SERPO projektas
 
Pradžia | Laiškai: 1-4 5-7 8-10 11-12 13-15 16-18 19 20-21 | M. Kuperis: 1 d. | sleeper | forumas

Miltonas Viljamas Kuperis (Milton William Cooper) policijos reido metu nužudytas savo namuose 2001-11 (2 dalis; >>>> Pirma dalis)

Slaptoji vyriausybė: MJ-12 ištakos, kas tai yra bei jos paskirtis The Secret Government – Origin, Identity & Purpose of MJ-12 by Milton William Cooper, translation into Lithuanian language


„Oficiali" kosmoso {įsisavinimo} programa buvo paspartinta pirmuoju prezidento Kenedžio {Kennedy} kreipimusi, kuriuo jis nubrėžė tikslą {mandated} Jungtinėms {Amerikos} Valstijoms iki dešimtmečio pabaigos nuskraidinti žmogų į Mėnulį. Nors ir nekaltas pagal savo esmę šis įpareigojimas leido tiems, kurie vadovavo, nukreipti milžiniškus pinigų kiekius į juoduosius projektus bei nuo Amerikos žmonių nuslėpti TIKRĄJĄ kosmoso {įsisavinimo} programą. Panaši programa Tarybų Sąjungoje tarnavo tam pačiam tikslui. Iš tikro, tuo momentu, kai Kenedis pasakė savo kalbą, Mėnulyje jau egzistavo jungtinė ateivių, Jungtinių {Amerikos} Valstijų ir Tarybų Sąjungos bazė. (Taip pat žr. knygą „Alternatyva 3".) 1962-05-22 kosminis zondas nusileido Marse ir patvirtino, kad egzistuoja aplinka, galinti palaikyti gyvybę. Netrukus po to Marso planetoje visu pajėgumu prasidėjo kolonijos statybos. Šiai dienai, Marse egzistuoja miestai, apgyvendinti skirtingų kultūrų bei profesijų žmonėmis, atrinktais iš visos Žemės. (Filmo „Viską atsiminti" {Total Recall} šešėliai.) Per visus šiuos metus visuomenė buvo mulkinama dėl priešpriešos tarp Tarybų Sąjungos ir Jungtinių {Amerikos} Valstijų, kad vardan nacionalinės gynybos būtų gautas finansavimas {slaptiems} projektams, iš tikro, mes esame patys artimiausi sąjungininkai.

Tam tikru laiko momentu prezidentas Kenedis sužinojo dalį tiesos apie narkotikus ir ateivius. Jis 1963 {metais} paskelbė ultimatumą MJ-12-kui. Prezidentas Kenedis užtikrino juos, kad jei jie nesutvarkys narkotikų problemos, tada tai padarys jis. Jis informavo MJ- 12-ką, kad ketina per metus Amerikos žmonėms atskleisti ateivių buvimą, ir įsakė sukurti planą kaip įgyvendinti šį jo sprendimą. Prezidentas Kenedis nebuvo Užsienio ryšių tarybos narys ir nieko nežinojo apie „Alternatyvą 2 ar 3". Tarptautinei veiklai vadovavo vykdomasis komitetas, žinomas kaip „Politikos komitetas" {Policy Committee}. Jungtinėse {Amerikos} Valstijose tam vadovavo MJ-12, o Tarybų Sąjungoje jam giminiška organizacija. Prezidento Kenedžio sprendimas pažadino baimę širdyse tų, kurie vadovavo. Jį nužudyti įsakė Politikos komitetas, o įsakymą Dalase (Dallas) įvykdė MJ-12 agentai. (Žr. Džekas Rubis (Jack Ruby) – CŽV ryšiai ir pan.)

Prezidentą Džoną F. Kenedį nužudė slaptųjų tarnybų agentas, kuris automobilių kolonoje vairavo mašiną, ir tai aiškiai matyti filme. KAI ŽIŪRĖSITE FILMĄ, STEBĖKITE VAIRUOTOJA, O NE KENEDĮ. Visi liudininkai, kurie buvo pakankamai arti mašinos, kad pamatytų Viljamą Gryrą (Williams Greer) šaunant į Kenedį, patys buvo nužudyti per 2 metus nuo įvykio. Vareno (Warren) komisija tebuvo farsas, dauguma jos arbitrų {panel} buvo parinkti iš Užsienio ryšių tarybos narių. Jiems pavyko apmulkinti {snowing} Amerikos žmones. Per tuos metus daug kitų patriotų, kurie bandė atskleisti ateivių paslaptį, buvo taip pat nužudyta. (Taip pat žr. žmogžudystės būtinos CŽV, kad nuslėptų Bušo kyšį iraniečiams ginklais, knygoje „Spalio netikėtumas" (October Surprise), kurios {autorius}, Barbora Honegar (Barbara Honnegar), dirbo baltuosiuose rūmuose prie Reigano.) Per Jungtinių {Amerikos} Valstijų pradinę kosminių tyrimų bei kelionių į Mėnulį erą kiekvieną skrydį lydėjo ateivių erdvėlaiviai. Apolo (Appolo) kosmonautai pastebėjo ir nufilmavo Mėnulio bazę, pramintą Luna (Luna). Nuotraukose matomi kupolai, smailės, aukšti apvalūs statiniai, kurie atrodo kaip siloso bokštai, milžiniškos „T" formos kasybos mašinos, kurios Mėnulio paviršiuje paliko reljefines {stitch like} vėžes, o taip pat tiek ypatingai dideli, tiek maži ateivių erdvėlaiviai. Tai yra bendra Jungtinių {Amerikos} Valstijų, Rusų ir ateivių bazė. Kosmoso {įsisavinimo} programos yra farsas bei neįtikėtinas pinigų švaistymas. „Alternatyva 3" yra tikrovė, ir visiškai nėra mokslinė fantastika. Daugelis Apolo kosmonautų šios patirties buvo smarkiai sukrėsti, o jų gyvenimai bei vėlesni pareiškimai atskleidžia netikėto atradimo {padarytą} įspūdį bei po to sekusių įsakymų užsičiaupti padarinius. Jiems buvo įsakyta likti nebyliems, grasinant ypatinga bausme, mirtimi, kuri buvo įvardinta kaip „sąnaudos" (expendiency). Iš tikro, vienas kosmonautas, patvirtindamas daugelį įtarimų, prabilo britų prodiuseriui televizijos laidoje „Alternatyva 3".

Knygoje „Alternatyva 003" vietoj kosmonauto vardo buvo pavartotas pseudonimas Bobas Grodinas (Bob Grodin). Tai pat buvo pareikšta, kad jis nusižudė 1978 metais. To neįmanoma patikrinti jokiame šaltinyje, ir aš manau, kad keletas taip vadinamų faktų šioje knygoje, iš tikro, yra dezinformacija. Aš tvirtai tikiu, kad ši dezinformacija yra autoriui padaryto spaudimo rezultatas, bei panaudota, kad neutralizuotų britų televizijos laidos, pavadintos „Alternatyva 3", padarytą efektą žmonėms. Tarptautinio sąmokslo būstinė yra Ženevoje, Šveicarijoje. Valdantysis organas sudarytas iš įsipainiojusių vyriausybių atstovų, o taip pat veikiančių grupės, žinomos kaip Bilderbageriai, narių. „Politikos komitetas", kai reikia, rengia susirinkimus atominiame povandeniniame laive po poliarinio ledo kepure. Slaptumas yra toks, kad tik tokiu būdu galima užtikrinti, kad susirinkimų niekas nepasiklausys. Iš to ką žinau ir ką žino mano šaltiniai aš galiu pasakyti, kad knygoje mažiausiai 70% yra tiesa. Aš manau, kad dezinformacija buvo bandymas diskredituoti britų televizijos laidą {pridedant} informaciją, kurią vėliau būtų galima įrodyti esant neteisinga, lygiai taip pat kaip su „Eizenhauverio informavimo dokumentais", kurie pagal „Daugumo dvyliktuko" slėpimo planą išleisti čia, Jungtinėse {Amerikos} Valstijose, ir kurie taip pat gali būti įrodyti esantis melagingi.

Nuo mūsų bendravimo su ateiviais pradžios mes įgijome technologijų, viršijančias mūsų drąsiausias svajones. 51 zonoje {Area 51} egzistuoja erdvėlaivis, pavadintas Aurora, kuris reguliariai keliauja į kosmosą. Tai vienpakopis laivas, vadinamasis UAL (už atmosferinis laivas) {TAV (trans atmospheric vehicle)}, jis gali pakilti nuo žemės, pasinaudojęs 7 mylių {~11 km} taku, pereiti į aukštą orbitą, {o tada} savo jėgomis grįžti ir nusileisti ant to pačio tako. Šiuo metu turime skraidantį, atominį, ateivių pavyzdžio erdvėlaivį S-4 teritorijoje, Nevados {valstijoje}. Mūsų pilotai su šiais erdvėlaiviais atliko tarpplanetines keliones: apsilankė Mėnulyje, Marse ir kitose planetose. Mums meluojama apie tikrąją Mėnulio prigimtį, planetas Marsą bei Venerą ir šiuo metu mūsų įvaldytų technologijų tikrąją padėtį.

Mėnulyje yra vietų, kuriose auga augalai ir netgi keičia spalvą, keičiantis metų laikams. Metų laikai egzistuoja, nes Mėnulis ne visąlaik, kaip {mums} sakoma, atsukęs tiksliai tą pačią pusę į Žemę ar Saulę. Ten yra vieta, kuri panyra ar išnyra iš tamsos atitinkamais metų laikais ir būtent netoli šios vietos auga augalai. Mėnulio paviršiuje tikrai yra keletas žmonių sukurtų ežerų bei tvenkinių, o jo atmosferoje buvo pastebėti ir nufilmuoti debesys. Jis turi gravitacinį lauką ir žmogus gali pasivaikščioti jo paviršiuje be kosminio skafandro, kvėpuodamas iš deguonies baliono, o vėliau pereidamas dekompresiją taip pat, kaip jūrų giluminis nardytojas. Aš mačiau nuotraukas, ir kai kurios iš jų, iš tikro, buvo atspausdintos knygoje „Mes atradome ateivių bazes Mėnulyje", parašytoje Fredo Steklingo ("We Discovered Alien Bases On the Moon" by Fred Steckling).

1969 {metais} Dalsi (Dulce) požeminėje laboratorijoje tarp žmonių mokslininkų ir ateivių įvyko priešprieša. Ateiviai paėmė įkaitais daug mūsų mokslininkų. Buvo pasiųstos Delta pajėgos, kad juos išvaduotų, bet ginklais neprilygo ateiviams. Per šią operaciją žuvo 66 mūsų žmonės. To pasėkoje mes pasitraukėme iš visų bendrų projektų mažiausiai 2 metams. Galiausiai susitaikėme ir vėl pradėjome bendradarbiauti. Šiai dienai sąjunga tęsiasi (daugiau >>>>>).


Prasidėjus Vuotergeito (Watergate) skandalui, prezidentas Niksonas {Nixon} tikėjosi išlipti sausas iš balos {to ride out the storm}, įsitikinęs, kad nebus jokios apkaltos. Tačiau MJ-12 turėjo kitokių planų. Žvalgybos bendruomenė pagrįstai padarė išvadą, kad apkaltos teismas atvers bylas ir visuomenės akims atskleis baisias paslaptis. Niksonui buvo įsakyta atsistatydinti. Jis atsisakė tai padaryti, tada buvo pagrasinta, kad bus surengtas pirmasis Jungtinių {Amerikos} Valstijų {istorijoje} karinis perversmas. Štabų vadų junginys {Joint Chiefs of Staff} išplatino ypatingai slaptą pranešimą visiems JAV karinių pajėgų vadams visame pasaulyje. Jame buvo sakoma: „Gavę šį pranešimą, jūs daugiau nevykdysite jokių Baltųjų rūmų įsakymų. Patvirtinkite gavimą." Šis pranešimas buvo išplatintas prieš 5 pilnas dienas iki tada, kai Niksonas pripažino {savo kaltę} ir viešai paskelbė apie atsistatydinimą. Aš asmeniškai mačiau šį pranešimą. Kai aš paklausiau savo vado, kaip jis elgsis, nes įsakymas akivaizdžiai šiurkščia pažeidė konstituciją, man buvo atsakyta, „Manau, kad lauksiu ir žiūrėsiu, ar kokie nors įsakymai ateis iš Baltųjų rūmų, o tada aš nuspręsiu." Aš nemačiau jokių pranešimų iš Baltųjų rūmų, bet tai nereiškia, kad nieko nebuvo siųsta.

Per visus šiuos metus, kai tai vyko, Kongresas ir Amerikos žmonės, atrodo, instinktyviai žinojo, kad vyksta kažkas negero. Kai Vuotergeito skandalas iškilo į paviršių, jie sušoko į furgoną, ir visi manė, kad agentūros bus išvalytos. Šiam darbui atlikti prezidentas Fordas (Ford) subūrė Rokfelerio (Rockefeller) komisiją. Bent jau taip visi manė. Jos tikrasis tikslas buvo nušalinti kongresą ir viską išlaikyti paslaptyje. Nelsonas Rokfeleris, kuris vadovavo šiai komisijai, buvo Užsienio ryšių tarybos nariu, ir buvo žmogus, padėjęs Eizenhauveriui sukurti MJ-12 valdžios struktūrą. Rokfeleris atskleidė tik tiek, kiek reikėjo nuraminti šunims. Jis numetė kongresui keletą kaulų, o tiesos slėpimas linksmai tai pergyveno.

Vėliau senatorius Čerčas (Church) vadovaus žymiesiems Čerčo svarstymams. Jis taip pat buvo garsus Užsienio ryšių tarybos narys, jis tik atkartojo Rokfelerio veiksmus. Vėl tiesos slėpimas triumfavo. Kai pasirodė Irano kontrrevoliucionierius, mes galvojome, kad šį kartą {viskas} privalo pratrūkti. Vėl suklydom. Nežiūrint į kalnus dokumentų, įrodančių narkotikų kontrabandą (Norjiegos – CŽV ryšius ir t.t.) bei kitus užslėptus monstrus, tiesos slėpimas sėkmingai prasmuko {sailed through}. Netgi, atrodo, kongresas atsitraukė iš savo kelio ir atsisakė {nagrinėti} klausimus, kurie buvo paviršiuje. Kas kongrese iš išrinktųjų tai žino?

Aš netgi negaliu pradėti apibrėžti ribas finansinės imperijos, kurią kontroliuoja CŽV, NSA bei Užsienio ryšių taryba, ir kuri plauna narkotikų bei kitų žvalgybos bendruomenės rizikingų verslų {propriety ventures} pinigus, bet aš galiu papasakoti jums apie man žinomą nedidelę {jos} dalį. (Taip pat žr. naujausius {įvykius,} tiriant „pasaulio nesąžiningiausią" banką B.C.C.I. {the Bank of Credit and Commerce International}, kurio Panamos miesto {skyriaus} knygas, įvardijančias generolą Norjiegą, paslaugiai pametė Kovos su narkotikais agentūra {Drug Enforcement Agency}.) Pinigų kiekis viršija bet kokias jūsų vaizduotės ribas ir yra paslėptas neaprėpiamame bankų ir kontroliuojančių {holding} bendrovių tinkle. Turėtumėte tyrimus pradėti pirmiausiai nuo J. Henry Schroder Banking Corporation, the Schroder Trust Company, Schroders Limited (Londonas), Helbert Wagg Holdings Limited, J.Henry Schroder-Wagg & Co. Limited, Schroder Gerbruder and Company (Vokietija), Schroder Munchmeyer Hengst and Company, Castle Bank ir jo kontroliuojančių kompanijų, the Asian Development Bank bei the Nugan Hand bankų ir kontroliuojančių kompanijų aštuonkojo.

MJ-12 sukūrė planą nenumatytiems atvejams, kad suklaidintų {to throw off the trail} visus, kurie priartėtų prie tiesos. Planas buvo žinomas kaip Didingas dvyliktukas {Majestic Twelve}. Jis buvo įgyvendintas Mūrui (Moore), Šanderai (Shandera) bei Fridmanui (Friedman) paviešinus nesuklastoto „Eizenhauverio informavimo dokumento" turinį. Dokumentas yra apgavystė. Dokumente minimas vykdomasis įsakymas Nr. 092447. Numeris, kuris nenaudojamas ir nebus naudojamas dar ilgą laiką, esant tokiam poreikiui. Trumanas rašė vykdomuosius įsakymus 9000 intervale, Eizenhauveris rašė 10000 intervale, Fordas artėjo link 11000 ribos, o Reiganas pasiekė tik skaičius iš 12000. Vykdomieji įsakymai yra numeruojami iš eilės, nesvarbu kas šeimininkauja Baltuosiuose rūmuose, kad išlaikytų tęstinumą, registracijų saugojimui, ir kad išvengtų nesusipratimų. Vykdomasis įsakymas yra tik vienas iš kelių lemtingų klaidų, esančių minėtame dokumente. Planui pasisekė keliems metams suklaidinti visą tyrinėtojų bendruomenę ir priversti beprasmiškai išeikvoti pinigus, ieškant informacijos, kuri neegzistuoja. Dėl jo buvo visiškai išvaistyta NSO tyrimų fondo duota 16000$ parama, kurią paskyrė Stentonas Fridmanas, {šios} informacijos tyrimams. Daug tūkstančių žmonių valandų išeikvotą ieškant pašvinkusios silkės {red herring}. Jei jūs abejojate slaptosios vyriausybės sugebėjimais paklaidinti jus rožiniam sode... pagalvokite dar kartą.

Kitas planas nenumatytiems atvejams vykdomas ir šiuo metu jus veikia. Tai planas paruošti visuomenę galimam susidūrimui su ateivių rase. Visuomenė yra bombarduojama filmais, radijo laidomis, reklamomis ir televizijos laidomis, pavaizduojančiais beveik visas ateivių buvimo tikrosios esmės puses. Tai apima tiek geras, tiek ir blogas {puses}. Apsižvalgykite ir būkite dėmesingi. Ateiviai ruošiasi savo buvimą padaryti žinomu, o vyriausybė jus tam ruošia, kad nekiltų panika.

Pats blogiausias planas nenumatytiems atvejams taip pat vykdomas ir veikia būtent dabar. Daug metų jie importuoja narkotikus ir pardavinėja žmonėms, daugiausiai, vargšams ir mažumoms. Socialinės apsaugos programos paleistos, kad sukurtų priklausomą nedirbanti mūsų visuomenės sluoksnį. Tada jie pradėjo naikinti socialinės apsaugos programas, kad sukurtų didelę nusikaltėlių klasę, kuri neegzistavo 50-aisiais ir 60-ųjų pradžioje. Jie skatino mirtinų šaunamųjų ginklų gamybą ir importą, kad jais naudotųsi nusikaltėliai. Taip ketinta išugdyti nesaugumo jausmą, kuris priverstų Amerikos žmones savanoriškai nusiginkluoti, išleidžiant įstatymus prieš šaunamuosius ginklus. Buvo surežisuoti atsitikimai, kad paspartintų šį procesą. Naudodama narkotikus ir hipnozę, su psichiniais ligoniais atlikdama procedūrą, vadinama Orionu, CŽV įskiepijo šiems žmonėms stiprų norą šaudyti mokyklų kiemuose ir taip sukelti mitingus prieš ginklus. Šis planas nuosekliai vykdomas ir kol kas viskas vyksta tiksliai pagal planą. Neturim leisti šiam planui pavykti.

Dėl nusikalstamumo bangos, paliesiančios visą tautą, jie įtikins Amerikos žmones, kad didžiuosiuose miestuose vyrauja anarchija. Jie įtvirtina savo versiją kiekvieną naktį per televiziją, o kiekvieną dieną per laikraščius. Kai visuomenės nuomonė bus palenkta šios minties, jie planuoja pareikšti, kad teroristų grupė, ginkluota branduoliniu ginklu, atvyko į Jungtines {Amerikos} Valstijas, ir kad ji planuoja susprogdinti šį įtaisą viename iš mūsų miestų. Tada vyriausybės sustabdys konstituciją ir paskelbs karo padėtį. Slaptoji ateivių armija, sudaryta iš žmonių, turinčių implantus, ir visi kitaip manantys, o tai reiškia bet kuris žmogus, kurį jie pasirinks, bus suginti į koncentracijos stovyklas, kurios jau egzistuoja visoje šalyje. Visos jos užima 1 kvadratinės mylios {plotą}. Ar iš šių žmonių, kuriuos jie ketina sukišti į koncentracijos stovyklas, numatyta sudaryti praneštąsias „siuntų partijas", {patenkinti} kosminių kolonistų poreikį vergų darbui? Žiniasklaida, radijas, televizija, laikraščiai, kompiuteriniai tinklai bus nacionalizuoti ir užgrobti. Visi kurie priešinsis bus suimti ar nužudyti. Visą ši operacija buvo repetuota vyriausybės ir kariškių 1984 {metais}, kodinis vardas buvo REX-84, ir viskas be jokių kliūčių pavyko. Kai visa tai nutiks, slaptosios vyriausybės ir, ar ateivių perversmas bus baigtas. Jūsų laisvė niekada nebus grąžinta ir visą likusį savo gyvenimą jūs gyvensite vergovėje. Mums verčiau pabusti, ir verčiau tai padaryti dabar.

Filas Klasas (Phil Klass) yra CŽV agentas, ir tai buvo parašyta dokumentuose, kuriuos aš mačiau tarp 1970 ir 1973 {metų}. Vienas jo darbų buvo kompromituoti viską, kas susiję su NSO. Visiems kariškių vadams buvo nurodyta paskambinti jam, kad gautų informacijos kaip sukompromituoti ir, ar paaiškinti NSO kontaktus ir, ar pastebėjimus visuomenei ir, ar žiniasklaidai, kai tam kils poreikis.

Viljamas Mūras (William Moore), Džemi Šandera (Jamie Shandera) ir Stentonas Fridmenas (Stanton FriedmanStentonas Fridmenas papasakojo man ir daugeliui kitų, kad prieš daug metų „jis padėjo sukurti atominį reaktorių, tiekti energiją lėktuvui, kad jis buvo krepšinio kamuolio dydžio, neteršė aplinkos, išskirdavo tik vandenilį, ir dirbo kaip laikrodis {dream}". {Tai} jo žodžiai, ne mano. Vienintelis kuras, kuris galėtų būti panaudotas tokiame variklyje ir kaip šalutinį produktą išskirtį vandenilį yra vanduo, o tai yra tiksliai tai, kuo mažiausiai vienas ateivių erdvėlaivis yra varomas, atomine energija ir vandeniu. Tuo metu vienintele visatos vieta, kur buvo galima gauti tokią technologiją, buvo pas ateivius. Ar jis iš tikro nesąmoningas {agentas}. Aš nežinau. Jis buvo tyrinėtojų Mūro, Šanderos ir Fridmeno grupės narys, o būtent jie įgyvendino planą nenumatytiems atvejams DIDINGAS DVYLIKTUKAS {MAJESTIC TWELVE}.

Dokumentuose, kuriuos mačiau tarp 1970 ir 1973 {metų} buvo sąrašai įvardintų asmenų, kurie turėjo tapti verbavimo taikiniu, kad planą nenumatytiems atvejams, žinomą kaip Didingas dvyliktukas, visuomenei galėtų pristatyti asmenys, žinomi ir gerbiami pačios visuomenės. Briusas Makabis (Bruce Macabee), Stentonas Fridmanas ir Viljamas Mūras buvo tarp įvardintųjų. Aš nežinau, ar jie iš tikro buvo užverbuoti ar nebuvo. Aš tikrai žinau, kad vėlesni įvykiai, nepanašu, kad rodytų, jog Briusas Makabis būtų įsipainiojęs, bet Stentono Fridmeno ir Viljamo Mūro veiksmai yra labai įtartini.

Aš žinau, kad viso didesnės NSO tyrimų organizacijos buvo pasirinktos taikiniu įsiskverbimui ir kontrolės perdavimui slaptajai vyriausybei taip, kaip buvo įsiskverbta į NICAP {National Investigations Committee on Aerial Phenomena – Nacionalinį atmosferos reiškinių tyrimo komitetą} ir pradėta jį kontroliuoti. Aš manau, kad šios pastangos buvo sėkmingos. Labai tikėtina, kad didesni NSO leidiniai taip pat yra kontroliuojami.

Šiai dienai MJ-12 egzistuoja ir veikia, kaip visąlaik tai darė. Ji yra sudaryta pagal tokią pat struktūrą, 6 iš tų pačių vyriausybės pareigų, o kiti 6 iš veikiančių Užsienio ryšių tarybos ir, ar trišalės komisijos narių. Daugumos agentūra bendrai žvalgybai yra viešai žinoma kaip Viršesnioji Tarpagentūrinė Grupė (VTG) {The Senior Interagency Group. (SIG)}.

Užbaigiant šią temą, svarbiausia suprasti, kad Užsienio ryšių taryba ir jos atšaka Trišalė komisija ne tik valdo, bet ir laiko savo nuosavybe šią šalį. Prieš daug laiko iki antrojo pasaulinio karo, jie buvo instrumentas, padedantis apsispręsti Jungtinių {Amerikos} Valstijų vyriausybei dėl politikos. Po antrojo pasaulinio karo jie tapo VIENINTELIU politikos šaltiniu Jungtinių {Amerikos} Valstijų vyriausybei. Užsienio ryšių taryba, trišalė komisija ir jų užsienio kolegos atsiskaito Bilderbageriams (Bilderburgers). Beveik visi aukšto lygio vyriausybės ir kariškių pareigūnai bet kokios svarbos, tame tarpe ir prezidentai po antrojo pasaulinio karo buvo Užsienio ryšių tarybos ir, ar Trišalės komisijos nariais. Visi amerikiečių nariai trišalėje komisijoje buvo ar yra Užsienio ryšių tarybos nariais.

Visos užsienio valstybės, bet kokios svarbos, Užsienio ryšių taryboje turi savo atšaką, kurios nariai, kad pasiektų bendrų tikslų, bendradarbiauja su kolegomis iš kitų šalių per Bilderbagerius. Užsienio nariai Trišalėje komisijoje priklauso savo atitinkamoms organizacijoms. Netgi paviršutiniškas tyrimas, atliktas labiausiai nepatyrusio tyrinėtojo, parodytų, kad Užsienio ryšių tarybos ir Trišalės komisijos nariai kontroliuoja didesnius fondus, visus svarbesnius žiniasklaidos ir spaudos sluoksnius, didžiausius bankus, visas didesnes korporacijas, aukštesniuosius valdžios sluoksnius bei daugelį kitų gyvybiškai svarbių sričių. Jų nariai yra išrinkti ir paskirti, nes jie valdo visus pinigus ir atstovauja tam tikrus interesus. Visų, bet išskyrus žmonių. Jie nedemokratiški ir jokiu būdu neatstovauja Jungtinių {Amerikos} Valstijų daugumos. Jie yra žmonės, kurie nuspręs, kas išgyvens per būsimus masinius naikinimus, o kas ne.

Bilderbageriai, Užsienio ryšių taryba, Trišalė komisija yra SLAPTOJI VYRIAUSYBĖ ir valdo šią valstybę pasinaudodami MJ-12, tyrimų grupe, žinoma kaip Jasono draugija, bei aukščiausiu vyriausybės sluoksniu, kuris sudarytas daugiausiai iš jų narių.

Per mūsų istoriją ateiviai manipuliavo ir, ar valdė žmonių rasę, pasinaudodami slaptomis draugijomis, religija, magija, raganavimu bei okultizmu. Užsienio ryšių taryba ir Trišalė komisija pilnai kontroliuoja ateivių technologijas, o taip pat pilnai kontroliuoja valstybės ekonomiką. Eizenhauveris buvo paskutinis prezidentas, žinojęs viską ateivių klausimu. Vėlesniems prezidentams buvo sakoma tik tai, ką MJ-12 ir žvalgybos bendruomenė norėjo, kad jie žinotų, ir patikėkite manimi, tai nebuvo tiesa.

MJ-12 kiekvienam naujam prezidentui nupiešdavo paveikslą apie žūvančią ateivių kultūrą, bandančia atsinaujinti, šioje planetoje pasistatyti namus, o mus apipilti technologinėmis dovanomis. Kai kuriais atvejais prezidentams nieko nebuvo sakoma. Visi prezidentai patikėjo šią istorija, arba istorijos iš viso nebuvo, {tik} užuomina, nedidelė jos dalis ar jos paneigimas {hook, line and sinker}. Tuo tarpu nekalti žmonės toliau kenčia neapsakomus baisumus ateivių ir žmonių mokslininkų, kurie įsitraukę į barbariškus tyrimus, ir prieš kuriuos netgi naciai pasirodytų tik kaip sekmadieninės mokyklos vaikai, rankose. Lyg to būtų ne gana, daug žmonių baigia savo dienas kaip maistas nepasotinamam ateivių troškimui biologinių enzimų, liaukų, hormoninių išskyrų ir kraujo. Daug žmonių pagrobiama ir pasmerkiama likusi savo gyvenimą gyventi su psichologine ir fizine žala. Dokumentuose, kuriuos aš mačiau, 1-am iš 40 žmonių buvo įterpti įtaisai, kurių paskirties aš niekada nesužinojau. Vyriausybė mano, kad ateiviai kuria žmonių armiją, panaudodama implantus, kuriuos bet kada panorėjus galima įjungti ar išjungti. Jums taip pat derėtų žinoti, kad šiai dienai mes net nepriartėjome iki lygiavertiškumo ateiviams. Ar šios technologijos vertos viso to?

Aš išsiunčiau „apkaltos kreipimosi" {Petition to Indict} 536 kopijas visiems Senato ir Atstovų rūmų nariams 1989-04-26. Šiai dienai, 1989-05-23, gavau tik du atsakymus. Vieną atsakymą iš senatoriaus Danieliaus P. Moinihano (Daniel P. Moynihan), o kitą iš senatoriaus Ričardo G. Lugaro (Richard G. Lugar). Abu pranešė, kad persiunčia mano laišką senatoriui Krenstonui (Cranston) ir senatoriui Vilsonui (Wilson) iš Kalifornijos, kaip yra įprasta bei iš mandagumo. Abu užtikrino mane, kad MANO senatoriai netrukus padės man šiuo klausimu. Man dar reikia išgirsti {atsakymus} kitų iš Kalifornijos valstijos ar bet kurios kitos valstijos šiuo klausimu, išskyrus tuos du, paminėtus aukščiau.

Išvados yra neišvengiamos.

(1) Slapta jėgos struktūra tiki, kad dėl savo nežinojimo ar dėl dieviško įsikišimo, kažkada netolimoje ateityje Žemės planeta susinaikins. Šie žmonės nuoširdžiai tiki, kad elgiasi teisingai, bandydami išgelbėti žmonių rasę. Labai ironiška, kad jie buvo priversti bendradarbiauti su ateivių rase, kuri pati įsitraukusi į didžiulę kovą dėl išlikimo. Šiose bendrose pastangose buvo padaryta daug moralinių ir teisinių kompromisų. Šie kompromisai yra klaida ir turi būti ištaisyti, o tie, kurie atsakingi, turi būti priversti atsakyti už savo veiksmus. Aš galiu suprasti baimę ir skubą, kurie paveikė sprendimą {nieko} nesakyti visuomenei. Akivaizdu, kad aš nesutinku su šiuo sprendimu. Per visą istoriją mažos, bet galingos žmonių grupės pastoviai jautėsi, kad jos vienos pajėgios spręsti milijonų likimus ir per visą istoriją jos klydo. Ši dydį tauta {Nation} yra sukurta ant laisvės ir demokratijos principų. Aš tikiu visa savo širdimi, kad Jungtinėms Amerikos Valstijoms negali ir nepavyks jokios pastangos, kurios ignoruos šiuos principus. Turi būti viskas turi būti atskleista visuomenei, ir mes visi kartu turime užsiimti žmonių rasės išgelbėjimu.

(2) Mumis manipuliuoja jungtinės žmonių ir ateivių jėgos struktūros, tai prives iki dalinio žmonių rasės pavergimo. Mes turime pasinaudoti visomis priemonėmis, kad neleistume taip atsitikti.

(3) Vyriausybė yra visiškai apgauta, ir mumis manipuliuoja ateivių jėga, tai prives iki visiško žmonių rasės pavergimo ir, ar sunaikinimo. Mes turime pasinaudoti visomis priemonėmis, kad neleistume taip atsitikti.

(4) Vyksta dar kažkas, ko šiuo metu dar negalime suprasti. Mes privalome priversti atskleisti visus faktus, sužinoti tiesą ir veikti, žinant tiesą.

Bet kokiu atveju mes PRIVALOME priversti atskleisti tiesą, nesvarbu kas atsitiks, mes tikrai jos nusipelnėm. Situacija, kurioje mes atsidūrėme, susidarė per pastaruosius 44 metus dėl mūsų pačių veiksmų ar neveikimų. Tai yra mūsų pačių kaltė, ir tik mes vieni galime ją ištaisyti. Dėl nežinojimo ar pasitikint ne tais kurie to verti, mes kaip žmonės atsisakėme sarginio šuns, prižiūrinčio vyriausybę, vaidmens. Mūsų vyriausybė buvo įkurta „iš žmonių, žmonėms, žmonių" {of the people, for the people, by the people}. Niekada nebuvo paminėta ar ketinta atsisakyti savo vaidmens ir pilnai pasitikėti saujele žmonių, kurie susitiktų slaptai ir nuspręstų mūsų likimą. Iš tikro, vyriausybės struktūra buvo sukurta, kad to niekada nenutiktų. Jei mes būtume atlikę savo darbą kaip piliečiai, to galėjo niekada nenutikti. Daugelis iš mūsų visiškai nežinome netgi svarbiausių mūsų vyriausybės funkcijų. Mes tikrai tapome avių tauta. Avys visada galų gale vedamos į skerdyklą. Laikas atsistoti kaip mūsų protėviai ir žengti kaip žmonėms. Aš jums visiems primenu: ŽYDAI EUROPOJE PAKLUSNIAI ŽYGIAVO Į KROSNIS, NETGI {IŠ ANKSTO} PERSPĖTI, VISĄ LAIKĄ TIKĖDAMI, KAD TOKIE FAKTAI NEGALI BŪTI TIESA. Kai išoriniam pasauliui buvo papasakota apie masines žudynes Hitlerio Europoje, tuo buvo netikima. Aš čia ir dabar pareiškiu, kad Hitleriu manipuliavo būtent tie patys ateiviai.

Aš jums atskleidžiau tiesą tokią, kokią pats žinau. Man nesvarbu, ką jūs galvojate apie mane. Aš atlikau savo pareigą ir nesvarbu, koks paruoštas likimas laukia manęs, aš tikrai galiu susitikti su savo kūrėju, turėdamas ramią sąžinę. Pirma, aš tikiu Dievu. Tuo pačiu Dievu, kuriuo tikėjo mano protėviai. Aš tikiu Jėzumi Kristumi, ir kad jis yra mano Išgelbėtojas {Savior}. Antra, aš tikiu Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucija tokia, kokia buvo parašyta ir kaip norėta, kad ji veiktų. Aš daviau priesaiką saugoti ir ginti Jungtinių Amerikos Valstijų Konstituciją nuo visų priešų: tiek užsienio, tiek VIDAUS. Aš ketinu įvykdyti savo priesaiką.

Ačiū Jums
Miltonas Viljamas Kuperis (Milton William Cooper)

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 1. TOP SECRET Grudge/Blue Book Report #13, by Ltcol Friend & Dr. J. Allen Hynek – paskutinį kartą matytas Ramiojo vandenyno laivyno vado štabe (CINCPACFLT) Havajuose.
 2. Operation Majority, Final Release by William Cooper - William Cooper, Fullerton, California.
 3. The John Lear Hypothesis by John A. Lear - John A. Lear, Las Vegas, Nevada.
 4. Report on Grudge/Blue Book #13 by Bill English - John A. Lear, Las Vegas, Nevada.
 5. The Larry Fenwick Interview by Tom Mickus, Tom Mickus, Canada.
 6. The Krill Papers, autorius ir leidykla nežinomi.
 7. BRIEFING DOCUMENT: OPERATION MAJESTIC TWELVE, Author Unknown, Released by the research team of Moore, Shandera, and Friedman.
 8. The Puzzle Palace by James Bamford- Houghton Mifflin, Boston.
 9. The Wise Men of Foreign Affairs by Robert D. Schulzinger, Columbia University Press, NY.
 10. The Crimes of Patriots by Jonathan Kwitny- W.W.Norton, NY.
 11. The Department of Defense by C.W. Borklund, Frederick A. Praeger, New York.
 12. Freedom at Risk, edited by Richard O. Curry - Temple Univ Press, Philadelphia.
 13. The Armies of Ignorance by William Corson, The Dial Press/James Wade, NY.
 14. Nuclear Weapons and Foreign Policy by Henry Kissinger- Harper & Brothers, NY.
 15. Kissinger, Portrait of a Mind, by Stephen R. Graubard - W.W. Norton & Co., NY.
 16. The Agency, The Rise and Decline of the CIA by John Ranelagh, Simon and Schuster, NY.
 17. The Rockefellers and American Dynasty by Peter Collier & David Horowitz - Holt, Rinehart and Winston, NY.
 18. Breaking Cover by Bill Gulley with Mary Ellen Roese - Simon & Schuster, NY.
 19. Perilous Statecraft by Michael A. Ledeen - Charles Scribner's Sons, NY.
 20. The Rockefeller Inheritance by Alvin Moscow - Doubleday & Co., NY.
 21. Imperial Brain Trust, The Council on Foreign Relations, & United States Foreign Policy by
 22. Lawrence Shoup & WIlliam Minter - Monthly Review Press, NY.
 23. The Wise Men by Walter Isaacson and Evan Thomas - Simon and Schuster, NY.
 24. Government Involvemnet in the UFO Cover-up: Chronology by Pea Research - Pea Research, California.
 25. We Have Discovered Alien Bases on the Moon by Fred Steckling, G.A.F. International, California.
 26. The Matrix by Vladamar Valerian - Acturus Book Service Mano kopijoje nenurodytas adresas ar valstija.
 27. Communion by Whitlet Streiber - Avon, NY.
 28. The UFO Abductors by Brad Steiger - Berkley Books, NY.
 29. Extra-Terrestrials Among Us by George C. Andrews - Llewellyn Publications, St. Paul, MN.
 30. A Brief History of Time, From the the Big Bang to Black Holes by Stephen Hawkings - Bantam Books, NY.
 31. UFO (Magazine- several issues since Spring 1988) Edited by Vickie Cooper and Sherie
 32. Stark - Published by California UFO, Los Angeles, California.
 33. The Crash at Aztec by William Stienman - William Stienman, La Mirada, California.

Man padėjo asmeniniais tyrimais John Lear, Linda Howe, Bill English, William Stienman, Paul Sheppard, Roger Scherrer, Don Eckler, Tal LeVesque, Leonard Stringfield, Ron Regehr, šaltiniai, kurie turi išlikti neįvardinti, ir daugelis kitų, kurie su manimi nemokamai pasidalino savo darbo rezultatais. Aš reiškiu jums savo didžiausią pripažinimą ir labai šiltą draugystę. Ačiū jums visiems.

Viljamas Kuperis


Asmeninis V. Kuperio pareiškimas

Jis susideda iš
1) priežasties, kodėl šią informaciją paskelbiau visuomenei,
2) kas aš esu,
3) informacijos pagrįstumas (% šaltinių, % mano asmeninės patirties, % tyrimų),
4) egzistavimas vieno žmogaus, kuriam 1972 metais atidaviau informaciją, nujausdamas, kad vieną dieną reiks patikrinti šią informaciją.

1) Aš turiu dvi priežastis šios informacijos paviešinimui dabar. (A) Kai pirmą kartą pamačiau šią informaciją, aš buvau tikras, kad vyriausybė suvaldys situaciją ir neleis grobti, žaloti ar tiesiog pradanginti žmonių. Mano tikėjimas vyriausybe nepasitvirtino. Situacija ne tik kad nebuvo suvaldyta, bet ji pablogėjo, o įvykiai išsiplėtė į visą pasaulį. Tai kas nutiko prieštarauja Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucijai, kurią prisiekiau remti ir saugoti. Tai kas vyksta prieštarauja visų valstybių visiems įstatymams. Tai kas vyksta pažeidžia viso pasaulio piliečių žmonių teises. Tai bet kuriuo metu gali nutikti bet kuriam ar tai mano šeimos, ar tai jūsų šeimos nariui. Aš esu lojalus amerikietis ir niekada neišdaviau jokių savo šalies paslapčių, išskyrus šią, niekada to nepadaryčiau. Aš netikiu, kad šios paslapties atskleisdamas prieštarauja įstatymams, nes pati paslaptis pažeidžia visus įstatymus, kurie buvo kada nors parašyti. Senatorius Bari Gaulvuoteris (Barry Goldwater) vadovavo senato komitetui, kuris patvirtino CŽV finansavimą, viešai pareiškė, kad jam nieko apie tai nežinoma. Tai reiškia, ir tai yra faktas, kad Kongresas nežino, kas vyksta. Tiesą sakant, aš tikiu, kad tai yra mano pareiga tai atskleisti kaip galint kruopščiau ir greičiau. Aš tik gailiuosi, kad laukiau taip ilgai. Aš laukiau, nes aš taip stipriai tikėjau mūsų valdimo sistema. JUNGTINIŲ {AMERIKOS} VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖ IŠDAVĖ MUS VISUS. (B) Man bandant surinkti informaciją, tapo akivaizdu, kad greitai vyriausybė išsiaiškins, kuo aš užsiimu ir mano gyvybė bus pavojuje. Aš tikiu, kad mano gyvybė jau dabar yra pavojuje ir vienintelis būdas apsiginti, eiti į viešumą su šia informacija. Aš suprantu, kad informaciją yra sunku praryti ir daug žmonių ja nepatikės. Aš taip pat suprantu, kad pasmerkiau save patyčoms. Tebūnie taip. Jei aš būsiu apkaltintas ar nukentėsiu kokiu nors būdu, jūs visi žinosite, kad ši informacija yra teisinga. Jei aš netikėtai dingsiu, jūs visi žinosite, kad ši informacija yra teisinga.

2) Aš esu Oro pajėgų karininko sūnus ir buvau išaugintas Oro pajėgų bazėse visame pasaulyje. Mano tėvas buvo pilotas. Būdamas vaiku, aš dažnai nugirsdavau pilotus ir įgulos narius {airmen} aptarinėjančius keistas istorijas, liečiančias NSO, Fū naikintuvus (Foo Fighters), keistas avarijas erdvėlaivių „ne iš čia", ir kitas temas, kurios mane jaudino tais laikais. Aš užbaigiau vidurinę mokyklą (High School) Japonijoje ir netrukus po to tenais įstojau į oro pajėgas, aš praėjau apmokymus Leklendo (Lackland) oro pajėgų bazėje ir buvau paskirtas į Strateginę Oro pajėgų vadavietę (Strategic Air Command). Aš buvau lėktuvų ir raketų pneumatikos specialistas. Mano apmokymų metu instruktoriai linksmino mus pasakojimais apie vienišas naktis, praleistas lėktuvų aptarnavimo aikštelėse {flight lines alert pads} bei raketų bokštuose. Jie pasakojo apie keistus ateivių laivus, kurie nusileisdavo, paralyžuodavo visus žmones stotyje, tada iš raketos pašalindavo užtaisą {warhead} ir išnykdavo fantastiniu greičiu. Aš susitikau su seržantu, kuris papasakojo man, kad buvo komandoje, kuri transportavo tokią didelę sudužusią lėkštę, kad ji galėjo būti vežama tik naktimis šalutiniais keliais, o tvoros ir stulpai {poles} turėjo būti išraunami ir, vilkstinei pravažiavus, atstatomi. Aš klausiausi visų šių pasakojimų ir norėjau sužinoti, kas iš tikro vyksta, bet iki galo nepatikėdavau jais. Aš pasitraukiau iš oro pajėgų 1965 {metais}. Tuo metu aš buvau labai linkęs rizikuoti ir įstojau į jūrų laivyną 1965 metų gruodį. Aš pasiūliau tarnauti povandeniniame laive ir buvau paskirtas į USS Tiru (SS-416) Perl Harbore, Havajuose (Pearl Harbor, Hawaii). Kelionėje į Portlendo (Portland) – Sietlo (Seattle) teritoriją, budint NSO, kurio dydis buvo kaip lėktuvnešio, pakilo iš vandens ir išnyko debesyse, tuo metu mes buvo paviršiuje, o aš buvau kairysis budėtojas {Port lookout}. Jis kelis kartus nusileido į vandenį ir vėl pakilo į debesis. Tai matė aš, dešinysis budėtojas, denio karininkas, kapitonas ir vyriausiasis vairininkas, kuris {NSO} nufotografavo. Mums buvo liepta niekada su niekuom apie tai nešnekėti. Mums sugrįžus ir švartuojantis Perle, vyras paprastais drabužiais įlipo į laivą ir pakalbėjo su kiekvienu iš mūsų, dalyvaujant tik kapitonui. Jis prisistatė kaip iš žvalgybos valdybos {Intelligence Office} (ONI) ir paklausė manęs, ką aš mačiau. Aš pradėjau pasakoti jam, jis užriko ant manęs sustoti, o tada dar kartą paklausė, ką aš mačiau. Aš jam pasakiau, kad nieko nemačiau, tada jis nusišypsojo ir man pasakė, kad esu labai geras jūreivis. Jis man pasakė, kad tai buvo teisingas atsakymas ir leido man eiti. Man greitai atsibodo ankštos kajutės ir pasiprašiau iš povandeninio laivo. Tolimesnė mano karjera buvo tokia:

Mano pagrindinė karinė profesija yra viršila vairininkas {quartermaster} (navigacija). Mano antroji profesija niekur kitur neklasifikuota {NEC} yra 9545 (vidinis saugumas). {Tarnavau} Ramiajame vandenyne ir Vietnamo jūroje {povandeniniame lave} USS Tombigbee (AOG-11).

{Tarnavau} Katerio stovykloje (Camp Carter), Vietname
Laivyno saugumas ir žvalgyba;
Danango (Danang) uosto patruliavimas (rinkau žvalgybinę informaciją ir užtikrinau saugumą uoste) bei Cua Viet (DMZ) upės patruliavimas (rinkau žvalgybinę informaciją ir užtikrinau saugumą upėje)

{Tarnavau} Ramiajame vandenyne {povandeniniame laive} USS Charles Berry DE-1035.

{Tarnavau} CINCPACFLT ŠTABE
Ramiojo vandenyno laivyno Vyriausiojo vado štabe – {ruošiau} operatyvinės padėties {OPSTAT - Operational Status} ataskaitas ir buvau laivyno žvalgybos instruktavimo komandos antraeilis karininkas, budintis vadavietėje.

{Tarnyba} Ramiajame vandenyne {povandeniniame lave} USS Oriskany CVA Garbingas pasitraukimas iš laivyno 1975 gruodį, {pasiektas} rangas E-6

Išėjęs iš laivyno aš dirbau keliose kompanijose, atliekančiose darbus vyriausybei ar žvalgybos bendruomenei. Kai kurie darbai apėmė užsienio kariškių apmokymus. Aš taip pat gavau koledžo laipsnį fotografijos srityje. Tai sritis kuria jau daug laiko domiuosi.

Šiuo metu aš nesu susijęs su vyriausybe ar žvalgybos bendruomene, išskyrus per draugus, kuriuos susiradau per daug metų. Naujausias mano užsiėmimas apima civilių mokymo įstaigų valdymas {managment}:

Stojimų komisijos narys {Admissions Representative} Airco techniniame institute Long Byče (Long Beach), Kalifornijos {valstijoje}

Stojimų komisijos narys Adelphi verslo kolegijoje Anaheim, Kalifornijos {valstijoje}

Vadovaujantis direktorius Adelphi verslo kolegijoje Van Nuys, Kalifornijos {valstijoje}

Pardavimų vadovas United Education & Software Encino, Kalifornijos {valstijoje}

Vadovaujantis direktorius Ramiojo vandenyno pakrantės techniniame institute Anaheim, Kalifornijos {valstijoje}

Vadovaujantis direktorius Dabartinis institutas, kuriame šiuo metu dirbu yra žinomas 3 iš jūsų, ir aš nenoriu jo paviešinti, nes šios informacijos atskleidimas, gali turėti neigiamas pasekmes mano įdarbinimui.

3) Maždaug 50% šios informacijos atkeliavo iš dokumentų, kuriuos mačiau savo akimis, ir aš asmeniškai žinau, kad tai yra tiesa ir visiškai tikslu. Aš mačiau ir perskaičiau Pagiežos (GRUDGE) {kitaip} mėlynosios knygos ataskaitą Nr. 13. Aš mačiau ir perskaičiau DIDENYBĖS (MAJESTY) dokumentą, kuriame buvo informaciją apie Vandenį {Aquarius}. Aš dalyvavau instruktažuose, per kuriuos buvo aptarta daug daugiau informacijos ir kai kas iš jos per daugelį metų pasimiršo, bet ją prisiminiau, kai pamačiau informaciją, liečiančią šią temą. Maždaug 50% šios informacijos atkeliavo iš mano šaltinių, kurie liks neįvardintais. Maždaug 60% šios informacijos yra paremta tyrimais, ši informacija yra prieinama jums visiems, nors paprastai ja nesidalinama. Jos yra skirtingose vietose ir skirtinguose forumuose (boards). Kadangi potencialiai ji turi piniginės vertės, aš manau, kad ja niekada nebus dalinamasi {nemokamai}.

4) 1972 {metais} aš perdaviau šią informaciją vienam asmeniui, kad apsisaugočiau ir kad kada nors vėliau šią informaciją būtų galima patikrinti, jei vyriausybė nesusitvarkytų su savo darbų. Aš perdaviau jam šią informaciją savo vestuvių išvakarėse. Paskutinis kontaktas su juo akis į akį buvo 1974 {metais}. Paskutinis kontaktas BET kokio tipo buvo 1976 ar 1977 {metais} telefonu. Ir nuo to laiko aš jo nemačiau, nerašiau jam, neskambinau jam ir neturėjau jokio ryšio su juo. Aš palaikiau tokį atstumą, kad užkirsčiau kelią bet kokiems kaltinimams sąmokslu ar apgaule {hoax}, jei kada nors prireiktų paskelbti šią informaciją. Taip pat aš tai padariau, jo saugumo labui, kad jis nebūtų įpainiotas, jei vyriausybė nuspręstų pakenkti man, nespėjus paviešinti informacijos. Aš daviau jam šios informacijos kopiją, tai originalių dokumentų kopijos. Aš pasilikau sau kitą kopiją, bet per sandėlio gaisrą ji buvo sunaikinta. Jis gali ir patikrins informaciją teisingam asmeniui su teisingu slaptažodžiu (dėl kurio mes susitarėme), kad tai paviešintų. Trys iš jūsų žino jo vardą, paskutinę jo gyvenamą vietą 1976 {metais} ir jo slaptažodį. Aš su juo nekontaktuosiu, kol informacija nebus patikrinta. Jis gali patvirtinti mano žvalgybinę praeitį ir informaciją. Jis gali apie visą tai pasakyti sąžiningai, o dėl daugelio metų atsiskirimo galės praeiti bet kokį melo detektoriaus tyrimą, kad įrodytų, jog tai nėra apgaulė {hoax}. Aš taip pat galėsiu pereiti tokį pat testą ar bet kokį kitą testą, natrio pentatolio {sodium pentathol} ir t.t.

Man taip pat paskambino žmogus, vardu Kristoferis (Christopher), iš teritorijos, kurios kodas priklauso Merilendo {valstijai}. Iš jo pokalbio su manimi telefonu, aš žinau, kad jis taip pat matė DIDENYBĖS {MAJESTY} informaciją ir VANDENIO {AQUARIUS} dokumentus. Aš taip pat žinau, kad jis dirba {is a member of} Compuserve (Compuserve). Tai viskas, ką aš žinau apie jį. Aš neįdėjau grafiko rekonstruotame dokumente, kuri paviešinau savo MAJIC faile, o jis paklausė dėl šio praleidimo. Tai nedidelė smulkmena, kuri nemaniau, kad bus svarbi, bet jis ją pastebėjo. Vienintelis būdas kaip jis galėjo sužinoti, kad trūksta grafiko, tai jis pats turėjo jį pamatyti. Grafike buvo pavaizduoti dviejų žaibų išlydžiai į sparnuotos raketos, kuri apibrėžta apskritimu, apačią. Kadangi negalėjau įdėti grafiko į dokumentą, aš įtraukiau tik nedidelį aprašymą. Aš vieną kartą patikrinau savo tėvą, papasakodamas, kad, būdamas laivyne, mačiau informaciją, jog vyriausybė rado sudužusi NSO. Aš taip pasielgiau, norėdamas pamatyti jo reakciją, nes žinojau, kad vienu metu, kai buvau labai mažas vaikas, jis buvo radiolokacijos karininkas Vait Sendso (White Sands) bandymų poligone. Jis pažvelgė į mane žinančiojo žvilgsniu ir patarė man apie tai {niekam} nesakyti. Nuo tada aš neaptarinėjau su juo šios temos.

IŠEIKITE Į PRIEKĮ DABAR, JEI TURITE KOKIOS NORS INFORMACIJOS, KURI GALĖTŲ PATVIRTINTI ŠIĄ INFORMACIJĄ. TAI GALI BŪTI PASKUTINĖ GALIMYBĖ ATSKLEISTI ŠIĄ BAISIĄ PADĖTĮ. JEI MAN NEPASISEKS, TAI NEPASISEKS MUMS VISIEMS.

Miltonas Viljamas Kuperis (Bilas)  

Pradžia | Laiškai: 1-4 5-7 8-10 11-12 13-15 16-18 19 20-21 | M. Kuperis: 1 d. | sleeper | forumas

Vartiklis
Fantastikos skyrius
NSO svetainė