Publikacija

Jack Parsons. Šėtono manifestas

Aš, Belarionas*), Antikristas, 1949-ais Juodosios Brolijos, vadinamos Krikščionybe, metais apreiškiu šį Manifestą visiems žmonėms. Ir Aš, Antikristas, ateinu į jūsų tarpą, sakydamas:

Galas pretenzingai ir melagingai krikščionybės hipokrizei.

Galas vergiškosioms vertybėms bei prietarų apribojimams. Galas vergų moralei

Galas apsimestinam drovumui ir gėdai, kaltei ir nuodėmei – nes tai yra blogis po Saule, ir baimė.

Galas visoms valdžioms, nesiremiančioms vyriškumu ir drąsa – meluojančių kunigų, parsidavusių teisėjų, šantažuojančios policijos valdžiai ir

Galas nuolankiam meilikavimui ir pataikavimui miniai, vidutinybių aukštinimui ir kvailių iškėlimui.

Galas apribojimams ir draudimams, - tam ateinu tarpan jūsų, Antikristas, skelbiantis Žvėries 666 Žodį, kuris yra "Nėra įstatymo kitokio nei 'Daryki, ką nori'".

Ir Aš, Belarionas, Antikristas, keliu balsą ir pranašaudamas sakau:

Visiems žmonėms duosiu Žvėries 666 įsakymą, ir jo Žodžiu nugalėsiu pasaulį;

Ir per 7-is metus Babalon, Puolusi moteris Hilarion, apsireikš tarpe jūsų ir išaugins mano darbo vaisius.

Galas konspiracijai, prievartai, reguliavimams ir netikrų įstatymų tironijai

Ir per 9-is metus tauta perims Žvėries 666 įstatymą mano vardu, ir bus pirmąja Žemėje.

Visi priėmę mano, Antikristo, ir Žvėries 666, įstatymą bus neapkenčiami ir gyvens malonumuose, tūkstančius kartų didesniuose nei netikri netikrų šventųjų malonumai.

Belariono vardu jie darys stebuklus ir pamins savo priešus ir nieks nestos prieš mus.

Todėl Aš, Antikristas, šaukiu Išrinktuosius ir visus žmones ateiti

Laisvės vardu, kad pabaigtume Juodosios Brolijos tironiją.

Mano ranką vedžiojo ir antspaudą uždėjo 1949-ųjų dieną, tai 4066-ieji Babalono metai.


*) Belarionas („nejaučiantis pasigailėjimo“) - kitas puolusio biblinio angelo Belialo arba Agrielio vardo variantas. Jis laikytas galingiausiu ir puolusių angelų, galingesnis net už Liuciferį. Jis pasirodo kaip žavus, tačiau yra nuožmus ir veidmainiškas. Tekste „Šviesos sūnų karas prieš tamsos sūnus“ iš Negyvosios jūros ritinių jis pristatomas kaip tamsos sūnų vadas. Belialas dažnai sutinkamas medijoje.

Prierašas

Papildomai apie Parsons skaitykite -- Per seksą į žvaigždes;
Kita publikacija: Juodoji piligrimystė
Kita: Apie Crowley ir kt.

Gal Parsons tiesiog išprotėjo, kaip spėjo John Symonds**) ?

Taigi Parsons manė esąs Antikristas – ir jis nebuvo paprastas Antikristas. Jis buvo puikus sprogmenų specialistas. Ir visai nesvarbu, kuo save laikė Parsons. Jis stojo prieš nusistovėjusią tvarką Kaip į tai galėjo reaguoti JAV valdžia? Toli gražu ne skatinti.

Viena Agape ložės narė Jane Wolfe 1940-ų gruodį pažymėjo, kad Parsons „keliaudavo su antspauduotais valdžios leidimais“. Bet 1948-ais jis laikinai prarado saugumo garantijas kaltinant, kad jo dalyvavimas „sekso kulte“ yra nepriimtinas. Po uždaro teismo posėdžio 1949-ųjų balandį saugumo garantijos buvo atstatytos.

Bet 1950-ųjų rugsėjį jis neteko darbo „Hughes Aircraft“ apkaltinus slaptų dokumentų pasisavinimu. Kai kurie jų, tiesa, buvo dar iš CalTech laikų ir jis buvo jų bendraautorius. Parsons teisinosi, norėjęs paskatinti Izraelį pastatyti reaktyvinių variklių laboratoriją bei gamyklą ir tie dokumentai buvo reikalingi tik pasiūlymo pagrindimui. Teisingumo departamentas nusprendė, kad nėra pakankamai įrodymų kaltinimui. Tačiau Apeliacinė taryba nebuvo tokia nuolaidi ir atėmė saugumo garantijas 1952-ųjų sausį.

Taigi šis Antikristas norėjo kurti raketas Izraeliui. Antikristo ir panašūs tikėjimai, pvz., susiję su Tamplierių ordinu, turėjo atkreipti dėmesį į Jeruzalę. Buvo tokių, kurie kalbėjo apie lemiamą mūšį Esdraelon'o lygumoje prie Megido kalvos (Armagedonas). Tokie, kaip Oral Jerry Swagger'is, galėjo norėti užmušti Žverį, Antikristą. O Antikristu buvo Jack Parsons.

Raketų mistiko mirtis ir gyvenimas

Žvelgiant iš laiko perspektyvos, pradėkime nuo tų „dokumentų“, kurie buvo pateikti viešumai po jo mirties.

„Los Angeles Times“, 1952.06.18 (ketvirtadienis)

Raketų mokslininkas žuvo sprogimo Pasadena metu

Nelaimė iššaukė motinos savižudybę

Paralyžiuotoji buvo bejėgė liudininkė

Vakar puikus Pasadena raketinių variklių specialistas rado mirtį per sprogimą, kuris sudrebino jo garaže buvusios laboratorijos stogą. Ta žinia paskatino nusižudyti jo motiną, kuri išgėrė migdomųjų stebint senyvai paralyžuotai moteriai.

John W. Parsons, 31 m. amžiaus, buvęs CalTech mokslininkas bei patarėjas bei Arroyo Seco reaktyvinių variklių laboratorijos įkūrėjas žuvo beveik vienu metu nugriaudėjusių sprogimų metu. Jie sunaikino jo laboratoriją buvusios Busch nekilnojamosios nuosavybės patalpose, 1071 S. Orange Grove Ave., Pasadena.

Parsons motina. P.Ruth Virginia Parsons, 58 m. amžiaus (21 W.Glenarm St., Pasadena), išgėrė 45-ias piliules, kai jai pranešė apie sūnaus mirtį Huntingtono memorialo ligoninėje praėjus valandai po sprogimo. Tuo menu namuose 424 Arroyo Terrase, Pasadena, buvo dvi moterys.

Jos vyresnioji draugė p.Helen Rowan, paralyžiaus prikaustyta prie kėdės, matė, kaip moteris paėmė piliules iš buteliuko palikto ant stalo po to, kai ji išgėrė dvi tabletes, paskirtas gydytojo. Po kiek laiko kita draugė, p.Neilie Smith, auklė, atėjo į namus paguosti netekus Parsons. Ji rado ją susmukusią kėdėje miegamajame ir p. Rowan sėdinčia šalia ir negalinčią padėti. Buteliuke buvo likusios 3 tabletės.

P. Nedia Kibart, 59 m. amžiaus iš 320 Waverly Drive, Pasadena, buvo kitame kambaryje, kai p. Parsons paėmė buteliuką ir išėmė tabletes. Chemiko motina jai pasakė, kad ji "daugiau negali" ir "nusižudys" (pasak Pasadena policijos leitenanto John C.Elliot).

Jis pasakė, kad p.Rowan gyveno su p. Parsons W. Glenarm adresu.

Parsons buvo vienas iškiliausių autoritetų reaktyvinių variklių srityje po to, kai 1946-ais paliko CalTech. Jis dirbo konsultantu daugelyje firmų, sakė jo 28 m. amžiaus svainis, gyv. 125 N.Rampart Blvd. Parsons ir Dr. Theodore von Karmine įkūrė Arroyo Seco gatvėje CalTech reaktyvinių variklių laboratoriją.

Sprogmenų specialistas ruošėsi kelionei į Mexico, naują darbo vietą, kurios pobūdis buvo slaptas, pasakė Cameron. Prieš tai Parsons dirbo Saugus esančioje Burmite Powder Co.

Parsons į dėžę krovė sprogmenis buteliuose, kuriuos ketino imti į kelionę, kai įvyko sprogimas, po kurio sekė kitas, dar galingesnis, detonavęs kitus patalpoje buvusius sprogmenis, teigia leit. Elliot.

Butelių su užrašu "Sprogmenys" liekanų rasta ant grindų. Sienos, pertvaros, lubos ir grindys buvo suniokotos, o vonia apversta. Parsons kūnas buvo netoli vonios.

Apie ponios Parsons mirtį buvo pranešta 9:06, beveik po 4 val. po sprogimo, suniokojusio garažą. Dr. J.H,Huntsman užfiksavo jos mirtį. Jį iškvietė o.Smith, slaugė.

4-i nuomininkai buvę pastate virš garažo nenukentėjo, bet buvo iškeldinti iš kambarių. Salvatori Ganci, menininkas, gyvenęs tiesiai virš laboratorijos, sakė, kad sprogimas išmušė didelę skylę grindyse ir sulaužė jo didžiojo pianino koją.

Pasadena policija iškvietė armijos specialistai iš Ft. McArthur, kad ištirtų nuolaužas ir nustatytų sprogimo priežastį. Jie taip pat patikrino Parsons laikiną gyvenamąją vietą 424 Arroyo Seco, p.Frank Carpenter, tuo metu nebuvusio mieste, name. Jie ieškojo daugiau sprogmenų.

Pastatas, kuriame buvo garažas, kažkada buvo tarnų kambariai, neseniai perdaryti į kelis butus.

Parsons ir jos motinos kūnai pašarvoti Turner-Stevens laidojimo namuose.

Tai ką išreiškia šis straipsnis? Parsons buvo raketų ekspertas, aktyviai dirbęs II pas. karo metu ir iškart po jo. Jis dirbo CalTech ir buvo JTL įkūrėjas. Ir dar dirbo "Burmite Powde Co".

Bet kur žodžiai apie žmoną? Kur ji buvo tuo metu? Parsons ruošėsi kelionei "įslaptintam" darbui Meksikoje ir garaže laikė sprogmenis. Ar taip elgiasi sprogmenų specialistai? Sprogmenys suniokojo garažą, tačiau nepadarė didelės žalos virš jo buvusiems butams.

Didesnė straipsnio dalis yra apie Parsons motiną. Ji išgirdo naujieną, išgėrė buteliuką migdomųjų ir mirė stebima suparalyžiuotos senutės.

Straipsnis rašytas paskubomis, nes von Karman vardas užrašytas neteisingai. Neminimi Parsons bendradarbiai ar darbuotojai. Nėra nuomonės iš CalTech, JPL ir armijos specialistų.

Dabar paimkime kitos dienos, birželio 19-os, straipsnio - jame Parsons "pasendintas" 6 m., o "Burmite" virto "Bermite".

Mokslininką užmušusio sprogimo tyrimas

Policija spėja, kad antradienio sprogimo, nusinešusio John W. Parsons, 37 m. amžiaus raketų ir reaktyvinių variklių specialisto gyvybę jo Pasadena laboratorijoje, priežastis galėjo būti gyvsidabrio sprogmenų išmetimas.

Pasadena policijos chemikas Don M.Harding tyręs liekanas, pasakė neginčijamai nustatęs, kad gyvsidabrio sprogmenys, naudojami kaip detonatorius, sprogo atsitrenkę į grindis.

Harding sako, kad sprogmenų kiekio negalima nustatyti, bet kavos skardinė, kurioje ,galima spėti, Parsons darė mišinius, sudraskyta į skutelius. Tap pat laboratorijoje buvo daug kitų sprogmenų, daugelis jų eksperimentinių, teigia Harding.

Policija sakė, kad Parsons nedidelius kiekus gyvsidabrio sprogmenų gamino komerciniais tikslais.

Sprogimas ant buvusios F.G.Cricksbank netilnojamo turto patalpos 1071 S.Orange Grove Ave., Pasadena, grindų ištaškė laboratoriją garaže ir sužeidė Parsons, kuris mirė po valandos.

Mokslininko motina Ruth Virginia Parsons, 58 m. amžiaus, gyv. 21 W.Glenarm St., Pasadena, išgirdusi apie sūnaus mirtį, išgėrė 45 migdomųjų tabletes ir mirė

Parsons žinomas kaip vienas geriausių sprogmenų ir reaktyvinių variklių specialistas. Kartu su kitais 5-iais akcininkais, jis 1942-ais įkūrė "Aerojet Engineering Corp.", bet savo dalį pardavė po 3 m.

:"Jis buvo vienišius", apibūdino "Aerojet" sekretorius T.E.Reehan. - "Jam patiko bastytis. Tačiau jis buvo vienas svarbiausių srities asmenų".

Dauguma pagrindinių JATO (jet assisted take-off) buvo paimta Parsons vardu. Kai "Aerojet" viceprezidentas jis vadovavo kieto kuro variklio sukūrimo projektui. Jo pažįstami sako, kad jis niekada nedirbo atominės energijos srityje.

Parsons paskutinius metus iki praėjusio penktadienio dirbo Saugus esančioje "Bermite Powder Co". Ten jis buvo užsiėmęs, kaip sako jį pažinoję, tyrimais su sprogmenimis ir mažais efektais filmams. Saugus firmoje vadovavo vienam iš raketų sprogmenų ir s pirotechninių sprogmenų po trumpalaikės pauzės projektui, kuris buvo slaptas.

"Jis buvo iki penktadienio, kad baigtų projektą", sakė J.H.Arnold iš "Bermite". - "Aš kviečiau jį pasilikti bandymams, bet jam nižo važiuoti į Mexico. Jis sunkiai dirbdavo".

Parsons buvo rūpestingas saugumo požiūriu, pasak Arnold. Jis kruopščiai dirbo, turėjo geras žinias ir buvo kruopštus.

Arnold stebėjosi, kad Parsons mažose laboratorijoje netoli namų laikė sprogmenis, kas yra Pasadena gaisro saugumo pažeidimas. Tačiau Arnold pasakė, kad Parsons netoli Rialto turėjo parako parduotuvėlę ir prieš 6-8 mėn. Ketino pradėti dinamito verslą.

Harding pasakė, kad toje laboratorijoje liko pakankamai sprogmenų, kurie nušluotų pusę pastato. Ten sprogmenys buvo saugomi apie 6 mėn. Arba ilgiau, mano policija.

Tyrimas rodo, kad sprogimas apėmė maža sritį. Matyt į Parsons kūną smogė paveikė sprogimas šalia. Grindyse išmušta skylė toje vietoje, kur, kaip spėjama, stovėjo Parsons.

Sprogimas išdaužė langus netoliese esančiame pastate, kurio savininkas W.W.Burris. Martin Foshaug, jo motina p. Alta Foshaug, menininkas Sal Ganci ir Jo Anne Price, manekenė sprogimo metu buvo šio pertvarkyto pastato aukšte. "Viskas nukrito nuo sienų", sakė Ganci. - "Pianinas nuvirto, jo koja sulūžo. Mes susvirduliavome".

Ganci sakė, kad jis tikėjosi, kad "kažkas nutiks" dėl Parsons žsiėmimo sprogmenimis. Chemikas dažnai perspėdavo kaimynus, kad ko bandomosios medžiagos nestabilios.

Harding buvo skeptiškai nusiteikęs prieš likusius chemikalus. Pasak jo, Parsons buvo savamokslis. Gimęs čia, jis tik dvejus metus mokėsi SC.

Nors Parsons neturėjo formalaus C diplomo, jis nuėjo į CalTech astronautikos tyrimų srityje ir kartu su Dr.Theodore von karman įkūrė Caltech reaktyvinių variklių laboratoriją.

class='in'Jis buvo Amerikos chemikų asociacijos, Aeronautikos instituto, Armijos asociacijos ir Sigma Xi brolijos narys. Jis atsisakė daugybės garbės vardų.

Ech, Parsons iš tikro buvo išskirtinė asmenybė. Jis įsidarbino CalTech'e neturėdamas formalaus diplomo, tapo vienu žymiausiu specialistu reaktyvinių variklių srityje, buvo vienas JPL įkūrėjų ir įkūrė "Aerojet".

Jis atsirado iš niekur ir iškilo iki pat viršaus. Nenuostabu, kad jis buvo vienišius.

Lieka daug neaiškių klausimų. Bendradarbis jį apibūdino kaip kruopštų asmenį, - ir tuo pačiu metu jis laikė sprogmenis po 4-ių nuomininkų butais. Ar tai irgi rūpestingumo išraiška?

4-i nuomininkai nerimavo, sprogmenų užteko "nunešti pusę pastato". Bet sprogimas tik suniokojo laboratoriją nedetonavęs kitų sprogmenų. Prieštaravimas su pirmu straipsniu, kuriame policijos leitenantas sakė apie du sprogimus.

Ir vėl - jokių pastabų apie Parsos žmoną, JPL ar Caltech kolegas. Tik trumpos pastabėlės iš "Burmite" ir "Aerojet".

Kokia kelionės į Meksiką esmė?

Po dviejų dienų "Los Angeles Times", birželio 21 d. šeštadienio numeryje pasidodė dar vienas straipsnis:

Paslaptingas angelas įžengia

Mokslininką užmušęs sprogimas

Netvarkingas elgesys su pavojingomis sprogstamosiomis medžiagomis laikoma antradienio sprogimo, nusinešusio 37 m. amžiaus John. W. Parsons gyvybę priežastimi. Buvęs bendradarbis jį nusako kaip "visai nederantį" su moksliniais pagrindais.

George W.Santmayers, chemikas iš Los Angeles turėjo reikalų su Parsons Jūrų laivyno departamente nuo sausio mėn. 1 d., pasakė, kad iš 1071 S.Orange Grove Ave surinkti įrodymų jis spėja, kad "kažkas kitas" padėjo kažkokį sprogmenų kiekį į šiukšlių konteinerius netoli Pasaadena mokslininko laboratorijos.

Don Harding, Pasadena policijos ekspertas, patvirtino radus šiukšlių konteineryje šešis diltrus su gyvsidabio sprogmenų likučiais. Spėjama, tad toks sprogmuo atėmė Parsons gyvybę.

... Be filtrų, Harding rado apie 500 g kordito, amunicojos sudėtinės dalies.

"Parsons'ui taip elgtis su tokiomis medžiagomis bštų atrsi chirurgui operuoti purvinomis rankomis", - sako Santmyers. - "Aš pažįstu parsons kaip iškilų ir puikų tyrinėtoją".

"... tuo metu Parsons buvo bebaigiąs sukurti visai naują medžiagą, 'daug geresnę už bet kokią egzistuojančią komercinę sprogstamąją medžiagą'", - policijai sakė Santmyers.

Santmyers paneigė gandus, kad prieš kelis metus Parsons dalyvavo paslaptinguose magijos kultuose.

Aha, vis daugiau medžių. Jei Parsons buvo nužudytas, tai kokie motyvai? Ir pabaiga -- "magijos kultai"

Šiam kartui užteks spėlioti - baigiant trumpai perbėkime Parsons gyvenimą (papildomai skaitykite -- "Per seksą į žvaigždes").
Kita: Thelema ir kt.
bei Magija yra Aukščiausias Gamtos filosofijos pažinimas


**) Džonas Saimondsas (John Symonds, 1914-2006) – anglų rašytojas, biografas, dramatrgas, rašęs ir vaikams. 1946 m. sutiko A. Kraulį, tapusį jo literatūriniu išpildytoju. Pradžioje žavėjęsis A. Kraulio idėjomis, pamažu tapo kritiškas jų atžvilgiu, ypač narkotikų ir sekso požiūriu. Vis tik kartu su vienu jo mokinių K. Grantu parašė A. Kraulio autobiografiją ir keletą kitų kūrinių. Vėliau parašė dar autobiografiją ir keletą kitų kūrinių. Vėliau parašė dar biografinius kūrinius, tarp jų ir „Žvėris 666“ (1997), kurioje rašė ir apie Džeką Parsonsą.


Jack Parsons gyvenimo kronika

1914.10.02
Parsons gimimo data

1828 m.
Parsons iškviečia "Šėtoną", bet "išsigąsta, jam pasirodžius".

1936 m.
21 m. amžiaus Parsons su draugu Ed Forman pasirodė Cal Tech'e norėdami kurti raketas, ką ir darė kelis metus. Theodore von Karman pradeda GALCIT projektą, kuriame įsijungia ir Frank Malina. Pinigų klausimas visada "kamavo", tad vėliau Parsons ir Forman įsidarbina Mojave dykumoje įsikūrusioje "Hlifax Powder" kompanijoje.

1938 m.
Oro pajėgos susidomi tyrinėjimais ir Pasadena esančioje GALCIT laboratorijoje pasirodė Hap Arnold, kad išsiaiškintų, ar šie tyrinėjimai gali padėti išspręsti pakilimo aikštelių, kurios tapo per trumpos kariniams lėktuvams, problemą.

1939 m.
Parsons su žmona Helen (Northrup) įspojo į Crowley O.T.O. Los Angeles šaką, vadinamą Agape lože kuriai vadovavo Wilfred Smith, kuris su žmona verbavo narius naudodamas seksualines pagundas (pagal ložės narį Louis T. Culling).

1940 m.
Karinės Oro pajėgo pradeda remti GALCIT projektą. Parsons daugiausia užimtas JATO (reaktyvinių "butelių") kūrimu. Daugelis JATO patentų išduota Parsons vardu. Gruodžio mėn. Jane Wolfe spėja, kad Parsons bus ložės lyderis.

1941 m. kovas
Wilfred Smith rašo laišką Alister Crowley, kad "...pagaliau turiu puikų vyrą, Jack Parsons. Ir nuo kito antradienio jis pradeda kalbinimus dėl grupės išplėtimo".

1942 m.
Parsons, von Karman ir kt. Įkuria "Aerojet", kuri turėjo gaminti ir Karo pajėgoms pardavinėti JATO. Parsons palieka kieto kuro raketų tyrinėjimų postą Oro pajėgų Reaktyvinių tyrimų projekte.
Kovo mėn. Jane Wolfe rašo Crowley: "Aš tikiu, kad Jack Parsons, kuris dabar atsidavęs Wilfredui, taps lyderiu". Ji pažymi, kad jis "populiarina 'Įstatymo knygą', nes ji išpranašavo Einšteiną ir Hesenbergą, kurie uždrausti Rusijoje – dirbančius kvantinės mechanikos srityje ir jų darbas siejasi su "begalybės veiksniu ir neapibrėžtumu"..

1943 m. birželis
Crowley nori nuversti Smith ir paskirti Parsons ložės vadovu. Tačiau tai jam nepavyksta dėl pakankamo narių lojalumo, įskaitant ir Parsons. Crowley rašo Agape ložės nariui Max Schneider: "Kas dėl Jack, jis yra po visa kuo, - bet jis yra labai jaunas..."

1944 m.
Aleister Crowley pašalina Wilfred Smith'ą iš OTO, nes Agape ložę pavertė "sekso kultu". Smith'as palieka ložę kartu su Parsons žmona Helen, kuri pakeitė ankstesnę Smith meilužę Regina Kahl, kaip aukščiausiąją žynę savaitinėse gnostinėse mišiose, kurias Smith laikė kaip vyriausias žynys. Crowley paskiria Parsons Kalifornijos O.T.O. vadovu. Helen sesuo "Betty" (kaip vadinta) lieka su Parsons.
Parsons, Theodore von Karman ir kt. netoli Velnio vartų dambos (Devil Gate Dam) Arroyo Seco g. kuria JPL (Jet Propulsion Laboratory) – netoli ankstyvųjų bandymų vietos.

1945 m. rugpjūtis
Mokslinės fantastikos dailininkas Lou Goldstone dažnai lankydavosi pas Parsons ir vienądien su savimi atsivedė Lafayette Ronald Hubbard (L.Ron). Hirosimą ir Nagasakį jau buvo nušlavę atominių bombų sprogimai. Pasaulis sužavėtas. Daug žmonių džiūgavo. Socialinės pasekmės buvo paskutinė mintis. Tik po 7 m. kiekvienas Pasadena gyventojas buvo aprūpintas "spalviniu dozimetru", cheminiu radiacijos matuokliu, pasakančiu kuris mirs ir kris gyvens po apšvitinimo. Karo laivyno karininkas L.Ron veržėsi į tuos bohemos namus, kur permiegojęs su daugeliu moterų, prisikasė iki "Bett", Parsons draugės. Parsons tai toleravo, nes sakė, kad jam reikia magiškojo partnerio, kuriuo tikėjo esant Hubbartą.

1945 m. gruodžio 5 d.
Hubbard oficialiai pasitraukė iš Karo laivyno. Jis iškart susirūpino pensija, tvirtindamas sergąs daugybe ligų ir įsikūrė Pasadena. Betty (Sara Elisabeh Northrup) vėl susideda su Hubbardu. Parsons, netekęs Betty, ieško pakaitalo ir nusprendžia pritraukti kurią nors atlikdamas magiškąsias apeigas. Tačiau jo galvoje sukosi didesnės mintys.

1946 m. sausio 4 d.
Parsons ir Hubbard atlieka magiškąsias apeigas, kad pritrauktų "Puolusią moterį", su kuria pradėtų "Mėnulio kūdikį".

Sausio 15 d.
Parsons, Betty ir Hubbard įkuria "Applied Enterprises" kompaniją. Daugiausia pinigų įdeda Parsons, kuris buvo pardavęs "Aerojet" akcijas generolui Tire.

Sausio 18 d.
Parsons ir Hubbard buvo Majove dykumoje, kai Parsons pajaučia, kad eksperimentas pavyko ir sako Hubbard: "Padaryta". Grįžęs namo jis randa jo laukiančią artistę Marjorie Cameron: "Ji buvo kaip liepsna, bronzos raudonio plaukais, ugninga ir jautri, ryžtina ir užsispyrusi, nuoširdi ir kaprizinga, išskirtinė asmenybė, - su talentu ir energija". Jack Parsons su Marjorie

Nuo sausio 4 d. iki kovo 4 d.
Parsons rašo dienoraštį, vadinamą "Babalon knyga", magiškąjį rašinį.

Nuo sausio 19 d iki vasario 27 d.
Parsons su Hubbard pagalba bando iškviesti Babalon.

Vasario 28 d.
Hubbard išvykus į kelionę, Parsons vienas Majive dykumoje gauna apreiškimą, atskleidžiantį 77 dalykų priežastis – tai jis pavadina "Liber 49". Jis tvirtina, kad tai ketvirtoji "Įstatymo knygos" (Crowley apreiškimo) dalis. Toks tvirtinimas suerzino nemažai Agape ložės narių.

Kovo 1-3 d.
Sekdami "Liber 49" nurodymais, Parsons ir Marjorie Cameron praleidžia tris paras sekso apeigose, dalyvaujant Hubbard, kad pradėtų "Mėnulio vaiką".

Kovo 6 d.
Parsons rašo Krauliui:"Esu valdomas aukščiausios paslapties Patyriau svarbiausią ir labiausiai sukrečiantį jutimą gyvenime". Jis pratęsia: "Tikiu, kad tai buvo IX lygio veikos su mergina rezultatas, atsakęs į mano elementariuosius iškvietimus. Tiesiogiai liečiausi su Vienatiniu, švenčiausiuoju ir puikiausiu, kaip paminėta Įstatymo knygoje. Šiuo metu negaliu parašyti vardo. Pirmieji paliepimai gauti tiesiai per Ron įžvalgą. Paraidžiui vykdžiau nurodymus. Tai siekimas inkarnacijai. Nežinau nešėjo, bet tai man davė slaptą ženklą. Dabar 9 mėn. aš saugosiu, tada jis išvys pasaulį. Tai visa, ką galiu dabar pasakyti..." Crowley nesuprato Parsons slapukavimų ir atrašė, net nežino, apie ką Parsons kalba.

1946 m. balandis
Hubbard ir Betty išvyksta į Floridą su "Allied Enterprises" pinigais, kad nupirktų laivą Rytų pakrantėje, kurį planavo parduot Vakarų pakrantėje. Parsons negavo iš jų žinių, nes tiedu iš tikro leido atostogas už Parsons pinigus.

1946 m. liepa
Parsons atsekė Hubbard ir Betty iki Majamio, kur nustatė, kad tiedu nupirko tris laivus. Jis iškėlė jiems ieškinį ir išsireikalavo du laivus ir dalį trečiojo. Tada Parsons uždarė "Allied Enterprises" ir Parsons keliai išsiskyrė su Hubbard. Pirmasis laivas, nupirktas už "A.E." pinigus buvo "Diana", ir šį vardą (kuris galėjo būti kitas Babalon vardas) Hubbard sujungė su "cybernetics" (gr., orakulas) ir gavo "Dianetics", pavadinimą savo filosofinei ir mąstymo sistemai, kurioje derino mokslinę fantastiką su magija, perimtą iš Parsons bei A. Crowley raštų. Veliau "Dianetika" buvo pervardinta į Scientologiją.

1946 m. rugpjūtis
37 m. amžiaus Hubbard vedė 21 m. amžiaus Betty (Sara Northrup). Tuo metu Hubbard vis dar buvo apsivedęs su pirmąja žmona.

1946 m. spalis
32 m. amžiaus Parsons veda 24 m. amžiaus Marjorie Cameron. Crowley mano, kad Parsons užmetė su Babalon ir rašo Louis T.Culling: "Dėl J.W.P.- visa, ką galiu pasakyti, man labai gaila. Jaučiu, kad jis turi puikių minčių, bet pradžioje buvo suklaidintas Smith, o vėliau buvo apvogtas apgaviko vardu Hubbard". Kažkada 1946-ais Crowley sustabdo Parsons, kaip OTO vadovo veiklą.

1946 m. gruodis
Crowley rašo: "Džekas ir jo nuotykiai manęs daugiau nedomina, jis tik silpnavalis kvailys - ir tegul eina velniop" Requiescat in pace.

1947 m.
Pasak von Karman, Parsons įsivelia į reikalus su Izraeliu.

1947 m. gruodžio 1 d.
Miršta Aleister Crowley.

1948 m.
Parsons praranda savo saugumo garantijas vykdant cyriausybės darbus, nes "dalyvauja religiniame kulte … susijusiame, kaip manoma, su seksualiniu ištvirkavimu, … įkurtame jo name, … kas neabejotinai liudijama". Taip pat jis išsiskiria su Marjorie Cameron. Išsiskyrimas tęsiasi iki 1949 m. pabaigos ar 1950-ųjų pradžios.

1948 m. spalio 31 d.
Prasideda dalykai aprašyti „Antikristo knygoje“. Jis į šalį atideda magiją dviem metams, kol nepašaukia Babalon.

1949 m. kovas
Parsons apsigina uždarame teisme ir Apeliacinė taryba atstato jo saugumo garantijas.

1949 m.
Parsons rašo „Šėtono manifestą“.

1950 m. rugsėjis.
Parsons netenka darbo vietos „Hughes Aircraft“ kaltinant pasisavinus slaptus dokumentus, kuriuos jis naudojo derantis su Izraeliu dėl reaktyvinių variklių gamyklos statybos.

1952 m. sausis
Apeliacinė taryba vėl atima saugumo garantijas.

1952 m. birželio 17 d.
Ruošiantis kelionei į Meksiką, kur jis ruošėsi statyti sprogmenų gamyklą Meksikos vyriausybei (apie tai buvo pasisakęs von Karman), žūsta sprogimo metu garaže įrengtoje laboratorijoje. Po valandos pranešama apie jo mirtį Huntington memorialinėje ligoninėje. Išgirdusi apie jo mirtį, nusižudo motina.

Papildomai skaitykite -- "Per seksą į žvaigždes"
Kita Parsons publikacija: Juodoji piligrimystė
o taip pat:
Thelema ir kt.
Apie Crowley ir kt.
Keista Ciolkovskio filosofija
Istorinė Mėnulio nuotrauka
Daugkartinis orbitinis lėktuvas
Kosmonautikos pergalės ir pralaimėjimai
Išgarsėję astronomai – brolis ir sesuo
Magija yra Aukščiausias Gamtos filosofijos pažinimas
Stivenas Hokingas: nenurimstantis invalidas
A. Čiževskio „vientisas gamtiškas subtratas“
Nepaprastas durininko kūrinys
Nežemiški roko muzikos ryšiai
Tesla ir eterio technologijos
Svajokliai prieš imperiją
Jis žuvo iki Gagarino...
NASA tapsmas: istorija
Nusitaikant į žvaigždes
Pakrikštytas žaibu...
Tunelis po Atlantu
Flirtas su Hitleriu
NSO.lt svetainė