Global Lithuanian Net:    san-taka station:

DNR – kvantinis kompiuteris?
Pagal Deividą Vilkoką

 

Ar negali DNR būti labai pažangia savotiška mikroschema (anot Filipo Korso ir kt., pirmąsias mikroschemas rado sudužusiame NSO, o tik vėliau ją atkūrė)? Tačiau DNR pernelyg maža, kad būtų mikroschema. Jos "bazinės poros" sudarytos iš atskirų atomų, išsidėsčiusių dviguba spirale, tuo tarpu, mikroschemos, kokios bebūtų smulkios, sudarytos iš milijonų tranzistorių, išdėliotų ant silicio plokštelės paviršių. Taigi DNR reikėtų vadinti … kvantiniu kompiuteriu.

Tikimasi, kad kvantinis kompiuteris bus ne tik milijardus kartų spartesnis, bet praktiškai nenaudos ir energijos, mat veikia kvantinės reversijos principu, t.y., veikia nepaprastai mažais (atgaliniais) žingsniais, panašiai, kaip kvepalų molekulės sklinda iš flakono. Kvantinės programos ne įkeliamos, o "vystosi".. Atsiradus kvantiniams kompiuteriams, praktiškai neteks prasmės visos slaptažodžiais apsaugotos ir šifruotos sistemos. Nenuostabu, kad jais ypač suinteresuotos saugumo tarnybos, JAV ir Japonijos vyriausybės skiria milžiniškas sumas tyrimams.

Kvantinis pasaulis yra nepaprastai neįprastas. Pvz., kvantinės dalelytės tuo pačiu metu gali veikti ir kaip bangos. Iš tikro, mes gyvename dviejose lygiagrečiose tikrovėse, kurios nepaliaujamai keičiasi energija. Be energijos nebūtų nei erdvės, nei laiko, kurie yra trimačiai. D. Larsonas iškėlė Atgalinio ryšio sistemos (Reciprocal System Theory) teoriją,.aiškinančią kvantinės fizikos prieštaravimus. Kiekvienąkart, kai sapnuojate, vykstate į lygiagrečią tikrovę. Ir ten išvykstate po mirties. Matantys pranašystes, susiliečia su tos realybės apraiškomis. Eric Julien knygoje "Nežemiečių mokslas" nepriklausomai atskleidė D. Larseno sistemos principus ir pateikė kelis naujus požiūrius, susijusius su NSO.

Mūsų tikrovės el. dalelė lygiagrečioje tikrovėje pasireiškia kaip banga, o banga – kaip dalele. Tad el. dalelei pereinant į kitą tikrovę, jai tenka "išversti kailį" – tada ji "išsiskleidžia" laike (kaip kad jį suprantame). Kažkuri el. dalelės dalis egzistuoja praeityje, o kita – ateityje. Jos padėtis daugiau nėra fiksuota, ji tampa "be vietos", ji virto banga, kuri, grįždama atgal, vėl "susiriečia" į dalelę mūsų erdvėje (kaip kad ją suvokiame). Fulerinas ant klasterio

Dr. Bakminsteris Fuleris sukūrė teorinius pagrindus, leidžiantį sujungti 60 skirtingų anglies atomų, sudarančių darinį, kažkuo primenantį amerikietiško futbolo kamuolį. Jis vadinamas anglimi-60 arba fulerinu. Mokslininkai fulerinu šaudo į plonytę sienelę, kurioje yra du mažyčiai plyšeliai. Pralėkęs fulerinas elgiasi, tarsi būtų pralėkęs pro abu plyšius vienu metu ir vėl susijungęs į savo ankstesnę formą. Aiškinama, kad fulerinas, pasiekęs sienelę, išsivynioja ir persikelia į lygiagrečią tikrovę, virsdami reikiamo ilgio banga, kad galėtų iškart pereiti per abu plyšius. Praėję sienelę, angos vėl susiriečia virsdamos dalele.

Unikalios kvantinės mechanikos "mikroklasterių" savybės vargiai suvokiamos. Manoma, kad juose "elektronai" atsiplėšia nuo "savų" atomų ir sukasi apie bendrą klasterį – kas sujaukia tradicinės teorijos protus.

Deividas Hudsonas liudija, kad, tiesiog įkaitinus iridžio mikroklasterį iki 800o, galima gauti panašų "peršokimo" efektą, kai klasteriai išsiskleidžia. Tai įvykus, iridžio mikroklasteris tampa nematomu ir netenka svorio. Atvėsinus aplinką, mikroklasterio svoris sugrįžta. Temperatūra – tai vibracija. Mikroklasteriai tiek harmoningi, kad paprastas kaitinimas iki tam tikros ribos sukelia pakankamą spaudimą, kad galėtų išsiskleisti.

Fulerinas ir DNR Palyginkime fuleriną su DNR, kuri irgi sudaryta iš geometriškai sutvarkytų atomų. Tai gal ir DNR geba keistis energija su lygiagrečia tikrove. Pirmiausia dydis – fulerino plotis tik kiek siauresnis nei DNR spiralės plotis; tad DNR – tarsi "išvyniotas" fulerinas.

Grįžkime prie kvantinių kompiuterių, kurie naudoja tą patį dalelės-bangos dualumo principą. Perėjimą tarp dalelės ir bangos galima valdyti sukuriant būsenas "įjungta" ir "išjungta" (1 ir 0). Ir iš tikro, vienas iš kvantinių kompiuterių projektų naudoja fulerinus, pasodintus" ant atomų matricos viršaus.

Kvantiniai taškiniai perjungikliai, sudaryti iš 40-60 porinių elektronų kruopelyčių porų, žada tapti kvantinių kompiuterių blokais. Kiekvieno jų plotis tik apie 200 nanometrų. Dvi kuopelės patalpinamos puslaidininkio viduje, prie kiekvienos jų pridedamas nesuporintas elektronas, suteikiantis kvantiniam taškui judesį aukštyn arba žemyn. Tada dvitaškė sistema suderinama taip, kad abu nesuporinti elektronai "persipintų", t.y., imtų vienas kitą veikti. Tai, kad sistema sudaryta iš mišrios aukštyn-žemyn orientuotos konfigūracijos, leidžia sukuri perjungiklius, kurie vienu metu ir įjungti, ir išjungti, - aiškina Albertas M. Čangas. Tokios savybės dabartiniai perjungikliai neturi. O tai, kad kvantiniai bitai (kiubitai) gali būti vienu metu dviejose Circuit of Quantum Computer kvantinėse būsenose vienu metu, leidžia vienu metu spręstu daug uždavinių – tad kvantiniai kompiuteriai yra natūraliai išlygiagretinti. Jau sukurtas kompiuteris iš 16 kiubitų – štai kaip atrodo toji grandinė:

Tęsinys bus apie tai, kad mūsų DNR vystosi…    

Papildomai skaitykite:
Bandymai su DNR
Tamsioji materija
Gyvenimas po mirties
DNR ir kelionės laike
Minčių valdymo mašina
Kvantinio pasaulio katinai
Laiko ir erdvės atskyrimas
Valdomas nuotolinis matymas
OBE: išėjimas iš kūno
Tėkmė: kas atvedė prie LHC?
Mūsų smegenys ir yra Visata
Ar visad tai tik paramokslinės idėjos?
Juodosios skylės ne tokios jau ir juodos
Kvantinė chemija – ateities mokslas?
El. dalelių simetrija persmelkia viską
Naujos galimybės žvaigždėlaivio pavarai
Stivenas Hokingas – nenurimstantis invalidas
Savaime besiorganizuojantis kvantinis pasaulis
Genetikai žmogų kildina iš Afrikos
Tesla ir eterio technologijos
Seniausias analoginis kompiuteris
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Kvantinė mechanika: jos ribotumas?
Neapibrėžtumas, tikimybė ir prognozė
Antigravitacijos paieškų istorija
Kokia yra Visata? Sukasi?
Nepaprasti Visatos skaičiai
Keista Ciolkovskio filosofija
Hopi genties pranašystės
Augalai nesvarumo sąlygomis
Paulio draudimo principas
Mozarto muzikos galia
Papildomas matavimas
Indigo vaikai
Antigravitacija
Lėlininkai

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT skiltis
Vartiklis