Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Javų ratai 

Šiame puslapyje surinktos įvairios pastabėlės susijusios su ratų javuose tematika.

crop circle Patraukime į Anglijos laukus ir juose pasirodančius keistus "ratus" (nuo pat 1978-ųjų). Kai kurie bendri jų bruožai:
1) ratai sudarydavo du pirminius simbolius - vieną iš trijų ratų, kitą - iš 5-ių;
2) augalai nebūdavo pažeidžiami;
3) ratai nepasikartodavo tose pačiose vietovėse.

1981-ais du ratai atsirado prie pat A34 kelio į šiaurę nuo Litchfield - lauke, kuris vadinamas "7 pilkapiai". Tiesiant A34 ir geležinkelį 5-i pilkapiai buvo sunaikinti. Tuodu ratai javuose buvo maždaug 15 m pločio ir kažkuo atitiko buvusių kapų dydį, formą ir vietą. 1982- ais toje pat vietovėje vėl atsirado du ratai.

Negi kapai buvo priežastis? Bet paklauskime kitaip - kuo ta vietovė ypatinga? Ar joje nėra dviejų išskirtinių požymių? Ir ką gi:
1) 1910-ųjų rugsėjo 10-ą Geoffrey de Havitland iš to paties lauko pirmąkart pakilo į orą, - tai tarsi Anglijos Kitty Hawk;
2) į šiaurę nuo pilkapių yra kitas kapas - Penktojo Caernarvon Earl, čia palaidoto 1923-iais - netrukus po to, kai dalyvavo atidarant Tutanhamono kapą.

Tad tą pranešimą galima iššifruoti taip: "Mes irgi skraidome ir susiję su Egiptu" arba "mes septyni ir susiję su megalitų era"....

9 pagrindinės teorijos:

 • Oro sūkuriai;
 • Plazma sūkuriai;
 • Žemės energija;
 • Nežemiška kilmė;
 • Požeminė archeologija;
 • Cheminės priežastys (daugiau nelaikoma tikra);
 • Klastotės;
 • Dievo jėga;
 • Kariniai bandymai.

  Terrence Meaden iškėlė plazmos sūkurio teoriją ir ratus laikė esant meteorologine problema. T. Meaden bandė paaiškinti spiralės formos ratus. Jis į aiškinimą įtraukė ir "nežinomas helio bei toroidines jėgas", turinčias elektromagnetinių savybių dėl savaiminės elektrizacijos. Atseit, sūkurys susidaro aukštai virš paviršiaus ir tada staiga krenta. Teoriją vėliau Japonijoje vystė Y.H.Ohtsuki ir H.Ofuruton. Jų eksperimentai su elektrostatine iškrova ir mikrobangomis duodavo panašius sūkurius. Teorinį pagrindą sukūrė H.Kikuchi, sumodeliavęs sūkurį iš energijos potencialų apimančių elektros lauko sąveiką su Žemės magnetiniu lauku.

  1970 m. Nobelio laureatas fizikas Hannes Alfven sukūrė kelias teorijas apie bangų sklidimą plazmoje. Jo tyrimai jungė tarpžvaigždinius ir laboratorinius plazmos reiškinius, kuriuos norėjo panaudoti savo kosmogonijos teorijoje. Daug laiko skyrė magneto hidrodinamikai, tiriančiai akustines ir magnetines sąveikas elektrai laidžiame skystyje ar dujose.

  Iš esmės, Alfven bangos yra ratilai ar sklindančios bangos plazmos sūkurių viršuje. Patys sūkuriai spontaniškai susikuria plazmoje dėl susikertančių srautų ir netolydumų. Susidarę gali skleisti bangas įvairiais būdais perduodami energiją dideliais atstumais. crop circle

  Tai gali paaiškinti, kodėl javų stiebai neturi mechaninių poveikio požymių, tarsi būtų sulenkti staigaus sūkurio ar viesulo. Bet ratai tapo sudėtingais piešiniais su tiesiomis linijomis, kurių sukūrimui reikia sudėtingesnės struktūros jėgų. Taip pat pranešama apie papildomus reiškinius, tokius kaip 5KHz vibruojantis garsas.

  Lėjos ir Gajos hipotezė

  Geomancija, šv.geometrija ir virgulininkystė. Lėjų pirmapradė reikšmė nežinoma, bet laikomos kanalais, kuriomis tekėjo "gyvybinė galia".

  James Lovelock Gaja hipotezė, laikant Žemę gyva būtybe. Ją naudoja Colin Andrews ir Pat Delgado. Ratai yra Žemės pranešimai mums.

  Mikrobangos

  William C.Levengood yra žinomas mokslininkas, turintis 6 patentus ir apie 50 straipsnių moksliniuose žurnaluose. Jis specializuojasi bioelektrocheminėje augalų ir sėklų energetikoje. Mičigano Pinelandia biofizikos laboratorijoje jis nustatė, kad stiebų mazgai yra išsiplėtę, kaip ir poros stiebuose, kuriomis teka vanduo. Kai kuriuose mazguose buvo angos į išorę. Tad atrodo, kad stiebi kažkokiu būdu buvo staiga įkaitinti. Taip pat jis rado nemažai pažeidimų grūdų gemaluose. Daugelį jų galima paaiškinti priešlaikine dehidracija. Tačiau nemažai pažeidimų buvo, kurias jis laike genetinėmis, bet retomis poliembrioninėmis formomis. Tai buvo pagrindas mikrobangų teorijai. Iš karinių tyrinėjimų aišku, kad mikrobangas galima nukreipti dideliu atstumu esant palankioms oro sąlygoms (nenustatyta ratų susidarymo audrų metu). Deja, genetinių pakitimų ši teorija negali paaiškinti.

  Šios teorijos laikosi ir Omar Fowler, pastebėjęs stiebuose "nudeginimo ženklus". Roy Dutton ratų priežastimi laiko mikrobangas kartu su gravitacinėmis bangomis.

  Plazminė-gravitacinė priežastis

  Daugelis liudininkų praneša stebėję šviesos reiškinius. W.C.Levengood mikrobangų energija. Plazmos viduje gali susidaryti fleitos, toro, baliono formų dariniai. Ratai dažni ties lėjomis ir gali būti įtakoti telūrinių srovių. Plazmos šaltiniu gali būti žvaigždžių šviesa.

  Literatūra:

  1. Alick Bartholomew. Crop Circles – Harbingers of World Change, 1991
  2. Barbara Hand Clow. The Pleiadian Agebda – A new cosmology for the age of light, 1995
  3. Michael Hesemann. The Cosmic Connection: Worldwide Crop Connections and ET Contacts, 1995
  4. Joseph V. Hollweg. Alfven waves// McGraw Hill Encycl. of Sci.&Technol., vol.1, 1993
  5. W.C. Levengood. Anatomical Anomalies in Crop Formation Plants// Physologia Plantarum, 92, 1994, p.356-363
  6. R. Lundin, G. Marklund. Plasma-Vortex Structures and the Evolution of the Solar System – The Legacy of Hannes Alfven// Physica Scripta, T60, 1995, p.198-205
  7. S. Nicholson, B. Rosen (ed.) Gaia's Hidden Life: The Unseen Intelligence of Nature, 1992
  8. R. Noyes, B. Tailor. The Crop Circle Enigma, 1990

  Papildomai skaitykite:

  Akmenų gyvenimas
  Keisti ratai Lietuvoje
  Paslaptingieji javų ratai
  Ženklų paslaptys laukuose
  Javų ratai 2002, D. Britanija
  Paslaptingosios zonos

  Neįminta Kalifornijos mįslė
  Dropa skrituliai Kinijoje
  Keisti garsai danguje
  Žmonių rasės tyrinėjimas
  Erdvės ir laiko iškreivinimai
  Tie prakeikti nematomi dalykai
  Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
  Skraido ir nepavejami – tarsi miražai
  Gyvieji spinduliai ir gyvasis laukas
  Svečiai iš jungiojo pasaulio
  Paranoja skverbiasi giliai

  Tektitai ir kiti akmenys
  Legendinė Ofyro šalis
  Koka Kogi gentyje
  Andų kalnų dvasios
  Baltojo dievo pasirodymas
  Didžiausias pasaulyje piešinys
  Sliedovikų magija
  Druidiški pasivertimai Languedoko akmenys

  Fermi paradoksas
  Senovės astronautai
  Šamanai ir ratas
  Piramidžių mistika
  Juodasis riteris
  Mima kalvos

  NSO klastotės

  NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

  Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

  san-taka station

  UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

  Review of our site in English

  NSO.LT
  Vartiklis

 •