Publikacija

Antikristo knyga
Juodoji piligrimystė

Dabar nutinka, kaip BABLON sakė, kai gavęs jos Knygą aš užmečiau Magiją ir atidėjau Jos Knygą ir visus susijusius thereto. Nuo manęs nusigręžė fortūna (apie 50 tūkst. dolerių) ir mano namai, ir visa, ką įgijau.

Tada 2 m. dirbau pasaulyje, šiek tiek atgaudamas savo fortūną. Bet tai vėl buvo paimta iš manęs, ir mano reputacija, ir mano geras vardas pasaulietiškame darbe, kurs yra mokslas.

Bet 1984-ųjų spalio 31 d. BABALON vėl mane pašaukė ir aš pradėjau paskutinįjį darbą - ir tai stebuklingoji lazdelė. Aš dirbau 17-a dienų, kol BABALON pašaukė mane sapne ir davė nurodymus astraliniam veikimui. Tada aš perstačiau Šventyklą ir pradėjau Juodąją piligrimystę, - kaip ji buvo nurodžiusi.

Aš praleidau saulėlydį su jos ženklu ir naktį užleistuose nuošaliuose ir ciklopiškuose griuvėsiuose, - kol pagaliau pasiekiau Chorazin miestą. Jame buvo Juodojo bazalto bokštas, dalis pilies, iš kurios vadovauta mūšiams žvaigždžių įlankoje. Ir virš bokšto buvo ženklas.

Ir vienas iš sunkiai apsirėdžiusių ir slepiančių veidą parodė man ženklą ir paliepė man pažvelgti - ir už aš pamačiau 4-ių praėjusių gyvenimų akimirkas, kai man nepavyko pasiekti tikslo.

Aš perėjau Simono Mago gyvenimą garbindamas Puolusią Helen kaip Sofiją. Ir regėjau savo nesėkmę patirtą Hubris, iš išdidumo. Ir mačiau Giles de Retz gyvenimą, kai bandžiau Žaną s'Ark padaryti Raganijos karaliene ir pralaimėjau per jos kvailumą ir, vėl gi, savo išdidumą. Mačiau save kaip Francis Hepburne, Earl Bothwell, manipuliuodamas Gille Duncan, kuris buvo netikęs įrankis. Ir vėl kaip kunigaikščiui Kaliostrui man nepavyko, nes savo Serafinoje neįžvelgiau moterų prigimties.

Ir mačiau save 13-os metų berniuku šiame pasaulyje, - iškviečiančiu Šėtoną ir išsigąstančiu jam pasirodžius.

Ir manęs paklausė" "Ar tau vėl nepavyks?, į ką atsakiau: "man pasiseks" (nes visą kraują atidaviau BABALON ir nebuvau tas, kuris kalba).

Ir po to buvau įleistas ir pristatytas tos vietos Princui ir man padaryti dalykai, apie kuriuos negaliu rašyti, ir man buvo pasakyta: "nėra garantuota, kad išgyvensi; bet jei išgyvensi, įgyvendinsi tikrąją savo valią ir Šėtono manifestą".

Tada aš sugrįžau ir daviau Prarajos priesaiką, turėdamas pasirinkimą tarp beprotybės, savižudybės ir tos priesaikos. Bet priesaika be išminties didino tą siaubą, todėl visą sezoną tęsiau beprotybėje ir prarajos baimėje.

Bet apie tai daugiau nieko. Praleidau 40 d. išmėginimuose ir priėmiau Templi magistro priesaiką ir net Antikristo priesaiką prie Frater 132, Nežinomąjį dievą.

Ir taip tapau Antikristu pasaulyje ir laiduotoju, kad "Žvėries 666" darbas bus užbaigtas ir atsivers kelias BABALON atėjimui. Negaliu liautis ar ilsėtis, kol tie dalykai neužbaigti. Ir šiai pabaigai pateikiu šį savo Manifesto.

Belarion Armituss AL
Dagjal Antichrist
Jack Parsons, pirmąkart apreikšta 1984 e.v. spalio 31 d.

 

Pastabos

Papildomai apie Parsons skaitykite -- "Per seksą į žvaigždes";
Publikacija: Šėtono manifestas
Kita: Apie Crowley ir kt.

Datos, be abejo, netikros. "1984" buvo George Orwell romano pavadinimas. Orwell iš pradžių jį pavadino "1948", nes jo aprašomi įvykiai vyko tuo metu. Leidėjęs, nusprendęs, kad tai pernelyg kontraversiška, sukeitė paskutinius du skaitmenis. Smagiai paskaitysite George Orwell: Žemė yra plokščia.

Jack Parsons brošiūra buvo parašyta 1948!
[Papildomai skaitykite puslapį "Šėtono manifestas"]

1. Tai vyko "gavus Babalon" knygą
"Allied Enterprises" buvo įkurta 946-ųjų sausį ir panaikinta 1946-ųjų liepą. Tad Parsons turėjo gauti Babalon knygą 1945-ais, t.y. to metu, kai bandė padaryti "Mėnulio vaiką".

2. Parsons nusigręžus nuo magijos jam iškart ėmė nesisekti. Jis nukirto savo sėkmės šaką.

3. "Dirbau du metus"
Tai būtų 1946-ųjų vasara-1947-ųjų vasara. Kas tuo metu vyko? Parsons atgavo fortūną ir vėl ją prarado - kartu su mokslininko reputacija.

4. "Stebuklinga lazdelė"
Ji galėtų reikšti penis. Ar tai nuoroda į sekso magiją? Ar Babalon tėra Marjorie Cameron metafora? Kažkokia esybė per ją kalbėjo Parsons? Bet ne, Babalon kalbėjo tiesiogiai Parsons - per sapną.

5. "Prasidėjo juodoji piligrimystė"
Kas tai per velniava? Gal tai astralinė kelionė? Siela (sąmonė, nous) keliavo jo kūnui likus Kalifornijoje? Ar Parsons buvojo Vidurio Rytuose? Juodasis bazaltas... Ar tai ne Kaabah akmuo šventojoje Mecca? Skaitykite apie pranašą Muhamedą

6. Simonas Magas
Jis nesėkmingai bandė skristi nuo bokšto. Parsons kūrė raketas. Jam tai pavyko... Skaitykite papildomai apie Simoną Magą ir "Pirmojo gnostiko mokymai"...

7. 13 m. berniukas
Tai turėjo vykti 1928-ais

8. Ką jie padarė Parsons?
Frater 132 - tai Wilfred Smith, pirmasis Agape ložės vadovas. Jis iš Parsons paviliojo žmoną Helen. O Aleister Crowley mirė 1947-ais.

Rytietiškas Antikristo motyvas

1949-ais, kaip Symonds teigia, Parsons davė Bedugnės priesaiką, kas buvo bandymas sujungti sąmonę su Visatos protu. Sau Parsons pasirinko magišką Belarion Armiluss Al Dagjal AntiChrist vardą. Symonds mano, kad tuo metu Parsons išprotėjo.

Dagjal arabiškai reiškia "apgavikas". Ir juo Islame vadinamas Antichristas. Ad-Dagjal yra raudonu veidu, viena akimi kaktoje ir valdys visą pasaulį išskyrus Meką ir MedinąMahdi.

Visi Jeruzalės vaizdai prasideda nuo Akmens kupolo ir Al Aqsa mečetės. Jėzus negrįš tol, kol nebus atstatyta šventykla ir vėl nebus pradėta aukoti gyvos būtybės.

Pirmąją šventyklą pastatė Saliamonas, antrąją - žydai, grįžę iš babilono nelaisvės - Zerubbabel, o po kelių šimtmečių prieš pat Jėzaus gimimą ją perstatė Erodas - ant Moriah kalno.

Es Sakhra, kertinis akmuo Šventyklos kalne, buvo vieta, kur Abraomas pastatė altorių sūnaus aukai. Vėliau jis buvo švenčiausioji vieta Pirmajai ir Antrajai šventyklai. Tą pačią vietą parinko Erodas naujajai Tripartite šventyklai, skirtai Jupiteriui, Junonai ir Minervai.

638-ais Jeruzalę užėmęs Omar Ibn Kittab buvo sukrėstas Šventyklos kalno padėtimi ir paliepė jį išvalyti. Tuo metu jsi vadintas Al Aqsa, "tolima vieta". Tai buvo vieta, kur prieš kelis metus pranaŠas Muhamedas baigė savo kelionę oru iš Mekos, - ir tada pakilo į dangų ant skraidančio žirgo Burak.

Ten, Muhamedo pakilimo vietoje, kalifas Abd-el-Malik 691-ais pastatė aštuonbriaunį monumentą, Akmens kupolą. El Malik sūnus el Walid 705-ais papildė kalną nauju pastatu pietinėje aikštelės dalyje, Al Aqsa mečete ji buvo pastatyta ant netvirtų pamatų ir žemės drebėjimų buvo sugriaunama ir vėl atstatoma.

Antrąją šventyklą 70-ais sugriovė Titus kariai. Po 132 m. sukilimo Adrianas, vienas didžiausių [pasaulio statytojų, išvalė Žydų šventyklos liekanas ir ten pastatė Jupiterio šventyklą. Jis pavadino vietą Aelia Capitolina. Adrijus yra pastatęs ir Baalbek Jupiterio šventyklą Libane, kuri turėjo tokią pat struktūrą. O į vakarus nuo kalno šventyklos Adrijus pastatę Afroditės šventyklą - toje vietoje, kur šiandien Šv. Sepulkijaus bažnyčia.

Kryžiuočiai Jeruzalę užėmė 1099-ais ir pirmieji karaliai Al Aqsa mečetę pavertė savo rūmais. Kalno priežiūra atiduota tamplieriams, kuriems Al Aqsa buvo buveine, o ją pervadino į Saliamono šventyklą. Akmens kupolas virto TemplumDomini, Viešpaties šventykla.

Eschaelon lyguma yra graikiškas biblinio Jezreel (Dievo apsėtas) slėnio pavadinimas. Thutmose III sumušė kanaanitus. Čia Gideonas (Teisėjų kn.) pralaimėjo midianitams, o Debora ir Barakas kanaanitams. Ir Saulius, pirmasis Izraelio karalius, čia kovėsi su filistinais. 1917 m. britai vadovaujami generolo Allenby susikovė su turkais.

Šiaurės-pietų kelias ėjo per Megiddo, senąjį miestą. Nuo Har Mediggo, Mediggo kalno, ir atsirado Armagedono pavadinimas. Ir jame vėl kausis Žmogaus ir Dievo armijos (daugiau Kada bus Armagedonas?).

Tai Gogas ir Magogas ir Ezekielio 38, kur Gogas buvo Meseko karalius. Asirai meskekus vadino 'muska', kas skamba panašiai į Maskvą, Rusijos sostinę. O 'vadas' hebrajiškai yra 'roš', o 'Rusj" buvo senasis Rusijos pavadinimas.

Iš "Karaliaus Dovydo" viešbučio lango matosi Jeruzalės senamiesčio kalvos. Apačioje nuo Jaffa vartų skiria Hinnom slėnis, labiau žinomas kaip Gehana, arba Pragaro vardu, nes Pranašas Jeremija jame išpranašavo žudynes ir jis tapo atpildo metafora. Dešinėje, į pirtus, slėnis aplenkia Zion kalną ir susisiekia su Sidron sleniu - žemiau Dovydo miesto griuvėsių. Ir pragaras nėra toks baisus kaipjo apibūdinimas.

Kronika sugretinimuose

Daugiau -- Jack Parsons gyvenimo kronika

Kai 21 m. amžiaus J. Parsons pasirodė CalTech, 26 m. amžiaus L.Ron Hubbard rašė nuotykių apsakymus. Kažkur 1938-ais parašė pirmąjų mokslinės fantastikos kūrinį.

1939-ais Parsons su žmona Helen įstojo į O.T.O.

1941-ais Hubbard stojo į Karo laivyną leitenantu panaudidamas įvairias rekomendacijas, kurių nemažai buvo jo paties sufabrikuota. Karo laivyne iš pradžių rašė pranešimus spaudai, o vėliau mokėsi Žvalgybos karininku New York'e, bet kursus užmetė. Visad bandė atkreipti dėmesį į savo svarbą.

Įstojo į kovos prieš povandeninius laivus mokyklą Majamyje ir buvo paskirtas vadovaujančiu karininku į USS PC-815 pov. Laivų sekimo laive. Bet jo karjeranutrūko...

1942-ais Parsons bando narkotikus, kaip perteikiama jo eilėraštyje 1943-ių OTO"Oriflame":

"Aš din Kichotas, gyvenu peyotu, marihuana, morfijumi ir kokainu.
Niekad nežinau liūdesio, tik kvailiojimą, sudeginantį protą ir širdį.
Regiu visas stulbinančias moteris, ekstazę, tai, kas nežmogiška, angeliška, demoniška, dieviška.
Kiekvienas vežimas yra drakonas, kiekvienas alaus bokalas yra apeigų vyno gertuvė.

Agape ložės narys Louis T.Culling "A.Manual of Secx Magick" su nuoroda į Smith kaip "Frater 132". Smith pradėjo ložę tik su 8-iais nariais. Jis kvietė lankytojus į Gnostiškąsias mišias, kurių metu atlikdavo sekso sueitis su kuo daugiau moterų. Sueities metu įsivaizdavo kaip įeinantis į jas kaip psichinė galia traukianti pr O,T.O. Per metus ložė išaug iki 85 narių.

Betty - žavi 18-tė blondinė. Parsons gyveno 1003 S.Orange Grove, tą nuosavybę paveldėjęs iš tėvo. Mansardą pertvarkė į butus - ir nuomos skelbimuose rašė, kad jie skirti tik "bohemiškos natūros" gyventojams. Tad ten įsikūrė daugiausiai aktoriai, menininkai ir panašūs į juos.

1945-ais Ron baigė karą Oakland karo laivyno ligoninėje. Jis turėjo opą. Jis siekė tapti invalidu tvirtindamas apie įvairius negalavimus, sužeidimus ir t.t.

Mokslinės fantastikos iliustratorius Lou Goldstone pristatė Hubbard Parsonsui. Liepos mėn laiškė Alisteriui Krauliui Parsons minėjo, kad Hubbard jis sutiko prieš 3 mėn.

Hubbard visada buvo susijęs su laivais. 1937-ais išleidęs pirmąją knygą kietais viršeliais "Buckshin Brigades" ir gavęs $2500 čekį, iškart nusipirko mažą laivelį "Magician" - nepaisydamas neapmokėtų sąskaitų.

1946 m. sausį Parsons, Betty ir Hubbard pasirašė dokumentus įkurdami "Allied Enterprises", kurios verslas būtų pirkti laivus Rytų pakrantėje, o juos parduoti Vakarų. Parsons įdėjo $21 tūkst., Hubbard $1200, o Betty - nieko.

Hubbard ir Betty išvyko į Majami su 10 tūkst. dolerių, kad nupirktų pirmąjį laivą. Hubbard paskambino, kad nupirko "Diane" jachtą. O po to dingo. Parsons nuvykęs į Majami sužinojo, kad "A.E." turi dar dvi škunas "The Blue Water II" ir "Harpoon". Parsons negalėjo rasti įsimylėjėlių, tad pasamdė, kad stebėtų škunas. Vienądien jam pranešė apie judėjimą "Harpoon" denyje. Tada jis atliko apeigas Marsui - ir škvalas Ron su Betty išmetė į krantą.

Teisme Parsons atgavo 2 laivus ir dalį trečiojo bei uždarė "A.E.".

1946 m. liepą jis grįžo į Pasadena. Betty Northrup ir Ron pardavė savo dalį ir apsivedė Rytų pakrantėje. Ten parašė "Dianetics: The moder science of Mental Health", pirmąkart paskelbtą 1950-ais. "Astounding Science Fiction". Jis leido laiką Laguna Beach ir Los Angeles.

Parsons mirties meru Hubbard greičiausia buvo Phoenix'e skaitydamas Scientologijos paskaitas.

Atsiliepimus ir pastabas galite palikti pagrindinio san-taka station puslapio gale.

Papildomai skaitykite --
"Per seksą į žvaigždes"
Šėtono manifestas
Apie Crowley ir kt.
Thelema ir kt.
Privačiai – į kosmosą
Baikonūro statyba
Duokite mums Alcubierre pavarą
Septynių spindulių Saulės brolija
Kodėl NASA kosmodromui pasirinko Floridą?
Barmingradas – projektas, aplenkęs laiką
Magija yra Aukščiausias Gamtos filosofijos pažinimas
Kokoni, Morisonas. Tarpžvaigždinio ryšio paieškos
Nežemiški roko muzikos ryšiai
Paranoja skverbiasi giliai
Nesklandumai įsisavinant kosmosą
Kada bus Armagedonas?
Tesla ir eterio technologijos
Keiro – bohemiškasis pranašas
JAV antigravitacinė eskadrilė
Gyvenimas 2021 metais
Mutantų rytmetis