis sujungus skydo piktogramas (Shield Icon (Phaistos disc)), pamatysime žvaigždę, kuri gali būti Sirijus. O sujungus granato piktogramas (Pomegranate Icon (Phaistos disc)) – gauname Argonautų žvaigždyną. Gal tai Arkos atvaizdas (užuomina apie Tvaną)?

Argonautų žvaigždynas yra tarsi laivas, kurio burės atrodo tarsi piramidė. Gal ir egiptiečiai piramidžių idėją išvydo danguje? O gal tai padėtų paaiškinti, valčių buvimą piramidėse? Gal faraonai tikėjo, kad piramidė bus jo namai, kurie kartu su juo bus pakelti į dangų, kur jis plauktų barka kartu su kitais dievais? Žvaigždynas vadintas ir Ozyrio barka. O gal minojiečiai pavaizdavo juos aplankiusių ateivių laivą?
Argo constalation at Phaistos disk
Pleiades at Disc
Pleiades

Sujungus 8-ias liūto (Egipto deivė Sekhmetė?) piktogramas (Lion Icon (Phaistos disc)) gausime Plejades. Senovės tikėjimuose mūsų kūnai kažkaip magiškai susiję su šiomis žvaigždėmis Tauro (Jaučio) žvaigždyne, kurio vaizdą gausime sujungę 11-a bėgiko piktogramų (Runner Icon (Phaistos disc)). [ Beje, čia pasiūlysiu paskaityti apie Plejadžių sąsajas su Egiptu (Žvaigždės kalba Egiptui), o taip pat priminti, kad vieno pirmųjų lietuviškųjų e-zinų (žr. >>>>) pavadinimą "Vartiklio" redaktorius taip pat sieju su Plejadėmis, žr. >>>>. ]
Taurus at Disc

„tomis [Egipto] įšventintųjų karalių, valdytojų ir išminčių, užsiimančių Šventuoju mokslu, laikais, kai tyra Eteris tiesiogiai nesislapstydamas kalbėjosi su jais ... Tais laikais tokia meilė buvo šventosioms paslaptims, taip aukštai jos vertintos, kad jie palikdavo apačioje žemę ir savo nemariomis sielomis tapdavo „vaikščiojančiais danguje“ ir dieviškųjų dalykų žinovais“, Triskart didis Hermis (Trismesgistas).

Sujungus piramidės piktogramas (Pyramid Icon (Phaistos disc)), gausime trimatį piramidės vaizdą (čia siūlau paskaityti Matematika Egipte, o taip pat Piramidžių mistika).
Pyramid at Disc

Sujungus karių [minojiečių] piktogramas (Warrior Icon (Phaistos disc)), gausime spiralę-labirintą (arba šventąją olą).
Right triangle at Disc Labyrinth at Disc

Sujungus tris šias piktogramas (Triangle Icon (Phaistos disc)), gausime statųjį trikampį.

Galima surasti dar ir daug kitų atitikmenų, Vase from Knosos tačiau ir šių turėtų pakakti, kad į diską reiktų pažiūrėti ir visai kitu požiūriu.

Vienoje piktogramoje žmogus laiko skydą, kuris gali būti legendinis, koks vėliau buvo Achilo skydas. Skydas yra prie kario juosmens (diržo), tad gal tai nuoroda į Oriono žvaigždyną? O gal tai Dzeuso, laikančio pasaulio diską, prototipas? O gal tai Sirijus, Izidė/ Rėja, kuri saugo mus užstodama skydu?

Toji vaza yra iš Knoso ir datuojama maždaug 1500 m. pr.m.e. , papuoštos 8 skydais. Kiekvienas diskas Vase from Knosos užpildytas taškais, kurie jungiami linijomis. Kaip matome, stilius labai primena Festo diską.

Diskas turi nenutrūkstamą kelią – prasidedantį A pusės centre (gėlytės piktograma) ir besibaigiantį B pusės centre (bangele). Tas kelias tiksliai atkartojo ornamentus ant minojiečių vazos.
Path at Disc

Jei laikysime, kad diskas perteikia Egipto religiją, tai viena jo pusė yra Ba, o kita Ka (žr. apie sielą Egipte >>>> ). Jas sujungę, gausime La, kuri perteikia nemirtingumą, atvaizduojamą simboliu 8. Tą simbolį 8 matome minojiečių kultūroje. Visa toji civilizacija save suvokė kaip nemirtingą (kaip ir majai). Plikos galvos (žynio-astronomo) piktogramoje (Bald head Icon (Phaistos disc)) ant skruosto matome simbolį 8.

Khnumas, vienas ankstyvųjų Egipto dievų, nužiedė Ba (arba vaikų kūnus) iš molio ant puodžio rato. Jis juos patalpino į jų motinos įsčias. Jo žmona buvo Heketė, kuri įkvepia gimstantiems vaikams dvasią.

Pastaba: Claire Watson leidimu, piešiniais pasinaudota iš jos svetainės diskoftheworld.com/index.htm

Papildomai skaitykite:
Festo diskas
10 keistų radinių
Nežemiečių mokslas
Sibiriečio fenomenas
Paslaptingi Dropa diskai
Tunguskos sprogimo tyrimai
Catherine Crowe - rašytoja mistikė
Titanikas: psichofizikinis aspektas
Tolimojo poveikio reiškinys
Menas matyti tolimą praeitį
Slaptieji planetos valdytojai
Claire Watson kelias į Festo disko paslaptis
Matematika Egipte: Rindo papirusas ir kt.
Keistai pažįstama, Deja vu
E. Blavatskaja. Skaičius septyni
Galvos chirurgija senovėje
Paranoja skverbiasi giliai
Neįminta Kalifornijos mįslė
Heisenbergo mistinė patirtis
Paleovizitai: idėjos istorija
Mus stebi iš Mėnulio?
Ką rodo laiko rodyklė?
Laiko tėkmės pokeitimai
Voiničiaus rankraštis
Indijos kolonos

Parengė Cpt.Astera's Advisor

Atsiliepimus ir pastabas galite palikti pagrindinio san-taka station puslapio gale.

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis