Raymondas Bernardas  

Raymond Bernard. Under Sail through Red Devon
Plaukiant Raudonuoju Devonu

Raymondas Bernardas (tikr. vardas Walter Seigmeister) gimė 1901 m. Niujorke Rusijos nepraktikuojančių žydų šeimoje. Jo tėvas buvo gydytojas ir tai jį paskatino anksti susidomėti medicina. Gana anksti susidomėjo teosofija ir Rudolph'o Steiner'io antroposofija, ypač Atlantidos ir Lemūrijos temomis.

1924 m. Kolumbijos universitete gavo bakalauro, o 1930 m. Niujorko universitete magistro laipsnius. 1932 m. Niujorko universitete apgynė filosofijos daktaro disertaciją „Rudolfo Steinerio pedagogikos teorija ir praktika“.

Paskutinė ir populiariausia jo knyga buvo „Tuščiavidurė žemė“. Mirė nuo plaučių uždegimo 1965 m. rugsėjo 10 d., kai Pietų Amerikoje ieškojo tunelių į Žemės vidų (skaitykite Tuneliai po Andais).

Raymond Bernard darbų sąrašas:

Revolt against chemicals, 1957 (Sukilimas prieš chemikalus)
Vienas aštriausių kada nors spausdintų dalykų.

Oficialusis Vašingtonas geria švarų vandenį, o miesto gyventojus verčia gerti aqua impura, užnuodytą žiurkių nuodais, vadinamais natrio fluoridu. Prezidentas Eizenhaueris ir Senatas geria tyrą šaltinių vandenį, „Montain Valley Water Company“ atvedamą iš Arkanzaso kalvų.

Respublikonai gauna vandenį iš „Berkeley Springs Water Company“, kuri jį į Vašingtoną atveda iš Vakarų Virdžinijos.

Į parduodamus maisto produktus dedama per 500 cheminių medžiagų. Ir ar žinote, kad baltasis cukrus yra vienas kenksmingiausių maisto produktų, kad margarinas yra blogas maistas (artimiausia medžiaga plastmasėms), kad pasterizuotas pienas yra „negyvas“ (žuvę 50% vitamino C ir 25% vitamino B, 6% mažiau kalcio), o aspirinas yra dopingas?

Super-Health thru Organic Super-Food, 1958 (Supersveikata naudojant organinį supermaistą)

Rašoma apie chemines medžiagas geriamajame vandenyje, organinį maistą, dietą nausojant nedaug proteinų, naujausius atradimus maitinimosi srityje. Kad sintetiniai vitaminai skiriasi nuo natūralių, kad DDT kelia grėsmę, kad chlordanas yra naujasis žudikas, kad vandentekio vamzdžiai nuodija metalais ir kitus su maistu susiję klausimai.

Apollonius The Nazarene (Apolonijus Nazarietis)
Paslaptingas Biblijos veikėjas

Ašigalių tyrinėtojas norvegas Roalis Amundsenas (1872-1928) buvo labai tylus, nešnekus žmogus. Kartą jis dalyvavo iškilmėse. Prie vaišių stalo greta jo sėdėjo labai plepi dama, ėmusi jį klausinėti įvairiausių dalykų. Galiausiai paprašė papasakoti įdomiausią nuotykį šiaurės kraštuose.
- Žinote, ponia, man rodos, pats įdomiausias nuotykis buvo tuomet, kai per vieną naktį man išaugo 15 cm ilgio barzda.
- Kaip tai? – nustebo dama. – Ką čia tamsta kalbi?! Tai neįmanoma!
- Gryna teisybė, ponia, - užtikrino Amundsenas. – Mat toji naktis truko 6 mėn.

Remiantis išlikusiais Aleksandrijos bibliotekos rankraščiais pristatomas pamirštas 1 a. mokytojas, esenų lyderis, jų tarpe įteigęs Krišna evangeliją, parašytą 3000 m. pr.m.e. hindu išminčiaus. Ją išvertė iš sanskrito į aramėjų kalbą kaip pirminę evangeliją, iš kurios po 300 m. išsivystė keturios NT evangelijos.

The Greatest Fraud in History (Didžiausia istorijos apgaulė)

Rašoma apie tai, kas iš tikro vyko Romos imperatoriaus Konstantino sušauktame Nikėjos susirinkime, kuriame Apolonijus iš Tyanos,  esenų ankstyvosios krikščionių bendruomenės įkūrėjas, buvo pakeistas išgalvotu veikėju, labiau įtikusiu Konstantinui, savo legionus panaudojusius naikinti visiems krikščionims, nepriėmusiems jos romanizuotos formos.

Agharta – Subterranean World (Agarta – požeminis pasaulis)

Rašoma, kad admirolas Byrd'as, grįžęs iš ekspedicijos į Pietų polių, pranešė, kad "atrado naują didelę žemę". Prieš mirtį jis tą žemę aprašė kaip "apdainuotą dangaus žemyną, amžinos paslapties kraštą". Ar jis rado ertmę, vedančią link Šiaurės poliaus? Ferdinand Ossendowski knygoje "Žvėrys, žmonės ir dievai" tvirtino, kad visą žemę juosiančius tunelius išrausė prieš ledynmetį gyvenę hiperborėjai, kurių civilizacija klestėjo poliarinėje srityje, kai ten dar buvo šiltas klimatas. Tasi buvo antžmogių rasė pasiekusi nepaprastų mokslinių aukštumų.

Ir kodėl JAV vyriausybė tyli apie skraidančias lėkštes? Ar tik jie nėra senovės atlantų, po katastrofos persikėlusių į tuščiavidurę požemio sritį, orlaiviai? – kaip mano Huguenin. Aiškinama, kad skaidymo aparatai buvo žinomi nuo senų laikų.

From Chrishna to Christ (Nuo Krišnos iki Kristaus)

Aiškinama apie pirminę evangeliją, iš kurios kilo keturios NT evangelijos – bandoma įteigti, kad krikščionybės ištakos buvo Krišnos mokymas. Tą mokymą tarp esenų paskleidė Apolonijus iš Tyanos, pats jį gavęs iš Himalajų mokytojo Iarchus.

Arthur Lillie veikale „Budizmas ir krikščionybė“ teigia, kad esenai savo doktrinas perėmė iš budistų misionierių, keliavusių į vakarus 3 a. pr.m.e., Ašokos valdymo laikotarpiu. Remiamasi tyrimasis, laikančiais, kad seniausioji evangelija, Diegesis yra atsiradusi esenų aplinkoje.

Indų misionieriai įtakojo ir žydų mistikų mokymus, kuriuos atnešė kankinio mirtimi miręs Jehoshua Ben Pandira, laikomas esenų bendruomenės įkūrėju. Jis tas idėjas sužinojo Egipte, kur budizmo idėjas priėmę buvo vadinami terapeutais (o Palestinoje – nazaritais arba nazarėjais).

Are You Being Poisoned by the Foods You Eat? (Ar nuodijatės maistu?)

The Organic Revolution in Nutrition (Organinė mitybos revoliucija)
Sintetiniai vitaminai negali pakeisti natūralių

Newest Discoveries in Nutrition (Naujausi atradimai mitybos srityje)

Meat-Eating a Cause of Disease (Mėsa sukelia susirgimus)

Physiological Enigma of Woman (Fiziologinė moters mįslė)
Sveika moteris neturi menstruacijų.

The Great Secret of Count Saint-Germain (Didžioji grafo Šv. Žermeno paslaptis) Ar F. Bekonas buvo Šekspyro pjesių autorius, rozenkreiceriai, masonai ir kt. temos. Ar Šv. Žermenas buvo atsiųstas Slaptųjų mokyklų su specialia misija?

Nutritional Sex Control and Rejuvenation (Sekso valdymas mityba ir atnaujėjimas)

Science Discovers the Physiological Value of Continence (Mokslas atranda susilaikymą)
Lytinės liaukos yra asmens fizinės ir protinės veiklos pagrindas.

The Serpent Fire (Gyvatės ugnis)
Kundalini pažadinimas, joga padeda atjaunėti.

Bread from Stones (Duona iš akmenų)
Natūrali daržininkystė

Clean Culture (Švari kultūra)
Dirvos tręšimas nenaudojant gyvulinės kilmės organinių trąšų.

Flying Saucers from the Earth's Interior (Skraidančios lėkštės iš Žemės vidaus)

Mysteries of Human Reproduction (Žmonių dauginimosi paslaptys)
Moterys gali gimdyti neprarasdamos nekaltybės.

Herbal Elixirs of Life (Vaistažolių gyvybės eliksyrai)

Apie sinarchiją
Čarlzas Teiloras
Valdžia įtaigos taikinyje
Krišnamurti ir ezoterizmas
Ateiviai iš planetos vardu Žemė
Sliūkintojas pas karalienę Viktoriją
Admirolo R. E. Byrd'o dienoraštis
Ezoterinės tradicijos riboženkliai
Keistai pažįstama, Deja vu
Jėzaus kapas Kašmyre
Roger Vernon Scruton
Tuščiavidurė Žemė
Tarybiniai alchemikai
Mutantų rytmetis
Drugelio simbolizmas
Paštas raketa
Kundalini joga
Šventieji akmenys
Filosofijos puslapis
NSO.LT