Global Lithuanian Net:    san-taka station:
Planetų kolonizavimo būdai ir kova dėl gyvybinės erdvės, II dalis
Parengta Inkognito  

Tęsiame inkognito žinučių achyvo publikavimą. Tekstas redaguotas NSO.LT redaktoriaus.
PIRMOJI dalis: >>>>>

Taip pat skaitykite "inkognito pagrobimo istorija":
Pirma dalis  |  Antra dalis  |  Trečia dalis  |  Ketvirta dalis  |  Penkta dalis

2006 m. spalio 6 d., penktadienis, 08:37:19

Antrą naktį per teleskopą stebiu Mėnulio Ramybės jūros rajoną, kur tikrų tikriausiai įsikūrusi ateivių bazė.

Ten vienas iš kraterių švyti labai ryškia balta šviesa, kuri tikrai nebūtų tokia dėl vulkaninės veiklos.

Užvakar šalia tos švieselės stebėjau kažkokį pilką disko formos objektą, esantį maždaug apie 200 km skersmens, ir maniau, kad tai antras krateris, kuris nešvyti. Vakar gi to objekto šalia jau nebuvo, gal Mėnulis pasisuko kitu kampu, arba kitu kampu jį apšvietė saulė - dar nežinau, stebėsiu ir toliau. UFO at Moon. Apollo-20

Galimas daiktas, jog tai buvo milžiniškas NSO, kuris nuskrido naktį iš trečiadienio į ketvirtadienio. Tos švieselės egzistavimą sužinojau iš ufolog.ru ir pradžioje maniau, jog jie fantazuoja, bet dabar savo akimis įsitikinau, kad kalba tiesą. Man labiausiai keista, jog jie dienos metu žibina šviesą, - gal ten kokia nors termobranduolinės energijos gamybos įmonė? Kitaip sunku paaiškinti tokį reiškinį.

10 06, 2006 8:24 am

E=m*c2 – Tai, kad Lietuvių kalba yra viena iš archajiškiausių, įrodo jau vien tas faktas, kad visame pasaulyje norintys studijuoti senovės sanskrito raštus, mokosi Lietuvių kalbos. Be to, apie tai sužinojau iš Rsa, iki to nelabai apie tai nutuokiau. Jis pirmas papasakojo ir apie karą, kuris vyko prieš 30 000 metų tarp Atlantų ir Prunsų, - ir tik vėliau radau Ufolog.ru straipsnį apie bendrą Amerikiečių ir Prancūzų projektą, kuris ir patvirtino jo žodžius, pasakytus prieš metus iki to straipsnio atsiradimo. Man tikrai šiuo metu yra 57 metai, o jeigu skaičiuojant, kad man prisideda tie 5 metai, kai buvau pas juos, tai biologiškai esu 62 metų amžiaus. Būti pas juos yra nuostolis, nes tiek laiko, kiek pas juos prabūni, sutrumpėja tavo gyvenimas (Man ir pačiam neaiškios tos jų manipuliacijos laiko plotmėje).

Aš Lietuvių tautos neaukštinu, Atlantų kraują turi visi baltai, tame tarpe latviai ir kai kurios Indijoje tebegyvenančios tautos, kaip kad Baltistanas ir kt. Galimas daiktas, kad jo turi ir Vokiečių tautos kai kurie atstovai, nes ne veltui Hitleris buvo sukūręs Arijų rasės teoriją, - kur ir į ją pateko ir Lietuviai. Apie tai kalbu ne dėl rasizmo, bet siekdamas pats susivokti toje informacijoje, kuri mane aplankė; galimas dalykas, jog kai kur ir klystu.

Pas Thorniečius pavyko sužinoti tik apie Atlantų karą su Prunsais, o kitą informaciją susišaudžiau iš šalies, taip kad ja tikėti 100% negalima, -galimas dalykas, jog dalis gali būti legendos, bet ir jose tikriausiai yra šiek tiek tiesos.

Pvz., kasyklose pagrobtieji darbininkai kalbėjo apie tai, kad žemės pajėgos jau kontroliuoja pusę Galaktikos ir greitai išlaisvins P-3 planetą. Aš vos negavau lupti, kai jiems į akis pasakiau, kad tai nesąmonė, ir kad mes nesame toliau Menulio pažengę.

Tačiau pernai Vartiklyje (19 archyvas) Rsa parašė, jog darbininkai ne taip jau ir klydo - iš tikro fronto linija nusidriekus netoli P-3 planetos, bet ne žemiečių, o GT pajėgų. Matote,- reali informacija apie tai mane pasiekė tik po 30 metų po šio konflikto.

Tokius dalykus į NSO forumus rašau todėl, kad tikiuosi ten sutikti daugiau nelaimės draugų, kurie galėtų patvirtinti arba paneigti mano patirtus dalykus, nes dalis iš jų tikrai gali būti ateivių psichologinės manipuliacijos.

Bet kaip tada paaiškinti realių implantų egzistavimo faktą mano kūne?

10 06, 2006 11:30 am

Vieną iš jų, esantį ant piršto lanksto, galima apčiuopti ir jis vizualiai matosi kaip mėlynuojantis paslankus, po oda esantis gumuliukas, kitus galima butų pamatyti atlikus tomografines nuotraukas, bet tai nepigiai kainuoja ir reikia palaukti eilės jų padarymui. Visa tai butų įmanoma realizuoti, jei turėčiau garantijas dėl savo saugumo ir žinočiau, jog tai pasitarnaus rimtam reikalui, o ne vaikėzų žaidimui internete. Be to, nenoriu jokio viešumo ir juo labiau tapti žiniasklaidos persekiojamu objektu.

12 15, 2006 5:44 pm

Sveiki, sapniečiai, aš niekur nedingau, o tik šiuo metu lankausi kitame forume. Manęs nesustabdys skeptikai, nes aš ir neturiu tikslo visus įtikinti istorijos tikrumu. Mano tikslas paskleisti informaciją, o tam, kam duota,- ja patikės, o kas ne, tai ne.

12 15, 2006 11:26 pm

o kas jus tokie kad turėtumėte pamatyti? Kam reikia, tas pamatė ir net varžybose suskrido, argi visiems žąsinams rodysi?

12 18, 2006 10:04 pm

Atlantai netikėjo jokiu dievu, jie meldėsi tik VISATOS CENTRUI. Ūgio jie buvo įvairaus - nuo 1,5 m iki 2,5 m aukščio. Gyveno vidutiniškai po 300-400 metų, o po tam tikrų operacijų ir triskart ilgiau.

Žemė buvo metropolija, vien Paukščių tako galaktikoje jie turėjo keletą tūkstančių kolonizuotų planetų, kai kurios ir dabar išlaikė visas struktūras, kalbą, papročius ir kt. kultūrines vertybes, išskyrus atlantų valdžią. Žlugus metropolijai subyrėjo ir jų galybės pagrindas.

Arijai - atlantų elitas, bebaimiai žvaigždžių kariai. Iš jų buvo sudaryti spec. daliniai ir eskadrilės, jie visuomet smogdavo mirtinus triuškinančius smūgius ir galop vien tik psichologiškai taip paveikdavo priešus, kad šie išsilakstydavo vien tik išgirdę gandus apie galimą susidūrimą kautynėse su jais. Arijai nuo maždaug 9 mėn. amžiaus buvo atskiriami nuo tėvų ir iki pat karinės tarnybos pabaigos gyvendavo specialiose stovyklose, netgi būdami kūdikiais jie buvo specialiai grūdinami ir griežtai prižiūrimi auklėtojų. Vėliau jie buvo mokomi, aktyviai sportavo, ir dalyvaudavo suaugusi7jų žygiuose. Jeigu nežūdavo, sulaukę maždaug 150-200 m. amžiaus, galėdavo kurti šeimą ir atsidėdavo palikuonių auginimui ir auklėjimui. Pas juos vyravo monogaminė šeima ir buvo vertinamas ištikimybės institutas.

Kiti Atlantai, kurie nepatekdavo karinėn tarnybon, dirbo įvairų ūkinį, diplomatinį darbą, turėjo verslus ir aktyviai vykdė prekybos mainus. Kai kurie pasižymėjo išskirtiniu intelektu, dirbo mokslinį kuriamąjį darbą. Santvarka buvo panaši į konstitucinę monarchiją, Valdovas atliko reprezentacines funkcijas, bet turėjo lemiamą balsą senate, jei kuriuo nors klausimu oponuojančios pusės negalėdavo prieiti bendro sprendimo, tada jo žodis buvo lemiamas ir tam nedrįso niekas prieštarauti. Jis iš esmės palaikė visą Atlantidos tarpgalaktinės politikos darbo krūvį. Aišku, pagrindinį darbą atliko dešimtys tūkstančių jo patarėjų ir įgaliotinių.

Atlantidoje buvo nepaprastai aukštas ekonominio išsivystymo lygis, tad atlantai galėjo pasirinkti dirbti bet kokį patinkantį darbą, arba visai nedirbti ir gyventi savo malonumui. Juodus darbus atlikdavo arba biorobotai, arba svetimšaliai atvykėliai (vergai), kurie neturėjo tokių privilegijų, kaip kadPatricijai (vėliau Romėnai iš jų pasisavino tikrųjų piliečių pavadinimą). Šiaip, šiais laikais tai bando daryti Amerikonai, spekuliuodami žaliomis kortomis ir pilietybės sąvoka. O taip pat ir plebėjai (išlaisvinti vergai ateityje galėjo asimiliuotis su Patricijais - šiuo klausimu Atlantai neturėjo jokių prietarų). Iš tikro, tai buvo išdidi laisvę mylinti labai karinga rasė.

12 19, 2006 8:48 am

Jų ilgaamžiškumą lėmė tai, kad genuose nebuvo 2 genomų, kurie pagreitina organizmo savidestrukcijos procesą, be to, kaip žinome, AŠ - tai nėra mano kūnas, o tam tikra substancija, kuri sėkmingai gali būti perkeliama į kitą kūną.

Žmogaus kūnas - tai biorobotas, kuris tiksliai mechaniškai atlieka veiksmus, siunčiamus koduotais signalais iš smegenų centro. Tas centras ir yra kiekvieno AŠ.

Beje, klysta tie, kurie mano, kad mūsų smegenys tėra apkrautos 10%, - jos dirba visu 100%, nes didži` dalį veiksmų jos atlieka automatiškai, nepriklausomai nuo mūsų valios, pvz., kontroliuodamos, kad ir senėjimo procesą, kuris iš tikro mums yra nenaudingas - ir jei galėtume valios pastangomis jį sustabdyti, tikrai sustabdytume. Beje, genų veikla taip pat kontroliuojama tų pačių smegenų centrų, apie kuriuos manome, jog jie miega - nedirba. Sutrikus jų veiklai, 20 metų žmogus gali pasenti kaip 80-90 metų senelis. Beje, kitu sutrikimu niekas nesiskundžia, kai kurie gali ir dabar išgyventi keletą šimtmečių ir tokių žmonių gimsta po keletą kiekvieną šimtmetį, jų gyvenimas irgi nesaldus, nes didžiąją dalį savo gyvenimo jie gyvena inkognito, jei tik mechaniškai nežūva autokatastrofose, karuose ir kituose sukrėtimuose. Įsivaizduokite save jų vietoje, - atrodydami 40 metų jie gyvena su žmona, kuriai jau 90; ir ji miršta, jie pragyvena savo vaikus, vaikaičius ir provaikaičius, miršta visi draugai, pažįstami, ateina naujas visiškai svetimas pasaulis; kad nesukeltų įtarimų, jie turi keisti savo dokumentus, gyvenamą vietą ir t.t., nes po kiek laiko ir tas atėjęs pasaulis numiršta.....

12 19, 2006 1:36 pm

ATLANTAI NESIKRYŽMINO SU GYVŪNAIS, O JUO LABIAU BEŽDŽIONĖMIS, TAI TIK KVAILŲ BARBARŲ IŠ KURIŲ KILO DAUGUMA MŪSŲ IŠSIGALVOJIMAI.

Jie nieko bendro neturi su Ječiais. Dalis atlantų ir dabar dar gyvena žemėje ir niekuo nesiskiria išvaizda nuo mūsų. Mutantai atsirado po atominio bombardavimo, kai nevaldomai pakito genetinė organizmų sankloda ir jie buvo mutacijų, o ne kryžminimosi su gyvūnais išdava.

12 19, 2006 1:48 pm

Visatos centras nėra biblijinis dievas; tai yra tiesiog tarpžvaigždinė išmintis, galinti kurti ir produkuoti materiją. Sukurta protaujanti gyvastis yra jos atgalinio ryšio išdava, kurios pagalba ji gali suvokti pati save ir galutinį savo kūrybos rezultatą.

Tai ne mistinis, o realiai egzistuojantis darinys, kuris sudaro daugiau nei 86%. visatoje trūkstamos masės, - vadinama tamsioji materija.

12 19, 2006 3:15 pm

Roamer, - visatų yra daugybė ir kiekviena iš jų turi savo kūrėją. Atlantų aš neginu, tačiau ir dabar dar tęsiasi procesai, kuriuos pas mus vadina integracijos. Dėl to civilizacijos ir vienijasi, kad išlaikyti įtaką ir savo vientisumą.

Deja, karas yra viso progreso variklis ne tik pas mus, bet ir danguje. O pergalės jame yra prizas už racionalesnį nei priešininko mąstymą.

12 19, 2006 11:12 pm

Roamer - aš pilnai pritariu tavo argumentavimui, kad mes kiekvienas kuriame savo ateitį, kadangi kiekvienas iš mūsų esame surišti su kūrėju atgaliniu ryšiu; visi mūsų patyrimai ir pergyvenimai grįžta pas jį minčių pagalba. Taip pat meditacijoje galime patys susirišti su juo ir netgi pasikalbėti, pasiekus tam tikrą lygį. Jis, atsižvelgdamas į mūsų pageidavimus, gali išdėstyti aplinkybes taip, kaip mes su juo sutarsime (vienam 2012 m. bus karas, kitam tuo pat metu taika), ir tai atsitiks toje pat visatoje, netgi toje pačioje erdvėje atitinkamai susiklosčius aplinkybėms.

Galimas daiktas, kad neigiamoje kitoje antivisatoje egzistuojančiam mūsų analoginiam dvyniui (kvantų teorija) viskas vyks atvirkščiai.

Vincui ir SAI - pamirškite savo idiotiškus reikalavimus pagrindimui. Mano tikslas paskleisti informaciją, o ne ją argumentuotai įrodinėti. Čia NSO, o ne fizikų forumas, pats NSO argumentuotai negali būti įrodytas. Reikalaudami tokių dalykų, parodote savo beviltišką bukumą ir nesigaudymą. Tai yra būdinga visiems skeptikam - tai eikite į savo forumus ir ten lapsėkite. Mes į Jūsų forumus nevaikštome ir jūsų neužgauliojame.

12 25, 2006 1:03 pm

Suiken-Uizer, - smulkesnių detalių komentuoti negaliu, nes labai gaila, bet dar ir dabar jų pilnai neprisimenu, pagrobimo anatomijoje jos yra sugalvotos mano, kad pasakojimas būtų vientisas. Dėl 2012 m. karo tikslių duomenų neturiu ir tik numanau, kad tuo metu abi pusės jau bus pakankamai sukaupusios atsargų ir gyvosios jėgos resursų, kad galėtų atlikti lemiamus puolimus.

Beje, jis gali įsiliepsnoti ir dabar bet kurią akimirką, kaip kad buvo beprasidedąs rugsėjo pradžioje.....

12 26, 2006 7:35 pm

Na, apie majų kalendorių sužinojau tik čia, interneto puslapiuose....Bet akyse nesu matęs originalo, nors RSA kažką minėjęs, kad yra...

Dėl to, jog nekariaujama tarp civilizacijų, kažkas nori paskleisti dūmus, karas, deja, yra vienintelis progreso variklis, o aukų kraujas jo tepalas....

Bet duok dieve mums to išvengti...

12 28, 2006 8:49 am

Eon - Iš tavo pasisakymų paaiškėjo vienas dalykas, kad priklausai NESAROS sektai ir tiki, kad Sirijanai, aukšto dimensinio lygio būtybės, padarys tvarką ir į žemę atneš rojų be smurto ir prievartos.... Tai didžiausia klaida - jie padarys daug blogiau nei yra dabar, juk jie negali suvokti fizinių būtybių - žmonių poreikių ir mentaliteto. Beje, jau Pokštininkas rašė, jog Sirijiečiai - tai tie patys kosminiai piratai, prisidengę aukštomis materijomis, jie ieško sau vietos visatoje, nes karuose pražudė savo žvaigždę. Jų gabenamas legendinis Kristus jų vadinamas Sananda Emanueliu iš tikrųjų yra Liuciferis, apsimetantis dievu, o vadas Aštaras - tai vienas iš aukšto rango pragaro demonų...

Taip, kad eik namo su savo ta sektos ideologija ir palik mus ramybėje, o savo pasekėjų paieškok kitur kur yra kvailesnių...

12 28, 2006 3:17 pm

Psichas, - jei nori sužinoti, kur Atlantų likučiai žemėje, tai atsistok prieš veidrodį ir vieną iš jų pamatysi... Dėl šios priežasties GT ir deda į mus viltis, o kartu bijo duoti techninį postūmį mums, nes kiekvienas viduje jaučiame protėvių dvasią ir esant reikiamoms aplinkybėms galime sužvėrėti - ypač gavę su jais lygiaverčius ginklus....ir kovos galimybes... Abduction

Tad mus naudoja daugiau politiniam Torniečių spaudimui, nei realiai mums padeda... Nauda jiems, kad šitoje Galaktikos dalyje su mažiau skaitlingomis kovinėmis pajėgomis palaiko reikiamą balansą ir sutaupo daug lėšų...

Norėdami smogti RSA pajėgoms smūgį, Torniečiai pirma turėtų sunaikinti, pvz., Vilniaus miestą, nes bazės giliai po juo,o tada įsijungtų senosios civilizacijos ir jiems būtų gana riesta....

Šiaip, tai RSA negražiai elgiasi, naudodamas mus kaip gyvą skydą....

12 28, 2006 5:31 pm

Eon - na tikriausiai esi pats už mane gerokai kvailesnis, nes neši tokias nesąmones, kad ir skaityti neįdomu. Nuo šiol fizikoje įvedu naują kvailumo vienetą. Tai EON. Kas paskys dar kvailiau, tai bus – EON, o kas nors kiek protingiau +EON. Pigu ir patogu.

12 28, 2006 10:30 pm

Eon - jei man reikėtų dėmesio, tai nebūčiau inkognito. Aš perduodu tikrą realią informaciją apie tai, kas yra dabar, o tu mus tempi į pievas grybauti...

Neneigiu, kad žmonija eina blogu keliu, bet nei tu, nei aš to realiai nepakeisime, nes esame fizinės būtybės, kurioms reikia valgyti, gerti, gadinti orą ir tuštintis - ir bet kuriuo atveju daugiau ar mažiau niokojama gamta ir aplinka. Net jeigu paklausę tavęs nusižudytume, pūdami mūsų lavonai vis vien sunaudotų taip reikalingą gamtai deguonį.... Kaip matai, padėtis be išeities.

Prieš 6 metus sukūriau pigų helioenergetinį įrenginį, galintį saulės energijos pagalba sušildyti po 200 ltr. vandens per dieną iki 60-70 laipsnių temperatūros - ir ką tu manai, nei vienas kaimynas visoje gatvėje tokio dar nepasistatė, nors visus pakviečiau išsimaudyti specialioje lauko dušo kabinoje; ir į akis visi jį pagyrė, visiems nubraižiau jo veikimo schemas ir parodžiau kaip praktiškai jis pagaminamas... Gavosi tik tai, kad visi mane laiko trenktu, o geriausiu atveju šiek tiek keistu,... nes drįsau išsiskirti iš aplinkos ir jos mastymo būdo....

Na dabar dar ir tu patvirtinai, kad esu kvailas....

12 29, 2006 8:24 am

Upone - tai helioenergetinis įrenginys, - o tai pasako, kad jis veikia tik tuomet, kai šviečia saulė. Kiek gruodžio mėnesį buvo saulėtų dienų? Kiek trunka dienos laikas? Kokio iilgumo yra nakties periodas? Realiai jis eksploatuojamas nuo kovo vidurio iki spalio pabaigos, viso įrenginio pagaminimas pačiam kainuoja apie 600 lt. Per mėnesį 4 asmenų šeimai jis sutaupo 200 lt. el. energijai. Paskaičiuok, kiek kartų man jis atsipirko per 6 metus? Kadangi gyvenu privačiame name, kurio šildymą pradedu rugsėjo mėn. ir baigiu balandžio viduryje - kartu centrinio šildymo pagalba karštą vandenį tuo laiku turiu, vasaros šiltuoju laiku namas nešildomas ir naudoti katilą karšto vandens ruošimui neekonomiška, todėl aplinkiniai tam naudoja elektrą ir tenka labai jau taupyti tą karštą vandenį, nes tokie šildytuvai tebūna 80-100 ltr talpos. Mano šeima naudoja karšto vandens netaupydami tiek kiek jo reikia, nes jo paruošimas nieko nekainuoja, lauke pastačiau klimatinę dušo kabiną, tad po darbo sode nebūtina priteršti vonios kambario, gali įšokęs į dušo kabiną greitai nusiplauti prakaitą ir važiuoti atlikti kitus reikalus būdamas švarus ir gaivus.

Bet svarbiausia, kad tokio kiekio vandens paruošimui tradiciniu būdų kasmet reiktų paleisti atmosferon apie 1000 kg CO2 dujų.

Šiaip įrenginio charakteristikos: bakas-akumuliatorius 200 ltr talpos (statinė iš po spirito izoliuota 7 cm mineralinės vatos ir stiklo audinio su akriliniais dažais sluoksniu išlaiko karšta vandenį iki 3 parų), absorberis 4 kv. m. [padarytas iš senų plokščių 3 rusų gamybos radiatorių, nudažytas juodai ir patalpintas į medinę aptrauktą stabilizuotu termiškai besitraukiančiu polietilenu ir apatinėje dalyje esančiu 5 cm mineralinės vatos sluoksniu). Viskas sujungta sodininko šlanga 20 mm skersmens - ji puikiai atlaiko karštą vandenį ir per 6 metus dar nesusigadino, - tai pigus ir paprastas įrenginio sprendimas, priedo ir saugus, nes, nutrūkus cirkuliacijai, vanduo įkaista iki 160o C ir gali įvykti sprogimas, mano įrenginyje šlanga prasilydo ir karštas vanduo tiesiog išbėga laukan, nesukeldamas jokių kitų blogų padarinių.

Toks vokiečių gamybos įrenginys kainuoja apie 20 000 lt, o padaro tą patį kaip ir manasis. Esu pagaminęs ir pardavęs 3 tokius įrengimus į įvairias Lietuvos vietas - visur jie eksploatuojami iki šiol, o Druskininkuose įsigudrino užsikalti ir pinigų, tiekdami karštą vandenį vasarotojams, - ten jis per parą gamina 1000 ltr. vandens.

Paskaičiuokime, kiek sutaupytume Lietuvos mastu naudodami tokius įrengimus šiltuoju metų laiku? Kiek išsaugotume atmosferos? Bet niekam tas nerūpi, visur atsimuši kaip galva į sieną, - tokia realybė...

01 08, 2007 8:14 pm

Vanduo naudojamas šulinio ir nieko nekainuoja, o per vasarą el. energijos jo pumpavimui į įrenginį sunaudoju už 5 lt. Tai praktiškai ir visos išlaidos, neskaitant įrenginio amortizacijos.

01 09, 2007 9:37 am

Principas AG varytuvo: 

inkognito 
Prisijungė: 2006 08 22 
Pranešimai: 114 
Miestas: artimoji visata 
Parašytas: 2007-01-08 18:54 Rašyti temą: 

AG varytuvas veikia kitu principu: Dideliu greičiu besisukantis diskas nusklembtais šonais; iki 45o kampu žemyn į jo centrinę dalį kitu siurbliu paduodama skysčio čiurkšlė 150-200 atm. Slėgiu. Išcentrinė jėga jo slėgį dar padidina iki 1000 atm. ir tokia jėga sviedžia žemyn. 45o kampu judėdamas skystis sukuria AG efektą, kuris persiduoda diskui ir sukuria galingą trauką. Atsitrenkęs į kraštus skystis pagaunamas kito išcentrinio siurblio, kuris jį paduoda į pradinę ciklo dalį. Vienas diskas sukasi pagal laikrodžio rodyklę, kitas priešinga kryptimi. Reguliuojant jų sukimosi greičius, galima NSO sukinėti apie vertikalią ašį kokiu nori greičiu, nes reguliuojant skysčio padavimo srovę gaunamas AG efekto dydis. Aparatas gali kaboti vietoje arba akimirka dingti iš akių (atidarius pilnai kraną). Naudojant skystą azotą galima išgauti superlaiduma EM, o juos gali sukti atominė jėgainė arba saulės energija. Na štai ir principinė mano mašinos schema, duokite keletą atliekamų milijonų ir po metų kitų skrisite į Marsą su mano NSO.

01 09, 2007 9:34 pm

Supaprastintas jo modulis man jau parode savo galią, 400 wt.galia davė virš 35 kg statinę trauką, bet galutinio jo modelio dar vis negaliu pabaigti. Manau, kad galutiniame variante tokia galia duos virš 100 kg trauką. Priklausys nuo to, kaip pavyks išnaudoti atskirus išcentrinius laukus ir sistema dirbs progresuojančios galios metodu.

01 17, 2007 5:24 pm>

Rsa pastaruoju metu labai užimtas, net neatsako į e-meilus, matyt jam ten ne pyragai. Į bazes nepateksite, galite net nesvajoti, o jei ir patektumėte po kontakto, jūsų atmintis būtų pilnai išplauta... Tad, kad jokios naudos - kažką atsimintumėte kaip po užmiršto sapno.

01 24, 2007 8:08 pm

Na, o kodėl ignoruojate mikrovisatas? Juk kiekvieną atomo branduolį atitinkamai išdidinus, jo viduje mes pamatysime vėl tą patį kosmosą, su tokiomis pat žvaigždėmis, o gal net ir planetomis. Ar tik ne čia slypi nulinių erdvių kelionių raktas. Juk pagal kvantų teoriją pilnai įmanomos kelionės mikrokosmosu, o realiai atsidursime toje pat vietoje ir makrokosminėje erdvėje.

Gal čia ir slypi raktas nuo mus dominančios mįslės? Juk nėra nei mažų, nei didelių dydžių - yra tik santykinai dideli ir maži dydžiai. Kiekvienam iš mūsų kosminė erdvė yra per didelė, o mikrokosminė per maža. Pamastykite ta tema, - gal ateiviai sugeba manipuliuoti tais dalykais ir jiems kelionės yra tokios paprastos kaip kad mums pereiti iš vieno kambario į kitą....

Pagalvokime, kiek kiekviename iš mūsų telpa mikrovisatų?

01 28, 2007 11:08 am

Vakar vakare nuo 17.35 iki 18.15 stebėjau NSO.

Pirmiausiai mane nustebino ryški, netgi labai ryški, nauja žvaigždė pietvakariniame dangaus horizonte. Ji švietė gana tolygia gelsvai balta šviesa, primenančia lėktuvo žibintų šviesą, - kada jie eina tūpti. Bet kai ir po 20 minučių ji dar tebekabojo toje pat vietoje, supratau, jog lėktuvo greitis per didelis, kad taip ilgai matytųsi jo faros, nes jis turėjo skristi manęs link, kitu atveju jų nesimatytų.

Tada 18.04 paskambinau mobiliuoju tel. Povilui, nes NSO kabojo būtent jo gyvenamoje zonoje, bet jo tel. buvo išjungtas, o dar po 10 minučių NSO staiga dingo. Jis apytikriai kabojo nuo 1000 iki 3000 m aukštyje ir turėjo būti gana nemažų gabaritų...

01 30, 2007 12:59 pm

O kokia prasmė fotkinti? Vis vien būtum fotografijoje pamatęs tik vienoje vietoje kabančią Žvaigždę. Juk jau buvo ganėtinai tamsu. Bet, po teisybei, tai net į galvą neatėjo tokia mintis - Fotografuoti. Kita karta pasitaisysiu, juk galėjau pabandyti su mobiliaku tai padaryti. Jaučiuosi kaltas......

01 30, 2007 6:10 pm

Na net nežinau, seniau ir aš į juos gal nekreipdavau jokio dėmesio, bet pastaruoju metu juos matau dažnai, ypač aerodrome. Mano moksleiviai net pasakė, - mokytojau, su jumis būnant visokių dalykų pamatome, kokių seniau niekad nematydavome. Gal tikrai kažkas nepaprasta net jeigu jau vaikai atkreipė dėmesį. O gal juos pritraukia manyje esantys implantai?

01 31, 2007 11:52 am

O kam? Aš pats turiu psichologo išsilavinimą ir tau galiu teikti licencijuotas paslaugas. Tau matomai būtinai jų reikia, nes bendravimo metu išryškėjo psichikos sutrikimai, kurių nekoreguojant po kurio laiko turėsi rimtų problemų.

Etikos sumetimais viešai jų nevardinsiu, galiu tik pasakyti, kad yra tokia tendencija ir ji gana pavojinga

02 03, 2007 12:21 pm

1 atvejis. 2005 liepos mėn. aerodrome po šventės paliktos krūvos šiukšlių, mes atsarginiame take pravedame treniruotes, F-3-J kategorijos RC sklandytuvais. Pastebiu tris juodus objektus, tarsi paukščiai besisukančius ratu nedideliame aukštyje. Po kurio laiko jie toje pat vietoje, bet likę tik du - juodos spalvos, neplasnoja sparnais, nekyla į viršų, bet kabo vienoje vietoje. Į juos dėmesį atkreipia jau visi, metame treniruotes ir einame pasižiūrėti iš arčiau, jie nuo mūsų už kokių 500 m. Tie du objektai pradeda lėtai kilti aukštyn, griežtai laikydamiesi distancijos tarp savęs, tarsi būtų surišti nematoma lazda. Po kokių 15 min. išnyksta aukštai danguje, nedingsta, bet nutolsta taip, kad tampa nematomi.

2 atvejis. Pradedame treniruotes aerodrome vėl tame pat take, man pažymint pilotažo komplekso vidurinę liniją, trenkia per vairus vienoje vietoje taip, tarsi būtų praėjęs trukdis. Padaręs ratą, grįžtu patikrinti, ar tai anomali zona, ar atsitiktinis trikdis; patekus į minėtą zoną lėktuvą sumėto, bet, kadangi jo greitis apie 200 km/val., jis staigiai pralekia tą zoną ir vėl pradeda klausyti vairų. Patikrinu trečią kartą - rezultatas toks pat. Vizualiai jokio objekto nematyti. Nusileidęs žemėn, nurodau koordinates, kur geriau neskristi nepatyrusiems pilotams. Treniruotės praėjo sėkmingai, vakare atvažiavo kiti sportininka,i kai mes jau ruošėmės namo, ir supylė savo lėktuvą kaip tik toje zonoje, mums dar nespėjus jų perspėti apie anomalią zoną. Abduction by UFO

Vakare parašiau RSA laišką prašydamas, jog mane saugantys erdvėlaiviai būtų ne arčiau 1000 m nuo mūsų ir atitinkamame aukštyje, kad netrukdytų treniruotėms....

3 atvejis. Per sekančią treniruotę vėl atlieku kontrolinius skridimus toje anomalioje zonoje, - ramu, absoliučiai jokių trikdžių. Jei ten būtų kokie aukštos įtampos kabeliai, kaip kad pamanėme anksčiau, tai trukdžiai būtų visą laiką ir jie niekur nedingtų. Treniruotei įpusėjus, aukštai, kokio 1000 m aukštyje, pastebime lėtai skrendant iš šiaurės pusės į pietus sidabro spalvos rutulį, iš abiejų pusių apgaubtą oranžinės plazmos debesėliais. Jis vos vos matomas ir jo nufotografuoti nėra jokios galimybės.... Jis skrenda lėtai, viduryje dienos, niekur nesislėpdamas ir nieko nebodamas, tarsi sakytų, na štai prašei, kad pasitrauktume iki saugaus atstumo, mes ir pasitraukėme,- žiūrėkite patys.....

Visus tuos atvejus gali paliudyti gyvi liudininkai.

02 03, 2007 10:36 pm

Pranešimai, nors ir keistoki, bet juose rašau tiesą, tai, kas mano asmeniškai išgyventa.... Kiekvienas sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį. Juk ir deimantas išgautas kasykloje panašus į paprastą akmenį – ir tik kai jį nušlifuoja patyrusios meistro rankos, jis sušvinta visomis vaivorykštės spalvomis... Manąją tiesą nušlifuos laikas ir tik jis parodys - tai brangakmenis ar paprastas granito gabalėlis....

02 03, 2007 10:56 pm

Sutikčiau su haliucinogeninėmis fantazijomis jei neturėčiau fizinų inplantų, o to deja nei vienas nepaneigsite, o kol to nebus tai haliucinogeninėse fantazijose gyvenate jūs patys.....

02 06, 2007 1:23 pm

Gal Vilniečiai bandėte patyrinėti? Reikia Geigerio skaitiklio, patikrinkite, ar aplink kalną nepakito radiacinis fonas, jis realiai nedaug turėtų pasikeisti, bet visgi šiek tiek pasikeis, nors ir labai geras ekranavimas žemių sluoksniu.....

Bandysiu ką nors išpešti iš jų, bet bijau, kad nenutiktų kaip Pokštininkui, jis dingo be pėdsakų, kaip rusai sako propal Maksim su visom ausim. Neatrašo nieko į e-meilą, o paskutiniai jo pasirodę paštai Meškos ausyje aišku, kad ne jo rašyti, - ne tas braižas.......

Kaip tame filme, - jis visko per daug žinojo...

02 07, 2007 11:02 am

Remix>> Man ir pačiam daug kas neaišku toje istorijoje, tik, deja, nėra, kas galėtų įtikinamai paaiškinti. Pvz., kad ir randas dešiniame šone. Aiškiai atsimenu, kad jis dėl pistoleto šūvio kažkur Afrikoje (jo anksčiau niekuomet pas mane nebuvo). Bet kaip galėjo jis pilnai sugyti per kelias realiai pas juos išbūtas valandas?

Kai atsimenu, jog ligoninėje išgulėjau gana ilgą laiką (o ir dabar dar jį kai kada maudžia ir jis puikiausiai Apčiuopiamas), jau vien tas dalykas neleidžia manyti, jog viskas mano buvo susapnuota.

02 11, 2007 4:56 am

Giliai teks pakasti, - kiek žinau, bazių įrengimo standartas yra 1000-1500 m gylio, nes juk jos turi apsaugoti nuo orbitinio bombardavimo termobranduoliniais užtaisais. O čia, patikėkite, ne atominės bombikės galingumas, - Hirosimoje susprogusi prieš tokį užtaisą atrodytų kaip naujametinė petarda...

Jei tik yra galimybė, jie rausiasi dar giliau, nes ir toks gylis tėra minimalus, kuris dar leidžiamas techninių sąlygų... Bet, žinoma, geriausiai apsaugo miestai virš tų bazių, nes tokiu atveju nesiryžtama smogti smūgio taip, kad nenukentėtų nekaltieji. Tad Vilniečiai, greičiausiai, esate jų įkaitai.

02 11, 2007 6:56 pm

Deja, nežinau jų metodikos įsiskverbti į žemės gelmes, bet, jei netyčia sužinosiu ką konkretaus, parašysiu į forumą. Kol kas tik nuojauta kužda, kad tam jie naudoja greičiausiai ultragarsą: išgręžia gręžinį ir ten giliai sprogdina tam tikro galingumo termobranduolinį užtaisą. Viskas apskaičiuota taip, kad žemės paviršiuje nepavyksta pastebėti seisminių bangų, arba jos maskuojamos neprognozuotais žemės drebėjimais, nebūdingais toms vietovėms. Lietuvoje buvo tokių net keletas.

Greičiausiai, po to, kažkokiu būdu, jie išplatina angas, kad patektų į požemines galerijas, ir ten sugabena visą bazei skirtą įrangą,- bet čia tik mano pamąstymai ta tema....

Dėl piešinių javuose - tai greičiausiai kažkokie ženklai orbitoje skriejantiems laivams, gal kiekviena rasė savo teritoriją pažymi savos rūšies ornamentais.....

Čia buvo tęsinys... PIRMOJI dalis: >>>>>>

Papildomai skaitykite:
Atlantida
Biržuose - pamėklė
Inkognito pagrobimo anatomija
Keletas dokumentuotų NSO pasirodymų Lietuvoje
Mysterious Circles in Lithuania, 2002
NSO Molėtuose ir Juodkrantėje
Baubas, maumas ir babaušis
Anomalios zonos Baltijos jūroje
Naujasis kolonizavimo protokolas
Požemių Pasaulio valdovas
Birutės kalno kalendorius
Žmonių rasės tyrinėjimas
Datos ir Atlantida
Žemė: pirmasis kraujas
Mėnulis; jo ypatybės
Mano planeta artėja
Paslaptingieji javų ratai
Atlantidos legenda
Baltų kosmologija
Slaideriai - kas jie?
Plazma įrankiai
Etnokosmologija

 

NSO apsireiškimai ir neįprasti fenomenai Lietuvos danguje ir po juo

Maloniai pasitiksime žinias apie bet kokius Jūsų pastebėtus sunkiai paaiškinamus reiškinius. Juos prašome siųsti el.paštu: san-taka@lithuanian.net arba pateikti šiame puslapyje.

san-taka station

UFO sightings and other phenomenas in/under Lithuanian sky. Please inform us about everything you noticed and find unexplainable in the night sky or even during your night dreams, or in the other fields of life.

Review of our site in English

NSO.lt skiltis
Vartiklis