Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Požeminė egiptiečių buveinė  

Taip pat skaitykite:
Paslaptingosios Kalifornijos ertmės 
Airių pretenzijos dėl Amerikos atradimo
Senojo pasaulio ženklai Amerikoje

„Phoenix Gazette", 1909 m. balandžio 5 d. pirmojo puslapio straipsnyje aprašoma S.A. Jordan'o iš Smitsonian'o inst-to ekspedicija ir egiptietiško kapo atkasimas. Deja, dabar Smitsonian'o darbuotojai tvirtina nieko nežiną apie tai. Smitsonian darbuotojai tvirtina nieko nežiną apie tai. Skaitykite daugiau apie požemius Kalifornijoje.

Labai įdomu, kad Didžiojo šiaurinėje kanjono pusėje gausu egiptietiškų pavadinimų - prie 94 mylios ir Trejybės užutekių yra Seto ir Ra bokštai, Horo,  Ozyrio,  Izidės šventyklos. Vaiduoklių (Haunted) kanjone rasime Cheopso piramidę, Budos vienuolyną ir Budos, Manu bei Šyvos šventyklas. Ar yra bent kokia sąsaja su tais objektais?

Keista, kad tie nemaži plotai yra uždraustos lankymui - net parko personalui.

Pateikiame minėto straipsnio iš „Phoenix Gazette" santrumpą (neužmirškite, straipsnis rašytas 1909 m.).


Didžiojo kanjono tyrinėjimai

Prieš kelis mėnesius G.E. Kinkaid'as ieškojo mineralų. Plaukdamas medine valtimi Kolorado upe iš Green upės į Yuma, Didžiajame konjone atrado milžinišką požeminę citadelę - maždaug 42 mylios prieš srovę nuo El Tovar Krištolo kanjono. Ola praėjęs apie kelis šimtus pėdų, jis rado kriptą su mumijomis. Prie vienos jų nusifotogravo ir pasiėmęs radinių iš Yuma išsiuntė į Vašingtoną. Smitsonian instituto mokslininkai rado įrodymą, kad rankomis iškirstos olos gyventojai yra atėję iš Rytų, greičiausia Egipto Ramsio laikmečio.

1480 pėdų gylyje pagrindinis įėjimas atsiveria į kitą požeminę ertmę, iš kurios visomis kryptimis išsklinda kiti praėmimai, kaip rato stipinai. Viso rasta keli šimtai kambarių. Radiniai nežinomi vietiniams ir jų kilmė greičiausiai rytietiška. Ginklai, aštrūs ir sunkūs kaip plienas variniai instrumentai rodo aukštą civilizacijos lygį. Nenuostabu, kad tyrinėtojų stovykla išsiplėtė iki 30-40 žmonių.

Pagrindinis praėjimas yra apie 12 pėdų pločio susiaurėdamas iki 9 pėdų. Maždaug u- 57 pėdų atsišakoja pirmieji šoniniai praėjimai į maždaug 30-40 kv.pėdų ertmes, į kurias patenkama per ovalo formos įėjimus. Vedinimo angos išeina į praėjimus. Sienos yra apie 3 pėdų ir 6 colių storio. Praėjimai susikerta stačiais kampais.

Daugiau neii 100 pėdų nuo įėjimo yra holas, kuriame yra dievo atvaizdas, Jis sėdi sukryžiuotomis kojomis su lotoso ar lelijos žiedu kiekvienoje rankoje. Beveik primena Budą. Jį supa mažesni atvaizdai, vieni malonūs, kiti keistų formų ir išreiškia, tikėtina, gėrį ir blogį. Yra du dideli kaktusai su ištiestomis rankomis. Visa tai iškirsta iš kietos uolienos panašios į marmurą.

Phoenix gazette article

Priešingoje pusėje yra variniai instrumentai. Rasta anglies ir šlako pėdsakų, leidžiančių spėti, kad buvo lydoma rūda, bet jos liekanų nerasta. Dar rasta vazų arba urnų ir gana meniškų vario bei aukso indų. Keramika dengta emale. Vienas praėjimų vedė į maisto sandėliuką, kur buvo įvairių rūšių sėklų.

Rastas pilkas metalas, kurio sudėtis nenustatyta. Primena platiną. Be tvarkos virš grindų iš geltono akmens randasi vadinamosios "kačių akys". Kiekvienoje jų išgraviruota galva su malajų bruožais.

Ant urnų sienų ir virš įėjimų rasta akmens plokščių su paslaptingais hieroglifais, panašiais į rastus Arizonoje. Taip piešinių tėra tik du gyvūnai.

Mumijos rastos dideliame kambaryje kurio sienos pasvirę 35 laipsniais. Mumijų yra keli sluoksniai atskirose lentynose. Prie kiekvienos galvos yra nedidel atkaltė ant kurių rasta vario puodukų ir perlaužto kardo gabalų. Kai kurios užteptos moliu, o visos suvyniotos į audinį. Aukštesnėse lentynose urnos geresnės kokybės. Įdomu, kad mumijos vien vyriškos lyties.

Nerasta nei gyvūnų kaulų, nei kailių, nei drabužių, nei miegojimo vietų. Daugelis kambarių tušti tik su indais vandeniui. Viename dideliame 40 x 700 pėdų kambaryje rasta maisto gaminimo rakandų. Vienas kambarys yra neventiliuojamas ir iš jo sklinda baisus kvapas. Neaišku, kas jame yra.

Šiose olose galėjo gyventi iki 50 tūkst. gyventojų. Egzistuoja teorija, kad Arizonos indėnai yra šių uolų gyventojų vergai. Beje, Hopi indėnai turi legendą (ją užrašė W.E.Rollins daug metų praleidęs tarp hopi indėnų), kad jų protėviai gyveno po žeme Didžiajame kanjone kol kilo nesutarimai tarp gėrio ir blogio, tarp žmonių su viena ir su dviem širdimis. Jų vadas Machetto nusprendė išeiti iš požemių, bet nebuvo kelio. Tad jis pasodino medį, kad augdamas išlaužtų viršų - ir tada į paviršių išlindo žmonės su viena širdimi. Jie apsistojo ties Paisisvai (Raudonąja upe, Kolorado) ir pradėjo auginti javus ir kukurūzus.

Jie pasiuntė pranešimą Saulės šventyklai prašydami taikos, malonės ir lietaus. Pasiuntinys niekada nesugrįžo, bet ir šiandien saulei leidžiantis hopi vyresnieji nuo namų stogų žvelgia į saulės pusę laukdami pasiuntinio. Kai jis grįš, jų žemės ir senoji buveinė bus sugrąžinta. Toks jų tikėjimas.

Beje, oloje tarp piešinių yra ir širdies piešinys.

Parengė Cpt.Astera's advisor

Taip pat skaitykite:
Tuneliai po Andais
Akmenų gyvenimas
Chimera tebegyva
Vašingtono kurmis
Paslaptingosios zonos
Los Lunas dekalogas
Orknėjų Brodgaro valdovas
Neįminta Kalifornijos mįslė
Pasaulis po mūsų kojomis
Senojo pasaulio ženklai Amerikoje
Paslaptingosios Kalifornijos ertmės
Nan Madolis - apleistas paslapčių miestas
Ateiviai iš planetos vardu Žemė
Airių pretenzijos į Ameriką
Naska linijos Peru
10 "ne to laiko" radinių
Niagaros didžioji gyvatė
Inkų krašto istorijos naujienos
Egiptietiška mįslė Australijoje
Š. Amerikos indėnų kosmologiniai mitai
Galios vietos: Optina
Tunelis po Atlantu
Sliedovikų magija
Senovės astronautai
Kijevo paslaptys
Mohendžo-daro
Languedoko akmenys
Glozelio požemis
Mutantų rytmetis
Geodinamika
Mima kalvos

san-taka
station

UFO phenomenas over and under Lithuanian sky
NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius naktiniame danguje ar patirtus sapno metu...

įspūdžius, klausimus ar komentarus prašome siųsti el.paštu:
san-taka@lithuanian.net arba pateikti šio puslapio gale.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt puslapis
Vartiklis