Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Keletas dokumentuotų NSO pasirodymų Lietuvoje

NSO TSRS: pirmas pasitarimas – Lietuvoje

„Setka-AN“ pagrindine organizacija buvo paskirtas MA Žemės magnetizmo ir radijo bangų sklidimo inst-as (IZMIRAN), kuriam vadovavo V. Migulinas (daugiau apie tai >>>>>). Iš kariškių pusės pagrindiniu buvo Gynybos ministerijos NII-22, kuriam vadovavo generolas-leitenantas Viktoras Balašovas; jame buvo įsteigta 4 asmenų grupė, kuriai vadovavo pulkininkas Achatas Abdulinas. Visą sąveiką tarp kariškių ir „akademikų“ koordinavo pulkininkas Borisas Sokolovas iš MA Taikomųjų problemų sekcijos ir Aleksandras Plaksinas iš A. Abdulino grupės.

1978 m. vasarą virš Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos buvo ne kartą stebimi keisti cilindriniai objektai. Tačiau tik rugpjūtį, suorganizavus MA prezidiumui, įvyko bendri pasitarimai – su MA, Gynybos ministerijos ir vietinių civilinės aviacijos valdybų atstovais.

Pirmasis pasitarimas įvyko rugpjūčio 9-11 d. Lietuvoje. Gynybos ministeriją jame atstovavo M. Storčakas (NII-22) ir B. Fešinas (NII-4). Jis vyko pagal civilinės aviacijos ministro pavaduotojo užduotį ir jo laišką Lietuvos respublikinio gamybinio civilinės aviacijos susivienijimo viršininkui (1978 m. rugjūčio 7 d.). Pasitarimo metu pripažinta, kad liepos 13-31 m. Lietuvos avialinijose Černobilis-Ptičas-Červenis, Železnogorskas-Gomelis, Kazanė-Gorkis ekipažai stebėjo anomalius reiškinius švytinčių skirtingų formų pavidalu. Poveikio lėktuvų ir antžeminiai aparatūrai, o taip pat ekipažui nepastebėta.

Panašūs pasitarimai surengti Baltarusijoje (rugpjūčio 11-14 d.) ir Ukrainoje (rugpjūčio 16-17 d).

Pasitarimų metu buvo surinkta 60 liudijimų, raportų ir ataskaitų apie reiškinius. Štai vienas jų:

Liepos 21 d. Lietuvos avialinijų lėktuvas skrido maršrutu Saratovas-Voronežas-Gomelis-Vilnius (reisas 8052; vadas Šikunovas, antrasis pilotas A. Ochlopkovas, borto mechanikas P. Dorofejevas, o keleivių salone dar buvo pilotas G. Paniščevas). Lėktuvas buvo Voronežo-Gomelio atkarpoje, 80-100 km už Železnogorsko. Aukštis – 3000 m. Apačioje - mažas permatomas debesuotumas. 20:30 kairėje 110-120o kampu nuo kurso jie aukštai danguje pastebėjo blizgantį cilindrą, kurio skersmens santykis su ilgiu buvo 1:6 arba 1:7, kampinis dydis kaip 10-13 cm ištiestos rankos atstumu. Saulė matėsi vakaruose, netoli horizonto. Objektas tarsi kybojo vienoje vietoje ir pamažu slinko link uodegos, lėktuvui artėjant prie Gomelio. Netoli apatinio cilindro galo buvo pastebimas tarsi susiaurėjimas. Objektas buvo stebimas apie 20 min., kol lėktuvas nepradėjo leistis. Niekam apie reiškinį lakūnai nepranešė.

Tą atvejį (kaip ir kitus panašius tomis dienomis) pavyko išaiškinti, nors ir nelengvai.

Levas Mirovičius pasakojo:
V. Straižį. Liudininkų (civilinės aviacijos pilotų) apibūdinimų pagrindu Straižys cilindro dydį įvertino apie 200 m. Objekto prigimtis liko nenustatyta. Kartu jis galėjo įsivaizduoti jo keliamą pavojų orlaiviams. Aš susisiekiau su Taikomųjų problemų sekcija ir su B. Kijasovo aparatu. Buvo sukurta tarpžinybinė komisija, į kurią įėjo TSRS MA, Švietimo ministerijos, Gynybos ministerijos ir Civilinės aviacijos ministerijos atstovai... Komisija apsilankė Vilniaus, Minsko ir Kijevo aviabūriuose, susipažino su magnetofoninias įrašais, žurnalais ir kita medžiaga, susisiekė su aerologinėmis organizacijomis. Galiausiai šį atvejį pavyko atskleisti. Pasirodė, kad buvo stebėtas didelis balionų ryšulys, paleistas iš poligono, esančio netoli Rylsko. Tačiau pradžioje visi (tame tarpe ir tie, kurie slėpė informaciją) laikė, kad kalbama apie kažkokį neatpažintą objektą.

Apie keletą įspūdingų NSO pasirodymų Lietuvoje sužinome iš Vakarų informacijos šaltinių, o jie tiksliau - iš užsienio šalių žvalgybos dokumentų archyvų.

Taip pat peržiūrėkite  NSO.LT lankytojų nuotraukas
Savo pastebėjimus galite talpinti  NSO liudijimų puslapyje...

Vienas tokių atvejų įvyko tikrai senokai, 1976 rugsėjo 10 dieną ir tai - Britų piloto raportas, skridusio reisu iš Londono į Maskvą ir kažkur virš Lietuvos teritorijos, vakare, maždaug tarp 18 – 19 val. jis išvydo akinančią, bet stabilią šviesą, sklidusią iš vieno pastovaus šaltinio, kiek žemiau ir šone nuo lėktuvo, tačiau tokią stiprią, kad visas apatinis debesų sluoksnis buvo nušviestas. Šviesa buvo per daug intensyvi, kad norts kiek ilgiau būtų įmanoma į ją žiūrėti tiesiogiai, nors visas stbėjimas truko netrumpai, apie 10-15 minučių. Šviesa neišnyko tol, kol lėktuvas nutolo.
Pilotas buvo pakankamai sunerimęs ir susisiekė su Sovietų aviadispečeriais, bet gavo jų atsakymą, kad objektas neidentifikuotas ir kad geriau jis ir neklausinėtų.

Originalus tekstas su visom detalėm ir išviešinto dokumento faksimilė:

Domestic Collection Division  
Foreign Intelligence Information Report
COUNTRY
URSS

DOD REPORT NO.
00-E-324/33601-76
SUBJECT
Aerial Observation 
of Intense 
Source of Light

DATE DISTR.
18 NOV 1976

NO. PAGES
1

REFERENCES
DOD CASE [BLACKED]
DATE OF INFO September 1976 
THIS IS UNEVALUATED INFORMATION
SOURCE [BLACKED OUT] 

1. An unusual incident was observed during a 10 September 1976 British European Airways (BEA) flight (number 831) from Moscow to London. Between 18:00 and 19:00s, the aircraft was cruising at an altitude of approximately 33 thousand feet (9.900 meters), apparently inside the border of Lithuania, when a blinding, single source, constant intensity, and stationary light was observed off the starboard flight path of the aircraft. The light's distance was estimated to be approximately 10 to 15 miles (16 to 24 kilometers) off of the aircraft's path and approximately five to six thousand feet (1.500 to 1.800 meters) below the aircraft, somewhat above a lower cloud layer. The light, which resembled a sodium vapor lamp (yellowish in color), and which was too intense to view directly for any period of time, completely lit up the top of the lower cloud layer, giving it a glowing cast.

2. The light was of such interest that the BEA pilot came onto the aircraft's intercom network, stated that he was somewhat concerned over its presence, and said he had asked the Soviet authorities for an identification of its source. The Soviet authorities came back with a negative identification response, suggesting that he should not ask questions. The light was observed for approximately 10 to 15 minutes, until the aircraft had flown past and left the source behind.

- end -
Report about NSO at Lithuania

Kitas gan fantasmagoriškas, tačiau kruopščiai užfiksuotas incidentas įvyko 1996 metų birželio 26 d.

Du policijos patruliai Jaunius Požera ir Laimis Kraujalis, budėję automobilyje, kelyje Vilnius – Medininkai, netoli Nemėžio gyvenvietės, apie dešimt kilometrų nuo sostinės, pusę pirmos nakties išvydo stulbinantį sferinės formos NSO, pakybusį vos 10-15 metrų virš žemės, - objektas pulsavo, kiek susitraukdavo ir vėl išsiplėsdavo. Tuo pat metu jei ėmė girdėti keistą garsą, primenantį elektroninius traškelsius. Viso labo policininkai stebėjo objektą apie pusę valandos. Pabandę prisiartinti arčiau, jie tarytum „išbaidė“ NSO, kuris pasitraukė, pakilo aukštyn ir drastiškai rovė Vilniaus pusėn.

Patruliai buvo spėję raportuoti apie NSO pasirodymą ir ant kojų sukylo visas policijos departamentas, specializuotas „Aro“ būrys, - visa brigada atskubėjo į įvykio vietą ir, kaip teigia žvalgybos raportas, - buvo pilnu rimtumu tiriama aplinka, matuojama radiacija, ir kas įdomu – įrašinėjamas garsas, kuris vis dar buvo girdimas toje vietoje! Taip pat pastebėta, kad žolė, ten kur objektas buvo pakibęs, buvo prigludus prie žemės dešimties metrų skersmeniu.

Įspūdinga ir tai, kad atsakingas policijos komisaras Valentinas Juchnevičius yra davęs interviu radijui, patvirtindamas, kad įvykio liudininkai, policijos pareigūnai yra profesionalūs, stabilios psichikos, sąmoningi darbuotojai.

Išviešinto dokumento faksimilė
Report about NSO at Lithuania

UFO hovers over Seimas, Lithuanian parliament Na ir dar vienas reikšmingas, bent jau svariai užfiksuotas įvykis – tai didžiulis švytintis objektas, „plūduriuojantis“ virš Lietuvos Respublikos parlamento stogo, nufilmuotas dramatiškomis 1991 m. sausio įvykių dienomis, kaip teigiama, tuometinės Sovietų žvalgybos, naudojant naktinio matymo įrangą. Vaizdo medžiaga galiausiai pateko į Vakarus ir garsus satelitinės TV kanalas Discovery parodė ją 1999-ais dokumentiniame filme apie NSO. Taip pat buvo parodytas labai trumpas fragmentas: maždaug panašiu laiku tuometinės sovietinės milicijos nufilmuotas kitas NSO švystelėjęs netoli Vilniaus TV bokšto.

Šį atvejį aprašė laikraštis „Lietuvos Rytas“ jau 2001-ais, kai Discovery kartojo dokumentinį filmą ir žurnalistas, pamatęs jį per televiziją manė, kad tai premjera. Straipsnis taip pat nenurodo dokumentinio filmo pavadinimo ir skelbia tą, rodos vienintelę prastos kokybės nuotrauką iš ekrano.
Taip pat apie tai žr. >>>>

Parengė Lukas Devita        


Papildymas

V. Treičys, Sasnavos kaimas, Kapsuko raj (dabart. Marijampolės)

Tai nutiko 1967 m. lapkričio 15 nuo 4:30 iki 5:05 ryte. Danguje pasirodė apvalus daiktas ir prabuvo 35 min. stebėjimo kampas buvo apie 20o. Kryptis – šiaurės rytai. To dailto diametras apie 100 m. Jis buvo labai šviesus, apvalus ir degė liepsnos liežuviais. Stebint (t.y. per 35 min.) tas objektas nusileido 300-400 m.

Lėja, V.J., Liepoja, Latvija

Esu Liepojos J. Gagarino vardo autoklubo nare, nuo 1952 m. užsiimu sklandytuvų sportu.
1965 m. rugpjūčio 12 d. nuo 14:00 iki 16:30 kartu su kitais sportininkais ir vasaros skyriaus viršininkais Ciravo aerodrome stebėjome keistą skrendantį objektą. Jo forma – suplotas rutulys. Jo regimas skersmuo buvo 15 min. ir judėjimo kryptis apie 190o, daikto spalva ryškiai balta.
Šiuo metu dirbu vyriausiąja inžiniere LATKOMMUNPROJEKT’o Liepojos slyriuje.


NSO Baltijos dugne?

Švedų tyrinėtojai Baltijos dugne aptiko keistą, apvalaus erdvėlaivio formos objektą. Paskendusių laivų ieškotojų komanda „Ocean Explorer“ naudojo ultragarso įrenginį, kurio pagalba ant dugno tikėjosi aptikti laivų UFO at Floor of Baltic sea su brangenybėmis. 1997 m. komanda jau „uždirbo” kelis milijonus dolerių, kai atrado prekybinio laivo “Jonkoping” liekanas.

Komanda 2011 m. birželio 19 d. ir aptiko tą keistą objektą. Vienas jų, atradęs objektą, Peter Lindberg, pasakojo žurnalistams:
87 m gylyje, tarp Švedijos ir Suomijos, pamatėme didelį skritulį, apie 18 m pločio. Mačiau daug keistų dalykų, tačiau per 18 metų profesionalaus darbo, nieko panašaus nebuvau matęs. Forma buvo absoliučiai apvali.

Jis samprotavo, kad tai galėjo būti žemės kupstas ar dumblių sankaupa. Tačiau atrodė, tarsi iki objekto vestų 300 m ilgio pėdsakai, kurie leido Lindbergui samprotauti, kad objektas judėjo dugnu.

6 iš 9 komandos narių atradimo metu miegojo, tačiau 3, stebėję ultragarso įrenginio parodymus, „negalėjo patikėti“ tuo, ką matė. Komanda sakėsi, kad komanda netirs disko, nes tai ne jų sritis. Jie nesiruošė tam skirti pinigų, nes galėjo pasirodyti, kad ten nieko nėra.

O 2012 m. birželį tarp Švedijos ir Suomijos atrąstą objektą atradusi „Ocean Explorer“ komanda ketindama detaliau ištirti paslaptingą objektą, nusileido į jūros dugną. Jie bandė jį ištirti robotizuota vaizdo kamera.


Kai kurie spėjo, kad čia paskandintas vokiečių disko formos skraidantis aparatas. Kai kurie neatmetė galimybės, kad tai architektūrinis statinys, kažkas panašaus į Stounhendžą. Geologai manė, kad apvalios formos objektas dugne galėjo susidaryti ir nedidelio purvo vulkano išsiveržimo metu.

Papildomi tyrinėjimai nustatė, kad objektas yra 18 m skersmens, o jo, tarsi grybo, „kepurė“ iškilusi 4 m virš dugno. Grybo viršuje kiaušinio formos skylė, o aplink ją keisti „nudeginimai“ (podpaliny), panašūs į suodžiais padengtus darinius. Ugnikalnių veikla Baltijos rajone nefiksuota, o akmenys nedega. Tai iš kur suodžiai?

Galiausiai – „skaidanti lėkštė“ randasi tarsi 300 m pakilimo-nusileidimo tako gale. Ji tarsi slydo prieš sustodama.

Tuo tarpu karo istorikai spėja, kad tai statinys iš plieno ir betono, specialiai pastatytas tam, kad iškreiptų priešo radarų signalus ir taip juos atviliotų į spąstus (beje, nardytojų, prisiartinusių prie objekto, aparatūra irgi liaudavosi veikti.). Švedų jūrų karininkas Andersas Autilius, tyrinėjantis Antrojo pasaulinio karo ginklus, laiko, kad jį pastatė vokiečiai, kad dezorientuotų rusų ir britų povandeninius laivus, šiame rajone kovojusius su vokiečiais. Vis tik, nieko panašaus iki šiol dar nebuvo rasta.

Papildomai skaitykite:
Biržuose - pamėklė
Pagrobimo anatomija
UFO at the Baltic sea
Neįprastas akmenukas iš Šiaulių
Anomalios zonos Baltijos jūroje
Mysterious Circles in Lithuania, 2002
Anomalios zonos Baltijos jūroje
NSO Molėtuose ir Juodkrantėje
Etnokosmologija
Baltų kosmologija
Baubas, maumas ir babaušis
Planetų kolonizavimo būdai ir kova dėl gyvybinės erdvės, I dalis
Rusų magai Antrojo pasaulinio karo metu
Birutės kalno kalendorius
Valdžia įtaigos taikinyje
NSO prigimtis moksliškai
Velnių muziejus Kaune
Mano planeta artėja
Paslaptingieji javų ratai
Pačiupinėti Visatą
NSO tyrinėjimai JAV
CEFAA, Čilė

 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO skiltis
Vartiklis