Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Įvairios nuoskilos…

Žvaigždžių sporos

Skaitykite: Žvaigždžių sporos, Žvaigždžių vaikai 

Žvaigždžių sporos - tai kitų planetų, žvaigždžių, galaktikų implantai. Žvaigždžių sporos gyvena mūsų Žemėje ir niekuo nesiskiria nuo kitų žmoniu - nei mintimis, nei jausmais, nei praeities prisiminimais. Tik, kai ateina laikas, jie "pabunda" ir sužino, kad yra atsiųsti iš kitų pasaulių atlikti MISIJĄ Žemėje. Iki tol jie nieko neprisimena apie savo kilmę, praeitį ir tikslą - tol, kol jų "nepažadina" užkoduoti genai. Pabudimas gali būti ramus ir laipsniškas, bet gali būti dramatiškas su tragiškomis pasekmėmis. Atmintis atsistato (ne visiems pilnai]; ir jie pradeda vykdyti savo misiją. Jų ryšys su Aukštesniuoju Savipačiu sustiprėja. Jie per trumpą laiką sugeba pasiekti "dvasinį" pažinimą (kuriam Žemės gyventojui prireiktų kelių gyvenimų). Ir jiems žvaigždėlaiviai, tarpgalaktinės kelionės, įvairūs psichiniai reiškiniai ir kitos gyvybės formos yra savaime suprantamas dalykas.

Jų nėra daug Žemėje, o jų misijos skirtingos (ir didingos). Jie šliejasi prie šviesaus proto žmonių padėdami jiems prisiliesti prie Motinos Žemės. Jos taip pat yra aukštesniųjų matavimų sąveikos taškai su mūsų fizikiniu pasauliu.

Šie asmenys yra susirūpinę tuo, kad jaučia, kad gali būti kilę iš kitų pasaulių. Jie patiria vienatvės jausmą, jausdamiesi svetimi šioje Žemėje. Jie mano, kad mūsų visuomenės normos yra niekam tikusios ir nepriimtinos. Mūsų planeta negali išlikti be Dieviškojo įsiveržimo - Žvaigždžių sporos atveria jam kelią…


"Pabudę" Žvaigždžių sargai (jie yra visose gyvenamose planetose) suvokia, kad skiriasi nuo kitų žmonių. Kiekvienas jų turi ypatingą genetinį kodą. "Svetimoji" materija sugeba priimti reikiamą "šviesos" kiekį, tad jų kūnai jaučia "sunkumą" arba yra "išsipūtę", nors tokie iš tikro ir nėra.

Dėl savo kilmės ypatumų, jų jutimai irgi kiek skiriasi - jie jautresni Saulės ir mėnulio šviesai, o ir fluorescencinis apšvietimas erzina. Būdami kitokie jie jaučia susvetimėjimą, poreikį maisto pakeitimui, keisti mąstymą ir išvaizdą.

Visi jie užkoduoti "prabusti" tam tikru "laiko periodu" pagal požymius apie pasikeitimus planetoje.

Papildomai skaitykite: Žvaigždžių sporos, Žvaigždžių vaikai 
 

Pilkieji šešėliai

Netrukus bus baigtas žmonių Genų fondas, suskaičiuoti visi neuronai ir pradėti klonuoti žmonės. Netruks prabėgti laikas ir į kitą kūną bus perkeliama ir sąmonė (atmintis). Visos tam reikalingos prielaidos jau egzistuoja.

Lieka neišaiškintas dalykas - sielos sąryšis su kūnu. Sąmonę bus galima perkelti į kitą kūną (o gal - ir į kompiuterį). Bet ar tai apims dvasią/sielą, čakras ir pan.?

Ar mūsų ateitis - turėti bedvases savo pačių kopijas, kurie bus mūsų Pilkieji šešėliai . Tai gali nutikti jau per ateinantį šimtmetį. Ir kas atsitiks su mūsų civilizacija, jei "tikrieji" žmonės išnyks, o liks tik Pilkieji? Ar jie nepajus, kad jiems trūksta vieno dalyko - sielos (dvasios), kurios negalės niekur surasti?

Tačiau, kai jie išvys technologijas tiek, kad bus pajėgūs sukurti laiko mašinas - ar nepasuks jie [Pilkieji] jų atgal į XX amžžių - ieškodami savo "prarastojo Aš"?

Prognozės:

  • Tarpžvaigždinės kelionės - nuo 2030-ųjų (Yoda projektas);
  • Robotų kolonijos;
  • Tarpgalaktinis Internet ryšys;
  • Saulės spindulių, lazerių ar antimaterijos stumiami erdvėlaiviai….

"Tethen Unlimited" tiria galimybes nutiesti kabelį nuo Žemės iki Mėnulio (kelionėms į ten ir atgal atpiginti)….
 

Suskaičiuojami mikrobai

NSA mokslininkai programuoja superkompiuterį, kad jo bazė 2000-ųjų pabaigoje apimtų visas įmanomas Žemės mikrobų formas. Tada ją bus galima panaudoti ateinančio dešimtmečio planuojamų 10-yje skrydžių į Marsą (pradedant 2005-ais). Jų metu marsoeigiai turėtų "skaldyti" akmenis. Mikroskopai skenuotų naujai atidengtus paviršius, o kompiuteris tikrintų, ar ten nėra objektų, kurie gali reikšti gyvybės formą. Tai būtų tarsi el.pašto filtras, leidžiantis iš el.pašto gausos automatiškai atrinkti tik svarbias žinutes. Manoma, kad kuriamos sistemos efektyvumas šiuo metu yra 90%.
 

Skylė erdvėje

Astronomai Paukščių take rado didelę sritį, kurioje nėra jokių žvaigždžių. Tokį reginį sukelia dujų ir dulkių debesis. Kadangi iki jo nėra jokių žvaigždžių, rodo, kad jis yra netoli Saulės sistemos. Jis pavadintas Barnard 68 ir įtrauktas į dangaus objektų sąrašą 1919-ais.

Šie "tamsūs gumuliukai" yra šalčiausi Visatos dariniai. Jų viduje temperatūra tesiekia -262 oC (t.y. tik 10 oC virš absoliutaus nulio). Manoma, kad būtent juose gimsta naujos žvaigždės ir planetos. Tik vis dar neaišku, kaip toks debesis pradeda trauktis.

Jo skersmuo yra 7 šviesos mėnesiai ir jis yra už 500 šviesmečių link Pietų pusrutulio žvaigždyno Ophiuclus (gyvatnešys).

Papildomai skaitykite: Nuo šičia link begalybės
Bermudų trikampis

 

Energijos šaltiniai

Netoli Titikaka ežero ir Tiahuanaco "Saulės vartų" (prie Puno) yra tarpdimensinės Durys (arba Įėjimas) į Visatos universaliosios energijos "šaltinius". Huya Murca Mts. Įėjimas pro šiuos Vartus priklauso nuo žmogaus "apšviestumo", kai šis padeda savo "galios" ranką ant "daviklio" šalia Įėjimo. Nepasiekę reikiamo Žinojimo lygio nėr įleidžiami.

Papildomai skaitykite: Paskutinių inkų pranašystė 
 

Gyvieji vandenys

Tai buvo Senoji Atlantida, nes bus dar ir Naujoji, kuriai dar tik lemta nuskęsti. Kai to Didžiojo Žemyno šviesa išnyko, Širdies Čakra grįžo į Žemės gelmes, kur laukia naujo meto, kai vėl bus pažadinta.

Žemės gelmėje yra milžiniški vandens kiekiai bei Skystoji Alchemijos šviesa - transmutacijos energija vieną medžiagą paverčianti kitomis.

Jie [vandenys] ten nuo Pasaulio Tvano laikų. Kai vandens masė viršijo kritinę, jie paniro po Žemės paviršiumi. Fiziniai vandenys taip pat turi senosios Atlantidos atominės energijos kruopelių. Susijungę [vandenys] pažadins vienas kitą ir taip bus išlaisvinti milžiniški energijos kiekiai. Susijungimo taškai: Bimini salos bei Bermudų trikampis.

Iš kur teka Golfo srovė?

Papildomai skaitykite: Gajos vaikai: Pano atgimimas 

Paruošė Cpt.Astera's advisor

Atsiliepimus ir pastabas galite palikti pagrindinio san-taka station puslapio gale.

Animated UFO

san-taka
station

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius naktiniame danguje ar patirtus sapno metu...

įspūdžius, klausimus ar komentarus prašome siųsti el.paštu:
san-taka@lithuanian.net arba pateikti pagrindinio puslapio gale.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Kodėl jų nėra?
Fermi paradoksas
Neutraliosios civilizacijos
Mano planeta artėja
Į susitikimą su nežemiečiais
Nežemiško proto paieškų istorija
Žvaigždžių sporos, Žvaigždžių vaikai
Keistai pažįstama, Deja vu
Nepaprastas durininko kūrinys
Menas matyti tolimą praeitį
Nežemiški roko muzikos ryšiai
Stebėtojai: Dievo sūnūs
Įvairios trumpos žinutės, 4
A. Huxley. Suvokimo durys
M. Agrestas. Senovės kosmonautai
JAV antigravitacinė eskadrilė
Kitų žvaigždžių planetos
Čenelingas ir rašymas
Fairwater paslaptis
Ateities vizijos
Mokslo naujienos
Pirmasis kraujas
NSO svetainė
Vartiklis