Global Lithuanian Net:    san-taka station:

Vieno liudijimo tyrimai

1947-ųjų birželio 24 d. JAV pilotas stebėjo reiškinį, kai skriejančių objektų elgesys jam buvo panašus į "lėkstės virš vandens paviršiaus" skriejimą. Nuo tada kalboje prigijo "skraidančių lėkščių" terminas.
Skaitykite ir apie tikėtinai pirmąjį "indų" panaudojimą NSO įvardinti >>>>

Arnoldas stebėjo meteoritus?

Šiame puslapyje išdėstoma hipotezė, kurią išsakė Keay Davidson iš San francisko "Examiner". Ji papildo kitą spėjimą, kad Arnoldas regėjo baltuosius pelikanus.

Richard Norton knygoje "Akmenys iš dangaus" nustatyta, kad Amerikoje meteorai intensyviausiai krenta maždaug 15:00 metu. Taipogi 160 m. stebėjimai rodo, kad Šiaurės pusrutulyje jų didžiausias kiekis būna birželio gale. Tai Winnecke kometos likučiai, birželio "drakonidai" arba "butidai", atskriejantys birželio 27-30-ąją. Jie yra gana "lėti". Ypatingai išsiskyrė 1916 (į valandą apie 50-100 vizualiai regimų meteorų), 1921 ir 1927 m. (pagal David Swann, Meteor News, 1981 m. balandis).

Arnold Kenneth savo regėjimą, atvėrusį "skraidančių lėkščių" erą, turėjo 1947-ųjų birželio 24 d.

Arnoldas teigė, kad jo dėmesį paslaptingas objektas patraukė, kai atsispindėjo ryškus "blyksnis". Jo ataskaitoje Oro pajėgoms tvirtinama, kad "2 ar 3 iš jų kas kelios sekundės nežymiai pakildavo ar jie pakeisdavo kursą taip, kad nuo jų Saulės spinduliai sklido tiesiai į mano lėktuvą". Neabejotina, kad Arnoldas objektus laikė metaliniais orlaiviais, atspindinčiais Saulės šviesą.

1969-ųjų birželio 5 d. maždaug 18:00 "American Airlines" reiso #112 komanda (skriejant 39 tūkst. pėdų aukštyje) į rytus nuo kurso regėjo panašų 4 NSO reiškinį. Tai patvirtino ir 8 mylias už jo 37 tūkst. pėdų aukštyje skridusio "United Airlines" reaktyvinio lėktuvo ekipažas bei Nacionalinės oro gynybos naikintuvo, skridusio 41 tūkst. pėdų aukštyje, pilotas, kuris pranešė, kad NSO atliko kilimo manevrą.

Tačiau Peoria miesto (Ilinojaus valst.) laikraščio fotoreporteris padarė NSO nuotrauką, iš kurios paaiškėjo, kad "eskadrilė" tebuvo suskylantis meteoras. Jo nuotraukoje regimi tik du fragmentai, tačiau Alanas tvirtino, kad, kol jis persuko juostą kitam kadrui, atskilo ir nukrito dar vienas meteoro gabalas. Šios nuotraukos, kuriose matoma elektros perdavimo linija, ir daugelis liudijimų nuo žemės leido Smitsono trumpalaikių reiškinių centrui nustatyti apytikrę "ugnies kamuolio" trajektoriją, kuri buvo maždaug 125 mylios nuo St. Louis.

Šis įvykis parodo, kad net patyrę pilotai gali būti suklaidinami to, ką jie regi.


Laikui bėgant Arnoldas puošė savo liudijimo aprašą (pvz., 1952 m. knygoje "Skraidančių lėkščių pasirodymai"). Tad svarbu remtis jo pirminiais žodžiais (ataskaita Oro pajėgoms)., kai jis nusakė, kad objektų ilgis buvo apie 20 k. Didesnis už jų plotį (tai neprieštarauja ilgos švytinčios meteoro uodegos faktui). Arnoldas aiškino: "jiems plasnojant ir žybsint Saulėje tiesiai kairėje, aš nepastebėjau, kad jie turėtų kokią uodegą".

Abejoti reiktų ir Arnoldo pranešta stebėjimo trukme (2,5-3 min.) Patirtis rodo, kad nepaaiškinamų reiškinių liudijimai trukmės atžvilgiu gali labai skirtis. Kai Rusijos raketos pakopa krito JAV rytinėje dalyje, buvo daug NSO liudijimų, kurie reiškinio trukmę nurodė nuo kelių sekundžių iki 5 min.

Meteoro skrydis paprastai trunka kelias sekundes, tačiau Uolėtuose kalnuose 1972-ųjų rugpjūčio 10 d. didelis ugnies kamuolys "krito" apie minutę (o gali trukti r ilgiau, pvz., 1904-ųjų vasario mėn. 28 d. apie 6:10 - apie 2 min. Ir tai pranešė bent trys žmonės, pagal 1904 m. kovo mėn "Montly Weather Review").

Neįprastas meteorų spiečius regėtas 1913 m. vasario 9 d., kai objektų kiekis buvo nuo 15 iki tūkstančių ir visa tai truko apie 3,3 min. (1913 m. gegužės-birželio "Journal of the Royal Astronomical Society").

Pastaba: Vėliau šis puslapis bus papildyta kitais 1947-48 m. liudijimais.

Skaitykite:
CEFAA, Čilė
Juodasis riteris
Kam turime rengtis?
NSO prigimtis moksliškai
NSO tyrinėjimai JAV
Svedenborgo nežemiečiai
Laiko tėkmės pokeitimai
Žmonių rasės tyrinėjimas
NSO: Ar turime pasirodyti?
Nežemiško proto paieškų istorija
Šokinėjančios radiolokatorių šmėklos
Ankstyvieji pranešimai apie NSO
Skraido ir nepavejami – tarsi miražai
Ar elektros tiekimą sutrikdė skraidančios lėkštės?
Akmenuotosios Tunguskos pilys
Erdvės ir laiko iškreivinimai
Kosmoso eskadrilės sutiktuvės?
Nuo amžių pradžių iki šių dienų
Paranoja skverbiasi giliai
NSO nusileidžia žemiau
Pradingstantis gruntas
Įsiveržimas į Žemę
Gyvosios ugnys
Roswello avarija

Parengė Cpt.Astera's advisor

Paul Jones vienas ankstyvųjų darbų iliustruoja Arnoldo regėjimą
Paul Jones illustrates Arnold's vision
 

san-taka
station

UFO phenomenas over and under Lithuanian sky
NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius naktiniame danguje ar patirtus sapno metu...

įspūdžius, klausimus ar komentarus prašome siųsti el.paštu:
san-taka@lithuanian.net arba pateikti šio puslapio gale.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.LT puslapis
Vartiklis

 

 

 
 

 
 
Arnold Arnoldas su savo regėjimo piešiniu
ir palyginimui...


 

 


 
 

 
 

 
 
Mt Rainier and pike of Little Tahoma
Rainier kalno fotografija beveik iš (vos arčiau) Arnoldo vietos, dešinėje yra dantyta "Mažosios Tahomos" viršūnė