Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Šaltoji branduolių sintezė 

Ji vėl dienotvarkėje, nors kaip ir nebuvo išnykusi – nuo 1989-ųjų JAV karinėse laboratorijose ir kitur buvo atlikta šimtai eksperimentų, tiriant, ar kambario temperatūroje vykdant atomines reakcijas galima gauti daugiau energijos nei jos sunaudojama. Daug mokslininkų tuo tiki. Ir viltims pasiteisinus, išnyktų didesnioji pasaulio energetikos problemų.

Elektros gamyba galėtų būti decentralizuota. Kiekvienas namas galėtų būti apšildomas arba vėsinamas ir apsirūpinti elektros energija panaudodamas vandens atmainą kaip kurą. Net automobiliai galėtų būti varomi šaltosios branduolių sintezės jėgainių. Išnyktų naftą deginančios elektrinės, didinančios šiltnamio efektą. Tuo labiau, kad šaltoji branduolių sintezė nesukelia žymesnio radiacijos padidėjimo ir nereikia laidoti radioaktyvių atliekų. Tai galėtų būti pigios ir švarios, praktiškai neišsenkančios energijos šaltinis.

Stanley Pons; Martin Fleischmann Tačiau JAV energetikos departamentas (DOE) 1989 metų lapkritį paskelbė, kad elektro-chemikų Martin Fleischmann'o ir Stanley Pons'o**) rezultatai negali būti atgaminami, todėl, matyt, nėra teisingi. Bet po 10-osios tarptautinės šiai temai skirtos konferencijos, Hagelstein ir kt. manė, kad tyrimai gerokai pasistūmėjo ir atėjo laikas atnaujinti įvertinimus. DOE direktoriaus padėjėjas mokslo reikalams James Decker sutiko.

18 branduolinės fizikos mokslininkų, elektro-chemikų ir kietojo kūno fizikų išnagrinėjo Hagelstein pateiktą medžiagą. Ruošiant 2004 m. gruodžio mėn. ataskaitą nuomonės pasidalijo beveik po lygiai. Specialistai nurodė nemažai netikslumų tyrimų metoduose ir duomenų interpretacijoje. Tačiau net skeptikai pažymėjo, kad reikalingi tyrimai, norint tiksliai nustatyti. Tai padidino šaltosios branduolių sintezės šalininkų optimizmą.

Branduolinę energiją galima panaudoti dviem būdais. Iš vienos pusės, sunkiems branduoliams skylant į dalis, kaip kad uranas panaudojamas branduoliniuose reaktoriuose ar atominėse bombose. Tai pasiekiama prisotinant neutronais uraną ar plutonį ir taip šiuos padarant nestabiliais. Nestabilus branduolys skyla ir išlaisvina dar daugiau neutronų užtikrindamas grandininę reakciją. Šis procesas palieka labai radioaktyvias atliekas. Be to urano atsargos žemės plutoje yra ribotos.

Iš kitos pusės, susijungiant lengviems branduoliams, kaip kad deuterio ir tričio branduoliams termobranduoliniuose reaktoriuose ar bombose. Panaši reakcija vyksta Saulėje ir kitose žvaigždėse. Jungiantis dviems atomams reikia nemažai energijos, kad būtų įveiktas elektromagnetinis atostūmis. Tačiau susijungusio branduolio masė būna gerokai mažesnė nei pradinių dviejų. Masės skirtumas virsta energija (kaip išpranašavo A. Einšteinas) ir lygus mc2 (kur m yra masės pokytis, o c - šviesos greitis).

Tradicinėje karštojoje branduolių sintezėje du deuterio ar tričio branduoliai suduriami didele jėga. Tai lygi temperatūros didėjimą – ir ji pakyla tiek, kad jokia medžiaga negali jos atlaikyti. Tai galima išlaikyti tik erdvėje naudojant magnetinį lauką. Tad iki šiol nepavyksta sukurti pramoninių termobranduolinių reaktorių.

Terminą „šaltoji branduolių sintezė“ (Cold fusion) pirmasis panaudojo Paul Palmer'is 1986 m., kai tyrė „geo-sintezę“ arba branduolių sintezės galimybę žemės plutoje. Vėliau jis panaudotas 1989 m. Fleischmann-Pons'o eksperimentui.

Šaltoji branduolių sintezė teigia: panardinus paladžio elektrodus į sunkųjį vandenį, sudarytą iš deguonies ir vandenilio izotopo deuterio, galima gauti didelį energijos kiekį. Tarp elektrodų atsiradus įtampai, deuterio branduoliai turėtų judėti link paladžio molekulių. Taip būtų galima įveikti natūralų molekulių atostūmį ir priversti susijungti branduolius, kas išskirtų papildomą energiją.

Dar 19 a. buvo nustatyta paladžio (o vėliau ir titano) savybė absorbuoti vandenilį. 3 dešimtm. F. Paneth'as ir K. Peters'as paskelbė vandenilį transformavo į helį kambario temperatūroje naudojant smulkintą paladį, bet vėliau pripažino, kad helis buvo iš oro arba naudotų indų. 1927 m. J. Tandberg 'assakėsi sintezavęs helį iš vandenilio elektrolite naudodamas paladžio elektrodus.

Martin Fleischmann'as ir Stanley Pons'as 1989 m. kovo 23 d. surengė spaudos konferenciją*), kurioje paskelbė atradę "šaltąją branduolių sintezę". Jie teigė, kad į stiklinį indą su sunkiuoju vandeniu, kuriame buvo ištirpdę kažkiek ličio druskų, įmerkė platinos ir paladžio elektrodus ir paleido elektros įtampą. Jie sakėsi gavę šilumos kiekį, 4-10 kartų didesnę, nei sunaudota elektros energija. Jokia cheminė reakcija negalėjo pagaminti tokio šilumos kiekio.

Savo spaudos konferencija jie pažeidė tradiciją, kai atradimai paskelbiami „Nature“ žurnale. Tačiau šis atradimas išėjo iš chemijos mokslo (ir bet kokio kito) ribų ir galėjo būti ištirtas nebent branduolinės fizikos specialistų, tačiau šie buvo „karštosios“ branduolių sintezės šalininkai. Pirmasis palaikymo signalas atėjo Kalifornijos un-to profesoriaus Robert Huggins, naudojusio paprastą vandenį ir gavusį 50% daugiau energijos nei buvo sunaudota elektros.

1989 m. balandžio mėn. Amerikos chemijos asociacijos kas-pusmetinis susirinkimas vyko Dalase. Čia S. Pons'as galėjo pristatyti eksperimento svarbią detalę. Baterijai veikiant 10 valandų, Pons aptiko gama spindulius. Išjungus įtampą, gama spinduliai pradingo. Tąkart Pons'as naudojo tritį. Jis mano, kad grandinė generavo apie 10 tūkst. neutronų per sekundę. Tai gerokai daugiau, nei kuria natūralus fonas, tačiau milijonus kartų mažiau, nei galima tikėtis iš branduolių sintezės – ir tai pagrindinis trukdis pripažinti reiškinį.

Tada reikalai pakrypo į blogą pusę. Iš visų pusių pasipylė pranešimai, kad rezultatų nepavyksta pakartoti. Gegužės pabaigoje MIT paneigė rezultatus (tik vėliau paaiškėjo, kad MIT „pakišo“ skaičius). Mokslininkai pradėti kaltinti rezultatų suklastojimu, jų reputacija sutepta, jie išėjo iš laboratorijos ir dingo iš akiračio. Tačiau nuo to laiko buvo rasta 13 skirtingų būdų inicijuoti reakciją ir visame pasaulyje gauti tam tikri efektai.

Šaltoji branduolių sintezė buvo naudota literatūroje ir mene:

  1. „Šventasis“, 1997 m. filmas, kuriame V.Kilmer, vaidinantis šnipą, pasamdomas, kad pavogtų šaltoji branduolių sintezės formulę;
  2. „Dangaus vyturys“, 1927 m. romanas;
  3. „Grandininė reakcija“, 1996 m. filmas su K.Reeves;
  4. „Vadovauti ir užkariauti: generolai“, 2002 videožaidimas, kuriame JAV ginkluotė naudoja šaltąją branduolių sintezę;
  5. „Starcraft“, strategijos žaidimas, kuriame šaltoji branduolių sintezė naudojama alaus pristatymui.

*) Martin Fleischmann gimė 1927 m. ir 1989 m., skandalingo pranešimo metu, dirbo Jutos universitete. 1992 m. jis su S. Pons'u persikėlė į Prancūziją ir dirbo IMRA laboratorijoje. Jų keliai išsiskyrė 1995 m., kai Martinas grįžo į JAV, Southampton'o universitetą. Būtent ten Stanley Pons 1978 m. apgynė daktaro disertaciją.

**) Stenlis Ponsas (Bobby Stanley Pons, g. 1943 m.) – amerikiečių elektrochemikas, 9-10 dešimtm. dirbęs su M. Fleišmanu (kurį sutiko 1975 m.) šaltosios branduolių sintezės srityje. 1989 m., kai jis buvo Jutos un-to chemijos fakulteto pirmininku, jiedu su M. Fleišmanu paskelbė apie „N- Fusion“ eksperimentą, kurio vėliau niekam nepavyko atkartoti. 1992 m. jis kartu su M. Fleišmanu persikėlė į Prancūziją darbui „Tojotos“ finansuojamoje laboratorijoje, kuri buvo uždaryta 1998 m., nes tyrimai nedavė įtikinamų rezultatų. Tada Ponsas, išsiskyręs su M. Fleischmann'u, pasiliko pietų Prancūzijoje, atsisakė JAV pilietybės ir tapo Prancūzijos piliečiu.

Papildoma literatūra:

  1. S. Jones. Cold Nuclear Fusion//Sci.American, Jul 1987
  2. Ch.Q. Choi. Back to Square One//Sci.American, Feb 2005
  3. S. Krivit, N.Winocur. The Rebirth of Cold Fusion, 2004
  4. Ch. Beaudette. Excess Heat: Why Cold Fusion Research Prevailed, 2000
  5. R. Park. Voodoo Science: The Road from Foolishness to Fraud, 2000 (istorija iš skeptiko pozicijos)

Papildomai skaitykite:
Triukšmai
Visatos modeliai
Papildomas matavimas
"Pioneer" anomalijos
Saga apie neutronus
Atominio amžiaus vaikai
Laiko ir erdvės atskyrimas
Tolimojo poveikio reiškinys
Kokia yra Visata? Sukasi?
Kitoks, sunkusis vandenilis
Antigravitacijos paieškų istorija
Spindulinė energija rašytojų akimis
Tamsioji materija ir energija
Nepaprastai suderinta Visatos sandara
El. dalelių simetrija persmelkia viską
Savaime besiorganizuojantis kvantinis pasaulis
Greičiais C besiplečiančios–besitraukiančios erdvės B
Panspermia: užkratas iš kosmoso
Nepaprasti Visatos skaičiai
JAV antigravitacinė eskadrilė
Brandbergo Baltoji dama
Hadronų koliderio kūrėjas
Antigravitacijos paieškos
Karai dėl telefono
Ig nobel premija
Slaideriai - kas jie?
Žvaigždžių vartai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis