Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Lauktuvės ateiviams  

Šlepkinas iš kolektyvinio sodo į Panevėžį vežė savo darbo vaisius: stiklainius su marinuotais agurkais ir pomidorais, kai staiga prieš jo pagyvenusią „audinę“ iš dangaus nudribo keistas agregatas – nei tai lėkštė, nei tai keptuvė.

Šlepkinas iškart sumetė: NSO! – ir nuspaudė stabdžius.

NSO viršuje atsidarė dangtis ir ant žemės paviršiaus nusileido kažkas – spinduliuojančiu kombinezonu ir šalmą, per kurį buvo galima įžiūrėti trikampę žalią galvą su didelėmis raudonomis akimis.

- Mama brangioji! – sušnabždėjo tarsi maldą Šlepkinas ir įjungė atbulinį bėgį. Tačiau audinė tik spiegė, o iš vietos nepajudėjo. Landed UFO

- Tu ten, nusiramink! – netikėtai Šlepkino galvoje nuskambėjo balsas. - Neliesiu tavęs. Matai, sugedo biškį. Kartais neturi 14-inio rakto?

- Atsiras, - atsargiai tarstelėjo Šlepkinas.

Ateivis palindo po lėkšte, paskambaliojo ten kažką su raktu, vėl įlindo vidun. Laivas suvirpėjo, sutrūkčiojo, tačiau pakilti neįstengė

- Kad tave kur, blyn, - ir tavo tokia pat lūžena! – nustebo Šlepkinas.

Ateivis pavaikščiojo aplink lėkštę, paspyrė viena iš atramų, nusipjovė ir paprašė Šlepkino:
- Timptelsi truputį?
- Einu, paimsiu trosą, - numykė Šlepkinas.

Jis užkabino jį už vienos iš lėkštės atramų.

- Kai suskaičiuosi iki „trijų“ – tempk, - sukomandavo ateivis. – Smarkiai negazuok.
- Bus! – dalykiškai atsiliepė Šlepkinas ir pamažu pajudėjo iš vietos. Trosas įsitempė, suvirpėjo, ir lėkštė nusklendė oru. Ji susilygino su Šlepkino “audine”. Pro iliuminatorių matėsi žalias ateivio veidas, pasidabinęs nežemiška šypsena.

Šlepkinas atkabino trosą.

- Gerai, žemieti, ir sudie! – telepatijavo ateivis. – Dėkui už pagalbą.
- Palauk, brolau! – šūktelėjo Šlepkinas. – Paimk lauktuvių sau!

Jis iš bagažinės ištraukė stiklainį su agurkais ir stiklainį su pomidorais ir su jais priėjo prie kybančios ore lėkštės.

- Kaip juos tau paduoti? Atidaryk!
- Na kažkaip nepatogu, - sumišo nežemietis. – Aš tau neturiu kuo atsidėkoti.
- Niekai, - mestelėjo Šlepkinas. – Žinau, kad čia nuolat šlaistaisi. Štai ir atskraidinsi kitą kartą, ką ten pas save darže auginat. Kartu ir tuščius stiklainius gražinsi, gerai?
- Na, gerai, - nusileido nežemietis ir lėkštės šone atidarė nedidelį liuką, pro kurį Šlepkinas įdėjo stiklainius su žemiškomis lauktuvėmis iš savo sodo.

- Ačiū, broli! – sujaudintas zvimbtelėjo ateivis. – Na, laimingai tau! Po savaitės lauk manęs šioje vietoje...

Ir NSO staigiai šovė į bedugnę dangaus žydrynę.

Palydėjęs lėkštę žvilgsniu, Šlepkinas sėdo prie daug mačiusios „Audi“ vairo. Jo veidu klaidžiojo mąsli šypsena. „Vis tik įdomu – ar prigytų Žemėje ateivio atvežtos daržovės?“ – mąstė jis, įvažiuodamas į Panevėžį. Ir nusprendė – būtinai prigytų!

Papildomai skaitykite:
Jei jie atskristų...
Seržantas šiluminėje trasoje
Paaukotieji kosmonautai
NSO per amžius
Stalinas ir NSO
Kas yra tikroji sėkmė?
Miniatiūros: Tarpplanetinis
Sigitas Parulskis. Ateiviai
Ar NSO nėra sukurti žmogaus?
Nežemiški roko muzikos ryšiai
Pokalbis su kun. Paltanavičiumi apie NSO
Nan Madolis - apleistas paslapčių miestas
Bergsoniška juoko teorija
Lunatizmas ir pilnatis
Ką rodo laiko rodyklė?
Iki pasimatymo, Marsieti!
Lietuviškoji išmintis apie...
Evaldas Dirgėla. Kosmose
Ar yra gyvybė Marse?

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT svetainė
Vartiklis